Теми статей
Обрати теми

Бонуси та подарунки від мобільного оператора (подарункові телефони, безоплатні хвилини тощо)

Редакція ПБО
Стаття

Бонуси та подарунки від мобільного оператора

(подарункові телефони, безоплатні хвилини тощо)

Намагаючись міцно закріпитися на ринку, продавці мобільних послуг не втомлюються вигадувати всілякі спокусливі акції для своїх абонентів. Сьогодні поговоримо про такі їх види, як бонуси та подарунки. Про те, як облікувати їх одержуючій стороні — користувачам послуг мобільного зв’язку, ітиметься в цій статті

.

Людмила СОЛОШЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

Подарунки та бонуси

Для залучення та збереження клієнтів використовуються будь-які можливості. Це можуть бути

подарунки в ході проведення тих чи інших акцій (наприклад, при підключенні, переході на новий пакет, залученні нових абонентів до мережі тощо). Або ж подарунки чи знижки на мобільні послуги можуть надаватися клієнтам за бонуси. Умови їх накопичення можуть бути найрізноманітнішими. Так, бонуси можуть нараховуватися за поповнення рахунка, «стаж» розмов або на інших обумовлених оператором умовах. Зрештою принципи їх нарахування виглядають так: чим більше розмов та оплати — тим більше бонусів.

Накопичені бонуси, зазвичай, відповідають певній сумі грошових коштів (допустимо, з розрахунку 1 бонус = 1 гривня чи на інших умовах), використовувати яку пропонується клієнту, як правило, на такі цілі (

способи використання):

— на придбання мобільного телефону або при купівлі інших товарів (послуг) у партнерів оператора;

— для отримання безоплатних (додаткових) хвилин розмов;

— на оплату послуг мобільного зв’язку.

Таким чином,

бонус — це винагорода абоненту, накопичувальна знижка, виражена в умовних грошових одиницях, яку може бути зараховано в подальшому в рахунок оплати тих чи інших мобільних послуг. При цьому часто встановлюється строк використання клієнтом накопичених бонусів (скажімо, протягом 12 місяців з моменту нарахування), після закінчення якого невикористані бонуси пропадають (згорають).

Зауважимо, само по собі

нарахування бонусів від оператора ані в бухгалтерському, ані в податковому обліку підприємства-абонента не відображається. А в подальшому в обліку показується безпосередньо використання бонусів вибраним за домовленістю сторін способом (отримання товарів у рахунок бонусів, оплата послуг тощо). Отже, розглянемо найбільш поширені бонусно-подарункові варіанти.

«Телефон у подарунок»

Як правило, телефон у подарунок вручають клієнтам при укладенні договору (або підписанні додаткової угоди) з оператором мобільного зв’язку на користування його послугами протягом тривалого строку (зазвичай понад 1 рік) та із внесенням при цьому певної суми авансового платежу (передоплачений сервіс). При цьому залежно від умов акцій можливі такі варіанти вручення телефонів-подарунків.

Безоплатне отримання

. Відразу вкажемо, що цей варіант більше підійде єдиноподатникам. Адже жодні податкові наслідки їм у такому разі не загрожують, оскільки вартість безоплатно отриманого майна до виручки від реалізації в них не включається (консультація в журналі «Вісник податкової служби України», 2008, № 33, с. 16).

А от підприємству — платнику податку на прибуток у разі

безоплатного отримання подарункового мобільника доведеться показати валові доходи на підставі п.п. 4.1.6 Закону про податок на прибуток — як за безоплатно отриманим майном. При цьому, орієнтуючись на бухгалтерський облік (п. 10 П(С)БО 7), їх буде відображено виходячи зі справедливої (тобто ринкової, що визначається, як правило, за даними прайс-листів) вартості подарованого об’єкта. Зважаючи на відсутність валових витрат, вартість подарованого телефону в податковому обліку в перерахунку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток участі не братиме. У бухгалтерському обліку (залежно від вартості) подарований телефон зараховуватиметься до складу малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) або основних засобів (ОЗ) зі збільшенням при цьому додаткового капіталу (Кт 424 «Безоплатно отримані необоротні активи») — як при безоплатному отриманні.

Порядок обліку таких операцій розглянемо на прикладі.

Приклад

. При підключенні до мобільного оператора строком на 1 рік підприємству (платнику податку на прибуток) подаровано мобільний телефон. При цьому ринкова (справедлива) вартість такого телефону (згідно з даними прайс-листа того ж магазина-дарувальника, в якому відбувається підключення і де ця модель телефону виставлена на продаж) становить 840 грн. (у тому числі ПДВ — 140 грн.).

В обліку буде зроблено такі записи:

Безоплатне отримання телефону

(телефон-подарунок від оператора при підключенні)

< cellspacing="1" dir="LTR" width="642">

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1. Оприбутковано мобільний телефон (за справедливою вартістю)

153

424

840

840

2. Передано телефон у користування (експлуатацію)

112

153

840

3. Нараховано амортизацію в першому місяці використання телефону (підприємством вибрано метод у розмірі 100 %)

23, 91, 92, 93, 94

132

840

4. Відображено дохід у сумі нарахованої амортизації

424

745

840

 

 

Та все ж, ураховуючи, що подарунки обертаються для платників податку на прибуток не зовсім приємними податковими наслідками, часто такі операції оформляють як продаж-купівлю мобільного телефону «за 1 грн.» (1,20 грн. з ПДВ).

Купівля за 1 грн.

У такому разі в бухгалтерському обліку телефон (за ціною 1 грн.) прибуткується як малоцінний необоротний матеріальний актив (МНМА) на субрахунок 112. У податковому обліку вартість придбаного телефону (1 грн.) відноситься до валових витрат, а сума сплаченого ПДВ (0,20 грн.) — до податкового кредиту (за наявності податкової накладної чи чека), якщо, звісно, він використовуватиметься в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності (п.п. 7.4.1 Закону про ПДВ).

При цьому в податково-прибутковому обліку такий телефон потрапляє до складу «податкової малоцінки» та його вартість бере участь у перерахунку за

п. 5.9 Закону про податок на прибуток з урахуванням методу амортизації, що використовується підприємством за МНМА в бухгалтерському обліку (лист ДПАУ від 29.01.2007 р. № 1564/7/15-0217 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 11).

Приклад

. Підключаючись до мобільного оператора на контрактній основі, підприємство перераховує аванс за послуги мобільного зв’язку та отримує в подарунок телефон — купує його за 1,20 грн. (у тому числі ПДВ — 0,20 грн.).

В обліку підприємства операції відобразяться так:

Подарунковий телефон (за 1,20 грн.)

< cellspacing="1" dir="LTR" width="642">

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1. Перераховано оплату за мобільний телефон

371

311

1,20

1

2. Відображено податковий кредит з ПДВ за придбаним телефоном

641

644

0,20

3. Оприбутковано мобільний телефон

153

631

1

—*

* У податковому обліку вартість мобільного телефону бере участь у перерахунку за п. 5.9 Закону
про податок на прибуток до моменту введення в експлуатацію та з урахуванням методу амортизації,
що використовується підприємством у бухобліку за МНМА.

4. Списано раніше відображений податковий кредит

644

631

0,20

5. Відображено залік заборгованостей

631

371

1,20

6. Телефон передано в користування (експлуатацію)

112

153

1

7. Нараховано амортизацію в першому місяці використання телефону (за вибором підприємства в розмірі 100 %)

23, 91, 92, 93, 94

132

1

 

Телефон у рахунок бонусів.

У ситуації, коли абонент стає учасником накопичувальної системи бонусів, також можливий варіант отримання телефону в рахунок бонусних сум. Як правило, у такому разі накопичений обсяг бонусів дає право на знижку та надає можливість придбати мобільний телефон за зниженою (тобто зі знижкою в рахунок бонусів) ціною. Зрозуміло, що, по суті, такий телефон не може при цьому вважатися безоплатно отриманим, адже на нього підприємство фактично заробляло «роками розмов». Разом із тим у цьому випадку на користь небезоплатності свідчить і сам облік операцій, який буде аналогічним придбанню товарів зі знижками. При цьому отримана в рахунок бонусів знижка є звичайною, оскільки договір з оператором належить до публічних договорів (пп. 1.20.2, 1.20.3 Закону про податок на прибуток), тобто умови отримання та використання бонусів (знижок) однакові для всіх клієнтів при виконанні встановлених оператором умов. Докладніше про знижки також ішлося у статті «Знижки та розпродажі: правила відображення в обліку» // «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 87, с. 18.

Розглянемо ситуацію на прикладі.

Приклад

. Підприємство-контрактник, постійний абонент, накопичило 500 бонусів. Така їх кількість надає абоненту право скористатися знижкою в розмірі 500 грн. при купівлі мобільного телефону в магазині оператора. Тоді підприємство за рахунок накопичених бонусів придбало телефон (вартість якого згідно з прайс-листом оператора становить 740 грн.), але за який з урахуванням бонусів (тобто використавши знижку в 500 грн.) підприємство заплатило лише різницю в 240 грн. (у тому числі ПДВ — 40 грн.).

В обліку підприємства буде зроблено такі записи:

Телефон зі знижкою в рахунок бонусів

< cellspacing="1" dir="LTR" width="642">

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1. Підприємству-абоненту нараховано
500 бонусів від оператора, що дають право на знижку в розмірі 500 грн.

500

2. Видано необхідні кошти з каси підзвітній особі на придбання телефону
(740 грн. - 500 грн. = 240 грн.)

372

301

240

3. Оприбутковано мобільний телефон, придбаний підзвітною особою

153

372

200

200*

4. Відображено податковий кредит з ПДВ

641

372

40

5. Телефон передано в користування (експлуатацію)

112

153

200

6. Нараховано амортизацію в першому місяці використання телефону (за вибором підприємства в розмірі 100 %)

23, 91, 92, 93, 94

132

200

* У податковому обліку витрати на придбання мобільного телефону (200 грн.) беруть участь у перерахунку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток до моменту введення в експлуатацію
та з урахуванням методу амортизації, що застосовується підприємством у бухобліку до МНМА.

Зауважимо: якби витрати на придбання телефону виявилися більше ніж 1000 грн., то їх було
б віднесено на збільшення балансової вартості ОФ групи 4, і з кварталу, наступного за кварталом оприбуткування, у складі цієї групи вони підлягали б амортизації.

Для порівняння зауважимо: якби, наприклад, у підприємства було 1000 накопичених бонусів (тобто розмір яких

повністю покривав би вартість телефону), то в такому разі підприємство отримувало б телефон безоплатно (при цьому податкові наслідки отримання телефону за бонуси були б для підприємства такими ж, як і в підрозділі «Безоплатне отримання»). Отже, щоб уникнути такої безоплатності отримання, краще все ж у цьому випадку при придбанні телефону скористатися бонусами частково — у сумі меншій, ніж вартість мобільника (або, скажімо, придбати два телефони за півціни). Тобто використовувати бонуси не повністю, щоб у результаті підприємству довелося все одно сплатити якусь частину вартості (приміром, повертаючись до розглянутого вище прикладу, із 1000 бонусів на придбання телефону використовувати 700, а різницю — 40 грн. — оплатити грошима, на залишок у 300 бонусів, наприклад, отримати безоплатні хвилини; або знову ж таки витративши бонуси-знижку в сумі 999 грн., купити телефон за 1 грн.). Тоді операції відображатимуться в порядку, розглянутому вище (як купівля зі знижками).

От чому важливо враховувати умови акції та, якщо накопичені бонуси дають право вибору, отримати:

— мобільний телефон у подарунок у рахунок накопичених бонусів або

— знижку в рахунок бонусів при придбанні мобільного телефону,

то краще віддати перевагу другому варіанту (тобто знижкам), учинивши при цьому так, як зазначалося вище. І відповідно використання бонусів при цьому краще оформляти як право на отримання знижки при придбанні засобів або послуг зв’язку в мобільній сфері.

«Безоплатні хвилини»

Ще один популярний подарунок оператора — безоплатні хвилини (певна кількість часу, що не тарифікується). Як правило, вони можуть надаватися:

— при підключенні — тобто абонентам, які підключаються на пакети з певними умовами (наприклад, з більшою абонплатою тощо);

— у рахунок накопичених бонусів — тобто ними обдаровують «солідних» клієнтів, які тривалий час користуються послугами оператора, витрачають значні суми на розмови та заробили тим самим певну кількість бонусів.

Для оподаткування при цьому важливо враховувати, що

безоплатні хвилини не можна розцінювати як безоплатно надані (отримані) послуги.

По-перше, такі хвилини

не надаються окремо — без оплачених раніше хвилин (тобто не є самостійною безоплатною послугою, що надається клієнту оператором, а фактично виявляються невід’ємною складовою мобільних послуг). Причому можливість їх отримання ставиться в залежність від певних умов — кількості спожитих послуг, унесення передоплати, її суми тощо.

По-друге, як правило,

вартість безоплатних хвилин закладено у плату за з’єднання або абонплату, від яких абонент при цьому не звільняється і які в цьому випадку можна розглядати як компенсацію за «безоплатні» розмови. У результаті виходить, що зрештою оператор, по суті, надає абоненту знижку на загальну суму спожитих послуг (тобто зменшення ціни за одну хвилину, що тарифікується).

Таким чином, «безоплатні хвилини» безоплатними послугами насправді не є. І хоча ми раніше згадали про знижку (що важливіше для оператора), однак отримання безоплатних хвилин на облік підприємства-одержувача не впливає і в його обліку ніяк не відобразиться (фактично в обліку підприємства-абонента пройде тільки загальна сума оплати за послуги, у рахунок якої у тому числі й надаються безоплатні хвилини). Щоправда, для цього краще, щоб у первинних документах (рахунку оператора, чеках) безоплатні хвилини окремо не виділялися.

Приклад

. При підключенні на економ-пакет з абонплатою 102 грн./місяць (80 грн. + ПДВ =
= 80 грн.
х 20 % = 16 грн. + пенсійний збір (7,5 %) =
= 80
х 7,5 % = 6 грн.) абонент отримує від оператора в подарунок 1000 хвилин безоплатних розмов на місяць. У цьому випадку слід говорити, що 1000 хвилин отримано не безоплатно, а за 102 грн., тобто вартість 1 хвилини фактично становить 0,102 грн. (тобто такі умови цього тарифного пакета).

В обліку підприємства операції відобразяться так:

Безоплатні хвилини від оператора

(при підключенні)

< cellspacing="1" dir="LTR" width="642">

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1. Перераховано передоплату (абонплату) за послуги мобільного зв’язку

371

311

102

86

2. Відображено податковий кредит за передоплаченими послугами

641

644

16

3. Суму передоплати списано на витрати періоду (у тому числі абонентом використано безоплатні хвилини розмов)

92

631

86

4. Списано раніше відображений податковий кредит з ПДВ

644

631

16

5. Здійснено залік заборгованості

631

371

102

 

 

Аналогічно обліковуються в абонента і безоплатні хвилини, отримані

в рахунок бонусів. Наприклад, назбиравши 300 бонусів, абонент має право обміняти їх на 300 безоплатних хвилин розмови на місяць. Це означає, що вносячи, наприклад, звичайну абонплату за місяць, клієнт отримує в тому числі і 300 безоплатних хвилин зв’язку.

Бонуси в рахунок оплати послуг зв’язку

Накопиченими бонусами також може оплачуватися вартість послуг мобільного зв’язку (вартість розмов). Їх можна, наприклад, обміняти на поповнення рахунку, придбання нового стартового пакета, оплату послуг мобільного оператора тощо. У всіх цих випадках використання бонусів краще оформляти як

знижку при оплаті послуг зв’язку (купівлю хвилин розмов за меншою ціною). А отже, у такому разі це означатиме, що, заробивши бонуси та отримавши знижку, абонент просто оплачує мобільні послуги в меншій сумі (і відповідно до складу витрат (валових та бухгалтерських) віднесе меншу, фактично сплачену суму).

Розглянемо приклад.

Приклад

. Накопичивши 400 бонусів, підприємство-абонент має право скористатися знижкою в сумі 400 грн. при оплаті послуг зв’язку в майбутньому. Виставляючи рахунок за наступний місяць, оператор урахував побажання абонента та зарахував йому 400 грн. у рахунок місячної плати, виводячи при цьому до оплати суму різниці (тобто з урахуванням наданої знижки — бонусів, зарахованих у рахунок оплати) у 127,50 грн. (у тому числі ПДВ — 20 грн., збір до Пенсійного фонду (7,5 %) — 7,50 грн.).

В обліку буде відображено:

Оплата послуг за бонуси

< cellspacing="1" dir="LTR" width="642">

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1. Відображено витрати з послуг зв’язку

23, 91, 92, 93, 94

631

127,50

107,50

2. Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

20

3. Перераховано оплату оператору за послуги

631

311

127,50

 

 

Як бачимо, у ситуації з бонусами та подарунками багато що залежить від оформлення таких операцій. А щоб облікові наслідки були найоптимальнішими, на завершення вкотре повторимо, що використання бонусів краще оформляти як знижку при придбанні тих чи інших «подарунків» оператора.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі