Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про внесення змін до форми Реєстру отриманих та виданих податкових накладних та Порядку ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних, затверджених наказом ДПА України від 30.06.2005 № 244

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Листопад, 2009/№ 96
Друк
Наказ від 26.10.2009 р. № 582

 Міністерства та відомства України

 

Про внесення змін до форми Реєстру отриманих та виданих податкових накладних та Порядку ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних, затверджених наказом ДПА України від 30.06.2005 № 244

Наказ від 26 жовтня 2009 року № 582

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2009 р. за № 1064/17080

(витяг)

 

Відповідно до Закону України «Про податок на додану вартість» та керуючись статтею 8 Закону України «Про державну податкову службу в Україні»,

НАКАЗУЮ:

1.

Унести зміни до форми Реєстру отриманих та виданих податкових накладних, затвердженої наказом ДПА України від 30.06.2005 № 244, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.07.2005 за № 769/11049 (із змінами) (далі — Наказ ДПА України № 244), виклавши її у новій редакції, що додається.

2.

Унести до Порядку ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних, затвердженого наказом ДПА України № 244, такі зміни*:

* Зміни не публікуються, оскільки зазначений Порядок наводимо нижче в кодифікованому вигляді з урахуванням унесених змін. Зміни у тексті виділено

напівжирним курсивом. —
Прим. ред.

<...>

6.

Наказ набирає чинності з 1 числа місяця, наступного за місяцем офіційного оприлюднення цього наказу.

 

Голова С. Буряк

 

 

Затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 30 червня 2005 р. № 244

Порядок ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 липня 2005 р. за № 770/11050

(

із змінами і доповненнями, останні з яких унесено наказом Державної податкової адміністрації України від 26 жовтня 2009 року № 582)

 

1. Упровадження реєстру отриманих та виданих податкових накладних (далі — реєстр) обумовлене вимогами підпункту 7.2.8 пункту 7.2 статті 7 Закону України «Про податок на додану вартість» (далі — Закон).

Реєстр є формою для запису (реєстрації) отриманих та виданих податкових накладних.

У реєстрі підчистки і необумовлені виправлення тексту та цифрових даних не допускаються.

Виправлення помилки в реєстрі здійснюється за правилами, передбаченими для бухгалтерського обліку, у момент виявлення таких помилок коректурним методом або методом «сторно». Застосування коректурного методу виправлення помилки допускається лише до того реквізиту, виправлення якого не призводить до змін показників у реєстрі.

Коригування помилкових записів у реєстрі не призводить до потреби формування нових (уточнюючих) реєстрів

.

2. Реєстр ведеться особами, зареєстрованими як платники податку на додану вартість.

Якщо не зареєстровані платниками податку на додану вартість філії та інші структурні підрозділи платника податку самостійно здійснюють придбання/поставку товарів (послуг) та проводять розрахунки з постачальниками/споживачами, то зареєстрований платник податку, до складу якого входять такі філії, може делегувати філії або структурному підрозділу право ведення реєстру. Для цього платник податку повинен кожній філії та структурному підрозділу присвоїти окремий код (номер, шифр), про що письмово проінформувати державний податковий орган за місцем його реєстрації як платника податку на додану вартість. Відповідальність за недотримання вимог даного Порядку філіями та структурними підрозділами несе платник податку на додану вартість.

Під час виконання договорів про спільну (сумісну) діяльність реєстр ведеться особою, яка веде облік результатів такої діяльності.

Платники податку на додану вартість, які застосовують спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського і лісового господарства та рибальства відповідно до статті 81 Закону, та переробні підприємства, які згідно з пунктом 11.21 статті 11 Закону спрямовують суми податку на додану вартість для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м’ясо в живій вазі, складають за такою діяльністю окремі реєстри виданих і отриманих податкових накладних, про що робиться відмітка у спеціальному полі «Спеціальний режим оподаткування» із посиланням на норми Закону, відповідно до яких застосовується спеціальний режим оподаткування.

3. Реєстр ведеться у документальному або електронному вигляді за вибором платника податку та повинен зберігатися платником податку протягом строку давності, установленого законом.

У разі ведення реєстру в електронному вигляді платник податку повинен на власний вибір використовувати будь-яку з найбільш поширених в Україні операційних комп’ютерних систем, які будуть запропоновані центральним податковим органом.

Платник податку має право за власним бажанням подавати до органів державної податкової служби реєстри отриманих та виданих податкових накладних. Реєстри можуть подаватися:

у електронному вигляді у форматі, затвердженому ДПА України, за допомогою телекомунікаційних мереж загального користування з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису за умови отримання їх у порядку, визначеному чинним законодавством;

на магнітних носіях з копіями документів на паперових носіях;

на паперових носіях.

4. При проведенні планової або позапланової виїзної документальної перевірки платник податку зобов’язаний забезпечити доступ податковому інспектору до реєстру податкових накладних та в разі ведення його в електронному вигляді — надати носій електронної інформації за власний рахунок.

5. У реєстрі вказуються його порядковий номер, дата початку його ведення та дата його закінчення.

У разі ведення реєстру філіями та іншими структурними підрозділами платника (відповідно до пункту 2 цього Порядку) номер реєстру присвоюється з урахуванням установленого для цих філій та інших структурних підрозділів коду (номера, шифру) і визначається числовим значенням через дріб: у чисельнику проставляється порядковий номер реєстру, а в знаменнику — код (номер, шифр).

Особа, яка веде облік результатів під час виконання договорів про спільну (сумісну) діяльність, веде окремі реєстри із зазначеної діяльності і окремо — з діяльності, що не належить до спільної (сумісної).

6. У реєстрі окремо обліковуються операції:

з придбання товарів (послуг) з метою використання у господарській діяльності платника для здійснення операцій, які оподатковуються податком на додану вартість за ставкою 20 відсотків чи 0 відсотків, звільнених від оподаткування, та тих, що не є об’єктом оподаткування, а також тих, які не призначаються для використання у господарській діяльності цього платника податку;

з поставки товарів (послуг), які оподатковуються податком на додану вартість за ставкою 20 відсотків чи 0 відсотків, звільнених від оподаткування, та тих, що не є об’єктом оподаткування.

7. Реєстр є основою для відображення зведених результатів такого обліку в податкових деклараціях з податку на додану вартість.

8. У розділі I реєстру відображаються отримані податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників (додаток 2 до податкової накладної), вантажні митні декларації, а також інші подібні документи (згідно з підпунктом 7.2.6 пункту 7.2 статті 7 Закону). Такими іншими подібними документами є:

належним чином оформлений товарний чек, інший платіжний чи розрахунковий документ, що підтверджує прийняття платежу постачальником від отримувача товарів (послуг), з визначенням загальної суми такого платежу, суми податку та податкового номера постачальника — при поставці товарів (послуг) за готівку чи з розрахунками картками платіжних систем, банківськими або персональними чеками в межах граничної суми, установленої Національним банком України для готівкових розрахунків;

транспортний квиток, готельний рахунок або рахунок, який виставляється платнику податку за послуги зв’язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця, за винятком тих, у яких форма встановлена міжнародними стандартами;

касові чеки, які містять суму поставлених товарів (послуг), загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального номера постачальника). При цьому з метою такого нарахування загальна сума поставлених товарів (послуг) не може перевищувати 200 гривень за день (без урахування податку на додану вартість);

товарні чеки або інші розрахункові документи, що засвідчують факт сплати податку внаслідок придбання товарів (послуг), копії яких додаються до заяви зі скаргою на постачальника цих товарів (послуг), що додається отримувачем товарів (послуг) до податкової декларації за звітний податковий період, — у разі відмови з боку постачальника цих товарів (послуг) надати податкову накладну або при порушенні ним порядку її заповнення.

Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників (додаток 2 до податкової накладної) є документом, який дає право (підставу) покупцю вносити зміни до раніше включених в обсяг податкового кредиту, одержаного на підставі податкових накладних, будь-яких витрат на сплату податку.

8.1. Придбання або виготовлення товарів (послуг) та придбання (будівництво, спорудження) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій в необоротні капітальні активи) на митній території України відображається на підставі податкових накладних, розрахунків коригування кількісних і вартісних показників (додаток 2 до податкової накладної), а також інших подібних документів, зазначених вище.

8.2. Облік імпортованих на митну територію України товарів проводиться покупцем (імпортером) на підставі належним чином оформленої вантажної митної декларації.

8.3. Особа, яка отримує послуги від нерезидента на митній території України, проводить облік таких послуг на підставі податкової накладної, виданої таким платником податку: зареєстрованим на території України постійним представництвом цього нерезидента, а за відсутності такого — резидентом, який виконує агентські (представницькі) дії від імені такого нерезидента, а за відсутності такого — покупцем (отримувачем) — податковим агентом такого нерезидента.

8.4. Товари (послуги) та основні фонди, придбані на митній території України, імпортовані товари та отримані від нерезидента на митній території України послуги без податку на додану вартість відображаються без додаткового нарахування податку на додану вартість.

8.5. Облік придбаних товарів (послуг) на митній території України в осіб, які не зареєстровані як платники податку на додану вартість, ведеться на підставі документів, що засвідчують поставку таких товарів (послуг).

9. Особливості заповнення деяких граф розділу I реєстру:

9.1. У графі 1 записується порядковий номер податкової накладної, розрахунку коригування кількісних і вартісних показників (додаток 2 до податкової накладної), інших подібних документів, указаних у підпункті 7.2.6 пункту 7.2 статті 7 Закону, та документа, який засвідчує факт придбання товарів, вантажної митної декларації. Указаний порядковий номер переноситься на зазначений документ.

9.2. У графі 2 вказується дата отримання податкової накладної чи іншого документа, указаного в підпункті 9.1 цього пункту.

9.3. У графі 3 вказується дата виписки податкової накладної чи іншого документа, указаного в підпункті 9.1 цього пункту.

9.4 У графі 4 проставляється номер податкової накладної чи іншого документа, указаного в підпункті 9.1 цього пункту.

9.5. У графі 5 зазначається вид документа згідно з такими позначеннями:

ПН — податкова накладна;

РК — розрахунок коригування до податкової накладної (розрахунок коригування кількісних і вартісних показників (додаток 2 до податкової накладної));

ВМД — вантажна митна декларація;

ЧК — товарний (касовий) чек;

ТК — транспортний квиток;

ГР — готельний рахунок;

ПЗ — рахунок за послуги зв’язку;

ПО — послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку;

ЗП — заява платника відповідно до підпункту 7.2.6 пункту 7.2 статті 7 Закону.

У разі якщо дані документа включаються до уточнюючих розрахунків за звітний період, до виду документа додається літера «У» (наприклад, ПН — податкова накладна, ПНУ — податкова накладна, яку включено до уточнюючих розрахунків).

9.6. У графі 6 вказується найменування (прізвище, ім’я, по батькові — для фізичної особи) постачальника.

У разі придбання товарів за межами митної території України та отримання послуг від нерезидента на митній території України у графі 6 проставляються країна нерезидента та найменування (прізвище, ім’я, по батькові /за наявності/ — для фізичної особи) нерезидента.

9.7. У графі 7 вказується індивідуальний податковий номер постачальника — платника податку на додану вартість.

У разі якщо підставою для нарахування податкового кредиту є касовий чек (без визначення податкового номера постачальника), у графі 7 відображається умовний ІПН «100000000000».

У разі якщо товари (послуги), придбані в нерезидента, не призначаються для використання у господарській діяльності або придбані з метою їх використання для поставки послуг за межами митної території України або послуг, місце поставки яких визначається відповідно до підпункту «д» пункту 6.5 статті 6 Закону, у графі 7 відображається умовний ІПН «200000000000».

У разі якщо товари (послуги) придбані в нерезидента, у графі 7 відображається умовний ІПН «300000000000».

У разі якщо товари (послуги) придбані в особи, яка не зареєстрована як платник податку, у графі 7 відображається умовний ІПН «400000000000».

9.8. У графі 8 вказується загальна сума, включаючи податок на додану вартість.

9.9. У графах 9, 11, 13 та 15 вказується вартість товарів (послуг) та основних фондів без податку на додану вартість.

У разі здійснення записів на підставі розрахунку коригування кількісних і вартісних показників (додаток 2 до податкової накладної) такі записи здійснюються з відповідним знаком (+ чи -).

9.10. У графах 10, 12, 14 та 16 вказується сплачена (нарахована) сума податку на додану вартість за товарами (послугами) та основними фондами, визначена виходячи з їх вартості, зазначеної у графах 9, 11, 13 та 15 (відповідно).

Сума податку на додану вартість, указана в графах 12, 14 та 16, до податкового кредиту не включається.

У разі придбання у платника податку на додану вартість товарів (послуг) та основних фондів, звільнених від оподаткування, та тих, що не є об’єктом оподаткування, а також придбання в особи, не зареєстрованої платником податку на додану вартість, у графах 10, 12, 14 та 16 робиться позначка «Х».

У разі здійснення записів на підставі розрахунку коригування кількісних і вартісних показників (додаток 2 до податкової накладної) такі записи здійснюються з відповідним знаком (+ чи -).

10. У розділі II реєстру відображаються видані податкові накладні, розрахунок коригування до податкової накладної, ВМД, податкові накладні за щоденними підсумками операцій, податкові накладні, виписані на суму перевищення звичайної ціни над фактичною

»;

10.1. Облік виданих податкових накладних проводиться у день виникнення податкових зобов’язань відповідно до вимог пункту 7.3 статті 7 Закону.

10.2. Облік операцій з поставки товарів (послуг) ведеться на підставі податкової накладної та розрахунку коригування кількісних і вартісних показників (додаток 2 до податкової накладної).

10.3. Записи на підставі розрахунку коригування кількісних і вартісних показників (додаток 2 до податкової накладної) здійснюються у разі здійснення коригування сум податкових зобов’язань відповідно до пункту 4.5 статті 4 Закону.

11. Особливості заповнення деяких граф розділу II реєстру

11.1. У графі 1 записується порядковий номер податкової накладної (порядковий номер податкової накладної відповідає порядковому номеру запису в реєстрі), розрахунку коригування кількісних і вартісних показників (додаток 2 до податкової накладної).

11.2. До граф

2, 3, 5, 6 переносять відповідні реквізити податкової накладної, розрахунку коригування кількісних і вартісних показників.

У графі 4 зазначається вид документа згідно з такими позначеннями:

ПН — податкова накладна;

РК — розрахунок коригування до податкової накладної (розрахунок коригування кількісних і вартісних показників (додаток 2 до податкової накладної));

ВМД — вантажна митна декларація;

ПП — податкова накладна за щоденними підсумками операцій;

ЗЦ — податкова накладна, виписана на суму перевищення звичайної ціни над фактичною.

У разі якщо дані документа включаються до уточнюючих розрахунків за звітний період, до виду документа додається літера «У» (наприклад, ПН — податкова накладна, ПНУ — податкова накладна, яку включено до уточнюючих розрахунків).

11.3. У графах

7 — 12 відображається інформація щодо поставки товарів (послуг).

11.4. У разі здійснення записів на підставі розрахунку коригування кількісних і вартісних показників (додаток 2 до податкової накладної) такі записи здійснюються з відповідним знаком (+ чи -).

12. Визначення підсумків операцій, включених до реєстру

12.1. Платники податку, у яких податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю, визначають щомісячні підсумки щоденно зареєстрованих операцій

та окремо визначають підсумки для уточнюючих розрахунків.

12.2. Платники податку, у яких податковий (звітний) період дорівнює кварталу, визначають щомісячні та щоквартальні підсумки щоденно зареєстрованих операцій

та окремо визначають підсумки для уточнюючих розрахунків.

 

В. о. директора Департаменту методології ДПА України Н. Фліссаккоментар редакції

Нові реєстри податкових накладних: не пропустіть

Зміни до Порядку № 244 та самих форм реєстрів не можна назвати революційними, і вже це не може не тішити. Нижче ми зазначимо основні новини.

1. Виправлення помилок у реєстрах

. Тепер у Порядку № 244 сказано, що для виправлення помилок необхідно застосовувати правила виправлення, передбачені для бухгалтерських регістрів. Тобто слід звернутися до 4 розділу Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну України від 24.05.95 р. № 88 і п. 9 Методичних рекомендацій щодо застосування регістрів бухгалтерського обліку, затверджених наказом Мінфіну України від 29.12.2000 р. № 356. У них описано ті два способи виправлення (коректурний та метод «сторно»). Стисло нагадаємо їх суть.

Коректурний спосіб

виправлення помилок застосовується в тих випадках, коли допущена помилка не призводить до змін показників у реєстрі (!), тобто, схоже, це помилки минулих періодів, що не вплинули на підсумкові числові показники (наприклад ІПН, дата) чи будь-які помилки поточного періоду, до підведення підсумків. Суть цього способу полягає в тому, що неправильний текст і цифри закреслюються однією рискою так, щоб можна було прочитати виправлене, потім над закресленим записом надписується правильний текст і цифри. Усі виправлення має бути позначено написом «виправлено» і підтверджуватися підписами осіб, які підписали регістр, із вказівкою дати виправлення помилки.

Спосіб «сторно»

застосовується для виправлення помилок минулих періодів, коли зведено підсумки. Цим способом передбачено складання бухгалтерської довідки, в якій запис, зроблений раніше, або повторюється червоним чорнилом (пастою кулькових ручок тощо), або ж заноситься чорнилом (пастою кулькових ручок тощо) темного кольору в дужках, що означає віднімання суми, уже відображеної раніше в облікових регістрах. Потім наводиться звичайний правильний запис з правильною сумою. У результаті внесення цих даних до реєстру в місяці виявлення помилки ліквідовується неправильний запис та відображається правильний з правильною сумою.

2. Окремий реєстр для сільгоспрежимів

. Полегшили життя сільгоспспецрежимників. Тепер вони для своєї особливої діяльності (ст. 81 і п. 11.21 Закону про ПДВ) вестимуть окремі реєстри, на титульному боці яких робиться відмітка у спеціальному полі «Спеціальний режим оподаткування» із посиланням на норми Закону про ПДВ.

3

. Розділ І реєстру «Отримані податкові накладні» та його нове «обличчя»:

1)

доповнено двома новими графами:

гр. 3, де відображається дата виписки отриманої ПН (або документа, що може її замінити), що допоможе в заповненні додатка 5 до декларації;

гр. 5, де відображається вид документа згідно із запровадженими введеним п. 9.5 Порядку № 244 позначеннями: ПН — податкова накладна, РК — розрахунок коригування, ВМД — вантажна митна декларація, ЧК — товарний (касовий) чек, ТК — транспортний квиток, ГР — готельний рахунок, ПЗ — рахунок за послуги зв’язку, ПО — послуги з показників обліку, ЗП — заява платника (скарга на постачальника). Увага! Якщо ці документи включаються до уточнюючих розрахунків, то до абревіатури додається буква «У», наприклад: ПНУ — податкова накладна, що включається до уточнюючого розрахунку.

2)

додано варіанти заповнення гр. 7, де вказується ІПН. Тепер у цій графі слід відображати у тому числі й умовний ІПН:

— 100000000000

, якщо підставою для нарахування ПК є касовий чек без ІПН постачальника;

— 200000000000

, якщо товари (послуги), придбані в нерезидента, не призначаються для госпдіяльності або передбачено їх використовувати для надання послуг, місце надання яких за межами України, чи послуг, місце надання яких визначається згідно з абзацом «д» п. 6.5 Закону про ПДВ. Нагадаємо, що серед останніх: — передача авторських прав, патентів, ліцензій, торгових марок; — рекламні послуги й інші послуги з просування товарів; — послуги консультантів, інженерів, адвокатів, аудиторів, актуаріїв, інші аналогічні послуги, послуги з обробки даних та надання інформації, у тому числі з використанням комп’ютерних систем; — надання зобов’язань щодо непроведення окремих видів діяльності; — послуги з поставки персоналу; — оренда рухомого майна; — агентські послуги щодо послуг, перерахованих в абзаці «д» п. 6.5. Поки що не зрозуміло, чому в податківців така особлива любов саме до абзацу «д»;.

— 300000000000

, якщо товари (послуги) придбано в нерезидента;

— 400000000000

, якщо товари (послуги) придбано в неплатника ПДВ.

3) підсумки за період

. Тепер у п. 12 Порядку № 244 сказано, що, крім загальних підсумків за період, окремо виділяють підсумки за уточнюючими розрахунками.

4

. Розділ ІІ реєстру «Видані податкові накладні» та його нове обличчя:

1)

доповнено новою графою гр. 4, де відображається вид документа згідно із запровадженими п. 11.2 Порядку № 244 позначеннями: ПН — податкова накладна, РК — розрахунок коригування, ВМД — вантажна митна декларація, ПП — податкова накладна за щоденними підсумками операцій, ЗЦ — податкова накладна на суму перевищення звичайної ціни над фактичною. Увага! Якщо дані документа включаються до уточнюючих розрахунків, то до абревіатури додається буква «У», наприклад: ПНУ — податкова накладна, що включається до уточнюючого розрахунку.

2)

підсумки за період. Тепер у п. 12 Порядку № 244 сказано, що, крім загальних підсумків за період, окремо виділяють підсумки за уточнюючими розрахунками.

5. Назва або найменування

. У п. 9.6 Порядку № 244 та у самій формі Реєстру (гр. 6 розділу I, гр. 5 розділу II) назву постачальника/покупця перейменовано в найменування постачальника/покупця. Нагадаємо, що поняття «найменування» ширше за поняття «назва». Так, перше включає, крім назви («Глобус», «Сатурн» тощо), ще й вид організаційно-правової форми (ТОВ, АТ тощо), див. ст. 90 ХКУ і ст. 23 Закону № 755-IV від 15.05.2003 р. Тобто найменування матиме вигляд: ТОВ «Глобус», АТ «Сатурн».

6

. Документ і нові форми Реєстру набувають чинності з 1 числа місяця, наступного після офіційного опублікування Наказу № 582. За нашою інформацією, офіційне опублікування відбудеться в грудні, тобто, швидше за все, документ набуде чинності з 1 січня 2010 року.

 

Наталія Яновська

 

 

img 1

img 2

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі