Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Жовтень, 2009/№ 80
Друк
Постанова від 26.08.2009 р. № 982

Кабінет Міністрів України

 

Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності

Постанова від 26 серпня 2009 р. № 982

 

Кабінет Міністрів України

постановляє:

1.

Затвердити Порядок розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності, що додається.

2.

Рекомендувати органам місцевого самоврядування під час прийняття рішень щодо розміщення малих архітектурних форм враховувати затверджений цією постановою Порядок.

 

Прем’єр-міністр України Ю. Тимошенко

 

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2009 р. № 982

Порядок розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності

 

Загальна частина

1. Цей Порядок розроблений відповідно до вимог законодавства з метою врахування органами місцевого самоврядування під час прийняття рішень щодо розміщення малих архітектурних форм соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності (далі — рішення).

Дія цього Порядку не поширюється на малі архітектурні форми, що розміщуються на землях дорожнього господарства, у тому числі у межах смуги відведення, уздовж автомобільних доріг загального користування. Розміщення зазначених архітектурних форм здійснюється відповідно до Закону України «Про автомобільні дороги» та Земельного кодексу України.

2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1)

паспорт прив’язки малої архітектурної форми, що складається з таких документів:

схема прив’язки малої архітектурної форми;

креслення вузлів підключення до інженерних мереж згідно з технічними умовами;

текстові матеріали з вимогами щодо естетичного вигляду та інженерного забезпечення малої архітектурної форми;

2)

паспорт розміщення групи розташованих поряд малих архітектурних форм, що складається з таких документів:

схема прив’язки малої архітектурної форми;

креслення вузлів підключення до інженерних мереж згідно з технічними умовами;

текстові матеріали з вимогами щодо естетичного вигляду та інженерного забезпечення малої архітектурної форми з прив’язкою до місцевості всієї групи споруд та кожної з них окремо;

3)

пересувна мала архітектурна форма — торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності;

4)

стаціонарна мала архітектурна форма — тимчасова одноповерхова споруда соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності висотою не вище ніж 4 метри, що має по зовнішньому контуру площу близько 30 кв. метрів, виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без закладення фундаменту;

5)

схема прив’язки малої архітектурної форми — графічні матеріали, виконані на топографо-геодезичній основі масштабом 1:500 з прив’язкою малої архітектурної форми до місцевості.

 

Порядок розміщення малих архітектурних форм

3.

Розміщення малої архітектурної форми здійснюється на підставі рішення відповідної сільської, селищної, міської ради, а для власників земельних ділянок на підставі рішення виконавчого комітету відповідної місцевої ради.

Самовільне

розміщення малих архітектурних форм забороняється .

4. Сільська, селищна, міська рада не приймає окреме рішення щодо розміщення:

поряд із стаціонарною малою архітектурною формою вітрин, холодильного та іншого обладнання (за винятком столів та стільців) у разі наявності відповідного рішення щодо розміщення такої архітектурної форми. Загальна площа зазначеного обладнання не може перевищувати 25 відсотків площі малої архітектурної форми. Вітрини, холодильне та інше обладнання розміщується з дотриманням передбачених законодавством норм і правил у межах земельної ділянки, що надана для розміщення малої архітектурної форми у власність, користування (оренду) або використовується на підставі договору особистого строкового сервітуту, укладеного суб’єктом господарювання безпосередньо з відповідною сільською, селищною, міською радою;

у спеціально відведених місцях під час проведення ярмарків, святкових заходів строком до одного тижня пересувних малих архітектурних форм соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в установленому відповідною сільською, селищною, міською радою порядку.

5. Суб’єкт господарювання подає відповідній сільській, селищній, міській раді

заяву згідно з додатком 1 до цього Порядку, у якій зазначається бажане місце та строк розміщення малої архітектурної форми, її призначення і загальний опис.

До заяви додаються:

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

копія державного акта на право власності на земельну ділянку, право постійного користування земельною ділянкою або договору оренди (за наявності).

У разі коли мала архітектурна форма розміщується понад три роки на земельній ділянці комунальної чи державної форми власності, строк дії договору оренди якої закінчився, проте орендна плата за землю вносилася своєчасно і в повному обсязі, до заяви додатково додаються:

копія договору оренди земельної ділянки, строк дії якого закінчився;

довідка ДПА про відсутність заборгованості з орендної плати за землю за період дії договору оренди;

схема прив’язки малої архітектурної форми.

Подання зазначених документів дає можливість продовжити право на розміщення малої архітектурної форми у порядку, визначеному пунктом 10 цього Порядку.

Вимагати подання

інших документів забороняється.

6. Прийняття документів для розміщення малої архітектурної форми, їх оформлення і розгляд, а також оформлення договору сервітуту здійснюються

безоплатно. Забороняється вимагати від суб’єктів господарювання сплату благодійних внесків та інших платежів.

7. Сільська, селищна, міська рада реєструє подану заяву про розміщення малої архітектурної форми і в

місячний строк приймає рішення щодо попереднього погодження місця розташування малої архітектурної форми та уповноважує виконавчий орган або посадову особу сільської, селищної, міської ради (далі — уповноважений представник) передати суб’єктові господарювання перелік документів, які необхідно подати для прийняття рішення щодо розміщення малої архітектурної форми та/або укладення договору особистого строкового сервітуту.

Забороняється делегування

зазначених повноважень комунальним та приватним підприємствам.

8. Документи згідно з переліком, зазначеним у пункті 7 цього Порядку, видаються суб’єктові господарювання протягом

двох тижнів з дня реєстрації заяви уповноваженим дозвільним органом з дотриманням Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 р. № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 40, ст. 1350).

9. Уповноважений представник на підставі поданих суб’єктом господарювання документів готує проект рішення щодо розміщення малої архітектурної форми та/або укладення договору особистого строкового сервітуту.

10. Сільська, селищна, міська рада

протягом місяця після реєстрації документів приймає рішення щодо розміщення малої архітектурної форми та/або укладення договору особистого строкового сервітуту.

У разі коли рішення щодо розміщення малої архітектурної форми

не прийняте протягом місяця після подання суб’єктом господарювання визначених уповноваженим представником документів, вважається, що розміщення малої архітектурної форми дозволяється за принципом «мовчазної згоди».

11. Після прийняття сільською, селищною, міською радою рішення щодо розміщення малої архітектурної форми уповноважений представник повертає у тижневий строк суб’єктові господарювання подані раніше схему прив’язки пересувної малої архітектурної форми або паспорт прив’язки стаціонарної малої архітектурної форми, або паспорт розміщення групи розташованих поряд малих архітектурних форм з паспортами прив’язки кожної окремої малої архітектурної форми.

12. У разі відсутності у суб’єкта господарювання державного акта на право власності на земельну ділянку чи на право постійного користування земельною ділянкою або договору оренди такої земельної ділянки сільська, селищна, міська рада укладає з таким суб’єктом господарювання в десятиденний строк з дня прийняття передбаченого пунктом 10 цього Порядку рішення

договір особистого строкового сервітуту в порядку, визначеному законодавством.

13. Строк розміщення малої архітектурної форми

не може перевищувати строк дії договору оренди земельної ділянки або договору особистого строкового сервітуту. Для стаціонарної малої архітектурної форми зазначений строк становить більш як три роки.

14. Умови договору особистого строкового сервітуту визначаються сільською, селищною, міською радою. Розмір плати за таким договором не може перевищувати

розмір орендної плати для даної земельної ділянки.

15. Після розміщення стаціонарної малої архітектурної форми суб’єкт господарювання подає уповноваженому представникові

заяву-декларацію за формою згідно з додатком 2 із зазначенням інформації про виконання вимог розміщення малої архітектурної форми.

16. На підставі заяви-декларації уповноважений представник реєструє стаціонарну малу архітектурну форму.

 

Окремі положення

17. Під час експлуатації малої архітектурної форми необхідно дотримуватися вимог щодо забезпечення технологічної безпеки та упорядкування прилеглої території.

18. У разі коли мала архітектурна форма перешкоджає проведенню реконструкції або ремонту інженерних мереж вулиці, дороги, будинків і споруд, мала архітектурна форма

переноситься на певний період в інше місце без припинення рішення про її розміщення.

Уповноважений представник надсилає не пізніше ніж за два тижні до запланованого перенесення малої архітектурної форми повідомлення з визначенням її нового місця та строку розміщення на період проведення реконструкції або ремонту. Таке повідомлення є підставою для перенесення суб’єктом господарювання малої архітектурної форми на період проведення реконструкції або ремонту.

Перенесення

малої архітектурної форми можливе також у разі внесення змін до передбачених законодавством норм і правил, містобудівної документації, місцевих правил забудови, державних будівельних норм, змін у розташуванні інженерних мереж, будинків і споруд, що унеможливлюють розташування малої архітектурної форми у певному місці. Нове місце розташування малої архітектурної форми визначається сільською, селищною, міською радою, що прийняла рішення щодо розміщення малої архітектурної форми за погодженням із суб’єктом господарювання.

19.

Знесення встановлених згідно із законодавством малих архітектурних форм без погодження із суб’єктом господарювання, який використовує її для провадження підприємницької діяльності, здійснюється виключно за рішенням суду.

20. Строк розроблення малої архітектурної форми може бути продовжений без розроблення нової схеми прив’язки, паспорта прив’язки малої архітектурної форми або паспорта розміщення групи малих архітектурних форм з ініціативи суб’єкта господарювання, а також у разі, коли право власності чи право користування земельною ділянкою посвідчене державним актом або продовжено дію договору оренди земельної ділянки, договору особистого строкового сервітуту, за умови, що не внесені зміни до передбачених законодавством норм і правил, містобудівної документації, місцевих правил забудови, державних будівельних норм, а також не відбулися зміни у розташуванні інженерних мереж, будинків і споруд.

21.

У разі зміни власника малої архітектурної форми відповідна сільська, селищна, міська рада вносить зміни до рішення щодо розміщення малої архітектурної форми, а уповноважений представник вносить інформацію про нового власника до схеми прив’язки або паспорта прив’язки малої архітектурної форми, або схеми розміщення групи малих архітектурних форм та паспорта прив’язки відповідної окремої малої архітектурної форми.

22. У разі розроблення перспективної схеми розміщення малої архітектурної форми на території населеного пункту сільська, селищна, міська рада після проведення громадського обговорення і погодження відповідними підприємствами, установами, організаціями може рекомендувати суб’єктам господарювання розмістити малу архітектурну форму за процедурою, визначеною цим Порядком.

 

 

img 1

 

img 2

 коментар редакції

 

Однаковий для всіх порядок розміщення кіосків та лотків

Мета нормативного акта, що коментується, — дати місцевим радам загальний орієнтир для розробки порядків розміщення малих архітектурних форм (далі — МАФ) у своєму населеному пункті.

Сьогодні варіанти врегулювання цього питання на місцях відрізняються один від одного через відсутність будь-яких законодавчих нормативів, у межах яких могли б діяти органи місцевого самоврядування. Певний час роль орієнтиру виконували Типові правила розміщення МАФ для провадження підприємницької діяльності, затверджені наказом Держбуду від 13.10.2000 р. № 227. Пізніше їх було замінено на Методичні рекомендації щодо встановлення порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності, затверджені наказом Мінбуду від 04.09.2006 р. № 296.

Зазначені документи, як і Порядок, що коментується, було призначено для використання місцевими радами та їх виконавчими органами при встановленні порядку отримання дозволу та вирішення питань про розміщення МАФ. Методрекомендації також припинили свою дію у зв’язку з їх скасуванням наказом Мінрегіонбуду від 09.04.2008 р. № 152.

З урахуванням викладеного, запропонований Кабміном Порядок розміщення МАФ має особливий інтерес. Звернемо увагу на його основні положення.

1. Порядок, що коментується, має

рекомендаційний характер, про що прямо зазначено в п. 2 наказу, яким його затверджено, та в п. 1 самого Порядку. Такі дії Кабміну пояснюються досить просто: установлення обов’язкових до виконання вимог у частині благоустрою населених пунктів є виключною компетенцією органів місцевого самоврядування та не входить до повноважень уряду. У зв’язку з цим виникає запитання про статус документа, що коментується. Чи означає його рекомендаційний характер реальну можливість для місцевих рад не дотримуватись викладених урядом «рекомендацій» і чи може невідповідність їм діючих на місцях правил стати підставою для оскарження дій органів місцевого самоврядування? На наш погляд, відповідь на першу частину запитання лежить не стільки у правовій, скільки в політичній площині, тому відповідь, що базується виключно на юридичних аргументах, у будь-якому разі повною мірою не відображатиме реальну ситуацію. Утім, у разі невідповідності місцевих порядків розміщення МАФ затвердженому Кабміном документу, можна спробувати оскаржити їх на цій підставі.

2.

Порядок, що коментується, не поширюється на МАФ, що розміщуються на землях дорожнього господарства. У цій частині слід звертатися до Порядку видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об’єктів сервісу на землях дорожнього господарства та згод і погоджень на об’єкти зовнішньої реклами вздовж автомобільних доріг загального користування, затвердженого наказом Державної служби автомобільних доріг України від 29.09.2005 р. № 414. Під об’єктами сервісу в ньому, зокрема, розуміються пункти торгівлі та харчування, малі архітектурні форми.

3. Поняття пересувної та стаціонарної малих архітектурних форм запозичено з незначним доопрацюванням з Методрекомендацій. Щоправда, якщо раніше як визначальна ознака, що дозволяє відрізнити пересувні МАФ, називалася відсутність у них закритого приміщення для перебування людей, то тепер цю ознаку прямо не виділено, хоча і випливає із загальної характеристики пересувних МАФ.

Запропонований Кабміном Порядок вирішує давній спір про можливість розміщення біля МАФ вітрин, холодильного та іншого устаткування, допускаючи таке розміщення без отримання додаткового дозволу місцевої ради за умови, що зазначене устаткування займає не більше 25 відсотків площі МАФ.

4.

Зміни сталися в передбаченому порядку отримання дозволу на розміщення МАФ, зокрема:

— установлено спрощену процедуру погодження розміщення МАФ для власників земельних ділянок, на яких планується розміщення МАФ, — у цьому випадку не потрібне рішення сесії місцевої ради, достатньо відповідного рішення виконкому;

— у цілому порядок погодження зводиться до подання заяви з додаванням необхідних документів (як і раніше, це виписка з єдиного реєстру юридичних осіб та фізосіб-підприємців та документ, що підтверджує право користування землею). Водночас, на наш погляд, ідея норми, згідно з якою вимагати додаткові, крім зазначених, документи заборонено, нівелюється пп. 7 і 8 Порядку розміщення МАФ, згідно з якими після подання цих документів місцева рада попередньо погоджує місце розміщення МАФ, після чого суб’єкту господарювання видається новий список необхідних для подання документів (навіть орієнтовний їх перелік у Порядку не наведений, що значно розширює можливості місцевих рад у цьому питанні). Мабуть, насамперед, ідеться про паспорт прив’язки;

— на підставі поданих документів виноситься рішення про розміщення МАФ. Із моменту подання всіх необхідних документів і до винесення відповідного рішення має минути

не більше місяця.

Важлива гарантія, якої раніше не було: якщо рішення протягом установленого строку не приймається, таке «мовчання» місцевої ради розцінюється як згода на розміщення МАФ у місці, яке було попередньо погоджене.

Особливу увагу слід також звернути на можливість розміщення МАФ на земельній ділянці, на яку у суб’єкта господарювання немає ані права власності, ані права користування. У цьому випадку погодження проходить за тією ж процедурою з уключенням до неї лише однієї додаткової стадії — укладення договору сервітуту, за яким права суб’єкта господарювання щодо земельної ділянки обмежено виключно можливістю розміщувати МАФ на певній земельній ділянці.

До речі, те, що погодження розміщення МАФ віднесено до компетенції місцевої ради, не дає останній права повністю відмовлятися від розміщення МАФ у населеному пункті (див. ухвалу Київського апеляційного суду від 28.01.2009 р. у справі № 22-а-8537/08).

5. Як і раніше, в обумовлених випадках місцева рада може ініціювати перенесення малої архітектурної форми. Але тепер обумовлено мінімальний строк

попереднього повідомлення про майбутнє перенесення МАФ: попередити суб’єкта господарювання про це місцева рада повинна як мінімум за 14 днів до перенесення.

Знесення МАФ можливе тільки за рішенням суду

.

6. Окремо застережено, що зміна власника МАФ є підставою для внесення відповідних змін до рішення про погодження розміщення МАФ. Це звільняє нового власника МАФ від необхідності проходження процедури погодження заново.

Варто ще раз підкреслити:

цей Порядок не має прямої дії, тобто не підлягає самостійному застосуванню. Він може запрацювати тільки будучи сприйнятим місцевими органами влади при розробці відповідних місцевих порядків.

Незважаючи на прийняття документа, що коментується, багаторічну дискусію про законність самої вимоги про отримання дозволу на розміщення МАФ не вичерпано. Противники визнання за місцевою владою відповідних повноважень посилаються на Закон України «Про дозвільну систему», згідно з яким виключно законами України повинні встановлюватися: необхідність отримання документа дозвільного характеру; дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру; платність чи безплатність видачі такого документа; строк прийняття рішення про видачу чи відмову у видачі документа дозвільного характеру; вичерпний перелік підстав для відмови у видачі та анулювання документа дозвільного характеру; можливість отримання суб’єктом господарювання права на вчинення певних дій із провадження господарської діяльності за декларативним принципом.

Однак на практиці в питанні МАФ ця стаття виявилася мертвою, про що, зокрема, свідчить позиція вищих судових інстанцій у спорах про демонтаж самовільно розміщених кіосків, лотків та павільйонів (див. ухвалу ВАСУ від 29.01.2009 р. у справі № к-18890/07, постанову ВГСУ від 12.02.2009 р. № 3/60).

 

Олена Уварова

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі