Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо подання звітності та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища головним підприємством за місцезнаходженням філій

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Жовтень, 2009/№ 84
Друк
Лист від 24.09.2009 р. № 20856/7/15-0817

Щодо подання звітності та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища головним підприємством за місцезнаходженням філій

Лист Державної податкової адміністрації України від 24.09.2009 р. № 20856/7/15-0817

 

Державна податкова адміністрація України у зв’язку із численними запитами податкових органів та платників збору за забруднення навколишнього природного середовища, що справляється за

викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення середовища, та з метою упередження непорозумінь між платниками збору та податковими органами повідомляє таке.

Пунктом 2.1 Інструкції про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища, затвердженої спільним наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Державної податкової адміністрації України від 19.07.99 № 162/379, із змінами і доповненнями (далі — Інструкція № 162/379), визначено, що платниками збору є суб’єкти господарювання незалежно від форм власності, юридичні особи, що не здійснюють господарської (підприємницької) діяльності; бюджетні, громадські та інші підприємства, установи і організації, постійні представництва нерезидентів, які зареєстровані в Україні, або нерезиденти, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, громадяни, які здійснюють на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та розміщення відходів.

З

31 липня 2009 року об’єднання, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої територіальної громади, виключено з визначення платників збору.

У разі здійснення викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення платники подають податкові розрахунки наростаючим підсумком (за квартал, півріччя, дев’ять місяців та рік) протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до органів державної податкової служби за місцем перебування платника збору на податковому обліку (пункти 7.1 — 7.2 Інструкції № 162/379).

Відповідно до вимог пункту 8.4 Інструкції № 162/379 органи державної податкової служби здійснюють облік платників збору відповідно до Порядку обліку платників податків, зборів (обов’язкових платежів), затвердженого наказом ДПА України від 19.02.98 № 80, зареєстрованого у Мін’юсті України 16.03.98 за № 172/2612 (у редакції наказу ДПА України від 17.11.98 № 552), із змінами (далі — Порядок № 80), з урахуванням положень, визначених Інструкцією № 162/379, та особливостей, визначених підпунктами 8.4.1 та 8.4.2 пункту 8.4.

Пунктом 9.2 Порядку № 80 визначено, що платник податків зараховується органами ДПС до категорії платників окремих податків за місцезнаходженням, зокрема, його підрозділів, розташованих на територіях інших територіальних громад, ніж платник податків. Об’єднання, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, що були самостійними платниками збору за забруднення навколишнього природного середовища до бюджетів

до 31 липня 2009 року, повинні були звернутись до органів ДПС, де вони зареєстровані, із заявою про зняття їх з обліку як платника окремих видів податків.

Платник збору

починаючи з 31 липня 2009 року, до складу якого включені об’єднання, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, які розташовані на території іншої територіальної громади, і здійснюють викиди пересувними джерелами забруднення, подає податкові розрахунки та сплачує збір за забруднення навколишнього природного середовища, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення, за місцезнаходженням об’єднань, філій, відділень та інших відокремлених підрозділів.

Таким чином,

платник збору (головне підприємство) зараховується в органах ДПС за місцезнаходженням своїх об’єднань, філій, відділень та інших відокремлених підрозділів як платник окремого податку — збору за забруднення навколишнього природного середовища, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення. Податкова звітність складається, подається та збір сплачується платником збору за місцезнаходженням об’єднань, філій, відділень та інших відокремлених підрозділів.

 

Заступник голови О. Любченкокоментар редакції

Джерело забруднення філії: як звітувати щодо екозбору

Пертурбації в порядку подання звітності з екозбору відбулися з 1 січня 2009 року завдяки постанові КМУ від 03.12.2008 р. № 1050 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 100), а саме

змінилося місце подання податкових розрахунків. Якщо раніше воно визначалося за місцем податкової реєстрації платника, то тепер:

1)

за місцем знаходження стаціонарних джерел забруднення — у разі здійснення викидів стаціонарними джерелами забруднення та скидів;

2)

за місцем знаходження спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів — у разі розміщення відходів;

3)

за місцем перебування платника збору на податковому обліку — у разі здійснення викидів пересувними джерелами забруднення.

Саме останнього виду джерела забруднення —

пересувного — і стосується лист, що коментується. Але перш ніж приступити до його обговорення нагадаємо ще одну новацію, про яку ми повідомляли в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 62: із числа платників виключили філії, відділення та інші відокремлені підрозділи. Це сталося у процесі приведення Інструкції № 162/379, що регулює порядок розрахунку та сплати екозбору, у відповідність до постанови № 1050.

І от тепер у листі

ДПАУ роз’яснює , що мали зробити у зв’язку з такими новаціями платники податків, які мають філії:

1)

ті з філій, які були самостійними платниками екозбору, повинні були (!) до 31.07.2009 р. звернутися до своєї ДПІ для зняття з обліку як платників окремих видів податків;

2)

головне підприємство мало стати на облік як платник окремих видів податків та подавати звітність з екозбору до ДПІ філії щодо пересувних джерел забруднення таких філій.

А тепер наші зауваження до викладеного.

1. Щодо заяви про зняття з обліку філії до 31.07.2009 р.

Виконати цю вимогу у зазначений термін неможливо суто фізично, адже Інструкція № 162/379, згідно з якою філії було виключено з числа платників, набрала чинності тільки 31.07.2009 р. Мало того, там узагалі немає подібних вказівок щодо філій, яких позбавили статусу платників.

Якщо звернутися до п. 7.1 та п.п. 8.4.2 цієї Інструкції, де йдеться про подання заяви з метою виключення з лав платників збору, то там зазначається про платників, в яких «зник» об’єкт обчислення збору, а це дещо інша категорія.

Якщо звернутися до п. 9.2 Порядку № 80, на який посилається ДПАУ, чи до п.п. 7.11.2 цього ж документа, в яких ідеться про постановку на облік та зняття з обліку платників окремих видів податків (у тому числі й щодо збору за забруднення), то, за ідеєю, до виключення філій із числа платників у них взагалі не було такого статусу (тобто статусу платника окремих видів податків), адже вони сплачували екозбір за місцем своєї реєстрації. Непрямо це підтверджується п. 4 Методичних рекомендацій щодо повноти охоплення обліком платників окремих видів податків, затверджених наказом ДПАУ від 19.12.2008 р. № 784 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 16), де зазначено: платники екозбору не зараховуються до категорії платників окремих видів податків (у редакційному коментарі до цього документа ми зазначали про протиріччя цієї тези п. 9.2 Порядку № 80, особливо у зв’язку зі зміною місця подання звітності з 01.01.2009 р.). Інакше кажучи, якщо раніше філії, будучи платниками екозбору, не стояли на обліку як платники окремих видів податків, то й вимагати від них зніматися з обліку як «окремих платників» теж не можна.

Тому ми вважаємо, що вимога листа «повинен був подати заяву» звучить дуже голосно і не дуже законно. Інша справа, що задля порядку в обліку платників дійсно слід філіям та ДПІ погоджувати порядок зняття філії (закриття її особового рахунка), але зробити це потрібно полюбовно, оскільки законодавством ані строки, ані порядок такого зняття не регламентовано. І ставити ці філії на одну дошку з платниками окремих видів податків, які, втративши об’єкт, без відповідної заяви припинили подавати звітність щодо збору, не можна.

2. Щодо подання звіту за філіальні джерела забруднення

. Напевно, ідеться про пересувні джерела, які закріплено за філією (значаться на її балансі). Тут податківці постановили подавати звіт головному підприємству не за місцем його податкової реєстрації, а за місцем податкової реєстрації філії. Відповідно, для цього головне підприємство має стати на облік як платник окремих видів податків у філіальній ДПІ (для чого достатньо просто подати звітність зі збору).

Узагалі-то, таких вимог ані з постанови № 1050, ані з Інструкції № 162/379 не випливає. Адже там зазначено, що за пересувні джерела звітує платник (тобто головне підприємство) за своїм місцем податкової реєстрації. Разом із тим ДПАУ дещо переінакшила цю вимогу, і, схоже, її треба буде ураховувати.

3. Про місце реєстрації транспортних засобів та місце подання звітності з екозбору

. Незважаючи на те що про це в листі, що коментується, немає жодного слова, оминути увагою такий важливий момент ми не можемо. Як нам здається, при вирішенні питання про місце подання головним підприємством зазначеної звітності щодо автомобільного транспорту слід насамперед орієнтуватися на норми постанови КМУ від 07.09.98 р. № 1388, якою затверджено Правила державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок (далі — Правила № 1388).

Як випливає з п. 24 цих Правил, у загальному випадку

транспортні засоби юридичних осіб реєструються за місцезнаходженням цих осіб. Отже, і звіт з екозбору за викиди, здійснені такими транспортними засобами, має подаватися за місцем їх держреєстрації, яке збігатиметься з місцем перебування головного підприємства на податковому обліку. Такий підхід слід застосовувати незалежно від того, де дійсно експлуатується цей автотранспорт і хто (головне підприємство чи філія) придбаває ПММ для нього.

Разом із тим слід знати про єдиний виняток із п. 24 Правил № 1388:

якщо стоянка транспортних засобів розташована за місцезнаходженням філій, відділень чи інших відокремлених підрозділів юридичних осіб, такі транспортні засоби реєструються за місцем їх стоянки. У цьому випадку звіт подаватиметься також головним підприємством, але вже за місцезнаходженням філій, за якими зареєстровано автотранспорт.

За інформацією із ДПАУ, готується спеціальне роз’яснення щодо заповнення головним підприємством звіту за 9 місяців 2009 р. Слідкуйте за нашими публікаціями.

 

Наталія Яновська

Ігор Хмелевський

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі