Теми статей
Обрати теми

Безоплатне розповсюдження рекламних матеріалів

Редакція ПБО
Стаття

Безоплатне розповсюдження рекламних матеріалів

 

Роздачею буклетів, листівок, каталогів, що містять інформацію про суб’єкт підприємництва та асортимент товарів, що ним пропонуються, зараз уже нікого не здивуєш. До подібних рекламних акцій підприємства вдаються досить часто. А все тому, що вони дозволяють донести необхідну інформацію про товар чи послугу безпосередньо до потенційного покупця. Як документально оформити та облікувати витрати на проведення таких акцій, дізнаєтеся із запропонованої статті.

Марина КОВЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Податковий облік

Для правильного відображення в податковому обліку безоплатного розповсюдження рекламних матеріалів (листівок, буклетів, каталогів, плакатів тощо) необхідно чітко розуміти, що ці матеріали виконують усього одну функцію — рекламну і призначені для безоплатного розповсюдження з метою інформування потенційних клієнтів про підприємство та його продукцію (товари, послуги), умови продажу тощо. При цьому жодної матеріальної цінності рекламні матеріали для їх одержувачів не мають. Ураховуючи цю особливість, перейдемо до аналізу податкових нюансів безоплатного розповсюдження рекламних матеріалів.

Податок на прибуток

. Особливостям оподаткування витрат на проведення рекламних заходів у Законі про податок на прибуток присвячено спеціальний п.п. 5.4.4, згідно з яким до валових витрат у повній сумі включаються витрати платника податків на проведення передпродажних та рекламних заходів щодо товарів (робіт, послуг) , що продаються (надаються) такими платниками податку (абзац перший п.п. 5.4.4). А от витрати на організацію прийомів, презентацій та свят, придбання та розповсюдження подарунків, уключаючи безоплатну роздачу зразків товарів або безоплатне надання послуг (виконання робіт з рекламною метою) уключаються до складу валових витрат у межах 2 % від оподатковуваного прибутку за попередній звітний (податковий) рік (абзац другий п.п. 5.4.4).

Таким чином, рекламні витрати відображаються в податковому обліку по-різному: одні з них уключаються до складу валових витрат у повному обсязі (

абзац перший п.п. 5.4.4), а інші — у межах 2 % оподатковуваного прибутку минулого року (абзац другий п.п. 5.4.4).

Витрати на виготовлення (придбання) та розповсюдження рекламних матеріалів підпадають під дію

абзацу першого п.п. 5.4.4 Закону про податок на прибуток та відносяться до валових витрат у повному обсязі. До речі, з цим повністю згодні і представники головного податкового відомства (див. лист ДПАУ від 03.06.2002 р. № 3428/6/15-1215-26 // «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 48). Однак ми повинні попередити наших читачів, що ці матеріали в обов’язковому порядку повинні містити інформацію про товари, що реалізуються платником податків. Якщо ж такої інформації немає, а рекламні матеріали інформують потенційних клієнтів, наприклад, тільки про торговельну марку, то розраховувати на валові витрати в такому разі не варто. Адже в абзаці першому п.п. 5.4.4 Закону про податок на прибуток ідеться виключно про товари (роботи, послуги), а не торговельні марки або логотипи.

Щодо кола платників податків, які мають право на валові витрати при безоплатній роздачі рекламних матеріалів, необхідно зауважити, що це коло не обмежується власниками товарів, що рекламуються. До нього, на нашу думку, входять також

посередники, які реалізують товари і при цьому розповсюджують рекламні матеріали (наприклад, комісіонери). Щоправда, у представників столичного податкового відомства з цього приводу інша думка. Розглянувши лист з приводу витрат на проведення передпродажних та рекламних заходів щодо товарів, що продаються при здійсненні комісійної торгівлі, вони повідомили, що право на валові витрати належить комітенту, оскільки саме він є власником товару (лист ДПА в м. Києві від 07.04.2006 р. № 244/10/31-106). Зі свого боку маємо зауважити, що подібних умов Закон про податок на прибуток не містить.

Право на валові витрати мають і ті платники податків, які ще не реалізують товари, що рекламуються, але планують їх реалізувати в майбутньому. Зрозуміло, торгівлю такими товарами надовго відкладати не слід. В іншому разі в контролюючих органів можуть з’явитися сумніви щодо валововитратності таких рекламних акцій.

Сама вартість рекламних матеріалів (листівок, буклетів, каталогів, плакатів тощо) бере участь у перерахунку балансової вартості запасів за

п. 5.9 Закону про податок на прибуток, а отже, потрапляє до складу валових витрат тільки в періоді їх списання (тобто в періоді розповсюдження серед потенційних споживачів).

При роздачі рекламних матеріалів валові доходи не виникають у жодної зі сторін (ні в тієї, що передає, ні в тієї, яка приймає) із тієї простої причини, що такі матеріали

не є товаром . Як уже зазначалося, вони виступають виключно як носій та засіб розповсюдження інформації про товари (роботи, послуги) та самостійної цінності не мають. А тому їх розповсюдження не вважається продажем товарів у розумінні п. 1.31 Закону про податок на прибуток.

І ще один момент. Досить часто для виготовлення та розповсюдження рекламних матеріалів залучаються сторонні організації, наприклад, рекламні агентства. Слід зауважити, що витрати на оплату послуг таких організацій є рекламними та

включаються до складу валових витрат підприємства-замовника на підставі п.п. 5.4.4 Закону про податок на прибуток. При цьому, якщо рекламні агентства поширюють ці листівки самостійно без їх передачі замовнику, то вартість рекламних матеріалів не відображається в обліку замовника і не бере участі в перерахунку за п. 5.9.

ПДВ.

Суми «вхідного» ПДВ, що припадають на витрати з виготовлення/розповсюдження рекламного матеріалу, уключаються до складу податкового кредиту на загальних підставах, оскільки безпосередньо пов’язані з веденням господарської діяльності (п.п. 7.4.1 Закону про ПДВ). Однак слід мати на увазі, що це правило не поширюється на рекламні акції, які проводяться щодо пільгових товарів (операції з поставки яких звільнено від обкладення ПДВ). Наприклад, це стосується листівок з рекламою лікарського засобу. У такому разі суми сплаченого ПДВ не включаються до складу податкового кредиту (п.п. 7.4.2 Закону про ПДВ), а відносяться до валових витрат (п.п. 5.3.3 Закону про податок на прибуток).

При безоплатній роздачі рекламних матеріалів

зобов’язання з ПДВ у підприємства не виникають. Річ у тім, що рекламний матеріал, який роздається як засіб розповсюдження інформації про товари (роботи, послуги), не вважається товаром (не має матеріальної цінності). А отже, його розповсюдження не вважається поставкою товару в розумінні п. 1.4 Закону про ПДВ. На це, до речі, звертали увагу і представники головного податкового відомства в листах від 13.06.2006 р. № 6421/6/16-1515-26, від 03.06.2002 р. № 3428/6/15-1215-26. Разом із тим, бували випадки, коли на місцях податкові органи наполягали на обкладенні ПДВ операцій з розповсюдження рекламних матеріалів виходячи з фактичної ціни таких матеріалів, але не нижче звичайної (підстава — п. 4.2 Закону про ПДВ). Відрадно, що суд у цьому випадку встав на бік платника податків та спростував висновки податкового органу (постанова Господарського суду Рівненської області від 10.05.2007 р. у справі № 2/121).

 

Бухгалтерський облік

У бухгалтерському обліку рекламні матеріали (листівки, брошури, календарі, значки тощо) визнаються запасами та обліковуються на субрахунку

209 «Інші матеріали».

Придбані (або виготовлені) рекламні матеріали зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Визначається вона за правилами, установленими

пп. 9 і 10 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженого наказом Мінфіну від 20.10.99 р. № 246, та, крім усього іншого, може включати податок на рекламу. Нагадаємо: основні принципи та порядок його нарахування встановлено Декретом № 56-93, згідно зі ст. 11 якого об’єктом податку з реклами є вартість послуг з установлення та розміщення реклами. Водночас положення місцевих органів самоврядування часто розширюють об’єкт оподаткування, уключаючи до нього не лише вартість послуг з установлення та розміщення реклами, а й роботи із самостійного виготовлення і розповсюдження засобів реклами. Так-от, суб’єкти господарської діяльності, які сплатили цей податок, мають повне право включити його до первісної вартості рекламних матеріалів.

Після проведення рекламних акцій вартість витрачених матеріалів списується до складу витрат на збут (Дт 93 — Кт 209, як це передбачено

п. 19 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.99 р. № 318).

Щодо порядку документального оформлення акцій з безоплатного розповсюдження рекламних матеріалів, то він багато в чому схожий з порядком документального оформлення безоплатного розповсюдження зразків продукції, про яке ми розповідали в попередній статті. А зараз зауважимо тільки, що підставою для оприбуткування рекламних матеріалів (тобто зарахування їх на субрахунок 209) є документи, які виписує постачальник (наприклад, накладна). Списання цих цінностей з рахунка 209 на витрати підприємства здійснюється за наявності звіту матеріально відповідальної особи про їх розповсюдження, а також Акта на списання рекламних матеріалів.

Податковий та бухгалтерський облік акцій з безоплатного розповсюдження рекламних матеріалів проілюструємо на прикладах.

Приклад

. Підприємство торгівлі ТОВ «Лідер» уклало з друкарнею договір про виготовлення рекламних каталогів з інформацією про наявні в продажу товари в кількості 700 примірників. Вартість послуг друкарні склала 1800 грн. (у тому числі ПДВ — 300 грн.). Рекламні каталоги поширюються серед відвідувачів підприємства торгівлі власними силами.

 

Облік безоплатного розповсюдження рекламних матеріалів, виготовлених друкарнею

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1

Перераховано передоплату друкарні за виготовлення рекламних каталогів

371

311

1800

1500

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

641

644

300

3

Оприбутковано рекламні каталоги

209

631

1500

— *

* Вартість каталогів бере участь у розрахунку приросту (убутку) балансової вартості запасів.

4

Відображено суму ПДВ

644

631

300

5

Здійснено залік заборгованостей

631

371

1800

6

Відображено безоплатну роздачу рекламних матеріалів

903

209

1500

— *

* Вартість каталогів виключається з перерахунку за п. 5.9, тим самим зменшуючи розмір оподатковуваного прибутку.

 

Приклад

. Торговельне підприємство ТОВ «Мрія» уклало з рекламним агентством договір про виготовлення та розповсюдження рекламних листівок щодо товарів, що реалізуються таким підприємством. При цьому вартість послуг з виготовлення листівок склала — 600 грн. (у тому числі ПДВ — 100 грн.), а вартість послуг з їх розповсюдження — 482 грн. (у тому числі ПДВ — 80 грн. і податок з реклами — 2 грн.).

 

Облік безоплатного розповсюдження рекламних матеріалів за допомогою рекламного агентства

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1

Списано на витрати вартість послуг рекламного агентства (на підставі акта виконаних робіт)

93

631

902

902

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

180

3

Перераховано грошові кошти в оплату послуг рекламного агентства

631

311

1082

 

На цьому завершуємо розгляд питань, пов’язаних з обліком та оподаткуванням однієї з найпопулярніших рекламних акцій — безоплатного розповсюдження рекламних матеріалів. А якщо у вас з’являться запитання, пишіть нам. Ми обов’язково розберемося у ситуації, що виникла, і відповімо на шпальтах газети.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі