Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Торгові патенти: без істотних змін

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Грудень, 2010/№ 102
Друк
Стаття

Торгові патенти: без істотних змін

 

З 01.01.2011 р.

Закон про патентування , як і багато інших нормативно-правових актів, втратить чинність, і замість звичної плати за торговий патент з’явиться збір за здійснення деяких видів підприємницької діяльності. Розповімо про нього.

Збір за здійснення деяких видів підприємницької діяльності віднесено до місцевих зборів

(п.п. 10.2.1 п. 10.2 ст. 10 Податкового кодексу), який місцева рада зобов’язана встановити. Як передбачено п. 5 розд. XIX «Прикінцеві положення», органи місцевого самоврядування повинні забезпечити в місячний строк з дня набуття чинності Податковим кодексом прийняття рішень щодо встановлення місцевих податків та зборів, у тому числі збору за здійснення деяких видів підприємницької діяльності. У разі невстановлення збори сплачуються за мінімальними ставками.

Конкретний розмір ставки збору встановлюється місцевою радою з розрахунку на календарний місяць у певному розмірі від мінімальної заробітної плати, передбаченої законом на 1 січня календарного року*. При цьому враховуються місцезнаходження пункту продажу товарів, асортимент товарів, пункт з надання платних послуг та їх вид. У

Податковому кодексі встановлено тільки мінімальні та максимальні межі, за які місцева рада не повинна вийти.

* Розмір збору округлюється (менше ніж 50 копійок відкидається, а 50 копійок і більше округлюється до однієї гривні).

Платники збору

залишаються тими самими — суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи — підприємці), їх відокремлені підрозділи. При цьому торговий патент необхідно отримувати на такі види підприємницької діяльності, як:

а)

торговельна діяльність у пунктах продажу товарів, під якими розуміються:

— магазин, інша торговельна точка, розташовані в окремому приміщенні, будівлі або їх частині й такі, що мають торговельний зал для покупців або використовують для торгівлі його частину;

— кіоск, палатка, інша мала архітектурна форма, яка розташована в окремому приміщенні, але не має вбудованого торговельного залу для покупців;

— автомагазин, розвозка, інший вид пересувної торговельної мережі;

— лоток, прилавок, інший вид торговельної точки у відведеному для торговельної діяльності місці, крім лотків та прилавків, що надаються в оренду суб’єктам господарювання — фізичним особам і розташовані в межах спеціалізованих підприємств сфери торгівлі — ринків усіх форм власності;

— стаціонарна, малогабаритна і пересувна автозаправна станція, заправний пункт, що здійснюють торгівлю нафтопродуктами, зрідженим і стисненим газом;

— фабрика-кухня, фабрика-заготівельна, їдальня, ресторан, кафе, закусочна, бар, буфет, відкритий літній майданчик, кіоск, інший пункт ресторанного господарства;

— оптова база, склад-магазин, інші приміщення, що використовуються для здійснення оптової торгівлі за готівку, інші готівкові платіжні засоби та з використанням платіжних карток;

б)

діяльність з надання платних побутових послуг згідно з переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

в)

торгівля валютними цінностями в пунктах обміну іноземної валюти;

г)

діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей).

При цьому звільнені від необхідності сплачувати

збір за здійснення деяких видів підприємницької діяльності та відповідно від необхідності отримувати торговий патент такі суб’єкти:

а) аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності;

б) розташовані в селах, селищах і містах районного значення підприємства та організації споживчої кооперації та торговельно-виробничі державні підприємства робітничої поставки;

в) фізичні особи — підприємці, які здійснюють торговельну діяльність у межах ринків усіх форм власності;

г) фізичні особи — підприємці, які здійснюють продаж вирощеної в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій та городній ділянках продукції рослинництва і тваринництва, худоби та птиці (як у живому вигляді, так і продукції забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва;

ґ) фізичні особи — підприємці, які сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;

д) суб’єкти господарювання, що створені громадськими організаціями інвалідів, мають податкові пільги відповідно до законодавства і здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва та продукцією, виготовленою на підприємствах «Українське товариство сліпих», «Українське товариство глухих», а також фізичними особами — інвалідами, яких зареєстровано відповідно до закону підприємцями;

е) суб’єкти господарювання, які здійснюють торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; борошно пшеничне й житнє; сіль, цукор, олія соняшникова та кукурудзяна; молоко та молочна продукція, крім молока та згущених вершків з добавками і без них; продукти дитячого харчування; безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти; мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар та засоби захисту бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорми для продажу населенню;

ж) суб’єкти господарювання, які реалізовують продукцію власного виробництва фізичним особам, котрі перебувають з ними у трудових відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що належать такому суб’єкту;

з) суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність із закупівлі в населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками в безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних та ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки);

и) підприємства, установи та організації, що здійснюють діяльність у торговельно-виробничій сфері (ресторанне господарство), у тому числі навчальних закладах, з обслуговування виключно працівників таких підприємств, установ та організацій, а також учнів і студентів у навчальних закладах;

к) суб’єкти господарювання, які проводять комп’ютерні та відеоігри.

Як бачимо, перелік суб’єктів, на яких не поширюється вимога про необхідність отримання торгового патенту, дещо розширився.

Також звільнено від сплати збору за здійснення деяких видів підприємницької діяльності (у частині здійснення торговельної діяльності) платників фіксованого сільськогосподарського податку.

Податковий кодекс

також установлює перелік видів діяльності, що здійснюються з придбанням пільгового торгового патенту. Умовно можна виділити три групи видів такої діяльності:

— торговельна діяльність, що здійснюється виключно з використанням певних видів товарів (

незалежно від країни їх походження);

— торговельна діяльність виключно з використанням

певних товарів вітчизняного виробництва;

— торговельна діяльність виключно з використанням періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва, що мають реєстраційні свідоцтва, видані в установленому порядку, а також книг, брошур, альбомів, нотних видань, буклетів, плакатів, картографічної продукції, що видаються юридичними особами — резидентами України.

Порядок придбання торгового патенту

включає ті самі етапи, що й чинне до 01.01.2011 р. законодавство:

1) подання до органу державної податкової служби за місцем сплати збору заявки на придбання торгового патенту (відомості, які має містити заявка, перелічено в самому

Податковому кодексі, чітко застережено, що встановлення будь-яких додаткових умов щодо придбання торгового патенту заборонене);

2) у момент подання заявки

відомості, наведені в ній, звіряються з оригіналами або нотаріально посвідченими копіями документів, на підставі яких її заповнено; у разі невідповідності відомостей, наведених у поданій суб’єктом господарювання заявці, документам, на підставі яких заповнено таку заявку, або невнесення до заявки всіх необхідних відомостей орган державної податкової служби має право відмовити у видачі торгового патенту суб’єкту господарювання;

3) видача торгового патенту суб’єкту господарювання (при цьому застережено, що торговий патент видається

особисто фізичній особі — підприємцю чи особі, уповноваженій юридичною особою) під підпис у триденний строк з дня подання заявки. Датою придбання торгового патенту є зазначена в ньому дата.

Збір сплачується

:

а) за торговельну діяльність або надання платних послуг (крім пересувної торговельної мережі) — за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання платних послуг;

б) за торгівлю валютними цінностями — за місцезнаходженням пункту обміну іноземної валюти;

в) за діяльність у сфері розваг — за місцезнаходженням пункту надання послуг у сфері розваг;

г) за торгівлю через пересувну торговельну мережу — за місцем реєстрації таких платників;

ґ) за торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та інших короткострокових заходах, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів, — за місцем здійснення такої діяльності.

Строки сплати збору залишилися без змін

:

а) за здійснення торговельної діяльності з придбанням короткострокового торгового патенту —

не пізніше ніж за один календарний день до початку здійснення такої діяльності;

б) за здійснення торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткострокового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями —

щомісяця не пізніше 15 числа місяця, що передує звітному місяцю;

в) за здійснення діяльності у сфері розваг —

щокварталу не пізніше 15 числа місяця, що передує звітному кварталу.

Порядок використання торгового патенту

також не змінився. Збереглася вимога, відповідно до якої оригінал торгового патенту має бути розміщено:

— на фронтальній вітрині магазину, а за її відсутності — біля реєстратора розрахункових операцій;

— на фронтальній вітрині малої архітектурної форми;

— на табличці в автомагазинах, розвозках та інших видах пересувної торговельної мережі, а також на лотках, прилавках та інших видах торговельних точок, відкритих у відведених для торговельної діяльності місцях;

— у пунктах обміну іноземної валюти;

— у приміщеннях для надання платних послуг, а також у приміщеннях, в яких проводяться розважальні ігри.

Торговий патент має бути відкритий та доступний для огляду. Але з урахуванням усталеної практики зроблено застереження: для запобігання пошкодженню торгового патенту (вигоряння на сонці, псування внаслідок затікання дощової води, псування сторонніми особами тощо)

дозволяється розміщувати нотаріально засвідчені копії торгових патентів у зазначених вище місцях. При цьому оригінал такого патенту має зберігатися у відповідальної особи суб’єкта господарювання або відповідальної особи відокремленого підрозділу, яка зобов’язаний надавати його для огляду уповноваженим законом особам.

Строк дії торгового патенту збільшено з 12 до 60 календарних місяців

, а на здійснення діяльності у сфері розваг — восьми календарних кварталів. Строк дії короткострокового торгового патенту залишився тим самим і становить від одного до п’ятнадцяти календарних днів

Основне запитання, що виникає у зв’язку з набуттям чинності

Податковим кодексом: як бути з торговими патентами, що були видані ще за чинним Законом про патентування і строк дії яких не закінчився на 01.01.2011 р.?

Відповіді на нього присвячено

підрозд. 7 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу. Він передбачає, що такі торгові патенти підлягають поверненню до органів державної податкової служби за місцем їх придбання у тримісячний строк (але не пізніше закінчення строку їх дії). Як бачимо, оскільки надано тримісячний строк для повернення «старих» торгових патентів, то питань з поверненням унесеної плати за торгові патенти виникнути не повинно, оскільки в абсолютній більшості випадків переплати за патенти не утворюється. Якщо переплата все-таки утворилася, то, думаємо, її буде зараховано в рахунок майбутніх платежів при отриманні торгового патенту вже з урахуванням вимог Податкового кодексу.

 

Олена Уварова, юрист

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі