Теми статей
Обрати теми

ЄСВ: нараховуємо правильно, сплачуємо вчасно

Редакція ПБО
Стаття

ЄСВ: нараховуємо правильно, сплачуємо вчасно

 

Наші читачі вже знають або чули про єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, який з 1 січня 2011 року всі роботодавці сплачуватимуть замість внесків до чотирьох фондів соціального страхування, що сплачуються сьогодні. Перше знайомство з новим єдиним внеском відбулося і на шпальтах нашої газети, і на семінарах. Сьогодні розглянемо порядок нарахування та сплати єдиного внеску роботодавцями з урахуванням положень Інструкції № 21-5, повний текст якої наведено в цьому номері.

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Запровадження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — ЄСВ) передбачено

Законом № 2464, який набере чинності з 01.01.2011 р. З цієї ж дати набере чинності недавно затверджена Пенсійним фондом Інструкція № 21-5, яка визначає, зокрема, процедуру нарахування та сплати ЄСВ роботодавцями.

 

Роботодавці-страхувальники та застраховані особи

Перелік платників ЄСВ визначено в

ч. 1 ст. 4 Закону № 2464 і п. 2.1 Інструкції № 21-5. До їх числа входять і роботодавці, до яких належать:

— підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, створені відповідно до законодавства України, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, або за цивільно-правовими договорами*, у тому числі їх філії, представництва, відділення й інші відокремлені підрозділи, що мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами;

* Крім цивільно-правових договорів, укладених з фізичними особами — підприємцями, якщо роботи, що виконуються (послуги, що надаються), відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію такого підприємця.

— фізичні особи — підприємці, зокрема ті, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, за цивільно-правовими договорами*;

— фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійно, та фізичні особи, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту);

— дипломатичні представництва та консульські установи України, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи підприємств, установ і організацій (у тому числі міжнародні), створені відповідно до законодавства України, які мають окремий баланс та самостійно здійснюють розрахунки із застрахованими особами;

— дипломатичні представництва і консульські установи іноземних держав, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи іноземних підприємств, установ і організацій (у тому числі міжнародні), розташовані на території України.

* Крім цивільно-правових договорів, укладених з фізичними особами — підприємцями, якщо роботи, що виконуються (послуги, що надаються), відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію такого підприємця.

Зауважимо, що до числа платників ЄСВ входять підприємства, установи, організації, які виплачують допомогу по тимчасовій непрацездатності.

Роботодавці є страхувальниками щодо таких застрахованих осіб:

— найманих працівників, у тому числі тих, які одержують допомогу по тимчасовій непрацездатності;

— фізичних осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами.

 

База для справляння та розмір ЄСВ

База.

Базу для нарахування та утримання ЄСВ визначено у ст. 7 Закону № 2464 та розділі III Інструкції № 21-5.

До бази для справляння ЄСВ включаються такі виплати:

— нарахована заробітна плата за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються згідно із

Законом України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР. Згідно з п.п. 4.3.5 Інструкції № 21-5 при визначенні зазначених виплат слід керуватися Інструкцією № 5;

— оплата перших п’яти днів тимчасової втрати працездатності за рахунок коштів роботодавця та допомога по тимчасовій непрацездатності;

— винагорода фізичних осіб за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Слід зазначити: згідно з

ч. 7 ст. 7 Закону № 2464 КМУ має затвердити перелік видів виплат, на які не нараховується ЄСВ. Поки що такий перелік не затверджено, однак на сайті Пенсійного фонду (www.pfu.gov.ua) є проект відповідної постанови КМУ. Зауважимо, що в ньому зазначені виплати, які здійснюються за рахунок коштів роботодавця та які згідно з Інструкцією № 5 не включаються до фонду оплати праці, а також виплати, що включаються до фонду оплати праці, але не обкладаються податком з доходів фізичних осіб (вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих працівникам в обсягах та за переліком професій, що встановлюються КМУ, або виплата грошової компенсації вартості такого вугілля та вугільних брикетів).

Із норм

Закону № 2464 та Інструкції № 21-5 випливає, що до бази для справляння ЄСВ не включаються винагороди за цивільно-правовими договорами, укладеними з фізичними особами — підприємцями, якщо роботи, що виконуються (послуги, що надаються), відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію їх як підприємців. Однак тут є одне «але». Річ у тім, що в чинній на сьогодні формі свідоцтва про держреєстрацію фізособи-підприємця не вказуються види діяльності, які він здійснює. Мабуть, законодавець цього не передбачив. Оскільки й Інструкція № 21-5 не вирішила це протиріччя, необхідні додаткові роз’яснення Пенсійного фонду з цього питання.

Ставки.

Розміри ЄСВ визначено у ст. 8 Закону № 2464 та розділі ІІІ Інструкції № 21-5.

Розмір ЄСВ у частині нарахувань на заробітну плату для роботодавців залежить від класу професійного ризику виробництва, до якого платників віднесено відповідно до виду економічної діяльності.

Якщо платник здійснює декілька видів діяльності, розмір ЄСВ визначається залежно від класу професійного ризику виробництва, що відповідає основному виду його економічної діяльності.

Для відокремленого підрозділу юридичної особи (філії або представництва), розрахунки з оплати праці якого проводяться нецентралізовано, розмір ЄСВ визначається залежно від класу професійного ризику виробництва, що відповідає виду діяльності такого підрозділу. Якщо відокремлений підрозділ здійснює декілька видів діяльності, розмір ЄСВ визначають за класом професійного ризику виробництва його основного виду діяльності.

Облік показників для визначення класу професійного ризику виробництва, як і раніше, здійснюватиме Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

У разі зміни виду діяльності платник має право звернутися до Пенсійного фонду для отримання права на зміну розміру ЄСВ (

п. 2 ч. 1 ст. 6 Закону № 2464). При цьому слід мати на увазі, що зміна класу професійного ризику здійснюється один раз на рік за результатами роботи страхувальника за минулий календарний рік. Новий клас професійного ризику встановлюється з початку поточного року (редакція ст. 47 Закону № 1105, що діятиме з 01.01.2011 р.).

Мінімальна ставка ЄСВ у частині нарахувань становить 36,76 %, максимальна — 49,7 % (таблицю з розмірами ставок ЄСВ залежно від класів професійного ризику виробництва наведено в

ч. 5 Закону № 2464 та п.п. 3.1.1 Інструкції № 21-5).

Для всіх бюджетних організацій і роботодавців, які використовують працю найманих працівників із числа льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації, установлено фіксований розмір ЄСВ у частині нарахувань (36,3 % і 45,96 % відповідно).

Для окремих платників-роботодавців установлено спеціальні (пільгові) ставки ЄСВ у частині нарахувань на заробітну плату. Наприклад, для роботодавців, у яких працюють інваліди, ставка ЄСВ становить 8,41 % суми заробітної плати працівників-інвалідів. Звертаємо увагу: спеціальні ставки застосовуються тільки до доходів у вигляді заробітної плати. Якщо з положень

Закону № 2464 не можна було зробити настільки однозначний висновок, то в Інструкції № 21-5 це чітко прописано.

Ставка ЄСВ у частині утримань для звичайних працівників становить 3,6 %.

Окремі ставки ЄСВ як у частині нарахувань, так і в частині утримань, передбачені для доходів фізичних осіб у вигляді винагороди за цивільно-правовими договорами (34,7 % і 2,6 % відповідно).

На доходи працівників у вигляді лікарняних ЄСВ нараховується за ставкою 33,2 %. А от щодо ставки в частині утримань з появою

Інструкції № 21-5 проблема так і не вирішилася. Річ у тім, що і Законом № 2464, і Інструкцією № 21-5 розмір ставки внеску в частині утримань визначено тільки для суми допомоги по тимчасовій непрацездатності і становить 2 %. Для оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця ставку не передбачено. Найімовірніше, це не задумка законодавця, а упущення, що перекочувало і до Інструкції № 21-5. На нашу думку, ставку ЄСВ у розмірі 2 % логічно застосовувати і для оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності. Аналогічної думки дотримується фахівець Пенсійного фонду (див. с. 23).

Конкретні розміри ставок ЄСВ залежно від об’єкта оподаткування та платника ЄСВ наведемо в таблиці (див. с. 6).

 

База для справляння та ставки ЄСВ

Для роботодавців («нарахування»)

Для найманих працівників («утримання»)

об’єкт обкладення

ставка страхового внеску в %
до об’єкта оподаткування

об’єкт обкладення

ставка страхового внеску в % до об’єкта оподаткування

1

2

3

4

Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі (абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464, п.п. 3.1.1 Інструкції № 21-5)

 

Розмір страхового внеску встановлюється залежно від класу професійного ризику виробництва
(абз. 1,2 ч. 5 ст. 8 Закону № 2464, п.п. 3.1.1 Інструкції № 21-5)

Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі
(абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464, пп. 3.5, 3.6, 3.8 Інструкції № 21-5)

 

3,6 %
(абз. 1 ч. 7 ст. 8 Закону № 2464, п. 3.5 Інструкції № 21-5)

Для бюджетних установ — 36,3 %
(абз. 3 ч. 5 ст. 8 Закону № 2464, п.п. 3.1.2 Інструкції № 21-5)

2,85 % — для працівників-інвалідів, які працюють на підприємствах УТОГ, УТОС
(абз. 2 ч. 7 ст. 8 Закону № 2464, п. 3.6 Інструкції № 21-5)

Для роботодавців, які використовують працю найманих працівників із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-спостерігачі) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах:
45,96 % — для осіб льотних екіпажів і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах (абз. 4 ч. 5 ст. 8 Закону № 2464, п.п. 3.1.3 Інструкції № 21-5);
страховий внесок залежно від класу професійного ризику виробництва — для інших працівників

6,1 % — для платників, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, який дає право на отримання пенсії відповідно до законів України «Про державну службу» від 16.12.93 р. № 3723-XII, «Про прокуратуру» від 05.11.91 р. № 1789-XII, «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» від 23.09.97 р. № 540/97-ВР, «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13.12.91 р. № 1977-XII, «Про статус народного депутата України» від 17.11.92 р. № 2790-XII, «Про Національний банк України» від 20.05.99 р. № 679-XIV, «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р.
№ 2493-III, Митного кодексу України від 11.07.2002 р. № 92-IV, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 13.10.95 р. № 379/95-ВР
, для льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-спостерігачів) та бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах
(ч. 9 ст. 8 Закону № 2464, п. 3.8 Інструкції № 21-5)

 

Для підприємств, установ і організацій, де працюють інваліди:
8,41 % — для працюючих інвалідів*;
страховий внесок залежно від класу професійного ризику виробництва — для інших працівників
(ч. 13 ст. 8 Закону № 2464, п. 3.11 Інструкції № 21-5);

5,3 % — для всіх працівників підприємств всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема, товариств УТОГ і УТОС, в яких кількість інвалідів* складає не менше 50 % загальної чисельності працюючих, та за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25 % суми витрат на оплату праці
(абз. 1 ч. 14 ст. 8 Закону № 2464, п. 3.12 Інструкції № 21-5);

Для підприємств і організацій громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів складає не менше 50 % загальної чисельності працюючих, та за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25 % суми витрат на оплату праці:
5,5 % — для працюючих інвалідів* (абз. 2 ч. 14 ст. 8 Закону № 2464, п. 3.12 Інструкції № 21-5);
страховий внесок залежно від класу професійного ризику виробництва — для інших працівників

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності та оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця (абз. 2 п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464, п.п. 3.2.2 Інструкції № 21-5)

33,2 %
(абз. 2 ч. 6 ст. 8 Закону № 2464, п.п. 3.2.2 Інструкції № 21-5)

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (абз. 1 п. 4 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464, п. 3.10 Інструкції
№ 21-5
) та оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця**

2 %**
(ч. 12 ст. 8 Закону № 2464, п. 3.10 Інструкції № 21-5)

Сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами
(абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464, п.п. 3.1.4 Інструкції № 21-5)

34,7 %
(абз. 5 ч. 5 ст. 8 Закону № 2464, п.п. 3.1.4 Інструкції № 21-5)

Сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами
(абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464, п. 3.7 Інструкції № 21-5)

2,6 %
(ч. 8 ст. 8 Закону № 2464, п. 3.7 Інструкції № 21-5)

* Підтвердженням установлення працівнику інвалідності є завірена копія довідки з акта огляду в медико-соціальній експертній комісії про встановлення групи інвалідності. Завірення копії довідки здійснюється безпосередньо роботодавцем (абз. 2 п. 3.13 Інструкції № 21-5).

** Оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця не зазначено як базу для утримання ЄСВ. І в Законі № 2464, і в Інструкції № 21-5 ставку ЄСВ у частині утримань у розмірі 2 % встановлено тільки для допомоги з тимчасової непрацездатності. Однак, на нашу думку, із суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності так само, як із суми допомоги з тимчасової втрати працездатності, ЄСВ має утримуватися за ставкою 2 %. Це підтверджує фахівець Пенсійного фонду (див. с. 23).

 

Нагадаємо, що суми ЄСВ розподілятимуться за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування пропорційно сумам ЄСВ у відсотках (таблицю з розподілу ЄСВ наведено в

п. 1 ч. 15 ст. 8 Закону № 2464).

 

Порядок нарахування ЄСВ

ЄСВ нараховується щомісячно на підставі бухгалтерських та інших документів, згідно з якими нараховуються (обчислюються) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), що підлягають обкладенню ЄСВ.

Якщо

нарахування заробітної плати здійснюється за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, вони включаються до заробітної плати місяця, в якому було здійснено нарахування (п.п. 4.3.3 Інструкції № 21-5). Зауважимо, що ця норма Інструкції № 21-5 аналогічна п.п. 1.6.2 Інструкції № 5.

Нарахування ЄСВ здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, що дорівнює п’ятнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом, з якої справляється ЄСВ

(ч. 3 ст. 7 Закону № 2464, п. 3.15 Інструкції № 21-5).

При визначенні максимальної величини бази справляння ЄСВ виплати слід ураховувати в такій послідовності:

1) заробітна плата;

2) винагороди за цивільно-правовими договорами;

3) лікарняні.

Водночас ставки ЄСВ застосовуються окремо до кожного виду зазначених виплат.

При нарахуванні ЄСВ на

суми лікарняних, відпускних, період яких перевищує один місяць, застосування максимальної величини здійснюється окремо за кожний місяць.

Частиною 2 ст. 7 Закону № 2464

і п.п. 4.3.4 Інструкції № 21-5 передбачено особливий порядок нарахування ЄСВ для:

1) осіб, які

виконують роботу (надають послуги), строк виконання якої (яких) перевищує календарний місяць, а саме:

— осіб, які працюють у сільському господарстві;

— осіб, зайнятих на сезонних роботах;

— осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами;

— творчих працівників (архітекторів, художників, артистів, музикантів, композиторів, критиків, мистецтвознавців, письменників, кінематографістів);

— інших осіб;

2) осіб, яким

після звільнення нараховано зарплату (дохід) за відпрацьований час або за рішенням суду — середню зарплату за вимушений прогул.

Для цілей нарахування ЄСВ у зазначених випадках заробітна плата (дохід) за виконану роботу (надані послуги), зарплата (дохід) за відпрацьований час, нарахована після звільнення, середня заробітна плата за вимушений прогул

ділиться на кількість місяців, за які вона нарахована. Імовірно, основна ідея такого підходу полягає в розподілі суми зарплати (доходу) за місяцями, за які її нараховано, для порівняння з максимальною величиною бази нарахування ЄСВ. У такому разі законодавець некоректно прописав цю норму Закону № 2464, яка в такому самому вигляді перекочувала до Інструкції № 21-5. Крім того, логічніше було б розподіляти зарплату (дохід) за місяцями, на які припадає виконання робіт (надання послуг), пропорційно відпрацьованим дням (якщо це зарплата) або календарним дням (якщо це винагорода за цивільно-правовим договором).

У разі якщо в минулих періодах зарплату (дохід) було нараховано, але не включено до бази для справляння ЄСВ, при виправленні помилки

обчислення ЄСВ здійснюється виходячи з розміру ставки, що діяв на день нарахування заробітної плати (доходу), на яку нараховується ЄСВ (п.п. 4.1.4 Інструкції № 21-5).

Згідно з

п. 4.8 Інструкції № 21-5 у разі зміни класу професійного ризику виробництва роботодавець на підставі отриманого повідомлення органу Пенсійного фонду за період з дати встановлення нового класу професійного ризику та розміру ЄСВ самостійно здійснює перерахунок ЄСВ.

ЄСВ

нараховується виключно в національній валюті, у тому числі з виплат, які здійснюються в натуральній формі. Якщо дохід нараховано в іноземній валюті, для обчислення ЄСВ його необхідно перерахувати в національну валюту за офіційним курсом НБУ на день нарахування ЄСВ.

 

Порядок сплати ЄСВ

Порядок сплати ЄСВ визначено у

ст. 9 Закону № 2464 та розділі IV Інструкції № 21-5.

Відповідно до

п.п. 4.3.7 Інструкції страхувальники-роботодавці сплачують ЄСВ у частині нарахувань при кожній виплаті заробітної плати (доходу), на суми якої нараховується ЄСВ, одночасно з видачею зазначених сум. Виняток становлять такі випадки:

1)

ЄСВ, нарахований на зазначені виплати, уже сплачено не пізніше 20 числа місяця, наступного за базовим звітним періодом;

2)

за результатами звірення платника з територіальним органом Пенсійного фонду за платником визнано переплату з ЄСВ, сума якої перевищує суму ЄСВ, що підлягає сплаті, або дорівнює їй.

Суми ЄСВ перераховуються

одночасно з отриманням (перерахуванням) коштів на оплату праці (виплату доходу), у тому числі в безготівковій чи натуральній формі. При цьому фактичним отриманням (перерахуванням) коштів на оплату праці (виплату доходу, грошового забезпечення) вважається:

— отримання відповідних сум готівкою;

— зарахування зарплати (доходу, грошового забезпечення) на рахунок одержувача;

— перерахування за дорученням одержувача зарплати (доходу, грошового забезпечення) на будь-які цілі;

— отримання товарів (послуг) або будь-яких інших матеріальних цінностей у рахунок зарплати (доходу);

— фактичне здійснення із зарплати (доходу, грошового забезпечення) відрахувань згідно із законодавством або виконавчими документами чи будь-яких інших відрахувань.

Якщо

заробітну плату (дохід) нараховано, але не виплачено своєчасно, суми ЄСВ у частині нарахувань сплачуються не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним.

Згідно з

пп. 4.4.2 і 4.3.6 Інструкції № 21-5 суми ЄСВ у частині утримань сплачуються не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним місяцем.

ЄСВ

підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника ЄСВ. За наявності у роботодавця одночасно із зобов’язаннями зі сплати ЄСВ зобов’язань зі сплати податків, інших обов’язкових платежів, передбачених законом, або зобов’язань перед іншими кредиторами зобов’язання зі сплати ЄСВ виконуються в першу чергу і мають пріоритет перед усіма іншими зобов’язаннями, крім зобов’язань з виплати заробітної плати (доходу).

Роботодавці

повинні сплачувати ЄСВ шляхом перерахування з їх банківських рахунків на рахунки територіальних органів Пенсійного фонду. Для зарахування ЄСВ до відповідних територіальних органів Пенсійного фонду буде відкрито рахунки в органах Державного казначейства України.

Днем сплати ЄСВ

вважається день списання банком або Держказначейством суми платежу з рахунка страхувальника-роботодавця незалежно від часу її зарахування на рахунок Пенсійного фонду .

Звертаємо увагу страхувальників-роботодавців: згідно з

п. 2 Порядку № 21-3 банки приймають грошові чеки, платіжні доручення та інші розрахункові документи на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати, з якої справляється ЄСВ, та здійснюють видачу (перерахування) таких коштів тільки за умови одночасного подання платником розрахункових документів (документів на переказ готівки) про перерахування коштів для сплати сум ЄСВ у розмірі не менше 1/3 суми коштів для виплати заробітної плати.

Якщо в розрахункових документах або документах на перерахування готівки сума ЄСВ менше 1/3 суми коштів для виплати заробітної плати (наприклад, у випадку коли на підприємстві працюють інваліди), грошові чеки, платіжні доручення, інші розрахункові документи на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати приймаються разом з оригіналом довідки-розрахунку (

додаток 1 до Порядку № 21-3), що погоджена з органом Пенсійного фонду.

Зазначені вимоги не поширюються на:

— підприємства і організації всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ і УТОС, де кількість інвалідів складає не менше 50 % загальної чисельності працюючих, та за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25 % суми витрат на оплату праці;

— підприємства і організації громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів складає не менше 50 % загальної чисельності працюючих, та за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25 % суми витрат на оплату праці;

— дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи іноземних підприємств, установ і організацій (зокрема міжнародних), розташовані на території України;

— платників, які перебувають на казначейському обслуговуванні в Держказначействі України.

 

Числовий приклад

Заробітна плата працівника АУП за січень 2011 року склала 3500 грн. Клас професійного ризику виробництва — 23. Ставка ЄСВ у частині нарахувань — 37,26 %. Згідно з колективним договором, укладеним на підприємстві, розмір авансу становить 55 % посадового окладу з урахуванням фактично відпрацьованого часу, дати виплати заробітної плати — 7 і 22 числа.

Сума заробітної плати за першу половину січня 2011 року склала 1925 грн.

21 січня 2011 року (22 січня припадає на вихідний день — суботу) працівнику виплачено аванс у розмірі 1636,25 грн.

Бухгалтерський облік операцій з нарахування та виплати заробітної плати за січень 2011 року наведемо в таблиці.

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,
грн.

Дт

Кт

1

Перераховано ЄСВ у частині нарахувань
(1925 х 37,26 : 100)

657*

311

717,26

2

Перераховано податок на доходи фізичних осіб
(1925 х 15** : 100)

641/ПДФО

311

288,75

3

Виплачено заробітну плату за першу половину січня 2011 року на картрахунок працівника
(1925 - 288,75)

661

311

1636,25

4

Нараховано заробітну плату за січень 2011 року

92

661

3500,00

5

Нараховано ЄСВ
(3500 х 37,26 : 100)

92

657

1304,10

6

Утримано ЄСВ
(3500 х 3,6 : 100)

661

657

126,00

7

Утримано податок на доходи фізичних осіб***
((3500 - 126) х 15 : 100)

661

641/ ПДФО

506,10

8

Перераховано ЄСВ
(1304,10 + 126 - 717,26)

657

311

712,84

9

Перераховано податок на доходи фізичних осіб
(506,10 - 288,75)

641/ ПДФО

311

217,35

10

Виплачено заробітну плату за другу половину січня 2011 року на картрахунок працівника
(3500 - 126 - 506,10 - 1636,25)

661

311

1231,65

* На нашу думку, облік розрахунків з Пенсійним фондом за ЄСВ слід вести на субрахунку 657.

** Згідно з п. 167.1 Податкового кодексу, прийнятого Верховною Радою України 18.11.2010 р., розмір ставки податку на доходи фізичних осіб становить 15 %, якщо зарплата не перевищує десятикратний розмір мінзарплати, установлений законом на 1 січня звітного податкового року.

*** При визначенні об’єкта оподаткування сума заробітної плати зменшуватиметься на суму ЄСВ у частині утримань (п. 164.6 Податкового кодексу).

 

На завершення зауважимо, що суми внесків, нарахованих на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві, строк сплати яких не настав на 1 січня 2011 року, та суми нарахованого збору на обов’язкове державне пенсійне страхування до 1 січня 2004 року, строк сплати яких не настав на 1 січня 2011 року, не сплачені станом на 1 січня 2011 року, підлягають сплаті в порядку, що діяв до 1 січня 2011 року (

абз. 4 ч. 7 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2464).

Як будуть роботодавці нараховувати та сплачувати ЄСВ починаючи з 2011 року, розібралися. У наступній статті розглянемо порядок нарахування та сплати ЄСВ фізичними особами — підприємцями, у тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі