Теми статей
Обрати теми

ЄСВ: перевірки та відповідальність

Редакція ПБО
Стаття

ЄСВ: перевірки та відповідальність

 

Відповідно до Закону № 2464 контроль за дотриманням вимог законодавства щодо сплати ЄСВ покладено на Пенсійний фонд. У цій статті розглянемо, як стягуватимуться своєчасно не сплачені суми ЄСВ, якими є розміри фінансових санкцій, адміністративних та кримінальних штрафів, як і ким стягуватиметься заборгованість зі сплати страхових внесків за видами соціального страхування, що діють сьогодні, тощо.

Лілія КАЛАШНИКОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

З метою контролю за дотриманням законодавства про ЄСВ Пенсійний фонд наділяється такими правами:

отримувати безоплатно від підприємств та фізичних осіб — підприємців (далі — ФОП) відомості про нарахування, обчислення та сплату ЄСВ, а також інші відомості, необхідні для виконання Пенсійним фондом покладених на нього функцій (п. 1 ч. 1 ст. 13 Закону № 2464);

проводити не частіше ніж один раз на календарний рік планову, а у випадках, передбачених законом, — позапланову перевірку на підприємствах, в установах і організаціях, у ФОП бухгалтерських книг, звітів, кошторисів та інших документів про нарахування, обчислення та сплату ЄСВ, отримувати необхідні пояснення, довідки та відомості (зокрема письмові) з питань, що виникають під час такої перевірки;

вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також ФОП усунення виявлених порушень законодавства про ЄСВ (п. 3 ч. 1 ст. 13 Закону № 2464);

вилучати в установленому законодавством порядку в підприємств, установ і організацій, а також ФОП копії документів, що підтверджують заниження розміру зарплати (доходу) та інших виплат, на які нараховується ЄСВ (п. 4 ч. 1 ст. 13 Закону № 2464);

звертатися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство платника ЄСВ;

застосовувати
фінансові санкції
, передбачені Законом № 2464;

стягувати з платників несплачені суми ЄСВ;

— порушувати в установленому законом порядку питання

про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про збір та ведення обліку ЄСВ.

 

Перевірки платників ЄСВ

Як уже зазначалося, з метою виконання Пенсійним фондом покладеної на нього функції контролю за сплатою ЄСВ його територіальним органам, серед іншого, надано право

проводити не частіше ніж один раз на календарний рік планову, а у випадках, передбачених законом, — позапланову перевірку на підприємствах, в установах і організаціях, у фізичних осіб — підприємців бухгалтерських книг, звітів, кошторисів та інших документів про нарахування, обчислення та сплату ЄСВ, отримувати необхідні пояснення, довідки та відомості (зокрема письмові) з питань, що виникають під час такої перевірки.

Відповідно до

абзацу другого п. 2 ч. 1 ст. 13 Закону № 2464 планові та позапланові перевірки проводяться в порядку, затвердженому КМУ за погодженням із сторонами соціального діалогу. Як можна припустити, під сторонами соціального діалогу маються на увазі в цьому контексті всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців, з одного боку, та всеукраїнські профспілки і профоб’єднання, з іншого. Порядок взаємодії податкових органів і органів Пенсійного фонду під час організації та проведення планових перевірок установлюється Пенсійним фондом спільно з ДПАУ.

При цьому також

Законом № 2464 на платників ЄСВ покладено обов’язок допускати посадових осіб територіального органу Пенсійного фонду до проведення перевірки правильності нарахування, обчислення та сплати ЄСВ за наявності направлення на перевірку та посвідчення у перевіряючих, надавати їм передбачені законодавством документи та пояснення з питань, що виникають у процесі перевірки (п. 3 ч. 2 ст. 6 Закону № 2464).

Цим, власне,

Закон № 2464 й обмежується в регулюванні питання про порядок проведення перевірок. Зробимо декілька зауважень, що стосуються питання контролю за сплатою ЄСВ.

По-перше

, слід зазначити, що і сам Закон № 2464, і Закон № 1058 передбачають необхідність установлення порядку проведення перевірок органами ПФУ на рівні закону — про це свідчать ч. 2 ст. 2 Закону № 2464 та п. 2 ч. 1 ст. 64 Закону № 1058. Проте, як бачимо, коли справа дійшла до процедурних питань проведення перевірок, законодавець зняв із себе необхідність їх врегулювання, вирішивши, що з цим завданням уряд зможе впоратися самостійно. Поки що складно робити прогнози, але в подальшому це цілком може стати підставою для оскарження проведення перевірок у порядку, установленому не законом, а підзаконним актом. Подивимося, як складеться судова практика.

По-друге

, органи Пенсійного фонду не заперечують необхідності при проведенні перевірок підпорядковуватися вимогам Закону № 877 (див., наприклад, лист від 02.04.2009 р. № 5835/03-30). Більше того, постановою КМУ від 03.09.2008 р. № 775 з метою виконання вимог Закону № 877 затверджено Критерій, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів, пов’язаних з державним наглядом (контролем) у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Тому в будь-якому разі

перевірки правильності нарахування, обчислення та сплати ЄСВ повинні здійснюватися з дотриманням вимог Закону № 877.

Щодо перевірки правильності

використання страхових коштів із соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття та від нещасного випадку на виробництві, то їх, як і раніше, проводитимуть відповідні фонди соціального страхування.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків має право також проводити перевірки достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності для віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду його економічної діяльності, Фонд соціального страхування на випадок безробіття — перевірку достовірності відомостей, поданих роботодавцем для отримання коштів Фонду.

Далі розглянемо, в якому порядку стягуватимуться Пенсійним фондом суми ЄСВ, своєчасно не нараховані та/або не сплачені платниками ЄСВ.

 

Порядок стягнення сум ЄСВ

Згідно з

ч. 1 ст. 25 Закону № 2464 та п. 6.1 Інструкції № 21-5 заходи впливу та стягнення застосовуються до платників ЄСВ, на яких Законом № 2464 покладено обов’язок нараховувати, обчислювати та сплачувати єдиний внесок. До таких платників належать роботодавці (як юридичні особи, так і ФОП, які використовують найману працю) та ФОП, які сплачують ЄСВ «за себе».

Суми ЄСВ,

своєчасно не нараховані та/або не сплачені платниками ЄСВ (роботодавцями і ФОП) у встановлені Законом № 2464 строки, вважаються недоїмкою та підлягають стягненню з нарахуванням пені та застосуванням штрафів. Відразу зауважимо, що строк давності щодо нарахування, застосування та стягнення сум недоїмки, штрафів і нарахованої пені не застосовується (ч. 16 ст. 25 Закону № 2464).

У разі виявлення платниками ЄСВ своєчасно не сплачених сум ЄСВ вони зобов’язані самостійно обчислити суми ЄСВ та сплатити їх з нарахуванням пені.

При виявленні недоїмки органом Пенсійного фонду він надсилає платнику ЄСВ

вимогу про сплату недоїмки, яка є виконавчим документом.

Якщо з виникненням та сплатою недоїмки пов’язано застосування фінансових санкцій (штрафів і пені), то такі суми штрафів і пені включаються до вимоги про сплату недоїмки.

Вимога формується на суму боргу, що перевищує 10 грн.

Строки, протягом яких органами Пенсійного фонду надсилаються вимоги, наведемо в табл. 1.

 

Таблиця 1

Випадки виявлення недоїмки

Строк надсилання вимоги про сплату недоїмки

Дані документальних перевірок результатів діяльності платника або актів звірок з органами податкової служби сум доходу (прибутку) фізичних осіб — підприємців свідчать про донарахування сум ЄСВ або органами Пенсійного фонду в повідомленнях-розрахунках визначено суми ЄСВ, що підлягають доплаті

Одночасно з актом документальної перевірки платника ЄСВ або актом про суми розбіжностей щодо сум доходу (прибутку), заявлених у звітності до Пенсійного фонду та задекларованих у річній податковій декларації фізичними особами — підприємцями, або повідомленням-розрахунком на всю суму донарахованого ЄСВ

Платник має на кінець звітного базового періоду* недоїмку зі сплати ЄСВ

Щомісячно протягом п’яти робочих днів, наступних за звітним базовим періодом

Платник має на кінець звітного базового періоду борги зі сплати фінансових санкцій

* Базовий період для роботодавців — календарний місяць, для ФОП, які сплачують ЄСВ «за себе» — календарний рік. У цьому випадку формулювання прописано Пенсійним фондом невдало, оскільки незрозуміло, про недоїмку за який звітний базовий період ідеться.

 

Якщо порушення, виявлене органом Пенсійного фонду, пов’язано з виникненням недоїмки, то платнику ЄСВ буде вручено вимогу про сплату недоїмки та рішення про застосування штрафних санкцій і пені (докладніше про нього розповімо далі). Якщо виявлене порушення законодавства про ЄСВ не пов’язано з виникненням недоїмки, то платник ЄСВ отримає тільки рішення про застосування штрафних санкцій.

Вимога про сплату недоїмки вважається надісланою (врученою):

— юридичній особі (відокремленому підрозділу юридичної особи) — якщо її передано службовцю такого платника під підпис або надіслано листом з повідомленням про вручення;

— фізичній особі — якщо її вручено особисто такій особі чи її законному представнику або надіслано листом на її адресу за місцем проживання чи останнім відомим місцем перебування (проживання) з повідомленням про вручення.

Звертаємо увагу: вимога про сплату недоїмки вважається належним чином врученою навіть у разі її повернення як такої, що не знайшла адресата, якщо платник ЄСВ на день надсилання такої вимоги не повідомив у встановленому порядку про зміну місцезнаходження (місця проживання).

Якщо платник ЄСВ

згоден із зазначеними у вимозі сумами недоїмки та фінансових санкцій, то він зобов’язаний сплатити їх протягом 10 робочих днів із дня отримання вимоги.

У разі його

незгоди з розрахунком суми боргу, зазначеної у вимозі про сплату недоїмки, платник ЄСВ узгоджує її з органами Пенсійного фонду. Порядок розгляду органами Пенсійного фонду України скарг на рішення про накладення штрафу, нарахування пені та заяв платників при узгодженні ними вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування затверджено постановою Пенсійного фонду від 08.10.2010 р. № 22-7 та набере чинності з 01.01.2011 р.

Якщо

вимогу не буде узгоджено з Пенсійним фондом, платник ЄСВ має право оскаржити її в суді з одночасним письмовим повідомленням органу Пенсійного фонду про таке рішення. При цьому строк сплати штрафу і пені, зазначених у вимозі, буде зупинено до прийняття судом рішення у справі. Причому платник ЄСВ сам зацікавлений в інформуванні органу Пенсійного фонду про своє рішення оскаржити вимогу в суді, бо інакше, якщо протягом 10 робочих днів ним не буде зроблено жодних із зазначених дій, територіальний орган Пенсійного фонду направить вимогу про сплату недоїмки підрозділу державної виконавчої служби. При цьому до суми боргу включать суми узгоджених, але своєчасно не сплачених платником штрафів і пені.

Крім того, орган Пенсійного фонду має право звернутися до суду з позовом про стягнення недоїмки.

Суми недоїмки, штрафів, пені

погашаються за рахунок коштів, що надійшли від платників ЄСВ або від державної виконавчої служби, у порядку календарної черговості їх виникнення. Якщо у платника ЄСВ є не сплачені суми недоїмки, штрафів та пені, сплачені ним згодом суми ЄСВ зараховуватимуться в рахунок сплати недоїмки, штрафів і пені в порядку календарної черговості їх виникнення.

 

Фінансові санкції

За порушення вимог законодавства про ЄСВ до платників ЄСВ, на яких покладено обов’язок обчислення, нарахування та сплати єдиного внеску застосовуються фінансові санкції у вигляді

штрафів і пені.

Пеня нараховується на суму недоїмки

з розрахунку 0,1 % суми недоплати за кожний день прострочення платежу, починаючи з першого календарного дня, наступного за днем закінчення строку внесення відповідного платежу, до дня його фактичної сплати (перерахування) включно.

Розрахунок пені

здійснюється за формулою:

Y = S х K х 0,1 %,

де Y — сума пені;

S — фактично сплачена сума недоїмки зі сплати ЄСВ;

K — кількість днів прострочення платежу;

0,1 % — ставка для нарахування пені.

Отримана сума пені округлюється до другого знаку після коми.

Види порушень законодавства про ЄСВ та розміри штрафів за такі порушення наведемо в табл. 2.

 

Таблиця 2

Види порушень

Розмір штрафу

Підстава для застосування штрафу

Підстава для прийняття рішення

1

2

3

4

Ухилення від узяття на облік або несвоєчасне подання заяви про взяття на облік платниками ЄСВ*

10 нмдг** (170 грн.)

Рішення про застосування штрафних санкцій (додаток 9 до Інструкції № 21-5)

Акт про таке порушення, складений у довільній формі

Несплата (неперерахування) або несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) ЄСВ (п. 2 ч. 11 ст. 25 Закону № 2464, п.п. 7.2.2 Інструкції № 21-5)

10 % своєчасно несплачених сум

Рішення про застосування штрафних санкцій та нарахування пені (додаток 10
до Інструкції № 21-5)

Дані карток особових рахунків платників

Донарахування органом Пенсійного фонду
або платником своєчасно не нарахованого ЄСВ (п. 3 ч. 11 ст. 25 Закону № 2464, п.п. 7.2.3 Інструкції № 21-5)

5 % донарахованої суми за кожний повний або неповний базовий звітний період***, за який вона донарахована, але не більше 50 % суми донарахованого ЄСВ

Рішення про застосування штрафних санкцій (додаток 11 до Інструкції № 21-1)

Акт перевірки платника ЄСВ або акт звірки з податковим органом

Неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності (п. 4 ч. 11 ст. 25 Закону № 2464, п.п. 7.2.4 Інструкції № 21-5)

10 нмдг (170 грн.)

Рішення про застосування штрафних санкцій (додаток 12 до Інструкції № 21-5)

Акт про зазначене порушення, складений у довільній формі

Неналежне ведення бухгалтерської документації, на підставі якої нараховується ЄСВ (п. 5 ч. 11 ст. 25 Закону № 2464, п.п. 7.2.5 Інструкції № 21-5)

Штраф у розмірі від 8 до 15 нмдг (від 136 до 255 грн.)

Рішення про застосування штрафних санкцій (додаток 13 до Інструкції № 21-5)

Акт перевірки

* Застосовується до платників ЄСВ, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб — підприємців» від 15.05.2003 р. № 755-IV.

** Неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

*** Кількість звітних періодів розраховується починаючи з місяця, на який припадає строк подання звітності за період, за який донараховано (обчислено) суми ЄСВ, і закінчуючи місяцем, на який припадає отримання таким платником акта перевірки від органу Пенсійного фонду або в якому він подав звітність, де зазначені такі донараховані суми.

Несплата, сплата не в повному розмірі або несвоєчасна сплата суми ЄСВ, одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується ЄСВ (авансових платежів) (п. 6 ч. 11 ст. 25 Закону № 2464, п.п. 7.2.6 Інструкції № 21-5)****

10 % несплачених або несвоєчасно сплачених сум (авансових платежів)

Рішення про застосування штрафних санкцій (додаток 14 до Інструкції № 21-5)

Акт перевірки

**** У цьому випадку йдеться про суми ЄСВ, які платники ЄСВ повинні сплачувати одночасно з виплатою заробітної плати (п.п. 4.3.7 Інструкції № 21-5).

 

Рішення про нарахування пені або застосування штрафних санкцій приймається начальником управління Пенсійного фонду в районі, місті, районі в місті або його заступником. Один примірник рішення протягом

трьох робочих днів із дня його прийняття надсилається платнику ЄСВ або вручається під підпис кері внику чи головному бухгалтеру платника або ФОП. Рішення є виконавчим документом.

Пеня і штрафні санкції підлягають сплаті платником ЄСВ протягом

10 робочих днів після отримання ним відповідного рішення.

Якщо платник ЄСВ

не згоден з нарахованими йому фінансовими санкціями, протягом 10 робочих днів після отримання ним відповідного рішення він має право оскаржити його в органі Пенсійного фонду вищого рівня або в суді, з одночасним обов’язковим письмовим повідомленням про цей намір територіального органу Пенсійного фонду, що прийняв таке рішення. У цьому випадку перебіг строку сплати фінансових санкцій припиняється до винесення вищим органом Пенсійного фонду або судом рішення у справі.

Суми штрафів і пені, застосованих до платника ЄСВ у зв’язку з порушенням порядку та строків нарахування, обчислення та сплати ЄСВ, стягуються в тому самому порядку, що і суми недоїмки зі сплати ЄСВ.

 

Адміністративна та кримінальна відповідальність

За порушення законодавства про облік та збір ЄСВ посадових осіб може бути притягнуто до

адміністративної та кримінальної відповідальності. Міри такої відповідальності залежно від виду вчиненого порушення наведемо в табл. 3.

 

Таблиця 3

Вид порушення

Міра відповідальності

Підстава

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Порушення законодавства про облік та збір ЄСВ:

— порушення порядку нарахування, обчислення та строків сплати ЄСВ;
— неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності з ЄСВ;
— подання недостовірних відомостей, що використовуються в Державному реєстрі загальнообов’язкового соціального страхування, інших відомостей, передбачених Законом № 2464

Штраф на посадових осіб* від 20 до 30 нмдг (від 340 до 510 грн.)

Оновлена редакція ч. 1 і 2 ст. 1651 КпАП (набирає чинності з 01.01.2011 р.)

За ті самі дії, учинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі порушення, — штраф від 30 до 40 нмдг (від 510 до 680 грн.)

Перешкоджання уповноваженим особам Пенсійного фонду України в проведенні перевірок

Учинення дій, що перешкоджають уповноваженим особам Пенсійного фонду України в проведенні перевірок, пов’язаних з нарахуванням, обчисленням та сплатою ЄСВ

Штраф на посадових осіб* від 8 до 15 нмдг (від 136 до 255 грн.)

Оновлена редакція ст. 18823 КпАП (набирає чинності з 01.01.2011 р.)

За ті самі дії, учинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі порушення, — штраф від 10 до 20 нмдг (від 170 до 340 грн.)

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Умисне ухилення від сплати ЄСВ, що призвело до фактичного ненадходження до фондів соціального страхування коштів у значних розмірах (від 1000 до 3000 нмдг**)

Штраф на посадових осіб або ФОП від 300 до 500 нмдг (від 5100 до 8500 грн.) або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років***.

Оновлена редакція ст. 2121 КК (набирає чинності з 01.01.2011 р.)

Ті самі дії (див. вище), учинені за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до фондів соціального страхування коштів у великих розмірах (від 3000 до 5000 нмдг)

Штраф на посадових осіб або ФОП від 500 до 2000 нмдг (від 8500 до 34000 грн.) або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років***

Ті самі дії (див. вище), учинені особою, раніше судимою за ухилення від сплати ЄСВ або страхових внесків на пенсійне страхування, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до фондів соціального страхування коштів в особливо великих розмірах (від 5000 нмдг)

Позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк
до 3 років з конфіскацією майна

* До адміністративної відповідальності за зазначені порушення фізичні особи — підприємці не притягуються, оскільки вони не є посадовими особами.

** При кваліфікації порушень розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян приймають таким, що дорівнює розміру податкової соціальної пільги (п. 22.5 Закону № 889).

*** Якщо це порушення вчинено особою вперше, то така особа звільняється від кримінальної відповідальності, за умови, що до притягнення до кримінальної відповідальності вона сплатила ЄСВ та відшкодувала соціальним фондам шкоду, заподіяну його несвоєчасною сплатою (штрафні санкції, пеня) (ч. 4 ст. 2121 КК)

 

Перехідні моменти

Закон № 2464

та Інструкція № 21-5 наберуть чинності з 01.01.2011 р. Із зазначеної дати платники страхових внесків на загальнообов’язкове пенсійне страхування, соціальне страхування на випадок безробіття, соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, соціальне страхування від нещасного випадку стануть платниками ЄСВ.

У зв’язку з цим виникає запитання: як стягуватимуться заборгованість зі сплати страхових внесків за чинними сьогодні видами соціального страхування та суми штрафних санкцій, нарахованих фондами соціального страхування та/або не сплачених страхувальниками в період до 01.01.2011 р.

Відповідь на це запитання міститься в

розділі VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2464, згідно з яким суми таких заборгованостей та штрафних санкцій стягуватимуться соціальними фондами відповідно до законодавства, яке діяло на момент виникнення такої заборгованості або застосування штрафних санкцій. При цьому до повного погашення страхувальниками зазначених сум заборгованостей та штрафних санкцій за чинними наразі видами соціального страхування за фондами соціального страхування зберігаються повноваження з контролю за правильністю нарахування, своєчасністю сплати страхових внесків, застосуванням штрафних санкцій, якими вони наділені сьогодні. Отже, фонди соціального страхування, а саме Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування на випадок безробіття, Фонд соціального страхування від нещасних випадків, Фонд соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності матимуть право здійснювати перевірки правильності обчислення, нарахування та сплати страхувальниками страхових внесків щодо таких внесків, нарахованих страхувальниками до 01.01.2011 р.

Як бачимо, деяке послаблення наглядових повноважень та обмеження кількості органів, що контролюють сплату коштів на соціальне страхування, відбудеться лише після певного часу та матиме вельми умовний характер, оскільки за фондами соціального страхування наглядові повноваження збережено.

Роботодавцям, які мають

заборгованості зі сплати страхових внесків на соціальне страхування на випадок безробіття, соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, соціальне страхування від нещасних випадків, що виникли до 01.07.2010 р., необхідно звернути увагу на ч. 6 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2464, згідно з якою в разі погашення заборгованостей зі сплати страхових внесків до 01.01.2011 р., заборгованості зі сплати фінансових санкцій (пені та штрафів) підлягають списанню. Зауважимо, що на виконання цієї норми Закону № 2464 Фонд соціального страхування на випадок безробіття розробив та затвердив постановою від 14.10.2010 р. № 215 Порядок списання заборгованості із сплати фінансових санкцій (пені та штрафів) у разі погашення до
1 січня 2011 року заборгованості із сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, що виникла до 1 липня 2010 року.
Іншими двома фондами соціального страхування документи, що регулюють порядок списання такої заборгованості, поки що не затверджено.

Для платників внеску

на обов’язкове пенсійне страхування передбачено розстрочення таких видів заборгованості:

зі сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, нарахованого до 01.01.2004 р., не погашеного станом на 01.01.2011 р.;

— із відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій;

зі сплати фінансових санкцій, що виникли до 01.01.2011 р.

Згідно з

ч. 7 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2464 зазначені види заборгованості підлягають розстроченню не більше ніж на 60 календарних місяців починаючи з 01.01.2011 р. Порядок проведення органами Пенсійного фонду розстрочення таких сум заборгованості затверджено постановою Пенсійного фонду України від 27.09.2010 р. № 21-4.

На завершення побажаємо нашим читачам правильно нараховувати та своєчасно сплачувати ЄСВ, і ніколи не стикатися зі штрафами та пенею, про які йшлося в цій статті.

Однак на цьому розгляд теми про єдиний соціальний внесок ми не закінчуємо, і в одному з наступних номерів нашої газети розглянемо Порядок формування і подання платниками ЄСВ звіту про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування, затверджений постановою Пенсійного фонду від 08.10.2010 р. № 22-2.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі