Особливості складання «інвалідного» звіту

Редакція ПБО
Стаття

Особливості складання «інвалідного» звіту

 

До 1 березня поточного року підприємства та фізичні особи — підприємці повинні подати до Фонду соціального захисту інвалідів (далі — Фонд) Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів (далі — Звіт). Про те, хто повинен подавати Звіт, як його складати та подавати до Фонду тощо, і поговоримо.

Олександр ЗОЛОТУХIН, консультант газети «Податки та бухгалтерський облік»

 

Документи статті

ЦК

— Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

КУпАП

— Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

Закон № 875

— Закон України від 21.03.91 р. № 875-ХII «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

Iнструкція № 5

— Iнструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

Iнструкція № 42

— Iнструкція щодо заповнення форми № 10-ПI (річна) «Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів», затверджена наказом Мінпраці від 10.02.2007 р. № 42.

Iнструкція № 286

— Iнструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286.

Порядок подання Звіту

— Порядок подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування, затверджений постановою КМУ від 31.01.2007 р. № 70.

Порядок реєстрації

— Порядок реєстрації підприємств, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю, затверджений постановою КМУ від 31.01.2007 р. № 70.

Порядок № 223

— Порядок нарахування пені та її сплати, затверджений наказом Мінпраці від 15.05.2007 р. № 223.

Лист № 43

— лист Фонду інвалідів Мінпраці від 26.02.2008 р. № 1/6-43/06.

Лист № 155

— лист Фонду інвалідів Мінпраці від 16.05.2008 р. № 1/6-155/06.

Лист № 172

— лист Фонду інвалідів Мінпраці від 26.03.2007 р. № 1/6-172.

Лист № 209

— лист Фонду інвалідів Мінпраці від 26.04.2007 р. № 1/6-209.

Лист № 313

— лист Фонду інвалідів Мінпраці від 06.07.2007 р. № 1/6-313.

Лист № 393

— лист Фонду інвалідів Мінпраці від 03.05.2007 р. № 1/5-393.

Лист № 667

— лист Фонду інвалідів Мінпраці від 17.04.2006 р. № 06ю-75/667.

Лист № 2588

— лист Фонду інвалідів Мінпраці від 28.12.2006 р. № 06ю-389/2588.

 

Хто повинен звітувати до Фонду?

Звітувати до Фонду зобов’язані роботодавці — підприємства, установи і організації, у тому числі підприємства громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, у яких працює за основним місцем роботи

від 8 і більше осіб (ст. 19 Закону № 875, п. 1 Порядку подання Звіту, п. 1.1 Iнструкції № 42).

Також звітувати повинні

і бюджетні організації, і неприбуткові, хоча і звільнені від сплати санкцій: перші згідно зі ст. 20 Закону № 875 (лист № 155 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 68, с. 21), другі — на думку Фонду (листи № 209 // «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 73, с. 39, № 313 // «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 73, с. 37), хоча це формально не випливає із Закону № 875. Проте і перші, і другі повинні виконувати норматив зі створення робочих місць для інвалідів.

Уже давно Фонд наполягає на тому, що

єдиноподатники не звільняються від «інвалідних» санкцій і повинні їх сплачувати в загальновстановленому порядку ( листи Фонду від 15.09.2006 р. № 06ю-251/1657-327/2, від 07.03.2007 р. № 1/5-218 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 28; від 08.08.2007 р. № 1/8-81 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 75). Тим паче не звільняються від звітування.

Тобто звітують як юридичні особи, так і фізичні особи — підприємці, якщо у них показник середньооблікової кількості штатних працівників за звітний рік склав від 8 і більше осіб. Якщо цей показник

за рік менше 8, звітувати не потрібно.

Не звітують

також:

— представництва іноземних компаній, які не є юридичними особами, оскільки вони не підпадають під суб’єктний склад

ст. 19 Закону № 875 (п. 3 листа № 667 // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 45, с. 28);

— відокремлені підрозділи юридичних осіб. За юридичну особу (узагальнені дані за юридичною особою в цілому з урахуванням даних відокремлених підрозділів) звітує головне підприємство до відділення Фонду за місцем своєї державної реєстрації (

лист № 393).

Показник середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу за рік визначається відповідно до

п. 3.2 Iнструкції № 286 (ст. 19 Закону № 875, п. 3.1 Iнструкції № 42). Таким чином, в окремі періоди (дні, місяці) звітного року фактична кількість працівників у роботодавця може перевищувати 8 осіб. Проте значення має тільки величина зазначеного показника саме за підсумками року.

 

До якої дати та за який період звітують?

Роботодавці повинні скласти Звіт та подати його особисто чи надіслати рекомендованим листом до відділення Фонду, де вони зареєстровані (за своїм місцезнаходженням)

до 1 березня року, наступного за звітним (п. 2 Порядку подання Звіту, п. 2.1 Iнструкції № 42). «До 1 березня» — це по останній день лютого включно.

Таким чином, Звіт за 2009 рік потрібно подати до 01.03.2010 р. — по 28 лютого включно. Але 28 лютого — вихідний день. То до якої дати нам подавати Звіт у цій ситуації?

Ми радимо

подати Звіт — до 26 лютого включно, напередодні граничного строку подання, який припадає на вихідний день. Хоча згідно з усними роз’ясненнями представників фондів вони будуть працювати і 27 лютого, як це було рекомендовано Кабміном (див. розпорядження «Про перенесення робочих днів у 2010 році» від 26.11.2009 р. № 1412-р // «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 98, с. 7), про перенесення строку на 1 березня нічого не сказано.

Датою надходження Звіту вважається дата подання роботодавцем Звіту до відділення Фонду, а у разі надсилання його поштою — дата на поштовому штемпелі (

п. 2 Порядку подання Звіту).

При наданні поштою, яка дата мається на увазі — дата подання роботодавцем листа зі Звітом відділенню пошти роботодавця чи дата отримання листа поштою Фонду, адже в обох випадках ставиться поштовий штемпель? Напевне, що перша дата. Тому що саме цією датою роботодавець фактично подає Звіт. На другу дату він не має жодного впливу. Друга дата залежить від якості роботи пошти та інших чинників. Тому й відповідати за другу дату роботодавець не може. Та й Порядок подання Звіту цю дату не уточнює.

Отже, Звіт може подаватися рекомендованим листом. Однак у випадку втрати чи затримки листа зі Звітом роботодавцеві може бути складно довести факт надіслання Звіту. Тому що при відправленні рекомендованих листів на пошті роботодавцеві видадуть тільки розрахунковий документ (чек РРО), що підтверджуватиме внесення оплати за лист та назву отримувача. А підтвердження того, який саме документ відправлено, буде відсутнє.

Окрім того, навіть якщо Фонд і отримає листа зі Звітом, у роботодавця буде відсутнє підтвердження про це.

Аби позбутися цих недоліків, радимо надсилати Звіт цінним листом з описом вкладення (в якому наводиться, що саме відправлено листом) та рекомендованим повідомленням про вручення (яке підписує представник отримувача та яке направляється назад відправнику роботодавцю). Опис вкладення буде підтверджувати, який саме звіт направлений цим листом. I тому отримувач не зможе стверджувати, що ним був отриманий, скажімо, чистий аркуш паперу, а не Звіт. А повідомлення про вручення підтверджуватиме сам факт отримання Звіту Фондом.

 

Чи потрібно перед поданням Звіту реєструватися у Фонді?

Так, підприємства, які ще не реєструвалися, але подають Звіт, повинні перш за все зареєструватися у Фонді. Процедура реєстрації регламентована

Порядком реєстрації.

Підприємства повинні зареєструватися

до 1 лютого року, що настає за роком створення або збільшення кількості працюючих. Для цього до відділення Фонду за місцем державної реєстрації роботодавців як юридичних осіб або фізичних осіб — підприємців вони подають (надсилають рекомендованим листом):

Заяву за формою, затвердженою наказом Мінпраці від 14.03.2007 р. № 98 та

копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи — підприємця.

Також в окремих випадках до цих документів додають:

копію довідки про включення до реєстру неприбуткових установ, видану органом ДПС (якщо реєструються підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів);

відомості про відокремлені підрозділи — Перелік за формою додатка до Iнструкції № 42 (якщо реєструються підприємства, установи, організації, які мають такі підрозділи). Причому самі відокремлені підрозділи окремо не реєструються (лист № 393);

копію установчого договору та/або статуту господарського об’єднання; перелік підприємств, що увійшли до складу господарського об’єднання (за формою додатка до Iнструкції № 42); копії свідоцтв підприємств, що увійшли до складу господарського об’єднання (якщо реєструються господарські об’єднання, створені згідно зі ст. 19 Закону № 875).

Оригінали зазначених документів пред’являються під час подання заяви. У разі надсилання заяви поштою копії документів засвідчуються нотаріально.

Датою реєстрації роботодавця у відділенні Фонду вважається дата подання ним зазначених документів, а у разі надсилання їх поштою — дата на поштовому штемпелі.

Якщо роботодавець не встигне зареєструватися до 1 лютого, він може це зробити навіть пізніше, перед поданням Звіту (

лист № 155)*. Незважаючи на те що строки реєстрації в цьому випадку будуть порушені, застосування якихось санкцій роботодавцеві не загрожує — законодавством не передбачено (лист № 43 // «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 73, с. 41)*.

* Ці листи були написані до останніх змін у Порядку реєстрації (див. постанову КМУ від 03.09.2009 р. // «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 76), коли сроки реєстрації були інші, однак, ми вважаємо що їх висновок актуальний і сьогодні.

 

Які особливості складання Звіту?

Форма Звіту затверджена тим самим наказом, що й

Iнструкція № 42.

Вона складається з трьох частин.

Перша, так звана «шапка» — вступна частина, в якій наводяться основні дані про підприємство — назва, місцезнаходження, статистичні коди тощо.

Третя — заключна, що містить підписи, телефони, дату складання.

Перша та третя частини особливих питань щодо їх заповнення не викликають, тому на них зупинятися не будемо.

А ось другу, основну розрахункову частину, розглянемо детальніше.

 

Заповнення Звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів

Рядки «інвалідного» Звіту

Назва показника

Код рядка

Особливості розрахунку показника рядка

1

2

3

Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу (осіб)

01

Цей показник визначається відповідно до п. 3.2 Iнструкції № 286. Спершу на основі табельного обліку встановлюється кількість штатних працівників за кожен день кожного місяця звітного року, включаючи вихідні та святкові дні. За вихідний, святковий і неробочий день кількість приймається на рівні облікової кількості працівників за попередній робочий день.

До штатних працівників уключаються усі наймані працівники, які уклали письмово трудовий договір (контракт) і виконували постійну, тимчасову або сезонну роботу один день і більше, а також власники підприємства, якщо, крім доходу, вони отримували заробітну плату на цьому підприємстві. Конкретний перелік осіб, які включаються до кількості, наведено в пп. 2.4 та 2.5 Iнструкції № 286. Працівники, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством або колективним договором підприємства, до цієї кількості не включаються (п.п. 3.2.2 Iнструкції № 286). Не включаються і зовнішні сумісники (п.п. 2.6.1 Iнструкції № 286). Кількість працівників за кожен день місяця, включаючи вихідні та святкові дні, сумується, отримана сума ділиться на календарну кількість днів місяця, і таким чином ми знаходимо середньооблікову кількість штатних працівників за місяць

(п. 3.1 Iнструкції № 42)

Приклад 1

Загальна сумарна кількість штатних працівників за всі дні березня 2009 р. становить 7930 осіб. Календарна кількість днів — 31.

Тут середньооблікова кількість штатних працівників становить 256 осіб (7930 : 31).

У такому самому порядку знаходимо середньооблікову кількість за кожен місяць звітного року, сумуємо їх та ділимо на 12 (місяців), округлюємо до цілого (якщо після коми число 5 і більше, то воно округлюється в бік збільшення) (п. 3.4 Iнструкції № 42) і таким чином маємо наш показник для рядка 01.

Приклад 2

Підприємство мало такі місячні показники середньооблікової кількості штатних працівників за 2009 р.

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

256

240

315

226

260

275

276

278

234

254

Наш показник для рядка 01 становитиме 218 осіб [(256 + 240 + 315 + 226 + 260 + 275 + 276 + 278 + 234 + 254) : 12].

Як бачимо, навіть якщо за січень та лютий підприємство не мало працівників (наприклад, новостворене з березня чи працює сезонно тощо), однаково потрібно ділити на 12 (місяців).

Більш детальні вказівки щодо розрахунку цього показника містить п. 3.2 Iнструкції № 286

з них: середньооблікова кількість штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність (осіб)

02

Цей показник знаходимо так само, як і попередній (включаючи округлення), тільки до розрахунку беремо кількість штатних працівників-інвалідів.

Підтвердженням того, що працівник є інвалідом, є такі документи (вони повинні бути у роботодавця):

— копія довідки МСЕК про групу й причину інвалідності;

— копія пенсійного посвідчення або посвідчення одержувача державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії.

Разом з тим група інвалідності значення не має (лист № 172 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 51, с. 23)

(п. 3.2 Iнструкції № 42)

Приклад 3

Підприємство мало такі місячні показники середньооблікової кількості штатних працівників-інвалідів за 2009 р.

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

5

4

6

8

8

8

10

9

Наш показник для рядка 02 становитиме 5 осіб [(5 + 4 + 6 + 8 + 8 + 8 + 10 + 9) : 12].

До уваги приватних підприємців: фізична особа, яка використовує найману працю, якщо їй відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність, теж збільшує показник рядка 02 на одиницю.

Приклад 4

Дані прикладу 3. Тільки роботодавцем виступає фізична особа — підприємець, яка є інвалідом.

Показник для рядка 02 становитиме 6 осіб (5 + 1)

Кількість інвалідів — штатних працівників, які повинні працювати на робочих місцях, створених відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (осіб)

03

Значення рядка визначається розрахунково:

рядок 03 = 1 особі (якщо показник рядка 01 Звіту від 8 до 25 осіб);

рядок 03 = рядок 1 х 4 % (якщо показник рядка 01 Звіту — 25 осіб і більше).

Варто знати, що значення показника у рядку 03 Звіту відповідно до наведеної формули дорівнюватиме одиниці, якщо показник рядка 01 Звіту не перевищуватиме 37 осіб

(п. 3.3 Iнструкції № 42)

Приклад 5

Дані прикладу 2.

Показник рядка 03 = 9 осіб (218 х 4 %).

Фонд оплати праці штатних працівників (тис. грн.)

04

Відображається сума фактичних нарахувань за звітний рік за заробітною платою штатних працівників, урахованих у рядку 01, у тис. грн. Нагадаємо, що склад ФОП установлений Iнструкцією № 5. ФОП складається з:

— фонду основної заробітної плати;

— фонду додаткової заробітної плати;

— інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

Тут виникає запитання: як округлювати ФОП, який звичайно у бухгалтерських документах наводиться у грн., коп. ?

Iнструкція № 42 не дає відповіді на це запитання. Тоді за аналогією з п. 3.4 Iнструкції будемо округлювати до цілих тис. грн. — якщо після коми число 5 і більше, то воно округлюється в бік збільшення

(п. 3.5 Iнструкції № 42)

Приклад 6

Фонд оплати праці за рік становить 547890,68 грн.

Округливши до цілих тис. грн., отримаємо показник для ряд. 04 — 548 тис. грн.

Середньорічна заробітна плата штатного працівника (грн.)

05

Цей показник знаходимо за формулою:

Ряд. 05 = [(ряд. 04 х 1000) : ряд. 01]

Отримане значення округлюємо до цілих грн. так само, як і попередній показник

Приклад 7

Дані прикладу 1 та 6.

Значення ряд. 05 — 2514 грн. (548 х 1000 : 218).

Сума адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів (грн.)

06

Для роботодавців, у яких працює від 8 до 15 осіб (зазначено в ряд. 1), цей показник розраховуємо за формулою:

Ряд.06 = [1 х (ряд. 05 : 2)]

Для роботодавців, у яких працює 15 і більше осіб (зазначено в ряд. 1), застосовуємо іншу формулу:

Ряд. 06 = (ряд. 03 - ряд. 02) х ряд.05

Отримане значення округлюємо до цілих грн. так само, як і попередній показник

Приклад 8

Дані прикладу 3, 5 та 7.

Сума санкцій складе 10056 грн. [(9 - 5) х 2514].

 

Отже, за даними наших прикладів основна частина Звіту буде заповнена таким чином (див. фрагмент).

 

Код рядка

Фактично за рік

01

218

02

5

03

9

04

548

05

2514

06

10056

 

Які ще документи повинні подаватися до Фонду разом зі Звітом?

Підприємства, установи і організації, що повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, а також інші неприбуткові організації разом зі звітом подають (надсилають) до Фонду

копію довідки органу ДПС про включення їх до реєстру неприбуткових установ (п. 2 Порядку подання Звіту, лист № 313). Оригінал довідки пред’являється під час подання Звіту. У разі надсилання Звіту поштою копія довідки засвідчується нотаріально.

Роботодавці, які мають відокремлені підрозділи, у разі зміни їх кількості порівняно з попередньо поданими даними, подають

Перелік за формою додатка до Iнструкції № 42.

Господарські об’єднання, створені згідно зі

ст. 19 Закону № 875 разом із зведеним Звітом подають:

оремі Звіти об’єднання та підприємств;

Перелік за формою додатка до Iнструкції № 42;

копії договорів, що підтверджують розміщення на підприємстві громадської організації інвалідів, яка входить до складу господарського об’єднання, замовлення на придбання товарів (робіт, послуг), платіжних доручень за такими договорами, розрахунків витрат на виготовлення товарів (виконання робіт, надання послуг), що підтверджують безпосереднє виготовлення товарів (виконання робіт, надання послуг) підприємством громадської організації інвалідів та включення до цих витрат заробітної плати інвалідів, які працюють на зазначеному підприємстві.

 

Як відображається сплата санкцій в обліку?

У податковому обліку

витрати на «інвалідні» санкції не відображаються в складі валових витрат.

У бухобліку

нарахування та сплата санкцій відобразиться записами:

Дт 948/

«Визнані штрафи, пені, неустойки» — Кт 685/ «Фонд соціального захисту інвалідів» і

Дт 685

/ «Фонд соціального захисту інвалідів» — Кт 311.

 

Яка відповідальність передбачена за неподання звіту?

Згідно зі

ст. 1881 КУпАП за неподання Звіту до Фонду передбачена адміністративна відповідальність — накладення штрафу від 10 до 20 ннмдг (170 грн. — 340 грн.). Протокол про це правопорушення згідно зі ст. 255 КУпАП уповноважені складати органи Мінпраці, до яких відноситься і Фонд. Штраф накладається на посадову особу підприємства, зобов’язану подавати Звіт (лист № 2588). Якщо така особа на підприємстві відсутня, напевне, що доведеться відповідати керівникові чи фізичній особі — підприємцю.

 

Чи буде адмінвідповідальність за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів?

Якщо норматив не виконано, але звіт був поданий і санкції були сплачені, то адмінвідповідальності не буде, незважаючи на те що у

1881 КУпАП ідеться і про адмінвідповідальність за невиконання нормативу робочих місць для інвалідів (консультації в журналі «Вісник податкової служби України», 2008, № 38).

Річ у тім, что сплата «інвалідних» санкцій виступає своєрідною альтернативою працевлаштуванню інвалідів, якою роботодавець компенсує недотримання норм «інвалідного» законодавства та непрацевлаштування належної кількості інвалідів (див.

лист Фонду від 24.02.2009 р. № 1/6-63/06).

 

У який строк повинні бути сплачені відображені у ряд. 06 Звіту адміністративно-господарські санкції?

Згідно зі

ст. 20 Закону № 875 санкції сплачуються в строк до 15 квітня року, наступного за звітним роком.

 

Яка відповідальність передбачена за несвоєчасну сплату адміністративно-господарських санкцій?

У цьому випадку згідно зі

ст. 20 Закону № 875 нараховується пеня, яка обчислюється виходячи з 120 % річних облікової ставки НБУ, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки за весь її строк. У разі несплати адміністративно-господарських санкцій або пені чи неможливості їх сплати за рішенням господарського суду їх стягнення в примусовому порядку може бути звернено на майно роботодавця.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі