Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо організації роботи з декларування доходів, одержаних фізичними особами у 2009 році

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Січень, 2010/№ 1
Друк
Лист від 24.12.2009 р. № 28800/7/17-0217

Щодо організації роботи з декларування доходів, одержаних фізичними особами у 2009 році

Лист Державної податкової адміністрації України від 24.12.2009 р. № 28800/7/17-0217

(витяг)

 

З метою забезпечення виконання громадянами конституційного обов’язку щодо декларування доходів, отриманих у 2009 році, та на виконання норм Закону України від 22 травня 2003 року № 889-ІV «Про податок з доходів фізичних осіб» (далі — Закон № 889), у 2010 році допускається подання платниками податку з доходів фізичних осіб декларацій за формою декларації про доходи згідно з додатком № 1 до Інструкції про прибутковий податок з громадян, затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції України від 21 квітня 1993 року № 12 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 9 червня 1993 року за № 64.

З метою спрощення для платників податку процедури проведення нарахування податкового кредиту та вирахування суми податку, які підлягають доплаті або поверненню, рекомендується використовувати форми Переліку витрат, що дозволено до включення до податкового кредиту, та Розрахунку сум податку до сплати або повернення з бюджету, зразки яких наведено у податковому роз’ясненні ДПА України від 18.01.2005 р. № 878/7/17-3117 «Щодо забезпечення виконання вимог статті 18 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб».

Податкові органи на місцях забезпечують платників податку безоплатно бланками декларації та вказаними формами переліку сум витрат і розрахунку сум податку з доходів фізичних осіб.

Звертаємо увагу, що до Закону № 889 внесено відповідні зміни, які слід врахувати при проведенні деклараційної кампанії у 2010 році

.

Так, Законом України від 23.06.2009 р. № 1533-VI «Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи» (далі — Закон № 1533-VI) внесені зміни до п.п. 4.2.11 пункту 4.2 статті 4 Закону № 889, згідно з якими підлягає оподаткуванню сума заборгованості платника податку,

за якою минув строк позовної давності та яка перевищує суму, що становить 50 відсотків місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року. Фізична особа самостійно сплачує податок з таких доходів та відображає їх у річній податковій декларації, крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк давності згідно з законом, що встановлює порядок стягнення заборгованості з податків, зборів (обов’язкових платежів) та погашення податкового боргу.

Отже,

до 1 квітня 2010 року фізичні особи — боржники, в яких починаючи з 24.11.2009 р. минув строк позовної давності щодо їх заборгованості перед кредиторами, повинні подати річну податкову декларацію до податкового органу за місцем свого проживання, в якій відобразити всю суму такої заборгованості, але податок сплачується лише за умови, що сума такої заборгованості перевищує суму, що становить 50 відсотків місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року. Тобто при декларуванні доходів у вигляді заборгованості за 2009 рік не підлягає оподаткуванню сума, що не перевищує 334,5 грн. (669 грн. х 50 %).

Починаючи з 24 листопада 2009 року підприємство-кредитор, в якого минув строк позовної давності щодо заборгованості боржників, повинно повідомити податковий орган про цей факт (про суму простроченої заборгованості) у податковому розрахунку за ф. № 1 ДФ за ознакою доходу «14»

.

Законом № 1533-VI підтверджено право платника податку на податковий кредит за процентами, сплаченими банку за користування іпотечним житловим кредитом, в іноземній валюті, яким у пункті 10.1 статті 10 абзац перший Закону № 889 після слів «за іпотечним житловим кредитом» доповнено словами «наданими позичальнику як у національній, так і в іноземній валютах».

Додатково щодо застосування у 2010 році розміру податкової соціальної пільги повідомляємо

. Відповідно до п.п. 6.5.1 Закону № 889 податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого протягом звітного місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї згідно із законодавством виплати, компенсації та відшкодування), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює сумі місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн.

Згідно з п.п. 6.1.1 п. 6.1 ст. 6 Закону № 889 будь-який платник податку, в якого розмір місячної заробітної плати не перевищує встановлений рівень заробітної плати, має право на

податкову соціальну пільгу у розмірі 50 % однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої законом на 1 січня звітного податкового року.

Відповідно до Закону України від 20 жовтня 2009 року № 1646-VI «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати» (далі — Закон № 1646), який спрямований на встановлення розміру прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, що забезпечить належний соціальний захист кожного громадянина України у період фінансово-економічної кризи, прожитковий мінімум для працездатних осіб та розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2010 року встановлено на рівні

869 гривень.

Прикінцевими положеннями цього Закону дано доручення Кабінету Міністрів України, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету при підготовці та доопрацюванні проекту закону про Державний бюджет України на 2010 рік врахувати розміри прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, передбачені цим Законом.

З врахуванням положень Закону № 1646

розмір місячної заробітної плати, що даватиме кожному платнику податку право на застосування податкової соціальної пільги, становитиме у 2010 році 1220 грн. (869 грн. х 1,4).

Розмір податкової соціальної пільги

, передбаченої п.п. 6.1.1. п. 6.1 ст. 6 Закону № 889, у 2010 році становитиме 434 грн. 50 коп. (869 грн. х 50 %).

При цьому

150 % ПСП (п.п. 6.1.2 ст. 6 Закону № 889) дорівнюватиме 651 грн. 75 коп.

ПСП 200 %

(п.п. 6.1.3 ст. 6 Закону № 889) становитиме 869 грн.

 

Заступник голови С. Лекарькоментар редакції

Декларуємо доходи за 2009 рік

Перше, на що звертає увагу ДПАУ в листі, що коментується, так це на форму декларації про доходи. Вона зазначає, що декларацію про доходи, отримані у 2009 році, необхідно подавати за формою декларації про доходи згідно з додатком 1 до Інструкції про прибутковий податок з громадян, затвердженої наказом ГДПІУ від 21.05.93 р. № 12. Також для визначення сум податку, які підлягають доплаті до бюджету або поверненню з бюджету внаслідок застосування платником податків права на податковий кредит, платники податків подають форми Переліку витрат, які дозволено включати до податкового кредиту, та Розрахунку сум податку до сплати або повернення з бюджету, зразки яких наведено в податковому роз’ясненні ДПАУ від 18.01.2005 р. № 878/7/17-3117 (а також від 28.12.2005 р. № 25941/7/17-2117).

Інакше кажучи,

декларація про доходи за 2009 рік подається до 1 квітня 2010 року за тією ж формою, що і за 2008 рік.

Варте уваги, що ДПАУ відзначила зміни, які було внесено Законом України «Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи» від 23.06.2009 р. № 1533-VI (див. «Податки до бухгалтерський облік», 2009, № 96) до Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV та які набрали чинності 24.11.2009 р.

Згідно зі зміненим п.п. 4.2.11 Закону № 889 до оподатковуваного доходу включається сума заборгованості платника податків, за якою минув строк позовної давності та яка перевищує суму, що становить 50 % місячного прожиткового мінімуму, який діє для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року. Фізична особа самостійно сплачує податок з таких доходів та відображає їх у річній податковій декларації, крім сум податкової заборгованості, за якою минув строк давності згідно із законом, що встановлює порядок стягнення заборгованості за податками, зборами (обов’язковими платежами) та погашення податкового боргу.

У листі, що коментується, ДПАУ нагадує: якщо сума заборгованості платника податків, за якою минув строк позовної давності починаючи з 24.11.2009 р., перевищує 334,50 грн. (669 x х 50 : 100), то вона підлягає декларуванню та з неї має бути сплачено платником податків податок з доходів фізичних осіб.

ДПАУ зазначає: починаючи з 24.11.2009 р. підприємство-кредитор, що має заборгованість фізичних осіб, за якою минув строк позовної давності, не обкладає її податком з доходів, але повинно повідомити податковий орган про факт її наявності (у тому числі про суму простроченої заборгованості) у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ, указавши цей дохід з ознакою доходу «14». Слід зауважити, що і до цієї дати підприємство-кредитор повинно було відображати такі суми в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «14» з тією лише різницею, що раніше ДПАУ наполягала, що податковим агентом у цьому випадку є підприємство-кредитор і воно мало сплачувати податок з доходів з простроченої заборгованості та вказувати в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ (див. лист ДПАУ від 20.05.2008 р. № 10281/7/17-0217 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 49, від 17.10.2008 р. № 10171/6/17-0716, від 31.08.2009 р. № 8522/6/17-0716 // «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 82).

ДПАУ також нагадує, що платники податків, які сплачують проценти за іпотечним житловим кредитом в іноземній валюті, мають право на податковий кредит за підсумками 2009 року. Тепер про це прямо зазначено в п. 10.1 Закону № 889.

Вартою уваги в цьому листі є

інформація щодо розміру податкової соціальної пільги у 2010 році.

Законом України «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати» від 20.10.2009 р. № 1646-VI (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 90) установлено нові розміри прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати на 1 січня 2010 року. Так, розміри мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на працездатну особу з 1 січня 2010 року становлять 869 грн.

Як зазначено у Прикінцевих положеннях Закону № 1646, КМУ, Комітету ВРУ з питань бюджету при підготовці проекту закону про Державний бюджет на 2010 рік слід урахувати ці розміри прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Разом із тим, до 1 січня 2010 року закон про Державний бюджет на 2010 рік прийнято не було. Закономірно постає запитання: який же розмір мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму на 1 січня 2010 року необхідно використовувати при визначенні відповідних показників у Законі № 889?

До речі, п.п. 9 п. 5 постанови КМУ «Про заходи щодо забезпечення виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів у 2010 році» від 29.10.2009 р. № 1181, в якому було зазначено, що з 1 січня 2010 рік і до набуття чинності Законом України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» прожитковий мінімум установлюється в розмірах, що діяли у грудні 2009 року, нещодавно вилучено (постанова КМУ від 16.12.2009 р. № 1365).

Так-от, у листі ДПАУ, що коментується, при визначенні розміру податкової соціальної пільги та граничного розміру заробітної плати, до якої застосовується податкова соціальна пільга, застосовує показник мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на працездатну особу із Закону № 1646.

Отже,

максимальний розмір заробітної плати, до якої може застосовуватися податкова соціальна пільга для звичайних платників податків, у 2010 році становить 1220 грн. (869 грн. x 1,4).

Розміри податкових соціальних пільг у 2010 році такі:

— звичайна ПСП — 434,50 грн.

— підвищена ПСП — 651,75 грн.

— максимальна ПСП — 869 грн.

 

Тетяна Онищенко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі