Про затвердження Змін до Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності

Редакція ПБО
Наказ від 29.12.2009 р. № 1572

Міністерство фінансів України

Про затвердження Змін до Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності

Наказ від 29 грудня 2009 року № 1572

(витяг)

 

Відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Зміни до Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 22.12.2008 № 1524, що додаються*.

* Зміни не публікуються, оскільки зазначені Методрекомендації наводимо нижче в кодифікованому вигляді з урахуванням унесених змін. Зміни в тексті виділено

напівжирним курсивом. —
Прим. ред.

<...>

 

Перший заступник міністра І. Уманський

 

 

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 22 грудня 2008 р. № 1524

Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності

(зі змінами та доповненнями згідно з наказом МФУ від 29.12.2009 р. № 1572)

 

№ з/п

Показники, що порівнюються

Порівнювальні показники

1

2

3

Форма № 1 і № 1-м «Баланс»

1.

Рядок 010, графи 3 і 4

Форма № 1, рядок 011 мінус рядок 012, графи 3 і 4

2.

Рядок 030, графи 3 і 4

Форма № 1, рядок 031 мінус рядок 032, графи 3 і 4

3.

Рядок 080, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків 010, 020, 030, 035, 040, 045, 050, 055, 060, 065, 070, 075, графи 3 і 4

4.

Рядок 160, графи 3 і 4

Форма № 1, рядок 161 мінус рядок 162, графи 3 і 4

5.

Рядок 260, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків 100 — 160, 170 — 250, графи 3 і 4

6.

Рядок 280, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків 080, 260, 270, 275 графи 3 і 4

7.

Рядок 380, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків 300 — 340 плюс або мінус рядок 350 мінус рядки 360, 370, плюс або мінус рядок 375, графи 3 і 4

8.

Рядок 430, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків 400, 410, 415, 417, 418, 420 мінус рядок 416, графи 3 і 4

9.

Рядок 480, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків 440 — 470, графи 3 і 4

10.

Рядок 620, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків 500 — 600, 605, 610, графи 3 і 4

11.

Рядок 640, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків 380, 385, 430, 480, 620, 630, графи 3 і 4

Форма № 2 «Звіт про фінансові результати»

12.

Рядок 035, графа 3

Форма № 2, рядок 010 мінус рядки 015, 020, 025, 030

13.

Рядок 050, графа 3

Форма № 2, рядок 035 мінус рядок 040

14.

Рядок 055, графа 3

Форма № 2, рядок 040 мінус рядок 035

15.

Рядок 100, графа 3

Форма № 2, сума рядків 050, 060 мінус рядки 070, 080, 090 або рядок 060 мінус рядки 055, 070, 080, 090

16.

Рядок 105, графа 3

Форма № 2, сума рядків 055, 070, 080, 090 мінус рядок 060 або сума рядків 070, 080, 090 мінус рядки 050 і 060

17.

Рядок 170, графа 3

Форма № 2, сума рядків 100, 110, 120, 130 мінус рядки 140, 150, 160 або сума рядків 110, 120, 130 мінус рядки 105, 140, 150, 160

18.

Рядок 175, графа 3

Форма № 2, сума рядків 105, 140, 150, 160 мінус рядки 110, 120, 130 або сума рядків 140, 150, 160 мінус рядки 100, 110, 120, 130

19.

Рядок 190, графа 3

Форма № 2, рядок 170 мінус рядок 180

20.

Рядок 195, графа 3

Форма № 2, рядок 175 плюс рядок 180 або рядок 175 мінус вписуваний рядок 185 «Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності»

21.

Рядок 220, графа 3

Форма № 2, сума рядків 190 і 200 мінус рядки 205 і 210 або рядок 200 мінус рядки 195, 205, 210

22.

Рядок 225, графа 3

Форма № 2, рядок 205 мінус рядки 190 і 200 або рядок 195 плюс рядки 205 і 210 мінус рядок 200

23.

Рядок 280, графа 3

Форма № 2, сума рядків 230 — 270

24.

Рядки 010 — 280, графа 4

Форма № 2 за попередній рік, рядки 010 — 280, графа 3 (якщо у звітному році не встановлено помилок за минулі роки)

Форма № 2-м «Звіт про фінансові результати»

25.

Рядок 030, графа 3

Форма № 2-м, рядок 010 мінус рядок 020, графа 3

26.

Рядок 070, графа 3

Форма № 2-м, сума рядків 030, 040, 050, 060, графа 3

27.

Рядок 170, графа 3

Декларація з податку на прибуток підприємства

28.

Рядок 180, графа 3

Форма № 2-м, сума рядків 090, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 плюс або мінус рядок 080, графа 3

29.

Рядок 190, графа 3

Форма № 2-м, рядок 070 мінус рядок 180, графа 3

30.

Рядки 010 — 190, графа 4

Форма № 2-м за попередній рік, рядки 010 — 190, графа 3

Форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів»

31.

Рядок 010, графа 3

Форма № 2, рядок 170, графа 3

32.

Рядок 010, графа 4

Форма № 2, рядок 175, графа 3

33.

Рядок 020, графа 3

Форма № 2, рядок 260, графа 3

34.

Рядок 050, графа 3

Форма № 2, сума рядків 150, 160 мінус рядки 110, 120, 130, графа 3

35.

Рядок 050, графа 4

Форма № 2, сума рядків 110, 120, 130 мінус рядки 150, 160, графа 3

36.

Рядок 060, графа 3

Форма № 2, рядок 140, графа 3 плюс Форма № 5, рядок 633

37.

Рядок 070, графа 3

Форма № 3, різниця між сумою рядків 010 — 060, графа 3 і сумою рядків 030 — 050, графа 4

38.

Рядок 070, графа 4

Форма № 3, різниця між сумою рядків 010, 030 — 050, графа 4 і сумою рядків 020 — 060, графа 3

39.

Рядок 090, графа 3

Форма № 1, рядок 270, графа 3 мінус графа 4 мінус сума зменшення витрат майбутніх періодів внаслідок їх включення до складу групи вибуття

40.

Рядок 090, графа 4

Форма № 1, рядок 270, графа 4 мінус графа 3 плюс сума зменшення витрат майбутніх періодів внаслідок їх включення до складу групи вибуття

41.

Рядок 110, графа 3

Форма № 1, рядок 630, графа 4 мінус графа 3 плюс сума зменшення доходів майбутніх періодів унаслідок їх включення до складу групи вибуття (без врахування змін доходів майбутніх періодів унаслідок їх утворення від операцій з коштами цільового фінансування, наступного їх визнання доходами поточного періоду, повернення коштів цільового фінансування тощо)

42.

Рядок 110, графа 4

Форма № 1, рядок 630, графа 3 мінус графа 4 мінус сума зменшення доходів майбутніх періодів унаслідок їх включення до складу групи вибуття (без урахування змін доходів майбутніх періодів унаслідок їх утворення від операцій з коштами цільового фінансування, наступного їх визнання доходами поточного періоду, повернення коштів цільового фінансування тощо)

43.

Рядок 120, графа 3

Форма № 3, різниця між сумою рядків 070 — 110, графа 3 і сумою рядків 080 — 110, графа 4

44.

Рядок 120, графа 4

Форма № 3, різниця між сумою рядків 070 — 110, графа 4 і сумою рядків 080 — 110, графа 3

45.

Рядок 150, графа 3

Форма № 3, рядок 120, графа 3 мінус рядки 130, 140, графа 4

46.

Рядок 150, графа 4

Форма № 3, рядок 120, графа 4 плюс рядки 130, 140, графа 4 або сума рядків 130 і 140, графа 4 мінус рядок 120, графа 3

47.

Рядок 170, графа 3

Форма № 3, рядок 150, графа 3, плюс рядок 160, графа 3 або рядок 150, графа 3 мінус рядок 160, графа 4

48.

Рядок 170, графа 4

Форма № 3, рядок 150, графа 4 плюс рядок 160, графа 4 або рядок 150, графа 4 мінус рядок 160, графа 3

49.

Рядок 280, графа 3

Форма № 3, сума рядків 180 — 230, графа 3, мінус сума рядків 240 — 270, графа 4

50.

Рядок 280, графа 4

Форма № 3, сума рядків 240 — 270, графа 4, мінус сума рядків 180 — 230, графа 3

51.

Рядок 300, графа 3

Форма № 3, рядок 280, графа 3 плюс рядок 290, графа 3 або рядок 280, графа 3 мінус рядок 290, графа 4

52.

Рядок 300, графа 4

Форма № 3, рядок 280, графа 4 плюс рядок 290, графа 4 або рядок 280, графа 4 мінус рядок 290, графа 3

53.

Рядок 370, графа 3

Форма № 3, сума рядків 310 — 330, графа 3 мінус сума рядків 340 — 360, графа 4

54.

Рядок 370, графа 4

Форма № 3, сума рядків 340 — 360, графа 4 мінус сума рядків 310 — 330, графа 3

55.

Рядок 390, графа 3

Форма № 3, рядок 370, графа 3, плюс рядок 380, графа 3 або рядок 370, графа 3 мінус рядок 380, графа 4

56.

Рядок 390, графа 4

Форма № 3, рядок 370, графа 4 плюс рядок 380, графа 4 або рядок 370, графа 4 мінус рядок 380, графа 3

57.

Рядок 400, графа 3

Форма № 3, сума рядків 170, 300, 390, графа 3 або рядок 170, графа 3 плюс рядок 300, графа 3 мінус рядок 390 графа 4 або рядок 170, графа 3 мінус рядки 300 і 390, графа 4 або рядок 170, графа 3 мінус рядок 300, графа 4 плюс рядок 390, графа 4

58.

Рядок 400, графа 4

Форма № 3, сума рядків 170, 300, 390, графа 4 або рядок 170, графа 4 плюс рядок 300, графа 4 мінус рядок 390, графа 3 або рядок 170, графа 4 мінус рядки 300 і 390, графа 3 або рядок 170, графа 4 мінус рядок 300, графа 3 плюс рядок 390, графа 4

59.

Рядок 410, графа 3

Форма № 1, сума рядків 230, 240, графа 3

60.

Рядок 420, графа 3

Форма № 3, рядок 040, графа 4

61.

Рядок 420, графа 4

Форма № 3, рядок 040, графа 3

62.

Рядок 430, графа 3

Форма № 1, сума рядків 230, 240, графа 4

63.

Рядок 430, графа 3

Форма № 3, сума рядків 400, 410, 420, графа 3

64.

Рядок 430, графа 3

Форма № 3, сума рядків 400, 410, графа 3 мінус рядок 420, графа 4

65.

Рядок 430, графа 3

Форма № 3, сума рядків 410, 420, графа 3 мінус рядок 400, графа 4

66.

Рядок 430, графа 3

Форма № 3, рядок 410, графа 3 мінус сума рядків 400, 420, графа 4

Форма № 4 «Звіт про власний капітал»

67.

Рядок 010, графи 3 — 11

Форма № 1 (на 31 грудня попереднього року), рядки 300 — 380, графа 4, відповідно

68.

Рядок 010, графи 3 — 11

Форма № 4 (за попередній рік), рядок 300, графи 3 — 11 відповідно

69.

Рядок 050, графи 3 — 11

Форма № 1 (на 31 грудня звітного року), рядки 300 — 380, графа 3 відповідно (якщо у звітному році не встановлено помилок за минулі роки)

70.

Рядок 050, графи 3 — 11

Форма № 4, алгебраїчна сума рядків 010, 020, 030 і 040, графи 3 — 11 відповідно

71.

Рядок 130, графа 8

Форма № 2, рядок 220 або 225, графа 3

72.

Рядок 150, графа 3 (позитивне значення)

Форма № 4, рядок 150, графа 8 (від’ємне значення)

73.

Рядок 160, графа 7 (позитивне значення)

Форма № 4, рядок 160, графа 8 (від’ємне значення)

74.

Рядок 290, графи 3 — 11

Форма № 4, алгебраїчна сума рядків 060 — 280, графи 3 — 11 відповідно

75.

Рядки 300, графи 3 — 11

Форма № 4, алгебраїчна сума рядків 050 і 290, графи 3 — 11 відповідно

76.

Рядок 300, графи 3 — 11

Форма № 1 (на 31 грудня звітного року), рядки 300 — 380, графа 4 відповідно

77.

Рядки 010 — 300, графа 11

Форма № 4, рядки 010 — 300, алгебраїчна сума граф 3 — 10 відповідно

Форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»

78.

Рядки 010 — 080, графа 14

Форма № 5, рядки 010 — 080, графа 3, мінус графа 4, плюс графа 5, плюс або мінус графа 6, мінус або плюс графа 7, мінус графа 8, плюс графа 9, мінус графа 10, мінус графа 11, плюс або мінус графа 12, мінус або плюс графа 13, плюс графа 15 відповідно

79.

Рядок 080, графи 3 і 14

Форма № 1, рядок 011, графи 3 і 4

80.

Рядок 080, графи 4 і 15

Форма № 1, рядок 012, графи 3 і 4

81.

Рядок 080, графи 3 — 15

Форма № 5, алгебраїчна сума рядків 010 — 070, графи 3 — 15 відповідно

82.

Рядок 090, графа 14

Форма № 5, рядок 090, графа 3 мінус графа 4 плюс графа 5 мінус графа 8, плюс графа 9 мінус графа 11, плюс або мінус графа 12, мінус або плюс графа 13

83.

Рядок 090, графа 3 мінус графа 4

Форма № 1, рядок 065, графа 3

84.

Рядок 090, графа 14

Форма № 1, рядок 065, графа 4

85.

Рядки 100 — 260, графа 14

Форма № 5, рядки 100 — 260, графа 3, мінус графа 4, плюс графа 5, плюс або мінус графа 6, мінус або плюс графа 7, мінус графа 8, плюс графа 9, мінус графа 10, мінус графа 11, плюс або мінус графа 12, мінус або плюс графа 13, плюс графа 15 відповідно

86.

Рядок 105, графи 3 і 14

Форма № 1, рядок 055 плюс рядок 057, графи 3 і 4

87.

Рядок 105 графа 14 мінус рядок 269

Форма № 1, рядок 056, графа 4

88.

Рядок 105, графи 4 і 15

Форма № 1, рядок 057, графи 3 і 4

89.

Рядок 260, графи 3 і 14 мінус рядок 105 графи 3 і 14

Форма № 1, рядок 031, графи 3 і 4

90.

Рядок 260, графи 4 і 15 мінус рядок 105 графи 4 і 15

Форма № 1, рядок 032, графи 3 і 4

91.

Рядок 260, графи 3 — 19

Форма № 5, алгебраїчна сума рядків 100 — 250, графи 3 — 19 відповідно

92.

Сума рядків 265 і 926

Форма № 1, рядок 275 графа 4 (розбіжність на інші активи, призначені для продажу)

93.

Рядок 269

Форма № 1, рядок 055 мінус рядок 056 плюс рядок 057, графа 4

94.

Рядок 340, графа 4

Форма № 1, рядок 020, графа 4 (розбіжність на суму авансових платежів підрядникам для фінансування капітального будівництва)

95.

Рядок 340, графи 3 і 4

Форма № 5, сума рядків 280 — 330, графи 3 і 4

96.

Сума рядків 350 — 370, графа 4

Форма № 1, рядок 040, графа 4

97.

Сума рядків 380 — 410, графа 4

Форма № 1, рядок 045, графа 4

98.

Рядок 420, графа 5

Форма № 1, рядок 220, графа 4

99.

Рядок 420, графи 3, 4, 5

Форма № 5, сума рядків 350 — 410, графи 3, 4, 5

100.

Сума рядків 440 — 490, графа 3

Форма № 2, рядок 060, графа 3

101.

Сума рядків 440 — 490, графа 4

Форма № 2, рядок 090, графа 3

102

Рядок 491, графа 4

Форма № 5, рядок 775 графа 4

103.

Сума рядків 500 — 520, графа 3

Форма № 2, рядок 110, графа 3

104.

Сума рядків 500 — 520, графа 4

Форма № 2, рядок 150, графа 3

105.

Сума рядків 530, 550, 560, графа 3

Форма № 2, рядок 120, графа 3

106.

Сума рядків 540, 550 і 560, графа 4

Форма № 2, рядок 140, графа 3 плюс Форма № 5 рядок 342 плюс рядок 633

107.

Сума рядків 570 — 610, 630, графа 3

Форма № 2, рядок 130, графа 3

108.

Сума рядків 570 — 600, 620, 630, графа 4

Форма № 2, рядок 160, графа 3

109.

Рядок 690, графа 3

Форма № 5, сума рядків 640 — 680, графа 3

110.

Рядок 690, графа 3

Форма № 3, рядок 430, графа 3

111.

Рядок 690, графа 3

Форма № 1, сума рядків 230, 240, графа 4

112.

Рядок 780, графи 3 — 9

Форма № 5, сума рядків 710 — 775, графи 3 — 9

113.

Рядки 710 — 780, графа 9

Форма № 5, рядки 710 — 780, сума граф 3, 4, 5 мінус графи 6, 7

114.

Рядок 780, мінус рядок 775, графи 3 і 9

Форма № 1, сума рядків 400, 410, 415, 417, 418 мінус рядок 416, графи 3 і 4

115.

Сума рядків 800 — 860, 880, графа 3

Форма № 1, рядок 100, графа 4

116.

Рядок 870, графа 3

Форма № 1, рядок 110, графа 4

117.

Рядок 890, графа 3

Форма № 1, рядок 120, графа 4

118.

Рядок 900, графа 3

Форма № 1, рядок 130, графа 4

119.

Рядок 910, графа 3

Форма № 1, рядок 140, графа 4

120.

Рядок 920, графи 3, 4, 5

Форма № 5, сума рядків 800 — 910, графи 3, 4, 5

121.

Рядок 940, графа 3

Форма № 1, рядок 161, графа 4

122.

Рядок 1210

Форма № 5, сума рядків 1241 і 1251

123.

Рядок 1210

Декларація з податку на прибуток підприємства

124.

Рядок 1220, мінус рядок 1230

Форма № 1, рядок 060, графа 3

125.

Рядок 1230, мінус рядок 1220

Форма № 1, рядок 460, графа 3

126.

Рядок 1225

Форма № 5, рядок 1220 мінус або плюс рядок 1242, мінус або плюс рядок 1252

127.

Рядок 1225, мінус рядок 1235

Форма № 1, рядок 060, графа 4

128.

Рядок 1235, мінус рядок 1225

Форма № 1, рядок 460 графа 4

129.

Рядок 1235

Форма № 5, рядок 1230 плюс або мінус рядок 1243, плюс або мінус рядок 1253

130.

Рядок 1240

Форма № 5, рядок 1241 плюс або мінус рядок 1242, плюс або мінус рядок 1243

131.

Рядок 1240

Форма № 2, рядок 180 графа 3 плюс рядок 210, графа 3

132.

Рядок 1250

Форма № 5, рядок 1251 плюс або мінус рядок 1252, плюс або мінус рядок 1253

133.

Рядок 1300

Форма № 5, сума рядків 080 і 260 графа 10

134.

Рядок 1410, графа 13 і 17

Форма № 1 рядок 035 плюс рядок 037 мінус 036 графа 3 і 4

135.

Рядок 1410, графа 3 мінус графа 4 плюс графа 13

Форма № 1, рядок 035, графа 3

136.

Рядок 1410, графа 11 мінус графа 12 плюс графа 17

Форма № 1, рядок 035, графа 4

137.

Рядок 1410, графа 3 і 11

Форма № 1, рядок 036, графа 3 і 4

138.

Рядки 1410 — 1415, графа 11

Форма № 5, рядки 1410 — 1415, графа 3, плюс графа 5, мінус графа 6, мінус графа 9, плюс графа 10

139.

Рядки 1410 — 1415, графа 12

Форма № 5, рядки 1410 — 1415, графа 4, мінус графа 7, плюс графа 8

140.

Рядки 1410 — 1415, графа 17

Форма № 5, рядки 1410 — 1415, графа 13, плюс графа 14, плюс або мінус графа 15, мінус графа 16

141.

Рядок 1410, графа 3 плюс графа 13, графа 11 плюс графа 17

Форма № 1, рядок 035 плюс рядок 037, графа 3 і 4 відповідно

142.

Рядок 1410, графи 3 — 17

Форма № 5, сума рядків 1411 — 1415, графи 3 — 17 відповідно

143.

Рядок 1410, графи 4 і 12

Форма № 1, рядок 037, графи 3 і 4 відповідно

144.

Рядки 1420 — 1424, графа 11

Форма № 5, рядки 1420 — 1424, графа 3, плюс графа 5, мінус графа 6, мінус графа 9, плюс графа 10

145.

Рядки 1420 — 1424, графа 17

Форма № 5, рядки 1420 — 1424, графа 13, плюс графа 14, плюс або мінус графа 15, мінус графа 16

146.

Рядок 1420, графа 3 плюс графа 13

Форма № 1, рядок 110 графа 3

147.

Рядок 1420, графа 3 плюс графа 13, графа 11 плюс графа 17

Форма № 1 рядок 110, графи 3 і 4 відповідно

148.

Рядок 1420, графа 11 плюс графа 17

Форма № 1, рядок 110 графа 4

149.

Рядок 1420, графи 3 — 17

Форма № 5, сума рядків 1421 — 1424, графи 3 — 17 відповідно

150.

Рядок 1430, графи 3 — 17

Форма № 5, сума рядків 1410 і 1420, граф 3 — 17 відповідно

151.

Рядки 1500, 1520 і 1540, графа 3 мінус графа 4

Форма № 5, рядки 1500, 1520 і 1540, графа 5 мінус графа 6

152.

Рядки 1500, 1520 і 1540, графа 11

Форма № 5, рядки 1500, 1520 і 1540, графа 5 мінус графа 6 мінус графа 7 плюс або мінус графа 10

153.

Рядок 1500, графи 3 — 11

Форма № 5, сума рядків 1510, 1513 — 1519, графи 3 — 11

154.

Рядки 1510 — 1519, 1530 — 1539, графа 11

Форма № 5, рядки 1510 — 1519, 1530 — 1539, графа 5, мінус графа 6, мінус графа 7, плюс або мінус графа 10

155.

Рядки 1510 — 1519, 1530 — 1539, графа 5

Форма № 5, рядки 1510 — 1519, 1530 — 1539, графа 3, мінус графа 4, якщо графа 3 > графи 4

156.

Рядки 1510 — 1519, 1530 — 1539, графа 6

Форма № 5, рядки 1510 — 1519, 1530 — 1539, графа 4, мінус графа 3, якщо графа 3 < графи 4

157.

Рядок 1520, графи 3 — 11

Форма № 5, сума рядків 1530, 1533 — 1539, графи 3 — 11

158.

Рядок 1540, графи 3 — 11

Форма № 5, рядок 1500, плюс рядок 1520 графи 3 — 11

159.

Рядок 1540, графа 5

Форма № 2, рядок 061

160.

Рядок 1540, графа 6

Форма № 2, рядок 091

161.

Рядки 1500 — 1540, графа 10

Форма № 5, рядки 1500 — 1540, графа 8, мінус графа 9

Форма № 6 «Інформація за сегментами»

162.

Сума граф 3 — 16 за рядками 010 — 390 відповідного року

Форма № 6, рядки 010 — 390, графи 17 і 18

163.

Рядок 010, графи 3 — 18

Форма № 6, сума рядків 011 — 013, графи 3 — 18

164.

Рядок 011, графи 17, 18

Форма № 2, рядок 035, графи 3, 4

165.

Рядок 013, плюс рядок 051, графи 17, 18

Форма № 2, рядок 060, графи 3, 4

166.

Рядок 020, графи 3 — 18

Форма № 6, сума рядків 021 і 022, графи 3 — 18

167.

Сума рядків 020 і 052, графи 17, 18

Форма № 2, сума рядків 110 і 120, графи 3 і 4

168.

Сума рядків 021, 022, 052, графи 17, 18

Форма № 2, сума рядків 110, 120, графи 3, 4

169.

Рядок 030, графи 17, 18

Форма № 2, рядок 130, графи 3, 4 або різниця, включена до рядку 050 Форми № 6

170.

Рядок 040, графи 3 — 18

Форма № 6, сума рядків 010, 020, 030, графи 3 — 18

171.

Рядок 053, графи 17, 18

Форма № 2, рядок 200, графи 3, 4

172.

Рядок 060, графи 3 — 18

Форма № 6, рядок 012, графи 3 — 18

173.

Рядок 070, графи 3 — 18

Форма № 6, сума рядків 040, 050 мінус рядок 060, графи 3 — 18

174.

Рядок 070, графи 17, 18

Форма № 2, сума рядків 035, 060, 110, 120, 130, 185, 200, графи 3 і 4

175.

Рядок 080, графи 3 — 18

Форма № 6, сума рядків 081, 082, графи 3 — 18

176.

Рядок 081, графи 17, 18

Форма № 2, рядок 040, графи 3, 4

177.

Рядок 090, графи 17, 18

Форма № 2, рядок 070, графи 3, 4

178.

Рядок 100, графи 17, 18

Форма № 2, рядок 080, графи 3, 4

179.

Рядок 110, графи 17, 18

Форма № 2, рядок 090, графи 3, 4

180.

Рядок 120, графи 17, 18

Форма № 2, сума рядків 140, 150, графи 3, 4

181.

Рядок 121, графи 17, 18

Форма № 2, рядок 150, графи 3, 4

182.

Рядок 130, графи 17, 18

Форма № 2, рядок 160, графи 3, 4

183.

Рядок 140, графи 3 — 18

Форма № 6, сума рядків 080, 090, 100, 110, 120, 130, графи 3 — 18

184.

Рядок 153, графи 17, 18

Форма № 2, рядок 205, графи 3 і 4

185.

Рядок 154, графи 17, 18

Форма № 2, сума рядків 180, 210, графи 3 і 4

186.

Рядок 160, графи 3 — 18

Форма № 6, рядок 082, графи 3 — 18

187.

Рядок 170, графи 3 — 18

Форма № 6, сума рядків 140, 150 мінус рядок 160, графи 3 — 18

188.

Рядок 180, графи 3 — 18

Форма № 6, рядок 040 мінус рядок 140, графи 3 — 18

189.

Рядок 190, графи 3 — 18

Форма № 6, рядок 070 мінус рядок 170, графи 3 — 18

190.

Рядок 190, графи 17, 18

Форма № 2, рядок 220 або 225, графи 3, 4

191.

Рядок 230, графи 3 — 18

Форма № 6, сума рядків 200 і 220, графи 3 — 18

192.

Рядок 230, графи 17, 18

Форма № 1, рядок 280, графи 3, 4

193.

Рядок 270, графи 3 — 18

Форма № 6, сума рядків 240 і 260, графи 3 — 18

194.

Рядок 270, графи 17, 18

Форма № 1, сума рядків 430, 480, 620 і 630, графи 3, 4

195.

Рядок 280, графи 17, 18

Форма № 5, рядок 340, графи 3 (за звітний і попередній рік)

196.

Рядок 290, графи 17, 18

Форма № 5, рядок 1300 (за звітний і попередній рік)

197.

Рядок 300, графи 17, 18

Форма № 6, рядок 011, графи 17, 18

198.

Рядок 310, графи 17, 18

Форма № 6, рядок 230, графи 17, 18

199.

Рядок 320, графи 17, 18

Форма № 6, рядок 280, графи 17, 18

200.

Рядок 350, графи 17, 18

Форма № 6, рядок 300, графи 17, 18

201.

Рядок 360, графи 17, 18

Форма № 6, рядок 310, графи 17, 18

202.

Рядок 370, графи 17, 18

Форма № 6, рядок 320, графи 17, 18

 

Примітка.

У рядках 050, 150, 220 і 260 за графами 15 і 16 Форми № 6 наводяться ті показники, які не включені до відповідних показників у рядках 010, 020, 030, 080, 090 — 120, 130, 200 і 240 за графами 15 і 16 Форми № 6.

Показники форм фінансової звітності № 1 — № 6 наводяться в тисячах гривень без десяткових знаків, а показники форм № 1-м і № 2-м — у тисячах гривень з одним десятковим знаком.

 

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку В. Пархоменкокоментар редакції

Уточнено порівнянність показників фінансової звітності

Завершальним акордом у складанні фінансової звітності є перевірка відповідності (взаємної ув’язки) показників, відображених у різних її формах. Зазвичай Мінфін видавав нові методичні рекомендації, але цього разу він обмежився внесенням змін до колишніх Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, затверджених наказом від 22.12.2008 р. № 1524 (див. документ у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 10, с. 10 та присвячену йому статтю — там же, с. 23).

Форма № 1.

У зазначеній статті ми звернули увагу на те, що при підрахунку результату за підсумковими рядками розділів Балансу слід ураховувати показники не тільки рядків, прямо визначених власне затвердженою його формою, а і вписуваних рядків також. Правки наказом, що коментується, рядків 3, 7 і 11 Методрекомендацій стосуються саме вписуваних рядків, але цікаві вони лише підприємствам, які складають консолідовану фінансову звітність та на які поширюється П(С)БО 20 «Консолідована фінансова звітність».

Так,

при підрахунку підсумку в рядку 080 розділу I активу Балансу (форма № 1), крім іншого, має враховуватися показник вписуваного рядка 075 «Гудвіл при консолідації», а в підсумковому рядку 380 розділу I пасиву Балансу — показник вписуваного рядка 375 «Накопичена курсова різниця». До речі, зверніть увагу, що значення рядка 375 може бути як додатним, так і від’ємним. При цьому від’ємна курсова різниця наводиться в дужках та віднімається при визначенні підсумку розділу «Власний капітал» форми № 1. Саме тому підкоригований алгоритм порівнянності в рядку 7 тепер пропонує при підрахунку показника рядка 380 Балансу додавати або віднімати величину рядка 375.

Нагадаємо також, що в консолідованому Балансі частка меншості відображається окремо від зобов’язань та власного капіталу материнського підприємства у вписуваному рядку 385 «Частка меншості», значення якого не включається до жодного з підсумкових рядків розділів форми № 1. Проте до підсумку пасиву консолідованого Балансу дані цього рядка потрапити зобов’язані. Для виконання цієї вимоги згідно з рядком 11 Методрекомендацій

тепер при визначенні величини показника рядка 640 Балансу слід ураховувати також значення показника рядка 385.

Форма № 2.

До внесення нинішніх змін до рядка 22 Методрекомендацій виходило, що у другому із запропонованих у ньому варіантів розрахунку податки на надзвичайний прибуток, що відображаються за рядком 210 Звіту про фінансові результати (форма № 2), по суті, розглядалися як доходи (адже у формулі вони віднімалися, а не додавалися). Сьогодні цю помилку усунено і правильна порівнянність виглядає так: ряд. 225 = ряд. 195 + ряд. 205 + ряд. 210 - ряд. 200. Інакше кажучи, при отриманні підприємством чистого збитку для перевірки правильності заповнення рядка 225 форми № 2 слід збиток від звичайної діяльності (рядок 195) скласти з надзвичайними витратами (рядок 205) та податками на надзвичайний прибуток (рядок 210) і з отриманого результату відняти надзвичайні доходи (рядок 200).

Форма № 2-м.

Підправлена ув’язка показників для форми № 2-м «Звіт про фінансові результати» стосується виключно підприємств, що здійснюють сільськогосподарську діяльність. А зумовлено таку правку внесенням змін наказом Мінфіну від 12.11.2009 р. № 1315 до П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» (див. с. 12). Згаданим наказом Мінфін вирішив проблему задвоєння у формі № 2-м доходів і витрат від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції, що існувала до цього, а також доходів і витрат від зміни вартості поточних біологічних активів, передбачивши, що при складанні форми № 2-м відомості про такі доходи та витрати наводяться тепер лише довідково у вписуваних рядках 201 (доходи) та 202 (витрати) відповідно. Нагадаємо: раніше зазначені доходи та витрати відображалися як складові статей «Інші операційні доходи» (рядок 040) та «Інші операційні витрати» (рядок 130) з виділенням у вписуваних рядках 041 та 132.

Віднині згідно з рядком 29 Методрекомендацій слід визначати показник

рядка 190 «Чистий прибуток (збиток)» форми № 2-м як різницю показників рядків 070 «Разом чисті доходи» та 180 «Разом витрати». Власне такий алгоритм визначення показника рядка 190 містить сама форма № 2-м.

Форма № 3.

Зміни порівнянності показників для Звіту про рух грошових коштів (форма № 3) стали наслідком правок, унесених наказом Мінфіну від 25.09.2009 р. № 1125 (див. документ у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 90, с. 12 і відповідну статтю — там же, с. 22) до П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів».

Заповнюючи сьогодні

рядок 090 форми № 3, слід не просто визначати зменшення (збільшення) у складі витрат майбутніх періодів, що відбулося протягом звітного періоду, а й не враховувати зменшення таких витрат унаслідок їх включення до складу групи вибуття. Простіше кажучи, при додатному значенні різниці показників граф 3 і 4 за рядком 270 форми № 1 сума зменшення витрат майбутніх періодів унаслідок їх включення до складу групи вибуття віднімається із такої різниці, а при додатному значенні різниці даних граф 4 і 3 за рядком 270 форми № 1 — така сума зменшення додається до неї.

Аналогічно

не враховується зменшення доходів майбутніх періодів унаслідок їх включення до групи вибуття при визначенні показника рядка 110 форми № 3. У цьому випадку при отриманні додатного значення різниці показників граф 4 і 3 за рядком 630 форми № 1 сума зменшення доходів майбутніх періодів унаслідок їх включення до складу групи вибуття додається, а при додатному значенні різниці даних граф 3 і 4 за рядком 630 форми № 1 — віднімається.

Якщо поглянути на п. 17 П(С)БО 4, то нескладно помітити, що в статті «Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності» наводиться також збиток (прибуток)

від продажу інвестиційній нерухомості, необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття. Однак відповідного застереження до схем ув’язки для рядка 050 форми № 3 у рядках 34 і 35 оновлених Методрекомендацій чомусь Мінфіном не зроблено. Тим часом доходи і витрати від реалізації необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу, мають операційний характер (на відміну від надходжень грошових коштів від такої реалізації, що розцінюються як отримані від інвестиційної діяльності) та у формі № 2 показуються в рядках 060 і 090 відповідно. Як наслідок за наявності в підприємства таких операцій порівнянність показників, запропонована Методрекомендаціями для рядка 050 форми № 3, забезпечена не буде.

А от рядки 49 і 50 Методрекомендацій ще раз підтверджують, що рядки 190 «Реалізація необоротних активів» та 200 «Реалізація майнових комплексів» форми № 3 підлягають заповненню нарівні з іншими рядками цього звіту.

І ще одне уточнення: відображаючи показник в

рядку 130 форми № 3, не забудьте, що згідно з нинішньою редакцією п. 25 П(С)БО 4 суму грошових коштів, використану для сплати процентів за користування позиковим капіталом, слід наводити без суми сплачених процентів, капіталізованих у складі вартості необоротних активів (уключених до складу капітальних інвестицій). Потрапити зазначені суми сплачених процентів, віднесені до вартості будівництва (створення, вирощування тощо) необоротних активів, повинні до рядка 250 «Придбання необоротних активів» форми № 3 разом з іншими виплатами грошових коштів для придбання (створення) основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (крім фінансових інвестицій). Про це прямо зазначається у п. 38 П(С)БО 4.

Форма № 5.

Уточнено рядок 86 Методрекомендацій, згідно з яким при перевірці порівнянності показника рядка 105 Приміток до річної фінансової звітності (форма № 5) за графами 3 і 14 слід порівнювати його із сумою показників рядків 055 і 057 за графами 3 і 4 форми № 1, а не просто із значенням рядка 055 за графами 3 і 4 форми № 1.

Як відомо, щодо інвестиційної нерухомості підприємство може вибрати метод оцінки її обліку за справедливою або за первісною вартістю. Причому вибраний підхід застосовується до оцінки всіх подібних об’єктів інвестиційної нерухомості. У вписуваному ж рядку

055 Балансу наводиться справедлива вартість інвестиційної нерухомості, що обліковується за справедливою вартістю, та залишкова вартість інвестиційної нерухомості, яка обліковується за первісною вартістю. А от у графах 3 і 14 за рядком 105 форми № 5 повинна відображатися первісна (переоцінена) вартість інвестиційної нерухомості. Саме тим підприємствам, у яких інвестиційна нерухомість значиться не тільки за справедливою, а й за первісною вартістю, для перевірки правильності заповнення граф 3 і 14 рядка 105 форми № 5 слід до показника рядка 055 додати суму зносу інвестиційної нерухомості, показану в рядку 057 за графами 3 і 4 форми № 1.

Подібна проблема існувала й щодо

довгострокових біологічних активів. Тепер же, перевіряючи порівнянність показників рядка 1410 форми № 5 (графа 3 плюс графа 13 і графа 11 плюс графа 17), слід приймати суму показників рядків 035 «Справедлива (залишкова) вартість довгострокових біологічних активів» та 037 «Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів» форми №1, графи 3 і 4 відповідно.

Рядок 114 Методрекомендацій стосується

страховиків та операторів лотерей, яким показник різниці рядків 780 і 775 форми № 5 слід порівнювати з алгебраїчною сумою показників рядків 400 — 418 Балансу, оскільки саме ця категорія підприємств вписує до форми № 1 рядки 415 «Сума страхових резервів», 416 «Сума часток перестраховиків у страхових резервах», 417 «Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї» та 418 «Залишок сформованого резерву на виплату джек-пота, не забезпеченого оплатою участі в лотереї». До речі, про такий порядок порівняння згаданих показників Мінфін зазначив раніше в листі від 21.01.2009 р. № 31-34020-01-16/1329.

На жаль, Мінфін дещо запізнився з виданням наказу, що коментується, але наші читачі ще встигнуть урахувати всі його важливі аспекти (разом з традиційним спецвипуском № 12) при складанні річної фінзвітності.

 

Тетяна Войтенко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі