Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Проводимо індексацію грошових доходів громадян

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Січень, 2010/№ 5
Друк
Стаття

Проводимо індексацію грошових доходів громадян

 

Метою проведення індексації грошових доходів громадян, у тому числі заробітної плати, є часткове або повне відшкодування їм подорожчання споживчих товарів та послуг. Про те, як проводити індексацію заробітної плати працівників і як відображати в податковому та бухгалтерському обліку суми індексації, ітиметься в цій статті.

Тетяна ОНИЩЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

КпАП

— Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

КЗпП

— Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Закон № 491

— Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» у редакції від 06.02.2003 р. № 491-IV.

Закон про держбюджет

-2009 — Закон України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» від 26.12.2008 р. № 835-VI.

Порядок № 1078

— Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078.

Інструкція № 5

— Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5.

 

Відповідно до

п. 1 Порядку № 1078 індексацію зобов’язані проводити всі роботодавці, у тому числі фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників. При цьому індексація проводиться незалежно від того, своєчасно чи ні виплачується працівникам заробітна плата.

 

Загальні правила проведення індексації

Згідно зі

ст. 4 Закону № 491 індексація грошових доходів населення проводиться в разі, якщо величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який установлено в розмірі 101 %.

Індекс споживчих цін

— це показник, що характеризує динаміку загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання. Індекс споживчих цін обчислюється Держкомстатом та публікується в офіційних періодичних виданнях не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.

Грошові доходи населення індексуються в межах прожиткового мінімуму, установленого для відповідних соціальних та демографічних груп населення.

Заробітна плата індексується в межах

прожиткового мінімуму на працездатну особу.

Ситуація з прожитковим мінімумом на 1 січня 2010 року дещо не визначена. Пояснимо чому.

Законом України «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати» від 20.10.2009 р. № 1646-VI

(див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 90) установлено нові розміри прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати на 1 січня 2010 року. Так, розміри мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на працездатну особу з 1 січня 2010 року становлять по 869 грн.

Отже, як зазначено у Прикінцевих положеннях цього

Закону КМУ, Комітету ВРУ з питань бюджету, при підготовці проекту Закону про державний бюджет на 2010 рік слід урахувати такі розміри прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Однак до 1 січня 2010 року Закон про державний бюджет на 2010 рік прийнято не було. Закономірно виникає запитання: який же розмір мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму необхідно застосовувати на 1 січня 2010 року?

На нашу думку, з 1 січня 2010 року необхідно застосовувати нові розміри мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму на працездатну особу, а саме 869 грн*. До речі, саме такі розміри ДПАУ застосовує для визначення сум податкових соціальних пільг та максимального розміру зарплати, до якої застосовуються податкові соціальні пільги на 2010 рік (див.

лист ДПАУ від 24.12.2009 р. № 28800/7/17-0217 // «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 1 — 2).

* На жаль, позиція мінпраці на сьогодні не відома. Не виключаємо, що Мінпраці наполягатиме на колишньому розмірі прожиткового мінімуму на працездатну особу (744 грн.) При цьому згідно з усними роз’ясненнями офіційних органів

організації та установи бюджетної сфери до прийняття Закону про держбюджет на 2010 рік повинні застосовувати з метою індексації зарплати прожитковий мінімум у розмірі 744 грн.

Якщо заробітна плата працівника менше прожиткового мінімуму для працездатної особи (наприклад, він працює на умовах неповного робочого часу), то індексації підлягає вся її сума. Якщо заробітна плата, нарахована працівнику, дорівнює або перевищує прожитковий мінімум для працездатної особи, індексується сума заробітної плати, що дорівнює прожитковому мінімуму на працездатну особу.

При проведенні індексації використовується таке поняття, як «базовий місяць».

Базовий місяць

визначається для кожного працівника окремо. Базовим місяцем для розрахунку індексу споживчих цін наростаючим підсумком може бути:

— місяць прийняття працівника на роботу;

— місяць підвищення мінімальної зарплати, якщо воно супроводжується фактичним підвищенням доходу працівника;

— місяць підвищення зарплати (не пов’язаного з підвищення мінімальної заробітної плати).

Базовим місяцем можна також вважати місяць підвищення посадового окладу в разі, якщо працівника було переведено на іншу посаду зі збільшенням посадового окладу за умови, що сума підвищення посадового окладу більша, ніж передбачено індексацією. Це випливає з роз’яснень Мінпраці

(див. лист від 26.10.2007 р. № 9047/0/14-07/10).

Індексація заробітної плати в базовому місяці не провадиться. Індекс споживчих цін наростаючим підсумком розраховують з місяця, наступного за базовим. Дохід індексується з урахуванням чергового перевищення порога індексації через місяць після такого перевищення.

Зауважимо, що місяць підвищення зарплати вважається базовим тільки при дотриманні таких умов:

— сума підвищення зарплати більше суми можливої індексації (тобто необхідно порівняти суму підвищення зарплати із сумою індексації, яку було б нараховано, якби не було підвищення);

— підвищення зарплати відбувається за рахунок збільшення її постійних складових, зокрема, установлення доплат, надбавок, а також збільшення розміру премій, пов’язаних з виконанням виробничих завдань та функцій.

У разі проведення індексації заробітної плати працівників, які перебувають на відрядній системі оплати праці, базовим місяцем слід вважати місяць підвищення відрядних розцінок. При цьому не вважається підвищенням збільшення заробітку з місяця у місяць у зв’язку зі зростанням виробітку (див.

лист Мінпраці від 15.03.2007 р. № 15/10/136-07 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 82).

Звертаємо увагу: базовим місяцем не може вважатися:

— місяць зменшення заробітної плати (див.

лист Мінпраці від 15.03.2007 р. № 15/10/136-07 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 82);

— місяць підвищення грошових доходів працівника у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника (див.

лист Мінпраці від 14.02.2007 р. № 9/10/136-07 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 63). Річ у тім, що таке підвищення має тимчасовий характер, тому в цьому випадку індексація здійснюється на загальних підставах.

 

Доходи, що підлягають індексації

Згідно з

п. 2 Порядку № 1078 індексації підлягають грошові доходи громадян, які отримано у гривнях на території України та які не мають разового характеру.

Перелік доходів громадян, що підлягають індексації, наведено в

п. 2 Порядку № 1078. Доходи, що не підлягають індексації, перелічені в п. 3 Порядку № 1078.

Серед інших виплат, зазначених у

п. 2 Порядку № 1078, індексації підлягає заробітна плата, зокрема:

— оплата праці за виконану роботу відповідно до тарифних ставок (окладів) та відрядних розцінок;

— доплати, надбавки, премії, що мають постійний характер.

Індексації не підлягають

:

— сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що виплачується за рахунок роботодавця;

— допомога по тимчасовій непрацездатності;

— допомога по вагітності та пологах;

— вихідна допомога;

— суми, нараховані працівникам за час затримки розрахунку при звільненні;

— доходи громадян від здавання в оренду майна, від акцій та інших цінних паперів;

— доходи від ведення сільського (фермерського) та особистого підсобного господарства;

— доходи від підприємницької діяльності.

Не індексуються також:

1) виплати, розмір яких визначається виходячи

із середньої зарплати, наприклад:

— оплата праці за час перебування у відрядженні;

— сума відпускних;

— сума зарплати, що зберігається за основним місцем роботи працівників, за час їх навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації та перепідготовки тощо;

2)

не індексуються також зарплатні доходи, що мають разовий характер, наприклад:

— матеріальна допомога;

— винагорода за підсумками роботи за рік;

— щорічна винагорода за вислугу років;

— разові премії.

Інформацію про необхідність проведення індексації щодо кожної з виплат, передбачених в

Інструкції № 5, наші читачі можуть знайти в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 23.

 

Порядок обчислення індексу споживчих цін наростаючим підсумком

Обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення проводиться наростаючим підсумком починаючи з місяця введення в дію

Закону № 491 (тобто з березня 2003 року) до перевищення індексом 101 %. Для проведення подальшої індексації розрахунок індексу споживчих цін наростаючим підсумком починається заново з місяця, наступного за місяцем, в якому індекс споживчих цін перевищив поріг індексації.

Індексація доходів здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін. Офіційне опублікування індексу споживчих цін наростаючим підсумком відбувається до 10 числа місяця, наступного за звітним. Наприклад, якщо індекс інфляції наростаючим підсумком перевищив 101 % у листопаді 2009 року, то індексувати з урахуванням цього індексу слід доходи за січень 2010 року.

Наведемо порядок розрахунку величини приросту індексу споживчих цін для проведення індексації, якщо базовим місяцем є січень 2008 року, у табл. 1.

 

Таблиця 1

Місяць

Індекси, опубліковані Держкомстатом, %

Індекси наростаючим підсумком, %

Величина приросту індексу
для проведення індексації, %

1

2

3

4

2008 рік

Січень

базовий місяць

Лютий

102,7

102,7

Березень

103,8

103,8

Квітень

103,1

103,1

2,7

Травень

101,3

101,3

6,6
(1,027 x 1,038 x 100 - 100)

Червень

100,8

100,8

9,9
(1,027 x 1,038 x 1,031 x 100 - 100)

Липень

99,5

100,3
(1,008 x 0,995 x 100)

11,3
(1,027 x 1,038 x 1,031 x 1,013 x 100 - 100)

Серпень

99,9

100,2
(1,008 x 0,995 x 0,999 x 100)

11,3

Вересень

101,1

101,3
(1,008 x 0,995 x 0,999 x 1,011 x 100)

11,3

Жовтень

101,7

101,7

11,3

Листопад

101,5

101,5

12,8
(1,027 x 1,038 x 1,031 x 1,013 x 1,013 x
х 100 - 100)

Грудень

102,1

102,1

14,7
(1,027 x 1,038 x 1,031 x 1,013 x 1,013 x
х 1,017 x 100 - 100)

2009 рік

Січень

102,9

102,9

16,4
(1,027 x 1,038 x 1,031 x 1,013 x 1,013 x
х 1,017 x 1,015 x 100 - 100)

Лютий

101,5

101,5

18,9
(1,027 x 1,038 x 1,031 x 1,013 x 1,013 x
х 1,017 x 1,015 x 1,021 x 100 - 100)

Березень

101,4

101,4

22,3
(1,027 x 1,038 x 1,031 x 1,013 x 1,013 x
х 1,017 x 1,015 x 1,021 x 1,029 x 100 - 100)

Квітень

100,9

100,9

24,1
(1,027 x 1,038 x 1,031 x 1,013 x 1,013 x
х 1,017 x 1,015 x 1,021 x 1,029 x 1,015 x
х 100 - 100)

Травень

100,5

101,4

(1,009 x 1,005 x 100)

25,9
(1,027 x 1,038 x 1,031 x 1,013 x 1,013 x
х 1,017 x 1,015 x 1,021 x 1,029 x 1,015 x
х 1,014 x 100 - 100)

Червень

101,1

101,1

25,9

Липень

99,9

99,9

27,6
(1,027 x 1,038 x 1,031 x 1,013 x 1,013 x
х 1,017 x 1,015 x 1,021 x 1,029 x 1,015 x
х 1,014 x 1,014 x 100 - 100)

Серпень

99,8

99,7

(0,999 x 0,998 x 100)

29,1
(1,027 x 1,038 x 1,031 x 1,013 x 1,013 x
х 1,017 x 1,015 x 1,021 x 1,029 x 1,015 x
х 1,014 x 1,014 x 1,011 x 100 - 100)

Вересень

100,8

100,5
(0,999 x 0,998 x 1,008 x 100)

29,1

Жовтень

100,9

101,4
(0,999 x 0,998 x 1,008 x
х 1,009 x 100)

29,1

Листопад

101,1

101,1

29,1

Грудень

30,9
(1,027 x 1,038 x 1,031 x 1,013 x 1,013 x
х 1,017 x 1,015 x 1,021 x 1,029 x 1,015 x
х 1,014 x 1,014 x 1,011 x 1,014 x 100 - 100)

2010 рік

Січень

32,3
(1,027 x 1,038 x 1,031 x 1,013 x 1,013 x
х 1,017 x 1,015 x 1,021 x 1,029 x 1,015 x
х 1,014 x 1,014 x 1,011 x 1,014 x 1,011 x
х 100 - 100)

 

У табл. 2 наведемо узагальнюючу таблицю індексів споживчих цін наростаючим підсумком, які було опубліковано у 2009 році для проведення індексації доходів громадян у кожному з календарних місяців 2009 року.

 

Таблиця 2

Базовий місяць

Період індексації

місяць

індекс інфляції

2009 рік

2003 рік

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Лютий

101,1

103,6

107,9

113,9

117,1

120,2

120,2

123,3

125,7

125,7

125,7

125,7

128,9

Березень

101,1

101,4

105,6

111,6

114,8

117,8

117,8

120,8

123,3

123,3

123,3

123,3

126,4

Квітень

100,7

100,0

104,2

110,2

113,3

116,3

116,3

119,3

121,8

121,8

121,8

121,8

124,9

Травень

100,0

100,0

104,2

110,2

113,3

116,3

116,3

119,3

121,8

121,8

121,8

121,8

124,9

Червень

100,1

99,9

104,0

110,0

113,1

116,1

116,1

119,1

121,5

121,5

121,5

121,5

124,6

Липень

99,9

100,0

104,2

110,2

113,3

116,3

116,3

119,3

121,8

121,8

121,8

121,8

124,9

Серпень

98,3

103,4

107,7

113,7

117,0

120,0

120,0

123,1

125,5

125,5

125,5

125,5

128,7

Вересень

100,6

102,3

106,5

112,5

115,7

118,7

118,7

121,8

124,2

124,2

124,2

124,2

127,3

Жовтень

101,3

99,7

103,8

109,8

112,9

115,9

115,9

118,9

121,3

121,3

121,3

121,3

124,4

Листопад

101,9

95,9

100,0

105,8

108,9

111,9

111,9

114,8

117,2

117,2

117,2

117,2

120,2

Грудень

101,5

93,0

97,1

102,8

105,8

108,7

108,7

111,7

114,0

114,0

114,0

114,0

117,0

2004 рік

 

Січень

101,4

90,4

94,4

100,0

103,0

105,8

105,8

108,7

111,0

111,0

111,0

111,0

114,0

Лютий

100,4

89,6

93,6

99,2

102,2

105,0

105,0

107,9

110,2

110,2

110,2

110,2

113,1

Березень

100,4

88,9

92,8

98,4

101,4

104,2

104,2

107,1

109,3

109,3

109,3

109,3

112,3

Квітень

100,7

87,6

91,5

97,1

100,0

102,8

102,8

105,6

107,9

107,9

107,9

107,9

110,8

Травень

100,7

86,2

90,2

95,7

98,6

101,4

101,4

104,2

106,5

106,5

106,5

106,5

109,3

Червень

100,7

85,0

88,9

94,3

97,2

100,0

100,0

102,8

105,0

105,0

105,0

105,0

107,9

Липень

100,0

85,0

88,9

94,3

97,2

100,0

100,0

102,8

105,0

105,0

105,0

105,0

107,9

Серпень

99,9

85,2

89,0

94,5

97,4

100,2

100,2

103,0

105,2

105,2

105,2

105,2

108,1

Вересень

101,3

82,8

86,6

92,0

94,9

97,6

97,6

100,4

102,6

102,6

102,6

102,6

105,4

Жовтень

102,2

78,8

82,6

87,9

90,7

93,4

93,4

96,1

98,2

98,2

98,2

98,2

101,0

Листопад

101,6

76,0

79,7

84,9

87,7

90,3

90,3

93,0

95,1

95,1

95,1

95,1

97,9

Грудень

102,4

71,9

75,5

80,6

83,3

85,9

85,9

88,5

90,5

90,5

90,5

90,5

93,2

2005 рік

 

Січень

101,7

69,0

72,6

77,6

80,2

82,8

82,8

85,3

87,4

87,4

87,4

87,4

90,0

Лютий

101,0

67,4

70,9

75,8

78,5

81,0

81,0

83,5

85,5

85,5

85,5

85,5

88,1

Березень

101,6

64,7

68,2

73,1

75,7

78,1

78,1

80,6

82,6

82,6

82,6

82,6

85,2

Квітень

100,7

63,6

67,0

71,9

74,5

76,9

76,9

79,4

81,4

81,4

81,4

81,4

83,9

Травень

100,6

62,6

66,0

70,9

73,4

75,8

75,8

78,3

80,3

80,3

80,3

80,3

82,8

Червень

100,6

61,7

65,1

69,9

72,4

74,8

74,8

77,3

79,2

79,2

79,2

79,2

81,7

Липень

100,3

61,2

64,6

69,4

71,9

74,3

74,3

76,7

78,7

78,7

78,7

78,7

81,2

Серпень

100,0

61,2

64,6

69,4

71,9

74,3

74,3

76,7

78,7

78,7

78,7

78,7

81,2

Вересень

100,4

60,5

63,9

68,7

71,2

73,6

73,6

76,0

78,0

78,0

78,0

78,0

80,5

Жовтень

100,9

59,1

62,5

67,2

69,7

72,1

72,1

74,5

76,4

76,4

76,4

76,4

78,9

Листопад

101,2

57,2

60,5

65,2

67,7

70,0

70,0

72,4

74,3

74,3

74,3

74,3

76,7

Грудень

100,9

55,9

59,1

63,7

66,2

68,5

68,5

70,9

72,8

72,8

72,8

72,8

75,2

2006 рік

 

Січень

101,2

54,0

57,2

61,8

64,2

66,5

66,5

68,9

70,7

70,7

70,7

70,7

73,1

Лютий

101,8

51,3

54,5

58,9

61,3

63,6

63,6

65,9

67,7

67,7

67,7

67,7

70,0

Березень

99,7

51,8

54,9

59,4

61,8

64,1

64,1

66,4

68,2

68,2

68,2

68,2

70,6

Квітень

99,6

52,4

55,6

60,1

62,5

64,7

64,7

67,0

68,9

68,9

68,9

68,9

71,3

Травень

100,5

51,6

54,8

59,2

61,6

63,9

63,9

66,2

68,0

68,0

68,0

68,0

70,4

Червень

100,1

51,4

54,6

59,1

61,5

63,7

63,7

66,0

67,9

67,9

67,9

67,9

70,2

Липень

100,9

50,1

53,3

57,7

60,1

62,3

62,3

64,6

66,4

66,4

66,4

66,4

68,7

Серпень

100,0

50,1

53,3

57,7

60,1

62,3

62,3

64,6

66,4

66,4

66,4

66,4

68,7

Вересень

102,0

47,2

50,3

54,6

56,9

59,1

59,1

61,4

63,1

63,1

63,1

63,1

65,4

Жовтень

102,6

43,4

46,4

50,7

53,0

55,1

55,1

57,3

59,0

59,0

59,0

59,0

61,2

Листопад

101,8

40,9

43,9

48,0

50,2

52,4

52,4

54,5

56,2

56,2

56,2

56,2

58,4

Грудень

100,9

39,6

42,6

46,7

48,9

51,0

51,0

53,1

54,8

54,8

54,8

54,8

56,9

2007 рік

 

Січень

100,5

39,0

41,9

46,0

48,2

50,2

50,2

52,4

54,0

54,0

54,0

54,0

56,2

Лютий

100,6

38,1

41,0

45,1

47,3

49,3

49,3

51,4

53,1

53,1

53,1

53,1

55,2

Березень

100,2

37,8

40,7

44,8

47,0

49,0

49,0

51,1

52,8

52,8

52,8

52,8

54,9

Квітень

100,0

37,8

40,7

44,8

47,0

49,0

49,0

51,1

52,8

52,8

52,8

52,8

54,9

Травень

100,6

37,0

39,9

44,0

46,1

48,2

48,2

50,2

51,9

51,9

51,9

51,9

54,0

Червень

102,2

34,1

36,9

40,9

43,0

45,0

45,0

47,0

48,6

48,6

48,6

48,6

50,7

Липень

101,4

32,2

35,0

38,9

41,0

43,0

43,0

45,0

46,6

46,6

46,6

46,6

48,6

Серпень

100,6

31,5

34,2

38,1

40,2

42,1

42,1

44,1

45,7

45,7

45,7

45,7

47,8

Вересень

102,2

28,6

31,3

35,1

37,2

39,1

39,1

41,0

42,6

42,6

42,6

42,6

44,6

Жовтень

102,9

25,0

27,6

31,3

33,3

35,2

35,2

37,1

38,6

38,6

38,6

38,6

40,5

Листопад

102,2

22,3

24,9

28,5

30,4

32,3

32,3

34,1

35,6

35,6

35,6

35,6

37,5

Грудень

102,1

19,8

22,3

25,9

27,7

29,5

29,5

31,4

32,8

32,8

32,8

32,8

34,7

2008 рік

 

Січень

102,9

16,4

18,9

22,3

24,1

25,9

25,9

27,6

29,1

29,1

29,1

29,1

30,9

Лютий

102,7

13,4

15,7

19,1

20,9

22,6

22,6

24,3

25,7

25,7

25,7

25,7

27,4

Березень

103,8

9,2

11,5

14,7

16,5

18,1

18,1

19,7

21,1

21,1

21,1

21,1

22,8

Квітень

103,1

5,9

8,2

11,3

13,0

14,5

14,5

16,1

17,4

17,4

17,4

17,4

19,1

Травень

101,3

4,6

6,8

9,9

11,5

13,1

13,1

14,7

15,9

15,9

15,9

15,9

17,5

Червень

100,8

3,7

5,9

9,0

10,6

12,2

12,2

13,7

15,0

15,0

15,0

15,0

16,6

Липень

99,5

4,2

6,4

9,5

11,2

12,7

12,7

14,3

15,6

15,6

15,6

15,6

17,2

Серпень

99,9

4,4

6,6

9,6

11,3

12,8

12,8

14,4

15,7

15,7

15,7

15,7

17,3

Вересень

101,1

3,2

5,4

8,4

10,1

11,6

11,6

13,2

14,4

14,4

14,4

14,4

16,0

Жовтень

101,7

1,5

3,6

6,6

8,2

9,8

9,8

11,3

12,5

12,5

12,5

12,5

14,1

Листопад

101,5

 —

2,1

5,1

6,6

8,1

8,1

9,6

10,8

10,8

10,8

10,8

12,4

Грудень

102,1

 —

 —

2,9

4,4

5,9

5,9

7,4

8,6

8,6

8,6

8,6

10,1

2009 рік

 

Січень

102,9

 —

 —

 —

1,5

2,9

2,9

4,4

5,5

5,5

5,5

5,5

7,0

Лютий

101,5

 —

 —

 —

 —

1,4

1,4

2,8

4,0

4,0

4,0

4,0

5,4

Березень

101,4

 —

 —

 —

 —

 —

 —

1,4

2,5

2,5

2,5

2,5

4,0

Квітень

100,9

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

1,6

1,6

1,6

1,6

3,0

Травень

100,5

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

1,1

1,1

1,1

1,1

2,5

Червень

101,1

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

1,4

Липень

99,9

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

1,5

Серпень

99,8

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

1,7

Вересень

100,8

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

Жовтень

100,9

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

Листопад

101,1

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

Грудень

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 

У табл. 3 наведемо індекси споживчих цін наростаючим підсумком для проведення індексації зарплати за січень 2010 року.

 

Таблиця 3

Базовий місяць
 (місяць прийняття на роботу або підвищення заробітної плати)

Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації (%)

Заробітна плата не підвищувалася з березня 2003 року

131,4

2003 рік

Березень

128,9

Квітень

127,3

Травень

127,3

Червень

127,1

Липень

127,3

Серпень

131,2

Вересень

129,8

Жовтень

126,9

Листопад

122,7

Грудень

119,4

2004 рік

Січень

116,3

Лютий

115,5

Березень

114,6

Квітень

113,1

Травень

111,6

Червень

110,2

Липень

110,2

Серпень

110,4

Вересень

107,7

Жовтень

103,2

Листопад

100,0

Грудень

95,3

2005 рік

Січень

92,1

Лютий

90,2

Березень

87,2

Квітень

85,9

Травень

84,8

Червень

83,7

Липень

83,2

Серпень

83,2

Вересень

82,4

Жовтень

80,8

Листопад

78,7

Грудень

77,1

2006 рік

Січень

75,0

Лютий

71,9

Березень

72,5

Квітень

73,1

Травень

72,2

Червень

72,1

Липень

70,6

Серпень

70,6

Вересень

67,2

Жовтень

63,0

Листопад

60,1

Грудень

58,7

2007 рік

Січень

57,9

Лютий

56,9

Березень

56,6

Квітень

56,6

Травень

55,7

Червень

52,4

Липень

50,3

Серпень

49,4

Вересень

46,2

Жовтень

42,1

Листопад

39,0

Грудень

36,1

2008 рік

Січень

32,3

Лютий

28,8

Березень

24,1

Квітень

20,4

Травень

18,8

Червень

17,9

Липень

18,5

Серпень

18,6

Вересень

17,3

Жовтень

15,3

Листопад

13,6

Грудень

11,3

2009 рік

 

Січень

8,2

Лютий

6,6

Березень

5,1

Квітень

4,2

Травень

3,6

Червень

2,5

Липень

2,6

Серпень

2,8

Вересень

2,0

Жовтень

1,1

Листопад

Грудень

2010 рік

Січень

 

 

Порядок розрахунку суми індексації

Сума індексації грошових доходів визначається як добуток грошового доходу, що підлягає індексації, та величини приросту індексу споживчих цін, ділений на 100.

Розрахунок суми індексації можна показати у вигляді такої формули:

І = Д х Iсц : 100,

де І — сума індексації;

Д — грошовий дохід, що індексується (у межах прожиткового мінімуму);

Iсц — індекс споживчих цін, розрахований наростаючим підсумком з метою проведення індексації.

Наведемо умовний числовий приклад.

Приклад 1.

Працівника прийнято на роботу в жовтні 2008 року. За січень 2010 року йому нараховано такі виплати:

— заробітна плата — 1200 грн.;

— щомісячна премія — 400 грн.;

— лікарняні — 650 грн.;

— матеріальна допомога разового характеру — 350 грн.

Заробітна плата працівника не підвищувалася з жовтня 2008 року.

Визначимо суму доходу, що підлягає індексації: 1200 грн. + 400 грн. = 1600 грн.

Згідно з

Порядком № 1078 ця сума індексується тільки в межах прожиткового мінімуму на працездатну особу, тобто в межах 869 грн.

Базовим місяцем у цьому випадку є жовтень 2008 року, оскільки відтоді заробітна плата не підвищувалася.

Розрахуємо суму індексації за січень 2010 року: 869 грн. x 15,3 : 100 = 132,96 грн.

 

Особливості індексації зарплати працівників-сумісників

Відповідно до

ст. 10 Закону № 491 та п. 7 Порядку № 1078 індексації підлягають також грошові доходи, отримані працівником не за основним місцем роботи.

Насамперед індексуються доходи працівника за основним місцем роботи. Після проведення індексації за основним місцем роботи індексується дохід, отриманий ним за сумісництвом.

Слід мати на увазі, що загальний індексований дохід, отриманий за основним місцем роботи та за сумісництвом, не повинен перевищувати розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Отже, дохід за сумісництвом індексується

тільки в разі, якщо дохід за основним місцем роботи менше суми прожиткового мінімуму на працездатну особу.

Для проведення індексації зарплати за сумісництвом працівник повинен надати довідку з основного місця роботи про розмір доходу, що підлягає індексації, та проіндексованого доходу (

п. 7 Порядку № 1078). На підставі такої довідки проводиться індексація зарплати за сумісництвом у межах суми, що не перевищує прожитковий мінімум, установлений для працездатних осіб, з урахуванням отриманої зарплати за основним місцем роботи. Інакше кажучи, за місцем роботи за сумісництвом дохід індексуватиметься в межах суми, що дорівнює різниці між прожитковим мінімумом на працездатну особу та доходом за основним місцем роботи.

Звертаємо увагу: якщо працівник не надав довідку з основного місця роботи, то зарплата за сумісництвом не індексується.

На практиці можлива ситуація, коли підприємство, яке є основним місцем працівника, порушуючи законодавство не проводить індексацію. У такому разі підприємство, де працівник працює за сумісництвом, індексує тільки в межах суми, що дорівнює різниці між прожитковим мінімумом на працездатну особу та сумою зарплати, що отримується за основним місцем роботи.

Слід мати на увазі, що індекси для проведення індексації за основним місцем роботи та за сумісництвом можуть не збігатися. Річ у тім, що базові місяці для проведення індексації за різними місцями роботи, як правило, різні.

Приклад 2.

Працівник підприємства, де він працює за сумісництвом, надав довідку з основного місця роботи про те, що його заробітна плата в січні 2010 року за основним місцем роботи становила 650 грн. У січні 2010 року за основним місцем роботи на всю суму заробітної плати було нараховано індексацію.

Заробітна плата за сумісництвом склала 400 грн. Місяць прийняття на роботу за сумісництвом — грудень 2007 року. З моменту прийняття на роботу заробітна плата працівника не підвищувалася.

Розрахуємо суму, у межах якої може індексуватися заробітна плата за січень 2010 року за місцем роботи за сумісництвом:

869 грн. - 650 грн. = 219 грн.

Таким чином, індексується тільки частина заробітної плати у розмірі 219 грн.

Сума індексації за січень 2010 року становитиме:

219 грн. x 36,1 : 100 = 79,06 грн.

 

Індексуємо заробітну плату працюючих пенсіонерів

Відповідно до

п. 9 Порядку № 1078 працюючим пенсіонерам насамперед індексується оплата праці за місцем роботи. Індексації підлягає дохід працюючого пенсіонера в межах прожиткового мінімуму, установленого для працездатної особи .

Пенсія працюючих пенсіонерів індексується з урахуванням їх оплати праці в розмірі, що не перевищує

прожитковий мінімум для працездатної особи (ст. 10 Закону № 491).

Згідно з

абзацом третім п. 9 Порядку № 1078 підприємства, на яких працюють пенсіонери, зобов’язані протягом двох тижнів після проведення індексації подавати до органів Пенсійного фонду інформацію про розмір оплати праці працюючого пенсіонера, її проіндексовану суму та суму індексації.

Приклад 3

. Заробітна плата працівника-пенсіонера за січень 2010 року склала 950 грн. Базовий місяць для проведення індексації — березень 2008 року.

У зв’язку з тим, що заробітна плата працівника, який є пенсіонером, перевищує суму прожиткового мінімуму на працездатну особу (869 грн.), вона підлягає індексації тільки в межах прожиткового мінімуму на працездатну особу. Сума пенсії при цьому не індексується.

Сума індексації заробітної плати становитиме:

869 грн. x 24,1 : 100 = 209,43 грн.

 

Особливості індексації доходів працюючих студентів

Відповідно до

ч. 2 ст. 10 Закону № 491 оплата праці студентів індексується в розмірі, який з урахуванням стипендії не перевищує прожиткового мінімуму для працездатної особи. Індексація заробітної плати студентів здійснюється за місцем їх роботи та за рахунок коштів роботодавця.

Щоб зарплату за місцем роботи проіндексували, студент повинен надати довідку з навчального закладу про розмір отримуваної стипендії або про те, що студент стипендію не отримує (

п. 8 Порядку № 1078).

Роботодавець індексує заробітну плату студента на підставі довідки з навчального закладу. Якщо працівник, який є студентом, отримує стипендію, його заробітна плата індексуватиметься в межах різниці між прожитковим мінімумом на працездатну особу та сумою стипендії. Якщо ж працівник-студент не отримує стипендію, то його заробітна плата підлягає індексації в межах прожиткового мінімуму на працездатну особу.

Звертаємо увагу: за відсутності довідки з навчального закладу заробітна плата працівника-студента не індексується.

Приклад 4.

Працівника підприємства, який є студентом, прийнято на роботу в лютому 2008 року. Його заробітна плата за січень 2010 року становить 850 грн. З моменту прийняття на роботу заробітна плата працівника не підвищувалася. Згідно з довідкою з навчального закладу, наданою працівником-студентом, стипендію він не отримує.

У зв’язку з тим, що студент не отримує стипендію, його заробітна плата підлягає індексації в межах прожиткового мінімуму для працездатної особи.

Заробітна плата працівника індексується в повному обсязі, оскільки її сума (850 грн.) менше суми прожиткового мінімуму для працездатної особи (869 грн.).

Сума індексації за січень 2010 року становитиме:

850 грн. x 28,8 : 100 = 244,80 грн.

 

Бухгалтерський та податковий облік сум індексації

Індексація нараховується та виплачується одночасно з нарахуванням та виплатою (відповідно) зарплати за місяць, доходи за який підлягають індексації.

Пунктом 11 Порядку № 1078

передбачено, що додаткові витрати, пов’язані з індексацією грошових доходів громадян, відображаються у складі витрат, до яких належать індексовані виплати.

Для цілей обкладення податком з доходів фізичних осіб індексація підпадає під поняття «заробітна плата». Отже, при визначенні об’єкта оподаткування сума індексації у складі заробітної плати зменшується на суму внесків до фондів соціального страхування, а також сума індексації враховується при визначенні загальної суми заробітної плати для застосування податкової соціальної пільги.

У зв’язку з тим, що сума індексації обкладається податком з доходів та згідно з

п.п. 2.2.7 Інструкції № 5 включається до фонду оплати праці, ця виплата включається до бази для нарахування та утримання внесків до соціальних фондів.

Сума індексації включається до складу валових витрат підприємства на підставі

п.п. 5.6.1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Відповідальність за непроведення індексації

Відповідно до

ст. 15 Закону № 491 за порушення законодавства про індексацію грошових доходів населення винні особи притягуються до відповідальності згідно із законом.

За непроведення індексації, що є одним із видів порушення трудового законодавства, посадових осіб підприємств та фізичних осіб — приватних підприємців може бути притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу на підставі

ст. 41 КпАП. Розмір штрафу становить від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 1700 грн.).

Зазначене порушення може бути виявлено при перевірці підприємства або приватного підприємця посадовими особами Державного департаменту нагляду за дотриманням законодавства про працю та територіальних державних інспекцій праці. У разі виявлення порушення складаються протоколи про адміністративне правопорушення. Після оформлення та підписання протоколу формується справа про адміністративне правопорушення для направлення до суду.

Рішення про накладення адміністративного штрафу на підставі

ст. 41 КпАП може бути винесено тільки судом .

На завершення ще раз нагадаємо, що кожного місяця наші читачі зможуть отримати інформацію про індекси для проведення індексації заробітної плати за відповідний місяць.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі