Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Реєстр та декларація з ПДВ: порівнюємо дані

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Січень, 2010/№ 8
Друк
Стаття

Реєстр та декларація з ПДВ: порівнюємо дані

 

Звичайно ж, власне заповнення реєстру було б безглуздим без можливості його використання при складанні ПДВ-звітності. Про те, в який спосіб дані реєстру беруть участь у формуванні рядків декларації, які відомості куди переносяться та про порівнянність показників, сьогодні й поговоримо.

Людмила СОЛОШЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Реєстр — підстава та помічник у заповненні ПДВ-звітності

Перш за все визначимо загальні моменти.

Оскільки реєстр побудовано за зворотним принципом порівняно з декларацією і першу його частину присвячено операціям придбання, а другу — операціям поставки, то відповідно взаємозв’язок його розділів з розділами декларації можна показати таким чином:

 

img 1

 

При цьому простежується така схожість із побудовою декларації:

— у розділі I реєстру (за аналогією з розділом II декларації) операції придбання розносяться залежно від

цілей (напрямку) подальшого використання товарів (послуг), що придбаваються, відповідно: у господарській (оподатковуваній чи неоподатковуваній) діяльності, не в господарській діяльності, для поставки послуг за межами України. Причому до розділу I потрапляють усі операції придбання, у тому числі операції придбання товарів (послуг) у неплатників ПДВ, а також операції купівлі товарів (послуг), що не є об’єктом оподаткування (пп. 6, 9.8 Порядку № 244);

— у розділі II реєстру (як і в розділі I декларації) залежно від

особливостей оподаткування виділяються оподатковувані (за ставками ПДВ 0 або 20 %) поставки, пільговані чи неоподатковувані продажі, а також експорт товарів із супутніми послугами (п. 6 Порядку № 244).

 

Перенесення та порівнянність показників

Незважаючи на те що реєстр фактично є зведенням даних ПДВ-обліку, на підставі яких базується податкова звітність, мусимо вас попередити: чіткої відповідності між показниками окремих граф реєстру та рядками декларації з ПДВ не існує. А тому зазвичай просто взяти і перенести підсумкові дані з граф реєстру до декларації не вийде. Здебільшого доведеться розбивати підсумкові показники граф реєстру між відповідними рядками декларації, здійснювати при цьому потрібні вибірки і лише після цього на підставі отриманих результатів заповнювати ПДВ-звітність. Щоправда, у разі електронного ведення ПДВ-обліку деякі з групувань можуть виконуватися в автоматичному режимі.

Також дані реєстру є підставою і для складання додатків до декларації, що подаються у складі ПДВ-звітності. Тут картина аналогічна: потрібно виконати сортувальну роботу, вибрати потрібні відомості, на підставі яких уже заповнити рядки додатків. Щоправда, автоматизація обліку знову ж таки полегшить завдання і допоможе зробити це автоматично.

Водночас, оскільки реєстр — це

зведений документ, в якому фіксуються всі події податкового обліку, які згодом, у свою чергу, знаходять відображення і в декларації (тобто фактично вибудовується такий ланцюжок: «операція ® складання (отримання) документа ® відображення в реєстрі ® включення до декларації»), то при цьому, безумовно, має забезпечуватися порівнянність підсумкових показників і, зокрема, простежуватися відповідність загальної суми нарахованих за підсумками періоду податкових зобов’язань та податкового кредиту з реєстру відомостям, зазначеним у декларації. Щоправда, якщо у звітному періоді мало місце виправлення помилок через уточнюючі розрахунки (далі — УР), то на них може виникнути розбіжність підсумків, проте з урахуванням окремого підсумкового рядка, що з’явився в реєстрі, виявити за УР таку невідповідність буде неважко.

Ще один можливий випадок розбіжності зумовлений самим законодавством: як передбачено

п.п. 7.2.8 Закону про ПДВ і п. 3.4 Порядку № 166, за наявності оригіналу податкової накладної невключення її до реєстру не є підставою для відмови в зарахуванні суми зазначеного в ній податку до складу податкового кредиту платника податків. А отже, невідповідність знову ж таки може спричинити податковий кредит за податковою накладною, що потрапила до декларації, оминаючи реєстр (хоча цей випадок усе-таки більше є винятком із правил).

Ну і, звичайно ж, невелика похибка може бути зумовлена округленням значень при перенесенні до декларації. Адже до реєстру заносяться суми з копійками, тоді як у декларації, як відомо, відображаються округлені до цілих гривень показники.

Таким чином, хоча повного збігу окремих підсумкових сум із граф реєстру з рядками декларації часто не спостерігається, у будь-якому разі при цьому має простежуватися порівнянність загальних підсумкових показників реєстру і декларації, що дає можливість, наприклад, шляхом тих чи інших арифметичних підрахунків вийти на підсумки періоду (скажімо, щоб підсумки розділів реєстру за мінусом підсумків за УР відповідали сумам підсумкових податкових зобов’язань і податкового кредиту в рядках 9 і 17 декларації). Тим більше, що, говорячи про необхідність ведення в реєстрі окремого обліку операцій придбання та поставки,

п. 7 Порядку № 244 при цьому прямо вказує на реєстр як на підставу для відображення зведених результатів такого обліку в деклараціях з ПДВ.

До речі, розглядаючи, наприклад, «електронний» випадок та особливості подання податкової звітності в електронному вигляді, ДПАУ ще в

листі від 31.05.2007 р. також зазначала, що програмне забезпечення формування податкової звітності та реєстрів отриманих і виданих податкових накладних перед відправленням до ДПІ здійснює арифметично-логічний контроль правильності заповнення податкової звітності на підставі даних реєстрів.

До того ж ураховуючи, що періодично виникає ідея узаконити обов’язкове подання реєстрів до ДПІ (проекти подібних документів уже розроблялися), такі прагнення насамперед спрямовані на можливість прискорення проведення перевірочної роботи, а також забезпечення повноти відстеження сум податкових зобов’язань, що нараховуються, і декларованого податкового кредиту

на підставі порівнянності даних реєстру даним декларації. Отже, для уникнення неприємностей краще потурбуватися про відповідність показників.

А для наочності зв’язок даних реєстру з показниками декларації покажемо в таблиці.

 

Відповідність даних реєстру та декларації з ПДВ

Податкові зобов’язання (розділ II реєстру

розділ I декларації з ПДВ)

Рядок декларації

Графа розділу II реєстру

Примітки

1

2

3

4

1

(А)

8

Дані граф 8 і 9 реєстру до рядка 1 декларації переносяться вибірково. Для цього з цих граф потрібно вибрати суми за податковими накладними поточного періоду, що підтверджують випадки нарахування ПДВ-зобов’язань за ставкою 20 %, до яких потрапляють також 20 % ПДВ-зобов’язання, які нараховуються при перевищенні звичайної ціни над фактичною; при визнанні умовного продажу щодо товарних залишків та ОФ при анулюванні ПДВ-реєстрації, а також в інших випадках (не включаючи, сюди, проте, випадки:

— нарахування податкових зобов’язань з послуг, отриманих від нерезидентів на митній території України (що потрапляють до рядка 7 декларації);

 — коригування податкових зобов’язань з ПДВ (які включаються до рядка 8 декларації та докладна інформація про які розкривається в додатку 1 до декларації);

 — випадок з податковими векселями (рядок 6 декларації) як такий, що сьогодні фактично не працює на практиці, у цьому випадку опускаємо)

(Б)

9

Додаток 5. Ураховуючи, що рядок 1 декларації також потрібно докладно розкрити в розрізі контрагентів у розділі I додатка 5, саме ці дані граф 8 і 9 реєстру, що сформували рядок 1 декларації, використовуватимуться і при заповненні цього додатка. При цьому під час його заповнення може виникнути необхідність проведення додаткових групувань даних цих граф, пов’язаних, зокрема, з:

— необхідністю відображення декількох поставок тому самому покупцю-контрагенту протягом звітного періоду одним рядком у розділі I додатка 5 (тобто дані про такі поставки щодо одного покупця доведеться підсумувати і внести у додаток 5 уже підсумкову суму);

— виділенням, як це передбачено формою самого додатка 5, окремими рядками інших операцій (без ІПН покупців), операцій з поставки основних фондів та ПДВ-зобов’язань комісіонера при посередництві на купівлю

2.1

(А)

12

Підсумкові дані графи 12 реєстру (про експорт товарів та супутніх такому експорту послуг) переносяться до рядка 2.1 декларації повністю (хіба що при перенесенні такі підсумки можуть зменшуватися на наявні у графі 12 реєстру випадки виправлення «експортних» помилок (якщо вони мають місце)

(Б)

«0»

2.2

(А)

10

Підсумкові дані графи 10 реєстру (про інші операції, оподатковувані за ставкою 0 %) переносяться до рядка 2.2 декларації повністю (за винятком хіба що їх зменшення на випадки виправлення помилок за нульовими операціями, які попали до графи 10 реєстру, за їх наявності)

(Б)

«0»

3

(А)

11

Дані графи 11 реєстру переносяться до рядка 3 декларації вибірково — відбирається тільки частина операцій, що не є об’єктом оподаткування

(Б)

х

4

(А)

11

Дані графи 11 реєстру переносяться до рядка 4 декларації вибірково — відбирається тільки частина пільгованих операцій, звільнених від оподаткування

(Б)

х

5

(А)

 

Загальний обсяг поставки. Значення рядка визначається розрахунково(як сума значень рядків 1 — 4 колонки А декларації); порівняти її з будь-якою підсумковою сумою з граф реєстру не вийде

(Б)

х

5.1

(А)

Загальний обсяг оподатковуваних операцій. Значення рядка визначається розрахунково (як сума значень рядків 1 + 2.1 + 2.2 + 4 декларації); порівняти її з будь-якими підсумковими даними граф реєстру не вдасться

(Б)

6

(А)

Формально в реєстрі видача податкових векселів відображатися не повинна. Джерелом для заповнення рядка 6 декларації є дані аналітичного обліку. Та все-таки в цьому випадку розмова про векселі ведеться більше теоретично, оскільки на практиці продовжує діяти заборона на обіг податкових векселів та надання відстрочень зі сплати податкових зобов’язань суб’єктами господарювання, у зв’язку з чим рядок 6 декларації з ПДВ заповнюється з прокресленням

(Б)

7

(А)

8

Дані граф 8 і 9 реєстру переносяться до рядка 7 декларації вибірково — вибираються відомості про випадки нарахування ПДВ з послуг нерезидентів, отриманих на території України (тобто коли платник — одержувач нерезидентських послуг виступає при цьому податковим агентом нерезидента). Відібрати такі відомості, зокрема, допоможуть включені до розділу II реєстру податкові накладні, покупцем за якими при цьому є сам платник податків (тобто виписані в нерезидентському випадку платником податків на самого себе)

(Б)

9

8.1

(А)

8

(10, 11, 12)

Для заповнення коригувального рядка 8.1 декларації вибірково використовуються дані граф 8 (10, 11, 12) і 9 реєстру — вибираються «помилкові» випадки, виправити які платник податків збирається через поточну декларацію (сюди не повинні потрапити випадки виправлення помилок через уточнюючі розрахунки, які буде підсумовано в реєстрі окремим рядком). Зауважимо, що в реєстрі такі «помилкові» суми відображаються зі знаком «+» або «-». Крім того, у рядку 8.1 можуть виправлятися помилки, допущені в самій декларації (наприклад, унаслідок неправильних арифметичних підрахунків), відомості про які не знайдуть при цьому відображення в реєстрі

(Б)

9

8.2

(А)

8

Для заповнення рядка 8.2 декларації дані граф 8 і 9 реєстру використовуються вибірково — вибираються випадки нарахування ПДВ-зобов’язань у зв’язку з нецільовим використанням пільгових товарів, які відображаються у графах 8 і 9 реєстру зі знаком «+», що вказує на донарахування податкових зобов’язань. Зауважимо: оскільки сума з рядка 8.2 декларації переноситься до рядка 12.5 декларації наступного періоду, то відповідно в наступному періоді такі суми має бути включено до розділу I реєстру

(Б)

9

8.3

(А)

8

(10, 11, 12)

Для заповнення рядка 8.3 декларації дані з граф 8 (10, 11, 12) і 9 реєстру переносяться вибірково — вибираються випадки коригувань ПДВ-зобов’язань на підставі п. 4.5 Закону про ПДВ, відстежити які в реєстрі можна насамперед за видом документа з графи 4, де в цьому випадку стоятиме позначка «РК» — розрахунок коригування кількісних та вартісних показників (додаток 2 до податкової накладної), а також за знаками «+» або «-», що стоять у реєстрі перед такими сумами

(Б)

9

8.4

(А)

8

(10, 11, 12)

До рядка 8.4 декларації вибірково потрапляє решта випадків коригувань ПДВ-зобов’язань зі знаками «+» або «-» із граф 8 (10, 11, 12) і 9 реєстру. Сюди, зокрема, включаються коригування ПДВ-зобов’язань:

 — щодо передоплачених послуг нерезидента, наданих на території України (п. 4.3 Закону про ПДВ);

 — туроператорами щодо послуг виїзного туризму (лист ДПАУ від 08.10.2009 р. № 22113/7/16-1517-26 // «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 92);

 — особами, зареєстрованими платниками ПДВ не з першого числа місяця, при відображенні ПДВ-зобов’язань за перший неповний місяць роботи платником ПДВ (лист ДПАУ від 03.07.2009 р. № 13995/7/16-1117 // «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 59)

(Б)

9

Додаток 1. Оскільки показник рядка 8 декларації також потрібно розкрити в додатку 1 до декларації, то саме ці вибіркові дані з граф 8 (10, 11, 12) і 9 розділу II реєстру використовуються і при заповненні розділу I цього додатка, інформація про здійснювані коригування в якому наводитиметься вже дещо докладніше — із зазначенням причин їх здійснення.

9

(А)

х

Підсумковий рядок розділу I декларації з ПДВ. Значення рядка визначається розрахунково як сума значень рядків 1 + 6 + 7 + 8 ( + /-) колонки Б декларації. Порівняти це значення з даними реєстру можна, наприклад, зменшивши підсумок графи 9 розділу II реєстру на суму підсумку за УР

(Б)

91

(А)

11

Довідковий рядок, до якого вибірково потрапляють дані з графи 11 розділу II реєстру про обсяги послуг, наданих за межами України, що не є об’єктом обкладення ПДВ

(Б)

х

 

Податковий кредит

(розділ I реєстру

розділ II декларації з ПДВ)

Рядок декларації

Графа розділу I реєстру

Примітки

1

2

3

4

10.1

(А)

9

Для заповнення рядка 10.1 декларації дані з граф 9 і 10 розділу I реєстру переносяться вибірково. Для цього з цих граф потрібно вибрати операції придбання з ПДВ, що зараховується до складу податкового кредиту (не включаючи сюди, однак:

 — податковий кредит щодо сплаченого імпортного ПДВ, ПДВ з послуг нерезидента і ПДВ з імпортних пільгових товарів, використаних не за цільовим призначенням (що потрапляє до рядка 12 декларації);

 — випадки коригувань податкового кредиту з ПДВ (що потрапляють до рядка 16 декларації);

 — податковий кредит за запізнілими податковими накладними, що надійшли (котрий, як роз’яснює ДПАУ, також потрапляє до рядка 16 декларації по рядку 16.4 — лист ДПАУ від 21.09.2009 р. № 20400/7/16-1517 // «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 79)

(Б)

10

Додаток 5. Ураховуючи, що рядок 10.1 декларації при цьому має бути розкрито докладно в розрізі контрагентів у розділі II додатка 5 (як операції придбання з ПДВ, що дають право на формування податкового кредиту), дані саме цих граф 9 і 10 розділу I реєстру використовуватимуться і при заповненні цього додатка. Щоправда, при цьому може виникнути необхідність проведення додаткових групувань даних цих граф, пов’язаних, зокрема, з:

— необхідністю відображення декількох операцій придбання у того самого контрагента-продавця протягом звітного періоду одним рядком у розділі II додатка 5 (тобто дані про такі операції доведеться підсумувати і внести у додаток 5 їх підсумкову суму);

— виділенням (як це передбачено формою самого додатка 5) окремими рядками податкового кредиту стосовно основних фондів, що придбаваються, і податкового кредиту комісіонера при посередництві на продаж

10.2

(А)

11

Для заповнення рядка 10.2 декларації дані графи 11 розділу I реєстру беруться вибірково — вибираються операції придбання з ПДВ без права на податковий кредит (зважаючи на передбачуване використання товарів (послуг), що придбаваються, у пільгованих чи неоподатковуваних операціях). При цьому сюди з графи 11 реєстру не повинні включатися: імпортний випадок, тобто суми, у графі 5 (вид документа) яких при цьому стоїть позначка «ВМД» (що потрапляє до рядка 13 декларації), а також випадок виправлення помилок, що потрапляє до рядка 16 декларації, за їх наявності

(Б)

х

Додаток 5. Розшифровки рядка 10.2 декларації (як операції придбання з ПДВ, що не дають права на податковий кредит) у розрізі контрагентів наводяться в розділі II додатка 5, заповнювати який з урахуванням викладеного вище також потрібно, орієнтуючись на виконані вибірки з графи 11 розділу I реєстру. При цьому знову ж таки кілька таких операцій придбання в того самого контрагента-продавця протягом звітного періоду заносяться в розділі II додатка 5 одним рядком, для чого дані про них доведеться підсумувати і внести у додаток 5 уже підсумкову суму

11.1

(А)

9

Для заповнення рядка 11.1 вибірково використовуються дані графи 9 реєстру — вибираються операції придбання без ПДВ, а отже, у графі 10 реєстру за якими при цьому стоїть позначка «х» або «0» (нуль)

(Б)

х

11.2

(А)

11

Дані графи 11 реєстру до рядка 11.2 декларації переносяться вибірково — відбираються операції придбання без ПДВ, а отже, у графі 12 реєстру за якими при цьому стоїть позначка «х» або «0» (нуль)

(Б)

х

12.1

(А)

9

До рядка 12.1 декларації вибірково з граф 9 і 10 реєстру потрапляють суми сплаченого при ввезенні імпортного ПДВ, а отже, у графі 5 при цьому за якими стоїть вид документа «ВМД», а у графі 7 наведено умовний нерезидентський ІПН «300000000000»

(Б)

10

12.2

(А)

Формально в реєстрі операції з погашення податкових векселів відображатися не повинні. Джерелом для заповнення рядка 12.2 декларації є дані аналітичного обліку. Та все-таки в цьому випадку про векселі йдеться більше теоретично, оскільки на практиці продовжує діяти заборона на обіг податкових векселів та надання відстрочень зі сплати податкових зобов’язань суб’єктами господарювання, у зв’язку з чим рядок 12.2 декларації з ПДВ заповнюється з прокресленням

(Б)

12.3

(А)

9

До рядка 12.3 декларації вибірково переносяться дані з графи 9 реєстру — вибирається пільговий імпорт (увезення товарів, звільнених від ПДВ), а отже, суми, за якими при цьому у графі 5 стоїть позначка «ВМД» та у графі 10 яких при цьому стоїть «х» (тобто без ПДВ)

(Б)

х

12.4

(А)

9

До рядка 12.4 декларації вибірково потрапляють дані з граф 9 і 10 реєстру — дані з цих граф за включеними до розділу I реєстру податковими накладними, виписаними самим платником податків (як податковим агентом) з послуг, наданих нерезидентом на території України (податкові зобов’язання щодо яких було відображено по рядку 7 декларації та в розділі II реєстру минулого періоду)

(Б)

10

12.5

(А)

9

До рядка 12.5 декларації вибірково потрапляють дані з граф 9 і 10 реєстру про податковий кредит щодо імпортних пільгових товарів, використаних не за цільовим призначенням (податкові зобов’язання щодо яких у минулому періоді було нараховано по рядку 8.2 декларації та відображено в розділі II реєстру). Тепер такі суми відповідно відображаються у складі податкового кредиту в розділі I реєстру та формують показник рядка 12.5 декларації

(Б)

10

13.1

(А)

11

До рядка 13.1 декларації вибірково переносяться дані з графи 11 реєстру про імпорт товарів, право на податковий кредит щодо ввізного ПДВ стосовно яких відсутнє. Вибрати потрібні дані допоможуть позначка «ВМД» у графі 5 реєстру та заповнена поруч з графою 11 графа 12 із сумою сплаченого при цьому ввізного ПДВ

(Б)

х

13.2

(А)

11

До рядка 13.2 декларації вибірково потрапляють «імпортні» дані з графи 11 реєстру, у графі 5 при цьому за якими стоїть позначка «ВМД», а у графі 12 стоїть «х», указуючи, що було ввезено звільнені від ПДВ товари

(Б)

х

13.3

(А)

11

До рядка 13.3 декларації вибірково з графи 11 реєстру переносяться дані про послуги, отримані від нерезидента, право на податковий кредит щодо яких відсутнє. При перенесенні з графи 11 реєстру вибираються відомості про податкові накладні, виписані платником податків (як податковим агентом) на самого себе в минулому періоді (податкові зобов’язання щодо яких у такому минулому періоді потрапили до розділу II реєстру та рядка 7 декларації), а тепер у наступному періоді включені до розділу I реєстру

(Б)

х

14

(А)

13, 15

До рядка 14 декларації вибірково потрапляють суми з граф 13 і 15 реєстру, за якими при цьому в реєстрі заповнено сусідні графи 14 і 16 (тобто операції придбання з ПДВ, який, однак, унаслідок подальшого негосподарського використання цінностей, що придбаваються, до податкового кредиту не потрапляє)

(Б)

х

Додаток 5. Дані рядка 14 декларації (як операції придбання з ПДВ, що не дають права на податковий кредит) у розрізі контрагентів розкриваються також у розділі II додатка 5, заповнювати який з урахуванням викладеного також потрібно, орієнтуючись на виконані вибірки з граф 13 і 15 розділу I реєстру

15

(А)

13, 15

До рядка 15 декларації вибірково потрапляють дані з граф 13 і 15 реєстру, по сусідству з якими графи 14 і 16 заповнено з позначкою «х» (тобто операції придбання без ПДВ)

(Б)

х

16.1

(А)

9

(11, 13, 15)

Для заповнення коригувального рядка 16.1 декларації вибірково використовуються дані граф 9 і 10 реєстру (відповідно дані граф 11, 13, 15 та 12, 14, 16 — якщо їх зачепило виправлення помилки). При цьому вибираються ті «помилкові» випадки, виправити які платник податків збирається через поточну декларацію (сюди не повинні потрапити відображені в реєстрі «помилкові» суми, виправлення яких відбувалося через уточнюючі розрахунки та які буде підсумовано в реєстрі окремим рядком). Зауважимо, що в реєстрі суми помилок при цьому відображаються зі знаками «+» або «-»

(Б)

10

(12, 14, 16)

16.2

(А)

9

(11, 13, 15)

Для заповнення рядка 16.2 декларації дані з граф 9 і 10 реєстру (граф 11, 13, 15 та 12, 14, 16 реєстру — якщо вони зачепили ці випадки) переносяться вибірково — вибираються випадки коригувань податкового кредиту на підставі п. 4.5 Закону про ПДВ, відстежити які в реєстрі можна насамперед за виглядом документа з графи 5, де в цьому випадку стоятиме позначка «РК» — розрахунок коригування кількісних та вартісних показників (додаток 2 до податкової накладної), а також за знаком «+» або «-», що стоїть у реєстрі перед такими сумами

(Б)

10

(12, 14, 16)

16.3

(А)

9

(11, 13, 15)

До рядка 16.3 декларації зі знаком «-» вибірково з граф 9 і 10 реєстру потрапляють відповідні випадки сільгоспкоригувань, пов’язані з частковим використанням придбаних товарів, послуг у сільгоспопераціях

(Б)

10

(12, 14, 16)

16.4

(А)

9

(11, 13, 15)

До рядка 16.4 декларації вибірково потрапить решта випадків коригувань податкового кредиту з ПДВ з граф 9 і 10 (11, 13, 15 та 12, 14, 16), відображені в реєстрі зі знаком «+» або «-»

(Б)

10

(12, 14, 16)

16.5

(А)

х

До рядка 16.5 переносяться дані рядка 16.5 скороченої декларації

(Б)

Додаток 1. Оскільки показник рядка 16 декларації також потрібно розкрити в додатку 1 до декларації, то саме ці вибіркові дані з граф 9 і 10 (11, 13, 15 та 12, 14, 16) розділу II реєстру використовуються і при заповненні розділу II цього додатка, інформація про здійснювані коригування в якому наводиться дещо докладніше — з поясненням причин їх здійснення

17

(А)

х

Підсумковий рядок розділу II декларації з ПДВ. Значення рядка визначається розрахунково як сума значень рядків 10.1 + 12.1 + 12.2 + 12.4 + 12.5 + 16 (+ /-) колонки Б декларації. Порівняти це значення з даними реєстру можна, наприклад, зменшивши підсумок графи 10 розділу I реєстру на суму підсумку за УР

(Б)

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі