Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

«Соцстрахівські» путівки

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Липень, 2010/№ 55
Друк
Стаття

«Соцстрахівські» путівки

 

Настало літо — найкращий час для відпустки, коли можна оздоровитися та набратися сил для майбутніх трудових звершень. Одним із варіантів проведення відпустки є відпочинок у санаторіях за путівкою. У працюючих громадян є можливість отримати путівку за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, а також звернутися з проханням про надання путівки або оплату частини її вартості до роботодавця або до профспілкової організації. У цій публікації розглянемо питання, пов’язані з наданням «соцстрахівських» путівок.

Лілія УШАКОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон № 889

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Закон № 2240

— Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III.

Порядок № 12

— Порядок отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що оплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджений постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України від 25.02.2009 р. № 12.

Постанова № 10

— постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України «Про внесення змін до Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що оплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25.02.2009 р. № 12» від 15.04.2010 р. № 10.

Наказ № 302

— наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)» від 27.12.99 р. № 302.

 

Згідно з

п. 6 ст. 34 Закону № 2240 одним із видів соціальних послуг, що надаються Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд), є забезпечення оздоровчих заходів, у тому числі оплата путівок на санаторно-курортне лікування застрахованим особам і членам їх сімей.

Правила надання путівок застрахованим особам і членам їх сімей за рахунок коштів Фонду визначено

Порядком № 12. Розглянемо їх.

 

Особи, які мають право на отримання путівки

Право на отримання путівок, що оплачуються за рахунок коштів Фонду, мають

застраховані особи, які перебувають у трудових відносинах із страхувальником-роботодавцем та які потребують санаторно-курортного лікування згідно з медичними показаннями.

Необхідність санаторно-курортного лікування застрахована особа повинна підтвердити

довідкою для отримання путівки. Така довідка видається лікувальним закладом за формою № 070/о, затвердженою наказом № 302) (далі — довідка за формою № 070/о).

Згідно з

Порядком № 12 застрахована особа може також отримати путівку для:

— своїх дітей (до санаторію для лікування дитини (двох дітей) у супроводі дорослого, до санаторію для самостійного лікування дитини) — надаються одному із застрахованих батьків (матері або батьку) або застрахованій особі, яка їх замінює (опікуну, піклувальнику);

— спільного санаторно-курортного лікування чоловіка, дружини, які працюють на цьому підприємстві та перебувають у шлюбі, або їх дітей віком від 4 до 18 років, у тому числі для члена сім’ї (дружини або чоловіка), який працює на іншому підприємстві та є застрахованою особою, і члена сім’ї, який навчається у вищому навчальному закладі з денною формою навчання.

При цьому має бути

підтверджена необхідність санаторно-курортного лікування кожної особи, яка отримуватиме санаторно-курортні послуги за путівкою. Навіть у разі, коли застрахована особа супроводжує свою дитину, якій необхідне лікування, вона має надати довідку за формою № 070/о і на себе, і на дитину. Уперше на необхідність надання довідки для дорослого, який супроводжує дитину, указав Фонд у листі від 15.02.2010 р. № 06-14/Л-74з-140. А після змін, унесених до Порядку № 12 постановою № 10 (див. с. 6), яка набрала чинності 07.06.2010 р., вимога про надання довідки і на дорослого, і на дитину міститься безпосередньо в п. 4.7 цього Порядку.

Путівка

члену сім’ї, який працює на іншому підприємстві (навчається у вищому навчальному закладі з денною формою навчання), видається за умови надання довідки з основного місця роботи (навчання) про те, що він не користувався цією соціальною пільгою протягом календарного року.

Для отримання путівки застрахована особа подає заяву та довідку (довідки) за формою № 070/о, а також за необхідності довідку з основного місця роботи (навчання) для члена сім’ї до комісії (уповноваженому) із соціального страхування підприємства.

 

Загальні правила надання путівок

Планування путівок

для відділень Фонду на наступний рік здійснюється Виконавчою дирекцією Фонду в межах асигнувань, передбачених бюджетом Фонду на санаторно-курортне лікування в поточному році.

При плануванні враховуються пропозиції виконавчих дирекцій відділень Фонду щодо необхідної кількості путівок відповідного профілю в розрізі курортів та санаторно-курортних закладів. Такі пропозиції формуються на підставі узагальнених пропозицій районних, міжрайонних, міських виконавчих дирекцій відділень Фонду

з урахуванням заявок страхувальників.

Таким чином, роботодавцю необхідно заздалегідь потурбуватися про працівників, які наступного року мають намір отримати санаторно-курортне лікування за рахунок коштів Фонду, подавши до виконавчої дирекції відділення Фонду за місцем узяття на облік заявку за формою

додатка 1 до Порядку № 12 до початку наступного календарного року.

У разі необхідності страхувальник протягом року може подавати додаткові заявки за формою

додатка 1 до Порядку № 12 про виділення путівок за рахунок Фонду на санаторно-курортне лікування для застрахованих осіб і членів їх сімей.

План розподілу путівок доводиться виконавчими дирекціями відділень Фонду до відома страхувальників із чисельністю працівників 300 і більше застрахованих осіб у письмовій формі

.

Для інших страхувальників, у тому числі з чисельністю менше 300 осіб, складається зведений план розподілу путівок.

Згідно з

п. 1.2 Порядку № 12 отримати санаторно-курортні послуги за рахунок коштів Фонду застраховані особи можуть виключно на базі санаторно-курортних закладів, що знаходяться на територіях курортів державного та місцевого значення або в лікувально-оздоровчій місцевості України. Тобто оздоровитися за рахунок коштів Фонду на закордонних курортах не вийде.

Путівки на санаторно-курортне лікування отримуються

безпосередньо Фондом з наступним розподілом між страхувальниками для видачі застрахованим особам. Путівки, придбані страхувальником або застрахованою особою самостійно, за рахунок коштів Фонду не оплачуються .

На путівках вказується

профіль лікування та відповідний перелік послуг, що входять до вартості путівки, умови проживання, тривалість перебування застрахованої особи в санаторно-курортному закладі (може становити 18, 21, 24 або 45 діб), а також проставляється відмітка «Оплачено за кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності».

Путівки на санаторно-курортне лікування видаються застрахованим особам

за основним місцем роботи застрахованої особи.

За місцем роботи

за сумісництвом застрахована особа не має права на отримання путівки, оплаченої за рахунок коштів Фонду.

Протягом року

застрахованій особі може бути виділено тільки одну путівку на санаторно-курортне лікування, оплачену за рахунок коштів Фонду. При визначенні права застрахованої особи на отримання путівки

ураховуються отримані ним путівки, оплачені за рахунок коштів Фонду:

— до санаторіїв;

— до санаторіїв-профілакторіїв;

— до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів;

не враховуються путівки для самостійного санаторно-курортного лікування дитини, яка є членом сім’ї застрахованої особи.

Інакше кажучи, якщо протягом року застрахована особа вже отримувала путівку, оплачену за рахунок коштів Фонду, до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу, путівку до санаторію вона вже отримати не може. Водночас якщо застрахована особа отримала в поточному році путівку для самостійного санаторно-курортного лікування своєї дитини, вона може претендувати на отримання путівки на санаторно-курортне лікування для себе.

 

Порядок отримання путівок у Фонді та їх видачі працівникам

Страхувальник отримує путівки для застрахованих осіб у Фонді за

накладною на підставі довіреності на одержання товарно-матеріальних цінностей. У накладній вказуються назва санаторно-курортного закладу, кількість путівок та їх номери, строки заїзду, ціна путівок та їх загальна вартість.

Інформація про отриману від Фонду путівку відображається страхувальником в Журналі обліку путівок до санаторно-курортних закладів за формою 13-ФСС з ТВП.

Про наявність путівок, отриманих від Фонду, застрахованих осіб

письмово інформує комісія (уповноважений) із соціального страхування.

Рішення про виділення путівки застрахованій особі, у тому числі для спільного лікування, приймає

комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства, установи, організації на підставі її заяви, довідки (довідок) за формою № 070/о, довідки з основного місця роботи (навчання) для члена сім’ї (за необхідності, якщо виділяється путівка для спільного лікування).

Згідно з

п. 4.11 Порядку № 12 комісія (уповноважений) із соціального страхування має право також приймати рішення про поділ путівки для спільного санаторно-курортного лікування:

застрахованої особи та працюючого, у тому числі на іншому підприємстві, члена її сім’ї (дружини або чоловіка, які перебувають у шлюбі), яка є застрахованою особою;

застрахованої особи та її дитини віком від 4 до 18 років;

застрахованої особи та члена її сім’ї, який навчається у вищому навчальному закладі з денною формою навчання;

двох застрахованих осіб, які працюють на одному підприємстві.

Таке рішення приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування при дотриманні одночасно двох умов:

— наявність

письмового попередньо отриманого погодження адміністрації санаторно-курортного закладу;

строк лікування кожної з осіб становитиме не менше 12 діб.

Звертаємо увагу:

не підлягають поділу путівки для лікування дитини або двох дітей у супроводі дорослого для спільного санаторно-курортного лікування двох дорослих або двох дорослих та дитини відповідно.

Путівки, що оплачуються за рахунок коштів Фонду, виділяються застрахованим особам з частковою оплатою.

Розмір часткової оплати за путівку зазначається у протоколі засідання комісії із соціального страхування (рішенні уповноваженого).

Інформацію про розмір часткової оплати застрахованими особами за путівки, а також інформацію, викладену в попередніх розділах цієї статті, наведемо в таблиці.

 

№ з/п

Особа, яка має право на отримання путівки

Підстава для отримання

Відсоток оплати вартості путівки застрахованою особою

1

Застрахована особа для санаторно-курортного лікування

1. Заява.
2. Довідка для отримання путівки (ф. № 070/о)

30 % — двомісний номер*

50 % — одномісний номер

2

Застрахована особа для лікування в санаторії-профілакторії

1. Заява
2. Довідка для отримання путівки (ф. № 070/о)

10 %

3

Застрахована особа для спільного санаторно-курортного лікування з членами її сім’ї:
— працюючим чоловіком (дружиною) за умови, що вони перебувають у шлюбі та є застрахованими особами;
— дітьми застрахованої особи віком від 4 до 18 років;
— студентом, який навчається у вищому навчальному закладі з денною формою навчання

1. Заява.
2. Довідки для отримання путівки (ф. № 070/о) на застраховану особу та на члена сім’ї.
3. Довідка з основного місця роботи (навчання) для члена сім’ї, який працює на іншому підприємстві (навчається у вищому навчальному закладі з денною формою навчання) про те, що він не користувався цією соціальною пільгою протягом календарного року

30 % — двомісний номер

50 % — одномісний номер

10 % — при наданні путівки до санаторію-профілакторію

4

Один із застрахованих батьків (мати чи батько) або застрахована особа, яка їх заміняє (опікун, піклувальник):

 

— для лікування дитини у супроводі дорослого

1. Заява.

2. Довідки для отримання путівки (ф. № 070/о) на дітей і на супровідника

20 %**

— для лікування двох дітей у супроводі дорослого

10 %**

— для самостійного лікування дитини, яка є членом сім’ї застрахованої особи в санаторно-курортному закладі для дітей

1. Заява.

2. Довідка для отримання путівки (ф. № 070/о) на дитину

10 %

* До внесення змін до Порядку № 12 згідно з постановою № 10 відсоток оплати вартості путівки у двомісний номер становив 20 %.

** До внесення змін до Порядку № 12 згідно з постановою № 10 відсоток оплати вартості путівки для лікування однієї дитини у супроводі дорослого становив 10 %, для лікування двох дітей у супроводі дорослого путівка надавалася безоплатно.

 

Часткова оплата вартості путівки в санаторій

уноситься до каси страхувальника за основним місцем роботи застрахованої особи, а за відсутності каси — через установу банку на транзитний рахунок органу Фонду за місцем узяття на облік страхувальника. Не можна утримувати часткову оплату із заробітної плати працівника — її має бути проведено готівковими коштами.

Отримані від працівника до каси грошові кошти перераховуються страхувальником

разом із зобов’язаннями перед Фондом за звітний місяць. Так, страхувальник зобов’язаний одночасно з виплатою заробітної плати за другу половину місяця сплатити різницю між нарахованими страховими внесками, сумою, отриманою від працівників у вигляді часткової оплати вартості путівки, іншими зарахованими до бюджету Фонду сумами та витратами, пов’язаними з наданням матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам.

До видачі застрахованій особі страхувальник заповнює путівку, указавши прізвище, ім’я, по батькові застрахованої особи або члена її сім’ї, місце роботи, найменування підприємства, що видало путівку. Належним чином заповнена путівка підписується особою, відповідальною за видачу, та завіряється печаткою підприємства. Якщо при заповненні путівки були допущені виправлення, вони також посвідчуються підписом відповідальної особи та скріплюються печаткою підприємства.

Страхувальник-роботодавець зобов’язаний

видати застрахованій особі заповнену путівку за два тижні до початку строку заїзду за наявності квитанції до прибуткового касового ордера або квитанції про часткову оплату вартості путівки.

Забороняється видавати путівку

, якщо:

— відсутня квитанція до прибуткового касового ордера або квитанція про часткову оплату вартості путівки (

п. 4.14 Порядку № 12);

— вона не заповнена (

п. 4.18 Порядку № 12).

У Журналі обліку путівок до санаторно-курортних закладів за формою Ф13-ФСС з ТВП зазначається дата видачі путівки, та особа, яка одержує путівку, ставить свій підпис.

Передавати путівку, видану застрахованій особі або члену її сім’ї за рахунок коштів Фонду, іншій особі заборонено

.

Зауважимо, що путівка до

санаторію видається застрахованій особі в період відпустки, путівка до санаторію-профілакторію у період відпустки без відриву від виробництва, за умови часткового фінансування санаторію-профілакторію за рахунок коштів Фонду.

Порядком № 12

не конкретизовано вид відпустки, тому комісія (уповноважений) із соціального страхування може приймати рішення про виділення путівки на санаторно-курортне лікування в період відпустки, установленої в колективному договорі, угоді, трудовому договорі й такої, що не суперечить Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР (лист Фонду від 17.11.2009 р. № 06-14/Ч-268з-338). Отже, путівку працівнику може бути надано в тому числі в період його відпустки без збереження заробітної плати.

Згідно з

п. 1.2 Порядку № 12 отримання санаторно-курортних послуг, що оплачуються за рахунок коштів Фонду, можливе тільки за пред’явленням путівки на санаторно-курортне лікування та санаторно-курортної карти (форма № 072/0 — для дорослого, форма № 076/о — для дітей та підлітків, затверджені наказом № 302).

Тому після отримання путівки застрахована особа звертається до лікувального закладу за отриманням санаторно-курортної карти. Така карта видається після пред’явлення путівки. Без санаторно-курортної карти путівка недійсна, тому отримати її необхідно до від’їзду до санаторію.

Після повернення із санаторно-курортного закладу застрахована особа зобов’язана повернути страхувальнику

заповнений зворотний талон путівки або довідку про факт перебування в санаторно-курортному закладі, посвідчені підписом керівника та печаткою цього закладу.

Про отримання талона (довідки) страхувальник робить відмітку в Журналі обліку путівок до санаторно-курортних закладів за формою
Ф13-ФСС з ТВП.

Накладні за путівками, рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування, копії квитанцій про часткову оплату вартості путівок, сплачені через установи банків, журнал обліку путівок до санаторно-курортних закладів, а також зворотні талони або довідки про факт перебування в санаторно-курортному закладі зберігаються у

фінансовому підрозділі страхувальника.

Звертаємо увагу: при перевірці правильності обліку, зберігання, видачі та використання путівок на підприємстві фахівці Фонду можуть вимагати додаткові документи, що підтверджують статус члена сім’ї. Так, у разі виділення путівки для лікування дитини застрахованої особи підприємству необхідно буде надати копію свідоцтва про народження такої дитини або документ, який підтверджує визнання (установлення) батьківства, або документи, що підтверджують наявність та вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій застрахована особа постійно проживала до прибуття в Україну, або копії рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки або піклування (якщо із заявою до комісії із соціального страхування звернувся опікун або піклувальник), якщо надавалася путівка для спільного санаторно-курортного лікування чоловіка і дружини — копію їх свідоцтва про шлюб.

І ще один важливий момент. Якщо з будь-яких причин застрахована особа не може отримати путівку,

страхувальник повинен повернути таку путівку. Зокрема, страхувальник повинен повернути путівку в разі, якщо на момент початку відпустки працівника було звільнено (див. лист Фонду від 20.10.2009 р. № 06-32-2179). Для цього страхувальнику необхідно подати до виконавчої дирекції відділення Фонду за місцем узяття на облік відмову в письмовій формі.

Інформація про повернення путівки відображається страхувальником у Журналі обліку путівок до санаторно-курортних закладів за формою Ф13-ФСС з ТВП.

У такому разі виконавча дирекція відділення Фонду перерозподілить путівку іншому страхувальнику згідно з поданою заявкою.

Про те, що загрожує страхувальнику, якщо вчасно не оформити відмову, читайте в наступному розділі статті.

 

Відповідальність страхувальника

Контроль за розподілом, обліком, зберіганням, видачею, використанням путівок, здійсненням часткової оплати за путівки та звітністю щодо путівок здійснює Фонд.

Сума витрат Фонду за путівками, виданими з порушенням норм

Порядку № 12, у тому числі невикористаними, не приймається до заліку і відшкодовується за рахунок коштів страхувальника.

До таких порушень можна віднести видачу путівок незастрахованим особам, а також особам, з якими було припинено трудові відносини, видачу незаповнених путівок, видачу путівок без попередньої оплати частини їх вартості, невикористання путівки страхувальником, ненадання застрахованою особою зворотного талона до путівки або довідки про факт перебування в санаторно-курортному закладі тощо.

Вартість таких путівок не приймається до заліку, а за порушення порядку їх використання на страхувальника на підставі

ст. 30 Закону № 2240 накладається штраф у розмірі 50 % від вартості путівки (див. лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України від 20.10.2009 р. № 06-32-2179).

 

Податковий та бухгалтерський облік путівок

Згідно з

п.п. 4.3.24 Закону № 889 вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України платника податку або його дітей віком до 18 років, що надаються йому безоплатно або зі знижкою (у розмірі такої знижки) за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування, не включається до оподатковуваного доходу такого платника податків.

Таким чином, частина вартості путівки, оплачена за рахунок коштів Фонду не обкладається податком з доходів фізичних осіб.

У зв’язку з тим, що вартість путівки, наданої працівнику, у частині, що фінансується за рахунок коштів Фонду, не включається до фонду оплати праці згідно з

п. 3.2 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5, та, як уже зазначалося, не обкладається податком з доходів, нарахування (утримання) внесків до соціальних фондів на вартість путівки (її частину) не здійснюється.

Операція з передачі працівнику путівки, оплаченої за рахунок коштів Фонду, не є для підприємства операцією купівлі-продажу, оскільки путівка не переходить у його власність. Отже, у підприємства

не виникають ні валові доходи, ні валові витрати, а також не виникають податкові зобов’язання з ПДВ та право на податковий кредит.

Путівки, що надаються за рахунок коштів Фонду, ураховуються в бухгалтерському обліку на позабалансовому рахунку

08 «Бланки суворого обліку». У балансі підприємства вони не відображаються, оскільки не є власністю роботодавця.

 

Відображення путівок у звітності

Інформація про путівки відображається підприємством у звіті про нараховані внески, перерахування та витрати, пов’язані із загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (Ф4-ФСС з ТВП) (далі — Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП), Звіті про путівки на санаторно-курортне лікування за формою № Ф14 (додаток до Ф4-ФСС з ТВП) (далі — Звіт про путівки за формою № Ф14) та Податковому розрахунку за формою № 1ДФ.

Звіт про путівки за формою № Ф14 подається разом зі Звітом за формою Ф4-ФСС з ТВП щоквартально не пізніше 20 числа наступного за звітним періодом місяця до органів Фонду за місцем узяття на облік.

У Звіті про путівки за формою № Ф14 страхувальники відображають інформацію про рух путівок на підприємстві, їх кількість та вартість і суму часткової оплати застрахованими особами.

У Звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП страхувальники відображають:

— суму часткової оплати вартості путівки, що вноситься застрахованою особою до каси страхувальника, — у рядку 6 «Отримано від часткової сплати за путівки» розділу III;

— суму грошових коштів у вигляді часткової оплати вартості путівки, перерахованих до Фонду у загальній сумі перерахованих до Фонду грошових коштів, — у рядку 15 «Перераховано з початку року» розділу III.

Податковий розрахунок за формою № 1ДФ подається підприємством щоквартально протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ неоподатковуваний дохід у вигляді часткової вартості путівки, оплаченої за рахунок коштів Фонду, відображають

з ознакою доходу «41». Частину вартості путівки, яку оплатив сам працівник, у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ не відображають.

 

Числовий приклад

Порядок відображення в податковому та бухгалтерському обліку, а також у звітності операцій з надання працівнику путівок, що оплачуються за рахунок коштів Фонду, розглянемо на конкретному прикладі.

Приклад 1.

У червні 2010 року підприємство ТОВ «Тест» (код ЄДРПОУ — 12345678) отримало від Фонду путівку до санаторію «Алмаз» для санаторно-курортного лікування працівника господарського відділу Коваленка О. О. (ідентифікаційний номер — 1234567890) вартістю 4000 грн. Комісія із соціального страхування підприємства прийняла рішення про виділення цієї путівки Коваленку О. О. з частковою оплатою в розмірі 30 % (путівка у двомісний номер) на підставі його заяви та довідки за формою № 070/о. Часткову оплату внесено працівником до каси підприємства та перераховано до Фонду окремим платіжним дорученням. Путівку видано працівнику 14 червня 2010 року. Дата заїзду до санаторію 29 червня 2010 року. Тривалість перебування в санаторно-курортному закладі згідно з путівкою 21 календарний день.

 

№ з/п

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,
грн.

дебет

кредит

1

Отримано путівку з Фонду

08

4000

2

Прийнято до каси підприємства від працівника часткову оплату путівки

301

685

1200

3

Здано до банку грошові кошти, унесені до каси працівником

311

301

1200

4

Відображено заборгованість підприємства перед Фондом

685

652

1200

5

Перераховано до Фонду часткову оплату вартості путівки

652

311

1200

6

Видано путівку застрахованій особі

08

4000

 

Інформацію про надходження, розподіл, видачу, використання путівки, здійснення часткової оплати за путівку підприємство відобразить у Журналі обліку путівок до санаторно-курортних закладів за формою Ф13-ФСС з ТВП.

Наведемо фрагмент Журналу обліку путівок до санаторно-курортних закладів за формою Ф13-ФСС з ТВП.

У Звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП за півріччя 2010 року часткову оплату вартості путівки в розмірі 30 %, унесену застрахованою особою до каси підприємства в сумі 1200 грн., підприємство відобразить у рядку 6 «Отримано від часткової оплати за путівки» розділу III. Суму грошових коштів, перерахованих до Фонду як часткова оплата вартості путівки, виданої працівнику (1200 грн.), відобразить у рядку 15 «Перераховано з початку року» розділу III Звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП із зазначенням номера і дати платіжного доручення.

Інформацію про рух путівок (отримання, видачу, а також розмір часткової оплати підприємство відобразить у Звіті про путівки на санаторно-курортне лікування за формою № Ф14.

 

 

 

Додаток 3
до Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Форма 13-ФСС з ТВП

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Тест»


(назва страхувальника, реєстраційний номер)

 

 

     12345678     
 (код за ЄДРПОУ)

 

Журнал

обліку путівок до санаторно-курортних закладів

з 01.05. 2009 року до ____________ 20__ року

Дата отримання путівки

Номер накладної

Назва робочого органу Фонду, від якого отримана путівка

Найменування санаторно-курортного закладу

Номер путівки

Дата дії путівки (число, місяць, рік)

Термін дії путівки

Вартість путівки

Рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування (дата, номер протоколу)

П. І. Б. особи, яка отримала путівку

Місце роботи та посада особи, яка отримала путівку

Номер і дата ордера (квитанції) про часткову сплату вартості путівки

Сума часткової вартості путівки (відсоток часткової оплати)

Дата видачі путівки

Підпис особи, яка отримала путівку

Дата отримання зворотного талона путівки або довідки

Повернення путівки до районної, міжрайонної, міської виконавчої дирекції відділення Фонду (дата та номер накладної)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

11.06.2010

3842

Київський РВД ХОФ ФСС з ТВП

Санаторій «Алмаз»

123

29.06.2010

21 к. дн.

4000,00

від 11.06.2010 р. № 6/06

Ковален-
ко О. О.

ТОВ «Тест», слюсар

ПКО № 1375 від 14.06.2010 р.

1200,00

14.06.2010

Коваленко

23.07.2010

 

 

 

Ф14 (додаток до Ф4-ФСС з ТВП)

Складається за кожен квартал окремо і подається за місцем

обліку страхувальника разом із Ф4-ФСС з ТВП

(заповнюється в гривнях з копійками)

 

Звіт

про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих оздоровчих закладів

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Тест»
(повна назва страхувальника, реєстраційний №)

     12345678     
 (код за ЄДРПОУ)

 

за                                                          ІІ квартал                                                20 10 року

(I квартал, II квартал, III квартал, IV квартал)

Таблиця

Види путівок для застрахованих осіб та членів їх сімей

Код рядка

Залишок путівок на початок звітного кварталу

Одержано путівок у звітному кварталі від робочих органів Фонду

Видано путівок з початковими термінами звітного кварталу

Повернено путівок робочому органу Фонду

Залишок путівок на кінець звітного кварталу

3 + 5 - 7 - 9

4 + 6 - 8 - 10

к-сть

сума

к-сть

сума

к-сть

сума

к-сть

сума

к-сть

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

У санаторії та пансіонати з лікуванням

1

1

4000,00

1

4000,00

Всього (сума рядків 1 — 7)

8

1

4000,00

1

4000,00

 

Таблиця (продовження)

Види путівок для застрахованих осіб та членів їх сімей

 

Із загальної кількості путівок видано

Не використано путівок в терміни їх дії, що минули

Безкоштовно

За 10 % вартості

За 20 % вартості

За 30 % вартості

За 50 % вартості

к-сть

сума вартості путівок

к-сть

сума часткової сплати

к-сть

сума часткової сплати

к-сть

сума часткової сплати

к-сть

сума часткової сплати

к-сть

сума

1

2

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

У санаторії та пансіонати з лікуванням

1

1

1200,00

Всього

(сума рядків 1 — 7)

8

1

1200,00

 

 

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ за 2 квартал 2010 року вартість путівки в частині, що компенсується за рахунок коштів Фонду (2800 грн.), відобразиться підприємством з ознакою доходу «41». Оплачена працівником частина вартості путівки (1200 грн.) у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ не відображається.

 

Витяг із Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 2 квартал 2010 року

№ з/п

Ідентифікаційний номер

Сума нарахованого доходу (грн., коп.)

Сума виплаченого доходу (грн., коп.)

 

Сума утриманого податку (грн., коп.)

Ознака доходу

Дата

Ознака податков. соц. пільги

Ознака (0, 1)

нарахованого

перерахованого

прийняття на роботу дд/мм/рррр

звільнення з роботи дд/мм/рррр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

1234567890

2800

00

2800

00

0

00

0

00

41

 

В одному з наступних номерів нашої газети розглянемо порядок та особливості надання путівок працівникам за рахунок коштів підприємства та профспілкової організації.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі