Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Як обкладаються ПДВ операції з векселями

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Березень, 2010/№ 22
Друк
Стаття

Як обкладаються ПДВ операції з векселями

 

Передача векселя в оплату товару, що придбавається, — явище досить поширене для українських підприємств. Давайте з’ясуємо, які ПДВ-наслідки очікують учасників такого правочину на кожному етапі його вчинення.

Наталя БІЛОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

В яких випадках вексель не обкладається ПДВ

Порядок обкладення ПДВ операцій, в яких беруть участь векселі, установлено

пп. 3.2 і 4.8 Закону про ПДВ.

Так, відповідно до

п.п. 3.2.1 Закону про ПДВ не є об’єктом оподаткування, зокрема, операції з:

— випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління та продажу (погашення, викупу)

за грошові кошти цінних паперів, що випущені в обіг (емітовані) суб’єктами підприємницької діяльності, Національним банком України, Міністерством фінансів України, органами місцевого самоврядування відповідно до закону;

— обміну зазначених цінних паперів та корпоративних прав, виражених в інших ніж цінні папери формах,

на інші цінні папери.

Тобто продаж векселів (

ч. 5 ст. 3 Закону № 3480 відносить векселі до цінних паперів) за грошові кошти, а також їх обмін на інші цінні папери не обкладаються ПДВ.

А як бути, якщо

вексель передається в обмін на товари (послуги) ?

Порядок оподаткування для такого випадку описано в

п. 4.8 Закону про ПДВ. У цьому пункті зазначено: якщо платник податку здійснює операції з поставки товарів (послуг), що є об’єктом оподаткування, під забезпечення боргових зобов’язань покупця, надане такому платнику податку у формі простого або переказного векселя, випущених таким покупцем або третьою особою, базою оподаткування є договірна вартість таких товарів (послуг), але не нижча за звичайні ціни без урахування дисконту або інших знижок з номіналу такого векселя, а за процентними векселями — договірна вартість таких товарів (послуг), але не нижча за звичайні ціни, збільшена на суму процентів, нарахованих або таких, що мають бути нараховані на суму номіналу такого векселя.

У разі коли платник податків здійснює за згодою векселедержателя зустрічну поставку товарів (послуг) замість грошового погашення суми боргу, зазначеного у векселі,

базою оподаткування є договірна вартість таких товарів (послуг) , але не нижча за звичайну ціну без урахування дисконту або інших знижок з номіналу такого векселя.

При цьому для цілей оподаткування векселі (крім податкових векселів), видані або отримані,

не вважаються засобом платежу та не змінюють суму податкового кредиту або податкових зобов’язань з ПДВ, крім податкових векселів.

Таким чином, у ситуації, коли розрахунки за відвантажені товари (послуги) здійснюються векселем, ПДВ на його номінальну вартість

не нараховується.

Те, що при передачі підприємством своєму кредитору в рахунок погашення заборгованості за товари (послуги) векселя (у тому числі емітованого третьою особою), ПДВ на номінальну вартість векселя не нараховується, підтверджує ДПАУ в

листах від 27.04.2001 р. № 5544/7/16-1217-20, від 29.03.2004 р. № 5286/7/15-2317-20, від 07.11.2007 р. № 22703/7/16-1117 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 15 та від 21.11.2007 р. № 23697/7/16-1517-04. При цьому податківці нагадують: одержувач векселя не має права на податковий кредит за придбаним (отриманим) векселем.

Аналогічний висновок про необкладення вартості векселя ПДВ у ситуації, коли він використовується як засіб розрахунків за отриману продукцію (тобто виступає борговим інструментом), а отже, не має ознак товару, міститься і в

ухвалах ВАСУ від 24.04.2007 р. та від 16.04.2008 р. у справі № К-10379/06.

Хоча заради справедливості, слід попередити про існування негативної судової практики з цього питання, прикладом якої можуть бути

постанова ВСУ від 24.02.2004 р. № 25/85, ухвала ВАСУ від 05.06.2007 р. № К-20599/06 тощо. У них зазначено, що вексель, переданий у погашення заборгованості за отримані матеріальні цінності, емітований іншою особою, підпадає під ознаки товару в розумінні п. 1.6 Закону про податок на прибуток, тому така операція прирівнюється до бартерної та з урахуванням ст. 3 Закону про ПДВ підлягає обкладенню ПДВ.

Ми з такою позицією категорично не згодні, до того ж головний податковий орган на нашому боці, про що йшлося вище. Інша справа, якби в судовій справі вексель фігурував не як засіб розрахунку, а як предмет договору, про це дещо далі.

 

В яких випадках вексель обкладається ПДВ

Правило щодо необкладення ПДВ векселя не діє, якщо він є

окремим предметом договору купівлі-продажу, міни або інших подібних договорів і при цьому розрахунок за нього відбувається не у грошовій формі та не іншими цінними паперами. Про це також зазначається у згаданих листах ДПАУ від 07.11.2007 р. № 22703/7/16-1117 // « Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 15 та від 21.11.2007 р. № 23697/7/16-1517-04.

Хоча насправді розмежувати ситуацію, коли вексель є предметом правочину, а коли засобом розрахунків, зовсім непросто. Наведемо деякі ознаки, коли вексель можна вважати предметом правочину:

1) вексель не зазначений у розділі «Умови оплати» договору, а фігурує в розділі «Предмет договору»;

2) спочатку передається вексель, а потім товар (послуги);

3) зазначена ціна векселя, відмінна від номіналу.

Тобто якщо, наприклад, першою операцією була передача векселя, а другою — поставка товару (послуг), покупцю товару (послуг) доведеться нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ на номінальну вартість векселя, оскільки такий правочин набуває характеру бартерної (товарообмінної) операції, в якій вексель виступає

самостійним товаром.

Підтвердження тому знаходимо, зокрема, у

п. 2 Оглядового листа ВАСУ від 11.12.2000 р. № 01-8/738, а також в ухвалі ВАСУ від 19.07.2007 р. № К-2647/07, в яких зазначено, що бартерні (товарообмінні) операції з використанням векселів, в яких вексель виступає як товар, підлягають обкладенню ПДВ на загальних підставах. Тут ідеться саме про ситуацію, коли вексель є предметом договору купівлі-продажу.

Отже, щоб уникнути виникнення податкових зобов’язань з ПДВ при використанні векселя як розрахунку, важливо правильно скласти договір. Розглянемо детальніше за етапами порядок оподаткування операцій з передачі векселя в оплату отриманих товарів (послуг).

 

Які ПДВ-наслідки при відвантаженні товару

Нагадаємо, що в разі видачі (передачі) векселя за отримані товари (послуги) грошові зобов’язання щодо платежу за договором купівлі-продажу таких товарів (послуг) припиняються і виникають грошові зобов’язання щодо платежу за векселем (

ст. 4 Закону № 2374). Отже, договори, що передбачають вексельну форму розрахунків, фактично включають дві операції — товарну (поставку товарів, робіт, послуг, зобов’язання з платежу за які закриваються векселем) та вексельну (видачу векселя та погашення зобов’язань за ним).

У продавця (векселедержателя).

Операція з відвантаження товарів (послуг) покупцю має для продавця стандартні податкові наслідки, як і при звичайній поставці.

Тобто у момент відвантаження товару відбувається

перша подія товарної операції і продавець незалежно від передбаченої договором форми розрахунків (у тому числі й вексельної) за загальним правилом, установленим пп. 4.1, 4.2 і п.п. 7.3.1 Закону про ПДВ, відображає податкові зобов’язання з ПДВ. При цьому слід пам’ятати, що операція відвантаження на умовах оплати векселем розглядається як бартерна (адже розрахунок за продані товари здійснюється не грошовими коштами), унаслідок чого податкові зобов’язання з ПДВ у цьому випадку має бути розраховано виходячи зі звичайних цін, причому без «звичайноцінових» 20 % меж.

Отримання векселя від покупця за товар буде

другою подією товарної операції. Після цього зобов’язання за договором купівлі-продажу товару припиняються і товарна операція вважається завершеною, оскільки розрахунок за поставлений товар було здійснено векселем у повному обсязі. У зв’язку з цим після видачі векселя або передачі його за індосаментом за товари подальші операції за таким векселем уже ніяк не вплинуть на оподаткування першої товарної операції (договори купівлі-продажу товару).

У покупця (векселедавця).

За товаром, розрахунок за який здійснено векселем, щодо «вхідного» ПДВ працює той самий принцип, тобто сума такого «вхідного» ПДВ уключається до податкового кредиту за правилом першої події (за датою отримання податкової накладної від продавця).

Однак податкові органи та, на жаль, суди (див., наприклад,

постанови ВСУ від 17.05.2005 р. та ВАСУ від 24.03.2009 р. № К-5756/07) заперечують проти такого права покупця. Свою позицію вони обґрунтовують тим, що згідно з п. 4.8 Закону про ПДВ видані (отримані) векселі не змінюють суму податкового кредиту та податкового зобов’язання з ПДВ. А отже, при отриманні податкової накладної при проведенні розрахунків з продавцем шляхом видачі йому векселя у відповідному звітному податковому періоді в покупця товарів не виникає право на включення до складу податкового кредиту сум ПДВ, зазначених у такій податковій накладній.

Насправді ж у

п. 4.8 Закону про ПДВ ідеться виключно про податкові наслідки за самим векселем (тобто ні видача, ні отримання векселя не супроводжуються збільшенням податкових зобов’язань або податкового кредиту за ним). А от щодо товару податкові наслідки повинні виникати в загальному порядку. На наш погляд, саме таке розуміння Закону про ПДВ відповідає його духу.

Таким чином, у ситуації, що розглядається, у покупця товару (векселедавця) виникає право на відображення податкового кредиту в момент здійснення першої події — отримання від продавця податкової накладної, яка підтверджує факт придбання товару, як це передбачено

п.п. 7.5.1 Закону про ПДВ.

Інша справа, що покупець товару, який видав вексель як його оплату,

не може розраховувати на бюджетне відшкодування ПДВ. Це пов’язане з тим, що, на думку ДПАУ, в абзаці «а» п.п. 7.7.2 Закону про ПДВ, що встановлює правила відшкодування ПДВ з бюджету, ідеться саме про оплату грошовими коштами.

Так, у

листах від 04.12.2009 р. № 27084/7/16-1517 // «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 21 (запитання 3 р. V), від 06.08.2008 р. № 15844/7/16-1117 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 77, від 12.09.2008 р. № 18527/7/16-1517-27 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 84, від 18.04.2006 р. № 7251/7/16-1517 // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 67 податківці констатують: в основу розрахунку бюджетного відшкодування покладено принцип грошового розрахунку з постачальником (або бюджетом — при імпорті товарів). А в листі ДПАУ від 13.09.2006 р. № 10-3018/4049 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 88) звернена увага на судовий прецедент, коли вартість товару була оплачена векселем, і суд підтримав податківців, які зменшили бюджетне відшкодування за таким товаром.

Із подібним підходом можна поспорити, адже в

абзаці «а» п.п. 7.7.2 Закону про ПДВ не уточнюється, яким саме способом повинні здійснюватися розрахунки, а просто зазначається про оплату як необхідну умову для розрахунку суми бюджетного відшкодування. Цей підпункт можна трактувати широко, стверджуючи, що форма оплати не впливає на виникнення права бюджетного відшкодування ПДВ, як, наприклад, це робить Держкомпідприємництва в листі від 20.05.2006 р. № 3874.

Однак ці аргументи можуть використовувати сміливі платники податків, готові відстоювати право на бюджетне відшкодування ПДВ у судовому порядку. Прикладом вирішення цього питання на користь платників податків стала

ухвала ВАСУ від 17.01.2008 р. у справі № К-24630/06 // «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 4.

 

Які ПДВ-наслідки при видачі векселя або передачі його за індосаментом

У продавця (векселедержателя).

При відвантаженні товару продавець відобразив в себе податкові зобов’язання з ПДВ за правилом, установленим п. 4.2 і п.п.7.3.1 Закону про ПДВ. Тому при отриманні векселя податкові зобов’язання векселедержателя не змінюються на підставі п. 4.8 Закону про ПДВ. Також у нього не виникає податковий кредит за таким векселем.

У покупця (векселедавця).

Як уже зазначалося, видача векселя або передача його шляхом індосаменту в оплату отриманого товару згідно з п. 4.8 Закону про ПДВ не спричинює виникнення податкових зобов’язань з ПДВ. Те, що дія цього пункту поширюється не тільки на видачу векселя, а й на передачу його за індосаментом, підтверджують листи ДПАУ від 07.11.2007 р. № 22703/7/16-1117 // « Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 15, від 29.03.2004 р. № 5286/7/15-2317-20 // « Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 54, від 15.07.99 р. № 10417/7/16-1201, а також Комітету ВРУ з питань промислової політики від 30.06.99 р. № 06-11/12-240.

Зауважимо, що видача (емісія) векселя

не підпадає під визначення поставки товарів (робіт, послуг), оскільки право власності на вексель як цінний папір до першого векселедержателя не переходить, а належить йому з моменту видачі векселя. Це пояснюється тим, що вексель потрапляє на підприємство як погашення (забезпечення) заборгованості за відвантажений раніше товар, виконані роботи, надані послуги. Сам вексель як цінний папір предметом правочину не є, а виконує функцію безумовного грошового зобов’язання (ст. 21 Закону про цінні папери). На цьому етапі вексель у принципі не є товаром. Про це свідчить п. 1.6 Закону про податок на прибуток, згідно з яким товари — матеріальні та нематеріальні активи, а також цінні папери та деривативи, які використовуються в будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення. На етапі емісії вексель є розрахунковим документом.

Таким чином, операції з видачі (емісії) векселя не можна назвати неоподатковуваними в цілях розподілу податкового кредиту, а отже, при їх здійсненні

не потрібно розподіляти податковий кредит згідно з п.п. 7.4.3 Закону про ПДВ.

Якщо вексель

передається як розрахунок за поставлені товари, роботи або послуги (індосується), то на цьому етапі він з точки зору п. 1.6 Закону про податок на прибуток уже є товаром.

Це означає, що така операція мала б потрапити під оподаткування, якби не

п. 4.8 Закону про ПДВ, що її звільняє. Тому таку операцію можна назвати неоподатковуваною згідно із Законом про ПДВ. Тобто, індосуючи вексель, підприємство повинне у відповідному податковому періоді розподілити частину податкового кредиту, яка припадає на придбані товари (послуги), що використовуються одночасно як в оподатковуваних, так і в неоподатковуваних операціях, тобто пов’язаних з передачею векселя.

Тут ідеться про податковий кредит щодо витрат на оренду приміщення, оплату послуг зв’язку, комунальних послуг та інших загальногосподарських витрат, будь-яким чином пов’язаних з передачею векселя.

Із правилами розподілу «вхідного» ПДВ ви можете ознайомитися у статті «

Як розподілити «вхідний» ПДВ» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 70).

 

Які ПДВ-наслідки при погашенні векселя

У продавця (векселедержателя).

При погашенні векселя податкові зобов’язання та податковий кредит векселедержателя не змінюються відповідно до п. 4.8 Закону про ПДВ.

При погашенні векселя немає переходу права власності на нього, оскільки після погашення він фактично анулюється, тобто припиняє існування грошового зобов’язання, що з нього випливає.

Операцію з погашення векселя, як і з видачі (емісії), не можна назвати неоподатковуваною в цілях розподілу податкового кредиту, а отже, розподіляти податковий кредит при її здійсненні згідно з

п.п. 7.4.3 Закону про ПДВ не потрібно.

У покупця (векселедавця).

Для векселедавця не має значення, кому здійснювати платіж за векселем. При пред’явленні векселя до оплати платіж здійснюється на користь особи, яка пред’явила такий вексель. При цьому право на вимогу платежу за векселем має підтверджуватися індосаментом — передавальним написом на користь останнього векселедержателя.

При погашенні векселя податкові зобов’язання та податковий кредит векселедержателя не змінюються відповідно до

п. 4.8 Закону про ПДВ.

Таким є порядок обкладення ПДВ операцій з векселями. Сподіваємося, що з різними вексельними завданнями ви тепер впораєтеся без зусиль. А для наочності все викладене зведемо в таблиці.

 

ПДВ-нюанси при обігу векселів

№ з/п

Зміст операції

ПДВ на номінальну вартість векселя

Розподіл «вхідного» ПДВ згідно з п.п. 7.4.3 Закону про ПДВ

немає/є

п.п. Закону про ПДВ

1

Видача (емісія) векселя

Немає

п.п. 3.2.1

Немає

2

Передача векселя за індосаментом за товар (перша подія — поставка товару)

Немає

п. 4.8

Є

3

Передача векселя за індосаментом за гроші в обмін на ЦП

Немає

п.п. 3.2.1

Є

4

Погашення векселя

Немає

п.п. 3.2.1

Немає

5

Продаж векселя в обмін на товари (перша подія — поставка векселя)

Є

п. 3.1

Немає

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі