Теми статей
Обрати теми

Допомога по вагітності та пологах

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Березень, 2010/№ 24
Друк
Стаття

Допомога по вагітності та пологах

 

Однією з допомог, що виплачуються з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, є допомога по вагітності та пологах. У цій статті розглянемо порядок надання допомоги по вагітності та пологах, особливості розрахунку цієї допомоги з урахуванням останніх змін.

Тетяна ОНИЩЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Згідно зі

ст. 38 Закону № 2240 допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у вигляді матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Розглянемо, на підставі яких документів призначається допомога по вагітності та пологах.

 

Документи, на підставі яких призначається допомога по вагітності та пологах

Підставою для призначення допомоги по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку

листок непрацездатності.

Якщо за призначенням допомоги по вагітності та пологах звертається жінка-сумісниця, підставою для такого призначення є

копія листка непрацездатності, завірена підписом керівника та печаткою за основним місцем роботи, та довідка про середню заробітну плату за основним місцем роботи. Якщо застрахована особа працює на декількох роботах за сумісництвом, для призначення допомоги по вагітності та пологах додатково до зазначених документів подаються довідки про середню заробітну плату за місцями роботи за сумісництвом. Форму довідки про середню заробітну плату наведено в додатку 2 до Порядку № 1266.

Рішення про призначення допомоги по вагітності та пологах приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування

не пізніше десяти днів із дня надання листка непрацездатності. Оформляється таке рішення протоколом.

Допомога надається відразу за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів. На відміну від оплати звичайного листка непрацездатності, листок непрацездатності по вагітності та пологах оплачується

за рахунок коштів Фонду з першого дня. Виплата здійснюється в найближчий після дня призначення допомоги день, установлений для виплати заробітної плати.

У разі ліквідації (реорганізації) підприємства, установи, організації допомога по вагітності та пологах виплачується застрахованій особі правонаступником, а в разі його відсутності — виконавчою дирекцією відділення Фонду за місцем обліку ліквідованого підприємства, установи, організації як страхувальника на підставі листка непрацездатності, відкритого до ліквідації (реорганізації).

 

Тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами є одним із видів соціальних відпусток

(ст. 17 Закону про відпустки).

Тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами залежить від обставин народження (усиновлення) дитини та визначається відповідно до

ст. 17 Закону про відпустки, ч. 1, 2 ст. 38 Закону № 2240, пп. 6.1 — 6.5 Інструкції № 455.

 

№ з/п

Обставини народження (усиновлення) дитини

Умови надання листка непрацездатності

Тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю

та пологами

1

2

3

4

1

Вагітність та пологи на загальних підставах

Видається медичною установою за місцем спостереження з 30 тижнів вагітності

126 календарних днів

(70 календарних днів до пологів і 56 — після пологів)

2

Передчасні пологи, народження декількох дітей, виникнення ускладнень під час пологів або в післяродовому періоді

Додатково до листка непрацездатності по вагітності та пологах, наданого на загальних підставах, видається листок непрацездатності на 14 календарних днів

140 календарних днів

(70 календарних днів до пологів і 70 — після пологів)

3

Вагітність та пологи у жінок, віднесених до I — IV* категорій осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС

Видається медичною установою за місцем спостереження з 27 тижнів вагітності

180 календарних днів

(90 календарних днів — до пологів і 90 календарних днів — після)

4

Вагітна жінка не спостерігалася у лікаря в період вагітності до дня пологів

Видається лікувально-профілактичним закладом, в якому відбулися пологи з дня пологів на період післяродової відпустки

Залежно від обставин пологів (див. пп. 1, 2, 3 цієї таблиці) 56, 70 або 90 календарних днів

5

Передчасні пологи до 30 тижнів вагітності, якщо жінка виписується з живою дитиною

Видається лікувально-профілактичним закладом, в якому відбулися пологи

140 календарних днів

6

Передчасні пологи до 30 тижнів вагітності (у разі смерті дитини)

Видається лікувально-профілактичним закладом, в якому відбулися пологи

70 календарних днів

* До IV категорії осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, належать особи, які постійно проживають, або постійно працюють, або постійно вчаться на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали, або постійно навчалися в цій зоні не менше чотирьох років. Жінки, які отримали посвідчення категорії IV за умови проживання на території зони посиленого радіоекологічного контролю і які постійно проживають на території, не віднесеній до зазначеної зони, не мають права на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю 180 календарних днів.

 

Звертаємо увагу, що відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами не подовжується на святкові та неробочі дні, що припадають на період такої відпустки.

 

Особливості надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

Особливості надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами визначено в

ч. 3 ст. 38 Закону № 2240.

Так, у разі, коли

право на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами виникає в період тимчасової непрацездатності застрахованої особи, листок непрацездатності по тимчасовій непрацездатності закривається, і з дня настання такої відпустки видається листок непрацездатності по вагітності та пологах. При цьому кожний із листків непрацездатності підлягає оплаті в порядку, установленому Законом № 2240.

За звичайним листком непрацездатності перші п’ять календарних днів тимчасової непрацездатності оплачуються за рахунок підприємства, починаючи з шостого дня тимчасової непрацездатності допомога виплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Листок непрацездатності по вагітності та пологах оплачується з першого дня за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Якщо відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами почалася в період:

— простою підприємства не з вини працівника;

— щорічної (основної чи додаткової) відпустки;

— відпустки без збереження заробітної плати;

— додаткової відпустки у зв’язку з навчанням;

— творчої відпустки, то

допомога по вагітності та пологах виплачується

з дня виникнення права на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами. Слід зауважити, що чинним законодавством не передбачена можливість одночасного перебування працівниці у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та в будь-якій іншій із перелічених відпусток. Відповідно, за той самий період працівниці не може бути виплачено, наприклад, відпускні й допомога по вагітності та пологах.

Таким чином, якщо під час перебування працівниці в одній із перелічених оплачуваних відпусток у неї виникло право на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, необхідно здійснити перерахунок відпускних. Оплаті підлягає тільки частина відпустки, що передує початку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

У період перебування жінки у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку листок непрацездатності по вагітності та пологах

видається в загальному порядку і допомога по вагітності та пологах виплачується незалежно від факту отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

 

Порядок розрахунку допомоги

Нагадаємо, що 15 грудня 2009 року набрала чинності

постанова КМУ від 08.12.2009 р. № 1332 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 104), якою було внесено зміни до Порядку № 1266. Цією постановою змінено порядок розрахунку допомоги по вагітності та пологах. Розглянемо його.

Сума допомоги по вагітності та пологах згідно з новою редакцією

п. 20 Порядку № 1266 розраховується шляхом множення суми середньоденної заробітної плати на кількість календарних днів, що припадають на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.

Таким чином, допомога по вагітності та пологах (

Двп) розраховується за такою формулою:

Двп = ЗПср x Ккд(о)

,

де

Зпср — сума середньоденної заробітної плати за останні 6 або менше відпрацьованих повних місяців (з 1-го до 1-го числа) або за фактично відпрацьований час;

Ккд(о)

— кількість календарних днів, що припадають на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.

У свою чергу, згідно з новою редакцією

п. 14 Порядку № 1266 для розрахунку допомоги по вагітності та пологах середньоденна заробітна плата розраховується шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески, на кількість календарних днів за розрахунковий період (без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, — тимчасова непрацездатність, відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного або шестирічного віку за медичним висновком).

Таким чином, середньоденна зарплата для розрахунку допомоги по вагітності та пологах, розраховується за такою формулою:

ЗПср = Д : Ккд(рп)

,

де

Д — дохід, що бере участь у розрахунку середньої зарплати та припадає на розрахунковий період;

Ккд(рп)

— кількість календарних днів у розрахунковому періоді.

Як бачимо, для розрахунку допомоги по вагітності та пологах сьогодні необхідно розраховувати

середньоденну зарплату за один календарний день.

Нагадаємо: допомога по вагітності та пологах оплачується в розмірі 100 % середньої зарплати незалежно від страхового стажу працівниці.

Щодо показника

Д (дохід, що бере участь у розрахунку середньої зарплати та припадає на розрахунковий період) зауважимо таке. Сьогодні всі виплати, які включаються до фонду оплати праці згідно з Інструкцією № 5 та з яких сплачувалися страхові внески до Фонду страхування з тимчасової втрати працездатності (з урахуванням обмеження за максимальною величиною, у межах якої здійснюється обкладення внесками до соціальних фондів), уключаються до розрахунку середньої зарплати для обчислення допомоги по вагітності та пологах.

Це означає, що до розрахунку середньої зарплати для визначення суми допомоги по вагітності та пологах необхідно включати всі виплати як за відпрацьований, так і за невідпрацьований час. До останніх, зокрема, належать відпускні, оплата простоїв не з вини працівника та інші виплати, зазначені в

п.п. 2.2.12 Інструкції № 5. Таку ж думку було висловлено Мінпраці в листах від 18.01.2010 р. № 396/0/14-10/18 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 10) та від 01.02.2010 р. № 1000/0/14-10/18 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 15).

Водночас звертаємо увагу, що залишився колишнім порядок включення до розрахунку заохочувальних та компенсаційних виплат, які мають разовий характер, та виплат, не передбачених актами законодавства або які проводяться понад установлені зазначеними актами норми, якщо застрахована особа частину місяця в розрахунковому періоді не працювала з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком) (

абзац другий п. 9 Порядку № 1266). У цьому випадку такі виплати включаються до розрахунку середньої зарплати для визначення суми допомоги по вагітності та пологах пропорційно відпрацьованим у такому місяці робочим дням.

Щодо показника

Ккд(рп) зауважимо таке. Кількість календарних днів розрахункового періоду зменшується тільки на календарні дні, які не відпрацьовано працівницею з однієї з трьох поважних причин, а саме з причини:

— хвороби;

— відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;

— відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного та шестирічного віку за медичним висновком).

Інші дні, не відпрацьовані працівницею в розрахунковому періоді з будь-яких причин (щорічна відпустка, відпустка за свій рахунок, простій тощо), уключаються до показника

Ккд(рп). Крім цього, слід мати на увазі, що цей показник не зменшується на святкові та неробочі дні, що припадають на розрахунковий період (див. лист Мінпраці від 13.02.2010 р. № 36/18/99-10, с. 46).

Наведемо умовні числові приклади.

 

Числові приклади

Приклад 1.

Жінка, яка працює на підприємстві з 2005 року, іде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами з 15 березня 2010 року по 18 липня 2010 року включно (126 календарних днів). Розрахунковим періодом є вересень 2009 року — лютий 2010 року.

Наведемо додаткові дані про виплати за розрахунковий період.

Працівниця була в щорічній відпустці з 25 серпня по 17 вересня 2009 року включно. Загальна сума відпускних становила 1216,80 грн. Сума відпускних, що припадають на період відпустки у вересні, склала 861,90 грн.

Працівниця була також у відпустці за свій рахунок з 1 по 11 грудня 2009 року включно.

Наведемо в таблиці дані про зарплату та кількість календарних днів за шість місяців, що входять до розрахункового періоду.

 

Місяць розрахункового періоду

Нарахований дохід, грн.

Дохід, що включається до розрахунку середньої зарплати, грн.

Загальна кількість календарних днів

Кількість календарних днів, що включаються до розрахунку

Вересень 2009 року

861,90 — відпускні;

613,64 — зарплата

1475,54

30

30

Жовтень 2009 року

1500,00

1500,00

31

31

Листопад 2009 року

1500,00

1500,00

30

30

Грудень 2009 року

913,04 — зарплата

913,04

31

31

Січень 2010 року

1600,00

1600,00

31

31

Лютий 2010 року

1600,00

1600,00

28

28

Разом

8588,58

8588,58

181

181

 

Пояснимо дані таблиці. До розрахунку середньої зарплати для визначення суми допомоги по вагітності та пологах має бути включено тільки частину суми відпускних, яка припадає на період щорічної відпустки у вересні (у нашому прикладі з 1 по 17 вересня 2009 року включно). Така сума становить 861,90 грн.

При цьому до загальної кількості календарних днів за вересень включається також і період щорічної відпустки вересня 2009 року (17 днів).

У грудні 2009 року працівниця була у відпустці за свій рахунок. Кількість календарних днів відпустки за свій рахунок не віднімається із загальної суми кількості календарних днів за грудень, оскільки таку відпустку не названо серед тих, які виключаються з кількості календарних днів за розрахунковий період (

п. 14 Порядку № 1266).

Середньоденна заробітна плата для розрахунку допомоги по вагітності та пологах:

8588,58 : 181 = 47,45 (грн.).

Допомога по вагітності та пологах:

47,45 x 126 = 5978,70 (грн.).

Приклад 2.

Жінка, яка працює на підприємстві з 2003 року, іде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами з 22 березня по 25 липня 2010 року включно (126 календарних днів).

Наведемо додаткові дані про виплати за період вересень 2009 року — лютий 2010 року.

Працівниця хворіла в розрахунковому періоді з 1 січня по 10 лютого 2010 року включно. Загальна сума лікарняних становила 1978,56 грн., із них припадають на січень 2010 року — 1392,32 грн., припадають на лютий 2010 року — 586,24 грн. У зв’язку з тим, що працівниця весь місяць (січень 2010 року) не працювала з поважної причини (тимчасова непрацездатність), такий місяць виключається з розрахункового періоду (

абзац 5 п. 4 Порядку № 1266).

Зарплата за відпрацьовані дні лютого 2010 року склала 1200 грн.

Наведемо в таблиці дані про зарплату та кількість календарних днів п’яти місяців, що включаються до розрахункового періоду.

 

Місяць розрахункового періоду

Нарахований дохід, грн.

Дохід, що включається до розрахунку середньої зарплати, грн.

Загальна кількість календарних днів

Кількість календарних днів, що включаються до розрахунку

1

2

3

4

5

Вересень 2009 року

2000,00

2000,00

30

30

Жовтень 2009 року

2000,00

2000,00

31

31

Листопад 2009 року

2000,00

2000,00

30

30

Грудень 2009 року

2000,00

2000,00

31

31

Лютий 2010 року

1200,00 — зарплата;

1978,56 грн. — лікарняні за січень і лютий 2010 року.

1200,00

28

18

Разом

11178,56

9200,00

150

140

 

Як бачимо, із загальної кількості календарних днів за лютий 2010 року необхідно виключити кількість календарних днів у лютому, на які припадає період тимчасової непрацездатності (28 - 10 = 18).

Середньоденна заробітна плата для розрахунку допомоги по вагітності та пологах становитиме:

9200 : 140 = 65,71 (грн.).

Допомога по вагітності та пологах:

65,71 x 126 = 8279,46 (грн.).

Приклад 3.

Працівниця підприємства йде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами з 22 березня по 25 липня 2010 року включно (126 календарних днів).

Наведемо додаткові дані про виплати в розрахунковому періоді (вересень 2009 року — лютий 2010 року).

У вересні 2009 року працівниця була в щорічній основній відпустці з 1 по 14 вересня. Сума відпускних склала 851,90 грн. Матеріальна допомога до відпустки — 800 грн. Працівниця хворіла з 25 по 30 вересня включно. Сума лікарняних склала 351,20 грн. Сума зарплати за відпрацьовані дні вересня — 654,55 грн.

Наведемо в таблиці дані про зарплату та кількість календарних днів за шість місяців, що включаються до розрахункового періоду.

 

Місяць розрахункового періоду

Нарахований дохід, грн.

Дохід, що включається до розрахунку середньої зарплати, грн.

Загальна кількість календарних днів

Кількість календарних днів, що включаються до розрахунку

Вересень 2009 року

851,90 — відпускні;

800 — матеріальна допомога до відпустки;

654,55 — зарплата;

351,20 — лікарняні

1797,36

30

24

Жовтень 2009 року

1800,00

1800,00

31

31

Листопад 2009 року

1800,00

1800,00

30

30

Грудень 2009 року

1900,00

1900,00

31

31

Січень 2010 року

1900,00

1900,00

31

31

Лютий 2010 року

1900,00

1900,00

28

28

Разом

11957,65

11097,36

181

175

 

Пояснимо розрахунки.

Сума матеріальної допомоги до відпустки, що включається до розрахунку середньої зарплати для розрахунку допомоги по вагітності та пологах, становитиме:

800 : 22 x 8 = 290,91 (грн.).

Сума доходу, що включається до розрахунку середньої зарплати за вересень:

851,90 + 290,91 + 654,55 = 1797,36 (грн.).

Кількість календарних днів, що включається до розрахунку середньої зарплати за вересень:

30 - 6 = 24,

де 6 — кількість календарних днів тимчасової непрацездатності працівниці у вересні 2009 року.

Сума середньої зарплати для розрахунку допомоги по вагітності та пологах:

11097,36 : 175 = 63,41 (грн.).

Сума допомоги по вагітності та пологах становитиме:

63,41 x 126 = 7989,66 (грн.).

 

Допомога по вагітності та пологах при неповному робочому дні або неповному робочому тижні

Сьогодні відповідно до внесених з 15.12.2009 р. змін до

Порядку № 1266 на порядок розрахунку допомоги по вагітності та пологах зовсім не впливає режим роботи працівниці, установлений їй в розрахунковому періоді, а також режим роботи підприємства в період її відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Адже, як уже зазначалося, сума допомоги по вагітності та пологах згідно з новою редакцією

п. 20 Порядку № 1266 розраховується шляхом множення суми середньоденної заробітної плати на кількість календарних днів, що припадають на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.

У свою чергу, згідно з новою редакцією

п. 14 Порядку № 1266 для розрахунку допомоги по вагітності та пологах середньоденна заробітна плата розраховується шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески, на кількість календарних днів за розрахунковий період (без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, а саме: тимчасова непрацездатність, відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком).

Приклад 4.

Жінку прийнято на роботу з 07.09.2009 р. на повну тривалість робочого часу. Оклад за цією посадою (за умови повної зайнятості) становить 1900 грн. З 1 січня 2010 року працівницю на підставі ст. 56 КЗпП переведено на 0,5 тривалості робочого часу (півдня) .З 29 березня по 1 серпня 2010 року включно працівниця йде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.

Розрахунковий період: жовтень 2009 року — лютий 2010 року.

Наведемо в таблиці дані про зарплату та кількість календарних днів за п’ять місяців, що включаються до розрахункового періоду.

 

Місяць розрахункового періоду

Нарахований дохід, грн.

Дохід, що включається до розрахунку середньої зарплати, грн.

Загальна кількість календарних днів

Кількість календарних днів, що включаються до розрахунку

Жовтень 2009 року

1900,00

1900,00

31

31

Листопад 2009 року

1900,00

1900,00

30

30

Грудень 2009 року

1900,00

1900,00

31

31

Січень 2010 року

950,00

950,00

31

31

Лютий 2010 року

950,00

950,00

28

28

Разом

7600,00

7600,00

151

151

 

Сума середньої зарплати для розрахунку допомоги по вагітності та пологах становитиме:

7600,00 : 151 = 50,33 (грн.).

Сума допомоги по вагітності та пологах:

50,33 x 126 = 6341,58 (грн.).

 

У розрахунковому періоді не відпрацьовано жодного дня з поважної причини

Цей випадок стосується ситуації, яка описана в

пп. 10 і 14 Порядку № 1266. Так, якщо в розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку застрахованій особі не нараховувалася заробітна плата з поважних причин (зокрема: тимчасова непрацездатність; відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами; відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком) або якщо страховий випадок настав у перший день роботи, середня заробітна плата для розрахунку допомоги по вагітності та пологах визначається шляхом ділення тарифної ставки (посадового окладу) на момент настання страхового випадку або її частини на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).

Слід мати на увазі, що норма щодо обмеження середньої зарплати для розрахунку допомоги по вагітності та пологах (

п. 6 Порядку № 1266) середньою заробітною платою за всіма видами економічної діяльності у відповідному регіоні в місяці, що передує місяцю, в якому настав страховий випадок, не поширюється на випадки, коли перед настанням страхового випадку застрахована особа перебувала у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного або шестирічного віку за медичними показниками (див. лист Мінпраці від 21.01.2010 р. № 11/18/99-10, с. 47).

Приклад 5.

Працівниця підприємства йде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами з 29 березня по 1 серпня 2010 року включно. До цього вона перебувала у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у зв’язку з чим у розрахунковому періоді (вересень 2009 року — лютий 2010 року) така працівниця не отримувала заробітної плати. Оклад працівниці на момент настання страхового випадку становить 1200 грн.

Розрахуємо середньоденну заробітну плату для визначення суми допомоги по вагітності та пологах:

1200 : 30,44 = 39,42 (грн.).

Розрахуємо суму допомоги по вагітності та пологах:

39,42 x 126 = 4966,92 (грн.).

 

Обмеження за розміром допомоги по вагітності та пологах

Згідно з

п. 9 Порядку № 1266 до середньої заробітної плати включається заробітна плата в межах максимальної величини (граничної суми) заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески до Фонду страхування з тимчасової втрати працездатності.

Крім того, згідно з

п. 14 Порядку № 1266 середньоденна заробітна плата для розрахунку допомоги по вагітності та пологах не може перевищувати максимальну (граничну величину) заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, у розрахунку на день, яка обчислюється шляхом ділення встановленого її розміру в останньому місяці розрахункового періоду на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).

Приклад 6.

Працівниця працює на підприємстві з 2004 року. З 22 березня по 25 липня 2010 року включно вона йде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.

Наведемо в таблиці дані про зарплату та кількість календарних днів за шість місяців, що включаються до розрахункового періоду (вересень 2009 року — лютий 2010 року).

 

Місяць розрахункового періоду

Нарахований дохід, грн.

Дохід, що включається до розрахунку середньої зарплати, грн.

Загальна кількість календарних днів

Кількість календарних днів, що включаються до розрахунку

Вересень 2009 року

14000,00

10035,00

30

30

Жовтень 2009 року

14000,00

10035,00

31

31

Листопад 2009 року

14000,00

11160,00

30

30

Грудень 2009 року

14500,00

11160,00

31

31

Січень 2010 року

14500,00

13035,00

31

31

Лютий 2010 року

14500,00

13035,00

28

28

Разом

85500,00

68460

181

181

 

Розрахуємо середньоденну заробітну плату для визначення суми допомоги по вагітності та пологах:

68460 : 181 = 378,23 (грн.).

Розрахуємо максимальну середньоденну зарплату:

13035 : 30,44 = 428,22 (грн.).

Оскільки фактичний розмір середньоденної зарплати менше ніж максимальна середньоденна зарплата, то допомогу по вагітності та пологах у цьому випадку слід розраховувати виходячи з фактичного розміру середньоденної зарплати.

Розрахуємо суму допомоги по вагітності та пологах:

378,23 x 126 = 47656,98 (грн.).

Окремо зупинимося на новому обмеженні, уведеному до

п. 6 Порядку № 1266. Процитуємо його положення:

«

У разі коли застрахована особа працювала та сплачувала страхові внески або за неї сплачувалися страхові внески менше ніж календарний місяць, середня заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється за фактично відпрацьований час перед настанням страхового випадку, крім розрахунку допомоги по вагітності та пологах за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням (приклад наведено у додатку 1).

У разі коли застрахована особа працювала та сплачувала страхові внески або за неї сплачувалися страхові внески менше ніж календарний місяць, середня заробітна плата (дохід) для розрахунку допомоги по вагітності та пологах

за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, обчислюється з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але не вище за розмір середньої заробітної плати за всіма видами економічної діяльності в місяці, що передує місяцю, в якому настав страховий випадок, відповідно в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (за даними Держкомстату) та не нижче за розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом у місяці настання страхового випадку.

За вибором особи для розрахунку допомоги по вагітності та пологах середня заробітна плата (дохід) може обчислюватися за декількома місцями роботи сумарно за шість календарних місяців у 12-місячному періоді перед настанням страхового випадку. У такому випадку обчислення середньої заробітної плати (доходу) здійснюється робочими органами відділень Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності відповідно до пункту 17 цього Порядку на підставі довідок про середню заробітну плату (дохід), що подаються (надсилаються) застрахованою особою

».

Як бачимо, для випадку, коли працівниця йде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, не відпрацювавши на цьому підприємстві повний календарний місяць, при розрахунку середньої зарплати для розрахунку допомоги по вагітності та пологах уведено обмеження за максимальною та за мінімальною величиною.

Це нове положення

Порядку № 1266 було роз’яснено в листі № 1000.

У цьому

листі Мінпраці зазначає, що такі особливості розрахунку середньої зарплати для розрахунку допомоги по вагітності та пологах установлено для осіб, які працювали та сплачували страхові внески або за яких сплачувалися страхові внески менше ніж календарний місяць. У такому разі середня зарплата для розрахунку допомоги по вагітності та пологах обчислюватиметься з фактичної заробітної плати за відпрацьований час за останнім основним місцем роботи, але не вище середньої заробітної плати, що склалася у відповідному регіоні в місяці, що передує місяцю настання страхового випадку (за даними Держкомстату), і не нижче розміру мінімальної заробітної плати, установленого законом у місяці настання страхового випадку. Обчислення здійснюється в розрахунку на 1 календарний день.

Дані Держкомстату про розмір середньої заробітної плати за всіма видами економічної діяльності у відповідному регіоні можна знайти на офіційному веб-сайті Держкомстату України www.ukrstat.gov.ua.

Як зазначено в

листі № 1000, якщо на момент нарахування допомоги по вагітності та пологах невідомий показник середньої зарплати за регіоном (він стає відомим лише 25 — 26 числа наступного місяця), Мінпраці рекомендує проводити розрахунок та виплату допомоги по вагітності та пологах виходячи з мінімальної заробітної плати, а згодом коригувати розмір цієї виплати.

На думку Мінпраці, верхнє обмеження за середньоденною зарплатою в розрахунку на 1 календарний день розраховується шляхом ділення середньої зарплати за регіоном у місяці, що передує місяцю настання страхового випадку, на кількість календарних днів у такому місяці.

Нижнє обмеження за середньоденною зарплатою в розрахунку на 1 календарний день розраховується шляхом ділення встановленого розміру мінімальної заробітної плати в місяці настання страхового випадку на кількість календарних днів у цьому місяці.

Приклад 7.

Жінку прийнято на роботу 14.01.2010 р. з окладом у розмірі 4000 грн. Згідно з листком непрацездатності вона перебуватиме у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами з 26 лютого по 1 липня 2010 року.

Зарплата за відпрацьовані дні січня 2010 року становить 2526,32 грн.

Зарплата за відпрацьовані дні лютого 2010 року — 3800 грн.

Розрахуємо фактичну середньоденну заробітну плату для визначення суми допомоги по вагітності та пологах:

(2526,32 + 3800,00) : (18 + 25) = 147,12 (грн.),

де 18 — кількість календарних днів січня 2010 року, що включаються до розрахунку допомоги по вагітності та пологах (з 14.01.2010 р. по 31.01.2010 р.);

25 — кількість календарних днів лютого 2010 року, що включаються до розрахунку допомоги по вагітності та пологах (з 01.02.2010 р. по 25.02.2010 р.).

За даними Держкомстату, середня зарплата у Харківській області в січні 2010 року (місяці, що передує місяцю настання страхового випадку) становить 1757 грн.

Верхнє обмеження за середньоденною зарплатою в розрахунку на 1 календарний день:

1757 : 31 = 56,68 (грн.).

Нижнє обмеження за середньоденною зарплатою в розрахунку на 1 календарний день: 869 : 28 = 31,04 (грн.).

Оскільки середня заробітна плата виходячи з фактичної заробітної плати перевищила верхню межу, то допомогу по вагітності та пологах необхідно розраховувати виходячи з верхнього обмеження за середньоденною зарплатою.

Допомога по вагітності та пологах становитиме:

56,68 x 126 = 7141,68 (грн.).

Звертаємо увагу: жінка, яка відпрацювала перед виходом у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами менше місяця, має право звернутися до Фонду страхування з тимчасової втрати працездатності для обчислення їй суми допомоги. У цьому випадку згідно з роз’ясненнями Мінпраці (див.

лист № 1000) розрахунок суми допомоги такій жінці здійснюватиметься у Фонді страхування з тимчасової втрати працездатності на підставі наданих довідок про доходи за декількома місцями роботи за шість календарних місяців у 12-місячному періоді перед настанням страхового випадку. При цьому Фонд лише розраховує суму допомоги по вагітності та пологах та видає жінці відповідну довідку, на підставі якої роботодавець за останнім місцем роботи нараховує та виплачує їй цю допомогу в загальному порядку.

 

Допомога по вагітності та пологах за місцем роботи за сумісництвом

Згідно з

ч. 1 ст. 50 Закону № 2240 допомога по вагітності та пологах виплачується працівниці як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. Підставою для виплати допомоги по вагітності та пологах є копія листка непрацездатності, завірена підписом керівника та печаткою за основним місцем роботи, а також довідка про доходи за основним місцем роботи.

Відповідно до

п. 21 Порядку № 1266 середньоденна зарплата за місцем роботи за сумісництвом обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески, на кількість календарних днів у відповідному періоді розрахункового періоду за основним місцем роботи.

Якщо працівниця в розрахунковому періоді за місцем роботи за сумісництвом не працювала декілька днів, які припадають на розрахунковий період за основним місцем роботи, для розрахунку допомоги по вагітності та пологах необхідно зарплату за сумісництвом у розрахунковому періоді розділити на кількість календарних днів за місцем роботи за сумісництвом.

Приклад 8.

Працівниця йде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами з 22 березня по 25 липня 2010 року включно.

Доходи за основним місцем роботи та кількість календарних днів за основним місцем роботи, які включаються до розрахунку допомоги по вагітності та пологах, наведемо в таблиці.

 

Місяць розрахункового періоду

Нарахований дохід, грн.

Дохід, що включається до розрахунку середньої зарплати, грн.

Загальна кількість календарних днів

Кількість календарних днів, що включаються до розрахунку

Вересень 2009 року

2000,00

2000,00

30

30

Жовтень 2009 року

2000,00

2000,00

31

31

Листопад 2009 року

2200,00

2200,00

30

30

Грудень 2009 року

2200,00

2200,00

31

31

Січень 2010 року

2200,00

2200,00

31

31

Лютий 2010 року

2300,00

2300,00

28

28

Разом

12900,00

12900,00

181

181

 

Середньоденна зарплата для розрахунку допомоги по вагітності та пологах за основним місцем роботи становить:

12900 : 181 = 71,27 (грн.).

Допомога по вагітності та пологах за основним місцем роботи:

71,27 x 126 = 8980,02 (грн.).

Працівницю на інше місце роботи прийнято за сумісництвом 9 листопада 2009 року.

Доходи за місцем роботи за сумісництвом та кількість календарних днів за місцем роботи за сумісництвом за розрахунковий період грудень 2009 р. — лютий 2010 р. (додатково див. роз’яснення фахівця Мінпраці на с. 45) наведемо в таблиці.

 

Місяць розрахункового періоду

Нарахований дохід, грн.

Дохід, що включається до розрахунку середньої зарплати, грн.

Загальна кількість календарних днів

Кількість календарних днів, що включаються до розрахунку

Грудень 2009 року

1000,00

1000,00

31

31

Січень 2010 року

1050,00

1050,00

31

31

Лютий 2010 року

1050,00

1050,00

28

28

Разом

3100

3100

90

90

 

Середньоденна зарплата для розрахунку допомоги по вагітності та пологах за місцем роботи за сумісництвом становить:

3100,00 : 90 = 34,44 (грн.).

Допомога по вагітності та пологах за місцем роботи за сумісництвом:

34,44 x 126 = 4339,44 (грн.).

 

Відображення допомоги по вагітності в податковому та бухгалтерському обліку

У зв’язку з тим, що допомога по вагітності та пологах надається працівниці за рахунок коштів Фонду страхування з тимчасової втрати працездатності, ця виплата не включається до загального місячного оподатковуваного доходу працівниці на підставі

п.п. 4.3.1 Закону № 889.

Як уже зазначалося, допомога по вагітності та пологах не підлягає обкладенню податком з доходів фізичних осіб, крім того, ця виплата не включається до фонду оплати праці (

п. 3.2 Інструкції № 5), а отже, вона не обкладається внесками до фондів соціального страхування.

Оскільки допомога по вагітності та пологах виплачується за рахунок Фонду страхування з тимчасової втрати працездатності, до валових витрат підприємства сума допомоги не включається.

На підставі

прикладу 1 розглянемо порядок відображення операцій з нарахування та виплати працівниці допомоги по вагітності та пологах у бухгалтерському обліку. Сума допомоги по вагітності та пологах становить 5978,70 грн.

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,грн.

дебет

кредит

1

Нараховано допомогу по вагітності та пологах

652

663

5978,70

2

Виплачено допомогу по вагітності та пологах

663

301

5978,70

 

Відображення суми допомоги по вагітності та пологах у звітності

Суму допомоги по вагітності та пологах необхідно відобразити в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «22». Уся сума допомоги по вагітності та пологах відображається у кварталі, в якому її було нараховано, тобто вона не розподіляється за місяцями, на які припадає період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Також сума допомоги відображається у Звіті про нараховані внески, перерахування та витрати, пов’язані із загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням з тимчасової втрати працездатності за формою Ф4-ФСС з ТВП у таблиці III «Розрахунки по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування» у рядку 14 у загальній сумі витрат страхувальника за звітний період із розшифровкою за періодами: «На початок кварталу» та «За звітний період» із розбиттям за місяцями звітного періоду. Розшифровка даних рядка 14 таблиці III за видами витрат відображається в таблиці IV «Витрати за рахунок страхових внесків». Так, у рядку 3 таблиці IV «Витрати за рахунок страхових внесків» зазначається допомога по вагітності та пологах. При цьому в колонці 3 проставляється кількість календарних днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, у колонці 4 — сума нарахованого допомоги по вагітності та пологах. Сума допомоги відображається однією сумою в місяці, в якому її було нараховано.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі