Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Обліковуємо витрати на озеленення території підприємства

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Травень, 2010/№ 38
Друк
Стаття

Обліковуємо витрати на озеленення території підприємства

 

Погодьтеся, користь, яку приносять місту зелені насадження, важко переоцінити. Адже ще зі шкільної програми ми знаємо, що дерево середньої величини за 24 години відновлює стільки кисню, скільки необхідно для дихання трьох людей протягом доби, а на доріжці біля газону температура повітря у спекотні літні дні на висоті зросту людини майже на 2,5°С нижча ніж на асфальтованій мостовій. Тому не може не радувати те, що останнім часом суб’єкти господарювання все більше уваги приділяють питанням озеленення. Зрозуміло, такі заходи потребують певних витрат. Про те, як відображаються такі витрати в податковому та бухгалтерському обліку підприємства, ітиметься в цій статті.

Наталя БІЛОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Озеленення території підприємства: загальні положення

Насамперед зазначимо, що до

зелених насаджень відноситься деревна, чагарникова, квіткова та трав’яна рослинність природного і штучного походження на визначеній території населеного пункту (див. п. 2.1 Правил № 105).

У містах вони виконують низку функцій, що сприяють створенню оптимальних умов для праці та відпочинку жителів, основні з яких оздоровлення повітряного басейну міста та поліпшення його мікроклімату. Цьому сприяють такі властивості зелених насаджень:

— поглинання вуглекислого газу та виділення кисню при фотосинтезі;

— пониження температури повітря за рахунок випаровування вологи;

— зниження рівня шуму;

— зниження рівня забруднення повітря пилом та газами;

— захист від вітрів;

— виділення рослинами фітонцидів — летких речовин, що вбивають хвороботворні мікроби;

— позитивний вплив на нервову систему людини.

Крім того, часто зелені насадження, які прикрашають територію підприємства, вигідно відрізняють його від конкурентів, допомагають залучити потенційних споживачів продукції (послуг), що ним виробляються, сприяють підвищенню результативності та ефективності праці працівників та і просто створюють гармонію.

Утім, озеленення території — це не просто добра воля суб’єкта господарювання. Так, згідно зі

ст. 13 Закону про благоустрій території підприємств, установ, організацій, а також території, закріплені за ними на договірних умовах, належать до об’єктів благоустрою. При цьому до елементів благоустрою (ст. 21 Закону про благоустрій та п.п. 1.2.5 Порядку № 154) віднесено і зелені насадження (уздовж вулиць і доріг, у парках, скверах, на алеях, бульварах, у садах, інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях).

Відповідно до

п. 5.5 Правил № 105 відповідальними за збереження зелених насаджень та належний догляд за ними на територіях підприємств, установ, організацій та прилеглих територіях є такі підприємства , установи та організації.

Залежно від функціональних ознак зелені насадження розподіляються на такі групи:

загального користування — насадження, розташовані на території загальноміських та районних парків, спеціалізованих парків, парків культури та відпочинку; на територіях зоопарків і ботанічних садів; міських садів та садів житлових районів, міжквартальних або при групі житлових будинків; скверів, бульварів, насадження на схилах, набережних, лісопарків, лугопарків, гідропарків та інших, що мають вільний доступ для відпочинку;

обмеженого користування — насадження на територіях громадських та житлових будівель, шкіл, дитячих установ, вищих та середніх спеціальних навчальних закладів, профтехучилищ, закладів охорони здоров’я, промислових підприємств та складських зон, санаторіїв, культурно-освітніх і спортивно-оздоровчих установ та інші;

спеціального призначення — насадження транспортних магістралей та вулиць; на ділянках санітарно-захисних зон довкола промислових підприємств; виставок, кладовищ та крематоріїв, ліній електропередач високої напруги; лісомеліорації, водозахисні, вітрозахисні, протиерозійні, насадження розсадників, квітникарських господарств, придорожні насадження в межах населених пунктів.

Як бачимо, зелені насадження на територіях промислових підприємств, складських територій належать до

зелених насаджень обмеженого користування. Тому суб’єкти підприємницької діяльності, керуючись Правилами № 105, повинні проводити певний комплекс робіт з озеленення прилеглої території та належного її утримання.

Причому згідно зі

ст. 28 та п. 4 ст. 36 Закону про благоустрій заходи щодо озеленення території, яка належить підприємствам, установам, організаціям на правах власності або праві користування, здійснюються за рахунок коштів таких підприємств, установ, організацій. А от озеленення на об’єктах державної та комунальної власності провадиться за рахунок бюджетних коштів (пп. 2, 3 ст. 36 Закону про благоустрій).

До того ж у

ст. 22 Закону № 1699 зазначено, що місцевими правилами забудови відповідно до державних будівельних норм установлюються вимоги до озеленення та благоустрою територій. Рішення щодо благоустрою територій, прийняті органами місцевого самоврядування, є обов’язковими до виконання розміщеними на таких територіях підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

Слід мати на увазі, що підприємства, на території яких розташовані зелені насадження, є

відповідальними за проведення їх інвентаризації згідно з Інструкцією № 226.

Така інвентаризація проводиться бюро технічної інвентаризації, підприємствами, організаціями, які мають на це право, а також балансоутримувачами об’єктів благоустрою державної чи комунальної форми власності, в яких є технічні можливості та відповідні фахівці, за погодженням з виконавчими органами міських, селищних, сільських рад

один раз на п’ять років з квітня по жовтень на підставі укладеного з підприємством договору (пп. 1.4, 2.1 Інструкції № 226).

Інвентаризація передбачає:

— визначення загальної площі, зайнятої об’єктами зеленого господарства, у тому числі деревами, чагарниками, квітниками, газонами, стежками тощо;

— визначення кількості дерев і чагарників за видами насаджень, породами, віком, діаметром на висоті 1,3 м стовбурів дерев та стану їх утримання;

— визначення вартості об’єкта в цілому та його окремих ділянок;

— своєчасне внесення змін, які відбулися в зелених насадженнях, у креслення, технічні паспорти об’єктів зеленого господарства та зведені дані про зелені насадження населеного пункту.

У результаті проведення інвентаризації на

кожний об’єкт зеленого господарства складається паспорт об’єкта благоустрою зеленого господарства за формою, наведеною в додатку 1 до Інструкції № 226. Цей документ затверджується власником, користувачем, балансоутримувачем, керівником підприємства, на території яких розташовані зелені насадження, та підписується виконавцем робіт з інвентаризації (п. 1.6 Інструкції № 226). При проведенні наступної інвентаризації паспорт оновлюється.

Копія паспорта передається до виконавчих органів міських, районних, селищних та сільських рад для складання

реєстру зелених насаджень за видовим складом та віком відповідно до Методрекомендацій № 386.

Тепер перейдемо безпосередньо до питань обліку підприємством зелених насаджень.

 

Створення зелених насаджень

Процес створення зелених насаджень та перелік робіт, що проводяться при цьому, наведено в

розділі 8 Правил № 105.

Підприємство при створенні багаторічних насаджень може скористатися:

— Нормами висадки розсади квітково-декоративних рослин при створенні і ремонті квітників у населених пунктах, затвердженими наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 07.12.2007 р. № 198

п. 2.3 цих Норм наведено норми висадки багаторічних квітково-декоративних рослин);

— Нормами висіву насіння газонних трав при створенні і ремонті газонів, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства від 01.02.2006 р. № 31

;

— Нормативами приживаності дерев і кущів при проведенні робіт з озеленення міст та інших населених пунктів України, затвердженими наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 25.02.2005 р. № 32

(далі — Нормативи № 32).

Бухгалтерський облік.

Порядок відображення операцій з озеленення в бухгалтерському обліку залежить від вартості та очікуваного строку використання зелених насаджень. При цьому підприємство має право самостійно визначити, що вважати об’єктом обліку:

кожне зелене насадження (дерево, кущ, газон, квітник — п.п. 14.1.2 Правил № 105);

відокремлена ділянка (багаторічні насадження, висаджені одночасно на відокремлених ділянках прилеглої території групами (партіями) залежно від видів, форм, сортів, вегетативного періоду, можуть обліковуватися підприємством як декілька окремих однотипних об’єктів);

усі зелені насадження, висаджені на прилеглій території (можуть обліковуватися як один об’єкт , наприклад, як «Зелені насадження, висаджені на прилеглій території» або як «Комплекс зелених насаджень» згідно з п. 4 П(С)БО 7).

Таким чином, зелені насадження можуть обліковуватися:

1) у складі

запасів — на субрахунку 208 «Матеріали сільськогосподарського призначення», якщо строк їх корисного використання менше року (як правило, це насіння, саджанці, цибулини тощо). Утім, для цієї мети можна використовувати і субрахунок 209 «Інші матеріали». Вартість посадкового матеріалу в періоді висаджування буде віднесено на витрати звітного періоду та відображено на рахунках 92, 93 або 94 залежно від спрямованості;

2) у складі

МНМА (малоцінних необоротних матеріальних активів) — на субрахунку 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи», якщо строк корисного використання зелених насаджень більше року та їх вартість не перевищує встановленого підприємством вартісного критерію, що розмежовує в бухобліку основні засоби та МНМА (до таких, наприклад, можна віднести недорогі дерева, чагарники, багаторічні квіткові рослини). У цілях амортизації таких об’єктів підприємство, крім прямолінійного та виробничого методів, на свій розсуд може вибрати один із методів амортизації МНМА, запропонованих п. 27 П(С)БО 7:

— «

50 %/50 %». За ним амортизація нараховується в першому місяці використання об’єкта в розмірі 50 % його вартості, що амортизується, а решта 50 % нараховуються в місяці списання об’єкта з балансу;

— «

100 %». За цим методом амортизація нараховується в першому місяці використання об’єкта в розмірі 100 % його вартості, що амортизується;

3) у складі

основних засобів — на субрахунку 108 «Багаторічні насадження», якщо строк корисного використання більше року і вартість багаторічних зелених насаджень (дерев, чагарників тощо) при цьому перевищує встановлений підприємством вартісний критерій, що розмежовує в бухобліку основні засоби та МНМА. Амортизація багаторічних насаджень нараховується за правилами, установленими для амортизації будь-яких інших об’єктів основних засобів, тобто із застосуванням будь-якого з методів, передбачених п. 26 П(С)БО 7. Строк корисного використання таких об’єктів визначається підприємством самостійно, виходячи з очікуваного періоду використання багаторічних насаджень у господарській діяльності підприємства.

Якщо підприємство як об’єкт обліку зелених насаджень вибрало варіант з відокремленою ділянкою або планує обліковувати всі рослини, висаджені на прилеглій території, як єдиний об’єкт, то матеріал (насіння, саджанці, цибулини тощо), що придбавався для посадки, уключатимуться до вартості такого об’єкта при його будівництві.

У ситуації, коли озеленення багаторічними насадженнями здійснюється у процесі

будівництва об’єкта, витрати на таке озеленення згідно з Правилами № 174 включатимуться до кошторисної вартості будівництва та відповідно в бухгалтерському обліку обліковуватимуться на рахунку 15 «Капітальні інвестиції» (з наступним формуванням після закінчення будівництва об’єкта або об’єктів основних засобів на рахунку 10 «Основні засоби»). При цьому залежно від того, в якому порядку підприємством в обліку визнаватимуться споруджені об’єкти основних засобів (тобто вважатиметься прилегла до споруди озеленена територія окремим об’єктом основних засобів чи буде складовою побудованого об’єкта), витрати на озеленення прилеглої території відображатимуться або на субрахунку 108 «Багаторічні насадження», або, наприклад, на субрахунку 103 «Будинки та споруди». Хоча в ситуації, коли первісно передбачається, що строк корисного використання побудованого об’єкта та зелених насаджень, висаджених на території, прилеглій до такого об’єкта, різні (наприклад, первісно планується, що побудований об’єкт використовуватиметься довше, ніж зелені насадження), то, на наш погляд, краще витрати на озеленення обліковувати окремо на субрахунку 108 «Багаторічні насадження».

Податковий облік.

При здійсненні витрат на озеленення прилеглої території платнику податків слід потурбуватися про підтвердження зв’язку заходів, що проводяться, зі своєю госпдіяльністю. Тоді такі витрати можна буде врахувати у зменшення оподатковуваного прибутку підприємства.

Для таких суб’єктів господарювання, як

заклади ресторанного господарства*, готелі, торговельні майданчики тощо, зробити це нескладно — їх упорядкована територія є своєрідною вітриною, візитною карткою, із неї починається знайомство з продавцем товарів (послуг). Грамотно оформлена вітрина привертає потенційних покупців, що, у свою чергу, сприяє збільшенню обсягів продажів та як наслідок зростанню прибутку підприємства. Тому в цьому випадку можна стверджувати: озеленювальні витрати безпосередньо пов’язані з госпдіяльністю платника податків.

* Згідно з п. 1.7 Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 р. № 219, суб’єктами господарської діяльності має забезпечуватися належний санітарний стан виробничих, торговельних та складських приміщень, а також прилеглої до підприємства території, благоустрій та озеленення.

Не виникає запитань щодо відображення витрат на придбання зелених насаджень і в підприємств, для яких необхідність озеленення передбачена

місцевими правилами забудови або нормативною документацією (галузевими положеннями, санітарними правилами тощо).

А як надати статус таких, що пов’язані з госпдіяльністю, витратам на озеленення території

виробничого підприємства? Тут також не повинно виникнути труднощів, якщо спиратися на норми відповідних законодавчих актів, зокрема на:

— ст. 24 Закону про благоустрій

, відповідно до якої підприємства, установи та організації забезпечують благоустрій земельних ділянок, наданих їм на праві власності або на праві користування відповідно до закону, і зобов’язані утримувати закріплені за ними території в належному стані;

— ст. 158 КЗпП

, згідно з якою роботодавці повинні проводити заходи щодо полегшення та оздоровлення умов праці працівників шляхом зниження та усунення запиленості та загазованості повітря у виробничих приміщеннях;

— ст. 19 Закону № 4004

, якою встановлено, що атмосферне повітря в населених пунктах, на територіях підприємств, установ, організацій та інших об’єктів, повітря у виробничих та інших приміщеннях тривалого або тимчасового перебування людей має відповідати санітарним нормам. Підприємства, установи, організації та громадяни при провадженні своєї діяльності зобов’язані вживати необхідних заходів щодо запобігання та усунення причин забруднення атмосферного повітря, фізичного впливу на атмосферу в населених пунктах, рекреаційних зонах, а також повітря в житлових та виробничих приміщеннях, у навчальних, лікувально-профілактичних та інших закладах, інших місцях тривалого або тимчасового перебування людей;

— галузеві санітарні правила в частині вимог до території підприємства. Практично всі такі правила містять норму про необхідність озеленення території, вільної від будівель та господарських майданчиків, деревинно-чагарниковими насадженнями або газонами з урахуванням їх санітарно-захисних та декоративних властивостей та стійкості до шкідливих речовин, що виділяються підприємствами, відповідно до вимог

глави СНіП П-89-80 «Генеральні плани промислових підприємств».

Для підтвердження зв’язку витрат на озеленення території з госпдіяльністю підприємства доцільно з посиланням на згадані документи видати відповідний наказ, де зазначатиметься мета заходів, що проводяться, порядок їх здійснення, строки тощо.

Податковий облік озеленення залежатиме від вартості та виду зелених насаджень:

— вартість

однорічних рослин включається до складу валових витрат згідно з п.п. 5.2.1 Закону про податок на прибуток з наступним перерахунком за п. 5.9, що проводиться до моменту висадки рослин;

багаторічні рослини, вартість яких не перевищує 1000 грн., класифікуються як податкова малоцінка та відображаються в порядку, передбаченому для обліку запасів з уключенням їх вартості до перерахунку за п. 5.9 Закону про прибуток. При цьому, на думку ДПАУ, викладену в листі від 29.01.2007 р. № 1564/7/15-0217, у залишках запасів вони повинні відображатися згідно з обраним у бухгалтерському обліку методом амортизації. Незважаючи на те що цей лист сьогодні втратив чинність, позиція податківців з цього приводу не змінилася;

багаторічні рослини вартістю понад 1000 грн. відносяться до основних фондів групи 3. При цьому підприємство, як і в бухгалтерському обліку, має право самостійно вирішити, що вважати об’єктом основних фондів — кожне зелене насадження окремо (дерево, кущ, газон, квітник), відокремлену ділянку з насадженнями або всі зелені насадження, що висаджуються на прилеглій території. Хоча в ситуації, коли озеленення, наприклад, здійснюється у процесі будівництва об’єкта основних фондів групи 1, після закінчення якого підприємство вирішує, що озеленена прилегла територія буде складовою такого побудованого об’єкта, витрати на озеленення можна віднести на збільшення балансової вартості зазначеного об’єкта основних фондів групи 1. До речі, якщо в майбутньому територію такого побудованого об’єкта платник податків упорядковуватиме додатково (наприклад, висаджуватиме нові дерева, чагарники, відновлюватиме родючість ґрунту, обладнуватиме систему поливу тощо), ці витрати обліковуватимуться як ремонтні відповідно до п.п. 8.7.1 Закону про податок на прибуток.

Ураховуючи господарську спрямованість витрат на озеленення, підприємство має право включити «вхідний» ПДВ за ними до складу свого податкового кредиту на підставі

п.п. 7.4.1 Закону про ПДВ.

Приклад 1.

Підприємству «Каравела» належить ресторан «Золотий берег». Для проведення робіт з озеленення прилеглої до ресторану території суб’єкт господарювання залучив спеціалізоване підприємство «Зеленбуд».

Витрати на придбання та висадку зелених насаджень становили:

для ділянки 1 (уздовж фасаду будівлі) придбано 10 саджанців багаторічних хвойних дерев — туї західної «Danica» (0,5 м) — на суму 2640 грн. (у тому числі ПДВ 20 % — 440 грн.) по 264 грн. (у тому числі ПДВ 20 % — 44 грн.) за 1 саджанець. Вартість робіт з висаджування дерев склала 2040 грн. (у тому числі ПДВ 20 % — 340 грн.);

для ділянки 2 (по периметру літнього майданчика) придбано 20 саджанців троянд штамбових на суму 3600 грн. (у тому числі ПДВ 20 % — 600 грн.) по 180 грн. (у тому числі ПДВ 20 % — 30 грн.) за 1 саджанець. Вартість робіт з висаджування саджанців троянд склала 1800 грн. (у тому числі ПДВ 20 % — 300 грн.).

Припустимо, що вартісний критерій, який розмежовує в бухгалтерському обліку підприємства основні засоби та МНМА, установлено в розмірі 1000 грн. Амортизація МНМА нараховується в першому місяці використання об’єкта в розмірі 100 % його вартості, що амортизується.

У бухгалтерському обліку кожне зелене насадження підприємство обліковуватиме як окремий об’єкт.

У податковому та бухгалтерському обліку ці операції відображаються такими записами:

 

Таблиця 1

Порядок відображення в обліку витрат на озеленення

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума,грн.

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

1

Перераховано постачальнику передоплату за посадковий матеріал

6240

371

311

5200*

* Вартість посадкового матеріалу бере участь у перерахунку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток.

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у складі передоплати за посадковий матеріал

1040

641/ПДВ

644

3

Отримано від постачальника саджанці:

— дерев (10 шт. х 220 грн.)

2200

153

631

— троянд (20 шт. х 150 грн.)

3000

153

631

4

Списано раніше відображену суму податкового кредиту з ПДВ при оприбуткуванні посадкового матеріалу

1040

644

631

5

Відображено залік заборгованості з постачальником

6240

631

371

6

Виконано роботи з висаджування:

— дерев

1700*

153

631

1700*

— кущів троянд

1500*

153

631

1500*

* Вартість робіт з висаджування саджанців у бухгалтерському обліку збільшує первісну вартість об’єкта МНМА, а в податковому обліку включається до валових витрат та бере участь у перерахунку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток.

7

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у складі вартості робіт з висаджування саджанців

640

641/ПДВ

631

8

Оплачено роботи з висаджування саджанців

3840

631

311

9

Уведено в експлуатацію висаджені:

— дерева (10 шт.)

3900

112

153

— кущі троянд (20 шт.)

4500

112

153

10

Нараховано амортизацію кожного з висаджених дерев у місяці їх уведення в експлуатацію (10 шт.)

3900

92

112

—*

11

Нараховано амортизацію кожного з висаджених кущів троянд у місяці їх введення в експлуатацію (20 шт.)

4500

92

112

—*

* Вартість висаджених дерев і троянд на дату введення в експлуатацію виключається з перерахунку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток.

 

Утримання та ремонт зелених насаджень

Перелік заходів з утримання та ремонту об’єктів зелених насаджень, а також порядок їх проведення наведено в

розділах 9 і 13 Правил № 105. Аналогічний перелік заходів при проведенні зазначених робіт містить і Порядок № 154. І хоча вимоги Порядку № 154 стосуються виключно організацій, що займаються ремонтом та експлуатацією об’єктів міського благоустрою, цей документ може стати в нагоді й іншим підприємствам.

Перелік заходів щодо ремонту та утримання зелених насаджень наведемо в табл. 2.

 

Таблиця 2

Перелік заходів з утримання та ремонту зелених насаджень

Утримання зелених насаджень в здоровому впорядкованому стані (розділ 9 Правил № 105, додаток 5 до п. 1.8 Порядку № 154)

Ремонт зелених насаджень

капітальний ремонт (п.п. 13.1.1 розділу 13 Правил № 105, додаток 1 до п. 1.4 Порядку № 154)

поточний ремонт (п.п. 13.2.1 розділу 13 Правил № 105, додаток 3 до п. 1.6 Порядку № 154)

1) догляд за деревами і кущами: підживлення, поливання, обрізання крон дерев і кущів, вирізання сухих гілок, знешкодження омели, обробка отрутохімікатами, утеплення кореневої системи, штикування ґрунту в ямах, розкриття та розв’язування кущів неморозостійких порід, обрізання живої огорожі (газонного бордюру), видалення аварійних дерев;

2) догляд за газонами: підсіювання газонів окремими ділянками, укладання дерном окремими ділянками, прочісування газонів граблями, підживлення газонів та поливання, прополювання, косіння трави, збирання та вивезення скошеної трави, сміття та опалого листя;

3) догляд за квітниками: облаштування квітників з усіма видами супутніх робіт (поливання, прополювання, розпушення ґрунту, щеплення та видалення відповідних суцвіть, прибирання стебел з квітників, штикування на зиму), підстригання килимових рослин, розкриття багаторічних квітів з прибиранням сміття, підживлення, підв’язка рослин, укриття рослин на зиму, викопування і зберігання цибулинних та бульбових

1) відновлення газонів, квітників та розаріїв з висадкою квіткової розсади та саджанців троянд, у тому числі з додаванням землі, мінеральних та органічних добрив;

2) омолодження старих дерев та кущів, знешкодження омели та лікування дупел; 

3) видалення дерев і кущів. Заміна в плановому обсязі засохлих та пошкоджених дерев і кущів, садіння нових дерев і кущів, у тому числі великорозмірним посадковим матеріалом із брилою ґрунту, заміна рослинного ґрунту в посадкових ямах із внесенням мінеральних добрив;

4) роботи, пов’язані з відновленням родючості ґрунту на земельних ділянках, де розміщені зелені насадження;

5) облаштування нового або відновлення пошкодженого поливального водопроводу із заміною зношених труб та водопровідної арматури

1) підсипання ґрунту, підсіювання газонів (до 25 % загальної площі) та садіння багаторічних квіткових рослин у квітниках з усіма попередніми супровідними роботами (підготовка ґрунту, вирівнювання, садіння, поливання);

2) видалення окремих засохлих або фаутних* дерев і кущів;

3) садіння нових окремих дерев і кущів до 10 % загальної чисельності наявних дерев і кущів на об’єкті;

4) знешкодження омели;

5) укріплення схилів дерном;

6) ремонт поливального водопроводу з незначною заміною труб (до 10 % загальної довжини водопроводу)

* Фаутне — дерево з пошкодженнями та дефектами стовбура різного походження.

 

Бухгалтерський облік.

Витрати на проведення заходів, пов’язаних з підтриманням зелених насаджень (і однорічних, і багаторічних) у здоровому впорядкованому стані, що здійснюються як власними силами, так і силами сторонніх організацій, відносяться на витрати звітного періоду і залежно від спрямованості відображаються на рахунках 92, 93, 94.

Аналогічно обліковуються і витрати на

поточний та капітальний ремонт зелених насаджень.

Податковий облік.

Витрати на підтримання багаторічних зелених насаджень (що використовуються підприємством у господарській діяльності) у здоровому впорядкованому стані, а також витрати на ремонт недорогих багаторічних зелених насаджень відносяться до валових витрат на підставі п.п. 5.2.1 Закону про податок на прибуток.

Інша справа з витратами на

ремонт та інші поліпшення багаторічних зелених насаджень, що значаться у складі основних фондів групи 3. Такі витрати обліковуватимуться в порядку, установленому п.п. 8.7.1 Закону про податок на прибуток, тобто в межах 10 % «ремонтного» ліміту вони включатимуться до валових витрат, а на суму перевищення збільшиться балансова вартість основних фондів групи 3.

Щодо сум «вхідного» ПДВ за такими витратами, то вони, ураховуючи їх господарську спрямованість, відображаються у складі податкового кредиту.

Приклад 2.

Підприємство «Каравела», скориставшись послугами спеціалізованого підприємства «Райський сад», провело заходи щодо підтримання зелених насаджень у здоровому впорядкованому стані: виконано обрізання крон дерев, обробку рослин хімічними засобами боротьби зі шкідниками та збудниками хвороб, підживлення та підв’язку рослин. Вартість виконаних робіт — 720 грн. (у тому числі ПДВ 20 % — 120 грн.).

У податковому та бухгалтерському обліку ці операції відображаються такими записами:

 

Таблиця 3

Порядок відображення в обліку витрат на утримання
та ремонт зелених насаджень

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума,грн.

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

Виконано спеціалізованим підприємством роботи з підтримання зелених насаджень у здоровому впорядкованому стані (підписано акт виконаних робіт)

600

92

631

600

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у складі вартості виконаних робіт

120

641/ПДВ

631

3

Оплачено роботи з підтримання зелених насаджень у здоровому впорядкованому стані

720

631

311

 

Видалення зелених насаджень

Відповідно до

п. 2 Порядку № 1045 видалення зелених насаджень (дерев, кущів, газонів та квітників) на території населених пунктів здійснюється в разі:

— реалізації генерального плану розвитку населеного пункту;

— реконструкції або капітального ремонту об’єкта благоустрою;

— знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів;

— ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах населеного пункту;

— відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється деревами;

— проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;

— досягнення деревом вікової межі;

— провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування декоративних дерев та кущів;

— ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації.

Якщо в підприємства виникла необхідність видалити зелені насадження з однієї із зазначених причин, воно може зробити це тільки

за рішенням органу місцевої виконавчої влади (компетентного органу) на підставі ордера (п. 3 Порядку № 1045). Для цього підприємству потрібно звернутися до компетентного органу із заявою (п. 4 Порядку № 1045).

Протягом

трьох днів після надходження такої заяви компетентний орган затверджує склад відповідної комісії, до якої включаються представники заявника, власника земельної ділянки (користувача), компетентного органу, а також інших зацікавлених організацій.

Комісія

в п’ятиденний строк після її затвердження визначає стан зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, та складає акт обстеження насаджень, що підлягають видаленню, за зразком, наведеним у додатку 1 до Методики № 127. Цей акт складається в чотирьох примірниках та подається на погодження до територіального органу Мінприроди у триденний строк. Три примірники погодженого акта повертаються комісії, один з яких передається власнику (користувачу) земельної ділянки, другий — заявнику.

У

триденний строк голова комісії готує проект рішення компетентного органу про видалення зелених насаджень, в якому вказуються дані про кількість зелених насаджень, що підлягають видаленню, та про ті, які залишаються на земельній ділянці.

Після отримання цього проекту компетентний орган

у місячний строк приймає рішення про видалення зелених насаджень, а наступного дня видає заявнику копію рішення для оплати відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню. Відновна вартість зелених насаджень розраховується відповідно до Методики № 127.

Не пізніше

наступного робочого дня після подання заявником документа про сплату відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню, компетентний орган видає ордер на видалення зелених насаджень, зразок якого наведено в додатку 2 до Методики № 127.

Зауважимо: сплачувати відновну вартість зелених насаджень при їх видаленні потрібно не завжди. Випадки, коли така сплата не потрібна, перелічено в

пп. 6 — 10 Порядку № 1045, це зокрема:

— видалення аварійних, сухостійних та фаутних дерев на об’єкті благоустрою на підставі акта обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню;

— видалення зелених насаджень у процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації, а також у разі коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян або майну громадян та/або

юридичних осіб. При цьому акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, оформляється згодом;

— видалення зелених насаджень на земельній ділянці, що перебуває у приватній власності, та на присадибній ділянці. Таке видалення здійснюється за рішенням власника (користувача) земельної ділянки.

За порушення встановлених вимог, а саме за знищення або пошкодження зелених насаджень, а також за невжиття заходів щодо їх охорони, самовільне перенесення в інші місця під час забудови окремих ділянок, зайнятих об’єктами озеленення,

КпАП передбачена відповідальність посадових осіб підприємства у вигляді штрафу в розмірі від 3 до 7 нмдг (від 51 до 119 грн.).

Крім того, винні в самовільній вирубці зелених насаджень підприємства та громадяни зобов’язані

відшкодувати шкоду, завдану їх незаконними діями. Такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів, затверджено постановою КМУ від 08.04.99 р. № 559.

Бухгалтерський та податковий облік.

Якщо зелені насадження підприємство обліковувало в бухгалтерському обліку як об’єкти основних засобів, а в податковому — як об’єкти основних фондів групи 3, то їх вирубку (видалення) має бути відображено як звичайне списання:

— у

бухгалтерському обліку — за правилами, установленими пп. 33, 34 П(С)БО 7 для вибуття основних засобів;

— у

податковому обліку — за правилами, установленими п.п. 8.4.8 Закону про податок на прибуток для ліквідації основних фондів. Нагадаємо: згідно з цим підпунктом ліквідація основних фондів груп 2 — 4 за рішенням платника податків або з незалежних від нього обставин (руйнування або крадіжка) не змінює балансову вартість відповідної групи. Якщо об’єкт, що ліквідується, замортизовано не повністю, частина витрат, понесених у зв’язку з його придбанням (виготовленням), що залишилася, продовжує амортизуватися. За наявності в підприємства документів, що підтверджують необхідність вирубки зеленого насадження, така операція не супроводжується нарахуванням податкових зобов’язань з ПДВ відповідно до п. 4.9 Закону про ПДВ. Крім того, не повинні коригуватися суми «вхідного» ПДВ, що припадають на недоамортизовану частину об’єкта, що ліквідується. Докладніше питання ліквідації основних фондів розглянуто у статті « Ліквідація основних фондів: оформлення та облік» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 28).

Видалення рослин,

що не належать до основних засобів (основних фондів) , у бухгалтерському та податковому обліку не відображається, оскільки їх вартість уже було віднесено на витрати в момент висадки (уведення в експлуатацію).

Таким є порядок обліку зелених насаджень. Бажаємо, щоб кошти, вкладені в них підприємством сьогодні, завтра окупилися сторицею та в кожного нашого міста з’явилася можливість набути статусу найзеленішого промислового центру, як набув його сорок років тому Донецьк! Саме це місто у 1970 році назвали містом мільйона троянд та за рішенням ЮНЕСКО його було визнано найзеленішим серед промислових центрів світу.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі