Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Довідник бухгалтера. Довідник № 53 пільг, наданих чинним законодавством по сплаті податків, зборів, інших обов’язкових платежів станом на 01.04.2010

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Травень, 2010/№ 39
Друк
Лист від 02.04.2010 р. № 53

Шановні читачі!

 

Пропонуємо Вам витяг із чергового Довідника № 53 пільг, наданих чинним законодавством по сплаті податків, зборів, інших обов’язкових платежів станом на 01.04.2010 р. (зміни редакції Довідника № 53 порівняно з редакцією Довідника № 52 станом на 01.01.2010 р. — див. Спецвипуск, 2010, № 3).

Нові пільги наведено в таблиці.

Виключено пільгу з податку на прибуток підприємств за кодом 11020154.

Змінено редакцію змісту пільги з ПДВ за кодом 14010197.

Редакція

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Голови Державної

податкової адміністрації України 02.04.2010

С. Чекашкін

Довідник № 53
пільг, наданих чинним законодавством по сплаті податків, зборів, інших обов’язкових платежів станом на 01.04.2010

(витяг)

Уведено нові пільги

Код пільги

Зміст пільги

Документ

№ документа

Дата прийняття документа

Початок дії пільги

Кінець дії пільги

Ознака цільового призначення

Коментар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11020000

ПІЛЬГИ ПО ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

 

 

 

 

 

 

 

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

Нова 11020220

Протягом строку дії норм ратифікованих Верховною Радою України міжнародних договорів (угод) України з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), але не пізніше 1 січня 2015 року, податковий період, за який визначаються податкові зобов’язання з податку на прибуток, дорівнює одному звітному календарному року для резидентів — суб’єктів космічної діяльності, які отримали ліцензію на право її здійснення та беруть участь у виконанні таких договорів (угод).

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств», п. 22.24 ст. 22

334/94-ВР

28.12.94

01.10.2010

01.01.2015

 

«Про внесення змін до деяких законів України з питань космічної діяльності»

1342-VI

28.12.94

 

 

При цьому норми амортизації, встановлені підпунктом 8.6.1 пункту 8.6 статті 8 цього Закону, застосовуються до балансової вартості основних фондів у розрахунку на такий звітний календарний рік.

 

 

 

 

 

 

 

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

13050000

ПІЛЬГИ ПО ПЛАТІ ЗА ЗЕМЛЮ

 

 

 

 

 

 

 

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

Нова 13050073

Звільняються від сплати земельного податку протягом дії норм ратифікованих Верховною Радою України міжнародних договорів (угод) України з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), але не пізніше 1 січня 2015 року, резиденти — суб’єкти космічної діяльності, які отримали ліцензію на право її здійснення та беруть участь у реалізації таких договорів (угод) — за земельні ділянки виробничого призначення згідно з переліком, який затверджується Кабінетом Міністрів України.

Закон України «Про плату за землю» (із змінами і доповненнями), п. 26 ст. 12

2535-XII

03.07.92

01.01.2010

01.01.2015

 

 

Закон України «Про внесення змін до статті 12 Закону України «Про плату за землю»

1342-VI

19.05.2009

 

Постанова Кабінету Міністрів України

1389

25.11.2009

 

14010000

ПІЛЬГИ ПО ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

 

 

 

 

 

 

 

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

НОВА 14010381

Протягом дії норм ратифікованих Верховною Радою України міжнародних договорів (угод) України з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), але не пізніше 1 січня 2015 року, звільняються від сплати податку на додану вартість операції з поставки у митному режимі імпорту товарів, визначених у пункті «я» частини першої статті 19 Закону України «Про Єдиний митний тариф», у межах граничних обсягів, встановлених Кабінетом Міністрів України, за умови цільового використання таких товарів у виробництві космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), резидентами — суб’єктами космічної діяльності, які отримали ліцензію на право здійснення такої діяльності та беруть участь у реалізації таких договорів (угод). Перелік таких резидентів — суб’єктів космічної діяльності встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі космічної діяльності.

Закон України «Про податок на додану вартість», п. 11.47 «а» ст. 11

168/97-ВР

03.04.97

 

 

Цільове призначення

Протягом дії норм ратифікованих Верховною Радою України міжнародних договорів (угод) України з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), але не пізніше 1 січня 2015 року

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з питань космічної діяльності»

1342-VI

19.05.2009

01.01.2010

НОВА 14010382

Протягом дії норм ратифікованих Верховною Радою України міжнародних договорів (угод) України з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), але не пізніше 1 січня 2015 року, звільняються від сплати податку на додану вартість операції з поставки на митній території України результатів науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт, які виконуються платниками податку за рахунок кредитних коштів, залучених під гарантії Кабінету Міністрів України для фінансування ратифікованого Верховною Радою України Договору між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про довгострокове співробітництво щодо використання ракети-носія «Циклон-4» на пусковому центрі Алкантара, на користь резидентів — суб’єктів космічної діяльності, які отримали ліцензію на право її здійснення та беруть участь у реалізації такого Договору. З метою застосування цієї пільги Кабінет Міністрів України встановлює порядок ведення реєстру зазначених науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт.

Закон України «Про податок на додану вартість», п. 11.47 «б» ст. 11

168/97-ВР

03.04.97

 

 

Цільове призначення

Протягом дії норм ратифікованих Верховною Радою України міжнародних договорів (угод) України з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), але не пізніше 1 січня 2015 року

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з питань космічної діяльності»

1342-VI

19.05.2009

01.01.2010

 

 

НОВА 14010383

Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету сільськогосподарськими підприємствами усіх форм власності, які не обрали спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства та рибальства, передбачений статтею 81 цього Закону, і на загальних підставах вважаються платником податку на додану вартість, за реалізовані ними молоко, худобу, птицю, вовну, а також за молочну продукцію та м’ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, повністю залишається у розпорядженні цих сільськогосподарських підприємств і спрямовується на підтримку власного виробництва тваринницької продукції.

Закон України «Про податок на додану вартість», п. 11.21 ст. 11

168/97-ВР

03.04.97

 

 

Цільове призначення

 

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки агропромислового комплексу в умовах світової фінансової кризи»

1782-VI

22.12.2009

01.01.2010

 

 

НОВА 14010384

Тимчасово, до 1 січня 2019 року, звільняються від оподаткування операції: з імпорту товарів, визначених пунктами «я», «я1» частини першої статті 19 Закону України «Про Єдиний митний тариф».

Закон України «Про податок на додану вартість», пп. 5.18.4 п. 5.18

168/97-ВР

03.04.97

 

01.01.2019

Цільове призначення

 

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння виробництву та використанню біологічних видів палива»

1391-IV

21.05.2009

01.01.2010

 

НОВА 14010385

 

Тимчасово, до 1 січня 2019 року, звільняються від оподаткування операції: з поставки техніки, обладнання, устаткування, визначених статтею 7 Закону України «Про альтернативні види палива», на території України. Порядок ввезення зазначених техніки, обладнання та устаткування визначається Кабінетом Міністрів України.

 

Закон України «Про податок на додану вартість», пп. 5.18.4 п. 5.18

168/97-ВР

03.04.97

 

01.01.2019

Цільове призначення

 

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння виробництву та використанню біологічних видів палива»

1391-IV

21.05.2009

01.01.2010

 

 

 

НОВА 14010386

Тимчасово, до 1 січня 2016 року, суб’єкти літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості», звільняються від сплати податку на додану вартість по операціях з: ввезення (пересилання) на митну територію України під митним режимом імпорту (реімпорту) товарів, крім підакцизних, що використовуються для потреб літакобудівної промисловості, якщо такі товари є звільненими від оподаткування ввізним митом згідно із нормами пункту «р» статті 19 Закону України «Про Єдиний митний тариф».

Закон України «Про податок на додану вартість», п. 11.34 ст. 11

168/97-ВР

03.04.97

 

 

 

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки літакобудівної промисловості в Україні»

1814-VI

20.01.2010

01.03.2010

01.01.2016

 

НОВА 14010387

Тимчасово, до 1 січня 2016 року, суб’єкти літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості», звільняються від сплати податку на додану вартість по операціях з: поставки на митну територію України результатів науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт, які виконуються для потреб літакобудівної промисловості.

Закон України «Про податок на додану вартість», п. 11.34 ст. 11

168/97-ВР

03.04.97

 

 

 

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки літакобудівної промисловості в Україні»

1814-VI

20.01.2010

01.03.2010

01.01.2016

 

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі