Розрахунок відпускних у разі підвищення заробітної плати

Редакція ПБО
Стаття

Розрахунок відпускних у разі підвищення заробітної плати

 

Підвищення заробітної плати є приємною подією для кожного працівника підприємства. Проте вона додає роботи бухгалтерам, особливо в період відпускного сезону. Те, як правильно здійснити розрахунок відпускних, якщо в розрахунковому періоді або під час перебування працівника у відпустці відбувалося підвищення заробітної плати, розглянемо в цій статті.

Лілія УШАКОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

У разі підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві, в установі, організації відповідно до актів законодавства, а також на підставі рішень, застережених у колективних договорах (угодах),

п. 10 Порядку № 100 передбачено проведення коригування виплат, що враховуються під час розрахунку середньої заробітної плати, і нарахованих до такого підвищення на коефіцієнт їх підвищення.

Таке коригування здійснюється з метою недопущення заниження середньої заробітної плати при розрахунку відпускних працівникам.

Коригування слід здійснювати, коли підвищення тарифних ставок (окладів) відбулося:

1) у розрахунковому періоді, за який здійснюється розрахунок середньої заробітної плати;

2) під час перебування працівника у відпустці. У цьому випадку, на думку Мінпраці (див.

лист № 696, с. 46), допускається коригування середньої заробітної плати, розрахованої раніше для визначення суми відпускних. Наприклад, якщо працівник іде у відпустку з 31.05.2010 р. по 23.06.2010 р., а оклад йому підвищують з 01.06.2010 р., то відпускні за період з 01.06.2010 р. по 23.06.2010 р. нараховують виходячи з відкоригованої середньої заробітної плати.

Це правило поширюється й на випадки, якщо

місячний оклад (тарифна ставка) залежить від розміру мінімальної заробітної плати і підвищують його у зв’язку з підвищенням мінзарплати згідно з чинним законодавством.

Коригувати

необхідно всі виплати, що потрапляють до розрахункового періоду та враховуються під час розрахунку середньої заробітної плати за проміжок часу до підвищення.

Коефіцієнт коригування

визначається шляхом ділення окладу, установленого працівнику після підвищення, на оклад, що був у працівника до підвищення.

Такі

коефіцієнти розраховують щодо кожного працівника окремо за кожним випадком підвищення окладу.

Розрахований коефіцієнт або декілька коефіцієнтів, якщо зарплата підвищувалася кілька разів, множать на виплати за період до підвищення. Виходячи з відкоригованої таким чином зарплати, визначають середню зарплату для розрахунку відпускних.

Якщо оклад (ставка) працівнику

підвищується у зв’язку з присвоєнням йому вищого розряду, переведенням на іншу високооплачувану роботу (посаду), то таке коригування виплат, що враховуються під час розрахунку середньої заробітної плати, не здійснюється.

Відповідно до

абзацу першого п. 10 Порядку № 100 на госпрозрахункових підприємствах коригування заробітної плати та інших виплат здійснюється з урахуванням їх фінансових можливостей. На думку Мінпраці (лист № 696), ця норма Порядку № 100 передбачає можливість госпрозрахункового підприємства в разі скрутного фінансового стану зменшити коефіцієнт коригування, а не позбавляє ці підприємства необхідності проводити коригування.

Так, згідно з

листом № 696, якщо відбулося підвищення окладів (ставок) на підприємстві у 1,7 раза, але підприємство не має можливості провести коригування виплат, що враховуються під час розрахунку середньої заробітної плати, на коефіцієнт 1,7, необхідно здійснити аналіз наявних фінансових можливостей підприємства для проведення коригування, видати наказ про застосування коефіцієнта нижчого, наприклад 1,5 або 1,3 тощо.

Цей наказ (розпорядження) має узгоджуватися з профспілковою організацією підприємства або іншим уповноваженим на представництво трудового колективу органом. Приклад наказу наведено на с. 36.

Приклад 1.

Працівник іде у щорічну відпустку з 7 червня 2010 року тривалістю 24 календарні дні. Протягом розрахункового періоду (червень 2009 року — травень 2010 року) його заробітна плата підвищувалася двічі: уперше — з 01.09.2009 р. у зв’язку з підвищенням посадового окладу працівника, вдруге — з 01.01.2010 р. у зв’язку з присвоєнням вищого розряду.

Оклад працівника в розрахунковому періоді складав:

— червень — серпень 2009 р. — 2000 грн. на місяць;

— вересень — грудень 2009 р. — 3000 грн. на місяць;

— січень — травень 2010 р. — 3700 грн. на місяць.

У розрахунковому періоді працівнику було нараховано заробітну плату (уключаючи премії та інші виплати, що враховуються під час розрахунку відпускних) у сумі 47450 грн., у тому числі:

— червень — серпень 2009 р. — 7800 грн.;

— вересень — грудень 2009 р. — 15600 грн.;

— січень — травень 2010 р. — 24050 грн.

Підвищення місячного посадового окладу у вересні 2009 року відбулося на коефіцієнт 1,5 (3000 грн. : 2000 грн.), у січні 2010 року — на коефіцієнт 1,23 (3700 грн. : 3000 грн.).

Оскільки друге підвищення заробітної плати працівника, що відбулося в січні, було пов’язано з присвоєнням йому вищого розряду, то коригування заробітної плати на коефіцієнт 1,23 не здійснюється.

Коригуємо заробітну плату працівника за червень — серпень 2009 року:

7800 х 1,5 = 11700 (грн.).

Отже, відкоригований заробіток працівника за період розрахунку склав:

11700 + 15600 + 24050 = 51350 (грн.).

Кількість календарних днів, що беруть участь у розрахунку середньої заробітної плати:

365 - 11 = 354 (к. дн.).

Середньоденна заробітна плата складе:

51350 : 354 = 145,06 (грн.).

Сума відпускних складе:

145,06 х 24 = 3481,44 (грн.).

Приклад 2.

Працівник підприємства йде у щорічну відпустку з 31 травня 2010 року тривалістю 24 календарні дні. Протягом розрахункового періоду (травень 2009 р. — квітень 2010 р.) посадовий оклад працівника підвищувався двічі: у липні 2009 р. і в січні 2010 р. Причому обидва рази таке підвищення здійснювалося відповідно до колективного договору.

Оклад працівника в розрахунковому періоді складав:

— травень — червень 2009 р. — 2500 грн. на місяць;

— липень — грудень 2009 р. — 3000 грн. на місяць;

— січень — квітень 2010 р. — 3200 грн. на місяць.

У розрахунковому періоді працівнику було нараховано заробітну плату (включаючи премії та інші виплати, що враховуються під час розрахунку відпускних) у сумі 46540 грн., у тому числі:

— травень — червень 2009 — 6500 грн.;

— липень — грудень 2009 — 23400 грн.;

— січень — квітень 2010 р. — 16640 грн.

У зв’язку з нестабільним фінансовим станом на підприємстві в період кризи керівництвом підприємства було прийнято рішення про застосування нижчих коефіцієнтів коригувань для проведення коригування виплат, що враховуються під час розрахунку середньої заробітної плати для розрахунку відпускних, а саме в розмірі 50 % від фактичного відсотка підвищення окладів (ставок).

Рішення було оформлено у вигляді наказу та погоджено з профспілковою організацією підприємства.

Крім того, у червні 2010 р. під час перебування працівника у щорічній відпустці на підприємстві відбулося чергове підвищення окладів згідно з колективною угодою. Оклад працівника в червні 2010 р. було підвищено на 30 %.

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Практик»

Наказ № 3

04.01.2010 р.

м. Харків

 

Про встановлення на 2010 рік розміру

коефіцієнта коригування заробітної плати

у випадках збереження середнього заробітку

У зв’язку з нестабільним фінансовим станом підприємства та з метою впорядкування коригування заробітної плати при підвищенні тарифних ставок і посадових окладів у випадках збереження середнього заробітку згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100

 

НАКАЗУЮ:

1. Бабенку Т. О., головному бухгалтеру, з 04.01.2010 р. у всіх випадках збереження середньої заробітної плати розмір коефіцієнта, на який коригують заробітну плату у зв’язку з підвищенням посадових окладів (тарифних ставок), розраховувати за формулою:

(К - 1) х 0,5 + 1,

де К — коефіцієнт коригування, розрахований згідно з вимогами п. 10 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

2. Токмачу С. О., начальнику відділу кадрів, до 08.01.2010 р. ознайомити працівників підприємства з цим наказом.

3. Контроль за виконанням справжнього наказу лишаю за собою.

 

Директор Конь К. К.

 

Погоджено:

Голова профспілки

______________ /Сухомлин Т. Т./

 

З наказом ознайомлені:

Головний бухгалтер

______________ /Бабенко Т. О./

Начальник відділу кадрів

______________ /Токмач С. О./

 

 

Підвищення місячного посадового окладу відбулося:

— на коефіцієнт 1,2 (3000 грн. : 2500 грн.) у липні 2009 року;

— на коефіцієнт 1,07 (3200 грн. : 3000 грн.) у січні 2010 року.

Коефіцієнт коригування заробітної плати за травень — червень 2009 р. склав 1,2, з урахуванням фінансових можливостей підприємства коефіцієнт підвищення заробітної плати застосовуватиметься на рівні 1,1.

Коефіцієнт коригування заробітної плати за липень — грудень 2009 р. склав 1,07, з урахуванням фінансових можливостей підприємства коефіцієнт підвищення заробітної плати застосовуватиметься на рівні 1,035

Виплати за період травень — червень 2009 р. коригуємо на коефіцієнти підвищення окладу в липні 2009 р. і в січні 2010 р. Виплати за період липень — грудень 2009 р. — тільки на коефіцієнт підвищення окладу в січні 2010 р.

Коригуємо заробітну плату працівника за травень — червень 2009 р.:

6500 х 1,1 х 1,035 = 7400,25 (грн.).

Коригуємо заробітну плату працівника за липень — грудень 2009 р.:

23400 х 1,035 = 24219 (грн.).

Отже, відкоригований заробіток працівника за період розрахунку склав:

7400,25 + 24219 + 16640 = 48259,25 (грн.).

Кількість календарних днів, що беруть участь у розрахунку середньої заробітної плати:

365 - 10 = 355 (к. дн.).

Середньоденна заробітна плата складе:

48259,25 : 355 = 135,94 (грн.).

Сума відпускних складе:

135,94 х 24 = 3262,56 (грн.),

з них 135,94 грн. — відпускні, що припадають на травень 2010 р., 3126,62 грн. — відпускні, що припадають на червень 2010 р.

Оскільки під час перебування працівника у щорічній відпустці на підприємстві відбулося підвищення окладів, то працівнику необхідно відкоригувати відпускні за 23 дні червня 2010 р.

Оскільки оклад працівника з 01.06.2010 р. було підвищено на 30 %, то з урахуванням фінансових можливостей підприємства коефіцієнт коригування складе 15 % (30 % х 0,5) або

1,15.

Сума середньої заробітної плати з урахуванням коефіцієнта за червень 2010 р. становитиме:

135,94 х 1,15 = 156,33 (грн.).

Сума відпускних за дні відпустки, що припадають на червень, складе:

156,33 х 23 = 3595,59 (грн.).

Сума доплати відпускних після перерахунку:

3595,59 - 3126,62 = 468,97 (грн.).

Якби про підвищення окладу працівника з червня 2010 року було відомо ще до нарахування відпускних, то відповідний коефіцієнт необхідно було б застосовувати ще на етапі розрахунку відпускних. Причому таке донарахування має проводитися й у тому випадку, коли працівник відразу після відпустки звільняється, а в період його перебування у відпустці відбулося підвищення окладів (

лист № 696).

Слід зазначити, що

абзацами сьомим — восьмим п. 2 Порядку № 100 передбачені особливості обчислення середньої заробітної плати для працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування за умови підвищення їм окладів.

Так, у разі зміни структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів таким працівникам відповідно до актів законодавства період до зміни структури заробітної плати

виключається з розрахункового періоду.

Якщо зміна структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів відбулася в період, протягом якого за працівником зберігалася середня заробітна плата, а також коли заробітна плата в розрахунковому періоді не зберігалася, обчислення середньої заробітної плати здійснюється з урахуванням виплат, передбачених працівнику згідно з умовами оплати праці, установленими після підвищення посадових окладів.

Насамкінець хотілося б зазначити, що, на жаль, останнім часом на багатьох підприємствах спостерігається тенденція не до підвищення, а до зниження окладів працівників. У зв’язку з цим звертаємо увагу на те, що коригування заробітку при розрахунку відпускних на коефіцієнт зниження посадових окладів (тарифних ставок) не здійснюється. У цьому випадку відпускні розраховуються в загальному порядку.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі