Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Зустрічаємо новий Класифікатор професій

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Листопад, 2010/№ 93
Друк
Стаття

Зустрічаємо новий Класифікатор професій

Приводом для написання цієї статті стало видання Держспоживстандартом України нового Класифікатора професій ДК 003:2010. Для яких цілей і де використовується цей документ, а також наскільки Класифікатор професій ДК 003:2010 відрізняється від свого попередника — Класифікатора професій ДК 003:2005, розберемося далі.

Лілія УШАКОВА, економістаналітик Видавничого будинку «Фактор»

Документи статті

Класифікатор професій ДК 003:2005 

— Національний класифікатор України «Класифікатор професій ДК 003:2005», затверджений наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 р. № 375.

Класифікатор професій ДК 003:2010 

— Національний класифікатор України «Класифікатор професій ДК 003:2010», затверджений наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327.

Інструкція № 58 

— Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Мінпраці України, Мінсоцзахисту України, Мін’юсту України від 29.07.93 р. № 58.

Лист № 165 

— лист Мінпраці України від 17.06.2008 р. № 165/06/186-08.

Відповідно до

наказу Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327 з 1 листопада 2010 року набрав чинності Класифікатор професій ДК 003:2010, затверджений на заміну Класифікатору професій ДК 003:2005, який із зазначеної дати втратив чинність.

Порівняльна характеристика Класифікатора професій ДК 003:2005 та Класифікатора
професій ДК 2003:2010

Структура

Класифікатора професій залишилася колишньою.

Так само, як і його попередник,

Класифікатор професій ДК 003:2010 містить:

— опис розділів класифікації професій (розділ 4);

перелік професій (розділ 5 «Класифікація професій»);

покажчик професійних назв робіт (додатки А і Б);

перелік похідних слів до професій (професійних назв робіт) (додаток В).

Розглянемо докладно, чим зазначені розділи і додатки

Класифікатора професій ДК 003:2010 відрізняються від розділів і додатків скасованого Класифікатора професій ДК 003:2005.

Опис розділів класифікації професій.

Щодо описів, то вони не змінилися.

Перелік професій.

До розділу 5 Класифікатора професій ДК 003:2010 унесено такі зміни та доповнення:

1) унесено нові та змінені вже існуючі назви класифікаційних угруповань. Наприклад, «Менеджери (управителі) систем якості» код КП 1493;

2) за окремими класифікаційними угрупованнями, в яких п’ятий знак коду вказував на рівень кваліфікації (низький, середній, високий), скасовано п’ятий знак коду, що стояв після крапки. Наприклад, у 

Класифікаторі професій ДК 003:2005 було зазначено два класифікаційні угруповання «Водії автотранспортних засобів та робітники з обслуговування автотранспортної техніки» код КП 8322 і «Водії автотранспортних засобів та робітники з обслуговування автотранспортної техніки (на роботах середньої кваліфікації) код КП 8322.2, у Класифікаторі професій ДК 003:2010 — одна «Водії автотранспортних засобів та робітники з обслуговування автотранспортної техніки» код КП 8322.

Покажчик професійних назв робіт

(додатки А і Б до Класифікатора професій ДК 003:2010). Цей покажчик зазнав істотних змін та доповнень:

1) унесено зміни до окремих назв професійних робіт без зміни коду КП. Наприклад, у 

Класифікаторі професій ДК 003:2005 коду КП 1237.1 відповідає професійна назва роботи «Головний художник-конструктор (дизайнер)», у Класифікаторі професій ДК 003:2010 — «Головний дизайнер (художник-конструктор»);

2) змінено коди КП без зміни професійної назви робіт за окремими роботами. Наприклад, у 

Класифікаторі професій ДК 003:2005 професійній назві роботи «Чистильник приміщень (клінер)» відповідав код 5139, а у Класифікаторі професій ДК 003:2010 — код 5129; у Класифікаторі професій ДК 003:2005 професійній назві роботи «Декоратор вітрин» відповідав код 4190, а у Класифікаторі професій ДК 003:2010 — код 5312;

3) уведено нові професійні назви робіт. Наприклад, «Голова ліквідаційної комісії» код КП 1210.1, «Голова виконавчого органу акціонерного товариства» код КП 1210.1, «Менеджер (управитель) з маркетингу» код КП 1475, «Аналітик програмного забезпечення та мультимедіа» код 2131.2, «Логіст» код КП 2419.2, «Юрист-міжнародник» код КП 2421.2, «Фітнес-тренер» код КП 3475, «Ресепшіоніст» код КП 4222 тощо;

4) скасовано деякі професійні назви робіт. Наприклад, «Механік маяка» код КП 3115.

Перелік похідних слів до професій (професійних назв робіт)

(додаток В) залишився без змін.

Як бачимо, обсяг змін та доповнень, унесених до

Класифікатора професій ДК 003:2010, досить великий. У цьому розділі статті ми навели тільки окремі приклади.

Водночас коди КП та назви таких поширених посад як «Директор (начальник, інший керівник) підприємства» код КП 1210.1, «Економіст» код КП 2441.2, «Головний бухгалтер» код КП 1231, «Бухгалтер» код КП 3433, «Секретар» код КП 4115, «Програміст (база даних)» код КП 2132.2, «Продавець-консультант» код КП 5220 не змінилися.

Застосування Класифікатора професій

Класифікатор професій ДК 003:2010

призначено для застосування центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Федерацією роботодавців України, а також усіма суб’єктами господарювання, як юридичними особами, так і фізичними особами — підприємцями, які використовують працю найманих працівників.

Звертаємо увагу:

відповідно до найменування професій та посад, зазначених у Класифікаторі професій ДК 003:2010, виконуються записи про найменування роботи, професію або посаду в таких документах:

у трудовій книжці працівника при прийнятті або переведенні на іншу посаду (абзац третій п. 2.14 Інструкції № 58);

у штатному розписі суб’єкта господарювання (лист № 165);

у текстах наказів (розпоряджень) про прийняття на роботу, переведення на іншу роботу (лист № 165), надання відпусток;

у трудових договорах, укладених із працівниками (лист Мінпраці від 30.09.2009 р. № 179/06/187-09);

— в інших кадрових та бухгалтерських документах.

Запис про найменування роботи, професії або посади працівника

в зазначених документах має повністю відповідати професійним назвам робіт, зазначеним у додатках А і Б Класифікатора професій ДК 003:2010. За необхідності роботодавець може створювати похідні назви професій або посад, професійних робіт від назв, зазначених у додатках А і Б Класифікатора професій ДК 003:2010, шляхом приєднання похідних слів, наведених у додатку В Класифікатора.

Якщо працівник на тому самому підприємстві разом зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, виконує додаткову роботу за іншою професією, посадою (у межах робочого часу за основною роботою), тобто

суміщає професії, давати назви професій, похідні від двох, трьох або більше професій такому працівнику не потрібно. Відомості про посаду чи професію, що суміщається, до трудової книжки працівника не вносяться, однак назву такої посади (професії) має бути зазначено у штатному розписі підприємства та за суміщення професій (посад) працівнику має здійснюватися доплату. Аналогічні роз’яснення було надано Мінпраці в листі № 165.

Слід звернути увагу на те, що окремі професійні назви робіт у 

Класифікаторі професій ДК 003:2010 записано з використанням дужок, в яких може визначатися:

— складова професійної назви роботи (наприклад, «Завідувач відділення (декан) у коледжі»);

— вид економічної діяльності або напрям використання професійної назви роботи (наприклад, «Головний інженер (промисловість)»);

— загальноприйнятий іншомовний синонім професійної назви роботи, який може використовуватися як самостійна або альтернативна назва роботи (наприклад, «Чистильник приміщень (клінер)»);

— споріднена (однотипна) професійна назва роботи, яка може застосовуватися роботодавцями окремо в межах цієї класифікаційної групи (наприклад, «Завідувач (начальник) секретаріату»).

Як правило, використання роботодавцем таких професійних назв робіт потребує конкретного визначення, наприклад, «Декан у коледжі», «Клінер», «Начальник секретаріату».

Звертаємо увагу:

невідповідність використовуваних роботодавцями назв професійних робіт, посад або професій Класифікатору професій може позначитися на правах та обов’язках працівника і роботодавця. Адже назва професії працівника є підставою для застосування до нього норм чинного законодавства, що дають право на скорочений робочий день, додаткову відпустку, пільгове пенсійне забезпечення, отримання доплат та надбавок до посадового окладу (тарифної ставки), а також норм, що визначають наявність істотних змін умов праці при переведенні на іншу роботу тощо.

У зв’язку з веденням в дію з 01.11.2010 р.

Класифікатора професій ДК 003:2010 та з урахуванням викладеного юридичні особи та фізичні особи — підприємці, які використовують найману працю, зобов’язані привести назви професій у перелічених вище документах у відповідність до назв, що містяться в цьому Класифікаторі.

Порядок унесення змін

У разі виявлення невідповідності професійних назв робіт, професій або посад, зазначених у трудових книжках працівників, наказах (розпорядженнях) про прийняття на роботу, переведення на іншу роботу тощо, назвам, указаним у 

Класифікаторі професій ДК 003:2010, роботодавець зобов’язаний привести такі документи у відповідність до них.

При цьому роботодавець зобов’язаний ураховувати вимогу

ч. 3 ст. 32 КЗпП, згідно з якою зміна найменування посад працівників розцінюється як зміна істотних умов праці, про що працівників має бути повідомлено роботодавцем не пізніше ніж за два місяці. Тому навіть якщо при зміні назви посади працівника коло його посадових обов’язків не змінюється, роботодавцю все­таки слід себе убезпечити, ознайомивши працівника під підпис з майбутньою зміною у строк, визначений ч. 3 ст. 32 КЗпП. Якщо працівник не заперечує проти приведення назви його роботи, посади або професії у відповідність до Класифікатора професій, зазначеного строку можна не дотримуватися. Однак в цьому випадку необхідно, щоб працівник указав у наказі (розпорядженні) роботодавця, яким вносяться зміни до раніше виданого наказу з неправильним найменуванням роботи, посади або професії, що він не заперечує проти зміни назви його роботи, посади або професії.

Якщо найменування посади змінилося у зв’язку з набуттям чинності з 01.11.2010 р.

Класифікатором професій ДК 003: 2010, працівника необхідно перевести з посади, найменування якої відповідало старому Класифікатору, на посаду, найменування якої відповідає новому Класифікатору. Для цього необхідно ввести посаду, що відповідає новому Класифікатору професій, до штатного розпису, видати наказ (розпорядження) керівника про переведення працівника на цю посаду, внести відповідний запис до трудової книжки працівника.

Якщо при прийнятті на роботу працівника найменування його посади було зазначено не відповідно до

Класифікатора професій, що діяв на той момент, необхідно внести зміни до кадрових документів.

Як уносяться зміни до наказу (розпорядження) керівника про прийняття на роботу (переведення на іншу роботу), штатного розпису та трудової книжки працівника, розглянемо детальніше, оскільки такі помилки часто допускаються на практиці.

Порядок внесення змін до наказів (розпоряджень) про прийняття на роботу, переведення на іншу роботу.

Для внесення змін до наказу (розпорядження) керівника про прийняття на роботу працівника або наказу (розпорядження) про переведення працівника на іншу роботу, назва посади якого не відповідає вимогам Класифікатора, керівник підприємства повинен з метою приведення назв професій у відповідність до Класифікатора професій ДК 003:2010 видати наказ (розпорядження) про внесення змін до пункту наказу (розпорядження), де неправильно зазначено назву роботи, посади або професії працівника, з урахуванням переліку професій, передбачених Класифікатором професій ДК 003:2010. На підставі цього наказу (розпорядження) вносяться зміни до трудової книжки працівника, а також інших кадрових та бухгалтерських документів.

Приклад.

Лаврова Г. О. прийнято на посаду маркетолога­рекламіста 08.11.2010 р. У зв’язку з тим, що ця посада відсутня в Класифікаторі професій ДК 003:2010, 22.11.2010 р. були внесені відповідні зміни до кадрових документів.

Наведемо приклад такого наказу.

ТОВ «Промзона»

Наказ № 67

22.11.2010 р. м. Харків

Про внесення змін

до п. 1 наказу по кадрах від 08.11.2010 р. № 15к

З метою приведення назви посади у відповідність до Класифікатора професій ДК 003:2010

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до п. 1 наказу по кадрах від 08.11.2010 р. № 15к. Зазначений пункт викласти в такій редакції:

Прийняти Лаврова Г. О. з 08.11.2010 р. на постійну роботу до відділу маркетингу та реклами
на посаду фахівця з методів розширення ринку збуту.

Підстава: доповідна записка начальника відділу кадрів Є. В. Кота від 17.11.2010 р.

 

Директор

Міськин К. К. Міськин

З наказом ознайомлений

Лавров

/Г. О. Лавров/

Порядок внесення змін до штатного розпису.

Унесення змін до штатного розпису може здійснюватися двома шляхами:

— за допомогою

видання наказу (розпорядження) керівника про внесення змін до штатного розпису, в якому назви робіт, професій або посад працівників не відповідають Класифікатору професій, якщо зміни не істотні;

— за допомогою

затвердження нового штатного розпису.

Порядок внесення змін до трудової книжки працівника.

Унесення змін до трудової книжки працівника здійснюється відповідно до вимог Інструкції № 58 власником або уповноваженим ним органом, де було зроблено відповідний неправильний або неточний запис відомостей про роботу чи про переведення.

Згідно з 

п. 2.10 Інструкції № 58 виправлення запису відомостей про роботу здійснюється так:

— у графі 1 вказується наступний порядковий номер;

— у графі 2 вказується дата внесення запису;

— у графі 3 пишеться «Запис за № __ недійсний. Прийнятий за посадою (назва посади)»;

— у графі 4 повторюється дата і номер наказу (розпорядження) власника або уповноваженого ним органу, запис з якого неправильно внесений до трудової книжки.

У такому ж порядку визнається недійсним запис про переведення на іншу роботу.

Звертаємо увагу:

закреслення раніше внесених неправильних або неточних записів у розділі «Відомості про роботу» не допускається зважаючи на пряму заборону, що міститься в п. 2.10 Інструкції № 58.

Виправлені відомості про прийняття на роботу, переведення на іншу роботу повинні повністю відповідати оригіналу наказу (розпорядження) про прийом на роботу або переведення на іншу роботу.

Відповідальність

Прийняття на роботу

робітників та службовців (переведення на іншу роботу) здійснюється на посади, зазначені роботодавцем у штатному розписі підприємства, шляхом видання наказу (розпорядження) про прийняття на роботу (переведення на іншу роботу).

Далі на підставі такого наказу (розпорядження) вноситься

запис до трудової книжки працівника, яка згідно зі ст. 48 КЗпП є основним документом про трудову діяльність працівника. У свою чергу, запис у трудовій книжці про найменування роботи, професії або посаді працівника має повністю відповідати:

оригіналу наказу (розпорядження) керівника про прийняття на роботу (переведення на іншу роботу);

найменуванням робіт, професій або посад, зазначеним у Класифікаторі професій (п. 2.14 Інструкції № 58).

Таким чином, найменування роботи, професії або посади працівника у штатному розписі, у наказі (розпорядженні) керівника про прийняття на роботу (переведенні на іншу роботу), у трудовій книжці робітника має бути тим самим та відповідати

Класифікатору професій. Інакше до трудової книжки працівника буде внесено запис з порушенням вимог Інструкції № 58.

Згідно з 

ч. 2 п. 4 постанови КМУ «Про трудові книжки працівників» від 27.04.93 р. № 301 за порушення встановленого порядку ведення, обліку, зберігання та видачі трудових книжок посадові особи несуть дисциплінарну, а в передбачених законом випадках іншу відповідальність.

У цьому випадку такою посадовою особою буде

не працівник, на якого покладено обов’язок запов­нення трудових книжок, а роботодавець, який затвердив штатний розпис, на підставі якого було внесено запис до трудової книжки.

Дисциплінарна відповідальність

передбачена гл. Х КЗпП і полягає у винесенні власником або уповноваженим ним органом дисциплінарного стягнення (у вигляді догани або звільнення) посадовій особі, яка порушила трудове законодавство.

Крім того, за порушення вимог трудового законодавства

ч. 1 ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X передбачено адміністративну відповідальність у вигляді накладення на посадових осіб підприємства штрафу в розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 1700 грн.).

Таке порушення може бути виявлено при перевірці підприємства або приватного підприємця посадовими особами територіальної державної інспекції з праці. Рішення про накладення адміністративного штрафу на посадових осіб підприємства виноситься судом.

Сподіваємося, що ця стаття допоможе роботодавцям швидко зорієнтуватися в такому глобальному документі, як

Класифікатор професій 003:2010, привести назви професійних робіт, посад і професій працівників у кадровій та бухгалтерській документації у відповідність до назв, що містяться в цьому Класифікаторі.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі