Теми статей
Обрати теми

Питання ліцензування виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Вересень, 2010/№ 72
Друк
Лист від 24.04.2009 р. № 8654/7/32-0117

Питання ліцензування виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Лист Державної податкової адміністрації України від 24.04.2009 р. № 8654/7/32-0117

(витяг)

 

<…>

Який розмір плати та термін сплати за ліцензію на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів?

Статтею 4 Закону України від 19.12.95 № 481/95-ВР встановлено річну плату за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного, плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та для підприємств первинного виноробства в розмірі

780 гривень.

Ліцензії видаються терміном на п'ять років, а плата за них справляється

щорічно.

Плата за ліцензії справляється до початку виробництва зазначеної продукції органом, що видає ліцензії, у розмірах, встановлених цим Законом, і зараховується до державного бюджету.

Не дозволяється сплата за весь термін дії ліцензії.

Сплата чергового платежу за ліцензії здійснюється у розмірах, встановлених цим Законом, і справляється за кожний наступний щорічний термін дії ліцензії.

<…>

Які документи необхідно подати для отримання ліцензій на оптову торгівлю алкогольними напоями або тютюновими виробами?

Згідно зі статтею 15 Закону України від 19.12.95 № 481/95-ВР ліцензії на право оптової торгівлі видаються терміном на п'ять років уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Ліцензія видається за

заявою суб'єкта господарювання, до якої додається копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа.

У заяві повинно бути зазначено вид господарської діяльності, на провадження якого суб'єкт підприємницької діяльності має намір одержати ліцензію (імпорт, експорт, оптова, роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами).

Вимагати представлення інших документів, крім зазначених у цьому Законі, забороняється. Зазначені документи подаються в одному примірнику в копіях, засвідчених нотаріально або органом, який видав оригінал документа. Заява про видачу ліцензії та документи подаються уповноваженою особою заявника або надсилаються рекомендованим листом. У разі подання заяви про видачу ліцензії та доданих до неї документів особисто вони приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття заяви та документів і підписом особи, яка їх прийняла.

В які терміни необхідно здійснювати чергову сплату за ліцензію на право оптової торгівлі алкогольними напоями або тютюновими виробами та в яких розмірах?

Плата за ліцензії справляється органом, що видає ліцензії, у розмірах, установлених цим Законом, і зараховується до державного бюджету.

Річна плата за ліцензії на право оптової торгівлі у розмірі:

алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту) —

500000 гривень;

тютюновими виробами —

500000 гривень.

Ліцензії на право оптової торгівлі видаються терміном на п'ять років уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Не дозволяється сплата за весь термін дії ліцензії.

Сплата чергового платежу за ліцензії здійснюється у розмірах, встановлених цим Законом, і справляється за кожний наступний щорічний термін дії ліцензій, плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями або тютюновими виробами вноситься

щорічно, до початку наступного року.

Коли спливає термін дії ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольним напоями?

Відповідно до статті 15 Закону України від 19.12.95 № 481/95-ВР ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами видаються за місцем торгівлі суб'єкта господарювання терміном на один рік і підлягають обов'язковій реєстрації в органі державної податкової служби.

Статтею 252 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV визначено, що строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. Термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати. Відповідно статтею 254 строк, що визначений роками, спливає у відповідні місяць та число останнього дня строку.

Виходячи з вищенаведеного, суб'єкт господарювання має право здійснювати торгівлю алкогольними напоями до дати зазначеної в ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, при цьому

останнім днем торгівлі буде дата, що передує даті, зазначеній в такій ліцензії.

Які документи необхідно надавати суб'єкту господарювання для реєстрації ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами в органі державної податкової служби та за якою формою подається заява на отримання ліцензії?

Статтею 15 Закону України від 19.12.95 № 481/95-ВР визначено, що ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами видаються уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади в містах, районах, районах у містах Києві та Севастополі за місцем торгівлі суб'єкта господарювання терміном на один рік і підлягають обов'язковій реєстрації в органі державної податкової служби, а у сільській місцевості — і в органах місцевого самоврядування за місце торгівлі.

Ліцензія видається за

заявою суб'єкта господарювання, до якої додається копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа. Для отримання ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольним напоями додається довідка податкової служби про реєстрацію електронних контрольно-касових апаратів (книг обліку розрахункових операцій), що знаходяться у місці торгівлі.

У додатку до ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями суб'єктом підприємницької діяльності зазначається адреса місця торгівлі і вказується перелік електронних контрольно-касових апаратів та інформація про них: модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери книг обліку розрахункових операцій, які знаходяться у місці торгівлі.

Вимагати представлення інших документів, крім зазначених у цьому Законі, забороняється. Зазначені документи подаються в одному примірнику в копіях, засвідчених нотаріально або органом, який видав оригінал документа. Заява про видачу ліцензії та документи подаються уповноваженою особою заявника або надсилаються рекомендованим листом. У разі подання заяви про видачу ліцензії та доданих до неї документів особисто вони приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття заяви та документів і підписом особи, яка їх прийняла.

У заяві повинно бути зазначено вид господарської діяльності, на провадження якого суб'єкт підприємницької діяльності має намір одержати ліцензію (імпорт, експорт, оптова, роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами).

У заяві на видачу ліцензії на роздрібну торгівлю зазначається адреса місця торгівлі, а для отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями додатково зазначається перелік електронних контрольно-касових апаратів (книг обліку розрахункових операцій), які знаходяться у місці торгівлі.

Які підстави анулювання ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами?

Відповідно до статті 15 Закону України від 19.12.95 № 481/95-ВР ліцензія на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами анулюється шляхом прийняття органом, який видав ліцензію, відповідного письмового розпорядження на підставі:

заяви суб'єкта підприємницької діяльності;

рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності;

несплати чергового платежу за ліцензію протягом 30 календарних днів від моменту призупинення ліцензії;

рішення суду про встановлення факту незаконного використання суб'єктом підприємницької діяльності марок акцизного збору (стосовно імпортерів);

рішення суду про встановлення факту торгівлі суб'єктом підприємницької діяльності алкогольними напоями або тютюновими виробами без марок акцизного збору;

рішення суду про встановлення факту переміщення суб'єктом підприємницької діяльності алкогольних напоїв або тютюнових виробів поза митним контролем;

порушення вимог статті 153 цього Закону щодо продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років або у не визначених для цього місцях.

Ліцензія анулюється та вважається недійсною з моменту одержання суб'єктом підприємницької діяльності письмового розпорядження про її анулювання.

Чи може особа, яка має ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, здійснювати продаж алкогольних напоїв на розлив?

Роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами може здійснюватися суб'єктами підприємницької діяльності всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій згідно зі статтею 15 Закону України від 19.12.95 № 481/95-ВР.

Відповідно до п. 22 Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 30.07.96 № 854, продаж алкогольних напоїв на розлив для споживання на місці дозволяється тільки підприємствам громадського харчування та спеціалізованим відділам, що мають статус підприємств громадського харчування, підприємств з універсальним асортиментом товарів.

Ураховуючи викладене, здійснювати продаж алкогольних напоїв на розлив має право

виключно підприємство громадського харчування за умови наявності ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями.

Скільки ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями або тютюновими виробами необхідно придбати суб'єкту підприємницької діяльності, який планує здійснювати реалізацію даних товарів у магазинах, що знаходяться за різними адресами?

Відповідно до статті 1 Закону України від 19.12.95 № 481/95-ВР

місце торгівлі — це місце реалізації товарів, у тому числі на розлив, в одному приміщенні (будівлі) за місцем його фактичного розташування, для алкогольних напоїв — торговельною площею не менше 20 кв. м, для тютюнових виробів — без обмеження площі, обладнане електронними контрольно-касовими апаратами (незалежно від їх кількості) або де є товарно-касові книги (незалежно від їх кількості), в яких фіксується виручка від продажу алкогольних напоїв або тютюнових виробів незалежно від того, чи оформляється через них продаж інших товарів.

Згідно зі статтею 15 вищезазначеного Закону роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами може здійснюватися суб'єктами підприємницької діяльності всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій.

У заяві про видачу ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями додатково зазначаються перелік електронних контрольно-касових апаратів (книг обліку розрахункових операцій), які знаходяться у місці торгівлі, а також адреса місця торгівлі.

У заяві на видачу ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами зазначається адреса місця торгівлі.

У додатку до ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями суб'єктом підприємницької діяльності зазначається адреса місця торгівлі і вказуються перелік електронних контрольно-касових апаратів та інформація про них: модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери книг обліку розрахункових операцій, які знаходяться у місці торгівлі.

Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), становить

8000 гривень на кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), що знаходиться у місці торгівлі; на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі — 2000 гривень, а на території сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах території міст, — 500 гривень на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), на кожний окремий, зазначений у ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), що знаходиться у місці торгівлі, і 250 гривень — на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі, на роздрібну торгівлю сидром та перрі (без додання спирту) — 780 гривень на кожне місце торгівлі.

Для місць торгівлі, які розташовані за межами території міст обласного підпорядкування і міст Києва та Севастополя на відстані до 50 км та які мають торговельні зали площею понад 500 кв. м, плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), становить

8000 гривень на кожний окремий, зазначений у ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), що знаходиться у місці торгівлі, та 2000 гривень на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі, на роздрібну торгівлю сидром та перрі (без додання спирту) — 780 гривень на кожне місце торгівлі.

<…>

 

Перший заступник голови О. Буханевич

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі