Теми статей
Обрати теми

Порядок оподаткування профспілкових виплат

Редакція ПБО
Стаття

Порядок оподаткування профспілкових виплат

 

Профспілка стоїть на варті трудових, соціально-економічних прав та інтересів трудящих. Крім того, у ході своєї діяльності профспілка проводить культурно-масову, спортивну, оздоровчу роботу, надаючи в такий спосіб блага своїм членам. Для членів профспілки такі блага є доходом. Природно, виникає запитання щодо їх оподаткування. Із набуттям чинності ПКУ порядок оподаткування профспілкових виплат змінився. Як тепер оподатковуються виплати, що здійснюються за рахунок профспілкових коштів, наші читачі дізнаються з цієї статті.

Катерина СКРИПКІНА, Лілія УШАКОВА, економісти-аналітики Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

ПКУ

— Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Закон про профспілки

— Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.99 р. № 1045-ХIV.

Закон № 889

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV*.

* Закон № 889 втратив чинність з 01.01.2011 р.

Закон № 2464

— Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

Лист № 4284

— лист ДПАУ, Федерації професійних спілок України «Щодо порядку оподаткування профспілкових виплат» від 15.02.2011 р. № 4284/7/17-0717, № 58/01-16/330 (див. на с. 19).

Профспілкова організація діє відповідно до законодавства, зокрема, згідно із

Законом про профспілки та на підставі свого статуту.

Джерела надходження (формування) коштів профспілки та напрямки їх використання визначаються у статуті (положенні) профспілкової організації (

ст. 14, 15 Закону про профспілки).

Річна сума надходження, склад та суми планованих витрат визначаються в кошторисі, що затверджується на засіданні профкому або на профспілкових зборах. У кошторисі можуть передбачатися такі витрати:

— на культмасову роботу (проведення святкових вечорів, вечорів відпочинку, походи в театр, путівки вихідного дня, оплату транспорту для проведення культурно-масових заходів тощо);

— на навчально-спортивну роботу та масові фізкультурні заходи (організацію спортивних заходів, оренду басейну тощо);

— на оздоровлення членів профспілки та їх дітей (придбання путівок до профілакторіїв, дитячих оздоровчих таборів тощо);

— на відвідування хворих членів профспілки вдома (придбання лікарських препаратів, продуктів харчування);

— на проведення дитячих ранків, придбання новорічних подарунків для дітей;

— на заробітну плату з нарахуваннями (плануються в разі, якщо за рахунок коштів профспілкового бюджету виплачується заробітна плата працівникам, які перебувають у штаті профспілкової організації);

— на матеріальну допомогу членам профспілки;

— інші витрати, що затверджені на загальних зборах членів профспілки та не суперечать законодавству.

Рішення про проведення будь-яких виплат членам профспілок приймається загальними зборами, конференцією або виборним органом профспілки чи об’єднання (профспілковим комітетом, головою профспілкового комітету тощо).

Оформляється таке рішення протоколом .

 

Загальні правила оподаткування профспілкових виплат

Відразу зауважимо, що питання оподаткування виникає тільки щодо виплат, які здійснюються членам профспілки та можуть бути персоніфіковані.

Що стосується неперсоніфікованих витрат профспілкової організації, тобто витрат, за якими неможливо чітко віднести їх до конкретної фізичної особи згідно з первинними бухгалтерськими документами (наприклад, витрати на організацію банкетів у зв’язку зі святкуванням професійних свят), то такі витрати не можуть бути об’єктом обкладення податком на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО). Зазначимо, що в період дії

Закону № 889 аналогічні роз’яснення надавала ДПАУ (див. лист від 18.02.2005 р. № 1453/6/17-3116).

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб регулює

розділ IV ПКУ.

Згідно з

п.п. 165.1.47 ПКУ сума виплат або відшкодувань (крім заробітної плати або інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються професійними спілками своїм членам протягом року, не включається до місячного (річного) оподатковуваного доходу членів профспілки при виконанні таких умов:

сукупний розмір таких виплат та відшкодувань за рік не перевищує суму граничного розміру доходу, визначеного згідно з абз. 1 п.п. 169.4.1 ПКУ, установленого на 1 січня такого року (у 2011 році — 1320 грн.);

— виплати здійснюються

в розмірах та на цілі, установлені загальними зборами членів профспілки.

Вимоги щодо наявності права на податкову соціальну пільгу для необкладення профспілкових виплат

ПКУ не висуває.

При невиконанні

перелічених вище умов сума профспілкової виплати (її частина) включається до загального місячного оподатковуваного доходу члена профспілки як дохід у вигляді додаткового блага та обкладається ПДФО за прогресивною шкалою, а саме:

за ставкою 15 % — дохід, сума якого не перевищує 10-кратний розмір мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня звітного податкового року (у 2011 році — 9410 грн.) (абз. 1 п. 167.1 ПКУ);

за ставкою 17 % — частина доходу в сумі перевищення (абз. 2 п. 167.1 ПКУ).

Якщо оподатковувана виплата здійснюється

в негрошовій формі, слід ураховувати норми п. 164.5 ПКУ, згідно з якими в такому разі базою обкладення ПДФО є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, помножена на «натуральний» коефіцієнт. Зауважимо, що методи визначення звичайної ціни встановлено у ст. 39 ПКУ, яка застосовуватиметься з 01.01.2013 р. До зазначеної дати слід застосовувати п. 1.20 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 р. № 334/94-ВР.

Зазначимо, що положеннями

п.п. 165.1.47 ПКУ слід керуватися, зокрема, при наданні членам профспілки матеріальної допомоги.

А от

користуватися положеннями п.п. 170.7.3 ПКУ, згідно з яким звільняється від оподаткування нецільова благодійна допомога в розмірі, що не перевищує граничний розмір доходу, визначений згідно з абз. 1 п.п. 169.4.1 ПКУ, профспілка під час виплати матеріальної допомоги своїм членам не може. Таку заборону прямо передбачено в абз. 2 п.п. 170.7.3 ПКУ. На це звертає увагу ДПАУ та Федерація професійних спілок України в листі № 4284.

Але якщо

нецільова благодійна допомога надається не членам профспілки (за умови, що така можливість передбачена в її статуті), то згідно з п.п. 170.7.3 ПКУ така виплата в розмірі, що не перевищує у 2011 році 1320 грн., не обкладається ПДФО. При цьому одержувач такої допомоги повинен мати на увазі: якщо загальна сума отриманої протягом року нецільової благодійної допомоги перевищує граничний розмір доходу, визначений згідно з абз. 1 п.п. 169.4.1 ПКУ, він повинен подати річну податкову декларацію із зазначенням суми допомоги.

Профспілкові виплати

, які не підлягають оподаткуванню на підставі п.п. 167.1.47 ПКУ, відображаються в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «167». Неоподатковувана нецільова благодійна допомога, що надається не членам профспілки, відображається з ознакою доходу «169». Оподатковувані профспілкові виплати відображаються з ознакою доходу «126» як дохід у вигляді додаткового блага. Нагадаємо, що Податковий розрахунок за формою № 1ДФ подається щокварталу протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу.

Крім того,

оподатковувані профспілкові виплати має бути відображено в Податковій декларації, яка подається щомісячно протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця.

Поряд з

п.п. 165.1.47 ПКУ для неоподаткування окремих виплат профспілкова організація може користуватися іншими нормами ПКУ. Це підтверджується в листі № 4284. Які це виплати та які умови їх неоподаткування, розглянемо далі.

 

Цільова благодійна допомога

Відповідно до положень

ПКУ профспілкові організації можуть надавати неоподатковувану цільову благодійну допомогу двох видів:

1) цільова благодійна допомога, що надається

за рішенням профспілки, прийнятим у встановленому порядку, члену профспілки, який має статус постраждалого внаслідок:

— екологічних, техногенних та інших катастроф у місцевостях, оголошених згідно з

Конституцією України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР зонами надзвичайної екологічної ситуації, — у граничних сумах, визначених КМУ;

— стихійного лиха, аварій, епідемій та епізоотій загальнодержавного або місцевого характеру, які завдали шкоди або створюють загрозу здоров’ю громадян, навколишньому природному середовищу, викликали або можуть викликати людські жертви чи втрату власності громадян, у зв’язку з якими рішення про залучення (надання) благодійної допомоги було прийнято відповідно КМУ або органом місцевого самоврядування,

у граничних сумах, визначених КМУ або органом місцевого самоврядування відповідно (абз. 5 п.п. «б» п. п 170.7.2 ПКУ). Зауважимо: для профспілок це новий вид неоподатковуваної цільової благодійної допомоги, яку може бути надано їх членам, що постраждали внаслідок зазначених обставин;

2) цільова благодійна допомога

на лікування та на реабілітацію (п.п. «а» п.п. 170.7.4 ПКУ). Така допомога не підлягає оподаткуванню при виконанні низки вимог, що висуваються ПКУ, основною з яких є вимога про те, щоб кошти перераховувалися безпосередньо закладу охорони здоров’я або протезно-ортопедичним підприємствам, реабілітаційним установам. Докладніше про умови, при виконанні яких цільова благодійна допомога на лікування і реабілітацію не включається до оподатковуваного доходу платника податків, читайте у статті «Матеріальна допомога» // «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 12, с. 21.

Допомога надається на підставі

заяви платника податків про надання цільової благодійної допомоги та підтверджуючих документів. Розмір неоподатковуваної цільової благодійної допомоги на лікування та реабілітацію в ПКУ не обмежено.

Неоподатковувана цільова благодійна допомога відображається в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з

ознакою доходу «169».

 

Допомога на поховання

Порядок оподаткування допомоги на поховання, що виплачується профспілковою організацією, установлено

п.п. «а» п.п. 165.1.22 ПКУ.

Згідно із зазначеною нормою

ПКУ кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платника податку професійною спілкою, не включаються до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи.

Неоподатковувана допомога може бути надана як на поховання члена профспілки, так і на поховання члена його сім’ї.

Розмір неоподатковуваної допомоги на поховання

, що надається за рахунок коштів профспілки, ПКУ не обмежений.

Допомога на поховання надається на підставі заяви та свідоцтва про смерть, виданого органом реєстрації актів громадянського стану.

Відомості про суму наданої допомоги на поховання відображаються профспілковою організацією в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з

ознакою доходу «146».

 

Путівки

Відповідно до

п.п. 165.1.35 ПКУ не включається до складу місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України такого платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або зі знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, створеною згідно із законодавством України, членом якої він є та до якої зараховуються його профспілкові внески. Як бачимо, будь-яких нововведень у питанні обкладення ПДФО вартості путівок, що надаються за рахунок коштів профспілки членам такої профспілки, ПКУ не встановлено.

Таким чином,

вартість путівок (її частина), наданих профспілкою, не підлягає обкладенню ПДФО при виконанні таких умов:

— путівку надає

професійна спілка, створена відповідно до законодавства України;

— путівка надається

члену профспілки, до якої він сплачує профспілкові внески;

— путівка призначена для відпочинку, оздоровлення та лікування, у тому числі для реабілітації інвалідів,

на території України члена профспілки та/або його дітей віком до 18 років.

Обмеження щодо вартості та кількості неоподатковуваних путівок, що надаються за рахунок коштів профспілки,

ПКУ не встановлено.

При невиконанні перелічених умов, вартість путівки (її частина), оплачена за рахунок коштів профспілки, обкладається ПДФО як дохід у вигляді додаткового блага з урахуванням «натурального» коефіцієнта (див. розділ «Загальні правила оподаткування профспілкових виплат»).

Вартість неоподатковуваних путівок (її частина), оплачена за рахунок коштів профспілки, підлягає відображенню в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з

ознакою доходу «156».

 

Подарунки та винагороди

Згідно з роз’ясненнями, наведеними в

листі № 4284, профспілкові організації при наданні подарунків та винагород своїм членам та іншим фізичним особам можуть використовувати норми пп. 165.1.38 і 165.1.39 ПКУ.

На підставі

п.п. 165.1.38 ПКУ не підлягає обкладенню ПДФО вартість орденів, медалей, знаків, кубків, дипломів, грамот та квітів, придбаних за рахунок профспілкових коштів, якими нагороджуються платники податків (незалежно від того, є вони членами профспілки чи ні). Розмір вартості зазначених винагород не обмежено. У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ такі неоподатковувані доходи відображаються з ознакою «159».

Відповідно до

п.п. 165.1.39 ПКУ не підлягає оподаткуванню вартість негрошових подарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 50 % однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), установленої на 1 січня звітного податкового року (у 2011 році — 470,50 грн. на місяць).

Отже, у 2011 році профспілкова організація може надати платнику податків (незалежно від того, є він членом профспілки чи ні) раз на місяць неоподатковуваний ПДФО негрошовий подарунок вартістю, що не перевищує 470,50 грн. Сума перевищення включається до оподатковуваного доходу платника податків та оподатковується як дохід у вигляді додаткового блага з урахуванням «натурального» коефіцієнта (див. розділ «Загальні правила оподаткування профспілкових виплат»). У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ неоподатковуваний дохід у вигляді подарунку відображається з

ознакою доходу «160», оподатковуваний дохід у сумі перевищення — з ознакою доходу «126». Крім того, оподатковуваний дохід у сумі перевищення має бути відображено в місячній Податковій декларації.

 

Профспілкові виплати та єдиний соціальний внесок

Згідно з

п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону № 2464 платниками єдиного соціального внеску (далі — ЄСВ) у частині нарахувань є роботодавці, зокрема, юридичні особи, що використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору та цивільно-правового договору. У свою чергу, платниками ЄСВ у частині утримань є наймані працівники та фізичні особи, які працюють на умовах цивільно-правового договору (пп. 2, 3 ч. 1 ст. 4 Закону № 2464).

Оскільки одержувачі профспілкових виплат (члени профспілки та інші фізичні особи) не є найманими працівниками профспілкових організацій, ЄСВ із таких виплат не справляється.

Сподіваємося, що матеріал, наведений у цій статті, полегшить роботу бухгалтерів профспілкових організацій в умовах нового законодавства.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі