Теми статей
Обрати теми

Розділ II декларації з ПДВ

Редакція ПБО
Стаття

Розділ ІI

 

Рядок декларації з ПДВ/код додатка

Опис

Які дані Реєстру виданих та отриманих податкових накладних використовуються для заповнення рядка декларації

Пункт Порядку № 41

1

2

3

4

II. ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ

10 / Д5

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) з податком на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання виключно у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які:

Цей рядок уключає обсяги придбаних з ПДВ на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою використання їх у господарській діяльності платника податків

П. 4.1 розділу V

10.1

підлягають оподаткуванню за основною ставкою та нульовою ставкою

У цьому рядку декларації відображаються тільки ті придбані з ПДВ на митній території України товари (послуги) та основні фонди, які використовуватимуться в операціях, що підлягають обкладенню ПДВ за ставками 20 % і 0 % (за винятком того податкового кредиту, який буде відображено у рядку 15.1 за результатами відповідного розділу). Причому право на податковий кредит у цьому випадку виникає незалежно від того, чи почали товари/послуги та необоротні активи використовуватися в господарській діяльності платника податків у звітному періоді, а також від того, чи здійснював такий платник податків у звітному періоді операції, що обкладаються ПДВ.
До цього рядка платник податків має право записати також суми податкового кредиту, не підтверджені податковою накладною, або якщо податкову накладну було виписано з порушенням установленого порядку, або якщо порушено порядок реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних за умови додавання до декларації заяви зі скаргою на постачальника-порушника за формою згідно з додатком Д8 до декларації з ПДВ та копій товарних чеків та інших розрахункових документів, що підтверджують факт сплати ПДВ у результаті придбання таких товарів/послуг та необоротних активів.
До рядка 10.1 включаються й суми податкового кредиту (без податкової накладної):
 — за транспортним квитком, готельним рахунком, рахунком за послуги зв’язку (у яких зазначено загальну суму платежу, суму ПДВ, ІПН продавця, крім тих, форму яких установлено міжнародними стандартами);
 — за касовими чеками з фіскальним номером та ІПН продавця на суму (без ПДВ) не більше 200 грн. на день (п. 201.11 ПКУ). Якщо ж сумарно за день величина «вхідного» ПДВ за такими чеками виявиться більшою за 40 грн., то суму перевищення до податкового кредиту платник податків уключити не зможе. Для відображення суми, що перевищила таку межу, у декларації рядків не передбачено. Водночас вважаємо, що платнику податків з цією метою можна використати рядок 14, про що варто письмово повідомити податковий орган.
Зверніть увагу: до рядка 10.1 уключаються й податкові накладні, обґрунтовано отримані із запізненням (у межах 365 календарних днів з дати їх виписування, а для платників, які застосовують касовий метод, — протягом 60 календарних днів з дати оплати отриманих товарів). Документальним підтвердженням такого обґрунтованого запізнення є, зокрема, лист із рекомендованим повідомленням про вручення з відбитком календарного поштового штемпеля та отримана разом з цим листом податкова накладна з відображенням на ній дати реєстрації на штампі вхідної кореспонденції (за умови дотримання інших вимог ПКУ щодо формування податкового кредиту). Такі роз’яснення викладено в консультаціях фахівців Інформаційно-довідкового департаменту державної податкової служби в розділах 130.18, 130.25 Єдиної бази податкових знань на сайті ДПАУ: www.sta.gov.ua та в листі ДПАУ від 22.02.2011 р. № 4905/7/16-1517-10.
Податкові накладні, не включені раніше до податкового кредиту «через забудькуватість», проводяться через уточнюючий розрахунок як виправлення помилки

Дані графи 9 розділу II Реєстру (для колонки А); дані графи 10 розділу II Реєстру (для колонки Б)

П. 4.1 розділу V

10.2

не є об’єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України)

У цьому рядку відображаються придбані на митній території України з ПДВ товари/послуги та необоротні активи (за виключенням тих придбань, які підлягають розподілу та відображаються у рядку 15), що використовуватимуться для здійснення виключно операцій, які не є об’єктом оподаткування (ст. 196 ПКУ) та/або звільнені від оподаткування (ст. 197 ПКУ, підрозділ 2 розділу XX ПКУ, міжнародні договори), та/або не обкладаються ПДВ (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пп. 186.2, 186.3 ПКУ за межами митної території України)

Дані граф 11, 15 розділу II Реєстру

П. 4.1 розділу V

11

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) без податку на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які:

У цьому рядку відображаються обсяги придбаних без ПДВ на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою використання їх у господарській діяльності платника податків

П. 4.1 розділу V

11.1

підлягають оподаткуванню за основною ставкою та нульовою ставкою

У цьому рядку відображаються придбані на митній території України без ПДВ товари/послуги та необоротні активи, які використовуватимуться в операціях, що підлягають оподаткуванню за ставками 20 % і 0 %.
Тут, зокрема, наводяться:
 — вартість отриманих послуг з міжнародних перевезень вантажів (нагадаємо, що такі послуги згідно з абзацом «а» п.п. 195.1.3 ПКУ підлягають оподаткуванню за ставкою 0 %);
 — вартість товарів/послуг та необоротних активів, придбаних у неплатників ПДВ та в осіб, які користуються ПДІ-пільгами на підставі ст. 197 ПКУ, підрозділу 2 розділу XX ПКУ, міжнародних договорів;
 — суми, сплачені банку за надані ним послуги (зокрема, за послуги з розрахунково-касового обслуговування, інкасації тощо);
 — вартість консультаційних, інжинірингових, інженерних, юридичних (у тому числі адвокатських), бухгалтерських, аудиторських, актуарних та інших подібних послуг консультаційного характеру, а також послуг з розробки, поставки і тестування програмного забезпечення, з обробки даних і надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп’ютерних систем (операції з поставки таких послуг згідно з п.п. 196.1.14 ПКУ не є об’єктом оподаткування)

Дані графи 9 розділу II Реєстру

П. 4.1 розділу V

11.2

не є об’єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України)

У цьому рядку відображаються придбані на митній території України без ПДВ товари/послуги та необоротні активи, які використовуватимуться в операціях, що не є об’єктом оподаткування (ст. 196 ПКУ) та/або звільнені від оподаткування (ст. 197 ПКУ, підрозділ 2 розділу XX ПКУ, міжнародні договори), та/або не обкладаються ПДВ (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пп. 186.2, 186.3 ПКУ за межами митної території України)

Дані граф 11, 15 розділу II Реєстру

П. 4.1 розділу V

12

Імпортовані товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які оподатковуються за основною ставкою та нульовою ставкою:

Цей рядок призначено для відображення обсягів імпортованих товарів, необоротних активів та отриманих на митній території України послуг від нерезидента з метою використання їх у межах господарської діяльності платника податків для здійснення операцій, що обкладаються ПДВ за ставками 20 % і 0 %.
Під імпортом п. 185.1 ПКУ розуміє ввезення товарів (супутніх послуг) на митну територію України в митному режимі імпорту чи реімпорту, а також постачання товарів (супутніх послуг) з-під митного режиму магазину безмитної торгівлі, митного складу або спеціальної митної зони, створених згідно з положеннями глав 35 — 37 Митного кодексу України від 11.07.2002 р. № 92-IV, для їх подальшого вільного обігу на території України.
У порядку, установленому для операцій з увезення товарів на митну територію України, обкладається ПДВ і готова продукція, вироблена з давальницької сировини українського замовника, що ввозиться на митну територію України (п. 205.2 ПКУ).
Зауважимо, що в рядку 12 декларації немає місця для податкового кредиту стосовно товарів, імпортованих у пільговому режимі та використаних не за цільовим призначенням. У старій формі декларації для цієї мети було передбачено рядок 12.5, до якого переносилися дані колонки Б рядка 8.2 попередньої декларації, на нашу думку, тут слід скористатися ряд. 12.1

П. 4.1 розділу V

12.1

обсяг придбання, податок на додану вартість, сплачений митним органам

До колонки А рядка 12.1 потрапляє вартість імпортованих товарів (супутніх послуг), тобто митна вартість таких товарів (супутніх послуг), виходячи з якої формується податковий кредит, а до колонки Б — сума сплаченого при імпорті ПДВ, відображеного в митній декларації, який власне і включається до податкового кредиту.
Згідно з п. 206.1 ПКУ при ввезенні товарів на митну територію України суми ПДВ, нараховані митним органом, підлягають сплаті до бюджету платниками податку до або на день подання митної декларації, за винятком операцій, за якими надається звільнення (умовне звільнення) від оподаткування.

Дані графи 9 розділу II Реєстру (для колонки А); дані графи 10 розділу II Реєстру (для колонки Б)

П. 4.1 розділу V

Податкові зобов’язання щодо «ввізного» ПДВ не відображаються в декларації з ПДВ.
У рядку 12.1 декларації (колонка Б) наводиться сума ПДВ, що включається до податкового кредиту на підставі ввізної митної декларації, оформленої відповідно до вимог законодавства, що підтверджує сплату податку (див. п. 201.12 ПКУ).
Датою виникнення права на податковий кредит при імпорті товарів (супутніх послуг) є дата сплати (нарахування) податку за податковими зобов’язаннями згідно з п. 187.8 ПКУ (див. п. 198.2 ПКУ). При цьому датою виникнення податкових зобов’язань є дата подання митної декларації для митного оформлення (п. 187.8 ПКУ). Це означає, що податкові зобов’язання та податковий кредит з ПДВ при імпорті товарів (супутніх послуг) виникають у тому самому періоді

 

 

12.2

погашені податкові векселі (для підприємств суднобудування)

У цьому рядку вказується обсяг увезення (імпорту) товарів, при митному оформленні яких сплату ПДВ було відстрочено шляхом видачі податкового векселя відповідно до підрозділу 3 розділу XX ПКУ (тільки для підприємств суднобудівної промисловості (клас 35.11 групи 35 КВЕД ДК 009:2005)). Цей рядок заповнюється у звітному періоді, в якому податкові векселі оплачено

Дані графи 9 розділу II Реєстру (для колонки А); дані графи 10 розділу II Реєстру (для колонки Б)

П. 4.2 розділу V

12.3

обсяг придбання товару, ввезеного із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))

У цьому рядку відображається обсяг імпортованих товарів (супутніх послуг), звільнених від обкладення ПДВ відповідно зі ст. 197 ПКУ, підрозділу 2 розділу XX ПКУ, міжнародних договорів, які призначено для здійснення операцій, оподатковуваних за ставками 20 % та 0 %

Дані графи 9 розділу II Реєстру

П. 4.1 розділу V

12.4

послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України

Цей рядок призначено для відображення обсягів придбання послуг у нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України, та сум ПДВ, щодо яких у платника виникло право на податковий кредит у зв’язку із здійсненням таких операцій.
Згідно з п.п. «в» п. 198.1, п. 208.2 ПКУ при отриманні послуг від нерезидента, місцем постачання яких є митна територія України, в одержувача таких послуг, зареєстрованого платником ПДВ, виникає право на віднесення сум ПДВ до податкового кредиту.
Документом, що засвідчує право на віднесення сум ПДВ до складу податкового кредиту, вважається податкова накладна, податкові зобов’язання за якою включено до податкової декларації попереднього періоду (див. п. 201.12 ПКУ).
Відповідно до п. 198.2 ПКУ датою виникнення права на податковий кредит для операцій з увезення на митну територію України товарів та з постачання послуг нерезидентом на митній території України є дата сплати (нарахування) податку за податковими зобов’язаннями згідно з п. 187.8 ПКУ.

Дані графи 9 розділу II Реєстру (для колонки А); дані графи 10 розділу II Реєстру (для колонки Б)

П. 4.1 розділу V

Таким чином, датою виникнення права на податковий кредит у цій ситуації буде наступний за відображенням податкових зобов’язань з ПДВ податковий період.
Докладніше ці питання розглянуто в тематичному номері «Послуги у ЗЕД» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 14).
Зауважимо: якщо у підприємства право на податковий кредит щодо таких послуг не виникає, їх вартість (без ПДВ) відображатиметься в рядку 13.3 або в рядку 14 декларації

 

 

13

Імпортовані товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які не є об’єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України):

Рядок 13 призначено для відображення обсягів імпортованих товарів, необоротних активів та послуг, отриманих від нерезидента на митній території України, з метою використання їх у господарській діяльності та призначених для здійснення операцій, що не є об’єктом оподаткування (ст. 196 ПКУ) та/або звільнені від оподаткування (ст. 197 ПКУ, підрозділ 2 розділу XX ПКУ, міжнародні договори), та/або не обкладаються ПДВ (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пп. 186.2, 186.3 ПКУ за межами митної території України)

П. 4.1 розділу V

13.1

обсяг придбання товару, податок на додану вартість по якому сплачений митним органам

До колонки А цього рядка записується митна вартість імпортованих товарів (супутніх послуг) без урахування ПДВ, сплаченого митним органам при митному оформленні таких товарів (супутніх послуг).
У цій ситуації права на податковий кредит щодо «ввізного» ПДВ платник податків не має, оскільки ввезені товари (супутні послуги) використовуватимуться ним в операціях, що не є об’єктом оподаткування, звільнені від оподаткування або не обкладаються ПДВ

Дані граф 11, 15 розділу II Реєстру

П. 4.1 розділу V

13.2

обсяг придбання товару, ввезеного із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))

До цього рядка платник податків записує обсяг придбання товарів (супутніх послуг), імпортованих у пільговому режимі, для здійснення операцій. звільнених від обкладення ПДВ відповідно до ст. 197 ПКУ, підрозділу 2 розділу XX ПКУ, міжнародних договорів

Дані граф 11, 15 розділу II Реєстру

П. 4.1 розділу V

13.3

послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України

Цей рядок (колонка А) призначено для відображення обсягів придбання без урахування ПДВ послуг у нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України, призначених для використання в операціях, звільнених від обкладення ПДВ згідно зі ст. 197 ПКУ, підрозділом 2 розділу XX ПКУ, міжнародними договорами.
У цій ситуації права на податковий кредит щодо нерезидентських послуг платник податків не має, оскільки їх придбано з метою використання в операціях, що не обкладаються ПДВ

Дані граф 11, 15 розділу II Реєстру

П. 4.1 розділу V

14

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України, імпорт товарів, необоротних активів та отримання від нерезидента на митній території України послуг, які не призначаються для їх використання у господарській діяльності

У цьому рядку вказується обсяг придбання (виготовлення, будівництва, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України, обсяг імпорту товарів та необоротних активів та обсяг отримання від нерезидента на митній території України послуг, не призначених для використання в господарській діяльності платника податків

П. 4.3 розділу V

14.1 / Д5

з податком на додану вартість

У колонці А цього рядка відображаються обсяги придбання з ПДВ вітчизняних та імпортованих товарів/послуг і необоротних активів, не призначених для використання в господарській діяльності платника ПДВ (наприклад, «негосподарські» подарунки, предмети соціального призначення тощо). Суми «вхідного» ПДВ щодо таких товарів/послуг та необоротних активів не включаються до податкового кредиту платника податків.
Саме тут, на нашу думку, можна відобразити суму, що перевищила 200 грн. на день (без урахування ПДВ), за касовими чеками без отримання податкової накладної, що містить фіскальний номер та ІПН продавця (див. коментар до рядка 10.1), але з письмовими поясненнями до декларації

Дані графи 13 розділу II Реєстру

П. 4.3 розділу V

14.2

без податку на додану вартість

Цей рядок аналогічний рядку 14.1 з тією лише різницею, що тут відображаються обсяги придбання вітчизняних та імпортованих товарів/послуг і необоротних активів, не призначених для використання в господарській діяльності платника ПДВ, без ПДВ

Дані графи 13 розділу II Реєстру

П. 4.3 розділу V

15 / Д5, Д7

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення, ввезення) з податком на додану вартість товарів/послуг та необоротних активів, які частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково в операціях, які не є об’єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186
розділу V Кодексу за межами митної території України):

У цьому рядку вказується обсяг придбання (виготовлення, будівництва, спорудження, ввезення) з ПДВ товарів/послуг та необоротних активів, що частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково — в операціях, що не є об’єктом оподаткування (ст. 196 ПКУ) та/або звільнені від оподаткування (ст. 197 ПКУ, підрозділ 2 розділу XX ПКУ, міжнародні договори), та/або не обкладаються ПДВ (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пп. 186.2, 186.3 ПКУ за межами митної території України).
Отже, тут цей рядок потрібно буде заповнювати платникам, які одночасно з операціями, що обкладаються ПДВ за ставками 20 % і 0 %, здійснюють операції, що включаються до рядків 3, 4, 5 декларації.

Тут фіксують обсяги придбань, податковий кредит щодо яких підлягає розподілу між оподатковуваними та не оподатковуваними ПДВ поставками відповідно до ст. 199 ПКУ. При цьому розподілу підлягає «вхідний» ПДВ щодо витрат (товарів/послуг та/або необоротних активів), зв’язок яких з тією чи іншою діяльністю визначити дуже важко. До таких витрат відносяться, наприклад, загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства, зі збутом (продажем) продукції, а також інші витрати, які складно віднести до тих чи інших операцій, не вдаючись до методів розподілу.
Розрахунок частки використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях здійснюється за попередній календарний рік. Для новоствореного платника та/або платника, в якого протягом попереднього календарного року були відсутні неоподатковувані операції, це перший звітний (податковий) період, в якому задекларовано такі операції.
Відповідний розподіл суми ПДВ для обчислення частки податкового кредиту здійснюється згідно з визначеною в таблиці 1 (Д7) (додаток 7) часткою використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях. Таке застосування (розрахунок частки) за 2010 рік слід подати з декларацією за березень/I квартал 2011 року (див. лист ДПАУ № 7273).
Обчислена частка використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях застосовується протягом поточного календарного року при визначенні податкового кредиту і заповненні рядка 15.1 (колонка Б) декларації

Дані граф 9, 11, 15 (окремі рядки) розділу II Реєстру; дані граф 10, 12, 16 (окремі рядки) розділу II Реєстру (для колонки Б)

П. 4.4 розділу V

15.1

 

 

У цьому рядку вказується частка використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях, що включається до складу податкового кредиту. Ця частка визначається виходячи з обсягів постачання за попередній рік, а саме: як відношення обсягів постачання оподатковуваних операцій (без урахування сум ПДВ) за попередній календарний рік до сукупних обсягів постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (без урахування сум ПДВ) за цей самий попередній календарний рік. Для 2011 року таким попереднім роком є 2010 рік.
Платники, в яких протягом попереднього календарного року не було неоподатковуваних операцій, але вони почали здійснюватися у звітному періоді, а також новостворені платники провадять у поточному календарному році розрахунок частини використання придбаних товарів/послуг між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями на підставі розрахунку, визначеного за фактичними даними обсягів з постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій першого звітного податкового періоду, в якому задекларовано такі операції.
Визначена у відсотках величина (показник графи 5 таблиці 1 додатка 7 до декларації) записується до комірки «ЧВ — значення колонки 5 таблиці 1 Д7» та застосовується протягом усього поточного календарного року (у цьому випадку — 2011 року), тобто повторюється в усіх звітних деклараціях до кінця календарного року.
Результати розподілу відображаються в Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних

Дані графи 9 (окремі рядки) розділу II Реєстру (для колонки А); дані графи 10 (окремі рядки) розділу II Реєстру (для колонки Б)

П. 4.4 розділу V

15.2

частина*, що не включається до складу податкового кредиту

У цьому рядку зазначається частка використання товарів/послуг та/або необоротних активів, що припадають на неоподатковувані операції, яка не включається до складу податкового кредиту.
Згідно з п. 11.10 Порядку № 1002 при проведенні платником розподілу сум податкового кредиту відповідно до п. 199.1 ПКУ в останній день звітного (податкового) періоду в Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних здійснюється запис щодо коригування записів податкових накладних, на підставі яких придбавалися такі товари/послуги.
При цьому в разі коригування сум податкового кредиту за операціями, що звільнені від оподаткування та не є об’єктом оподаткування, такі записи здійснюються: зі знаком «-» — у графах 9, 10 та одночасно зі знаком «+» — у графах 11, 12 Реєстру.
На наш погляд, при коригуванні сум податкового кредиту за операціями, що не обкладаються ПДВ (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено згідно з пп. 186.2, 186.3 ПКУ за межами митної території України), має здійснюватися запис: зі знаком «-» — у графах 9, 10 та водночас зі знаком «+» — у графах 15, 16 Реєстру

Дані граф 9, 11, 15 (окремі рядки) розділу II Реєстру

П. 4.4 розділу V

16

Коригування податкового кредиту (сума значень рядків (16.1 (+ чи -) + 16.1.2 (+ чи -) + 16.2 + 16.3 + 16.4 (+ чи -))

Цей рядок декларації призначено для коригування обсягів придбання та податкового кредиту з ПДВ. Збільшення податкового кредиту показують зі знаком «+», а зменшення — зі знаком «-».
Зверніть увагу: у рядку 16 декларації, як і в рядку 8, тепер немає рядків для зазначення інформації:
 — про самостійне виправлення помилки, що міститься в раніше поданій податковій декларації (рядок 16.1 старої форми декларації). У п. 50.1 ПКУ передбачено: якщо в майбутніх податкових періодах з урахуванням строків давності, визначених у ст. 102 ПКУ (1095 днів), платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться в раніше поданій податковій декларації, він зобов’язаний подати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації або відобразити таке коригування в поточній декларації. Однак з п. 1 розділу IV Порядку № 41 випливає, що єдиний спосіб самостійного виправлення ПДВ-помилок — подання уточнюючого розрахунку, котрий може чи подаватися як окремий документ, чи виступати як додаток до декларації (у такому разі у спеціальному полі 1 — «додаток до декларації» уточнюючого розрахунку — проставляється відповідна позначка, а також відповідна позначка про одночасне подання такого уточнюючого розрахунку з податковою декларацією проставляється в самій декларації з ПДВ);
 — про інші випадки (рядок 16.4 старої форми декларації). Нагадаємо, що до таких інших випадків, що відображаються в рядку 16.4, можна було віднести, наприклад, коригування податкового кредиту з ПДВ у зв’язку із псуванням та нестачею товару понад норми природного убутку. Тепер здійснювати це коригування, найімовірніше, доведеться також через уточнюючий розрахунок. Принаймні такий висновок випливає з листа № 7273. Хоча не виключені й інші варіанти. Так, у подібних ситуаціях ДПАУ, можливо, запропонує здійснювати коригування шляхом визнання умовного продажу з визнанням податкових зобов’язань з ПДВ, як це передбачено п. 198.5 ПКУ для випадків нестачі (розкрадання).
Джерелом для заповнення цього рядка є дані рядків 16.1 — 16.4 декларації

Дані граф 9, 11, 13, 15 розділу II Реєстру (для колонки А); дані граф 10, 12, 14, 16 розділу II Реєстру (для колонки Б) відповідно зі знаком «+» або «-»

П. 4.5 розділу V

16.1 / Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання та податкового кредиту, який було включено у рядок 10.1

У цьому рядку відображається збільшення або зменшення на підставі ст. 192 ПКУ обсягів придбання та відповідно податкового кредиту, уключеного до рядка 10.1 декларації (аналогічно п. 4.5 Закону про ПДВ).
Зауважимо, що цією статтею встановлено таке: якщо після постачання товарів (послуг) здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, уключаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та одержувача підлягають відповідному коригуванню.
Якщо в результаті такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку — постачальника, то одержувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення коригування, а також збільшив податковий кредит у зв’язку з отриманням таких товарів/послуг.
Якщо в результаті такого перерахунку відбувається збільшення суми компенсації на користь платника податку — постачальника, то одержувач відповідно збільшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо його зареєстровано як платника податку на дату проведення перерахунку.
Крім звичайних випадків повернення або перегляду сторонами цін, під дію ст. 192 ПКУ підпадають, зокрема, випадки коригування сум ПДВ при виконанні продавцем своїх гарантійних зобов’язань.
Майте на увазі: у рядку 16.1 не відображається коригування податкового кредиту в разі визнання за рішенням суду постачальника — платника ПДВ банкрутом, якщо раніше покупцем такому постачальнику було перераховано передоплату за товари/послуги, необоротні активи або від цього постачальника було отримано неоплачені товари/послуги, необоротні активи. У цій ситуації, найімовірніше, доведеться вдатися до уточнюючого розрахунку.
При заповненні рядків 16.1, 16.1.1, 16.1.2, 16.1.3 обов’язковим є подання додатка 1 до декларації «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1)», який заповнюється в розрізі контрагентів та розрахунків коригування до податкових накладних

Дані графи 9 розділу II Реєстру (для колонки А); дані графи 10 розділу II Реєстру (для колонки Б) відповідно зі знаком «+» або «-»

П. 4.5 розділу V

16.1.1 / Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання, по яких не нараховувався податок на додану вартість

У цьому рядку відображається збільшення або зменшення згідно зі ст. 192 ПКУ обсягів придбання, щодо яких не нараховувався ПДВ.
Показники цього рядка до підсумка рядка 16 не включаються

Дані граф 11, 13, 15 розділу II Реєстру відповідно зі знаком «+» або «-»

П. 4.5 розділу V

16.1.2 / Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання та податкового кредиту, який було включено у рядок 15.1

До цього рядка записується коригування відповідно до ст. 192 ПКУ обсягів придбання та податкового кредиту, які було включено до рядка 15.1 декларації. Значення рядка 16.1.2 враховується при коригуванні податкового кредиту після перерахунку частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів здійснених протягом року операцій та перерахунку частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях за результатами 12, 24 і 36 місяців

Дані графи 9 розділу II Реєстру (для колонки А); дані графи 10 розділу II Реєстру (для колонки Б) відповідно зі знаком «+» або «-»

П. 4.5 розділу V

16.1.3 / Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання, які було включено у рядок 15.2

У цьому рядку відображається коригування відповідно до ст. 192 ПКУ обсягів придбання, щодо яких ПДВ не включався до податкового кредиту і які було внесено до рядка 15.2 декларації

Дані граф 11, 15 розділу II Реєстру відповідно зі знаком «+» або «-»

П. 4.5 розділу V

16.2

коригування податкового кредиту внаслідок часткового використання товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського або переробного виробництва(-)

Цей рядок призначено для відображення коригування, пов’язаного з використанням раніше придбаних товарів/послуг, необоротних активів частково для виготовлення сільськогосподарськими підприємствами сільськогосподарських товарів/послуг або переробними підприємствами готової продукції, а частково — для виготовлення інших товарів/послуг.
Таке коригування провадиться виходячи із залишкової вартості необоротних активів та вартості залишків товарів, що використовуються або підлягають використанню в сільськогосподарському або переробному виробництві, пропорційно частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського або переробного виробництва та в інших операціях (для сільськогосподарських підприємств не нижче за питому вагу вартості сільськогосподарських товарів/послуг, розраховану згідно з вимогами п. 209.6 ПКУ):
а) при зміні напрямку використання товарів/послуг, необоротних активів з іншої діяльності на діяльність у сфері сільського та лісового господарства і рибальства або на діяльність з виготовлення готової продукції переробним підприємством;
б) при реєстрації сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування.
Порядок заповнення цього рядка аналогічний порядку заповнення рядка 16.3 старої форми декларації

П. 4.5 розділу V

16.3

коригування податкового кредиту по постачанню сільськогосподарської продукції у митному режимі експорту (переноситься з рядка 12.3 декларації (скороченої))(+)

У цьому рядку відображаються суми ПДВ, уключені до податкового кредиту за операціями сільськогосподарських підприємств з увезення сільськогосподарської продукції в митному режимі експорту. Значення цього рядка переноситься з рядка 12.3 декларації (скороченої)

П. 4.5 розділу V

16.4 / Д7

коригування податкового кредиту у зв’язку з перерахунком частки використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях

У цьому рядку відображається коригування податкового кредиту у зв’язку з перерахунком частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій.
Такий перерахунок здійснюється за підсумками календарного року. У разі зняття з обліку платника, у тому числі за рішенням суду, перерахунок частки здійснюється виходячи з фактичних обсягів оподатковуваних та неоподатковуваних операцій, проведених з початку поточного року до дати зняття з обліку.
Перерахунок частки використання товарів/послуг в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій здійснюється в порядку та за формою згідно з таблицею 2 «Перерахунок частки використання сплаченого (нарахованого) податку по придбаних (ввезених) товарах/послугах між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями» (Д7) (додаток 7). Результати такого перерахунку відображаються в податковій декларації за останній звітний (податковий) період року, а в разі зняття з обліку платника, у тому числі за рішенням суду, — у податковій декларації останнього податкового періоду, в якому відбулося зняття з обліку.
Перерахунок частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях здійснюється за результатами 12, 24 і 36 місяців їх використання в порядку та за формою відповідно до таблиці 3 «Перерахунок частки використання сплаченого (нарахованого) податку по придбаних (ввезених) необоротних активах між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями» (Д7) (додаток 7). Результати такого перерахунку відображаються в податковій декларації за звітний період, на який припадає 12-й, 24-й або 36-й місяць використання необоротних активів

Дані граф 9, 11, 15 розділу II Реєстру (для колонки А); дані граф 10, 12, 16 розділу II Реєстру (для колонки Б) відповідно зі знаком «+» або «-»

П. 4.5 розділу V

17

Усього податкового кредиту
(сума значень рядків (10.1 + 12.1 + 12.2 + 12.4 + 15.1 + 16 (- чи +)) колонки Б)

Значення цього рядка визначається відповідно до алгоритму, наведеного в його назві. У колонці Б рядка 17 відображається загальна сума податкового кредиту з ПДВ за звітний період. Колонка А при цьому не заповнюється

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі