Ви нам писали. Нюанси розподілу ПК з ПДВ

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Грудень, 2011/№ 99
В обраному У обране
Друк
Стаття

Нюанси розподілу ПК з ПДВ

 

В одній із попередніх статей, присвячених розподілу податкового кредиту (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 40, с. 27), було обіцяно, що ближче до кінця року, коли підійде час проводити відповідний перерахунок ПДВ, ми повернемося до цієї теми знову. І хоча до настання граничного строку подання декларації за останній звітний період року часу ще багато, читачі у своїх листах уже почали нагадувати нам про дану обіцянку. Сьогодні пропонуємо відповіді на кілька цікавих запитань, що стосуються зазначеного перерахунку.

Ігор ХМЕЛЕВСЬКИЙ, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор», i.khmelevskiy@id.factor.ua

 

Документи статті

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Порядок № 41 — Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затверджений наказом ДПАУ від 25.01.2011 р. № 41.

 

Перерахунок «вхідного» ПДВ за МНМА

 

Чи підлягає перерахунку «вхідний» ПДВ, відображений у момент придбання малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА), після закінчення 12, 24 і 36 місяців їх використання в оподатковуваній та неоподатковуваній діяльності?

 

Пунктом 199.1 ПКУ встановлено: якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково — ні, до суми ПДВ, яку платник має право віднести до податкового кредиту, уключається та частка сплаченого (нарахованого) податку при їх придбанні або виготовленні, що відповідає частці використання таких товарів/послуг в операціях, які обкладаються ПДВ (традиційно таку частку використання ми позначаємо ЧВ).

Згідно з п. 199.2 ПКУ частка використання сплаченого (нарахованого) ПДВ за придбаними (ввезеними) товарами (послугами) між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями (та сама ЧВ) у загальному випадку визначається у відсотках як відношення обсягів постачання оподатковуваних операцій (без урахування сум ПДВ) за попередній календарний рік до сукупних обсягів постачання оподатковуваних і неоподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за цей же попередній календарний рік. Визначена у відсотках величина застосовується протягом поточного календарного року .

Новостворені платники податків , а також ті, в яких у попередньому році неоподатковувані операції були відсутні, але з'явилися в поточному звітному періоді, повинні розрахувати значення ЧВ за підсумками першого звітного періоду, в якому виникли (стали декларуватися) такі неоподатковувані операції (див. п. 199.3 ПКУ).

Таким чином, якщо об'єкти МНМА придбавалися для одночасного використання в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях, то за загальним правилом, установленим п. 199.1 ПКУ, «вхідний» ПДВ, сплачений (нарахований) у зв'язку з таким придбанням, підлягає відповідному розподілу з використанням значення ЧВ, визначеного одним зі способів, наведених у пп. 199.2 або 199.3 цього Кодексу (подробиці розрахунку ЧВ див. у матеріалі, згаданому в преамбулі до сьогоднішньої статті).

Далі, відповідно до абзаца першого п. 199.4 ПКУ платник податку за підсумками календарного року здійснює перерахунок частки використання товарів/послуг в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних і неоподатковуваних операцій. Водночас абзацом другим цього пункту передбачено спеціальні правила для перерахунку частки використання сплаченого (нарахованого) ПДВ за придбаними (ввезеними) необоротними активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями: у річному перерахунку, про який ішлося в абз. першому, такі активи не беруть участі, бо для них передбачені свої періоди (12, 24 і 36 місяців з початку їх використання).

Повертаючись до питання про необхідність перерахунку «вхідного» ПДВ, відображеного в момент придбання МНМА, зауважимо, що ПКУ, на жаль, не пропонує власного визначення терміна «необоротні активи», хоча і постійно оперує ним, причому як у розд. V, присвяченому справлянню ПДВ, так і в розд. III, присвяченому справлянню податку на прибуток. При цьому системний аналіз тексту зазначених розділів у взаємозв'язку з визначенням іншого терміна — «основні засоби», наведеного в п.п. 14.1.138 цього Кодексу, з достатньою очевидністю дозволяє стверджувати про неідентичність зазначених термінів.

Зокрема, з останнього визначення випливає, що матеріальні активи, вартість яких не перевищує 2500 (до 01.01.2012 р. — 1000) гривень (інакше кажучи — малоцінні необоротні матеріальні активи, МНМА), прямо виключені зі складу основних засобів. Водночас із контексту вживання в ПКУ терміна «необоротні активи» неважко дійти висновку, що МНМА є складовою частиною необоротних активів (див., наприклад, таблицю з п. 145.1 цього Кодексу).

Підсумовуючи викладене, зробимо висновок: після первісного розподілу «вхідного» ПДВ у момент придбання об'єктів МНМА, призначених для використання частково в оподатковуваних, а частково — в неоподатковуваних операціях, доведеться проводити перерахунок суми такого ПДВ через 12, 24 і 36 місяців після початку використання відповідно до правил, установлених п. 199.4 ПКУ для необоротних активів. Деталі такого перерахунку також викладено у статті, згаданій у преамбулі (додатково див. «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 69, с. 26).

 

Нюанси розподілу ПК за необоротними активами

 

Що є вихідною точкою для відліку 12-місячних періодів при перерахунку податкового кредиту щодо необоротних активів, які придбавалися для використання в оподатковуваних операціях, але потім було використано за подвійним призначенням?

 

Як зазначалося у відповіді на попереднє запитання, перерахунок сум податкового кредиту щодо необоротних активів здійснюється за спеціальними правилами, викладеними в абзаці другому п. 199.4 ПКУ та конкретизованими в табл. 3 Додатка Д7 до декларації з ПДВ (докладно про заповнення цієї таблиці див. «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 28, с. 50). Результати такого перерахунку відображаються в декларації за звітний період, на який припадають 12-й, 24-й і 36-й місяці використання необоротних активів (п. 4.5 розд. V Порядку № 41). Причому якщо той чи інший необоротний актив свідомо придбавався для використання за подвійним призначенням, то відлік згаданих 12, 24 і 36 місяців має вестися не від періоду придбання, а від періоду початку його використання одночасно в оподатковуваних і неоподатковуваних операціях.

Якщо ж необоротні активи первісно купувалися для оподатковуваної діяльності і тільки через певний час почали використовуватися разом з оподатковуваною і в неоподатковуваній діяльності, то для них було б справедливим починати відлік 12, 24 і 36 місяців від дати первісного використання, а не від початку використання у двох видах діяльності. Принагідно зауважимо, що за такими активами виникає необхідність відкоригувати у бік зменшення «вхідний» ПДВ, який у момент придбання було повністю включено до податкового кредиту.

Податківці в консультації з ЄБПЗ за кодом 130.19 роз'яснюють, що в описаній ситуації платник податків повинен забезпечити облік основних фондів, які придбавалися для використання в оподатковуваних операціях, а в подальшому частково використовувалися в неоподатковуваних операціях, та наприкінці року здійснити перерахунок податкового кредиту, раніше сформованого при придбанні таких основних фондів відповідно до частки їх використання в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях. Якщо дотримуватися таких рекомендацій, то в кол. 6 табл. 3 Додатка Д7 за останній звітний (податковий) період року доведеться відобразити всю суму ПК, який було показано в момент придбання, у кол. 7 — частину ПК, що відповідає значенню ЧВ, розрахованому за підсумками такого року, яке використовуватиметься наступного року, а в кол. 8 — різницю між кол. 6 і кол. 7, яка зі знаком «-» відобразиться в ряд. 16.4 декларації за грудень (IV квартал). При цьому після 12, 24, 36 місяців ЧВ щодо таких активів усе одно потрібно буде перерахувати.

Додамо, що існує й інший варіант вирішення проблеми, який нам здається більш виваженим з точки зору методології розподілу ПДВ, передбаченої ПКУ: не очікуючи кінця року в періоді початку використання за подвійним призначенням необоротних активів, про які йдеться, відобразити в кол. 6 табл. 3 Додатка Д7 за цей період усю суму ПК, який було показано в момент придбання, а в кол. 7 — частину ПК із застосуванням значення ЧВ, визначеного на поточний рік. І потім уже перераховувати значення ЧВ за загальними правилами, установленими абзацом другим п. 199.4 ПКУ, тобто не наприкінці року, а за підсумками 12, 24 і 36 місяців, знову ж таки відлічуючи такі 12-місячні періоди від дати придбання необоротних активів.

 

ЧВ у декларації за грудень (IV квартал)

 

Яке значення ЧВ необхідно використовувати при розподілі «вхідного» ПДВ за товарами/послугами за грудень цього року — торішнє, яким користувалися впродовж цього року, чи вже нове, визначене на майбутній рік за 12 місяців поточного року?

 

Як передбачено п.п. 4.4 розд. V Порядку № 41 , розрахунок частки використання (ЧВ) товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях у загальному випадку здійснюється за попередній календарний рік*. Розподіл суми ПДВ для визначення частини податкового кредиту здійснюється згідно із значенням ЧВ, розрахованим у табл. 1 Додатка Д7 до декларації з ПДВ. При цьому, як зазначається в листі ДПАУ від 16.03.2011 р. № 7273/7/16-1517 («Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 25), а також у відповідній консультації з ЄБПЗ за кодом 130.19, розрахунок частки використання щодо обсягів постачання за попередній рік (заповнення табл. 1 Додатка Д7) здійснюється один раз на рік та подається разом з декларацією за останній звітний період такого попереднього року.

* Для спрощення викладу про розрахунок ЧВ новоствореними платниками та платниками, в яких протягом попереднього календарного року були відсутні неоподатковувані операції, не говоритимемо.

Зазначена величина наводиться у спеціальному полі ряд. 15.1 декларації з ПДВ та застосовується протягом усього поточного календарного року при заповненні кол. Б цього рядка. Формулу для розрахунку ЧВ із докладними поясненнями щодо її застосування наведено в статті «Розподіл «вхідного» ПДВ» («Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 40), тому повторно її тут не обговорюватимемо.

Таким чином, незважаючи на зміну протягом року співвідношення оподатковуваних та неоподатковуваних операцій, платнику в кожному звітному періоді цього року (із січня по грудень уключно) приписується використовувати незмінне значення ЧВ, визначене виходячи з обсягів оподатковуваних і неоподатковуваних операцій за попередній рік.

Потім, відповідно до абзацу першого п. 199.4 ПКУ за підсумками календарного року необхідно провести перерахунок частки використання товарів/послуг в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних і неоподатковуваних операцій (про це вже зазначалося у відповіді на перше запитання). Такий перерахунок здійснюється в порядку та за формою згідно з табл. 2 Додатка Д7 (див. п. 4.5 розд. V Порядку № 41).

Обчислена наприкінці року у зазначений в абзаці першому п. 199.4 ПКУ спосіб частка використання застосовується для проведення коригування сум ПДВ за придбаними товарами/послугами (за винятком необоротних активів), віднесених протягом року до податкового кредиту. Результати перерахунку сум податкового кредиту відображаються в податковій декларації за останній звітний (податковий) період року. Для цього значення проведеного коригування податкового кредиту з відповідним знаком переноситься з кол. 10 табл. 1 Додатка Д7 до ряд. 16.4 декларації за останній звітний (податковий) період року.

На підставі викладеного вимальовується така послідовність заповнення декларації з ПДВ за останній звітний (податковий) період поточного року (грудень або IV квартал) тими платниками, які зобов'язані провести річний перерахунок ЧВ:

— розд. I і ряд. 10 — 15.2 розд. II заповнюються в загальному порядку. При цьому у 2011 році у спеціальному полі ряд. 15.1 указується значення ЧВ з кол. 5 табл. 1 Додатка Д7 до декларації за березень або I квартал цього року ( у подальшому — значення ЧВ з кол. 5 табл. 1 Додатка Д7 до декларації за грудень попереднього року), виходячи з якого протягом усього року відбувається розподіл обсягів придбання (без ПДВ) між рядками 15.1 і 15.2 за кол. А, після чого обчислюється сума ПДВ, що підлягає включенню до складу податкового кредиту звітного періоду за кол. Б ряд. 15.1;

— у табл. 2 Додатка Д7 (докладно про її заповнення див. «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 28, с. 50) на підставі даних про обсяги постачання за січень — грудень поточного року здійснюється перерахунок ЧВ, результатом якого в кол. 10 має стати величина коригування податкового кредиту з тим чи іншим знаком, що підлягає перенесенню до ряд. 16.4 декларації з ПДВ за цей же період (грудень або IV квартал). Звертаємо увагу: ДПАУ нарешті визнала (див. консультацію з ЄБПЗ за кодом 130.25) те, про що ми писали давно: значення цієї колонки слід переносити до ряд. 16.4 декларації за останній звітний (податковий) період календарного року з протилежним знаком;

— у табл. 1 Додатка Д7 за останній звітний (податковий) період цього року розраховується значення ЧВ, яке використовуватиметься протягом усього майбутнього року. Для полегшення такого розрахунку досить значення кол. 2, 3 і 5 табл. 2 Додатка Д7 за цей період перенести до першого рядка відповідно за кол. 3, 4 і 5 табл. 1 цього додатка. Нове значення ЧВ наводитиметься наступного року у спеціальному полі ряд. 15.1 декларації з ПДВ із січня по грудень включно.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд