Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності (із змінами і доповненнями)

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Лютий, 2011/№ 11
В обраному У обране
Друк
Наказ від 22.12.2008 р. № 1524

Роз’яснює Міністерство фінансів України

Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності

Затверджено наказом від 22 грудня 2008 року № 1524

(із змінами і доповненнями*, останні з яких внесено наказом від 12 січня 2011 року № 10)

 

№ з/п

Показники, що порівнюються

Порівнювальні показники

1

2

3

Форма № 1 і № 1-м «Баланс»

1.

Рядок 010, графи 3 і 4

Форма № 1, рядок 011 мінус рядок 012, графи 3 і 4

2.

Рядок 030, графи 3 і 4

Форма № 1, рядок 031 мінус рядок 032, графи 3 і 4

3.

Рядок 080, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків 010, 020, 030, 035, 040, 045, 050, 055, 060, 065, 070, 075, графи 3 і 4

4.

Рядок 160, графи 3 і 4

Форма № 1, рядок 161 мінус рядок 162, графи 3 і 4

5.

Рядок 260, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків 100 — 160, 170 — 250, графи 3 і 4

6.

Рядок 280, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків 080, 260, 270, 275, графи 3 і 4

7.

Рядок 380, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків 300 — 340 плюс або мінус рядок 350 мінус рядки 360, 370, плюс або мінус рядок 375, графи 3 і 4

8.

Рядок 430, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків 400, 410, 415, 417, 418, 420 мінус рядок 416, графи 3 і 4

9.

Рядок 480, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків 440 — 470, графи 3 і 4

10.

Рядок 620, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків 500 — 600, 605, 610, графи 3 і 4

11.

Рядок 640, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків 380, 385, 430, 480, 620, 630, графи 3 і 4

Форма № 2 «Звіт про фінансові результати»

12.

Рядок 035, графа 3

Форма № 2, рядок 010 мінус рядки 015, 020, 025, 030

13.

Рядок 050, графа 3

Форма № 2, рядок 035 мінус рядок 040

14.

Рядок 055, графа 3

Форма № 2, рядок 040 мінус рядок 035

15.

Рядок 100, графа 3

Форма № 2, сума рядків 050, 060 мінус рядки 070, 080, 090 або рядок 060 мінус рядки 055, 070, 080, 090

16.

Рядок 105, графа 3

Форма № 2, сума рядків 055, 070, 080, 090 мінус рядок 060 або сума рядків 070, 080, 090 мінус рядки 050 і 060

17.

Рядок 170, графа 3

Форма № 2, сума рядків 100, 110, 120, 130 мінус рядки 140, 150, 160 або сума рядків 110, 120, 130 мінус рядки 105, 140, 150, 160

18.

Рядок 175, графа 3

Форма № 2, сума рядків 105, 140, 150, 160 мінус рядки 110, 120, 130 або сума рядків 140, 150, 160 мінус рядки 100, 110, 120, 130

19.

Рядок 190, графа 3

Форма № 2, рядок 170 мінус рядок 180

20.

Рядок 195, графа 3

Форма № 2, рядок 175 плюс рядок 180 або рядок 175 мінус вписуваний рядок 185 «Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності»

21.

Рядок 220, графа 3

Форма № 2, сума рядків 190 і 200 мінус рядки 205 і 210 або рядок 200 мінус рядки 195, 205, 210

22.

Рядок 225, графа 3

Форма № 2, рядок 205 мінус рядки 190 і 200 або рядок 195 плюс рядки 205 і 210 мінус рядок 200

23.

Рядок 280, графа 3

Форма № 2, сума рядків 230 — 270

24.

Рядки 010 — 280, графа 4

Форма № 2 за попередній рік, рядки 010 — 280, графа 3 (якщо у звітному році не встановлено помилок за минулі роки)

Форма № 2-м «Звіт про фінансові результати»

25.

Рядок 030, графа 3

Форма № 2-м, рядок 010 мінус рядок 020, графа 3

26.

Рядок 070, графа 3

Форма № 2-м, сума рядків 030, 040, 050, 060, графа 3

27.

Рядок 170, графа 3

Декларація з податку на прибуток підприємства

28.

Рядок 180, графа 3

Форма № 2-м, сума рядків 090, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 плюс або мінус рядок 080, графа 3

29.

Рядок 190, графа 3

Форма № 2-м, рядок 070 мінус рядок 180, графа 3

30.

Рядки 010 — 190, графа 4

Форма № 2-м за попередній рік, рядки 010 — 190, графа 3

Форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів»

31.

Рядок 150, графа 3

Форма № 3, сума рядків 010 — 080, графа 3, мінус сума рядків 090 — 145, графа 3

32.

Рядок 150, графа 4

Форма № 3, сума рядків 010 — 080, графа 4, мінус сума рядків 090 — 145, графа 4

33.

Рядок 170, графа 3

Форма № 3, рядок 150, графа 3, плюс або мінус рядок 160, графа 3

34.

Рядок 170, графа 4

Форма № 3, рядок 150, графа 4, плюс або мінус рядок 160, графа 4

35.

Рядок 280, графа 3

Форма № 3, сума рядків 180 — 230, графа 3, мінус сума рядків 240 — 270, графа 3

36.

Рядок 280, графа 4

Форма № 3, сума рядків 180 — 230, графа 4, мінус сума рядків 240 — 270, графа 4

37.

Рядок 300, графа 3

Форма № 3, рядок 280, графа 3, плюс або мінус рядок 290, графа 3

38.

Рядок 300, графа 4

Форма № 3, рядок 280, графа 4, плюс або мінус рядок 290, графа 4

39.

Рядок 370, графа 3

Форма № 3, сума рядків 310 — 330, графа 3, мінус сума рядків 340 — 360, графа 3

40.

Рядок 370, графа 4

Форма № 3, сума рядків 310 — 330, графа 4, мінус сума рядків 340 — 360, графа 4

41.

Рядок 390, графа 3

Форма № 3, рядок 370, графа 3, плюс або мінус рядок 380, графа 3

42.

Рядок 390, графа 4

Форма № 3, рядок 370, графа 4, плюс або мінус рядок 380, графа 4

43.

Рядок 400, графа 3

Форма № 3, рядок 170, графа 3, плюс або мінус рядок 300, графа 3, плюс або мінус рядок 390, графа 3

44.

Рядок 400, графа 4

Форма № 3, рядок 170, графа 4, плюс або мінус рядок 300, графа 4, плюс або мінус рядок 390, графа 4

45.

Рядок 410, графа 3

Форма № 1, сума рядків 230 і 240, графа 3

46.

Рядок 410, графа 3

Форма № 3, рядок 430, графа 4 (якщо у звітному році не встановлено помилок за минулі роки)

47.

Рядок 410, графа 4

Форма № 1, за попередній рік, сума рядків 230 і 240, графа 3 (якщо у звітному році не встановлено помилок за минулі роки)

48.

Рядок 430, графа 3

Форма № 1, сума рядків 230 і 240, графа 4

49.

Рядок 430, графа 3

Форма № 3, рядок 410, графа 3, плюс або мінус рядок 400, графа 3, плюс або мінус рядок 420, графа 3

50.

Рядок 430, графа 4

Форма № 1, за попередній рік, сума рядків 230 і 240, графа 4 (якщо у звітному році не встановлено помилок за минулі роки)

51.

Рядок 430, графа 4

Форма № 3, рядок 410, графа 4, плюс або мінус рядок 400, графа 4, плюс або мінус рядок 420, графа 4

Форма № 4 «Звіт про власний капітал»

67.

Рядок 010, графи 3 — 11

Форма № 1 (на 31 грудня попереднього року), рядки 300 — 380, графа 4 відповідно

68.

Рядок 010, графи 3 — 11

Форма № 4 (за попередній рік), рядок 300, графи 3 — 11 відповідно

69.

Рядок 050, графи 3 — 11

Форма № 1 (на 31 грудня звітного року), рядки 300 — 380, графа 3 відповідно (якщо у звітному році не встановлено помилок за минулі роки)

70.

Рядок 050, графи 3 — 11

Форма № 4, алгебраїчна сума рядків 010, 020, 030 і 040, графи 3 — 11 відповідно

71.

Рядок 130, графа 8

Форма № 2, рядок 220 або 225, графа 3

72.

Рядок 150, графа 3 (позитивне значення)

Форма № 4, рядок 150, графа 8 (від'ємне значення)

73.

Рядок 160, графа 7 (позитивне значення)

Форма № 4, рядок 160, графа 8 (від'ємне значення)

74.

Рядок 290, графи 3 — 11

Форма № 4, алгебраїчна сума рядків 060 — 280, графи 3 — 11 відповідно

75.

Рядки 300, графи 3 — 11

Форма № 4, алгебраїчна сума рядків 050 і 290, графи 3 — 11 відповідно

76.

Рядок 300, графи 3 — 11

Форма № 1 (на 31 грудня звітного року), рядки 300 — 380, графа 4 відповідно

77.

Рядки 010 — 300, графа 11

Форма № 4, рядки 010 — 300, алгебраїчна сума граф 3 — 10 відповідно

Форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»

78.

Рядки 010 — 080, графа 14

Форма № 5, рядки 010 — 080, графа 3, мінус графа 4, плюс графа 5, плюс або мінус графа 6, мінус або плюс графа 7, мінус графа 8, плюс графа 9, мінус графа 10, мінус графа 11, плюс або мінус графа 12, мінус або плюс графа 13, плюс графа 15 відповідно

79.

Рядок 080, графи 3 і 14

Форма № 1, рядок 011, графи 3 і 4

80.

Рядок 080, графи 4 і 15

Форма № 1, рядок 012, графи 3 і 4

81.

Рядок 080, графи 3 — 15

Форма № 5, алгебраїчна сума рядків 010 — 070, графи 3 — 15 відповідно

82.

Рядок 090, графа 14

Форма № 5, рядок 090, графа 3 мінус графа 4, плюс графа 5 мінус графа 8, плюс графа 9 мінус графа 11, плюс або мінус графа 12, мінус або плюс графа 13

83.

Рядок 090, графа 3 мінус графа 4

Форма № 1, рядок 065, графа 3

84.

Рядок 090, графа 14

Форма № 1, рядок 065, графа 4

85.

Рядки 100 — 260, графа 14

Форма № 5, рядки 100 — 260, графа 3, мінус графа 4, плюс графа 5, плюс або мінус графа 6, мінус або плюс графа 7, мінус графа 8, плюс графа 9, мінус графа 10, мінус графа 11, плюс або мінус графа 12, мінус або плюс графа 13, плюс графа 15 відповідно

86.

Рядок 105, графи 3 і 14

Форма № 1, рядок 055 плюс рядок 057, графи 3 і 4

87.

Рядок 105,графа 14 мінус рядок 269

Форма № 1, рядок 056, графа 4

88.

Рядок 105, графи 4 і 15

Форма № 1, рядок 057, графи 3 і 4

89.

Рядок 260, графи 3 і 14 мінус рядок 105, графи 3 і 14

Форма № 1, рядок 031, графи 3 і 4

90.

Рядок 260, графи 4 і 15, мінус рядок 105, графи 4 і 15

Форма № 1, рядок 032, графи 3 і 4

91.

Рядок 260, графи 3 — 19

Форма № 5, алгебраїчна сума рядків 100 — 250, графи 3 — 19 відповідно

92.

Сума рядків 265 і 926

Форма № 1, рядок 275, графа 4 (розбіжність на інші активи, призначені для продажу)

93.

Рядок 269

Форма № 1, рядок 055 мінус рядок 056 плюс рядок 057, графа 4

94.

Рядок 340, графа 4

Форма № 1, рядок 020, графа 4 (розбіжність на суму авансових платежів підрядникам для фінансування капітального будівництва)

95.

Рядок 340, графи 3 і 4

Форма № 5, сума рядків 280 — 330, графи 3 і 4

96.

Сума рядків 350 — 370, графа 4

Форма № 1, рядок 040, графа 4

97.

Сума рядків 380 — 410, графа 4

Форма № 1, рядок 045, графа 4

98.

Рядок 420, графа 5

Форма № 1, рядок 220, графа 4

99.

Рядок 420, графи 3, 4, 5

Форма № 5, сума рядків 350 — 410, графи 3, 4, 5

99.1.

Сума рядків 421 — 423

Форма № 1, рядок 045, графа 4

99.2.

Сума рядків 424 — 426

Форма № 1, рядок 220, графа 4

100.

Сума рядків 440 — 490, графа 3

Форма № 2, рядок 060, графа 3

101.

Сума рядків 440 — 490, графа 4

Форма № 2, рядок 090, графа 3

102.

Рядок 491, графа 4

Форма № 5, рядок 775, графа 4

103.

Сума рядків 500 — 520, графа 3

Форма № 2, рядок 110, графа 3

104.

Сума рядків 500 — 520, графа 4

Форма № 2, рядок 150, графа 3

105.

Сума рядків 530, 550, 560, графа 3

Форма № 2, рядок 120, графа 3

106.

Сума рядків 540, 550 і 560, графа 4

Форма № 2, рядок 140, графа 3 плюс Форма № 5 рядок 342 плюс рядок 633

107.

Сума рядків 570 — 610, 630, графа 3

Форма № 2, рядок 130, графа 3

108.

Сума рядків 570 — 600, 620, 630, графа 4

Форма № 2, рядок 160, графа 3

109.

Рядок 690, графа 3

Форма № 5, сума рядків 640 — 680, графа 3

110.

Рядок 690, графа 3

Форма № 3, рядок 430, графа 3

111.

Рядок 690, графа 3

Форма № 1, сума рядків 230, 240, графа 4

112.

Рядок 780, графи 3 — 9

Форма № 5, сума рядків 710 — 775, графи 3 — 9

113.

Рядки 710 — 780, графа 9

Форма № 5, рядки 710 — 780, сума граф 3, 4, 5 мінус графи 6, 7

114.

Рядок 780, мінус рядок 775, графи 3 і 9

Форма № 1, сума рядків 400, 410, 415, 417, 418 мінус рядок 416, графи 3 і 4

115.

Сума рядків 800 — 860, 880, графа 3

Форма № 1, рядок 100, графа 4

116.

Рядок 870, графа 3

Форма № 1, рядок 110, графа 4

117.

Рядок 890, графа 3

Форма № 1, рядок 120, графа 4

118.

Рядок 900, графа 3

Форма № 1, рядок 130, графа 4

119.

Рядок 910, графа 3

Форма № 1, рядок 140, графа 4

120.

Рядок 920, графи 3, 4, 5

Форма № 5, сума рядків 800 — 910, графи 3, 4, 5

121.

Рядок 940, графа 3

Форма № 1, рядок 161, графа 4

122.

Рядок 1210

Форма № 5, сума рядків 1241 і 1251

123.

Рядок 1210

Декларація з податку на прибуток підприємства

124.

Рядок 1220, мінус рядок 1230

Форма № 1, рядок 060, графа 3

125.

Рядок 1230, мінус рядок 1220

Форма № 1, рядок 460, графа 3

126.

Рядок 1225

Форма № 5, рядок 1220 мінус або плюс рядок 1242, мінус або плюс рядок 1252

127.

Рядок 1225, мінус рядок 1235

Форма № 1, рядок 060, графа 4

128.

Рядок 1235, мінус рядок 1225

Форма № 1, рядок 460 графа 4

129.

Рядок 1235

Форма № 5, рядок 1230 плюс або мінус рядок 1243, плюс або мінус рядок 1253

130.

Рядок 1240

Форма № 5, рядок 1241 плюс або мінус рядок 1242, плюс або мінус рядок 1243

131.

Рядок 1240

Форма № 2, рядок 180, графа 3, плюс рядок 210, графа 3 або рядок 210, графа 3, мінус вписуваний рядок 185 «Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності», графа 3

132.

Рядок 1250

Форма № 5, рядок 1251 плюс або мінус рядок 1252, плюс або мінус рядок 1253

133.

Рядок 1300

Форма № 5, сума рядків 080 і 260, графа 10, плюс рядок 1430, графа 8

133.1.

Рядок 1310

Форма № 5, сума рядків 1311, 1312, 1314 — 1317

134.

Рядок 1410, графа 13 і 17

Форма № 1 рядок 035 плюс рядок 037 мінус 036 графа 3 і 4

135.

Рядок 1410, графа 3 мінус графа 4 плюс графа 13

Форма № 1, рядок 035, графа 3

136.

Рядок 1410, графа 11 мінус графа 12 плюс графа 17

Форма № 1, рядок 035, графа 4

137.

Рядок 1410, графи 3 і 11

Форма № 1, рядок 036, графа 3 і 4

138.

Рядки 1410 — 1415, графа 11

Форма № 5, рядки 1410 — 1415, графа 3, плюс графа 5, мінус графа 6, мінус графа 9, плюс графа 10

139.

Рядки 1410 — 1415, графа 12

Форма № 5, рядки 1410 — 1415, графа 4, мінус графа 7, плюс графа 8

140.

Рядки 1410 — 1415, графа 17

Форма № 5, рядки 1410 — 1415, графа 13, плюс графа 14, плюс або мінус графа 15, мінус графа 16

141.

Рядок 1410, графа 3 плюс графа 13, графа 11 плюс графа 17

Форма № 1, рядок 035 плюс рядок 037, графи 3 і 4 відповідно

142.

Рядок 1410, графи 3 — 17

Форма № 5, сума рядків 1411 — 1415, графи 3 — 17 відповідно

143.

Рядок 1410, графи 4 і 12

Форма № 1, рядок 037, графи 3 і 4 відповідно

144.

Рядки 1420 — 1424, графа 11

Форма № 5, рядки 1420 — 1424, графа 3, плюс графа 5, мінус графа 6, мінус графа 9, плюс графа 10

145.

Рядки 1420 — 1424, графа 17

Форма № 5, рядки 1420 — 1424, графа 13, плюс графа 14, плюс або мінус графа 15, мінус графа 16

146.

Рядок 1420, графа 3 плюс графа 13

Форма № 1, рядок 110, графа 3

147.

Рядок 1420, графа 3 плюс графа 13, графа 11 плюс графа 17

Форма № 1 рядок 110, графи 3 і 4 відповідно

148.

Рядок 1420, графа 11 плюс графа 17

Форма № 1, рядок 110, графа 4

149.

Рядок 1420, графи 3 — 17

Форма № 5, сума рядків 1421 — 1424, графи 3 — 17 відповідно

150.

Рядок 1430, графи 3 — 17

Форма № 5, сума рядків 1410 і 1420, графи 3 — 17 відповідно

151.

Рядки 1500, 1520 і 1540, графа 3 мінус графа 4

Форма № 5, рядки 1500, 1520 і 1540, графа 5 мінус графа 6

152.

Рядки 1500, 1520 і 1540, графа 11

Форма № 5, рядки 1500, 1520 і 1540, графа 5 мінус графа 6 мінус графа 7 плюс або мінус графа 10

153.

Рядок 1500, графи 3 — 11

Форма № 5, сума рядків 1510, 1513 — 1519, графи 3 — 11

154.

Рядки 1510 — 1519, 1530 — 1539, графа 11

Форма № 5, рядки 1510 — 1519, 1530 — 1539, графа 5, мінус графа 6, мінус графа 7, плюс або мінус графа 10

155.

Рядки 1510 — 1519, 1530 — 1539, графа 5

Форма № 5, рядки 1510 — 1519, 1530 — 1539, графа 3, мінус графа 4, якщо графа 3 > графи 4

156.

Рядки 1510 — 1519, 1530 — 1539, графа 6

Форма № 5, рядки 1510 — 1519, 1530 — 1539, графа 4, мінус графа 3, якщо графа 3 < графи 4

157.

Рядок 1520, графи 3 — 11

Форма № 5, сума рядків 1530, 1533 — 1539, графи 3 — 11

158.

Рядок 1540, графи 3 — 11

Форма № 5, рядок 1500, плюс рядок 1520, графи 3 — 11

159.

Рядок 1540, графа 5

Форма № 2, рядок 061

160.

Рядок 1540, графа 6

Форма № 2, рядок 091

161.

Рядки 1500 — 1540, графа 10

Форма № 5, рядки 1500 — 1540, графа 8, мінус графа 9

Форма № 6 «Інформація за сегментами»

162.

Сума граф 3 — 16 за рядками 010 — 390 відповідного року

Форма № 6, рядки 010 — 390, графи 17 і 18

163.

Рядок 010, графи 3 — 18

Форма № 6, сума рядків 011 — 013, графи 3 — 18

164.

Рядок 011, графи 17, 18

Форма № 2, рядок 035, графи 3, 4

165.

Рядок 013, плюс рядок 051, графи 17, 18

Форма № 2, рядок 060, графи 3, 4

166.

Рядок 020, графи 3 — 18

Форма № 6, сума рядків 021 і 022, графи 3 — 18

167.

Сума рядків 020 і 052, графи 17, 18

Форма № 2, сума рядків 110 і 120, графи 3 і 4

168.

Сума рядків 021, 022, 052, графи 17, 18

Форма № 2, сума рядків 110, 120, графи 3, 4

169.

Рядок 030, графи 17, 18

Форма № 2, рядок 130, графи 3, 4 або різниця, включена до рядку 050 Форми № 6

170.

Рядок 040, графи 3 — 18

Форма № 6, сума рядків 010, 020, 030, графи 3 — 18

171.

Рядок 053, графи 17, 18

Форма № 2, рядок 200, графи 3, 4

172.

Рядок 060, графи 3 — 18

Форма № 6, рядок 012, графи 3 — 18

173.

Рядок 070, графи 3 — 18

Форма № 6, сума рядків 040, 050 мінус рядок 060, графи 3 — 18

174.

Рядок 070, графи 17, 18

Форма № 2, сума рядків 035, 060, 110, 120, 130, 185, 200, графи 3 і 4

175.

Рядок 080, графи 3 — 18

Форма № 6, сума рядків 081, 082, графи 3 — 18

176.

Рядок 081, графи 17, 18

Форма № 2, рядок 040, графи 3, 4

177.

Рядок 090, графи 17, 18

Форма № 2, рядок 070, графи 3, 4

178.

Рядок 100, графи 17, 18

Форма № 2, рядок 080, графи 3, 4

179.

Рядок 110, графи 17, 18

Форма № 2, рядок 090, графи 3, 4

180.

Рядок 120, графи 17, 18

Форма № 2, сума рядків 140, 150, графи 3, 4

181.

Рядок 121, графи 17, 18

Форма № 2, рядок 150, графи 3, 4

182.

Рядок 130, графи 17, 18

Форма № 2, рядок 160, графи 3, 4

183.

Рядок 140, графи 3 — 18

Форма № 6, сума рядків 080, 090, 100, 110, 120, 130, графи 3 — 18

184.

Рядок 153, графи 17, 18

Форма № 2, рядок 205, графи 3 і 4

185.

Рядок 154, графи 17, 18

Форма № 2, сума рядків 180, 210, графи 3 і 4

186.

Рядок 160, графи 3 — 18

Форма № 6, рядок 082, графи 3 — 18

187.

Рядок 170, графи 3 — 18

Форма № 6, сума рядків 140, 150 мінус рядок 160, графи 3 — 18

188.

Рядок 180, графи 3 — 18

Форма № 6, рядок 040 мінус рядок 140, графи 3 — 18

189.

Рядок 190, графи 3 — 18

Форма № 6, рядок 070 мінус рядок 170, графи 3 — 18

190.

Рядок 190, графи 17, 18

Форма № 2, рядок 220 або 225, графи 3, 4

191.

Рядок 230, графи 3 — 18

Форма № 6, сума рядків 200 і 220, графи 3 — 18

192.

Рядок 230, графи 17, 18

Форма № 1, рядок 280, графи 3, 4

193.

Рядок 270, графи 3 — 18

Форма № 6, сума рядків 240 і 260, графи 3 — 18

194.

Рядок 270, графи 17, 18

Форма № 1, сума рядків 430, 480, 620 і 630, графи 3, 4

195.

Рядок 280, графи 17, 18

Форма № 5, рядок 340, графи 3 (за звітний і попередній рік)

196.

Рядок 290, графи 17, 18

Форма № 5, рядок 1300 (за звітний і попередній рік)

197.

Рядок 300, графи 17, 18

Форма № 6, рядок 011, графи 17, 18

198.

Рядок 310, графи 17, 18

Форма № 6, рядок 230, графи 17, 18

199.

Рядок 320, графи 17, 18

Форма № 6, рядок 280, графи 17, 18

200.

Рядок 350, графи 17, 18

Форма № 6, рядок 300, графи 17, 18

201.

Рядок 360, графи 17, 18

Форма № 6, рядок 310, графи 17, 18

202.

Рядок 370, графи 17, 18

Форма № 6, рядок 320, графи 17, 18

 

* Зміни

не публікуються, оскільки Методичні рекомендації наводимо в кодифікованому вигляді з урахуванням унесених змін. Нагадаємо нашу систему кодифікації: нові положення виділено напівжирним курсивом, виключені норми не наводяться. —
Прим. ред.

 

Примітка.

У рядках 050, 150, 220 і 260 за графами 15 і 16 Форми № 6 наводяться ті показники, які не включені до відповідних показників у рядках 010, 020, 030, 080, 090 — 120, 130, 200 і 240 за графами 15 і 16 Форми № 6.

Показники форм фінансової звітності

№ 1 — № 6 наводяться в тисячах гривень без десяткових знаків, а показники форм № 1-м і № 2-му тисячах гривень з одним десятковим знаком.

 

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку В. Пархоменко

 коментар редакції

Відкориговано порівнянність показників фінансової звітності

Зміни, унесені наказом Мінфіну від 12.01.2011 р. № 10 до Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, затверджених наказом цього відомства від 22.12.2008 р. № 1524,

переважно стосуються відповідностей (взаємних ув'язок) показників оновленої форми Звіту про рух грошових коштів. Адже, як відомо, починаючи зі звітності за 2010 рік застосовується інший порівняно з колишніми звітними періодами підхід до складання розділу I «Рух коштів у результаті операційної діяльності» форми № 3: тепер цей розділ так само як і розділи II «Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності» і III «Рух коштів у результаті фінансової діяльності» заповнюється з використанням прямого методу. Наслідком цього стало викладення в новій редакції позиції «Форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів» Методрекомендацій з одночасним значним скороченням кількості взаємних ув'язок для статей цього звіту.

Нюанси підготовки Звіту про рух грошових коштів висвітлено у статті «Звіт про рух грошових коштів: складаємо прямим методом» // «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 7 і № 9, де, крім іншого, наведено числовий приклад, що демонструє порядок його складання.

Форма № 3.

Зважаючи на те, що в сьогоднішній формі № 3 відомості про фактичне надходження грошових коштів у розрізі основних джерел та фактичне витрачання грошових коштів за найбільш істотними напрямами використання наводяться в усіх розділах послідовно (а не у спеціально відведених для цього графах «Надходження» та «Видаток», як було в колишньому варіанті), змінився й механізм порівняння показників Звіту про рух грошових коштів. До того ж, у графі 3 форми № 3 зараз відображаються відповідні показники за звітний період, а в її графі 4 за аналогічний період попереднього року. З урахуванням викладеного показники рядків форми № 3 порівнюються тепер у розрізі кожної з граф: за графою 3 чи за графою 4. Наприклад, для визначення значення рядка 150 за графою 3 форми № 3 потрібно із суми її рядків 010 — 080 відняти суму рядків 090 — 145 за цією ж графою. Виняток становить рядок 410 «Залишок коштів на початок року» Звіту про рух грошових коштів, показник графи 3 якого має бути тотожний відображеному в його рядку 430 за графою 4, звісно, якщо у звітному році не було виявлено помилки за минулі роки. Відразу уточнимо: у разі виявлення помилок минулих років показник рядка 410 за графою 3 приймається таким, що дорівнює сумі рядків 230 і 240 за графою 3 форми № 1 «Баланс».

Слід мати на увазі при порівнянні, що визначені розрахунковим шляхом показники рядків 150, 280 і 370 форми № 3, призначені для відображення чистого руху коштів до надзвичайних подій у результаті відповідних видів діяльності, можуть мати

як додатне, так і від’ємне значення (наводиться в дужках), так само як і надходження чи витрачання (наводиться в дужках) грошових коштів, пов'язані з надзвичайними подіями у процесі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності (рядки 160, 290, 380 форми № 3). Тому, обчислюючи величини чистої зміни грошових коштів у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності протягом звітного періоду (рядки 170, 300 і 390 відповідно), а також показник рядка 400 «Чистий рух коштів за звітний період» Звіту про рух грошових коштів, слід брати до уваги знак рядків 150, 160, 280, 290, 370 і 380. При цьому підсумок розрахунку рядків 170 (ряд. 150 ± ряд. 160), 300 (ряд. 280 ± ряд. 290), 390 (ряд. 370 ± ряд. 380) і 400 (ряд. 170 ± ряд. 300 ± ряд. 390) також відображається з урахуванням знаку результату: якщо сформувалася від’ємна величина, її беруть у дужки.

Не варто забувати також про те, що показані в

рядках 410 і 430 за відповідною графою дані про залишки грошових коштів на початок і кінець звітного року повинні дорівнювати наведеному в Балансі залишку грошових коштів та грошових еквівалентів (сумі рядків 230 і 240 форми № 1). Щоправда, рівність згаданих показників за аналогічний період попереднього року буде досягнута лише у випадку, коли у звітному періоді не було виявлено помилок за минулі роки.

До речі, через незбіг показників форми № 3 за 2009 рік та оновленого Звіту про рух грошових коштів Мінфін спільно з Держкомстатом дозволили

не наводити дані в рядках графи 4 «За аналогічний період попереднього року» форми № 3 за 2010 рік (лист від 14.01.2011 р. № 31-34020-06-5/893, № 04/4-7/28).

Форма № 5.

Наказом, що коментується, уточнено та доповнено порівнянність щодо форми № 5 «Примітки до річної фінансової звітності».

Так, новозапроваджені до Методрекомендацій рядки 99.1 і 99.2 свідчать про те, що довідкові рядки 421 — 423 форми № 5, де наводиться вартість інших довгострокових фінансових інвестицій, які оцінено за собівартістю, справедливою вартістю та амортизованою собівартістю та відображаються в рядку 045 за графою 4 Балансу, по суті, є розшифровкою останньої. Тобто формула для перевірки тут така:

ряд. 421 + ряд. 422 + ряд. 423 форми № 5 = ряд. 045 гр. 4 форми № 1. Крім того, сума рядків 421 — 423 форми № 5 повинна дорівнювати ще й сумі показників рядків 380 — 410 за графою 4 цього звіту.

Аналогічно поточні фінансові інвестиції, показані за собівартістю, справедливою вартістю та амортизованою собівартістю у рядках 424 — 426 форми № 5, розшифровують показник рядка 220 графи 4 форми № 1, а отже, має дотримуватися рівність:

ряд. 424 + ряд. 425 + ряд. 426 форми № 5 == ряд. 220 гр. 4 форми № 1 і одночасно сума рядків 424 — 426 форми № 5 повинна відповідати значенню ряд. 420 гр. 5 форми № 5.

Як підтверджує наведена в рядку 133 Методрекомендацій ув'язка, при визначенні величини нарахованих за звітний рік амортизаційних відрахувань (

рядок 1300 форми № 5) необхідно враховувати не лише нараховану за цей рік амортизацію нематеріальних активів, основних засобів, об'єктів інвестиційної нерухомості та інших необоротних матеріальних активів (сума рядків 080 і 260 за графою 10 форми № 5), а й суму нарахованої протягом такого звітного року амортизації довгострокових біологічних активів, оцінених за первісною вартістю (рядок 1430 графи 8 форми № 5).

Одночасно з цим новий рядок 133.1 Методрекомендацій містить тепер алгоритм розрахунку показника, що характеризує використання у звітному році амортизаційних відрахувань та наводиться в рядку 1310 форми № 5. Обчислюють його так:

ряд. 1310 форми № 5 = ряд. 1311 + ряд. 1312 + ряд. 1314 + ряд. 1315 + ряд. 1316 + ряд. 1317 форми № 5.

Крім іншого, унесене до рядка 131 Методрекомендацій уточнення щодо порівнянності даних

рядка 1240 форми № 5 передбачає тепер ситуацію, коли підприємством замість витрат з податку на прибуток від звичайної діяльності (рядок 180 графи 3 форми № 2) у звітному періоді отримано дохід з податку на прибуток. Нагадаємо: такий дохід зазначається у формі № 2 у вписуваному рядку 185 «Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності», а сума його списання на фінансовий результат звітного періоду відображається в бухгалтерському обліку записом за дебетом субрахунку 981 «Податок на прибуток від звичайної діяльності» та кредитом рахунка 79 «Фінансові результати». Перевіряючи правильність значення, наведеного в рядку 1240 форми № 5 при виникненні подібної ситуації, потрібно з величини показника рядка 210 «Податки з надзвичайного прибутку» відняти суму, зазначену у графі 3 рядка 185 форми № 2.

Разом із тим, не варто забувати, що рядок 1240 форми № 5 підсумковий і його показник має до того ж відповідати показнику:

ряд. 1240 форми № 5 = ряд. 1241 ± ряд. 1242 ± ряд. 1243 форми № 5.

Докладно порядок складання річної фінансової звітності розглядався в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2010, спецвипуск № 12.

 

Тетяна Войтенко

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд