Думка фахівців офіційних органів. Ведення Реєстру виданих та отриманих податкових накладних за новою формою

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Січень, 2011/№ 8
В обраному У обране
Друк
Стаття

Ведення Реєстру виданих та отриманих податкових накладних за новою формою

 

Наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1002 «Про затвердження форми Реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Порядку його ведення» набрав чинності з 10.01.2011 р., тобто не з початку періоду. Яку форму Реєстру виданих та отриманих податкових накладних треба вести у січні 2011 р.?

 

Згідно зі ст. 201 Податкового кодексу платник податку веде Реєстр виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді, у якому зазначаються порядковий номер податкової накладної, дата її виписки (отримання), загальна сума постачання та сума нарахованого податку, а також реєстраційний номер платника податку — продавця, який видав податкову накладну такому платнику податку. Форма і порядок заповнення реєстру виданих та отриманих податкових накладних установлюються відповідно до вимог розділу II цього Кодексу.

Платники податку

щомісяця в терміни, що передбачені для подання податкової звітності (календарний місяць), у тому числі для яких цим розділом установлено звітний податковий період — квартал, подають органу державної податкової служби копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних за такий період в електронному вигляді.

Звітні (податкові) періоди встановлені п. 202.1 ст. 202 Податкового кодексу, згідно з яким в загальному випадку звітним (податковим) періодом є один календарний місяць, а у випадках, особливо визначених цим Кодексом, календарний квартал.

Таким чином, оскільки звітним періодом є календарний місяць (тобто період, що починається з першого числа відповідного місяця та закінчується останнім числом цього місяця), то

за січень 2011 року платники податку подають копії Реєстру виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді за формою, встановленою наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1002 «Про затвердження форми Реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Порядку його ведення»*.

*Саме так ми рекомендували діяти платникам ПДВ у коментарі до Порядку ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних, затвердженому наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1002 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 5).

 

 

Обов’язковий реквізит податкової накладної «Вид цивільно-правового договору»

 

Якщо письмового договору немає, а є рахунок-фактура, то що вказується в реквізиті «дата і номер» податкової накладної — дата і номер рахунку?

Що вказується (і чи заповнюється цей реквізит взагалі) при оформленні підсумкової податкової накладної у роздрібній торгівлі?

 

Форма податкової накладної затверджена наказом ДПАУ від 21.12.2010 р. № 969, який набрав чинності 10.01.2011 р. До числа обов’язкових реквізитів податкової накладної входить «Вид цивільно-правового договору», що передбачено п.п. «и» п. 201.1 Податкового кодексу.

Якщо договірні відносини між контрагентом

оформляються рахунком-фактурою, то в полі «Вид цивільно-правового договору» вказується «рахунок-фактура», а в полях, передбачених для дати і номера договору, ставиться дата і номер рахунку-фактури.

Якщо підприємство роздрібної тогівлі

виписує підсумкову податкову накладну, то в полі «Вид цивільно-правового договору» ставиться прочерк.

 

 

Заповнення реквізитів податкової накладної «Iндивідуальний податковий номер покупця» та «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)»

 

Якщо платник ПДВ здійснює постачання товарів/послуг покупцю, який не зареєстрований як платник податку, у рядках «Iндивідуальний податковий номер покупця» та «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)» податкової накладної проставляється нуль. З якого боку рядка треба проставляти цю позначку (ліворуч чи праворуч)?

 

Оскільки податкова накладна здебільшого виписується за допомогою комп’ютера, то у рядках «Iндивідуальний податковий номер покупця» та «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)» податкової накладної позначку «нуль»

треба проставляти праворуч . Решта клітинок цього рядка (ліворуч від нуля) не заповнюється.

 

 

Знижки в податковій накладній

 

У новій формі податкової накладної немає окремого рядка для надбавок / знижок. Указувати ці суми у звичайному рядку чи їх треба розділяти за видами товару і вказувати суми щодо кожного товару вже з урахуванням надбавок/знижок?

 

Форма податкової накладної затверджена наказом ДПАУ від 21.12.2010 р. № 969, який набрав чинності 10.01.2011 р. У цій формі немає окремого рядка, для відображення суми знижки, як це було передбачено у старій формі у розділі: «Надано покупцю: надбавка (+) знижка (-)».

Таким чином,

у першому розділі податкової накладної щодо кожної товарної позиції повинна бути відображена ціна з урахуванням знижки.

 

 

Реєстрація платником ПДВ при переході зі спрощеної системи оподаткування на загальну

 

Платник єдиного податку з 01.01.2011 р. переходить на загальну систему оподаткування. В яких випадках йому треба реєструватися платником ПДВ?

 

Згідно з п. 6.1 розділу III Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПАУ від 22.12.2010 р. № 978, особи, які переходять на загальну систему оподаткування із спрощеної системи оподаткування за умови, якщо такі особи відповідають вимогам, визначеним пунктом 181.1 статті 181 або пунктом 182.1 статті 182 розділу V Податкового кодексу, що не передбачає сплати податку на додану вартість, подають реєстраційну заяву одночасно з поданням заяви про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування.

Датою переходу зазначених осіб на загальну систему оподаткування є дата їх реєстрації як платників ПДВ.

Особи, які перейшли на загальну систему оподаткування із спрощеної системи оподаткування і не були зареєстровані платниками ПДВ, підлягають обов’язковій реєстрації платниками ПДВ з урахуванням вимог пункту 181.1 статті 181 розділу V Кодексу

. Обсяг оподатковуваних операцій визначається починаючи з періоду переходу на загальну систему оподаткування.

У той же час, згідно з п. 6.2 розділу III цього Положення не зареєстрована платником ПДВ особа, яка, перебуваючи на спрощеній системі оподаткування та сплачуючи єдиний податок, перевищила обмеження щодо обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, установленого статтею 1 Указу Президента України від 03.07.98 р. № 727 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» (у редакції Указу Президента України від 28.06.99 р. № 746) (далі — Указ), зобов’язана подати до податкового органу заяву про реєстрацію як платника ПДВ. Реєстраційна заява платника ПДВ має бути подана (надіслана) податковому органу:

— фізичною особою — підприємцем — не пізніше 20 календарного дня з моменту перевищення;

— юридичною особою не пізніше:

ніж за 15 днів до початку наступного звітного (податкового) періоду (кварталу), у якому відбулося перевищення, якщо перевищення відбулося у першому або другому місяці звітного періоду (кварталу);

20 календарного дня після закінчення звітного періоду (кварталу), у якому відбулося перевищення, якщо перевищення відбулося у третьому місяці звітного періоду (кварталу).

Таким чином, якщо така особа переходить на загальну систему оподаткування з причини того, що вона у IV кварталі 2010 року перевищила обсяг виручки, установлений Указом, то вона зобов’язана зареєструватися платником ПДВ, подавши заяву в указані строки. Якщо така особа переходить на загальну систему оподаткування з будь-якої іншої причини (у тому числі з приводу перевищення середньооблікової чисельності працівників, встановленої Указом, або за власним бажанням), то для цілей реєстрації платником ПДВ обсяг оподатковуваних операцій для співставлення з критерієм, установленим п. 181.1 Податкового кодексу, визначається починаючи з періоду переходу на загальну систему оподаткування (тобто на «майбутнє»).

 

 

Квартальний період щодо ПДВ для платників, які планують застосовувати нульову ставку податку на прибуток

 

Платникам податку на прибуток за ставкою 0 % дозволено квартальний звітний період з ПДВ, але зазначено, що заяву про вибір квартального періоду вони повинні подати з останньою декларацією з ПДВ за минулий рік. Чи можна у зв’язку з перенесенням дати набрання чинності розд. III Податкового кодексу на 1 квітня 2011 року подавати їм таку заяву разом з декларацією з ПДВ за березень 2011 року?

 

Згідно з п. 202.2 Податкового кодексу платники податку, які згідно з п.п. «б» п. 154.6 статті 154 кодексу мають право на застосування нульової ставки податку на прибуток, на період з 1 квітня 2011 до 1 січня 2016 можуть вибрати квартальний податковий період з ПДВ.

Заява про вибір квартального податкового періоду подається до податкового органу разом з декларацією за наслідками останнього податкового періоду календарного року. При цьому квартальний податковий період починає застосовуватися з першого податкового періоду наступного календарного року.

Ураховуючи, що перехід на ставку 0 % згідно з п. 1 розділу XIX «Перехідні положення» Податкового кодексу здійснюється не з початку поточного року, а з 01.04.2011 р., то

вперше застосувати квартальні період можливо тільки у 2012 році, подавши відповідну заяву разом з декларацією з ПДВ за останній період 2011 року.

 

Юрій Лапшин,

директор Департаменту адміністрування ПДВ ДПА України

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд