Школа правових знань. Відмова органу Пенсійного фонду прийняти звітність: як діяти?

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Червень, 2011/№ 45
В обраному У обране
Друк
Стаття

Відмова органу Пенсійного фонду прийняти звітність: як діяти?

 

До редакції досить часто надходять запитання, пов’язані із ситуацією, коли орган Пенсійного фонду відмовляє у прийнятті звітності з єдиного соціального внеску, мотивуючи відмову тим, що заробітна плата співробітників є меншою за встановлений мінімальний розмір. Як у такій ситуації правильно діяти?

Ольга ВІНІЧЕНКО, консультант газети «Податки та бухгалтерський облік»

 

Аналогічні ситуації при поданні звітності (звіт щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування) до органів Пенсійного фонду мали місце і до 01.01.2011 р. Мотиви часто були тими самими: співробітники управлінь ПФУ висловлювали побажання бачити в звітності доходи працівників не менші за передбачений законодавством розмір мінімальної заробітної плати. До речі, іноді схожі проблеми виникають і при поданні податкового розрахунку за формою № 1ДФ.

Розглянемо, яким може бути

оптимальний алгоритм дій у такій ситуації.

Слід зазначити, що

Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою ПФУ від 08.10.2010 № 22-2 (далі — Порядок № 22-2), передбачає лише одну підставу, за якою органи Пенсійного фонду України мають право відмовити у прийнятті звіту щодо сум єдиного внеску: подання такого звіту не в повному обсязі, тобто за відсутності однієї із необхідних таблиць (п. 2.11). Саме такий недолік, а не зауваження до змісту, може стати причиною неприйняття звітності до Пенсійного фонду.

Крім того, працівник органу Пенсійного фонду, який відповідно до своїх посадових обов’язків приймає звіт, має перевірити відсутність виправлень у звіті, наявність підписів, печаток та дотримання загальних вимог щодо формування звіту.

Аналіз показників звіту при його прийнятті

Порядком № 22-2 не передбачений.

Отже,

відмова у прийнятті звіту з мотивів його невідповідності належному рівню заробітної плати, як і з будь-якої іншої підстави, окрім відсутності необхідної таблиці або неправильного оформлення звіту, що може проявлятися в наявності виправлень, відсутності печаток чи підписів посадових осіб у звіті, не відповідає нормам законодавства.

Утім, можна піти назустріч представникам органу Пенсійного фонду і, наприклад, запропонувати як варіант додати до звіту пояснення у письмовому вигляді, чому вказаний у звіті розмір заробітної плати є нижчим за передбачений законодавством мінімальний (оформлення працівників на неповний робочий час тощо). Це, безперечно, найбільш безконфліктне вирішення проблеми. Але не виключено, що й такий варіант не задовольнить представників органу ПФУ. У будь-якому разі відмова у прийнятті звіту не є належним засобом реагування з боку працівників органів Пенсійного фонду на виявлений факт виплати заробітних плат працівникам у розмірі за встановлений законодавством мінімальний рівень. У такій ситуації звіт має бути прийнято, а про виявлений факт порушення законодавства про оплату праці повідомлено інспекцію з праці та податкову інспекцію як органи, що уповноважені здійснювати контроль за додержанням вимог законодавства про працю. Тому суб’єкту господарювання слід бути готовим до позапланової перевірки з боку вказаних контролюючих органів.

Перше запитання, що виникає: як довести, що звіт подавався, але в його прийнятті було відмовлено. Законодавство, на жаль, жодних рекомендацій з цього приводу не надає. У такій ситуації можна порадити скласти в довільній формі акт про неправомірну відмову у прийнятті звіту і по можливості засвідчити його підписами двох свідків. Після цього написати в двох екземплярах скаргу на ім’я начальника відповідного управління (див. приклад на с. 44). Додавши до скарги один примірник звіту та акт про відмову його зареєструвати, її необхідно подати через приймальню, отримати вхідний номер на другому (вашому) екземплярі. У випадку, якщо прийняти скаргу відмовляються, бажано в той же день направити її поштою рекомендованим листом з доданням усіх документів.

Слід відразу попередити можливі зауваження щодо встановленого

п. 2.11 Порядку № 22-2 обмеження. Відповідно до цього пункту звіт, надісланий поштою, не вважається поданим. Проте, на наш погляд, у ситуації, що розглядається, звіт має вважатися поданим у той день, коли його було фактично надано уповноваженому працівнику органу Пенсійного фонду України, який неправомірно відмовився від його прийняття. Тому подальше направлення звіту поштою є лише засобом доведення цього факту. Іншими словами, якщо скаргу суб’єкта господарювання буде задоволено (тобто відмову прийняти звіт буде визнано неправомірною), слід вважати звіт поданим особисто у первісний строк його подання.

Якщо скаргу суб’єкта господарювання на дії уповноваженої особи органу Пенсійного фонду задоволено не буде, упродовж місяця можна подати скаргу до вищого органу або адміністративний позов до суду.

Слід зазначити, що направлення звіту в електронній формі (що, на відміну від звичайної пошти, допускається

Порядком № 22-2) може іноді убезпечити від неправомірної відмови прийняти звіт з боку органу Пенсійного фонду.

Порядок подання звітів до Пенсійного фонду України в електронній формі затверджено

постановою правління ПФУ від 19.04.2007 р. № 7-7 (далі — Порядок № 7-7). І після набрання чинності Порядком № 22-2 він сили не втратив. Так, згідно з п.п. 3.3.2 Порядку № 7-7 після одержання від страхувальника електронного звіту центр обробки електронних звітів здійснює його розшифрування, перевірку цілісності електронного звіту шляхом перевірки електронного цифрового підпису (ЕЦП), виконує перевірку відповідності електронного звіту встановленому формату та формує квитанцію про одержання електронного звіту. Причому зробити це він має досить оперативно:

— у разі надходження електронного звіту до центру обробки електронних звітів до 16-ї години квитанція про одержання звіту надсилається страхувальнику

протягом двох годин з моменту одержання;

— у разі надходження електронного звіту до центру обробки електронних звітів після 16-ї години квитанція про одержання звіту надсилається страхувальнику

протягом перших двох годин наступного робочого дня.

У зазначеній квитанції у текстовому форматі визначаються реквізити одержаного електронного звіту, відповідність формату електронного звіту, результати перевірки ЕЦП, дата та час одержання електронного звіту та дані про відправника квитанції. На квитанцію накладається ЕЦП центру обробки електронних звітів і здійснюється її шифрування. Квитанція надсилається страхувальнику телекомунікаційними засобами загального користування. Другий примірник квитанції зберігається в центрі обробки електронних звітів. Датою та часом надання електронного звіту є дата та час, які зафіксовані у квитанції про одержання електронного звіту.

Як передбачено в

п. 3.4 Порядку № 7-7, у разі ненадходження квитанції про одержання електронного звіту, неможливості її розшифрування або перевірки ЕЦП, а також у разі виявлення помилок та (або) надання уточнень страхувальник має право подати електронний звіт повторно або надати звіт на паперових носіях до управління Пенсійного фонду України в районі, місті або районі у місті, де страхувальник зареєстрований як платник страхових внесків. Чинним вважається останній електронний або паперовий звіт, поданий страхувальником до закінчення термінів подання відповідної звітності, визначених законодавством.

Обравши такий шлях подання звітності треба бути уважним до інформації, що надходить від центру обробки звітів. Електронний звіт не вважається одержаним відповідно до вимог

Порядку № 7-7, якщо страхувальник не отримав квитанції про одержання електронного звіту або отримав зазначену квитанцію, що містить інформацію про неправомірність накладених ЕЦП страхувальника або невідповідність затвердженому формату електронного звіту (п. 3.6 Порядку № 7-7).

Тобто суб’єкту господарювання пропонується лише один можливий варіант дій: навіть у разі ненадходження квитанції про одержання електронного звіту подавати новий звіт (відповідно, якщо зробити це після закінчення граничних строків подання, виникне загроза застосування штрафу за несвоєчасне звітування у розмірі 170 грн. відповідно до

п. 4 ч. 11 ст. 25 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI).

Утім, можна діяти й іншим чином: оскаржити неправомірні дії або бездіяльність органу Пенсійного фонду України (у формі ненаправлення квитанції у передбачені

Порядком № 7-7 строки або у формі відмови його прийняти).

Що ж до податкових органів, то

підставою для відмови у прийнятті податкового розрахунку за формою № 1ДФ низький рівень заробітної плати також бути не може. Податкові органи мають право відмовити у прийнятті звіту лише у випадку подання ксерокопії розрахунку замість заповненого вручну або машинописним тексом (п.п. 2.3.1 Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затверджений наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1020) або у випадку необґрунтованого розподілу звіту на частини (п. 2.4 Порядку № 1020).

Прямої заборони щодо направлення звіту поштою

Порядок № 1020 не містить. Але натомість Порядок № 1020 установлює необхідність реєстрації в органі ДПС другого екземпляру розрахунку, який залишається у платника (п.п. 2.3.3 Порядку № 1020). На ньому проставляється підпис особи, відповідальної за приймання розрахунку, штамп та номер порції звіту.

У разі відмови з боку працівників податкової прийняти звіт, рекомендуємо обрати ту ж стратегію, що і зі звітом до Пенсійного фонду.

 

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд