Заповнюємо уточнюючий розрахунок з ПДВ

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Червень, 2011/№ 46
В обраному У обране
Друк
Стаття

Заповнюємо уточнюючий розрахунок з ПДВ

 

Після набуття чинності наказом ДПАУ від 25.01.2011 р. № 41, яким затверджено нові форми ПДВ-звітності, при будь-якому способі виправлення помилок потрібно скласти та подати уточнюючий розрахунок з ПДВ. Розглянемо особливості заповнення його оновленої форми. Тим більше, що тут з’явилися свої особливості.

Людмила СОЛОШЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Щодо форми УР

У цілому «нова» форма уточнюючого розрахунку (УР)

повторює декларацію: як і декларація з ПДВ, містить 25 рядків, а також «штрафний» рядок 26 (що заповнюється на суму 3 % або 5 % штрафу тільки в разі, якщо помилка спричинила заниження податкових зобов’язань та виникнення недоплати, п. 50.1 ПКУ, п. 6 розд. IX Порядку № 41).

У вступній частині УР (службових полях):

— у полі 03 проставляють період, за який виправляються помилки;

— у полі 02 «Звітний податковий період» зазначають:

— звітний період, в якому подається УР, — якщо УР подається як «окремий документ»;

— звітний період, за який подається декларація з ПДВ, — якщо УР подається разом з декларацією як «додаток до декларації».

На це зверталася увага і в консультації податківців, розміщеній у розділі 130.25 Єдиної бази податкових знань на сайті ДПАУ.

При цьому загалом порядок заповнення оновленої форми УР (яка помітно відрізняється від своєї попередниці — колишньої «уточненки», затвердженої під

Закон про ПДВ наказом ДПАУ від 15.06.2005 р. № 213) можна описати так (див. також роз’яснення в розділі 130.25 Єдиної бази податкових знань на сайті ДПАУ):

— до графи 4 УР

повністю переносять дані з «помилкової» декларації (тобто графа 4 по суті дублює «помилкову» декларацію та всі її заповнені рядки — як «правильні», так і ті, в яких було допущено помилки; якщо в декларації рядки не заповнювалися, в УР їх також не заповнюють — прокреслюють). Отже, до графи 4 УР порядково переходять усі дані з декларації, що уточнюється (для порівняння зауважимо, що «стара» форма УР заповнювалася за іншим принципом і в ній підлягали заповненню лише рядки, в яких були допущені помилки);

— графу 5 заповнюють так: указують в ній «правильне» (виправлене) значення, якщо у відповідному рядку було допущено помилки, або переносять значення з графи 4, якщо помилок не було;

— у графі 6 (з відповідним знаком «+» або «-») зазначають суму помилки, яку визначають так: графа 6 = графа 5 - графа 4 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 35, с. 46, а також консультацію в розділі 130.25 Єдиної бази податкових знань на сайті ДПАУ). Якщо ж у рядку декларації помилок допущено не було — тобто графа 5 в УР повторює графу 4 — то у графі 6 проставляють прокреслення.

При цьому незаповнені рядки декларації з ПДВ в УР у разі подання звітності на паперових носіях відображаються з прокресленнями, а при поданні в електронному вигляді залишаються незаповненими.

Таким чином, з урахуванням викладеного, заповнення «числових» граф 4 — 6 в УР можна зобразити так:

 

Заповнення граф 4 — 6 УР

Графа УР:

назва

Показник, який уточнюється

Уточнений показник

Різниця

номер графи

4

5

6

Порядок заповнення граф УР
(пп. 1 — 3 розд. IX Порядку № 41)

Порядково переносяться дані з «помилкової» декларації
(усі показники
«помилкової» декларації —
як «правильні», так і ті,
в яких було допущено помилки)

якщо в рядку декларації була допущена помилка:

У графі 5 УР відображають «правильне» (виправлене) значення (тобто вже з урахуванням виправлення)

У графі 6 УР виводиться сума помилки з відповідним знаком «+» або «-», при цьому гр. 6 = гр. 5 - гр.4

якщо в рядку декларації не було допущено помилки:

До графи 5 переносять значення з графи 4 УР, тобто гр. 5 = гр. 4

У графі 6 проставляють «—» (прокреслення)

 

Заповнивши УР у такий спосіб, у графі 4 можна буде побачити «помилкову» декларацію, у графі 5 — «правильну» декларацію, а у графі 6 — суму допущених помилок.

 

Коли разом з УР подаються додатки

Як передбачено

п. 3 розд. IV та п. 7 розд. IX Порядку № 41, якщо помилки були допущені в рядках декларації, до яких подаються додатки, то при виправленні помилок такі додатки (з уточненими показниками) також повинні подаватися разом з уточнюючим розрахунком. Додатки слід подати й у випадку, якщо, скажімо, після виправлення помилки в УР виявляться заповненими відповідні рядки, що потребують подання додатків. При цьому в службовому полі 013 «Уточнюючий» таких додатків проставляють позначку (Х), яка означає, що в цьому випадку внаслідок допущених помилок відбувається уточнення показників, а в полі 03 (так само, як і в УР) указують «помилковий» період, за який виправляються помилки.

Це правило працює й у разі, коли УР подається разом з декларацією (спосіб виправлення «в поточній декларації»): у такому разі до декларації подаються свої додатки, а до УР — «уточнюючі» свої (див. консультацію в розділі 130.25 Єдиної бази податкових знань на сайті ДПАУ).

Зауважимо: «уточнюючі» додатки разом з УР подаються тільки до «

помилкових» рядків декларації (рядків, в яких були допущені помилки) — як правило, це рядки, за якими в УР заповнена графа 6 (адже призначення таких додатків — саме й розшифрувати відображену в ній суму помилки). На це зверталася увага і в консультації податківців в розділі 130.25 Єдиної бази податкових знань на сайті ДПАУ, де, зокрема, роз’яснювалося, що, наприклад, «уточнюючий» додаток Д5, який подається разом з УР, заповнюється при цьому на суму уточнення (збільшення або зменшення, з відповідним знаком «+» або «-») та має відповідати даним із графи 6 УР (а не, скажімо, «уточненим» показникам із графи 5 УР).

Приклад.

Помилку допущено при заповненні рядка 1 декларації (помилково до Реєстру та декларації не потрапила податкова накладна на поставку товару вартістю 6000 грн., у тому числі ПДВ — 1000 грн., покупцю — неплатнику ПДВ), унаслідок чого за рядком 1 декларації сума податкових зобов’язань виявилася занижена (припустимо, відображена у розмірі 20000 грн. замість покладених 21000 грн.).

УР, яким у цьому разі виправляється помилка, та «уточнюючий» додаток Д5, що подається до нього, буде заповнено так:

 

(фрагмент УР)

Код рядка

Рядки декларації

Показник, який уточнюється

Уточнений показник

Різниця

1

2

3

4

5

6

I. Податкові зобов’язання

1

Д5

Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім імпорту товарів

Колонка А

100000

105000

5000

Колонка Б

20000

21000

1000

25

 

Сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду, з урахуванням залишку від’ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду
(рядок 18 - рядок 21.1 - рядок 21.2)

8000
(умовно)

9000

1000

26

 

Сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв’язку з виправленням помилки

30*

* Припустимо, що УР, яким виправляється помилка, подається як «окремий документ» (сума самоштрафу 3 %).
Якщо виправляються помилки, допущені в період з 01.01.2011 р. по 30.06.2011 р., то у «штрафному» рядку 26 зазначають 1 грн. (п. 7 підрозд. 10 розд. XX ПКУ).

 

(фрагмент «уточнюючого» додатка Д5, що подається разом з УР)

Розділ I. Податкові зобов’язання

№ з/п

Платник податку — покупець (індивідуальний
податковий номер)

Обсяг постачання
(без податку
на додану вартість)

Сума податку
на додану вартість

1

2

3

4

1

Інші

5000

1000

Усього за місяць (рядок 1 декларації), у тому числі:

5000

1000

постачання необоротних активів

 

Якщо ж у рядку (до якого формою декларації передбачено додаток) не було допущено помилки, тобто в УР графа 5 = графа 4, а графа 6 заповнена з прокресленням, то додаток до такого «непомилкового» рядка разом з УР

подавати не потрібно.

Щоправда, винятком при цьому може бути випадок, коли виправляються

помилки, які допущені при заповненні самих додатків та не вплинули при цьому на показник рядка декларації. Як відомо, виправляти такі помилки податківці також радять у загальному порядку — уточнюючим розрахунком з відповідним додатком, що подається до нього, де, власне, і відбуватиметься виправлення помилки (див. консультацію в розділі 130.25 Єдиної бази податкових знань на сайті ДПАУ). Отже, хоча в УР, що подається в такому разі, дані графи 5 повністю дублюватимуть графу 4, а графа 6 заповнюватиметься «з прокресленням» (оскільки помилка в додатку на показники самої декларації при цьому не вплинула), у цьому випадку «уточнюючий» додаток (незважаючи на прокреслення за відповідним рядком у графі 6 УР) усе одно подати доведеться, щоб безпосередньо в ньому провести виправлення помилки.

Приклад

. Припустимо, у додатку Д5 були допущені такі помилки (що не вплинули на показник рядка 1 декларації):

— постачання на суму 2400 грн. (у тому числі ПДВ — 400 грн.) покупцю з ІПН 121212121212 помилково включили до рядка «Інші»;

— при постачанні товару вартістю 3600 грн. (у тому числі ПДВ — 600 грн.) покупцю з ІПН 101010101056 помилково вказали неправильний ІПН — 101010101065.

Виправлення помилок в «уточнюючому» додатку Д5 відобразиться так:

 

(фрагмент «уточнюючого» додатка Д5, що подається разом з УР)

Розділ I. Податкові зобов’язання

№ з/п

Платник податку — покупець
(індивідуальний податковий номер)

Обсяг постачання
(без податку на додану вартість)

Сума податку
на додану вартість

1

2

3

4

1

121212121212

2000

400

2

101010101065

-3000

-600

3

101010101056

3000

600

Інші

-2000

-400

Усього за місяць (рядок 1 декларації), у тому числі:

постачання необоротних активів

 

Якщо помилки періоду вже виправлялися раніше

Якщо помилки періоду вже виправлялися раніше, то

при наступному виправленні помилок такого періоду та складанні «нового» УР ураховують попередні виправлення та дані раніше поданого («останнього») уточнюючого розрахунку. При цьому в УР, що складається, у службовому полі 031 «відмітка про те, що помилки цього звітного (податкового) періоду вже виправлялися раніше» проставляють відмітку (Х) (якщо УР подається разом із декларацією, то така ж відмітку проставляється і в аналогічному полі декларації), а до графи 4 УР переносять показники з графи 5 раніше поданого («останнього») УР (п. 1 розд. IX Порядку № 41). Отже, за основу при заповненні графи 4 УР у цьому випадку беруть дані «останнього» УР, а не «помилкової» декларації (адже її вже було дещо «підправлено»).

 

Відображення даних УР у картці особового рахунка

Отже, уточнюючий розрахунок заповнено
та подано до ДПІ.

З урахуванням роз’яснень контролюючих органів (див.

лист № 7273 // «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 25, присвячений «новій» ПДВ-звітності, а також консультацію на с. 47) дані УР відображаються в картці особового рахунка (КОР) платника податків:

за датою фактичного подання уточнюючого розрахунку до податкового органу — якщо УР подається як «окремий документ» (див. також консультацію, розміщену в розділі 130.25 Єдиної бази податкових знань на сайті ДПАУ);

— одночасно з даними поданої декларації — якщо УР подається разом з поточною декларацією як «додаток до декларації».

При цьому, як роз’яснювалося в

листі № 7273, до КОР переносяться значення графи 6 із рядків 20.1, 23.1, 23.2, 25 та «штрафного» рядка 26 УР. Причому незалежно від вибраного платником податків способу виправлення помилок («окремим документом» або «додатком до декларації») і в тому, і в іншому випадку дані УР відображаються в картці особового рахунка як окремий документ та переносяться до КОР незалежно від результатів розрахунків з бюджетом, визначених у поточній декларації за звітний період.

У зв’язку з цим варто звернути увагу на такі роз’яснення контролюючих органів:

— якщо разом з поточною декларацією (спосіб виправлення «в поточній декларації»), в якій декларується від’ємне значення, подається УР, яким виправляється недоплата (тобто заповнено рядок 25 УР), то суму недоплати за УР окремо сплачувати не потрібно, а в цій ситуації її погашення здійснюватиметься шляхом зменшення від’ємного значення (див. консультацію на с. 46);

— якщо платник податків подав декларацію, а потім — до настання граничного строку сплати податкових зобов’язань — подає

УР до такої декларації, яким зменшуються задекларовані за звітний період податкові зобов’язання, то (ураховуючи, що «зменшення» пройде при цьому за особовим рахунком) він має право сплатити до бюджету вже «зменшену» суму податку, тобто з урахуванням показників поданого УР (див. консультацію, розміщену в розділі 130.25 Єдиної бази податкових знань на сайті ДПАУ). Так, наприклад, якщо в декларації, поданій за травень 2011 року, у рядку 25 було задекларовано податок до сплати «20000 грн.», але згодом було виявлено помилку (приміром, помилкове завищення податкових зобов’язань на суму 3000 грн., яке виправляється через УР, поданий 27 червня, тобто до 30 червня — граничного строку сплати податкових зобов’язань за травень), то фактично за травень платник податків може перерахувати податок у розмірі 17000 грн. (тобто вже з урахуванням поданого УР, яким зменшено зобов’язання).

Вважаємо, цей підхід також має працювати і в інших аналогічних ситуаціях, якщо, скажімо, через УР зменшується сума податку, надмірно сплачена (помилково) в

минулих звітних періодах. У такому разі, подавши УР, що зменшує «минулі» податкові зобов’язання (та фактично спричинює утворення в КОР переплати), платник податків може врахувати цей момент при сплаті поточних податкових зобов’язань, перерахувавши до бюджету відповідно вже меншу суму — фактично менше задекларованою.

Таким чином, якщо поданим УР коригується (у більший чи менший бік) раніше задекларована в «помилковому» періоді сума податку до сплати, то за даними УР у КОР відповідно в результаті податок буде (разом із самоштрафом) донараховано або зменшено (виникне переплата). Так, зокрема, за даними першого прикладу до КОР потраплять: «1000 грн.» (графа 6 рядка 25 УР — донараховані податкові зобов’язання) і «30 грн.» (графа 6 рядка 26 УР — самоштраф).

Крім того, слід мати на увазі, що в разі самостійного виявлення платником податків заниження податкового зобов’язання в

п.п. 129.1.2 ПКУ передбачається нарахування пені на суму такого заниження за весь період заниження (докладніше про це див. статтю на с. 19).

Складніша справа, коли виправляються помилки, допущені при декларуванні від’ємного значення.

 

Якщо помилки допущено при декларуванні від’ємного значення

Примітно, що в

пп. 4 — 5 розд. IX Порядку № 41 особливу увагу чомусь приділено тільки помилкам, допущеним у рядку 24 декларації. Насправді «від’ємні» помилки тільки помилками за цим рядком не обмежуються. Тому підхід, описаний у пп. 4 — 5 розд. IX Порядку № 41, вважаємо, варто взяти на озброєння та поширювати на всі помилки, пов’язані з від’ємним значенням. Отже, він передбачає таке:

 

Виправлення помилок,
допущених при декларуванні від’ємного значення

Якщо помилка в періодах після «помилкового»:

не вплинула
на значення рядків 23 і 25 декларації

вплинула
на значення рядків 23 і 25 декларації

Помилку виправляють, подаючи один УР за звітний період, в якому допущено помилки (п. 4 розд. IX Порядку № 41)

Помилку виправляють, подаючи УР до кожного звітного періоду, в якому помилка вплинула на значення рядків 23 і 25 декларації (п. 5 розд. IX Порядку № 41)

 

Отже, керуються таким принципом:

— якщо помилка переходить (перетікає) з періоду в період і ще не встигла перетворитись на фактичну недоплату/переплату (вплинути на відшкодування), то її виправляють одним УР, що складається до «першого» періоду виникнення помилки;

— якщо ж допущена помилка в подальших періодах

вплинула на суму податку до сплати/відшкодування, то кожний із таких «помилкових» періодів виправляють окремим УР. При цьому під «впливом» розуміють як ситуації, коли в результаті виправлення помилок відбувається безпосередньо збільшення/зменшення задекларованої суми «податку до сплати» або суми відшкодування, так і випадки, коли після виправлення помилок від’ємне значення перетворюється на податок до сплати або, навпаки, задекларований податок до сплати переходить у «мінус».

Тому за помилками у від’ємному значенні фактично потрібно відстежувати подальшу долю помилки.

 

Перенесення даних з УР до декларації

При виправленні помилок, допущених при декларуванні від’ємного значення, в УР можуть виявитися заповненими «

перехідні» рядки (наприклад, рядки 20.2, 21.1, 21.2, 22, 24), дані яких при цьому не підлягають перенесенню до КОР, однак мають бути враховані при заповненні декларації.

У «старій» формі декларації з ПДВ для перенесення даних з УР у подібному випадку відводився окремий рядок 23.3, куди потрапляло з «+» значення рядка 8.5 і з «-» значення рядка 8.6 «старого» УР (нагадаємо: вони переносилися до рядка 23.3 «

наступної» декларації — декларації, що складалася за період, наступний за періодом подання УР). У «новій» формі декларації аналогічного рядка не передбачено (є тільки «свій» рядок 21.3 для відображення результатів проведеної податковим органом перевірки). Однак, як випливає з Порядку № 41, у ролі такого рядка податківці бачать рядок 24, де відображається залишок від’ємного значення (ЗВЗ), що залишився після відшкодування та підлягає перенесенню на наступні звітні періоди.

Як передбачено

п. 4 розд. ІХ Порядку № 41 , у разі виправлення значення показника рядка 24 декларації (яке в періодах після «помилкового» не вплинуло на значення рядка 23 або 25 декларації) на значення графи 6 рядка 24 УР зменшується значення рядка 24 декларації за звітний період, в якому подано такий УР (тобто значення рядка 24 поточної декларації). Водночас, у цьому випадку варто відзначити два такі моменти.

По-перше, підкріплюють ці вимоги

Порядку № 41 і роз’яснення контролюючих органів (див. рубрику «Думка фахівців офіційних органів» у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 35, с. 46), згідно з якими дані з УР ураховуються при заповненні рядка 24 поточної декларації, тобто декларації того періоду, в якому подано УР (приміром, у разі подання «окремим документом» УР, що виправляє помилку, у травні відображене в ньому уточнення рядка 24 слід ураховувати при заповненні рядка 24 декларації за травень; при поданні УР у червні — відповідно при заповненні рядка 24 декларації за червень тощо). Якщо УР подається разом з декларацією як «додаток до декларації», то значення графи 6 за рядком 24 УР (що не вплинуло в періодах після «помилкового» на показники рядків 23 і 25) ураховується при заповненні рядка 24 поточної декларації, у складі якої подано такий УР (див. консультацію на с. 47).

По-друге, у

п. 4 розд. IX Порядку № 41 говориться чомусь тільки про можливість зменшення значення рядка 24 поточної декларації на показник графи 6 рядка 24 УР. А от зворотний випадок (наприклад, якщо під час виправлення помилки відбувається збільшення цього значення) не згадується. Вочевидь, через недогляд розробників Порядку № 41 його було просто випущено з уваги, що підтверджують в усних консультаціях і самі податківці. Тому насправді на значення графи 6 рядка 24 УР (залежно від ситуації) може як зменшуватися, так і збільшуватися показник рядка 24 поточної декларації.

У будь-якому разі, як відомо, «перехідний» рядок 24 декларації (в якому відображається «мінус», що не взяв участі в розрахунку бюджетного відшкодування та підлягає

перенесенню на наступний звітний період), не проводиться за особовим рахунком, а його значення переходить до рядка 21.2 наступної декларації. А отже, перенесення даних із УР шляхом уточнення показника рядка 24 поточної декларації фактично вплине (через рядок 21.2 наступної декларації) тільки на показники наступного за поданням УР звітного періоду (зауважимо: про такий вплив коригувань з УР на рядок 21.2 наступної декларації зазначали й самі податківці, див. роз’яснення в розділі 130.25 Єдиної бази податкових знань на сайті ДПАУ). Тому можна говорити про те, що Порядок № 41 по суті намагався зберегти механізм перенесення даних УР до декларації в колишньому вигляді, з тією лише різницею, що тоді у «старій» формі декларації для цього було відведено «спеціальний» рядок 23.3, а тепер процедура перенесення передбачає використання з цією метою рядка 24.

Водночас на формування «збірного» рядка 24 (що створюється при цьому за накопичувальним залишковим принципом — як залишок ЗВЗ, що не потрапив під відшкодування та підлягає перенесенню на наступний період) впливає низка показників. Тому, як правило, помилки можуть виникати набагато раніше (наприклад, у рядках 20.2, 21.1, 21.2 декларації) і вже «як наслідок» впливати на рядок 24. Отже, помилки за рядком 24 можуть бути зумовлені

різними причинами, наприклад, як помилковим заниженням/завищенням податкових зобов’язань/податкового кредиту, що вплинуло, у свою чергу, на формування подальшого від’ємного значення, так і неправильним визначенням самої суми відшкодування (помилками в розрахунку оплаченої/неоплаченої частини), що також спричинює помилки за рядком 24.

У деяких же випадках «перехідні» помилки до рядка 24 можуть просто

не дійти (так, наприклад, якщо в минулому періоді помилку було допущено, скажімо, у «перехідному» рядку 20.2 декларації — тобто в першому періоді декларування від’ємного значення, і відповідно при виправленні якої в такому разі буде заповнено графу 6 рядка 20.2 УР). Як же бути в такому разі? На жаль, Порядком № 41 та контролюючими органами цей момент залишено без уваги.

Проте щодо таких «перехідних» помилок, допущених при декларуванні від’ємного значення, мабуть, потрібно буде

за аналогією керуватися механізмом коригування, описаним вище, тобто також при цьому переносити дані з УР до рядка 24 поточної декларації.

І ще один момент. Ситуації з помилками можуть бути різними. Так, іноді при перенесенні даних з УР до декларації в ній одночасно можуть виявитися заповненими як рядок 24 (куди перейде значення з графи 6 рядка 24 УР), так і сформований за даними поточного періоду рядок 25 «податок до сплати». Тому в такому разі арифметика рядків з урахуванням їх формул може і не сходитися. Однак це не повинно бентежити платників податків.

Розглянемо можливі ситуації щодо помилок на прикладах.

Приклад

(помилка не вплинула на показники рядків 23 і 25 декларації).

У декларації за квітень 2011 року, в якій декларується від’ємне значення (заповнено рядки 19 і 20.2 декларації на суму «8000 грн.»), помилково

не враховано податковий кредит (ПК ) у сумі 2000 грн.

Помилка

виявлена в травні та виправляється «окремим» УР.

 

(фрагмент УР до «помилкової» декларації за квітень 2011 року)

Код рядка

Рядки декларації

Показник, який уточнюється

Уточнений показник

Різниця

1

2

3

4

5

6

III. Розрахунки з бюджетом

19

 

Від’ємне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду

8000

10000

2000

20.2

 

Зарахування від’ємного значення різниці поточного звітного (податкового) періоду до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду

8000

10000

2000

26

 

Сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв’язку з виправленням помилки

 

У цьому випадку при виправленні помилки відбувається

збільшення від’ємного значення . Оскільки УР подається у травні, то його дані має бути враховано при складанні декларації за травень. Дотримуючись механізму, визначеного в Порядку № 41, така помилка повинна виправлятися шляхом перенесення значення з графи 6 рядка 20.2 УР до рядка 24 декларації за травень . Ураховане в такий спосіб за рядком 24 декларації виправлення помилки вплине на показники «наступної» червневої декларації, до рядка 21.2 якої відповідно вже з рядка 24 перейде сума, збільшена на 2000 грн.

Для порівняння зауважимо: якби, наприклад, в іншій ситуації в результаті виправлення квітневої помилки (припустимо, помилкового невідображення податкових зобов’язань у квітні на суму 5000 грн.) відбувалося

зменшення від’ємного значення (приміром, у графі 6 за рядком 20.2 УР стояли «-5000 грн.»), то, керуючись передбаченим Порядком № 41 механізмом перенесення помилок із УР до декларації, у такому б випадку суму «-5000 грн.» слід було перенести з графи 6 рядка 20.2 УР до рядка 24 поточної декларації за травень (звідки вона б уже відповідно перейшла до рядка 21.2 «наступної» червневої декларації).

Приклад

(помилка не вплинула на показники рядків 23 і 25 декларації).

У декларації за березень 2011 року, де декларується від’ємне значення (заповнено рядки 19 і 20.2 декларації на суму «2500 грн.») помилково

не враховані податкові зобов’язання (ПЗ) у сумі 1500 грн. У результаті рядки декларації за березень — травень виявилися заповненими так:

 

Показник

Помилковий варіант
(заповнено платником податків)

Правильний варіант
(слід було заповнити)

березень

квітень

травень

березень

квітень

травень

Рядок 18

800

800

Рядок 19

2500

4000

1000

4000

Рядок 20.2

2500

4000

1000

4000

Рядок 21.1

2500

4000

1000

4000

Рядок 21.2

2500

1000

Рядок 22

2500

5700

1000

4200

Рядок 24

2500

5700

1000

4200

 

На відміну від ситуації, розглянутої в попередньому прикладі, у цьому випадку помилку виявили через декілька періодів.

Як бачимо, помилка, допущена при заповненні рядка 19 декларації за березень 2011 року, спричинила

завищення від’ємного значення , однак при цьому виявилася «перехідною». Тому, хоча вона і «пройшла» крізь декілька періодів, проте, у них на показники рядків 23 і 25 декларації (суму податку «до відшкодування» або «до сплати») при цьому не вплинула. А отже, виправити її, вважаємо, можна, подавши один УР — до першого періоду виникнення помилки.

Припустимо, помилка

виявлена в червні та виправляється «окремим» УР.

 

(фрагмент УР до «помилкової» декларації за березень 2011 року)

Код рядка

Рядки декларації

Показник, який уточнюється

Уточнений показник

Різниця

1

2

3

4

5

6

III. Розрахунки з бюджетом

19

 

Від’ємне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду

2500

1000

-1500

20.2

 

Зарахування від’ємного значення різниці поточного звітного (податкового) періоду до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду

2500

1000

-1500

26

 

Сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв’язку з виправленням помилки

 

Оскільки УР подається в червні, то його дані має бути враховано при складанні декларації за червень. Дотримуючись механізму, описаного в Порядку № 41, у цьому випадку

значення з графи 6 рядка 20.2 УР потрібно перенести до рядка 24 червневої декларації .

Для порівняння зауважимо: в іншій ситуації, якби, наприклад, навпаки, показник рядка 20.2 березня виявився помилково заниженим, припустимо, на 900 грн. (тобто відбулося помилкове

заниження від’ємного значення), то допущена помилка також не вплинула б на рядки 23 і 25 наступних декларацій. Тому в цьому разі також було б достатньо подати один УР — до періоду виникнення помилки — у графі 6 рядка 20.2 якого значилася б сума «900 грн.», котру відповідно потрібно було б перенести до рядка 24 червневої декларації.

Вище було розглянуто ситуації, коли помилки за «перехідними» рядками декларації не впливали на проведення розрахунків з бюджетом (тобто не зачіпали показників рядків 23 і 25 декларації). Далі розглянемо випадки з помилками, що впливають на ці рядки.

Приклад

(помилка вплинула на показник рядка 23 декларації).

При декларуванні у квітні 2011 року бюджетного відшкодування було допущено помилку в розрахунку оплаченої частини —

до оплаченої частини помилково не включили «сплачені» 2000 грн., у результаті суму до відшкодування було помилково занижено (на 2000 грн.).

При цьому рядки декларації за квітень були заповнені так:

 

Показник

Помилковий варіант
(заповнено платником податків)

Правильний варіант
(слід було заповнити)

квітень

квітень

Рядок 18

4000

4000

Рядок 19

Рядок 20.2

Рядок 21.1

19000

19000

Рядок 21.2

Рядок 22

15000

15000

Рядок 23.1

10000

12000

Рядок 24

5000

3000

 

У цьому випадку допущена помилка спричинила

заниження суми, заявленої до відшкодування, та вплинула на рядок 23.1 декларації за квітень.

Припустимо, помилка

виявлена в травні та виправляється «окремим» УР:

 

(фрагмент УР до «помилкової» декларації за квітень 2011 року)

Код рядка

Рядки декларації

Показник, який уточнюється

Уточнений показник

Різниця

1

2

3

4

5

6

III. Розрахунки з бюджетом

23.1

Д3 Д4

Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку

10000

12000

2000

24

 

Залишок від’ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду
(рядок 22 - рядок 23.1 - рядок 23.2)

5000

3000

-2000

26

 

Сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв’язку з виправленням помилки

 

На підставі поданого УР буде збільшено суму, що заявляється до бюджетного відшкодування. При цьому

значення графи 6 рядка 24 УР потрібно перенести до рядка 24 травневої декларації .

Також разом з УР у цьому випадку потрібно подати «уточнюючі» додатки Д2, Д3 і Д4 — на дозаявлену в результаті виправлення помилки до відшкодування суму (2000 грн.).

Приклад

(помилка вплинула на показник рядка 25 декларації).

У березні 2011 року помилково

не нараховані податкові зобов’язання (ПЗ ) у сумі 1000 грн. У результаті рядки декларації за березень — травень було заповнено так:

 

Показник

Помилковий варіант
(заповнено платником податків)

Правильний варіант
(слід було заповнити)

березень

квітень

травень

березень

квітень

травень

Рядок 18

7500

7500

Рядок 19

2000

4000

1000

4000

Рядок 20.2

2000

4000

1000

4000

Рядок 21.1

2000

4000

1000

4000

Рядок 21.2

2000

1000

Рядок 22

2000

1000

Рядок 24

2000

1000

Рядок 25

1500

2500

 

Допущена помилка призвела до недоплати податку за травень у сумі 1000 грн. Виправити її, вважаємо, можна шляхом подання двох УР — до «помилкового» періоду виникнення помилки (березня) та до періоду, коли допущена помилка спричинила недоплату податку до бюджету (травня). Хоча уточнити можна також і квіmень (в якому помилка не вплинула на рядок 23 або 25 декларації), подавши до нього (на суму зменшення «-1000 грн.») «уточнююче» додаток Д2 разом з уточнюючим розрахунком.

Припустимо, помилка

виявлена в червні і виправляється через УР, які подаються як «окремі документи».

 

(фрагмент УР до «помилкової» декларації за березень 2011 року)

Код рядка

Рядки декларації

Показник, який уточнюється

Уточнений показник

Різниця

1

2

3

4

5

6

III. Розрахунки з бюджетом

19

 

Від’ємне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду

2000

1000

-1000

20.2

 

Зарахування від’ємного значення різниці поточного звітного (податкового) періоду до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду

2000

1000

-1000

26

 

Сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв’язку з виправленням помилки

 

Оскільки помилка є «перехідною», з першого УР ніякі суми до декларації переносити не потрібно.

 

(фрагмент УР до «помилкової» декларації за травень 2011 року)

Код рядка

Рядки декларації

Показник, який уточнюється

Уточнений показник

Різниця

1

2

3

4

5

6

III. Розрахунки з бюджетом

21.2

 

Залишок від’ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 24 декларації попереднього звітного (податкового) періоду)

2000

1000

-1000

25

 

Сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду, з урахуванням залишку від’ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду (рядок 18 - рядок 21.1 - рядок 21.2)

1500

2500

1000

26

 

Сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв’язку з виправленням помилки

1*

*При виправленні помилок, допущених у період з 01.01.2011 р. по 30.06.2011 р., сума штрафу становить 1 грн. (п. 7 підрозд. 10 розд. XX ПКУ).

 

При цьому, виправляючи в цьому випадку помилку УР «окремим документом», суми недоплати (1000 грн.) та самоштрафу (1 грн.) має бути сплачено платником податків до подання уточнюючого розрахунку. Також належить сплатити пеню (докладніше див. статтю «Загальні правила виправлення самостійно виявлених ПДВ-помилок» на с. 19).

Таким чином, виправляючи «перехідні» помилки, пов’язані з декларуванням від’ємного значення, платнику податків насамперед слід уважно відстежити наслідки такої помилки, донараховуючи у відповідних випадках при самовиправленні суму недоплати, що виникла, та самоштрафу або переносячи дані «перехідних» рядків із УР до поточної декларації.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд