Процедура анулювання реєстрації платника ПДВ

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Червень, 2011/№ 50
В обраному У обране
Друк
Стаття

Процедура анулювання реєстрації платника ПДВ

 

Статус платника ПДВ — не одне з почесних звань, яке присвоюється довічно і не може бути відкликане. Позбутися його можна як з власної ініціативи платника, так і з ініціативи податкового органу. В яких випадках відбувається анулювання ПДВ-реєстрації і що являє собою ця процедура? Відповіді на ці запитання ви знайдете в цій статті.

Наталя БІЛОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Підстави анулювання реєстрації платника ПДВ

Процедура анулювання ПДВ-реєстрації регулюється окремою

ст. 184 ПКУ, а також розд. V Положення № 978.

Анулювання реєстрації платника ПДВ являє собою

виключення його з Реєстру платників податку на додану вартість (далі — Реєстр) та відповідно анулювання Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (далі — Свідоцтво). Тобто реєстрація платника ПДВ вважається анульованою з дати анулювання Свідоцтва та виключення цього платника ПДВ з Реєстру (п. 1 розд. III Положення № 978). При цьому таке Свідоцтво вважається анульованим з дати анулювання реєстрації платника ПДВ (п. 2 розд. V Положення № 978).

Зауважимо: якщо в період дії

Закону про ПДВ (див. п. 9.8 цього Закону і п. 1 розд. V Положення № 79) для зняття з ПДВ-реєстрації налічувалося підстав, то тепер їх 11 (див. пп. «а» — «и» п. 184.1 ПКУ, п. 1 розд. V Положення № 978). Перелік цих підстав (див. табл. 1) є вичерпним та не підлягає розширеному тлумаченню.

 

Таблиця 1

Перелік підстав для анулювання реєстрації платника ПДВ

№ з/п

Пункт нормативно-правового акта

Підстава

1

2

3

1

П.п. «а» п. 184.1 ПКУ, п.п. «а» п. 1 розд. V Положення № 978

Платник ПДВ, зареєстрований як такий протягом попередніх 12 місяців, зі своєї ініціативи подає відповідну заяву про анулювання за умови, що загальний обсяг його оподатковуваного постачання за останні 12 календарних місяців не перевищує 300 тис. грн. і що з бюджетом проведено розрахунки — сплачено суми податкових зобов'язань

2

П.п. «б» п. 184.1 ПКУ, п.п. «б» п. 1 розд. V Положення № 978

Платник ПДВ прийняв рішення про припинення діяльності та затвердив ліквідаційний або передавальний баланс щодо своєї діяльності відповідно до законодавства за умови сплати суми податкових зобов'язань з ПДВ

3

П.п. «в» п. 184.1 ПКУ, п.п. «в» п. 1 розд. V Положення № 978

Платник ПДВ реєструється платником єдиного податку без сплати ПДВ, тобто переходить до числа підприємств-спрощенців за ставкою єдиного податку 10 % або підприємців-єдиноподатників

4

П.п. «г» п. 184.1 ПКУ, п.п. «г» п. 1 розд. V Положення № 978

Платник ПДВ не подає податковому органу декларації з ПДВ протягом 12 послідовних податкових місяців та/або подає декларацію, яка свідчить про відсутність постачання/придбання товарів, що формують податкові зобов'язання або податковий кредит

5

П.п. «ґ» п. 184.1 ПКУ, п.п. «ґ» п. 1 розд. V Положення № 978

Рішенням суду установчі документи платника ПДВ визнано недійсними

6

П.п. «д» п. 184.1 ПКУ, п.п. «д» п. 1 розд. V Положення № 978

Господарським судом винесено ухвалу про ліквідацію юрособи-банкрута

7

П.п. «е» п. 184.1 ПКУ, п.п. «е» п. 1 розд. V Положення № 978

Платник ПДВ ліквідується за рішенням суду (фізична особа позбувається статусу суб'єкта господарювання) або особу звільнено від сплати податку, чи її податкову реєстрацію анулювано (скасовано, визнано недійсною) за рішенням суду

8

П.п. «є» п. 184.1 ПКУ, п.п. «є» п. 1 розд. V Положення № 978

Фізособа — платник податку померла чи визнана померлою, недієздатною або безвісно відсутньою, або обмежено її цивільну дієздатність. Це нова підстава анулювання

9

П.п. «ж» п. 184.1 ПКУ, п.п. «ж» п. 1 розд. V Положення № 978

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців наявний запис про відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання) або запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу. Це нова підстава анулювання

10

П.п. «з» п. 184.1 ПКУ, п.п. «з» п. 1 розд. V Положення № 978

Закінчився строк дії Свідоцтва. Це нова підстава анулювання.
У п. 15 розд. ІІІ Положення № 978 зазначено: якщо відповідно до законодавства визначено строк, на який утворено особу, або строк, після якого змінюються дані у Свідоцтві, це Свідоцтво видається тільки на такий строк. Тобто цей випадок анулювання реєстрації платника ПДВ має індивідуальний характер

11

П.п. «и» п. 184.1 ПКУ, п.п. «и» п. 1 розд. V Положення № 978

Обсяг постачання товарів/послуг платниками ПДВ, зареєстрованими добровільно, іншим платникам ПДВ за останні 12 календарних місяців становить менше 50 % у загальному обсязі постачання. Це нова підстава анулювання

 

Як бачимо, процедура анулювання ПДВ-реєстрації може відбуватися як

з ініціативи платника податків (тобто добровільно), так і з ініціативи податкового органу (тобто примусово).

При цьому з особистої ініціативи суб'єкт господарювання може вийти зі складу платників ПДВ з будь-якої з причин, зазначених у

пп. «а», — «и» п. 184.1 ПКУ, пп. «а» — «и» розд. V Положення № 978 (п. 3 Положення № 978), а з ініціативи податкового органу — на підставах, визначених у пп. «б» — «и» п. 184.1 ПКУ, пп. «б» — «и» розд. V Положення № 978 (п. 5 Положення № 978).

Розглянемо докладніше обидва ці варіанти.

 

Анулювання ПДВ-реєстрації з ініціативи платника

Вирішивши позбавитися ПДВ-статусу за власним бажанням, платник повинен подати до податкового органу за своїм місцезнаходженням відповідну

заяву за формою № 3-ПДВ згідно з додатком 5 до Положення № 978.

До речі, якщо суб'єкт господарювання добровільно виходить зі складу платників ПДВ

на підставі п.п. «а» п. 184.1 ПКУ, для анулювання його ПДВ-реєстрації достатньо одної лише такої заяви. Єдина умова — із дати реєстрації цього суб'єкта платником ПДВ має минути не менше 12 календарних місяців.

У заяві вказується одна з причин анулювання реєстрації, перелічених у

п. 184.1 ПКУ, при цьому в рядку 3 форми заяви в певній комірці напроти відповідного пункту проставляється позначка «V» або «+».

До заяви

додають Свідоцтво та всі його завірені копії. Якщо з якоїсь причини ці додатки із заявою не подаються, податковий орган таку заяву не розглядає (п. 3.1 розд. V Положення № 978).

Заява про анулювання ПДВ-реєстрації має бути правильно оформлена, тобто:

— містити обов'язкові реквізити, достовірні та повні дані;

— бути скріпленою печаткою заявника;

— бути підписаною заявником (для фізосіб), відповідальною особою заявника (для юросіб) або особою, яка має документально підтверджені повноваження щодо підписання такої заяви від особи, яка прийняла рішення про анулювання реєстрації платником ПДВ.

У разі

недотримання цих вимог щодо оформлення заяви податковий орган у 10-денний строк із дня її отримання направляє платнику письмову пропозицію подати нову заяву про анулювання реєстрації (із зазначенням підстав неприйняття попередньої).

Заява підлягає задоволенню тільки за наявності підстав, перелічених у

п. 184.1 ПКУ, та за умови повного погашення платником податкових зобов'язань за останній звітний період. При цьому якщо платник має право на бюджетне відшкодування, сума податкового зобов'язання може бути зарахована у зменшення такого бюджетного відшкодування, а за його відсутності — сплачується до держбюджету.

Непроведення розрахунків з бюджетом за податковими зобов'язаннями останнього податкового періоду є перешкодою для анулювання ПДВ-реєстрації. У такому разі податковий орган

протягом 10 календарних днів із дня отримання заяви письмово пропонує платнику подати нову заяву після проведення розрахунків з бюджетом. Тоді анулювання ПДВ-реєстрації платника здійснюється в день, наступний за днем проведення розрахунків з бюджетом за податковими зобов’язаннями останнього податкового періоду (п.п. 3.2.4 розд. V Положення № 978).

Якщо підстав для анулювання реєстрації

немає або якщо особа відповідає критеріям, згідно з якими реєстрація платником ПДВ є обов'язковою, податковий орган може відмовити їй в анулюванні реєстрації. Тоді платнику податків надається письмове пояснення (відмова в анулюванні реєстрації), а Свідоцтво разом із завіреними копіями повертається під підпис платнику (або його представнику) або надсилається поштою з повідомленням про вручення за рахунок такого платника.

Рішення про анулювання реєстрації за заявою платника податків приймається податковим органом

протягом 10 календарних днів. Дані про розгляд заяви та анулювання реєстрації платника ПДВ зазначаються у відповідній графі заяви за формою № 3-ПДВ.

Про анулювання реєстрації платника ПДВ податковий орган

письмово повідомляє особу протягом трьох робочих днів після дня такого анулювання (п. 3.2 розд. V Положення № 978). Таке повідомлення здійснюється в порядку, передбаченому ст. 42 ПКУ.

Звертаємо увагу: згідно з

п. 184.7 ПКУ і п. 8.1 розд. V Положення № 978 якщо в останньому звітному (податковому) періоді у платника значаться залишки товарів та необоротних активів, за якими було відображено податковий кредит, то він повинен на дату подання заяви про анулювання його ПДВ-реєстрації визнати їх умовне постачання та нарахувати податкові зобов'язання виходячи зі звичайної ціни. Про це йдеться й у листі № 4021. Докладніше це питання розглянуто у статті «Умовне постачання та інші наслідки ПДВ-розреєстрації» на с. 28 цього номера.

Зобразимо процедуру добровільного анулювання реєстрації платника ПДВ у вигляді схеми (див. рис. 1).

 

 

Анулювання ПДВ-реєстрації з ініціативи податкового органу

Податковому органу надано широкі можливості щодо прийняття самостійного рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ. Про це свідчать

пп. «б» — «и» п. 184.1 ПКУ, пп. «б» — «и» п. 1 розд. V Положення № 978.

Податкові органи здійснюють постійний моніторинг платників ПДВ, уключених до Реєстру, та приймають рішення про анулювання їх ПДВ-реєстрації

за наявності відповідних підстав (п. 5.1 розд. V Положення № 978).

Рішення про анулювання ПДВ-реєстрації приймається податковим органом за наявності відповідних підтвердних документів, перелічених у

п. 5.2 розд. V Положення № 978 (див. табл. 2).

 

Таблиця 2

Перелік підтвердних документів, за наявності яких податковим органом приймається рішення про анулювання ПДВ-реєстрації платника

Підстава

Перелік документів

1

2

П.п. «б» п. 184.1 ПКУ

Заява про припинення платника податків за формою № 8-ОПП (додаток 17 до Порядку № 979).
Будь-яке інше повідомлення платника ПДВ, уповноваженого ним органу або особи щодо прийняття рішення про припинення платника за власним бажанням.
Відомості з Єдиного державного реєстру про внесення запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи, прийняття фізичною особою рішення про припинення підприємницької діяльності, перебування юридичної особи в процесі припинення або фізичної особи — підприємця в процесі припинення підприємницької діяльності та для юридичних осіб — затверджений ліквідаційний або передавальний баланс

П.п. «в» п. 184.1 ПКУ

Свідоцтво або корінець Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва — фізичною особою та юридичною особою, яка обрала ставку єдиного податку 10 %

П.п. «г» п. 184.1 ПКУ

Акт або довідка підрозділу оподаткування юридичних або фізичних осіб про подання/неподання платником ПДВ податковому органу декларацій з ПДВ протягом 12 послідовних податкових місяців та реєстр (перелік) податкових декларацій (податкових розрахунків) особи за 12 послідовних податкових місяців, які свідчать про відсутність постачання/придбання товарів, здійснених з метою формування податкового зобов'язання або податкового кредиту в таких деклараціях (податкових розрахунках) протягом 12 послідовних податкових місяців

П.п. «ґ» п. 184.1 ПКУ

Судове рішення, повідомлення державного реєстратора, відомості з Єдиного державного реєстру про визнання недійсними установчих документів

П.п. «д» п. 184.1 ПКУ

Постанова суду про ліквідацію юридичної особи — банкрута, повідомлення державного реєстратора, відомості з Єдиного державного реєстру про внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення банкрута

П.п. «е» п. 184.1 ПКУ

Рішення суду щодо припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, що не пов'язане з банкрутством, повідомлення державного реєстратора, відомості з Єдиного державного реєстру про внесення запису щодо такого рішення.
Рішення суду про анулювання (скасування, визнання недійсною) податкової реєстрації або Свідоцтва, про звільнення від сплати ПДВ.
Рішення суду, повідомлення державного реєстратора, відомості з Єдиного державного реєстру про скасування державної реєстрації платника податків

П.п. «є» п. 184.1 ПКУ

Інформація органів реєстрації актів цивільного стану, повідомлення державного реєстратора, відомості з Єдиного державного реєстру щодо смерті фізичної особи — підприємця.
Рішення суду про оголошення фізичної особи — підприємця померлою, про визнання фізичної особи — підприємця безвісно відсутньою, про визнання фізичної особи — підприємця недієздатною або обмеження її цивільної дієздатності, інформація органів реєстрації актів цивільного стану, повідомлення державного реєстратора, відомості з Єдиного державного реєстру про таке рішення

П.п. «ж» п. 184.1 ПКУ

Повідомлення державного реєстратора, відомості з Єдиного державного реєстру про наявність запису про відсутність юридичної особи або фізичної особи — підприємця за місцезнаходженням (місцем проживання) або запису про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу

П.п. «з» п. 184.1 ПКУ

Свідоцтво або корінець Свідоцтва, яким підтверджується закінчення строку дії Свідоцтва.
Документ, що підтверджує закінчення строку, на який було створено платника, укладено договір про спільну діяльність, договір управління майном, угоду про розподіл продукції

П.п. «и» п. 184.1 ПКУ

Акт (довідка) документальної або камеральної перевірки або реєстр (перелік) податкових декларацій (податкових розрахунків) особи, зареєстрованої добровільно, за 12 послідовних податкових місяців, який свідчить про те, що обсяг постачання товарів/послуг іншим платникам податку за останні 12 календарних місяців сукупно становить менше 50 % загального обсягу постачання

Інші підтвердні документи (відомості) у випадках, передбачених ПКУ

 

За наявності зазначених підтвердних документів податковий орган приймає рішення про анулювання реєстрації особи — платника ПДВ

незалежно від здійснення документальних і камеральних перевірок та їх результатів, а також зобов'язання такої особи бути зареєстрованою та/або сплачувати ПДВ відповідно до законодавства (п. 5.3 Порядку № 978).

Рішення податкового органу про анулювання реєстрації платника ПДВ оформляється

за формою № 6-РПДВ (додаток 6 до Положення № 978). Таке рішення складається у двох примірниках комісією, створеною згідно з розпорядженням податкового органу, та підписується керівником податкового органу. У рішенні про анулювання реєстрації платника ПДВ обов'язково вказується підстава для такого анулювання з посиланням на відповідні норми ПКУ (див. п. 5.4 розд. V Положення № 978).

Дата підписання рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ вважається днем прийняття такого рішення

. Такі рішення в день їх підписання реєструються в журналі обліку рішень про анулювання реєстрації платників ПДВ за формою № 6-РЖ (додаток 7 до Положення № 978). Номер рішення відповідає порядковому номеру запису в цьому журналі.

Один примірник рішення зберігається в обліковій справі (реєстраційній частині) платника. Документи або копії документів, на підставі яких податковий орган прийняв рішення про анулювання реєстрації, має бути додано до цього примірника рішення.

Протягом трьох робочих днів після дня анулювання один примірник рішення направляється податковим органом особі, ПДВ-реєстрацію якої анулювано

, за її місцезнаходженням або місцем проживання, зазначеним у Свідоцтві, або за наявності відомостей про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо) такої особи — за місцезнаходженням комісії. Примірник рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ вважається направленим (врученим) платнику ПДВ, якщо його направлено листом з повідомленням про вручення або передано під підпис самому платнику податків або його представнику.

Якщо податковий орган або пошта не можуть вручити платнику податків примірник рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ у зв'язку з відсутністю посадових осіб, їх відмовою прийняти рішення, відсутністю платника податків за місцем знаходження (місцем проживання), працівниками податкового органу оформляється відповідна

довідка, в якій указується причина, за якою було неможливо вручити примірник рішення про анулювання платника ПДВ такому платнику. Така довідка разом з примірником рішення, який не було вручено, додається до особистої справи (реєстраційної частини) цього платника.

У подальшому примірник рішення, який так і не було вручено, може бути передано під підпис самому платнику податків або його представнику

в разі їх письмового або усного звернення до податкового органу.

Інформацію про дані з Реєстру, а також про анульовані Свідоцтва із зазначенням індивідуальних податкових номерів, дат анулювання, причин та підстав для анулювання ДПАУ щодекади не пізніше 2, 12 і 22 числа кожного місяця оприлюднює на своєму сайті www.sta.gov.ua (

п.п. 183.13.2 ПКУ, п. 8 розд. II Положення № 978).

При цьому якщо реєстрацію особи як платника ПДВ було анульовано та відомості з Реєстру про таке анулювання було

оприлюднено відповідно до Положення № 978, то право доступу до таких відомостей вважається забезпеченим та інформація про таке анулювання вважається доведеною до відома зацікавлених осіб (п. 9 розд. II Положення № 978).

Якщо ПДВ-реєстрація особи анулюється з ініціативи податкового органу, то право доступу такої особи до зазначених відомостей вважається забезпеченим та інформація про таке анулювання доведеною до її відома

з дати отримання цією особою відповідного рішення про анулювання. Якщо відомості про анулювання були оприлюднені раніше, ніж особа отримала відповідне рішення, то право доступу до таких відомостей є забезпеченим та інформація про анулювання вважається доведеною до її відома з дати оприлюднення (див. п. 10 розд. II Положення № 978).

Протягом

20 календарних днів із дня прийняття рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ така «розреєстрована» особа зобов'язана повернути до податкового органу Свідоцтво та всі його завірені копії разом із супровідним листом.

Нагадаємо: раніше

ст. 9 Закону про ПДВ було передбачено, що порушення строків повернення Свідоцтва прирівнюється до порушення строків подання ПДВ-звітності, а це загрожувало «розреєстрованій» особі штрафом на підставі п. 17.1 Закону № 2181 у розмірі 10 нмдг, тобто 170 грн.

Чинним же на сьогодні законодавством

відповідальність за порушення строків повернення Свідоцтва та його завірених копій не передбачена. Це підтверджують і податківці в консультації, розміщеній в розділі 130.40 Єдиної бази податкових знань на сайті ДПАУ www.sta.gov.ua.

Рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ з ініціативи податкового органу може бути оскаржене відповідно до чинного законодавства (див.

п. 6 розд. V Положення № 978).

Зобразимо процедуру анулювання реєстрації платника ПДВ з ініціативи податкового органу у вигляді схеми (див. рис. 2).

 

 

Дата анулювання ПДВ-реєстрації

Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ вважається анульованим з дати анулювання реєстрації платника ПДВ (

п. 181.2 ПКУ).

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ визначається відповідно до

п. 7 розд. V Положення № 978.

Так, за наявності достатніх підстав податковий орган анулює реєстрацію платника ПДВ на дату:

подання заяви або підписання рішення про анулювання реєстрації, якщо не визначено граничний строк дії Свідоцтва або дата, на яку особа втрачає статус платника ПДВ, або за наявності підстав для анулювання до закінчення строку дії Свідоцтва;

закінчення строку дії Свідоцтва, за день до дати, на яку платник ПДВ втрачає цей статус;

прийняття рішення або події в інших випадках (так, рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ за формою № 6-РПДВ передбачає, що датою анулювання реєстрації платника ПДВ може бути як дата затвердження такого рішення, так і інша дата).

Таким чином, у загальному випадку особа втрачає статус платника ПДВ:

— при

добровільному анулюванні реєстрації — на дату подання заяви;

— при

примусовому анулюванні реєстрації (коли ініціатива виходить від податкового органу) — на дату прийняття рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ, тобто на дату підписання керівником податкового органу такого рішення.

Що стосується дати виключення зі складу платників ПДВ суб'єктів господарювання, які переходять з певного звітного періоду

на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, що не передбачає сплати ПДВ, то вона визначається за правилами, викладеними в п. 4 розд. V Положення № 978.

Так, якщо цей звітний період, з якого має здійснитися перехід на сплати єдиного податку,

ще не настав, то на Свідоцтві, корінці Свідоцтва та всіх завірених копіях Свідоцтва в лівій верхній частині робиться відповідний запис:

«Свідоцтво дійсне до <дата останнього дня звітного періоду, що передує переходу платника на сплату єдиного податку>,

запис зроблено <дата>»

.

Цей запис завіряється підписом керівника (заступника керівника) податкового органу та печаткою.

Свідоцтво та всі його завірені копії з такою відміткою повертаються платнику ПДВ при видачі документів, що підтверджують право на застосування спрощеної системи оподаткування, починаючи з певного звітного періоду.

Після закінчення строку дії Свідоцтво з такою відміткою та його копії

здаються суб'єктом малого підприємництва до податкового органу разом із заявою про анулювання реєстрації платника ПДВ. Після цього податковий орган виключає особу з Реєстру останнім днем звітного періоду, що передує його переходу на єдиний податок.

 

Дата, з якої «розреєстрована» особа втрачає право на нарахування податкового кредиту та виписування податкових накладних

Після анулювання ПДВ-реєстрації суб'єкт підприємницької діяльності вже

не може користуватися правом на нарахування податкового кредиту та на виписування податкових накладних (п. 184.5 ПКУ, п. 8.2 розд. V Положення № 978).

Однак якщо за результатами останнього податкового періоду такий суб'єкт мав право на бюджетне відшкодування, він отримає належну йому суму в установлені

ст. 200 ПКУ строки, незалежно від свого ПДВ-статусу на дату такого отримання (п. 184.9 ПКУ, п. 8.3 розд. V Положення № 978). При цьому зауважимо, що можливість отримання «останнього» бюджетного відшкодування поширюється і на осіб, які анулюють ПДВ-реєстрацію у зв'язку з переходом на єдиний податок («без сплати ПДВ»), хоча раніше п. 9.8 Закону про ПДВ не визнавав за ними такої можливості.

З якого ж саме моменту особа, щодо якої проводиться процедура анулювання ПДВ-реєстрації, втрачає право на нарахування податкового кредиту та виписування податкових накладних?

Якщо така процедура відбувається

з ініціативи суб'єкта господарювання на підставі його заяви, то тут усе зрозуміло: оскільки він втрачає статус платника ПДВ на дату подання такої заяви, то формувати податковий кредит та видавати податкові накладні він не має права вже з цієї дати.

Податкові накладні, виписані суб'єктом господарювання після подання заяви про анулювання реєстрації платником ПДВ, якщо в подальшому ця заява буде задоволена, вважаються недійсними (див.

ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 30.07.2008 р. у справі № 22-а-4593/2008).

Тепер про ситуацію, коли ініціатором анулювання реєстрації платника ПДВ є

податковий орган. У цьому випадку датою прийняття рішення про таке анулювання є дата підписання рішення про анулювання платника ПДВ за формою № 6-РПДВ. Саме з цієї дати суб'єкт господарювання втрачає всі права та обов'язки платника ПДВ, у тому числі на надання покупцям податкових накладних.

Отже, платник податків за таких обставин фактично дізнається про скасування своєї ПДВ-реєстрації вже після завершення процедури, проведеної податковим органом. Проте орієнтуватися на дату, коли він або його контрагенти дізналися або могли дізнатися про таке скасування, або на дату фактичного повернення Свідоцтва до податкового органу

не слід. Якщо така «розреєстрована» особа (хай і не знаючи про свою «розреєстрацію») здійснюватиме операції з постачання товарів/послуг як платник ПДВ з виписуванням податкових накладних, виникнуть проблеми.

Річ у тім, що згідно з

п. 201.8 ПКУ право на нарахування податку та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники ПДВ в порядку, передбаченому ст. 183 ПКУ. Податкова накладна, виписана особою, не зареєстрованою платником податку, вважається недійсною, а тому не дає права на податковий кредит (п. 5 Порядку № 969).

У зв'язку з цим покупець, який відобразив у декларації з ПДВ податковий кредит за операціями з постачальником, який насправді не є платником ПДВ, потрапить на контроль до податківців та буде позбавлений «вхідного» ПДВ за такими операціями з усіма наслідками, що звідти випливають.

Так, згідно з

п. 2.14 Методрекомендацій № 266 звітність з ПДВ у розрізі контрагентів підлягає порівнянню засобами системи автоматизованого порівняння податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПАУ. І якщо платник податків уключив до свого податкового кредиту суми ПДВ на підставі документів, виписаних суб'єктом господарювання, не зареєстрованим платником ПДВ, такого платника податків відповідно до градації, установленої п. 2.15 Методрекомендацій № 266, включають до другої категорії уваги та перевіряють у першу чергу (див. п. 2.18 зазначених Методрекомендацій).

При встановленні податківцями під час позапланової перевірки, що у платника ПДВ (покупця) були правові зв'язки (були укладені господарські договори) із суб'єктами господарювання, які

не зареєстровані як платники ПДВ, або щодо яких анульовано Свідоцтво, або ж про яких є інформація в Реєстрі про анулювання Свідоцтва або про відсутність реєстрації платника ПДВ, складається Акт документальної невиїзної перевірки декларації з ПДВ, в якому фіксуються порушення відповідних ПДВ-норм, та приймається повідомлення-рішення згідно з Порядком № 985 (див. пп. 4.4, 5.2 Методрекомендацій № 266).

Інформація про взаємовідносини платника ПДВ (покупця) із суб'єктом господарювання (постачальником), ПДВ-реєстрацію якого анулювано, направляється наступного дня до податкового органу, в якому такий постачальник-порушник перебуває на обліку,

для проведення перевірки (документальної невиїзної, виїзної позапланової).

Щоб уникнути таких неприємних моментів, краще своєчасно перевірити, зареєстровано суб'єкта господарювання як платника ПДВ чи ні. Цю інформацію, нагадаємо, можна знайти на сайті ДПАУ www.sta.gov.ua.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд