Ви нам писали. Зміна місця реєстрації: наслідки для фізособи-підприємця

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Березень, 2011/№ 25
В обраному У обране
Друк
Стаття

Зміна місця реєстрації: наслідки для фізособи-підприємця

 

Одне із запитань, що часто поштою надходить від читачів, — запитання щодо тих організаційних дій, які має вчинити приватний підприємець, котрий зареєструвався за новою адресою, але фактично проживає за попереднім місцем прописки, за яким видані всі реєстраційні документи, свідоцтво ПДВ, ліцензію. Чи потрібно переоформлювати документи на нову адресу і які наслідки матиме непереоформлення?

Ольга ВІНІЧЕНКО, юрист, консультант газети «Податки та бухгалтерський облік»

 

Документи статті

ПКУ

— Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Закон № 755

— Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15.05.2003 р. № 755-IV.

Положення № 978

— Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затверджене наказом ДПАУ від 22.12.2010 р. № 978.

Порядок № 979

— Порядок обліку платників податків і зборів, затверджений наказом ДПАУ від 22.12.2010 р. № 979.

 

Закон № 755

зобов’язує фізичних осіб — підприємців реєструвати зміну свого місця проживання (ч. 3 ст. 4). Утім, якби фізична особа мала певний зв'язок зі старим місцем проживання, можливість отримувати пошту, яка надходила б на стару адресу від державних органів, і не змінила місця своєї реєстрації як простої фізичної особи, то невиконання нею такого обов’язку не призвело б до негативних наслідків. Проте у запитанні йдеться про зворотню ситуацію: фізична особа — підприємець зареєструвалася за новою адресою, проте не змінила місце свого фактичного проживання.

Закон № 755

визначає місцем проживання фізичної особи житловий будинок, квартиру, інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо), у відповідному населеному пункті, в якому фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово, що знаходиться за певною адресою. Документом, що може підтверджувати відомості, які вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (далі — Єдиний держреєстр), є паспорт. Тому визначальним для встановлення місця проживання фізичної особи — підприємця є саме відомості, внесені до паспорта, а не місце фактичного проживання фізособи. Це підтверджує Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва в листі від 25.04.2008 р. № 3697.

Факт проживання підприємця за старою адресою не звільняє його від обов’язку проведення низки організаційних дій щодо переоформлення документів, в яких значиться старе місце проживання. Отже, які дії має вчинити підприємець.

 

1. Державна реєстрація змін відомостей про фізичну особу — підприємця в Єдиному держреєстрі

Для цього

фізична особа — підприємець подає державному реєстратору особисто (надсилає рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи (ч. 2 ст. 45 Закону № 755):

— заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу — підприємця;

— оригінал свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи — підприємця;

— документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору за державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу — підприємця;

— копію довідки про включення до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів.

Якщо документи надсилаються державному реєстратору рекомендованим листом, справжність підпису заявника на реєстраційній картці (заяві, повідомленні) повинна бути нотаріально засвідчена (

ч.2 ст. 8 Закону № 755).

 

2. Зміна облікових даних у податковому органі

Якщо адміністративно-територіальна одиниця внаслідок зміни місця проживання не змінилася, платнику податків необхідно подати до податкової інспекції звернення із зазначенням причин

заміни довідки за формою № 4-ОПП та додати до нього стару довідку. Орган державної податкової служби протягом двох робочих днів після такого звернення перевіряє інформацію про внесення відповідних змін до Єдиного держреєстру та видає (надсилає) платнику податків нову довідку (абз. другий п. 9.4 Порядку № 979).

Якщо змінюється адміністративно-територіальна одиниця (район у місті в містах з районним поділом, місто, район області тощо), платник податків зобов'язаний

протягом 10 календарних днів від дня реєстрації зміни місця проживання в Єдиному держреєстрі подати до органу державної податкової служби за новим місцем проживання заяву за формою № 5-ОПП (п.п. 10.1.2 Порядку № 979). Відповідна форма міститься у додатку 8 до Порядку № 979.

До взяття на облік платника податків в органі державної податкової служби за новим місцем проживання він сплачує податки, збори, подає податкові декларації (звіти, розрахунки) та виконує інші обов'язки платника податків за попереднім місцем проживання. Після взяття на облік платника податків та повернення ним довідки за формою № 4-ОПП, виданої за попереднім місцем обліку, орган державної податкової служби видає платнику податків

нову довідку за формою № 4-ОПП.

Слід звернути увагу, що

ПКУ передбачає відповідальність за неподання у строки та у випадках, передбачених Кодексом, заяв або документів для взяття на облік у відповідному органі державної податкової служби, реєстрації змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних у вигляді штрафу у розмірі 170 грн. (ст. 117 ПКУ).

Підкреслимо, що йдеться саме про строки, що передбачені

Кодексом, а не підзаконними актами, що прийняті відповідно до його норм. ПКУ у свою чергу встановлює правило, відповідно до якого у разі проведення державної реєстрації зміни місця проживання платника податків, внаслідок якої змінюється адміністративно-територіальна одиниця та орган державної податкової служби, платник податків зобов'язаний подати органу державної податкової служби за новим місцезнаходженням відповідну заяву у десятиденний строк від дня реєстрації зміни місця проживання у порядку, визначеному центральним органом державної податкової служби. У разі неподання такої заяви протягом 10 календарних днів платник податків несе відповідальність відповідно до закону (п. 66.3 ПКУ).

Як бачимо, йдеться про десятиденний строк, якщо має місце зміна органу державної податкової служби, на обліку в якому перебуває платник.

Якщо такої зміни не відбувається, то, на наш погляд, питання притягнення платника до відповідальності є спірним.

ПКУ

передбачає обов’язок платника надати податковому органу уточнені документи протягом 10 днів з дня виникнення змін у даних або внесення змін до документів, що подаються для взяття на облік (п. 66.5). Під даними, до яких вносяться зміни, стосовно фізичної особи — підприємця ПКУ розуміє відомості з реєстраційної карти державного реєстратора (п. 65.1 ПКУ). Вони подаються реєстратором, а не підприємцем. Отже, підстав для притягнення підприємця за їх неподання не вбачається.

Більш загальне правило закріплене в

п. 65.9 ПКУ: самозайняті особи зобов'язані подавати до органів державної податкової служби за місцем свого обліку відомості про зміну облікових даних протягом місяця з дня виникнення таких змін. Проте ні ПКУ, ні Порядок № 979 не вимагають від підприємця при зверненні за новою довідкою за формою № 4-ОПП додавати уточнюючі документи. Відомостями, на підставі яких замінюється довідка, є знов ж таки — відомості з Єдиного держреєстру.

З цього можна зробити висновок, що

штраф може бути покладено на фізичну особу — підприємця у тому разі, якщо вона не звертається до податкового органу з заявою за формою № 5-ОПП при зміні місця проживання (внаслідок якої змінюється адміністративно-територіальна одиниця) упродовж 10 днів з моменту внесення змін до Єдиного держреєстру.

 

3. Перереєстрація платника податку на додану вартість за новим місцем проживання

Така перереєстрація здійснюється в порядку, визначеному

Розділом IV Положення № 978.

Зміна місця проживання потребує перереєстрації платника ПДВ та заміни його Свідоцтва. Для цього платник ПДВ зобов'язаний у

двадцятиденний строк після виникнення змін (таким моментом слід вважати внесення змін до Єдиного держреєстру) подати до податкового органу, в якому він перебуває на обліку, додаткову реєстраційну заяву з позначкою «Перереєстрація». До такої заяви мають бути додані Свідоцтво та всі засвідчені копії Свідоцтва.

Податковий орган видає платнику ПДВ нове Свідоцтво (за новим номером) замість старого в такому самому порядку, як і при реєстрації*. При цьому

дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, а датою початку дії нового Свідоцтва та датою анулювання старого Свідоцтва є останній день строку у 10 робочих днів від дня отримання додаткової реєстраційної заяви з позначкою «Перереєстрація».

* Так, податковий орган зобов’язаний видати заявнику або відправити поштою (з повідомленням про вручення) свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість за формою № 2-ПДВ. Перебіг строку у 10 робочих днів, установленого для податкової реєстрації, розпочинається з першого календарного дня, наступного за днем отримання податковим органом заяви про реєстрацію платника ПДВ. У разі якщо останній день строку подання заяви припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним, святковим або неробочим робочий день.

Свідоцтво видається (направляється) платнику ПДВ у такому порядку:

— якщо особа обрала спосіб отримання Свідоцтва поштою, воно надсилається за місцезнаходженням (місцем проживання) платника ПДВ, указаним у Свідоцтві, з повідомленням про вручення за рахунок одержувача. У податковому органі Свідоцтво може одержати сам платник ПДВ — фізична особа. Особа, яка отримує Свідоцтво, має пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

— якщо особа обрала спосіб отримання Свідоцтва безпосередньо в податковому органі та протягом 10 робочих днів від дня надходження до податкового органу заяви про реєстрацію не отримала Свідоцтво з будь-яких причин, податковий орган у другій половині останнього календарного дня строку у 10 робочих днів направляє за місцезнаходженням (місцем проживання) платника ПДВ Свідоцтво поштовим відправленням з післяплатою за рахунок одержувача;

— якщо податковий орган або пошта не може вручити платнику ПДВ Свідоцтво у зв’язку з відсутністю за місцем проживання платника ПДВ, то працівник того структурного підрозділу, яким надсилалось Свідоцтво, на підставі інформації структурного підрозділу, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, або на підставі іншої інформації оформляє довідку, у якій вказує причину, що призвела до неможливості вручення Свідоцтва. Така довідка разом із Свідоцтвом зберігається у реєстраційній частині облікової справи платника податків. У цьому разі платник ПДВ може отримати Свідоцтво в податковому органі у будь-який час до дати анулювання реєстрації. При цьому податковий орган здійснює заходи щодо встановлення місця проживання платника ПДВ.

На бажання та згідно із заявою платника ПДВ датою початку дії нового Свідоцтва та датою анулювання старого Свідоцтва може бути встановлений день до закінчення строку у 10 робочих днів від дня отримання додаткової реєстраційної заяви з позначкою «Перереєстрація». При цьому дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, а датою початку дії нового Свідоцтва та датою анулювання старого Свідоцтва є дата внесення відповідного запису до Реєстру.

У період перереєстрації до початку дії нового Свідоцтва платник ПДВ

використовує реквізити старого Свідоцтва. За потреби податковий орган повертає платнику ПДВ на цей період старе Свідоцтво та необхідну кількість засвідчених копій старого Свідоцтва із спеціальними записами про термін дії:

«Свідоцтво дійсне до <дата, що відповідає останньому дню строку у 10 робочих днів від дня отримання додаткової реєстраційної заяви>, запис зроблено <дата>».

Запис у Свідоцтві та всіх засвідчених копіях Свідоцтва засвідчується підписом керівника (заступника керівника) податкового органу та печаткою.

Перереєстрація платника ПДВ у зв'язку із зміною місця проживання, яка відповідно до

Порядку № 979 передбачає зняття з обліку платника в одному податковому органі та взяття на облік в іншому, здійснюється у два етапи:

по-перше, у податковому органі за попереднім місцем проживання на підставі заяви, поданої до такого органу, проводиться перереєстрація платника ПДВ у порядку, зазначеному вище. При цьому нове Свідоцтво видається із зазначенням терміну дії, який відповідає даті закінчення 30 днів, наступних за днем, до якого перебуватиме на обліку платник ПДВ у податковому органі за попереднім місцем проживання. Термін дії Свідоцтва вказується на Свідоцтві та корінці Свідоцтва;

по-друге, у двадцятиденний строк після взяття на облік у податковому органі за новим місцем проживання платник ПДВ зобов'язаний подати до цього податкового органу додаткову реєстраційну заяву з позначкою «

Зміна місцезнаходження».

Слід зазначити, що невиконання вимог

Положення № 978 щодо строків подання відповідних заяв до податкових органів у зв’язку зі зміною місця проживання платника ПДВ, на наш погляд, не може бути підставою для застосування штрафу за ст. 117 ПКУ, оскільки цією статтею, як уже зазначалося, передбачено відповідальність за порушення строків, установлених саме ПКУ, а не підзаконними актами.

 

4. Переоформлення ліцензії

Ліцензію також слід переоформити у зв’язку зі зміною місця проживання

(ст. 16 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 р. № 1775-ІІІ). Для цього підприємцю необхідно протягом десяти робочих днів з дня внесення змін до Єдиного держреєстру подати органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

Орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї, зобов'язаний видати переоформлену на новому бланку ліцензію з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії.

Одночасно з переоформленою на новому бланку ліцензією орган ліцензування на підставі даних ліцензійного реєстру безкоштовно видає ліцензіату засвідчені ним копії такої ліцензії.

За переоформлення ліцензії справляється плата в розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн.).

Ліцензіат, який подав заяву та відповідні документи про переоформлення ліцензії, може провадити свою діяльність на підставі довідки про прийняття заяви про переоформлення ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, яка видається органом ліцензування у разі подання заяви про переоформлення ліцензії.

Оскільки

не переоформлена в установлений строк ліцензія вважається недійсною, до підприємця може бути застосовано адміністративну відповідальність за ст. 164 Кодексу про адміністратині правопорушення (провадження господарської діяльності без одержання ліцензії). Крім того, у судовому порядку можуть бути припинені договірні відносини, укладені за тими видами діяльності, які потребують отримання ліцензії.

 

5. Переоформлення інших дозвільних документів

Якщо підприємець має

інші документи дозвільного характеру, то їх також необхідно переоформити. Цього вимагає Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 р. № 2806-IV, відповідно до ч. 8 ст. 41 якого підставою для переоформлення документа дозвільного характеру є, зокрема, зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання.

Для цього фізособа-підприємець має протягом п'яти робочих днів з дня реєстрації зміни місця проживання звернутися до органу, який видав дозвільний документ, із заявою про його переоформлення. Разом із заявою слід подати документ, що підлягає переоформленню, і відповідний документ, що підтверджує зазначені зміни (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців).

Дозвільний орган протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про переоформлення документа дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, зобов'язаний видати переоформлений на новому бланку документ дозвільного характеру з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення документа дозвільного характеру.

Одночасно з переоформленим на новому бланку документом дозвільного характеру дозвільний орган на вимогу суб'єкта господарювання видає останньому безоплатно засвідчену ним копію такого документа дозвільного характеру.

Не переоформлений в установлений строк документ дозвільного характеру є недійсним

.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд