ПДВ-реєстрація при зміні системи оподаткування: що нового?

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Вересень, 2011/№ 76
В обраному У обране
Друк
Стаття

ПДВ-реєстрація при зміні системи оподаткування: що нового?

 

Як свідчить практика, зміна системи оподаткування завжди пов'язана з безліччю неврегульованих питань. Пояснюється це доволі просто: за «традицією», що склалася за багато років, глибина опрацювання перехідних моментів майже в кожному податковому законі завжди залишала бажати кращого. Не став у цьому сенсі винятком і ПКУ, чимало прогалин в якому, у тому числі щодо порядку ПДВ-реєстрації при переході зі спрощеної системи оподаткування на загальну і навпаки, довелося терміново заповнювати Законом № 3609 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 64). Обговоримо, що нового з'явилося в ПКУ з цієї теми.

Ігор ХМЕЛЕВСЬКИЙ, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор», i.khmelevskiy@id.factor.ua

 

Перехід зі спрощеної системи оподаткування на загальну

Вочевидь, що

питання про необхідність реєстрації платником ПДВ у разі такого напряму переходу стосується тих колишніх «спрощенців» — юридичних осіб, які сплачували єдиний податок за ставкою 10 %, що не передбачає, як відомо, окремої сплати ПДВ, а також фізосіб-підприємців, які вирішили відмовитися або втратили право сплати єдиного податку.

Зауважимо, що з набуттям чинності

ПКУ порядок переходу єдиноподатників на загальну систему оподаткування було викладено в п. 183.4 і п. 18 підрозд. 2 розд. XX «Перехідні положення» цього Кодексу, а також у п. 6 розд. III Положення № 978. При цьому зовсім недавно першу з перелічених норм ПКУ було досить серйозно підкориговано Законом № 3609, а другу — взагалі вилучено (до внесення відповідних змін до Положення № 978 справа поки що не дійшла, тому на нього в подальшому орієнтуватимемося тільки в частині, що не суперечить ПКУ).

Ураховуючи викладене, розглянемо, що в нових умовах обов'язково слід мати на увазі при «розлученні» зі спрощеною системою. Для кращого розуміння суті змін, що відбулися, опишемо спочатку, як відбувалася ПДВ-реєстрація в колишніх «спрощенців» раніше.

Отже, у першій (до змін, унесених

Законом № 3609) редакції п. 183.4 ПКУ вказувалося на необхідність ПДВ-реєстрації при переході на загальну систему оподаткування. Така реєстрація мала здійснюватися за умови, що « перебіжчики» відповідали вимогам п. 181.1 цього Кодексу (існували підстави для обов'язкової реєстрації) або вимогам його п. 182.1 (існували достатні підстави для добровільної реєстрації). Водночас таким особам приписувалося рахувати 300-тисячну межу для обов'язкової реєстрації починаючи з моменту переходу на загальну систему, тобто «наперед» (див. п. 18 підрозд. 2 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ у першій редакції).

Як зазначалося в

листі № 4021, між наведеними вище нормами ПКУ жодного протиріччя немає: рахувати «наперед» (з моменту переходу на загальну систему оподаткування) межу в 300 тис. грн. потрібно було тільки тим «спрощенцям», які переходили на загальну систему і в яких на момент переходу цю межу ще не було досягнуто (перевищено). А от решта єдиноподатників, які до переходу на загальну систему оподаткування встигли за останні 12 місяців напрацювати 300 тис. грн., мали в обов'язковому порядку зареєструватися платником ПДВ згідно з п. 183.4 ПКУ. До речі, до появи цього листа податківці виходили з ліберального прочитання обох норм, вважаючи, що навіть у разі досягнення 300-тисячної межі на момент переходу колишній єдиноподатник має заново відлічувати обсяг оподатковуваних операцій починаючи з періоду переходу на загальну систему (див. консультацію в ЄБПЗ за кодом 130.02 та строком дії «до 14.02.2011 р.»).

А що ж зараз передбачено в

ПКУ щодо реєстрації осіб, які переходять зі спрощеної системи оподаткування на загальну? Нова редакція п. 183.4 цього Кодексу* разом із вилученням з Кодексу п. 18 підрозд. 2 розд. XX «Перехідні положення» дає підстави зробити висновок, що:

якщо на момент переходу єдиноподатник відповідає 300-тисячному критерію для обов'язкової реєстрації, то він реєструється в обов'язковому порядку;

якщо на цей момент дотримуються умови добровільної реєстрації, то він може зареєструватися платником ПДВ добровільно;

— і в першому, і в другому випадках жодних підрахунків обсягів «наперед» більше не буде — на

відповідність критеріям обов'язкового чи добровільного платника з пп. 181.1 і 182.1 ПКУ відповідно «спрощенці», які переходять на загальну систему, перевірятимуться за загальними правилами у звичайному порядку, тобто з оглядкою при цьому на минулий період роботи.

* До речі, після змін, унесених Законом № 3609 до ПКУ, з п. 183.4 цього Кодексу зникла норма про те, що датою переходу колишніх «спрощенців» на загальну систему оподаткування вважатиметься дата їх реєстрації платниками ПДВ, що викликала чимало запитань.

Крім того,

п. 183.4 ПКУ тепер установлено строки подання реєстраційної заяви окремо для двох випадків, кожний з яких розглянемо докладніше.

1. Перехід відбувається з початку календарного року

. У цьому випадку реєстраційну заяву має бути подано не пізніше 10 січня календарного року. При цьому абсолютно не важливо, за якою підставою (добровільна відмова від спрощеної системи чи вимушене «розлучення» з нею, яке, у свою чергу, можливе через перевищення гранично допустимих розміру виручки або чисельності працюючих чи внаслідок порушення інших обмежень, установлених Указом № 727 щодо видів діяльності та форми розрахунків за відвантажену продукцію) відбувається такий перехід.

Зауважимо: якщо особа, яка переходить зі «спрощенки» на загальну систему,

підлягає обов'язковій ПДВ-реєстрації (обсяг у 300 тис. грн. або більше досягнуто ще до моменту переходу), то датою її реєстрації, яка вказується у Свідоцтві, буде дата, що відповідає даті здійснення запису в Реєстрі платників податку на додану вартість про таку ПДВ-реєстрацію (п. 13 розд. III Положення № 978).

А от якщо така «перехідна»

особа реєструється добровільно, то новою редакцією п. 183.5 ПКУ їй надано право вказати в реєстраційній заяві бажаний (запланований) день реєстрації** платником ПДВ. У зв'язку з цим звернемо увагу на такий момент. Якщо в суб'єкта господарювання є інтерес розпочати ПДВшний період одночасно з переходом на загальну систему, то слід подати реєстраційну заяву за формою № 1-ПДВ ще у грудні (що не суперечить строку, зазначеному в абз. першому п. 183.4 ПКУ, — не пізніше 10 січня), указавши в ній як бажаний день реєстрації 1 січня. В іншому разі (якщо подати реєстраційну заяву з 1 по 10 січня) бажаним днем реєстрації може бути 1 лютого (або більш пізня дата початку податкового періоду (календарного місяця)).

** Зауважимо, що це право було закріплено в зазначеному пункті і раніше, а новизна норми полягає в тому, що віднині

такий день має відповідати даті початку податкового періоду (календарного місяця), з якого особа вважатиметься платником ПДВ. До цього, нагадаємо, такої суворої прив’язки до початку звітного періоду не було — платник податків міг бажаним днем своєї реєстрації вказати дату початку проведення операцій.

2. Перехід здійснюється протягом календарного року

. У цьому випадку реєстраційна заява подається одночасно з поданням заяви про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування.

Тут варто зауважити, що згідно зі

ст. 4 Указу № 727 заява про відмову від «спрощенки» подається податковому органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку кварталу переходу на загальну систему оподаткування. Щоправда, таку заяву подають у разі припинення сплати з єдиного податку та переходу на загальну систему в добровільному порядку — за власним бажанням. Тому може виникнути запитання: а коли подавати заяву на ПДВ-реєстрацію «спрощенцям», які порушили умови перебування на спрощеній системі та у зв'язку з цим вимушено її покидають у середині року (наприклад, унаслідок перевищення критеріїв виручки, чисельності працюючих або через застосування бартерної форми розрахунків чи проведення будь-якої із заборонених операцій), адже заяву про відмову вони при цьому не подають?

У такому разі, судячи з усього, їм потрібно орієнтуватися на норми

п.п. 6.2 розд. III Положення № 978, що, як уже зазначалося, поки залишилися без змін, але при цьому не суперечать новим вимогам ПКУ. Проте зазначений підпункт установлює строки подання податковому органу реєстраційної заяви «на ПДВ» тільки в разі перевищення граничного річного обсягу виручки:

а)

для фізичних осіб — підприємців — не пізніше 20 календарного дня з моменту перевищення виручки;

б)

для юридичних осіб:

не пізніше ніж за 15 днів до початку кварталу переходу на загальну систему — якщо перевищення виручки відбулося в 1-му або 2-му місяці останнього кварталу роботи на єдиному податку;

не пізніше 20-го календарного дня після закінчення останнього кварталу роботи на єдиному податку — якщо перевищення виручки відбулося в 3-му місяці останнього кварталу роботи на єдиному податку.

А як бути в разі, якщо

вимушений перехід здійснюється за іншими підставами (у зв'язку з перевищенням середньооблікової чисельності працюючих або унаслідок порушення інших обмежень , установлених Указом № 727 щодо видів діяльності або форми розрахунків за відвантажену продукцію)? Тут можливі два варіанти дій (уточнимо, що йдеться про обов'язкову реєстрацію «вимушеного перебіжчика»).

Перший

із них — через відсутність прямої норми діяти аналогічно, тобто керуватися тим же п.п. 6.2 розд. III Положення № 978, призначеним, щоправда, для іншої з можливих причин вимушеної відмови від «спрощенки» (перевищення виручки).

Другий

варіант — через відсутність спеціальних правил застосовувати загальну норму з п. 183.2 ПКУ, тобто подати реєстраційну заяву до органу ДПС не пізніше 10 числа першого місяця того календарного кварталу, з якого повинна буде застосовуватися загальна система оподаткування. Цей варіант, на наш погляд, більш обґрунтований.

На завершення розділу зупинимося ще на одному важливому питанні, що постане перед особами, які переходять не зі своєї волі зі спрощеної системи на загальну: як заповнити реєстраційну заяву за ф. № 1-ПДВ, адже серед причин ПДВ-реєстрації, перелічених у розд. 16 цієї заяви, немає таких підстав для реєстрації, як «перевищення чисельності», а також інших, про які йшлося вище. У зв'язку з цим ми рекомендуємо їм вибирати останню підставу, наведену в цьому розділі, — «підпункт 2 пункту 180.1 статті 180 розділу V Кодексу». При цьому в сусідній колонці після слів «особа підлягає обов'язковій реєстрації в інших випадках, передбачених законодавством (указати)» варто розшифрувати причину переходу на загальну систему оподаткування.

 

Перехід із загальної системи на спрощену

У цій частині статті йтиметься про осіб, які, перебуваючи на загальній системі оподаткування, мали при цьому достатні підстави не реєструватися платниками ПДВ, однак, переходячи на «спрощенку», вибрали ставку єдиного податку в розмірі 6 % (яка, як відомо, передбачає сплату ПДВ в обов'язковому порядку).

Насамперед зауважимо, що для осіб, які здійснюють такий перехід із загальної системи на спрощену, у першій редакції

п. 183.4 ПКУ взагалі не було жодних норм щодо порядку їх реєстрації платниками ПДВ. Доводилося задовольнятися п.п. 6.3 розд. ІІІ Положення № 978, відповідно до якого не зареєстрована як платник ПДВ юридична особа, яка переходить на спрощену систему оподаткування і обрала ставку єдиного податку 6 %, згідно зі ст. 3 і 6 Указу № 727 підлягає обов'язковій реєстрації як платник ПДВ починаючи з першого числа того звітного періоду (кварталу), з якого здійснено перехід на спрощену систему оподаткування.

Однак якщо така особа не підпадає під визначення платника ПДВ згідно з

п. 180.1 ПКУ і п. 5 розд. I Положення № 978 або є підстави для анулювання реєстрації платника ПДВ відповідно до п. 1 розд. V цього Положення, податковий орган відмовляє такій особі в реєстрації платником ПДВ та застосуванні спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності за ставкою єдиного податку 6 %. Такі особи можуть перейти на спрощену систему оподаткування тільки за ставкою 10 %.

Реєстраційна заява

має бути подана до податкового органу одночасно із заявою про перехід на спрощену систему оподаткування за ставкою єдиного податку 6 %, але не пізніше ніж за 15 днів до початку звітного періоду (кварталу), з якого здійснюється такий перехід.

На сьогодні новою редакцією

п. 183.4 ПКУ закріплено, власне, те ж саме, що було встановлено раніше підзаконним нормативним актом. Як і раніше, при зміні системи оподаткування особу зареєструють платником ПДВ тільки за умови відповідності критеріям «обов'язкового» або «добровільного» платника ПДВ з пп. 181.1 і 182.1 ПКУ відповідно, інакше в ПДВ-реєстрації може бути відмовлено. А отже, обрати, наприклад, єдиний податок за ставкою 6 %, що передбачає сплату ПДВ, новостворений суб'єкт господарювання зможе тільки за умови, що він при цьому відповідає новому критерію добровільного платника ПДВ з оновленого п. 182.1 ПКУ, а саме: його статутний капітал або балансова вартість активів при держреєстрації підприємства перевищує 300 тис. грн.

В іншому разі стати платником єдиного податку за ставкою 6 % юрособа зможе тільки пропрацювавши певний час на загальній системі або 10 % єдиному податку, тобто відповідно після досягнення при цьому загальних критеріїв обов'язкової або добровільної ПДВ-реєстрації.

Додамо, що і для переходу із загальної системи на 6 % «спрощенку» п. 183.5 ПКУ передбачається можливість зазначення в реєстраційній заяві бажаного (запланованого) дня реєстрації як платника ПДВ. При цьому така реєстрація здійснюється не раніше дати зміни системи оподаткування.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд