Теми статей
Обрати теми

Порядок обчислення та сплати збору за першу реєстрацію транспортного засобу

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Травень, 2012/№ 41
Друк
Стаття

Порядок обчислення та сплати збору за першу реєстрацію транспортного засобу

 

Якщо ви вирішили придбати транспортний засіб, наприклад автомобіль, яхту чи вертоліт, які ще не реєструвалися в Україні, то вам доведеться сплатити до бюджету збір за першу реєстрацію цього транспортного засобу. Про особливості обчислення та сплати цього збору й ітиметься у запропонованій статті.

Наталя БІЛОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Закон № 4235 — Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів» від 22.12.2011 р. № 4235-VI.

Постанова № 701 — постанова КМУ «Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2011 рік» від 11.08.2010 р. № 701.

Порядок № 1069 — Порядок ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України, затверджений постановою КМУ від 26.09.97 р. № 1069.

Порядок № 1388 — Порядок державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затверджений постановою КМУ від 07.09.98 р. № 1388.

Порядок № 694 — Порядок відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затверджений постановою КМУ від 08.07.2009 р. № 694.

Порядок № 8 — Порядок відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затверджений постановою КМУ від 06.01.2010 р. № 8.

Правила № 67 — Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні, затверджені наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 31.01.2006 р. № 67.

Порядок № 1032 — Порядок відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів Збройних Сил України, затверджений постановою КМУ від 30.09.2009 р. № 1032.

Наказ № 994 — наказ ДПАУ «Про затвердження форми Розрахунку суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів» від 23.12.2010 р. № 994.

П(С)БО 7 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92.

 

Що таке збір за першу реєстрацію транспортного засобу

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу (далі — транспортний збір) належить до загальнодержавних податків і зборів (п.п. 9.1.5 ПКУ).

Цей збір прийшов на зміну податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, який до 01.01.2011 р. з певною періодичністю справлявся з юридичних та фізичних осіб протягом усього строку перебування транспортного засобу в їх власності. Транспортний же збір справляється разово — тільки при першій реєстрації транспортного засобу в Україні.

Отже, якщо юридична або фізична особа придбаває транспортний засіб (наприклад, уживаний автомобіль), який уже було зареєстровано на території України, жодних податкових наслідків у цьому випадку не виникає.

Разом із тим, як тільки юрособа придбає один із транспортних засобів, що є об'єктом оподаткування відповідно до ст. 232 ПКУ (колісні транспортні засоби; судна; літаки та вертольоти, за деякими винятками), який раніше в Україні не реєструвався, вона зобов'язана буде сплатити транспортний збір перед його першою реєстрацією в Україні та в десятиденний строк після такої реєстрації надати відповідному податковому органу за місцем свого знаходження та за місцем реєстрації транспортного засобу розрахунок суми транспортного збору за встановленою формою (про це читайте далі).

Порядок обчислення та сплати транспортного збору регулюється розд. VII ПКУ, а визначення термінів, що мають відношення до цього збору, наведено у ст. 14 ПКУ (див. також спецвипуск «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 4).

Так, під першою реєстрацією транспортного засобу розуміється реєстрація транспортного засобу, що здійснюється уповноваженими державними органами України щодо цього транспортного засобу в Україні вперше (п.п. 14.1.163 ПКУ). Вона здійснюється в разі придбання:

— нового транспортного засобу вітчизняного виробництва;

— транспортного засобу (як нового, так і такого, що був в експлуатації), який ввезено з-за кордону та не проходив в Україні реєстрацію.

До нових транспортних засобів відповідно до п.п. 14.1.124 ПКУ належать транспортні засоби, що не мають актів державної реєстрації уповноважених органів, у тому числі іноземних, які дають право на його експлуатацію.

У свою чергу, транспортні засоби, що використовувалися, — це транспортні засоби, на які уповноваженими державними органами, у тому числі іноземними, видано реєстраційні документи, що дають право експлуатувати такі транспортні засоби (п.п. 14.1.251 ПКУ).

А як підтвердити той факт, що транспортний засіб використовувався? За роз'ясненнями працівників податкової служби (див. консультацію, розміщену в розділі 201.08 ЄБПЗ), якщо на транспортні засоби уповноваженими державними органами, у тому числі іноземними, видано реєстраційні документи, що дають право їх експлуатувати, вони вважаються такими, що використовувалися.

Датою початку використання (введення в експлуатацію) транспортних засобів, які були у використанні та ввозяться на митну територію України, вважається дата їх першої реєстрації, установлена в реєстраційних документах, що видані уповноваженими державними органами та дають право експлуатувати ці транспортні засоби на постійній основі.

За відсутності реєстраційних документів першої реєстрації транспортного засобу датою початку його використання вважається календарна дата його виготовлення (день, місяць, рік). Якщо ж таку календарну дату визначити неможливо, то цією датою вважається 1 січня року виготовлення, вказаного в реєстраційних документах (див. п.п. 14.1.220 ПКУ).

Отже, сплачувати транспортний збір слід лише при першій реєстрації транспортного засобу в Україні. Якщо ж придбавається транспортний засіб, уже зареєстрований в Україні, сплачувати вказаний збір не потрібно, оскільки його було сплачено попереднім власником при першій реєстрації.

Транспортний збір сплачується перед проведенням першої реєстрації транспортного засобу в Україні (п. 237.1 ПКУ) за місцем його реєстрації за ставками, що діють на день сплати (п. 239.1 ПКУ). Якщо місцезнаходження юридичної особи та місце реєстрації транспортного засобу не збігаються (наприклад, стоянка транспортних засобів розташована за місцем знаходження філій або представництв юридичної особи), то транспортний збір має бути сплачено за місцезнаходженням такої стоянки (за місцем реєстрації транспортних засобів), тобто за місцезнаходженням юрособи транспортний збір не сплачується. На це звертають увагу і працівники податкового відомства (див. консультацію, розміщену в розділі 210.04 ЄБПЗ).

Підтвердженням сплати збору будуть квитанції або платіжні доручення про таку сплату з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення (п. 239.3 ПКУ).

 

Хто є платником збору за першу реєстрацію транспортного засобу

Платниками транспортного збору щодо транспортних засобів, які відповідно до ст. 232 ПКУ є об'єктами оподаткування, є (див. ст. 231 ПКУ):

фізичні особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства, біженці), які здійснюють першу реєстрацію в Україні транспортного засобу, що є об'єктом оподаткування;

юридичні особи (підприємства, установи, організації, іноземні юридичні особи, нерезиденти (у значенні пп. «а», «б» п.п. 14.1.122 ПКУ)), які зареєстровані в установленому законом порядку та здатні від свого імені реалізувати право на першу реєстрацію в Україні транспортних засобів, що є об'єктом оподаткування.

Державна реєстрація транспортних засобів здійснюється відповідними уповноваженими державними органами України в порядку, визначеному КМУ.

Звертаємо увагу: згідно з п. 6 Порядку № 1388, п. 6 Порядку № 694, Порядком № 8 транспортні засоби, що належать фізичним особам — підприємцям, реєструються за ними як за фізичними особами.

 

Що є об'єктом обкладення збором за першу реєстрацію транспортного засобу

Категорії транспортних засобів, при першій реєстрації яких має сплачуватися транспортний збір, перелічено у ст. 232 ПКУ. Таких категорій три:

колісні транспортні засоби (далі — КТЗ), за деякими винятками;

судна, зареєстровані в Державному судновому реєстрі України або в Судновій книзі України;

літаки і вертольоти, зареєстровані в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України або в Реєстрі державних повітряних суден України, за деякими винятками.

Не є об'єктами обкладення транспортним збором (п. 232.1 ПКУ):

1) із числа КТЗ:

— транспортні засоби та інші самохідні машини та механізми, закріплені на праві оперативного управління за військовими частинами, військовими навчальними закладами, установами та організаціями ВСУ, а також за військовими формуваннями МВС України та за підрозділами служби цивільного захисту, що повністю утримуються за рахунок бюджету (крім віднесених до транспортної групи);

— транспортні засоби вантажні, самохідні, які використовуються на заводах, складах, у портах та аеропортах для перевезення вантажів на короткі відстані (код 8709 згідно з УКТ ЗЕД). На думку податківців, великотоннажні автомобілі-самоскиди марки «БелАЗ», призначені для використання поза дорожньою мережею, які згідно з УКТ ЗЕД визначені за кодом 8704 «Автомобілі вантажні», є об'єктом обкладення транспортним збором (див. консультацію в журналі «Вісник податкової служби України», 2012, № 5, с. 34);

— транспортні засоби швидкої медичної допомоги;

— машини та механізми для сільськогосподарських робіт (коди 8432 і 8433 згідно з УКТ ЗЕД);

— причепи (напівпричепи);

— мопеди;

— велосипеди;

2) із числа суден — об'єкти, що не підлягають реєстрації в Державному судновому реєстрі і в Судновій книзі України (див. п. 2 Порядку № 1069):

— військові кораблі та судна;

— катери, шлюпки та інші плавучі засоби, що належать будь-якому судну;

— спортивні судна, перелік видів яких затверджує Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України за погодженням з Міністерством інфраструктури України;

— веслові судна, що використовуються без двигуна, завдовжки до 2,5 метра;

3) із числа літаків та вертольотів:

— літаки та вертольоти Збройних Сил України та Міністерства надзвичайних ситуацій України;

— цивільні повітряні судна, що не підлягають державній реєстрації (п. 2.3 Правил № 67), а саме: повітряні судна, зліт яких здійснюється за допомогою ніг пілота (дельтаплани, параплани, мотодельтаплани, мотопарапланы тощо); метеорологічні кулі-пілоти, що використовуються виключно для метеорологічних потреб, безпілотні повітряні судна, авіаційні моделі тощо; безпілотні некеровані аеростати без корисного вантажу.

Зверніть увагу: транспортний збір сплачується не за всі транспортні засоби, які підлягають реєстрації відповідними уповноваженими державними органами України. Наприклад, мопеди згідно з Порядком № 1388 підлягають державній реєстрації, проте транспортний збір при цьому не сплачується (п.п. 232.1.1 ПКУ). І це не єдиний виняток.

Крім того, щодо окремих категорій транспортних засобів передбачені пільги зі сплати транспортного збору (ст. 235 ПКУ). Так, від сплати збору звільняються:

— легкові автомобілі для інвалідів з об’ємом циліндрів двигуна до 1500 куб. см, придбані за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів та/або безоплатно передані інвалідам відповідно до законодавства України;

— транспортні засоби будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів, дитячих будинків-інтернатів, пансіонатів для ветеранів війни та праці, геріатричних пансіонатів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів.

Проте в разі відчуження таких «пільгових» транспортних засобів особи, які отримали їх у власність, зобов'язані сплатити збір за ставками, у порядку та на умовах, передбачених ПКУ.

А от якщо юрособою або фізособою придбано транспортний засіб із числа тих, які не є об'єктом обкладення транспортним збором (наприклад, автомобіль, закріплений за військовою частиною та зареєстрований підрозділом військової інспекції безпеки дорожнього руху відповідно до Порядку № 1032), то при реєстрації цього транспортного засобу в органах ДАІ МВС України транспортний збір сплачуватися не повинен, оскільки цей транспортний засіб уже було зареєстровано в Україні. Це підтверджують і податківці в консультації, розміщеній у розділі 210.01 ЄБПЗ.

 

Що вважається базою обкладення збором за першу реєстрацію транспортного засобу

Відповідно до ст. 233 ПКУ база обкладення транспортним збором визначається (окремо для кожного транспортного засобу):

— для КТЗ:

а) для мотоциклів, легкових автомобілів (крім легкових автомобілів, обладнаних електродвигуном), автобусів (у тому числі мікроавтобусів), тракторів, вантажних автомобілів (у тому числі сідельних тягачів, інших спеціалізованих і спеціальних вантажних транспортних засобів) — за об'ємом циліндрів двигуна в куб. см;

б) для легкових автомобілів, обладнаних електродвигуном, — за потужністю двигуна у кВт;

— для суден:

а) для суден, обладнаних двигуном, — за потужністю двигуна в кВт;

б) для суден, не обладнаних двигуном, — за довжиною корпусу судна в см;

— для літаків, вертольотів за максимальною злітною масою.

 

Які ставки збору за першу реєстрацію транспортного засобу діють у 2012 році

Почнемо з того, що відповідно до абзацу дев'ятого п. 4 розд. XIX ПКУ Кабмін уповноважений щороку до 1 червня вносити до Верховної Ради України проект закону про внесення змін до цього Кодексу щодо ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції щодо низки податків і зборів, до числа яких входить і транспортний збір.

На виконання цієї норми Закон № 4235 установив нові ставки податків і зборів з урахуванням прогнозованого індексу споживчих цін, який відповідно до постанови № 701 на 2011 рік визначено на рівні 108,9 %.

Згідно з п. 1 Прикінцевих положень Закону № 4235 він набирає чинності з 1 січня 2012 року. Проте опублікований цей Закон був у газеті «Голос України» від 13.01.2012 р., у зв'язку з цим зміни, що стосуються ставок транспортного збору, почали діяти з 13 січня 2012 року. Це підкреслюють працівники податкового відомства в консультації, розміщеній у розділі 210.08 ЄБПЗ.

Таким чином, з 13.01.2012 р. ставки транспортного збору збільшено в середньому на 8,9 %.

Наведемо ставки транспортного збору, що діють у 2012 році, у табл. 1.

 

Таблиця 1

Ставки збору за першу реєстрацію транспортного засобу

КТЗ

Транспортний засіб

Об’єм циліндра двигуна, куб. см (потужність двигуна, кВт)

Ставка збору (з 100 куб. см об’єму циліндрів двигуна; з 1 кВт потужності двигуна)

базова

з урахуванням коефіцієнта до ставки збору*

для нових ТЗ (п.п. 234.4.1 ПКУ)

для ТЗ, що були в експлуатації

до 8 років (п.п. 234.4.2 ПКУ)

більше
8 років
(п.п. 234.4.4 ПКУ)

1

2

3

4

5

6

Мотоцикли

до 500

3,27

3,27

6,54

130,80

від 501
до 800

5,45

5,45

10,90

218,00

від 800 і більш

10,89

10,89

21,78

435,60

Легкові автомобілі (крім автомобілів, обладнаних електродвигуном)

до 1000

3,27

3,27

6,54

130,80

від 1001
до 1500

5,45

5,45

10,90

218,00

від 1501
до 1800

7,62

7,62

15,24

304,80

від 1801
до 2500

10,89

10,89

21,78

435,60

від 2501
до 3500

27,23

27,23

54,56

1089,20

від 3501
до 4500

43,56

43,56

87,12

1742,40

від 4501
до 5500

49,01

49,01

98,02

1960,40

від 5501
до 6500

59,90

59,90

119,80

2396,00

понад 6500

65,34

65,34

130,68

2613,60

Легкові автомобілі, обладнані електродвигуном

будь-який

0,54

0,54

Автобуси, у тому числі мікроавтобуси

будь-який

5,45

5,45

10,90

218,00

Трактори, крім гусеничних

будь-який

2,72

2,72

Вантажні та вантажопасажирські автомобілі

до 8200

16,34

16,34

32,68

653,60

від 8201
до 15000

21,78

21,78

43,56

871,20

понад 15000

27,23

27,23

54,46

1089,20

Сідельні тягачі

будь-який

16,34

16,34

32,68

653,60

Автомобілі спеціального призначення

будь-який

5,45

5,45

10,90

218,00

Інші КТЗ, що не належать до перелічених вище (п.п. 234.1.9 ПКУ)**

будь-який

5

5

10

200,00

СУДНА

Транспортний засіб

Потужність двигуна, кВт (довжина корпусу судна, м)

Ставка збору (з 1кВт потужності двигуна;
з 100 см довжини)

базова

з урахуванням коефіцієнта до ставки збору*

для нових ТЗ (п.п. 234.4.1 ПКУ)

для ТЗ, що були в експлуатації

до 8 років (п.п. 234.4.2 ПКУ)

більше
8 років
(п.п. 234.4.3 ПКУ)

Судна, оснащені стаціонарним або підвісним двигуном (двигунами)

до 55
(включно)

2,72

2,72

5,44

8,16

понад 55

3,27

3,27

6,54

9,81

Судна, не оснащені двигуном

до 7,5
(включно)

7,62

7,62

15,24

22,86

понад 7,5

15,25

15,25

30,50

45,75

 

ЛІТАКИ І ВЕРТОЛЬОТИ

Транспортний засіб

Максимальна злітна маса, кг

Ставка збору (з 1 кг максимальної злітної маси)

базова

з урахуванням коефіцієнта до ставки сбора*

для нових ТЗ (п.п. 234.4.1 ПКУ)

для ТЗ, що були в експлуатації

до 8 років (п.п. 234.4.2 ПКУ)

більше 8 років
(п.п. 234.4.3 ПКУ)

Літаки

будь-яка

1,09

1,09

2,18

3,27

Вертольоти

будь-яка

1,09

1,09

2,18

3,27

* Для нових КТЗ, суден, літаків та вертольотів ставки збору розраховуються із застосуванням коефіцієнта 1 до базових ставок (п.п. 234.4.1 ПКУ).
Для КТЗ (крім легкових автомобілів з електродвигуном і тракторів), суден, літаків і вертольотів, що були в експлуатації до 8 років, ставки збору розраховуються із застосуванням коефіцієнта 2 до базових ставок (п.п. 234.4.2 ПКУ).
Для КТЗ (крім легкових автомобілів з електродвигуном і тракторів), що були в експлуатації понад 8 років, ставки збору розраховуються із застосуванням коефіцієнта 40 до базових ставок (п.п. 234.4.4 ПКУ).
Для легкових автомобілів, обладнаних електродвигуном, і тракторів незалежно від строку експлуатації застосовуються базові ставки збору без використання коефіцієнтів (пп. 234.4.2, 234.4.4 ПКУ).
Для суден, літаків і вертольотів, що були в експлуатації понад 8 років, ставки збору розраховуються із застосуванням коефіцієнта 3 до базових ставок (п.п. 234.4.3 ПКУ).

** Не є об'єктом обкладення транспортним збором транспортні засоби, самохідні машини та механізми, уключені до товарної групи УКТ ЗЕД 8705 (наприклад, автомобілі пожежні, автомобілі швидкої медичної допомоги), які закріплені на праві оперативного управління за підрозділами служби цивільного захисту МНС України та повністю утримуються за рахунок бюджету. Усі інші транспортні засоби, самохідні машини та механізми, уключені до товарної групи УКТ ЗЕД 8705, 8427, 8429, 8430 (ідеться зокрема, про автокрани, автобурові, автобетономішалки, машини технічної допомоги, автонавантажувачі, самохідні бульдозери з неповоротним і поворотним відвалом, грейдери, скрепери, екскаватори, дорожні катки, устаткування для забивання та витягування паль, устаткування снігоприбиральне плугове і роторне тощо), що перебувають на балансі і такі, що використовуються суб'єктами господарювання, обкладаються транспортним збором за ставкою 5 грн. за 100 см3 об’єму циліндрів двигуна (див. консультації податківців, наведені в журналі «Вісник податкової служби України», 2012, № 5, с. 34; № 11, с. 33).

До речі, податківці вказують, що до КТЗ належать і тролейбуси (див. консультацію в журналі «Вісник податкової служби України», 2012, № 11, с. 33), проте ставку транспортного збору для них не встановлено.

 

Приклади розрахунку збору за першу реєстрацію транспортного засобу

Відповідно до ст. 238 ПКУ сума транспортного збору обчислюється щодо кожного транспортного засобу як добуток відповідної бази оподаткування, ставки збору та відповідного коефіцієнта (1, 2, 3 і 40), указаного в п. 234.4 ПКУ.

Транспортний збір розраховує не сам платник податків, його розмір визначає відповідний держорган, що здійснює реєстрацію транспортного засобу.

Приклад 1. Підприємство придбало в іншого вітчизняного суб'єкта господарювання вживаний автомобіль ГАЗ 2705 «Газель» з об’ємом циліндрів двигуна 2890 куб. см 2007 року випуску.

Оскільки придбаний транспортний засіб раніше вже було зареєстровано в Україні, при його реєстрації транспортний збір не сплачується та звітність з цього збору відповідно не подається.

Приклад 2. Підприємство придбало вантажний автомобіль ГАЗ 3309 з об’ємом циліндрів двигуна 4750 куб. см 2006 року випуску, що експлуатувався за кордоном. Цей автомобіль уперше зареєстровано в Україні 03.05.2012 р.

Ставка транспортного збору для зазначеного автомобіля — 16,34 грн. за 100 куб. см об’єму циліндрів двигуна.

Коефіцієнт для транспортних засобів, що експлуатувалися до 8 років, — 2.

Сума збору за першу реєстрацію автомобіля ГАЗ 3309 становить:

4750 куб. см : 100 куб. см х 16,34 грн. х 2 = 1552,30 грн.

Приклад 3. Підприємство придбало новий (тобто що раніше не використовувався за кордоном і не зареєстрований на митній території України) легковий автомобіль HYUNDAI Grandeur з об’ємом циліндрів двигуна 3300 куб. см 2011 року випуску. Цей автомобіль уперше зареєстровано в Україні 10.05.2012 р.

Ставка транспортного збору для вказаного автомобіля — 27,23 грн. за 100 куб. см об’єму циліндрів двигуна.

Коефіцієнт для нових транспортних засобів — 1.

Сума збору за першу реєстрацію автомобіля HYUNDAI Grandeur становить:

3300 куб. см : 100 куб. см х 27,23 грн. х 1 = 898,59 грн.

Приклад 4. Підприємство придбало комбайн зернозбиральний John Deere 9600 з об’ємом циліндрів двигуна 5000 куб. см 1993 року випуску, що експлуатувався за кордоном. Цей комбайн уперше зареєстровано в Україні 14.05.2012 р.

Незважаючи на те що ввезений на митну територію України комбайн раніше був у використанні за кордоном та вперше реєструється в Україні, транспортний збір за нього не сплачується, оскільки цей колісний транспортний засіб згідно з УКТ ЗЕД визначено за кодом 8433, а отже, він не є об'єктом обкладення транспортним збором (див. абзац «д» п.п. 232.1.1 ПКУ).

Приклад 5. Підприємство придбало катер Bayliner 212, потужність двигуна якого дорівнює 183,87 кВт, 2001 року випуску, що експлуатувався за кордоном. Цей катер уперше зареєстровано в Україні 16.05.2012 р.

Ставка транспортного збору для цього транспортного засобу — 3,27 грн. за 1 кВт потужності двигуна.

Коефіцієнт для подібних транспортних засобів, що експлуатувалися більше 8 років, — 3.

Сума збору за першу реєстрацію катера Bayliner 212 складає:

183,87 кВт х 3,27 грн. х 3 = 1803,76 грн.

Приклад 6. Підприємство придбало вертоліт Agusta A.119 Koala, максимальна злітна маса якого дорівнює 2850 кг, 1995 року випуску, що експлуатувався за кордоном. Цей вертоліт уперше зареєстровано в Україні 18.05.2012 р.

Ставка транспортного збору для цього транспортного засобу — 1,09 грн. за кожний кг максимальної злітної маси.

Коефіцієнт для подібних транспортних засобів, що експлуатувалися більше 8 років, — 3.

Сума збору за першу реєстрацію вертольота Agusta A.119 Koala становить:

2850 кг х 1,09 грн. х 3 = 9319,50 грн.

Ураховуючи, що сплата транспортного збору є обов'язковою для здійснення реєстрації транспортних засобів, витрати підприємства, пов'язані з такою сплатою, уключаються до первісної вартості придбаного транспортного засобу. Із цим згодні і працівники податкового відомства (див. консультацію, розміщену в розділі 110.09.01 ЄБПЗ).

Тобто витрати на сплату такого збору як у податковому обліку (п. 145.5 ПКУ), так і в бухгалтерському (п. 8 П(С)БО 7), відносяться на збільшення первісної вартості об'єкта основних засобів. Це означає, що сума сплаченого транспортного збору в рядку 06.4.13 Додатка ІВ до декларації з податку на прибуток не відображається.

Приклад 7. Підприємство придбало легковий автомобіль HYUNDAI Grandeur з об’ємом циліндрів двигуна 3300 куб. см 2011 року випуску за 300000 грн. (у тому числі ПДВ 20 % — 50000 грн.).

Перед першою реєстрацією в Україні транспортного засобу сплачено транспортний збір у розмірі 898,59 грн. (див. приклад 3). Сума збору на обов'язкове державне пенсійне страхування — 7500 грн.

У податковому та бухгалтерському обліку підприємства ця операція відображається так:

 

Таблиця 2

Порядок обліку сум транспортного збору

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума,
грн.

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

доходи

витрати

1

Перераховано збір на обов'язкове державне пенсійне страхування (при придбанні легкового автомобіля)

651

311

7500,00

2

Отримано від постачальника легковий автомобіль

152

631

250000,00

3

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ (за наявності податкової накладної)

641/ПДВ

631

50000,00

4

Сплачено транспортний збір перед реєстрацією транспортного засобу в органах ДАІ

377

311

898,59

5

Уключено до первісної вартості отриманого легкового автомобіля:

— суму сплаченого збору на обов'язкове державне пенсійне страхування

152

651

7500,00

 

 

— суму транспортного збору

152

377

898,59

6

Уведено об'єкт основних засобів в експлуатацію (зараховано до складу основних засобів) за первісною вартістю (250000 грн. + 7500 грн. + 898,59 грн.)

105

152

258398,59

— *

* Сформовано «податкову» первісну вартість об'єкта основних засобів (250000 грн. + 7500 грн. + 898,59 грн.). Починаючи з наступного місяця (місяця, наступного за введенням в експлуатацію) за об'єктом нараховуватиметься «бухгалтерська» та «податкова» (з урахуванням мінімально допустимих строків, указаних у п. 145.1 ПКУ) амортизація. У податковому обліку об'єкт зараховується до групи 5.

7

Перераховано постачальнику кошти в оплату легкового автомобіля

631

311

300000,00

 

Який порядок подання звітності зі збору за першу реєстрацію транспортного засобу

На платників транспортного збору — юридичних осіб п. 239.2 ПКУ покладено обов'язок з подання в десятиденний строк після першої реєстрації в Україні транспортного засобу відповідному податковому органу за своїм місцезнаходженням та за місцем реєстрації транспортного засобу Розрахунку суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів (далі — Розрахунок) за формою, затвердженою наказом № 994.

Цей Розрахунок повинен подаватися разом з копіями реєстраційних документів, завірених відповідним уповноваженим державним органом України, який проводив таку реєстрацію (такі копії є обов'язковими додатками до Розрахунку).

Якщо Розрахунок подається в електронній формі, то зазначені копії реєстраційних документів платник повинен подати в паперовому вигляді у загальновстановленому порядку. У разі подання Розрахунку без необхідних копій реєстраційних документів податковий орган відмовить у його прийнятті. У результаті, якщо Розрахунок не буде подано в установлені строки в необхідному форматі (з усіма обов'язковими додатками), до підприємства може бути застосовано штрафні санкції, передбачені ст. 120 ПКУ, тобто в розмірі 170 грн. за кожне неподання або затримку. На це звертають увагу податківці в консультації, розміщеній у розділі 210.08 ЄБПЗ.

При заповненні та поданні Розрахунку в числі обов'язкових реквізитів, що наводяться в рядках 2 — 6 вступної частини, повинен указуватися і код Державного класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ). Так-от, юридична особа — платник транспортного збору вказує в Розрахунку код КОАТУУ того району, до якого подається Розрахунок. Про це йдеться в консультації фахівців ДПСУ, розміщеній у розділі 210.08 ЄБПЗ.

Ще раз повторимо, що Розрахунок подається юридичною особою за своїм місцезнаходженням та місцем реєстрації транспортного засобу. При цьому якщо Розрахунок з усіма необхідними копіями реєстраційних документів своєчасно подано за місцем реєстрації транспортного засобу, яке не збігається з місцезнаходженням юрособи, але не подано (або несвоєчасно подано) за місцезнаходженням такої юрособи, штрафні санкції до цієї юрособи за неподання або несвоєчасне подання Розрахунку не застосовуються (див. консультацію податківців у журналі «Вісник податкової служби України», 2012, № 5, с. 34).

Може так статися, що підприємство придбає декілька транспортних засобів у різні дні, наприклад, два транспортні засоби — 3 травня 2012 року, а ще три — 10 травня 2012 року, при цьому зареєструє першу партію 11 травня, а другу — 14 травня 2012 року. Чи правомірно буде включити всі п'ять транспортних засобів до одного Розрахунку?

У цьому випадку це цілком правомірно. Як відомо, відповідно до п. 7 Порядку № 1388 на власників транспортних засобів та осіб, які експлуатують такі транспортні засоби на законних підставах, покладається обов'язок зареєструвати (перереєструвати) транспортні засоби протягом 10 діб після придбання (отримання) чи митного оформлення, або тимчасового ввезення на територію України, або виникнення обставин, що є підставою для внесення змін до реєстраційних документів. Оскільки в цій ситуації всі п'ять придбаних транспортних засобів буде одночасно зареєстровано протягом установленого десятиденного строку, то при дотриманні строків надання розрахункіу, встановлених законом, відомості про них може бути включено до одного Розрахунку, який у цьому випадку має бути подано до податкового органу протягом 10 днів після першої реєстрації в Україні першої партії транспортних засобів (див. «Вісник податкової служби України», 2012, № 5, с. 37).

А от якби реєстрація транспортних засобів, придбаних 3 травня 2012 року, відбулася 7 травня 2012 року, а транспортних засобів, придбаних 10 травня 2012 року, — 19 травня 2012 року, то подати потрібно було б два Розрахунки: окремо на першу партію реєстрації й окремо на другу.

Розрахунок подається окремо за КТЗ, окремо за суднами і окремо за літаками і вертольотами. Наприклад, якщо підприємство вперше реєструє в Україні легковий автомобіль та яхту, то подати потрібно буде два Розрахунки: один — на легковий автомобіль, а другий — на яхту.

У разі самостійного виявлення юридичною особою — платником транспортного збору помилок, допущених у минулих податкових періодах, які спричинили заниження податкового зобов'язання, такий платник подає уточнюючий розрахунок лише із заповненими рядками 12 і 13. У рядку 12 Розрахунку вказується сума штрафу в розмірі 3 % суми недоплати, а в рядку 13 — сума самостійно нарахованої пені. В останніх рядках Розрахунку проставляються прокреслення (див. консультацію податківців, розміщену в розділі 210.08 ЄБПЗ). Хоча п. 50.1 ПКУ пропонує й другий варіант виправлення помилок — через поточну декларацію, але, зважаючи на специфіку транспортного збору, цей варіант для нього непридатний, оскільки поточна декларація з цього збору відрізняється від традиційної та не подається наростаючим підсумком.

Наведемо зразок заповнення Розрахунку (фрагмент) на с. 35.

Припустимо, що підприємство 10.05.2012 р. уперше зареєструвало в Україні новий легковий автомобіль HYUNDAI Grandeur з об’ємом циліндрів двигуна 3300 куб. см 2011 року випуску (див. приклад 3).

 

Зразок заповненння Розрахунку суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів

1

 

 

Вид розрахунку

Звітний

Х

Новий звітний

 

Уточнюючий розрахунок

 

Колісні транспортні засоби

Судна

Літаки і вертольоти

До відома2

Колісні транспортні засоби

Судна

Літаки і вертольоти

До відома2

Колісні транспортні засоби

Судна

Літаки і вертольоти

До відома2

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

одиниці виміру: грн. коп.

7

Відомості про об’єкт оподаткування та суми збору за першу реєстрацію транспортного засобу

№ з/п

Тип транспортного засобу3

Марка та модель транспортного засобу

Номерний знак транспортного засобу

Дата першої реєстрації транспортного засобу в Україні

1) Об'єм циліндрів двигуна(см 3)
2) Потужність двигуна (кВт)
3) Довжина корпусу (см)
4) максимальна злітна маса (кг)

Ставка збору в грн. на рік:
1) за 100 см 3.
2) за 1 кВт
3) за 100 см
4) за1 кг

Сума збору
(гр. 6 х гр.7 х
х коефіцієнт4)

Сума пільги щодо збору

Код пільги

Сума збору, що підлягає сплаті
(гр. 8 -
- гр. 9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Легковий автомобіль

HYUNDAI Grandeur

ВН7727ТЕ

10.05.2012

3300

27,23

898,59

898,59

 

Усього

Х

Х

Х

Х

Х

898,59

Х

898,59

 

8

Нараховано збору згідно з Розрахунком (кол. 11 р. 7 відомостей про об’єкт)

898,59

9

Нараховано збору за даними раніше поданого Розрахунку, що уточнюється5 (р. 8 Розрахунку, що уточнюється)

10

Сума збору за першу реєстрацію транспортних засобів (недоплата), яка збільшує податкове зобов’язання у зв'язку з виправленням помилки5 (р. 8 - р. 9), якщо р. 8 > р. 9

11

Сума збору за першу реєстрацію транспортних засобів (переплата), яка зменшує податкове зобов’язання у зв'язку з виправленням помилки5 (р. 9 - р. 8), якщо р. 9 > р. 8

12

Сума штрафу6 (нараховується платником самостійно) (р. 10 х 3 %)

13

Сума пені (нарахована платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу ІІ Податкового кодексу України)

14

Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності

на

аркуші(ах)

15

Доповнення до податкової декларації (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу ІІ Податкового кодексу України)

на

аркуші(ах)

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі