Теми статей
Обрати теми

Довідник бухгалтера. Індексація заробітної плати за квітень і травень 2013 року

Редакція ПБО
Стаття

Індексація заробітної плати за квітень і травень 2013 року

 

У газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 24, с. 42 опубліковано індекси для проведення індексації грошових доходів за березень і квітень 2013 року відповідно до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (далі — Порядок № 1078). У сьогоднішньому номері розглянемо особливості індексації заробітної плати за квітень і травень 2013 року.

Нагадаємо, що індекс споживчих цін за лютий 2013 року становив 99,9 %, за березень 2013 року — 100,0 %.

При проведенні індексації заробітної плати працівників необхідно дотримуватись таких правил.

1. Індексації підлягають грошові доходи населення, що не мають разового характеру, у межах прожиткового мінімуму, установленого для відповідних соціальних та демографічних груп населення. Заробітна плата індексується в межах прожиткового мінімуму на працездатну особу. Розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб у розрахунку на місяць установлено ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» від 06.12.2012 р. № 5515-VI і становлять: у січні — листопаді 2013 року — 1147 грн.; у грудні — 1218 грн.

Таким чином, у квітні і травні 2013 року заробітна плата індексується виходячи з фактично нарахованої суми, але в межах 1147 грн.

2. Сума індексації нараховується та виплачується одночасно з нарахуванням і виплатою (відповідно) заробітної плати за місяць, доходи за який підлягають індексації.

Наведемо величини приросту індексів споживчих цін для індексації зарплати за квітень і травень 2013 року.

 

Базовий місяць
(місяць прийняття на роботу або підвищення заробітної плати)

Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації, %

квітень

травень

2007 рік

Січень

84,1

84,1

Лютий

82,9

82,9

Березень

82,6

82,6

Квітень

82,6

82,6

Травень

81,5

81,5

Червень

77,6

77,6

Липень

75,2

75,2

Серпень

74,1

74,1

Вересень

70,4

70,4

Жовтень

65,6

65,6

Листопад

62,0

62,0

Грудень

58,7

58,7

2008 рік

 

Січень

54,2

54,2

Лютий

50,2

50,2

Березень

44,7

44,7

Квітень

40,3

40,3

Травень

38,5

38,5

Червень

37,4

37,4

Липень

38,1

38,1

Серпень

38,2

38,2

Вересень

36,7

36,7

Жовтень

34,5

34,5

Листопад

32,5

32,5

Грудень

29,7

29,7

2009 рік

Січень

26,1

26,1

Лютий

24,2

24,2

Березень

22,5

22,5

Квітень

21,4

21,4

Травень

20,8

20,8

Червень

19,5

19,5

Липень

19,6

19,6

Серпень

19,9

19,9

Вересень

18,9

18,9

Жовтень

17,9

17,9

Листопад

16,6

16,6

Грудень

15,5

15,5

2010 рік

Січень

13,5

13,5

Лютий

11,4

11,4

Березень

10,4

10,4

Квітень

10,7

10,7

Травень

11,4

11,4

Червень

11,8

11,8

Липень

12,1

12,1

Серпень

10,7

10,7

Вересень

7,6

7,6

Жовтень

7,1

7,1

Листопад

6,8

6,8

Грудень

5,9

5,9

2011 рік

Січень

4,9

4,9

Лютий

4,0

4,0

Березень

2,5

2,5

Квітень

1,2

1,2

Травень

Червень

Липень

Серпень

1,1

1,1

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

2012 рік

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

2013 рік

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

 

Тепер пояснимо, як користуватися даними таблиці на практиці.

Наведена таблиця використовується для розрахунку суми індексації заробітної плати. При цьому необхідно знати базовий місяць для кожного працівника підприємства. Механізм визначення базового місяця встановлено п. 5 Порядку № 1078. У загальному випадку базовим місяцем при розрахунку індексу споживчих цін вважається місяць, у якому відбувається підвищення заробітної плати працівника за рахунок збільшення її постійних складових. Місяць підвищення грошових доходів працівників завжди вважається базовим, незалежно від того, перевищила сума підвищення заробітної плати суму можливої індексації чи ні.

Для визначення суми індексації в місяці підвищення доходу необхідно порівнювати зарплату до підвищення з урахуванням можливої індексації та зарплату після підвищення.

При проведенні порівняльних розрахунків слід мати на увазі таке: якщо розмір премії не має постійного характеру виплати, при визначенні базового місяця для проведення індексації розмір премії може не враховуватися (лист Мінсоцполітики від 12.10.2012 р. № 385/10/136-12 (далі — лист № 385) // «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 93). Щодо премії, передбаченої умовами оплати праці, яка виплачується постійно в незмінному розмірі, то така премія враховується при проведенні порівняльних розрахунків у місяці підвищення заробітної плати.

Звертаємо увагу: усі премії, що мають постійний характер, незалежно від виду є об’єктом індексації згідно з п. 2 Порядку № 1078.

Після проведення порівняльних розрахунків порядок дій такий:

— якщо зарплата після підвищення перевищує суму зарплати до підвищення з урахуванням індексації, загальний дохід працівника в місяці підвищення дорівнює зарплаті з урахуванням підвищення;

— якщо грошовий дохід з урахуванням суми підвищення менше суми грошового доходу з урахуванням індексації до підвищення, то в базовому місяці сума загального доходу визначається з таким розрахунком, щоб сума грошового доходу з урахуванням індексації не перевищувала загального доходу до його підвищення (абзац третій п. 5 Порядку № 1078). Інакше кажучи, у такому разі загальний дохід працівника в місяці підвищення заробітної плати складатиметься із заробітної плати з урахуванням підвищення та фіксованої суми індексації, що дорівнює різниці між можливою сумою індексації та сумою підвищення зарплати. Розрахована в такий спосіб сума індексації фіксується та виплачується у зазначеному розмірі до наступного збільшення розміру зарплати, за якого таке збільшення перевищить цю фіксовану величину. Якщо в період між переглядом зарплати працівника в нього виникло право на індексацію, то загальний дохід працівника в цьому місяці складатиметься із зарплати, фіксованої суми індексації та суми індексації.

Крім того, необхідно враховувати таке:

1) якщо в місяці підвищення зарплати працівник відпрацював неповний робочий місяць, фіксована сума індексації виплачується пропорційно відпрацьованим робочим дням (див. листи Мінсоцполітики від 27.08.2012 р. № 261/10/136-12, № 385);

2) якщо в місяці підвищення зарплати працівник не відпрацював жодного робочого дня, фіксована сума індексації за цей місяць не виплачується (див. листи Мінсоцполітики від 06.08.2012 р. № 169/20/137-12, від 27.08.2012 р. № 261/10/136-12);

3) якщо працівник працює на умовах неповного робочого часу, то фіксована сума індексації визначається з урахуванням навантаження працівника (див. консультацію фахівця Мінсоцполітики в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 75, с. 36).

У разі якщо в місяці проведення індексації працівник перебував у відрядженні, фіксована сума індексації виплачується:

— у повному розмірі, якщо період відрядження було оплачено згідно з умовами трудового (колективного) договору, тобто виходячи з одноденного заробітку за квітень (травень) як за звичайний робочий день;

— пропорційно фактично відпрацьованим дням без урахування днів відрядження, якщо період відрядження було оплачено виходячи із середнього заробітку (див. консультацію фахівця Мінсоцполітики в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 6, с. 46).

Згідно з роз’ясненнями Мінсоцполітики у відпрацьованому не повністю місяці звичайні суми індексації повинні розраховуватися пропорційно відпрацьованому робочому часу аналогічно фіксованим сумам індексації (див. лист від 27.08.2012 р. № 261/10/136-12, лист № 385, консультації фахівця Мінсоцполітики // «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 101, с. 43.).

При визначенні базового місяця необхідно враховувати такі положення Порядку № 1078:

1. Для проведення індексації заробітної плати працівників, прийнятих на роботу з 21.06.2012 р., обчислення індексу споживчих цін здійснюється з місяця прийняття на роботу (абзац третій п. 101 Порядку № 1078). Отже, для новоприйнятих працівників обчислення індексу споживчих цін наростаючим підсумком починається з урахуванням індексу споживчих цін за місяць прийняття на роботу. Для визначення індексу, на який індексується зарплата новоприйнятих працівників, у лівій колонці необхідно знайти місяць, що передує місяцю прийняття на роботу, а у правій — розраховані величини приросту індексів споживчих цін. Поки зарплата таких працівників індексації не підлягає.

2. У місяці, коли працівників було переведено на іншу роботу, і при цьому їм було підвищено зарплату:

сума індексації зберігається, якщо сума збільшення заробітної плати менше суми індексації, яку має бути нараховано за відповідний місяць. При визначенні суми індексації необхідно врахувати суму підвищення;

— індексація не проводиться, якщо сума збільшення зарплати більше суми індексації, яку має бути нараховано за відповідний місяць.

Місяць підвищення зарплати стає базовим.

3. У місяці, коли працівників переведено на іншу роботу, і заробітна плата не підвищується, зарплата продовжує індексуватися виходячи зі старого базового місяця.

Отже, щоб визначити індекс, на який індексується зарплата за квітень 2013 року, у лівій колонці таблиці знаходимо базовий місяць для кожного працівника, а в правій колонці — уже розраховані величини приросту індексів споживчих цін, що застосовуються у квітні 2013 року. Наприклад, якщо базовим місяцем є червень 2010 року, індекс, на який проводиться індексація зарплати за квітень 2013 року, становить 11,8 % (див. таблицю). Для розрахунку суми індексації нарахована у квітні 2013 року зарплата працівника в межах прожиткового мінімуму на працездатну особу (1147 грн.) помножується на 11,8 і ділиться на 100. Аналогічно розраховується індексація зарплати за травень 2013 року.

Для наочності розрахунок суми індексації заробітної плати за квітень 2013 року розглянемо на конкретних прикладах.

Приклад 1. Заробітна плата Марченко Р. Л. за квітень 2013 року становить 3000 грн. Востаннє зарплата працівниці підвищувалася в червні 2010 року. Підприємство є основним місцем роботи цієї працівниці.

У зв’язку з тим, що заробітна плата Марченко Р. Л. перевищує встановлений розмір прожиткового мінімуму, індексувати її зарплату за квітень 2013 року слід у межах 1147 грн.

Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації заробітної плати працівниці за квітень 2013 року дорівнює 11,8 % (базовий місяць — червень 2010 року).

Сума індексації заробітної плати Марченко Р. Л.
за квітень 2013 року:

1147 грн. x 11,8 : 100 = 135,35 грн.

Заробітна плата за квітень 2013 року з урахуванням індексації:

3000 грн. + 135,35 грн. = 3135,35 грн.

Приклад 2. Діденко Т. Д. було прийнято на роботу у квітні 2009 року з окладом 2500 грн. У квітні 2013 року її заробітну плату було підвищено і вона склала 2700 грн. Базовий місяць — квітень 2009 року. Підприємство є основним місцем роботи цієї працівниці.

Визначимо суму можливої індексації за квітень 2013 року:

1147 грн. х 21,4 : 100 = 245,46 грн.

Сума підвищення зарплати (200 грн.) менше суми можливої індексації (245,46 грн.), тому необхідно визначити фіксовану суму індексації:

245,46 грн. - 200 грн. = 45,46 грн.

Розрахована сума індексації фіксується та виплачується у зазначеному розмірі до наступного збільшення розміру зарплати, за якого таке збільшення перевищить загальну суму індексації. Квітень 2013 року стає базовим, оскільки в ньому відбулося підвищення зарплати.

Заробітна плата Діденко Т. Д. за квітень 2013 року з урахуванням індексації становитиме:

2700 грн. + 45,46 грн. = 2745,46 грн.

Приклад 3. Використовуючи дані прикладу 2, припустимо, що з 1 по 14 квітня 2013 року працівниця перебувала у відпустці. Сума зарплати за фактично відпрацьовані дні склала 1472,73 грн., сума відпускних — 1183,14 грн.

У зв’язку з тим, що квітень 2013 року, в якому відбулося підвищення зарплати, відпрацьовано працівницею не повністю, фіксована сума індексації розраховується пропорційно відпрацьованим дням.

Визначимо розмір фіксованої суми індексації: 45,46 грн. : 22 роб. дн. х 12 роб. дн. = 24,80 грн.

Дохід Діденко Т. Д. за квітень 2013 року з урахуванням індексації в цьому випадку становитиме:

1472,73 грн. + 1183,14 грн. + 24,80 грн. = 2680,67 грн.

Приклад 4. Видозмінимо приклад 2. Діденко Т. Д. прийнято на роботу в квітні 2009 року з окладом 2500 грн. У квітні 2013 року її заробітну плату було підвищено і вона склала 2800 грн. Підприємство є основним місцем роботи цієї працівниці.

Заробітна плата працівниці з урахуванням підвищення (2800 грн.) перевищує суму зарплати до підвищення з урахуванням можливої індексації (2745,46 грн. = 2500 грн. + 245,46 грн.). У зв’язку з цим індексація не проводиться. Працівниці має бути нараховано зарплату з урахуванням підвищення, тобто 2800 грн. Квітень 2013 року стає базовим для подальшого проведення індексації, оскільки в ньому відбулося підвищення зарплати.

 

Матеріал підготувала економіст-аналітик
Видавничого будинку «Фактор»
Катерина Скрипкіна

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі