Перехідна безнадійна заборгованість: податково-облікові особливості

Редакція ПБО
Друк
Стаття

Перехідна безнадійна заборгованість: податково-облікові особливості

 

 

Практично будь-яка заборгованість, що стала на сьогодні безнадійною у зв’язку із закінченням строку позовної давності, утворилася до набуття чинності ПКУ, тому вона потребує окремої уваги.

Ніна КОСТЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Податковий облік перехідної безнадійної заборгованості за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги)

Податковий облік у продавця. Відвантаживши товари (виконавши роботи, надавши послуги) до 01.04.2011 р., продавець за загальним правилом першої події повинен був збільшити свої валові доходи та валові витрати з урахуванням п. 5.9 Закону про податок на прибуток.

Тепер, коли заборгованість перетворилася на безнадійну, платник має право використати створений резерв сумнівних боргів (детальніше про це див. на с. 8) та включити суму такої заборгованості (з урахуванням ПДВ) до податкових витрат на підставі п.п. «г» п.п. 138.10.6 ПКУ.

Відображені ж у минулому (у період дії Закону про податок на прибуток) валові доходи та валові витрати не коригуються.

Щоправда, податківці щодо цієї ситуації в консультації, розміщеній у розділі 110.28 ЄБПЗ, спробували заперечити можливість відображення в податковому обліку продавця дебіторської заборгованості, що виникла до 01.04.2011 р., відносно якої не вживалися заходи щодо стягнення. Проте в цій консультації вони щось наплутали — їх запитали про відображення в податковому обліку сум безнадійної дебіторської заборгованості, а у відповіді йдеться про процедуру врегулювання сумнівної заборгованості. При цьому щодо можливості включення такої заборгованості до податкових витрат на підставі п.п. «г» п.п. 138.10.6 ПКУ (про що власне і було запитання) контролери так нічого й не зазначили.

Щодо ПДВ справа така. При відвантаженні товарів (виконанні робіт, наданні послуг) до 01.01.2011 р. у продавця виникли податкові зобов’язання з ПДВ. Подальша трансформація заборгованості на безнадійну ніяк не позначається на обліку ПДВ (тобто раніше відображені податкові зобов’язання не коригуються).

Податковий облік у покупця. Отримання товарів (робіт, послуг) до 01.04.2011 р. супроводжувалося в покупця збільшенням валових витрат із проведенням перерахунку за правилами п. 5.9 Закону про податок на прибуток.

Перетворення заборгованості за отримані, але не оплачені товари (роботи, послуги) на безнадійну у зв’язку із закінченням строку позовної давності спричинює необхідність класифікації її, з податкової точки зору, як безповоротної фінансової допомоги (див. п.п. 14.1.257 ПКУ) з уключенням її в повній сумі (з урахуванням ПДВ) до складу інших доходів на підставі п.п. 135.5.4 ПКУ, але як безнадійної кредиторської заборгованості.

При цьому відображені раніше згідно із Законом про податок на прибуток валові витрати не коригуються, що підтверджують працівники податкового відомства в консультаціях, розміщених у розділі 110.28 ЄБПЗ. Це ж стосується і амортизації за отриманими, але не оплаченими основними засобами/нематеріальними активами.

Тепер про ПДВ. При отриманні до 01.01.2011 р. товарів (послуг), що призначалися для використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, покупець мав право «вхідний» ПДВ за такими товарами (послугами) відобразити у складі свого податкового кредиту в порядку, установленому Законом про ПДВ.

Закінчення строку позовної давності та визнання через це заборгованості безнадійною не повинні спричинювати необхідності коригування відображеного в минулому податкового кредиту, оскільки умови його відображення не порушилися. Однак податківці, найімовірніше, підійдуть до цього питання не так ліберально та наполягатимуть на коригуванні податкового кредиту шляхом нарахування податкових зобов’язань (див. про це вище на с. 11).

Наведемо порядок відображення перехідної безнадійної заборгованості за відвантаженими товарами (виконаними роботами, наданими послугами) у податковому обліку контрагентів у табл. 1.

 

Таблиця 1

Податковий облік перехідної безнадійної заборгованості за товарами
(роботами, послугами), відвантаженими (виконаними, наданими)
до 01.04.2011 р. (у частині ПДВ — до 01.01.2011 р.)

Дія/подія

Дебіторська заборгованість продавця за відвантаженими товарами (виконаними роботами, наданими послугами)

Кредиторська заборгованість покупця за отриманими товарами (роботами, послугами)

податок на прибуток

ПДВ

податок на прибуток

ПДВ

Відвантаження/отримання товарів (робіт, послуг)

до 01.04.2011 р.

до 01.01.2011 р.

до 01.04.2011 р.

до 01.01.2011 р.

Валові доходи — 10000 грн.; валові витрати з урахуванням п. 5.9 Закону про податок на прибуток — 10000 грн.

Податкові зобов’язання — 2000 грн.

Валові витрати з урахуванням п. 5.9 Закону про податок на прибуток — 10000 грн.

Податковий кредит — 2000 грн.

Закінчення строку позовної давності

з 01.04.2011 р.

з 01.01.2011 р.

з 01.04.2011 р.

з 01.01.2011 р.

Витрати з урахуванням ПДВ — 12000 грн.
(ряд. 06.4.4 додатка ІВ до декларації з податку на прибуток*)

Доходи з урахуванням ПДВ — 12000 грн.
(ряд. 03.25 додатка ІД до декларації з податку на прибуток)

Податковий кредит не коригується**

* За умови створення резерву сумнівних боргів (п.п. «г» п.п. 138.10.6 ПКУ) (а в частині, для якої створеного резерву виявилося недостатньо, — у рядку 06.4.35 додатка ІВ до декларації з податку на прибуток).
** Хоча податківці, як зазначено вище (див. с. 11), схиляються до проведення коригування податкового кредиту з ПДВ.

 

Податковий облік перехідної безнадійної заборгованості за авансами виданими

Податковий облік у продавця. Отримавши до 01.04.2011 р. від покупця передоплату за товари (роботи, послуги), продавець згідно з правилами, установленими Законом про податок на прибуток, зобов’язаний був відобразити в себе валові доходи.

Після закінчення строку позовної давності, коли заборгованість перед покупцем набула статусу безнадійної, додатково збільшувати податковий дохід продавцю не потрібно, незважаючи на те що сума такої заборгованості, з точки зору п.п. 14.1.257 ПКУ , класифікується як безповоротна фінансова допомога. На це звертають увагу працівники податкового відомства в консультації, розміщеній у розділі 110.28 ЄБПЗ.

Тому до податкових доходів з відображенням їх у рядку 03.25 додатка ІД до декларації з податку на прибуток у цьому випадку (якщо раніше були відображені валові доходи) слід уключити суму безнадійної заборгованості лише в частині ПДВ.

Далі стосовно ПДВ. Отримання до 01.01.2011 р. передоплати за товари (роботи, послуги) потребувало від продавця нарахування податкових зобов’язань з ПДВ.

Після закінчення строку позовної давності та переходу заборгованості перед покупцем за невідвантажені товари (послуги) до розряду безнадійної раніше нараховані податкові зобов’язання з ПДВ слід було б відсторнувати у зв’язку з відсутністю об’єкта оподаткування через рядок 8.1 декларації з ПДВ. Проте, як уже зазначалося (див. с. 13), податківці навряд чи з цим погодяться — вони проти коригування податкових зобов’язань у подібних ситуаціях (див. консультації, розміщені в розділах 130.07, 130.10 ЄБПЗ).

Податковий облік у покупця. Перерахувавши до 01.04.2011 р. передоплату продавцю за товари (роботи, послуги), покупець мав право включити цю суму до складу своїх валових витрат (якщо продавець був стандартним платником податку на прибуток).

Після того як закінчився строк позовної давності та заборгованість продавця трансформувалася на безнадійну, покупцю, за роз’ясненнями податківців, слід зберегти раніше відображені згідно із Законом про податок на прибуток валові витрати (див. консультацію, розміщену в розділі 110.28 ЄБПЗ). Отже, до податкових витрат згідно з п.п. «г» п.п. 138.10.6 ПКУ у такого платника податків потрапить лише сума «вхідного» ПДВ за здійсненою передоплатою, що стала безнадійною заборгованістю.

Якщо ж валові витрати в момент перерахування передоплати (тобто до 01.04.2011 р.) покупцем не були відображені (оскільки в ролі контрагента виступав неплатник податку на прибуток або нестандартний його платник), то, на наш погляд, тепер, після закінчення строку позовної давності, він має право врахувати у складі своїх податкових витрат суму дебіторської заборгованості в повному обсязі (з урахуванням ПДВ). Хоча судячи з тієї ж консультації з ЄБПЗ, працівникам податкового відомства варіант з післявідображенням минулих передоплат у податкових витратах покупця не до вподоби. Утім, це, мабуть, стосується все-таки загальних випадків.

З ПДВ ситуація така. При перерахуванні до 01.01.2011 р. передоплати за товари (послуги) покупець мав право відобразити в себе податковий кредит з ПДВ за умови, що ці товари (послуги) призначалися для використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності. Оскільки постачання таких товарів (послуг) не відбулося і заборгованість за них стала безнадійною, перестав існувати об’єкт обкладення ПДВ. Це потребує коригування раніше відображеного податкового кредиту шляхом нарахування на дату списання дебіторської заборгованості податкових зобов’язань відповідно до п. 198.5 ПКУ.

Наведемо порядок відображення перехідної безнадійної заборгованості за виданими авансами в податковому обліку контрагентів у табл. 2.

 

Таблиця 2

Податковий облік перехідної заборгованості за авансами, виданими
до 01.04.2011 р. (у частині ПДВ — до 01.01.2011 р.)

Дія/подія

Кредиторська заборгованість продавця за отриманим авансом

Дебіторська заборгованість покупця за оплаченими, але не отриманими товарами (роботами, послугами)

податок на прибуток

ПДВ

податок на прибуток

ПДВ

1

2

3

4

5

Отримання/перерахування авансу

до 01.04.2011 р.

до 01.01.2011 р.

до 01.04.2011 р.

до 01.01.2011 р.

Валові доходи — 10000 грн.

Податкові зобов’язання — 2000 грн.

Валові витрати — 10000 грн.

Податковий кредит — 2000 грн.

Закінчення строку позовної давності

з 01.04.2011 р.

з 01.01.2011 р.

з 01.04.2011 р.

з 01.01.2011 р.

Доходи на суму ПДВ — 2000 грн.
(ряд. 03.25 додатка ІД до декларації з податку на прибуток)

Податкові зобов’язання коригуються*

Витрати на суму ПДВ — 2000 грн.

Податкові зобов’язання — 2000 грн.
(ряд. 1 декларації з ПДВ)

* Хоча податківці, як зазначено вище (див. с. 13), виступають проти коригування податкових зобов’язань з ПДВ.

 

Таким є порядок обліку безнадійної заборгованості зі строком позовної давності, що минув. Бажаємо вам сумлінних, платоспроможних партнерів та відсутності причин користуватися цим порядком!

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі