Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Довідник бухгалтера. Індексація заробітної плати за серпень і вересень 2013 року

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Серпень, 2013/№ 66
Друк
Стаття

Індексація заробітної плати за серпень і вересень 2013 року

 

У газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 58, с. 40 було опубліковано індекси для проведення індексації грошових доходів за липень і серпень 2013 року відповідно до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (далі — Порядок № 1078). У сьогоднішньому номері розглянемо особливості індексації заробітної плати за серпень і вересень 2013 року.

Нагадаємо, що індекс споживчих цін за червень 2013 року склав 100,0 %, за липень 2013 року — 99,9 %.

При проведенні індексації заробітної плати працівників необхідно дотримуватись таких правил.

1. Індексації підлягають грошові доходи населення, що не мають разового характеру, у межах прожиткового мінімуму, установленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення. Заробітна плата індексується в межах прожиткового мінімуму на працездатну особу. Розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб з розрахунку на місяць встановлено ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» від 06.12.2012 р. № 5515-VI і вони складають: у січні — листопаді 2013 року — 1147 грн.; у грудні — 1218 грн. Заробітна плата за серпень і вересень 2013 року індексується виходячи з фактично нарахованої суми, але в межах 1147 грн.

2. Сума індексації нараховується і виплачується одночасно з нарахуванням і виплатою (відповідно) заробітної плати за місяць, доходи за який підлягають індексації.

Величини приросту індексів споживчих цін для індексації зарплати за серпень і вересень 2013 року наведено нижче.

 

Базовий місяць (місяць прийняття на роботу або підвищення заробітної плати)

Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації, %

серпень

вересень

2007 рік

Січень

84,1

84,1

Лютий

82,9

82,9

Березень

82,6

82,6

Квітень

82,6

82,6

Травень

81,5

81,5

Червень

77,6

77,6

Липень

75,2

75,2

Серпень

74,1

74,1

Вересень

70,4

70,4

Жовтень

65,6

65,6

Листопад

62,0

62,0

Грудень

58,7

58,7

2008 рік

Січень

54,2

54,2

Лютий

50,2

50,2

Березень

44,7

44,7

Квітень

40,3

40,3

Травень

38,5

38,5

Червень

37,4

37,4

Липень

38,1

38,1

Серпень

38,2

38,2

Вересень

36,7

36,7

Жовтень

34,5

34,5

Листопад

32,5

32,5

Грудень

29,7

29,7

2009 рік

Січень

26,1

26,1

Лютий

24,2

24,2

Березень

22,5

22,5

Квітень

21,4

21,4

Травень

20,8

20,8

Червень

19,5

19,5

Липень

19,6

19,6

Серпень

19,9

19,9

Вересень

18,9

18,9

Жовтень

17,9

17,9

Листопад

16,6

16,6

Грудень

15,5

15,5

2010 рік

Січень

13,5

13,5

Лютий

11,4

11,4

Березень

10,4

10,4

Квітень

10,7

10,7

Травень

11,4

11,4

Червень

11,8

11,8

Липень

12,1

12,1

Серпень

10,7

10,7

Вересень

7,6

7,6

Жовтень

7,1

7,1

Листопад

6,8

6,8

Грудень

5,9

5,9

2011 рік

Січень

4,9

4,9

Лютий

4,0

4,0

Березень

2,5

2,5

Квітень

1,2

1,2

Травень

Червень

Липень

Серпень

1,1

1,1

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

2012 рік

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

2013 рік

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

 

Тепер пояснимо, як користуватися даними таблиці на практиці. Наведена таблиця використовується для розрахунку суми індексації заробітної плати. При цьому необхідно знати базовий місяць для кожного з працівників підприємства. Механізм визначення базового місяця встановлено п. 5 Порядку № 1078. У загальному випадку базовим місяцем при розрахунку індексу споживчих цін вважається місяць, у якому відбувається підвищення заробітної плати працівника за рахунок збільшення її постійних складових. Місяць підвищення грошових доходів працівників завжди вважається базовим, незалежно від того, перевищила сума підвищення заробітної плати суму можливої індексації чи ні.

Для визначення суми індексації в місяці підвищення доходу необхідно порівнювати зарплату до підвищення з урахуванням можливої індексації і зарплату після підвищення.

Якщо працівника було переведено з 0,5 ставки на повну ставку без збільшення посадового окладу, то слід мати на увазі, що базовий місяць не змінюється, а при збільшенні окладу в такій ситуації порівняльні розрахунки проводяться з розрахунку за повний робочий час (див. лист Мінсоцполітики від 27.12.2012 р. № 518/10/136-12 (далі — лист № 518) // «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 40).

Якщо розмір премії працівника не має постійного характеру виплати, при визначенні базового місяця для проведення індексації розмір премії може не враховуватися (лист Мінсоцполітики від 12.10.2012 р. № 385/10/136-12 (далі — лист № 385) // «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 93). Щодо премії, передбаченої умовами оплати праці, що виплачується постійно в незмінному розмірі, то така премія враховується при проведенні порівняльних розрахунків у місяці підвищення заробітної плати. Водночас усі премії, що мають постійний характер, незалежно від виду є об’єктом індексації згідно з п. 2 Порядку № 1078.

Якщо працівникам нараховуються доплати за роботу в нічний час, необхідно мати на увазі, що ця виплата є об’єктом індексації і підвищення її розміру впливає на базовий місяць (лист Мінсоцполітики від 14.02.2011 р. № 12/10/136-11 (далі — лист № 518)). При цьому слід ураховувати, що на практиці можливі різні ситуації. Так, якщо в окремому місяці відбувається підвищення розміру доплати за рахунок:

— збільшення кількості відпрацьованих годин (при цьому посадовий оклад не збільшується), то базовий місяць не змінюється;

— збільшення розміру посадового окладу — такий місяць стає базовим.

На думку Мінсоцполітики (див. лист № 518), аналогічно потрібно проводити індексацію, якщо зарплата збільшується за рахунок оплати понаднормових годин. Проте ми з цим не згодні, оскільки згідно з вимогами ст. 62 Кодексу законів про працю України від 10.12.71 р. працівник не може систематично залучатися до понаднормових робіт, відповідно оплата роботи в понаднормовий час не може бути постійною складовою зарплати.

Після проведення порівняльних розрахунків порядок дій такий:

— якщо зарплата після підвищення перевищує суму зарплати до підвищення з урахуванням індексації, загальний дохід працівника в місяці підвищення дорівнює зарплаті з урахуванням підвищення;

— якщо грошовий дохід з урахуванням суми підвищення менший від суми грошового доходу до підвищення з урахуванням індексації, то в базовому місяці сума загального доходу визначається з таким розрахунком, щоб сума грошового доходу з урахуванням індексації не перевищувала загального доходу до його підвищення (абзац третій п. 5 Порядку № 1078). Інакше кажучи, у такому разі загальний дохід працівника в місяці підвищення заробітної плати складатиметься із заробітної плати з урахуванням підвищення і фіксованої суми індексації, що дорівнює різниці між можливою сумою індексації і сумою підвищення зарплати. Розрахована таким чином сума індексації фіксується і виплачується в зазначеному розмірі до наступного збільшення розміру зарплати, при якому таке збільшення перевищить цю фіксовану величину. Якщо в період між переглядом зарплати працівника у нього виникло право на індексацію, то загальний дохід працівника цього місяця складатиметься із зарплати, фіксованої суми індексації і суми індексації.

Крім того, необхідно враховувати таке:

1) якщо працівник відпрацював неповний робочий місяць, фіксована сума індексації виплачується пропорційно відпрацьованим робочим дням (див. лист Мінсоцполітики від 27.08.2012 р. № 261/10/136-12, лист № 385, лист № 518);

2) якщо працівник не відпрацював жодного робочого дня, фіксована сума індексації за цей місяць не виплачується (див. листи Мінсоцполітики від 06.08.2012 р. № 169/20/137-12, від 27.08.2012 р. № 261/10/136-12);

3) якщо працівник працює на умовах неповного робочого часу, то фіксована сума індексації визначається з урахуванням навантаження працівника (див. консультацію фахівця Мінсоцполітики в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 75, с. 36).

Якщо працівник перебував у відрядженні, фіксована сума індексації виплачується:

у повному розмірі, якщо період відрядження було оплачено згідно з умовами трудового (колективного) договору, тобто виходячи з одноденного заробітку за серпень (вересень) як звичайний робочий день;

пропорційно фактично відпрацьованим дням без урахування днів відрядження, якщо період відрядження було оплачено виходячи з середнього заробітку (див. консультацію фахівця Мінсоцполітики в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 6, с. 46).

Згідно з роз’ясненнями Мінсоцполітики у неповністю відпрацьованому місяці звичайні суми індексації мають розраховуватися пропорційно відпрацьованому робочому часу аналогічно фіксованим сумам індексації (див. лист від 27.08.2012 р. № 261/10/136-12, лист № 385, консультації фахівця Мінсоцполітики // «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 101, с. 43).

При визначенні базового місяця необхідно враховувати такі положення Порядку № 1078:

1. Для проведення індексації заробітної плати працівників, прийнятих на роботу з 21.06.2012 р., обчислення індексу споживчих цін здійснюється з місяця прийняття на роботу (абзац третій п. 101 Порядку № 1078). Отже, для новоприйнятих працівників обчислення індексу споживчих цін наростаючим підсумком починається з урахуванням індексу споживчих цін за місяць прийняття на роботу. Для визначення індексу, на який індексується зарплата новоприйнятих працівників, у лівій колонці необхідно знайти місяць, що передує місяцю прийняття на роботу, а в правій — розраховані величини приросту індексів споживчих цін. Поки що зарплата таких працівників індексації не підлягає.

2. У місяці, у якому працівників було переведено на іншу роботу, і при цьому їм було підвищено зарплату:

сума індексації зберігається, якщо сума збільшення заробітної плати менша за суму індексації, яку має бути нараховано за відповідний місяць. При визначенні суми індексації необхідно врахувати суму підвищення;

— індексація не проводиться, якщо сума збільшення зарплати більша від суми індексації, яку має бути нараховано за відповідний місяць.

Місяць підвищення зарплати стає базовим.

3. У місяці, у якому працівників переведено на іншу роботу, і заробітна плата не підвищується, зарплата продовжує індексуватися виходячи із старого базового місяця.

Для того щоб визначити індекс, на який індексується зарплата за серпень 2013 року, у лівій колонці таблиці знаходимо базовий місяць для кожного працівника, а в правій колонці — уже розраховані величини приросту індексів споживчих цін, застосовані в серпні 2013 року. Наприклад, якщо базовим місяцем є листопад 2010 року, індекс, на який проводиться індексація зарплати за серпень 2013 року, складає 6,8 % (див. таблицю на с. 37). Для розрахунку суми індексації нарахована в серпні 2013 року зарплата працівника в межах прожиткового мінімуму на працездатну особу (1147 грн.) помножується на 6,8 і ділиться на 100. Аналогічно розраховується індексація зарплати за вересень 2013 року.

Для наочності розрахунок суми індексації заробітної плати за серпень 2013 року розглянемо на конкретних прикладах.

Приклад 1. Заробітна плата Романенко П.Г. за серпень 2013 року складає 2600 грн. Останній раз зарплата працівниці підвищувалася в листопаді 2010 року. Підприємство є основним місцем роботи цієї працівниці.

У зв’язку з тим, що заробітна плата Романенко П.Г. перевищує встановлений розмір прожиткового мінімуму, індексувати її зарплату за серпень 2013 року слід у межах 1147 грн.

Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації заробітної плати працівниці за серпень 2013 року складає 6,8 % (базовий місяць — листопад 2010 року).

Сума індексації заробітної плати Романенко П.Г. за серпень 2013 року складає:

1147 грн. x 6,8 : 100 = 78,00 грн.

Заробітна плата за серпень 2013 року з урахуванням індексації складає:

2600 грн. + 78,00 грн. = 2678,00 грн.

Приклад 2. Доценко Д.В. було прийнято на роботу у травні 2009 року з окладом 2500 грн. Травень 2009 року прийнято базовим місяцем. У серпні 2013 року її заробітну плату було підвищено і вона склала 2700 грн. Підприємство є основним місцем роботи цієї працівниці.

Визначимо суму можливої індексації за серпень 2013 року:

1147 грн. х 20,8 : 100 = 238,58 грн.

Як бачимо, сума підвищення зарплати (200 грн.) менша за суму можливої індексації (238,58 грн.), тому необхідно визначити фіксовану суму індексації:

238,58 грн. - 200 грн. = 38,58 грн.

Розрахована сума індексації фіксується і виплачується в зазначеному розмірі (за виключенням неповністю відпрацьованих місяців) до наступного збільшення розміру зарплати, при якому таке збільшення перевищить загальну суму індексації. У зв’язку з тим, що в серпні 2013 року сталося підвищення зарплати, цей місяць стає базовим.

Заробітна плата Доценко Д.В. за серпень 2013 року з урахуванням індексації складає:

2700 грн. + 38,58 грн. = 2738,58 грн.

Приклад 3. Використовуючи дані прикладу 2, припустимо, що з 1 по 9 серпня 2013 року працівниця перебувала на лікарняному. Сума зарплати за фактично відпрацьовані дні склала 1800,00 грн., сума лікарняних — 875,00 грн.

Оскільки серпень 2013 року, у якому сталося підвищення зарплати, відпрацьовано працівницею неповністю внаслідок хвороби, фіксована сума індексації розраховується пропорційно відпрацьованим дням.

Визначимо розмір фіксованої суми індексації: 38,58 грн. : 21 роб. дн. х 14 роб. дн. = 25,72 грн.

Дохід Доценко Д.В. за серпень 2013 року з урахуванням індексації в такому разі складає:

1800,00 грн. + 875,00 + 25,72 грн. = 2700,72 грн.

Приклад 4. Видозмінимо приклад 2. Доценко Д.В. було прийнято на роботу в травні 2009 року з окладом 2500,00 грн. У серпні 2013 року її заробітну плату було підвищено і вона склала 2800 грн. Підприємство є основним місцем роботи цієї працівниці.

Заробітна плата працівниці з урахуванням підвищення (2800 грн.) перевищує суму зарплати до підвищення з урахуванням можливої індексації (2738,58 грн. = 2500 грн. + 238,58 грн.). У зв’язку з цим індексація не проводиться. Працівниці має бути нараховано зарплату з урахуванням підвищення, тобто 2800 грн. Серпень 2013 року стає базовим для наступного проведення індексації, оскільки в ньому сталося підвищення зарплати.

 

Матеріал підготувала економіст-аналітик
Видавничого будинку «Фактор»
Катерина Скрипкіна

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі