Теми статей
Обрати теми

Перерахунок податку на доходи фізичних осіб за підсумками 2013 року

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Грудень, 2013/№ 100
Друк
Стаття

Перерахунок податку на доходи фізичних осіб за підсумками 2013 року

Перерахунок ПДФО за підсумками звітного 2013 року — це вже третій річний перерахунок, що проводиться бухгалтерами відповідно до ПКУ. У цій статті ми з вами пригадаємо, яким буває перерахунок, у яких випадках він проводиться. З’ясуємо, що вкотре вирішив підкоригувати законодавець у порядку його проведення. І, нарешті, поговоримо про відповідальність роботодавця в разі непроведення перерахунку.

Лілія Ушакова, експерт з питань оплати праці

Хто зобов’язаний проводити перерахунок із ПДФО?

Щодо ПДФО законодавець передбачив два види перерахунку: обов’язковий і добровільний.

Обов’язковий перерахунок повинні проводити тільки роботодавці. До них п.п. 14.1.222 ПКУ відносить юридичних осіб (їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи чи їх представництва) та самозайнятих осіб, які використовують працю фізосіб на підставі укладених трудових договорів (контрактів). До числа роботодавців можуть потрапити також зазначені вище особи, які використовують працю фізосіб за цивільно-правовими договорами (далі — ЦПД), якщо буде встановлено, що відносини за такими ЦПД фактично є трудовими.

Добровільний перерахунок можуть (але не зобов’язані) проводити і роботодавці, і податкові агенти (п.п. 169.4.3 ПКУ).

З якою метою та коли проводиться перерахунок?

Перерахунок сум доходів, а також утриманого ПДФО проводиться з метою перевірки правильності визначення та нарахування суми ПДФО за кожний місяць, що входить до певного календарного періоду. Таким календарним періодом є період з моменту проведення останнього перерахунку (за результатами минулого податкового року чи за інший період) по дату проведення поточного перерахунку включно.

Випадки, коли роботодавець зобов’язаний провести перерахунок, перелічені в п.п. 169.4.2 ПКУ. Із його положень випливає, що перерахунок обов’язковий:

1) за результатами кожного звітного податкового року при нарахуванні заробітної плати за останній місяць звітного року;

Проводити перерахунок ПДФО за підсумками 2013 року необхідно щодо всіх працівників при нарахуванні заробітної плати за грудень 2013 року

2) при проведенні розрахунку за останній місяць застосування ПСП, якщо працівник вирішив змінити місце застосування ПСП або втратив право на ПСП;

3) при проведенні остаточного розрахунку при звільненні працівника.

А от добровільний перерахунок може проводитись у будь-яких випадках та за будь-який період.

Які доходи беруть участь у перерахунку?

В обов’язковому перерахунку бере участь тільки заробітна плата. Для цілей обкладення ПДФО законодавець відніс до заробітної плати:

1) основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму (п.п. 14.1.48 ПКУ). Ураховуючи, що з метою визначення складових заробітної плати податківці у своїх роз’ясненнях у БЗ* та листах (наприклад, див. лист Міндоходів від 06.08.2013 р. № 9531/5/99-99-17-03-03-16 див. «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 94) використовують норми Інструкції № 5, вважаємо за можливе і роботодавцям керуватися цим документом при визначенні структури заробітної плати**;

2) допомогу по тимчасовій непрацездатності та оплату перших п’яти днів тимчасової непраце­здатності за рахунок коштів роботодавця (абзац третій п.п. 169.4.1 ПКУ);

3) дивіденди на користь фізичних осіб (у тому числі нерезидентів) за акціями або іншими корпоративними правами, які мають статус привілейованих чи інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів або суми, яка є більшою, ніж сума виплат, розрахована на будь іншу акцію (корпоративне право), емітовану платником податку (п.п. 153.3.7 ПКУ).

* База знань, розміщена на офіційному сайті Міндоходів www.minrd.gov.ua.

** Нагадаємо, що в тематичному номері «Виплати працівникам» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 76) наведена таблиця з переліком виплат відповідно до Інструкції № 5.

Перерахунок сум інших доходів, що не є зарплатою, для визначення правильності їх оподаткування проводиться виключно за бажанням роботодавця/податкового агента, тобто добровільно.

Яким є алгоритм проведення обов’язкового річного перерахунку?

Установивши в ПКУ обов’язок роботодавця проводити річний перерахунок, законодавець, на жаль, не описав порядок (алгоритм) його проведення. Тому при розгляді цього питання керуватимемося роз’ясненнями податківців, наведеними у БЗ та в листах, що стосуються цієї теми.

При проведенні перерахунку ви:

1) уточнюєте (перевіряєте ще раз) місячні суми заробітної плати, нараховані (виплачені, надані) працівнику протягом року. Якщо ж ви у звітному році вже проводили перерахунок ПДФО щодо цього працівника (наприклад, у зв’язку з тим, що він втратив право на ПСП), то у грудні 2013 року здійснюєте перерахунок лише за той період, який ви не перевіряли.

Важливо! Якщо протягом періоду, за який проводиться перерахунок:

— здійснювалося донарахування сум за попередні податкові періоди (місяці), то при проведенні перерахунку суми донарахувань необхідно віднести до відповідних місяців, за які здійснювалося донарахування (див. лист ДПСУ від 19.02.2013 р. № 2972/0/51-12/17-1115);

— нараховувалися «перехідні» виплати (відпускні та лікарняні), то під час перерахунку суми таких виплат або їх частини необхідно віднести до відповідних місяців, за які вони були нараховані (абзац третій п.п. 169.4.1 ПКУ).

А от якщо працівнику протягом звітного року нараховувалися і виплачувалися виплати за податкові періоди, відмінні від місячного (наприклад, премії за квартал, півріччя, рік), для цілей перерахунку вони не розподіляються за місяцями, за які були нараховані. Такі виплати відносяться до місяця їх нарахування;

2) уточнюєте наявність у працівника підстав для застосування ПСП до його заробітної плати (якщо такий працівник користувався правом на застосування ПСП). Перевіряєте, чи є у вас заява працівника про самостійне обрання ним місця застосування ПСП і документи, які підтверджують його право на ПСП*** (за необхідності);

3) визначаєте право працівника на ПСП у кожному окремому місяці звітного року. Для цього порівнюєте уточнені суми заробітної плати, розраховані за кожний місяць 2013 року, із граничним розміром заробітної плати, що дає право на ПСП;

4) перевіряєте правильність застосування ставок оподаткування 15 % і 17 % у кожному місяці 2013 року (п. 167.1 ПКУ). У зв’язку з цим нагадаємо, що у 2013 році ставка 15 % застосовується до бази оподаткування зарплати (її частини), сума якої за місяць не перевищує 11470,00 грн., а ставка 17 % — до частини бази оподаткування, що перевищує цю величину;

5) здійснюєте остаточне оподаткування уточнених місячних сум заробітної плати та визначаєте окремо за кожний місяць 2013 року суму ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету;

6) розраховуєте загальну річну суму ПДФО, підсумовуючи суми податку, визначені за результатами перерахунку кожного окремого місячного оподатковуваного доходу;

7) порівнюєте розраховану в результаті перерахунку суму ПДФО із сумою податку, яка була фактично утримана з доходів працівника за рік;

8) визначаєте результат перерахунку (порівнюєте розраховану суму ПДФО із сумою ПДФО, яку фактично утримано за рік).

*** Розміри ПСП на 2013 рік та перелік документів, які підтверджують право працівника на ПСП, наведені в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2013, спецвипуск № 9, с. 86.

Як результати перерахунку відображаються в бухгалтерському та податковому обліку підприємства?

Результатом проведення перерахунку ПДФО може бути як недоплата, так і переплата з ПДФО.

Недоплата ПДФО матиме місце в разі, якщо розрахована під час перерахунку сума ПДФО за період, який перевіряється, перевищить фактично утриману суму податку за цей же період.

Суму недоплати ПДФО ви утримуєте за рахунок будь-якого оподатковуваного доходу працівника за відповідний місяць після його оподаткування

При проведенні утримання не забувайте про вимоги ст. 128 КЗпП! У цій статті КЗпП законодавець прописав обмеження щодо суми відрахувань із заробітної плати працівника. Так при кожній виплаті зарплати працівнику загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати 20 %, а у випадках, окремо передбачених законодавством України, — 50 % заробітної плати, що підлягає виплаті працівнику.

ПКУ не передбачено, що в цій ситуації розмір утримань може становити 50 %. Тому ви маєте право утримати із суми оподатковуваного доходу працівника недоплату з ПДФО в сумі, що не перевищує 20 % заробітної плати, яка підлягає виплаті. Якщо ж розмір недоплати більше цієї суми, то залишок потрібно буде утримати за рахунок оподатковуваних доходів наступних місяців, до повного погашення суми виявленої недоплати (п.п. 169.4.4 ПКУ). Водночас працівник може подати роботодавцю заяву із проханням утримати з його зарплати всю суму недоплати одноразово, якщо, звісно, сума зарплати дозволяє це зробити.

А от ситуація, коли результатом проведеного перерахунку буде переплата з ПДФО у ПКУ не прописана. На нашу думку, в такому разі вам слід на суму переплати зменшити суму нарахованого податкового зобов’язання працівника за відповідний місяць (у разі проведення річного перерахунку за підсумками 2013 року — за грудень 2013 року).

У бухгалтерському обліку підприємства ви відобразите результати перерахунку таким чином:

сума недоплати податку, що утримується з працівника, — Дт 661 — Кт 641/ПДФО;

сума переплати ПДФО, що підлягає поверненню працівнику, — Дт 661 — Кт 641/ПДФО методом «червоне сторно».

Результати перерахунку з ПДФО відображають у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ за той звітний квартал, до якого входить місяць проведення перерахунку, таким чином:

— якщо виявлена недоплата, показники граф 4 «Сума перерахованого податку» і 4а «Сума нарахованого податку» збільшуються на суму виявленої недоплати з ПДФО;

— якщо за результатами перерахунку виявлена переплата, показники граф 4 «Сума перерахованого податку» і 4а «Сума нарахованого податку» зменшуються на суму зайво утриманого ПДФО.

Звертаємо увагу: якщо під час проведення перерахунку були виявлені помилки, то їх необхідно виправити шляхом подання уточнюючих Податкових розрахунків за формою № 1ДФ за ті періоди, в яких ці помилки були допущені.

Розглянемо умовний числовий приклад.

Приклад 1. Підприємство проводить річний перерахунок з ПДФО щодо працівника Тищенка О. П. (ідентифікаційний номер — 2754565857). Протягом 2013 року він мав право на ПСП у розмірі, установленому п.п. 169.1.2 ПКУ, як батько, який утримує трьох дітей віком до 18 років (тобто в сумі, що дорівнює 1720,50 грн. (573,50 грн. х х 3 дитини віком до 18 років)). Тищенко О. П. у заяві на застосування ПСП зазначив, що його дружина не користується пільгою на збільшення граничного розміру доходу, що дає право на ПСП, кратно кількості дітей. Таким чином, граничний розмір доходу, що дає право на ПСП за цією підставою, для Тищенка О. П. дорівнює 4830,00 грн.(1610,00 грн. х 3 дитини віком до 18 років).

З 25.02.2013 р. по 01.03.2013 р. включно Тищенко О. П. хворів. У березні 2013 року він надав листок непрацездатності, згідно з яким була нарахована оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності в сумі 1046,50 грн., у тому числі за 4 дні лютого — 837,20 грн., 1 день березня — 209,30 грн.

У липні — серпні 2013 року Тищенку О. П. було встановлено доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника в сумі 200 грн. Проте в липні 2013 року її помилково не нарахували. Усю суму доплати за два місяці (400 грн.) було нараховано йому в серпні 2013 року. Зарплата на підприємстві виплачується своєчасно.

Проведемо перерахунок ПДФО, уточнивши місячні суми заробітної плати, нараховані у 2013 році. При цьому суму:

— оплати днів тимчасової непрацездатності в лютому 2013 року, яку було нараховано в березні 2013 року (837,20 грн.), віднесемо до доходу за лютий 2013 року;

— доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, нараховану в серпні за липень 2013 року (200,00 грн.), віднесемо до доходу за липень 2013 року.

Результати перерахунку наведемо в табл. 1.

Таблиця 1. Перерахунок щодо працівника Тищенка О. П.

Розрахунковий період

Факт

Перерахунок

Сума нарахованої зарплати, грн.

ЄСВ у частині утримань, грн.

ПСП, грн.

ПДФО, грн.

Уточнена сума зарплати, грн.

ЄСВ у частині утримань, грн.

ПСП, грн.

ПДФО за результатами перерахунку, грн.

Результат перерахунку, грн. (гр. 5 - гр. 9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Січень

4500,00

162,00

1720,50

392,63

4500,00

162,00

1720,50

392,63

Лютий

3600,00

129,60

1720,50

262,49

4437,20

146,34

1720,50

385,55

-123,06

Березень

5321,50

174,83

772,00

4484,30

158,09

1720,50

390,86

381,14

Квітень

4500,00

162,00

1720,50

392,63

4500,00

162,00

1720,50

392,63

Травень

4500,00

162,00

1720,50

392,63

4500,00

162,00

1720,50

392,63

Червень

4500,00

162,00

1720,50

392,63

4500,00

162,00

1720,50

392,63

Липень

4500,00

162,00

1720,50

392,63

4700,00

169,20

1720,50

421,55

-28,92

Серпень

4900,00

176,40

708,54

4700,00

169,20

1720,50

421,55

286,99

Вересень

4500,00

162,00

1720,50

392,63

4500,00

162,00

1720,50

392,63

Жовтень

4500,00

162,00

1720,50

392,63

4500,00

162,00

1720,50

392,63

Листопад

4500,00

162,00

1720,50

392,63

4500,00

162,00

1720,50

392,63

Грудень

4500,00

162,00

1720,50

392,63

4500,00

162,00

1720,50

392,63

Разом за 2013 рік

54321,50

1938,83

Х

5276,70

54321,50

1938,83

Х

4760,55

516,15

 

За результатами річного перерахунку виявлено суму надмірно утриманого податку на доходи в розмірі 516,15 грн. Частина цієї суми (392,63 грн.) має бути повернена працівнику шляхом зменшення на неї суми ПДФО, утриманого із заробітної плати за грудень 2013 року. Сума що залишилась (123,52 грн.) — у січні 2014 року.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ за 4 квартал 2013 року результати річного перерахунку підприємство відобразить таким чином (рис. 1):

 

<…>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<…>

54

2754565857

13500

00

13500

00

785

26

785

26

101

04

<…>

Рис. 1. Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 4 квартал 2013 року

 

Приклад 2. Використовуючи умови прикладу 1, припустимо, що під час перерахунку було виявлено, що у вересні 2013 року працівнику було нараховано й виплачено матеріальну допомогу на оздоровлення в сумі 1500,00 грн. І незважаючи на те що ця допомога включається до фонду оплати праці у складі інших заохочувальних та компенсаційних виплат, з її суми помилково не було утримано ПДФО. У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ за 3 квартал 2013 року таку допомогу було відображено з ознакою доходу «169» — як нецільову благодійну допомогу.

У цьому випадку ми маємо справу з помилкою. Цю помилку слід виправити шляхом подання уточнюючого Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за той звітний податковий період, у якому її було допущено, тобто за 3 квартал 2013 року.

Наведемо фрагмент табл. 1, а саме рядків з даними за 3 квартал 2013 року, які нам знадобляться для заповнення уточнюючого Податкового розрахунку, і підсумковий рядок (табл. 2) з урахуванням уточненої суми зарплати за вересень 2013 року.

Таблиця 2. Результати перерахунку та виправлення помилки

Розрахунковий період

Факт

Перерахунок

Недоплата з ПДФО як наслідок помилки, грн.
(гр. 5 - гр. 9)

Сума нарахованої зарплати, грн.

ЄСВ у частині утримань, грн.

ПСП, грн.

ПДФО, грн.

Уточнена сума зарплати, грн.

ЄСВ у частині утримань, грн.

ПСП, грн.

ПДФО за результатами пере­рахунку, грн.

Результат пере­рахунку, грн.
(гр. 5 - гр. 9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

<…>

Липень

4500,00

162,00

1720,50

392,63

4700,00

169,20

1720,50

421,55

-28,92

Серпень

4900,00

176,40

708,54

4700,00

169,20

1720,50

421,55

286,99

Вересень

4500,00

162,00

1720,50

392,63

6000,00*

216,00

867,60

-474,97

<…>

Разом за 2013 рік

54321,50

1938,83

Х

5276,70

55821,50

1992,83

Х

5235,52

516,15

-474,97

* Вереснева сума заробітної плати складається з винагороди за фактично виконану роботу у вересні (4500,00 грн.) і суми матеріальної допомоги (1500,00 грн.).

 

У цьому випадку підприємство відобразить дохід, нарахований працівниці за 4 квартал 2013 року, а також суму ПДФО, утриману з такого доходу, і частину суми переплати з ПДФО (392,63 грн.) у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ за 4 квартал 2013 року, як це показано на рис. 1.

Також підприємство подасть уточнюючий Податковий розрахунок за формою № 1ДФ за 3 квартал 2013 року, в якому виправить виявлену помилку в оподаткуванні суми матеріальної допомоги на оздоровлення. Фрагмент такого Податкового розрахунку наведено на рис. 2.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<…>

1

2754565857

13900

00

13900

00

1493

80

1493

80

101

04

1

2

2754565857

1500

00

1500

00

169

1

3

2754565857

15400

00

15400

00

1968

77

1968

77

101

04

0

<…>

Рис. 2. Фрагмент уточнюючого Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 3 квартал 2013 року.

 

Прокоментуємо дані, наведені на рис. 2, а саме значення рядка 3 уточненого Податкового розрахунку за формою № 1ДФ. У цьому рядку в графах 4 і 4а потрібно вказати правильну суму податку (ту суму, яка мала бути утримана, якби не було допущено помилки). Ця сума складатиметься із сум ПДФО, фактично утриманих у липні (392,63 грн.), серпні (708,54 грн.), вересні (392,63 грн.), і суми ПДФО, помилково не утриманого з матеріальної допомоги (474,97 грн.) (див. роз’яснення фахівця Міндоходів у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 61, с. 29).

Крім того, підприємство повинне буде нарахувати самоштраф та пеню. Про них читайте далі.

Які фінансові санкції загрожують податковому агенту, який виявив помилки в періоді, за який проводиться річний перерахунок, у разі подання уточнюючого Податкового розрахунку?

Ще раз підкреслимо, що результати перерахун­ку ви відображаєте в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ за той квартал, до якого увійшов місяць проведення перерахунку. Якщо ж під час його проведення ви виявили помилки (наприклад, не утримали (утримали не за тією ставкою) податок із доходу, відобразили дохід не з тією ознакою в Податковому розрахунку чи взагалі забули відобразити тощо), то таку помилку ви зобов’язані виправити шляхом подання уточнюючого Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за той період, у якому була допущена помилка.

Тепер перейдемо до можливих фінансових санкцій за помилки, виявлені під час річного перерахунку за 2013 рік. Якщо ваша помилка призвела до заниження податкового зобов’язання і вона виправляється у грудні 2013 року (у місяці проведення перерахунку), то підприємству потрібно буде нарахувати та сплатити самоштраф у розмірі 3 % від суми недоплати (див. п.п. «а» п. 50.1 ПКУ) і пеню (п.п. 129.1.1 ПКУ). А от починаючи з 1 січня 2014 року «самоштраф» застосовувати не потрібно, якщо через уточнюючий розрахунок виправляється помилка, виявлена при проведенні перерахунку з ПДФО, — як обов’язкового, так і добровільного. «Чому?» — запитаєте ви. Та тому, що з цієї дати наберуть чинності зміни, які вносяться до ПКУ Законом № 657. Детально про ці зміни ви могли прочитати в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 95.

Штрафи за пп. 119.2 і 127.1 ПКУ податковому агенту, який подає у 2014 році уточненку за помилками, виявленими та виправленими у грудні 2013 року під час перерахунку за підсумками 2013 року, не загрожують. З 1 січня 2014 року до податкових агентів не застосовується штраф, передбачений:

п. 119.2 ПКУ, якщо недостовірні відомості або помилки в Податковому розрахунку виникли у зв’язку з виконанням податковим агентом перерахунку й були виправлені відповідно до вимог ст. 50 ПКУ;

п. 127.1 ПКУ, коли ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) ПДФО самостійно виявляється податковим агентом при проведенні перерахунку з ПДФО та виправляється в наступних податкових періодах протягом податкового (звітного) року.

Чи передбачена відповідальність за непроведення річного перерахунку з ПДФО?

Ні, чинним законодавством не передбачена відповідальність за непроведення податковим агентом перерахунку сум доходів та сум податкової соціальної пільги.

Проте це не означає, що його не потрібно проводити. Адже, проводячи перерахунок, ви, по суті, ще раз перевіряєте себе. І якщо ви проігнорували таку можливість, а податківці під час перевірки виявили недоплату (переплату) з ПДФО внаслідок непроведеного перерахунку, то готуйтесь до штрафу за п. 119.2 ПКУ (за подання Податкового розрахунку за формою № 1ДФ з недостовірними відомостями) у розмірі 510 грн.

Більше того, якщо була виявлена недоплата з ПДФО (недоїмка), то її буде стягнуто з підприємства зі сплатою штрафу в розмірі 25 % суми податку, що підлягає сплаті до бюджету (ст. 127 ПКУ), та пені за весь період прострочення сплати (ст. 129 ПКУ).

 

висновки


img 1
 
 
  • Роботодавець зобов’язаний провести перерахунок суми зарплати і суми ПСП у таких випадках: за результатами кожного звітного податкового року при нарахуванні заробітної плати за останній місяць звітного року; при проведенні розрахунку за останній місяць застосування ПСП, якщо працівник вирішив змінити місце застосування ПСП або втратив право на ПСП; при проведенні остаточного розрахунку при звільненні працівника.

  • Добровільний перерахунок можна проводити в будь-яких випадках та за будь-який період.

  • В обов’язковому перерахунку бере участь тільки заробітна плата у розумінні розд. ІV ПКУ.

  • При добровільному перерахунку податковий агент має право перевірити ще раз правильність утримання ПДФО з будь-яких оподатковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих) фізособі в періоді, що перевіряється.

 

Документи статті

  1. ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

  2. Закон № 657 — Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків та удосконалення деяких положень» від 24.10.2013 р. № 657-VII.

  3. Інструкція № 5 — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі