Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Розрахунок 75-відсоткового критерію сільгосп-частки

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Лютий, 2013/№ 11
Друк
Стаття

Розрахунок 75-відсоткового критерію сільгосп-частки

 

 

Безперечно, 75-відсотковий розмір сільгосп-частки відіграє роль своєрідної перепустки до оподаткування у порядку нарахування та сплати ФСП. Якщо сільгосппідприємство за результатами діяльності за попередній податковий (звітний) рік не досягає необхідної величини цього критерію, то в поточному році воно має сплачувати податки на загальних підставах. Про порядок розрахунку сільгосп-частки і йтиметься в цій статті.

Анатолій БОБРО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Зважаючи на визначальну роль показника частки сільськогосподарського товаровиробництва (умовимось надалі називати її сільгосп-часткою, тобто як зазвичай на практиці), насамперед нагадаємо окремі норми ПКУ, у яких є згадка про цей критерій.

Згідно з п. 301.1 ст. 301 ПКУ платниками податку з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 301.6 цієї статті, можуть бути сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

Якщо сільськогосподарський товаровиробник утворюється шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення згідно з відповідними нормами Цивільного кодексу України, то норма щодо дотримання частки сільськогосподарського товаровиробництва, яка дорівнює або перевищує 75 відсотків за попередній податковий (звітний) рік, поширюється на:

усіх осіб окремо, які зливаються або приєднуються;

кожну окрему особу, утворену шляхом поділу або виділу;

особу, утворену шляхом перетворення.

Про критерій сільгосп-частки, розмір якої, звертаємо увагу, повинен дорівнювати або перевищувати 75 відсотків, говориться також у пп. 301.2 — 301.5 ст. 301 ПКУ.

Отже, нормами ПКУ установлена мінімальна величина частки сільськогосподарського товаровиробництва (75 %), що дає право на застосування спеціального режиму ФСП, та встановлено період, за який вона повинна розраховуватися: попередній податковий (звітний) рік. Виражена у відсотках сільгосп-частка, що досягнута за зазначений період, є однією із ключових умов можливості застосування спеціального режиму ФСП у поточному році.

У разі якщо у податковому (звітному) році частка сільськогосподарського товаровиробництва становить менш як 75 %, сільськогосподарський товаровиробник сплачує податки у наступному податковому (звітному) році на загальних підставах (п. 309.1 ПКУ).

Водночас із загального правила є один виняток. Згідно з п. 308.5 ПКУ якщо платники податку не можуть виконати вимогу щодо 75-відсоткового критерію сільгосп-частки у зв’язку із виникненням обставин непереборної сили у попередньому податковому (звітному) році, до таких платників податку в наступному податковому (звітному) році не застосовується вимога, згідно з якою частка сільськогосподарського товаровиробництва повинна дорівнювати або перевищувати 75 %.

Такі платники податку для підтвердження статусу платника податку подають податкову декларацію разом із рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад про наявність обставин непереборної сили та перелік суб’єктів господарювання, що постраждали внаслідок таких обставин.

 

Джерело інформації: бухгалтерський облік

Як уже було зазначено раніше в статті «ФСП та його платники» цього тематичного номера газети на с. 4, платники ФСП не є платниками податку на прибуток. Отже, платники ФСП не ведуть податкового обліку доходів та витрат.

При складанні Розрахунку джерелом інформації є дані бухгалтерського обліку. Відображати операції в бухгалтерському обліку необхідно відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкції про його застосування, затверджених наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291, або якщо сільськогосподарський товаровиробник веде облік за спрощеною формою — відповідно до спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва, затвердженого наказом МФУ від 19.04.2001 р. № 186.

 

Доходи, які відносяться до сільгоспдоходів

Пунктом 308.4 ПКУ визначено склад доходів сільськогосподарського товаровиробника від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, що враховуються при розрахунку сільгосп-частки. Дохід сільськогосподарського товаровиробника, отриманий від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 — 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції, включає доходи, отримані від реалізації:

— продукції рослинництва, що вироблена (вирощена) на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, а також продукції рибництва, виловленої (зібраної), розведеної, вирощеної у внутрішніх водоймах (озерах, ставках і водосховищах), та продуктів її переробки на власних підприємствах або орендованих виробничих потужностях;

— продукції рослинництва на закритому ґрунті та продуктів її переробки на власних підприємствах або орендованих виробничих потужностях;

— продукції тваринництва і птахівництва та продуктів її переробки на власних підприємствах або орендованих виробничих потужностях;

— сільськогосподарської продукції, що вироблена із сировини власного виробництва на давальницьких умовах, незалежно від територіального розміщення переробного підприємства.

У разі якщо сільськогосподарське підприємство утворюється шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення, у рік такого утворення до суми, отриманої від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 — 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції, включаються також доходи, отримані протягом останнього податкового (звітного) періоду від надання супутніх послуг (про це більш детально скажемо далі при висвітленні порядку заповнення окремих рядків Розрахунку).

 

Форма Розрахунку

Розмір сільгосп-частки, тобто питомої ваги доходу сільськогосподарського товаровиробника, отриманого від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, у загальній сумі його доходу за попередній податковий (звітний) рік, визначається за формою Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва, затвердженою Мінагрополітики наказом № 772 (далі — Розрахунок).

Слід відзначити, що на відміну від минулого наказу Мінагрополітики від 17.12.2010 р. № 837 (скасованого згідно з наказом Мінагрополітики від 11.08.2011 р. № 401), нині чинним наказом № 772 затверджено лише форму Розрахунку, без (як то було раніше) Методичних рекомендацій щодо складання Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік. Утім, відсутність їх (Методрекомендацій) не призводить до складнощів при заповненні Розрахунку сільгосп-частки, оскільки ця форма доволі проста та зрозуміла, до того ж містить пояснення щодо джерела інформації.

А тепер перейдемо власне до форми Розрахунку. І насамперед звернемо увагу на те, що Розрахунок складається у гривнях з двома десятковими знаками. Інакше кажучи, вартісні показники проставляються у гривнях з копійками. Акцент на цьому, гадаємо, не зайвий, адже, як свідчить практика, трапляються випадки складання Розрахунків в тисячах гривень з одним десятковим знаком, що було характерно для минулої форми Розрахунку.

Наводячи фрагмент форми Розрахунку, а саме її основної (розрахункової) частини, звертаємо увагу на певні нюанси щодо заповнення окремих рядків Розрахунку.

Необхідність додаткових пояснень зумовлена, зокрема, тим, що ця форма Розрахунку уже застаріла, оскільки вона не враховує зміни, що з 1 липня 2012 року унесені до абзаців третього та четвертого п. 308.4 ПКУ згідно із Законом України від 24.05.2012 р. № 4834-VI. Суть цих змін полягає в доповненні зазначених абзаців словами «або орендованих виробничих потужностях».

 

РОЗРАХУНОК

частки сільськогосподарського товаровиробництва за 2013 рік

№ з/п

Назва показника

Джерело інформації

Сума

1

2

3

4

1

Сума доходу сільськогосподарського товаровиробника, отриманого від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва, продуктів її переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 — 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції) та від надання супутніх послуг

Розрахунково:
р. 1.1 + р. 1.2 + р. 1.3 + р. 1.4 + р. 1.5 + р. 1.6+ р. 1.7 + р. 1.8

 

1.1

Доходи, отримані від реалізації продукції рослинництва, що вироблена (вирощена) на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, а також від реалізації продукції рослинництва на закритому ґрунті

Кредитові обороти за субрахунком 701 «Дохід від реалізації готової продукції», аналітичні рахунки продукції рослинництва (без ПДВ) та кредитові обороти за субрахунком 712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів», аналітичні рахунки реалізації довгострокових біологічних активів рослинництва (без ПДВ), що обліковуються за первісною вартістю

 

1.2

Доходи, отримані від реалізації продукції тваринництва і птахівництва

Кредитові обороти за субрахунком 701 «Дохід від реалізації готової продукції», аналітичні рахунки продукції тваринництва (без ПДВ) та кредитові обороти за субрахунком 712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів», аналітичні рахунки реалізації довгострокових біологічних активів тваринництва (без ПДВ), що обліковуються за первісною вартістю

 

На нашу думку, у цьому ж рядку мають відображатися також і доходи селекційних центрів, підприємств (об’єднань) із племінної справи у тваринництві від реалізації вітчизняним підприємствам для осіменіння маточного поголів’я тварин племінних (генетичних) ресурсів, придбаних в інших селекційних центрах, на підприємствах (в об’єднаннях) із племінної справи у тваринництві, про що йдеться в абзаці другому п. 301.1 ПКУ.

1.3

Доходи, отримані від реалізації продукції рибництва, виловленої (зібраної), розведеної, вирощеної у внутрішніх водоймах (озерах, ставках і водосховищах)

Кредитові обороти за субрахунком 701 «Дохід від реалізації готової продукції», аналітичні рахунки продукції рибництва (без ПДВ)

 

1.4

Доходи, отримані від реалізації продуктів переробки продукції рослинництва та рибництва, що вироблені на власних підприємствах або на орендованих виробничих потужностях

Кредитові обороти за субрахунком 701 «Дохід від реалізації готової продукції», аналітичні рахунки реалізації продуктів переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 — 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції) (без ПДВ)

 

1.5

Доходи, отримані від реалізації продуктів переробки продукції рослинництва на закритому ґрунті, що вироблені на власних підприємствах

 

1.6

Доходи, отримані від реалізації продуктів переробки продукції тваринництва і птахівництва, що вироблені на власних підприємствах

 

1.7

Доходи, отримані від реалізації сільськогосподарської продукції, що вироблена із сировини власного виробництва на давальницьких умовах, незалежно від територіального розміщення переробного підприємства

 

Ураховуючи унесені до абзаців третього та четвертого п. 308.4 ПКУ згадані вище зміни, при визначенні показників за рядками 1.5 та 1.6 до складу доходів, отриманих від реалізації продуктів переробки продукції (відповідно — рослинництва на закритому ґрунті та тваринництва і птахівництва), крім вироблених на власних підприємствах продуктів, вважаємо, правомірно враховувати продукти, що вироблені на орендованих виробничих потужностях.
Другий нюанс стосується виноматеріалів. Наведена вище конструкція слів «крім <…> за винятком» фактично означає виняток з винятку. Отже, при розрахунку величини сільгоспдоходів треба враховувати також дохід від реалізації указаних виноматеріалів. Разом з тим звертаємо увагу на низку умов, яким такі виноматеріали зобов’язані відповідати. Виноматеріали мають бути:
по-перше, — виноградні;
по-друге, — вироблені на підприємствах первинного виноробства;
по-третє, — реалізовані підприємствам вторинного виноробства;
по-четверте, — підприємства вторинного виноробства повинні використовувати такі виноматеріали для виробництва готової продукції.
Наводимо визначення цих термінів згідно зі ст. 1 Закону України «Про виноград та виноградне вино» від 16.06.2005 р. № 2662-IV:
виноматеріали виноградні — продукти первинної переробки винограду, призначені для виробництва вин та іншої виноробної продукції;

підприємства первинного виноробства — підприємства, які здійснюють переробку винограду, виробництво виноматеріалів, сусла або соку консервованого, концентрату виноградного соку, займаються витримкою виноматеріалів, а також утилізацією відходів виноробства;

підприємства вторинного виноробства — підприємства, які займаються витримкою виноматеріалів, обробкою виноматеріалів та розливом або тільки розливом вин у споживчу тару відповідно до нормативних документів.
Отже, при дотриманні сільгосппідприємствами всіх перелічених вище умов віднесення до сільгоспдоходів доходів від реалізації таких виноматеріалів є правомірним.
До речі, буквальне сприйняття вказаної вище четвертої умови — підприємства вторинного виноробства повинні використовувати такі виноматеріали для виробництва готової продукції — наштовхує на застережливу думку: з метою запобігання можливих непорозумінь з податковими органами сільгосппідприємствам — постачальникам виноматеріалів не зайве підстрахуватися внесенням у договір з покупцями — підприємствами вторинного виноробства запису щодо цільового використання виноматеріалів, що ними придбаваються — для виробництва готової продукції.
А ось спосіб виробництва не має значення. У назві показників графи 2 рядків 1.4 та 1.7 прямо зазначено, що продукти переробки, зокрема виноматеріали, можуть бути вироблені як на власних підприємствах (або на орендованих виробничих потужностях), так і на давальницьких умовах, незалежно від територіального розміщення переробного підприємства.

1.8

Доходи, отримані протягом останнього податкового (звітного) періоду від надання супутніх послуг*

Кредитові обороти за субрахунком 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг» (відповідно до переліку супутніх послуг, зазначених у пункті 308.4 статті 308 глави 2 розділу XIV Податкового кодексу України) (без ПДВ)

 

Цей рядок заповнюють тільки сільськогосподарські товаровиробники, які протягом звітного року утворені шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення.
Згідно з абзацами шостим — десятим п. 308.4 ПКУ у разі якщо сільськогосподарське підприємство утворюється шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення, у рік такого утворення до суми, отриманої від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 — 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції, включаються також доходи, отримані протягом останнього податкового (звітного) періоду від надання супутніх послуг:
 
— послуги із збирання врожаю, його брикетування, складування, пакування та підготовки продукції до збуту (сушіння, обрізування, сортування, очистка, розмелювання, дезінфекція (за наявності ліцензії), силосування, охолодження), які надаються покупцю такої продукції сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття права власності на таку продукцію за договором до дати її фактичної передачі покупцю);
 — послуги з догляду за худобою і птицею, які надаються її покупцю сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття права власності на таку продукцію за договором до дати її фактичної передачі покупцю);
 — послуги із зберігання сільськогосподарської продукції, які надаються її покупцю сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття права власності на таку продукцію за договором до дати її фактичної передачі покупцю);
 — послуги з відгодівлі та забою свійської худоби і птиці, які надаються її покупцю сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття права власності на таку продукцію до дати її фактичної передачі покупцю).
До речі, зазначена нижче форми примітка має відношення саме до рядка 1.8, а не до рядка 1.6.

2

Загальна сума доходу сільськогосподарського товаровиробника

Кредитові обороти за субрахунками:
791 «Результат операційної діяльності»;
792 «Результат фінансових операцій»;
793 «Результат іншої звичайної діяльності»;
794 «Результат надзвичайних подій»

 

У цьому рядку зазначають загальну суму доходу сільськогосподарського товаровиробника у податковому (звітному) році, яка визначається відповідно до вимог П(С)БО 15. Звертаємо увагу, що суму кредитових оборотів за рахунком 79 слід відображати лише в кореспонденції з дебетом рахунків обліку доходів (70, 71, 72, 73, 74, 75). Сума кредитового обороту за рахунком 79, наприклад, у порядку закриття його на суму непокритих збитків у кореспонденції з дебетом субрахунку 442 не включається до рядка 2 «Загальна сума доходу сільськогосподарського товаровиробника» Розрахунку, оскільки така облікова процедура не відображає суму, яка відповідала б критеріям визнання доходу.

3

Величина, на яку зменшують загальну суму доходу сільськогосподарського товаровиробника

Розрахунково:
 р. 3.1 + р. 3.2 + р. 3.3 + р. 3.4 + р. 3.5

 

3.1

Сума одержаних з державного бюджету коштів фінансової підтримки

Кредитові обороти за рахунком 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» (відповідні субрахунки), якщо підприємство веде облік за спрощеною формою, то кредитові обороти за рахунком 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» (відповідні субрахунки) та кредитові обороти за рахунком 70 «Доходи від реалізації» (відповідні субрахунки), аналітичні рахунки, на яких обліковуються суми ПДВ, які залишаються у розпорядженні суб’єктів спеціального режиму оподаткування, встановленого статтею 209 розділу V Податкового кодексу України

 

3.2

Сума доходу, отримана від продажу іноземної валюти, яка направлена на розвиток сільськогосподарського виробництва

Кредитові обороти за субрахунком 711 «Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти» в частині продажу іноземної валюти, що спрямовується на розвиток сільськогосподарського виробництва (закупівля насіння, поголів’я худоби, сільськогосподарської техніки тощо)

 

3.3

Сума доходу від первісного визнання та від зміни вартості біологічних активів і сільськогосподарської продукції, які обліковуються за справедливою вартістю

Кредитові обороти за субрахунком 710 «Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю»

 

3.4

Сума доходу, отримана від реалізації основних засобів, які перебували на балансі підприємства більше 24 місяців до місяця, в якому здійснюється їх продаж

Кредитові обороти за субрахунком 712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів» в частині реалізації основних засобів, які перебували на балансі підприємства більше 24 місяців до місяця, в якому здійснюється їх продаж**

 

3.5

Сума доходу від списаної кредиторської заборгованості, що виникла в ході операційного циклу по закінченні строку позовної давності

Кредитові обороти за субрахунком 717 «Дохід від списання кредиторської заборгованості»

 

4

Скоригований дохід сільськогосподарського товаровиробника

Розрахунково:
 р. 2 - р. 3

 

5

Частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік, %

Розрахунково:
 р. 1 / р. 4 х 100

 

Звертаємо увагу, що у визначенні розміру сільгосп-частки використовується не загальна, а скоригована сума доходу.

* Рядок 1.6 заповнюють тільки сільськогосподарські товаровиробники, які протягом звітного року утворені шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення.

** Не коригується дохід на суму перевищення ціни реалізації (без ПДВ) над залишковою вартістю основних засобів.

 

На цьому можна і закінчувати. Залишається лише сказати, що Розрахунок підписується керівником та головним бухгалтером сільгосппідприємства із зазначенням їх реєстраційних номерів облікової картки платника податків або паспортних даних (серії та номера). Згідно з приміткою у формі Розрахунку, останнє стосується випадків, коли ці особи через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі