Теми статей
Обрати теми

Як здійснюється анулювання реєстрації платників ПДВ

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Лютий, 2013/№ 17
Друк
Стаття

Як здійснюється анулювання реєстрації платників ПДВ

 

Зовсім недавно на сторінках нашого видання ми розповіли вам про те, як здійснюється реєстрація особи платником ПДВ (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 15). Проте обставини можуть складатися так, що з набутим ПДВ-статусом платнику доводиться розставатися. Іноді це відбувається з його власної ініціативи, а іноді — з волі податкових органів. Про умови та процедуру анулювання ПДВ-реєстрації в тому та в іншому випадку зараз і розповімо.

Наталя БІЛОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Якими є підстави для анулювання реєстрації платника ПДВ

Порядок анулювання реєстрації платника ПДВ регулюється ст. 184 ПКУ та розд. V Положення № 1394.

Анулювання реєстрації платника ПДВ є виключенням його з Реєстру платників податку на додану вартість (далі — Реєстр) та відповідно анулюванням Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (далі — Свідоцтво). При цьому таке Свідоцтво вважається анульованим з дати анулювання реєстрації платника ПДВ (п. 5.2 розд. V Положення № 1394).

Отже, реєстрація платника ПДВ припиняється з дати анулювання Свідоцтва та виключення цього платника з Реєстру.

На сьогодні для зняття з ПДВ-реєстрації налічується 10 підстав (див. пп. «а» — «з» п. 184.1 ПКУ, пп. «а» — «з» п. 5.1 розд. V Положення № 1394). Перелік цих підстав є вичерпним та не підлягає розширеному тлумаченню. Це підкреслив і ВАСУ в постанові від 26.10.2011 р. у справі № К/9991/34619/11 (див. http://reyestr.court.gov.ua/Review/19405204).

Наведемо зазначений перелік у табл. 1.

 

Таблиця 1

Перелік підстав для анулювання реєстрації платника ПДВ

Підстава

Підпункт ПКУ; підпункт Положення № 1394

1

2

Платник ПДВ, зареєстрований як такий протягом попередніх 12 місяців, зі своєї ініціативи подає відповідну заяву про анулювання такої реєстрації за умови, що загальна вартість оподатковуваних товарів/послуг, що надаються такою особою, за останні 12 календарних місяців не перевищила 300 тис. грн. та що з бюджетом проведено розрахунки — сплачено суми податкових зобов’язань у випадках, визначених розд. V ПКУ

П.п. «а» п. 184.1;
п.п. «а» п. 5.1 розд. V

Платник ПДВ прийняв рішення про припинення та затвердив ліквідаційний баланс, передавальний акт або розподільчий баланс відповідно до законодавства за умови сплати суми податкових зобов’язань з ПДВ у випадках, визначених розд. V ПКУ

П.п. «б» п. 184.1;
п.п. «б» п. 5.1 розд. V

Платник ПДВ реєструється платником єдиного податку за ставкою, що не передбачає сплату ПДВ

П.п. «в» п. 184.1;
п.п. «в» п. 5.1 розд. V

Платник ПДВ не подає податковому органу декларації з ПДВ протягом 12 послідовних податкових місяців та/або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність постачання/придбання товарів, здійснених з метою формування податкового зобов’язання чи податкового кредиту

П.п. «г» п. 184.1;
п.п. «г» п. 5.1 розд. V

Установчі документи платника ПДВ визнано рішенням суду недійсними

П.п. «ґ» п. 184.1;
п.п. «ґ» п. 5.1 розд. V

Господарським судом винесено ухвалу про ліквідацію юридичної особи — банкрута

П.п. «д» п. 184.1;
п.п. «д» п. 5.1 розд. V

Платник ПДВ ліквідується за рішенням суду (фізична особа позбавляється статусу суб’єкта господарювання) або особу звільнено від сплати податку чи її податкову реєстрацію анульовано (скасовано, визнано недійсною) за рішенням суду

П.п. «е» п. 184.1;
п.п. «е» п. 5.1 розд. V

Фізична особа — платник ПДВ померла або її оголошено померлою, визнано недієздатною або безвісно відсутньою, обмежено її цивільну дієздатність

П.п. «є» п. 184.1;
п.п. «є» п. 5.1 розд. V

Наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців запису про відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання) або запису про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу

П.п. «ж» п. 184.1;
п.п. «ж» п. 5.1 розд. V

Закінчення строку дії Свідоцтва

П.п. «з» п. 184.1;
п.п. «з» п. 5.1 розд. V

 

Процедура анулювання ПДВ-реєстрації може бути ініційована як самим платником (тобто здійснена добровільно), так і податковим органом (тобто здійснена у примусовому порядку).

При цьому «розреєстрацяя» платника ПДВ на підставі, визначеній у п.п. «а» п. 184.1 ПКУ, здійснюється за його заявою, а на підставах, перелічених у пп. «б» — «з» п. 184.1 ПКУ, — або за заявою платника, або за самостійним рішенням відповідного податкового органу (п. 184.2 ПКУ, п. 5.5 Положення № 1394).

 

Яким є порядок анулювання ПДВ-реєстрації за добровільним рішенням платника

Подання платником заяви про анулювання ПДВ-реєстрації. Для анулювання реєстрації платник ПДВ подає до податкового органу за місцем перебування на обліку відповідну заяву про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість за формою № 3-ПДВ (додаток 5 до Положення № 1394) (далі — заява). До заяви в обов’язковому порядку має бути додано Свідоцтво та всі його завірені копії (п.п. 5.3.1 розд. V Положення № 1394). Інформація про такі додатки наводиться в розділі 4 заяви. За відсутності цих додатків податковий орган не бере заяву до розгляду, на це є чітка вказівка в п.п. 5.3.1 розд. V Положення № 1394.

У разі порушення порядку заповнення заяви податковий орган у 10-денний строк із дня отримання такої заяви звертається до особи з письмовою пропозицією подати нову заяву (із зазначенням підстав, за якими не прийнято попередню).

При цьому під порушенням порядку заповнення заяви в п.п. 5.3.1 розд. V Положення № 1394 розуміються:

— відсутність у заяві обов’язкових реквізитів;

— надання недостовірних або неповних даних;

— відсутність на заяві: (а) печатки заявника, (б) підпису заявника (для фізосіб), відповідальної особи заявника (для юросіб) або особи, яка має документально підтверджені повноваження щодо підпису такої заяви від особи, яка прийняла рішення про анулювання ПДВ-реєстрації.

У розділі 3 заяви наводиться одна з причин анулювання реєстрації, перелічених у п. 184.1 ПКУ і п. 5.1 розд. V Положення № 1394. Перелік цих причин міститься і в додатку до заяви про анулювання ПДВ-реєстрації.

Прийняття податковим органом рішення про анулювання ПДВ-реєстрації. Рішення про анулювання ПДВ-реєстрації за заявою платника приймається податковим органом протягом 10 календарних днів. Дані про розгляд такої заяви та анулювання реєстрації зазначаються у відповідній графі цієї заяви (п.п. 5.3.2 розд. V Положення № 1394).

Податковий орган знімає платника з ПДВ-реєстрації за наявності підстав, перелічених у п. 184.1 ПКУ (п. 184.3 ПКУ), та за умови проведення таким платником розрахунків з бюджетом за податковими зобов’язаннями останнього податкового періоду для випадків, наведених у пп. «а» і «б» п. 184.1 ПКУ (див. п.п. 5.3.2.1 розд. V Положення № 1394).

Непроведення розрахунків з бюджетом за податковими зобов’язаннями останнього податкового періоду є перешкодою для анулювання ПДВ-реєстрації. У такому разі податковий орган протягом 10 календарних днів із дня отримання заяви від платника письмово пропонує йому подати нову заяву після проведення розрахунків з бюджетом (п.п. 5.3.2.4 розд. V Положення № 1394).

Зверніть увагу, що при поданні такої нової заяви платник повинен вписати дату проведення розрахунків з бюджетом за податковими зобов’язаннями останнього податкового періоду до розділу 3 цієї заяви.

Повідомлення податковим органом особи про анулювання її ПДВ-реєстрації. Про анулювання ПДВ-реєстрації податковий орган письмово повідомляє платника протягом трьох робочих днів після дня такого анулювання (п. 184.10 ПКУ, п.п. 5.3.2.2 розд. V Положення № 1394). Це повідомлення здійснюється в порядку, передбаченому ст. 42 ПКУ.

Із моменту анулювання реєстрації особи як платника ПДВ така особа позбавляється права на віднесення сум податку до податкового кредиту та на виписку податкових накладних (п. 184.5 ПКУ, п.п. 5.8.2 розд. V Положення № 1394).

Причини відмови в анулюванні ПДВ-реєстрації. Податковий орган може відмовити платнику в анулюванні реєстрації, якщо немає законних підстав для такого анулювання або якщо особа відповідає критеріям, згідно з якими реєстрація платником ПДВ є обов’язковою. Тоді платнику протягом 10 календарних днів після надходження від нього заяви про анулювання ПДВ-реєстрації надається мотивована письмова відмова в такому анулюванні з поясненнями щодо цього питання, а Свідоцтво разом із завіреними копіями повертається під підпис платнику (чи його представнику) або направляється поштовим відправленням з післяплатою за рахунок такого платника (п. 184.4 ПКУ, п.п. 5.3.2.3 розд. V Положення № 1394).

Наведемо процедуру добровільного анулювання реєстрації платника ПДВ у вигляді схеми (див. рис. 1 на с. 7).

 

img 1

Рис. 1. Процедура анулювання ПДВ-реєстрації за добровільним рішенням платника

 

Яким є порядок анулювання реєстрації платника ПДВ з ініціативи податкового органу

Як зазначено в п.п. 5.5.1 розд. V Положення № 1394, податкові органи здійснюють постійний моніторинг платників ПДВ, уключених до Реєстру, та приймають рішення про анулювання їх ПДВ-реєстрації, якщо встановлять, що для цього є відповідні підстави.

Рішення про анулювання ПДВ-реєстрації приймається податковим органом за наявності відповідних підтвердних документів (відомостей). Перелік таких документів наведемо в табл. 2 на с. 8.

 

Таблиця 2

Перелік підтвердних документів,
 за наявності яких податковим органом приймається рішення
 про анулювання ПДВ-реєстрації платника

Підстава (підпункт ПКУ; підпункт Положення № 1394)

Документ (відомості)

1

2

П.п. «б» п. 184.1;
п.п. «б» п. 5.1, п.п. 5.5.2.1 розд. V

Заява про припинення платника податків за формою № 8-ОПП (додаток 15 до Порядку № 1588).
Будь-яке інше повідомлення платника ПДВ, уповноваженого ним органу чи особи щодо прийняття рішення про припинення платника за власним бажанням.
Відомості з Єдиного державного реєстру про внесення запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи, прийняття фізичною особою рішення про припинення підприємницької діяльності, перебування юридичної особи в процесі припинення чи фізичної особи — підприємця у процесі припинення підприємницької діяльності та для юридичних осіб — затверджений ліквідаційний баланс, передавальний акт або розподільчий баланс

П.п. «в» п. 184.1;
п.п. «в» п. 5.1, п.п. 5.5.2.2 розд. V

Свідоцтво або корінець Свідоцтва платника єдиного податку суб’єкта господарювання, який є:
 — платником єдиного податку за фіксованою ставкою (для групи 1 — у межах від 1 до 10 % розміру мінімальної заробітної плати*, для групи 2 — у межах від 2 до 20 % розміру мінімальної заробітної плати*);
 — платником єдиного податку групи 3 або 4 за ставкою 5 %** і не переходить у встановленому ПКУ порядку на сплату єдиного податку за ставкою 3 % (п.п. 293.3.1 ПКУ);
 — платником єдиного податку групи 5 або 6 за ставкою 7 %** і не переходить у встановленому ПКУ порядку на сплату єдиного податку за ставкою 5 % (п.п. 293.3.2 ПКУ);
 — фізособою-підприємцем, яка провадить діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння та для якої ставка єдиного податку згідно з абзацом восьмим п. 293.3 ПКУ становить 5 % (для групи 3) або 7 % (для групи 5);
 — платником єдиного податку групи 3 або 5, який згідно з п.п. 298.1.5 ПКУ самостійно переходить на сплату єдиного податку, установленого для інших груп платників єдиного податку

* Нагадаємо, що розмір мінімальної заробітної плати на 01.01.2013 р. становить 1147 грн.
** У Положенні № 1394 поки не враховано зміни, унесені Законом № 5503 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 4
) до ст. 293 ПКУ, щодо зменшення ставок єдиного податку для груп 5 і 6 із 7 % до 5 % (див. п.п. 1 п.п. 239.3.2 ПКУ) та з 10 % до 7 % (див. п.п. 2 п.п. 293.3.2 ПКУ).

П.п. «г» п. 184.1;
п.п. «г» п. 5.1, п.п. 5.5.2.3 розд. V

Довідка підрозділу оподаткування юридичних або фізичних осіб про подання/неподання платником ПДВ податковому органу декларацій з ПДВ протягом 12 послідовних податкових місяців та/або реєстр (перелік) податкових декларацій (податкових розрахунків) особи за 12 послідовних податкових місяців, які свідчать про відсутність постачання/придбання товарів, здійснених з метою формування податкового зобов’язання чи податкового кредиту в таких деклараціях (податкових розрахунках) протягом 12 послідовних податкових місяців. У реєстрі (переліку) наводяться дані про реєстрацію особи платником ПДВ та за кожною декларацією (податковим розрахунком) — податковий період, дата надходження декларації (податкового розрахунку) до податкового органу, загальні обсяги постачання/придбання товарів, здійснених з метою формування податкового зобов’язання чи податкового кредиту, звітного періоду, зазначені у відповідних рядках та колонках податкової декларації (податкового розрахунку)

П.п. «ґ» п. 184.1;
п.п. «ґ» п. 5.1, п.п. 5.5.2.4 розд. V

Судове рішення, повідомлення державного реєстратора, відомості з Єдиного державного реєстру про визнання недійсними установчих документів

П.п. «д» п. 184.1;
п.п. «д» п. 5.1 розд. V

Ухвала суду про ліквідацію юридичної особи — банкрута, повідомлення державного реєстратора, відомості з Єдиного державного реєстру про внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення банкрута

П.п. «е» п. 184.1;
п.п. «е» п. 5.1, пп. 5.5.2.5 — 5.5.2.8 розд. V

Судове рішення щодо припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, що не пов’язане з банкрутством, повідомлення державного реєстратора, відомості з Єдиного державного реєстру про внесення запису про таке рішення.
Судове рішення щодо анулювання (скасування, визнання недійсною) податкової реєстрації або Свідоцтва, про звільнення від сплати ПДВ.
Судове рішення, повідомлення державного реєстратора, відомості з Єдиного державного реєстру про скасування державної реєстрації платника ПДВ

П.п. «є» п. 184.1;
п.п. «є» п. 5.1, пп. 5.5.2.9, 5.5.2.10 розд. V

Інформація органів реєстрації актів цивільного стану, повідомлення державного реєстратора, відомості з Єдиного державного реєстру про смерть фізичної особи — підприємця.
Судове рішення про оголошення фізичної особи — підприємця померлою, про визнання фізичної особи — підприємця безвісно відсутньою чи недієздатною або про обмеження її цивільної дієздатності, інформація органів реєстрації актів цивільного стану.
Повідомлення державного реєстратора, відомості з Єдиного державного реєстру про таке рішення

П.п. «ж» п. 184.1;
п.п. «ж» п. 5.1, п.п. 5.5.2.11 розд. V

Повідомлення державного реєстратора, відомості з Єдиного державного реєстру щодо наявності запису про відсутність юридичної особи або фізичної особи — підприємця за місцезнаходженням (місцем проживання) чи запису про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу

П.п. «з» п. 184.1;
п.п. «з» п. 5.1, пп. 5.5.2.12, 5.5.2.13 розд. V

Свідоцтво або копія Свідоцтва, яким підтверджується закінчення строку дії Свідоцтва.
Документ, що підтверджує закінчення строку, на який було створено платника ПДВ, укладено договір про спільну діяльність, договір управління майном, угоду про розподіл продукції

 

У випадках, передбачених ПКУ, рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ може прийматися податковим органом і на підставі інших підтвердних документів (відомостей), що передбачено п.п. 5.5.2.14 розд. V Положення № 1394.

Прийняття податковим органом рішення про анулювання ПДВ-реєстрації. За наявності підтвердних документів (відомостей) (див. табл. 2 на с. 8) податковий орган приймає рішення про анулювання реєстрації особи — платника ПДВ незалежно від здійснення документальних і камеральних перевірок цієї особи та їх результатів, а також обов’язку цієї особи бути зареєстрованою та/або сплачувати ПДВ відповідно до законодавства (п. 5.5.3 розд. V Порядку № 1394).

Таке рішення податкового органу оформляється за формою № 6-РПДВ (додаток 6 до Положення № 1394). Воно складається у двох примірниках комісією, створеною згідно з розпорядженням податкового органу, та підписується керівником цього відомства. У рішенні обов’язково вказуються підстави (одна чи декілька) для анулювання з посиланням на відповідні норми ПКУ (п. 5.5.4 розд. V Положення № 1394).

Дата підписання рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ вважається днем прийняття такого рішення. Такі рішення в день їх підписання реєструються в журналі обліку рішень про анулювання реєстрації платників ПДВ за формою № 6-РЖ (додаток 7 до Положення № 1394). Номер рішення відповідає порядковому номеру запису в цьому журналі.

Один примірник рішення зберігається в обліковій справі (реєстраційній частині) платника. До цього примірника рішення має бути додано документи або копії документів (див. табл. 2 на с. 8), на підставі яких податковий орган прийняв рішення про анулювання ПДВ-реєстрації.

Повідомлення податковим органом особи про анулювання її ПДВ-реєстрації. Згідно з п. 184.10 ПКУ та п.п. 5.5.4.3 розд. V Положення № 1394 податковий орган протягом трьох робочих днів після дня анулювання реєстрації платника ПДВ один примірник рішення направляє йому за його місцезнаходженням чи місцем проживання, указаним у Свідоцтві, або за наявності відомостей про комісію з припинення (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) чи ліквідатора такої особи — за місцезнаходженням комісії. Такий примірник рішення вважається направленим (врученим) «розреєстрованому» платнику ПДВ, якщо його відправлено листом з повідомленням про вручення або передано під підпис самому платнику чи його представнику.

Якщо податковий орган або пошта не можуть вручити платнику примірник рішення про анулювання його ПДВ-реєстрації у зв’язку з відсутністю посадових осіб, їх відмовою прийняти рішення, відсутністю платника за місцезнаходженням (місцем проживання), працівниками відповідального структурного підрозділу податкового органу оформляється відповідна довідка, де зазначається причина, за якою було неможливо вручити примірник рішення. Така довідка разом з неврученим примірником рішення долучається до облікової справи (реєстраційної частини) цього платника.

У подальшому цей примірник рішення може бути передано під підпис самому «розреєстрованому» платнику ПДВ або його представнику в разі їх письмового або усного звернення до податкового органу.

Нагадуємо: інформацію про дані з Реєстру із зазначенням найменування або прізвища, імені та по батькові платника податку, дати податкової реєстрації, індивідуального податкового номера, номера Свідоцтва, дати початку його дії, а також дані про осіб, позбавлених реєстрації платниками ПДВ за заявою платника ПДВ чи з ініціативи податкових органів або за рішенням суду, а саме: про анульовані свідоцтва із зазначенням індивідуальних податкових номерів, дат анулювання, причин та підстав для анулювання, ДПСУ щодекади оприлюднює на своєму сайті www.sts.gov.ua (пп. 183.13.1, 183.13.2 ПКУ, п. 2.8 розд. II Положення № 1394).

Так, інформацію про зареєстрованих платників ПДВ (чинні свідоцтва) можна отримати, зокрема, скориставшись базою «Реєстр платників ПДВ» на сайті ДПСУ.

При цьому згідно з п. 2.9 розд. II Положення № 1394, якщо реєстрацію особи як платника ПДВ було анульовано і відомості з Реєстру про таке анулювання було оприлюднено відповідно до Положення № 1394, то право доступу до таких відомостей вважається забезпеченим та інформація про таке анулювання вважається доведеною до відома зацікавлених осіб.

Особа, ПДВ-реєстрацію якої було анульовано з ініціативи податкового органу, протягом 20 календарних днів із дня прийняття рішення про таке анулювання зобов’язана повернути до податкового органу Свідоцтво та всі його завірені копії разом з супровідним листом (п.п. 5.5.5 розд. V Положення № 1394).

Водночас відповідальність за порушення строків повернення Свідоцтва та всіх його завірених копій чинним законодавством не передбачена. Про це повідомляють податківці в консультації, розміщеній у розділі 130.40 ЄБПЗ.

Рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ з ініціативи податкового органу може бути оскаржене в адміністративному порядку відповідно до вимог ст. 56 ПКУ або в суді (п. 5.6 розд. V Положення № 1394).

Наведемо процедуру анулювання реєстрації платника ПДВ з ініціативи податкового органу у вигляді схеми (див. рис. 2 на с. 12).

 

img 2 

Рис. 2. Процедура анулювання реєстрації платника ПДВ з ініціативи податкового органу

 

На яку дату здійснюється анулювання реєстрації платника ПДВ

Згідно з п. 184.2 ПКУ та п. 5.7 розд. V Положення № 1394 анулювання реєстрації платника ПДВ здійснюється на дату:

— подання заяви платником ПДВ або прийняття рішення податковим органом про анулювання реєстрації, якщо у Свідоцтві не було вказано граничний строк його дії;

— зазначену в судовому рішенні;

— закінчення строку дії Свідоцтва;

— що передує дню втрати особою статусу платника ПДВ.

Отже, у загальному випадку особа вважається виключеною зі складу платників ПДВ:

— при добровільному анулюванні ПДВ-реєстрації — на дату подання заяви;

— при анулюванні ПДВ-реєстрації з ініціативи податкового органу на дату прийняття податковим органом рішення про таке анулювання, тобто на дату підписання керівником податкового органу такого рішення за формою № 6-РПДВ, як це передбачено п.п. 5.5.4 розд. V Положення № 1394.

І кілька слів про дату виключення зі складу платників ПДВ суб’єктів господарювання, які переходять з певного звітного періоду на сплату єдиного податку за ставкою, що не передбачає сплату ПДВ.

Згідно з правилами, викладеними в п. 5.4 розд. V Положення № 1394, якщо такий звітний період, з якого має відбутися перехід на сплату єдиного податку, ще не настав, то на Свідоцтві, корінці Свідоцтва та всіх завірених копіях Свідоцтва в лівій верхній частині податковим органом робиться відповідний запис:

«Свідоцтво дійсне до <дата останнього дня звітного періоду, що передує переходу платника на сплату єдиного податку>

запис зроблено <дата>».

Цей запис завіряється підписом керівника (заступника керівника) податкового органу та печаткою.

Свідоцтво та всі його завірені копії з такою відміткою повертаються платнику ПДВ при видачі документів, що підтверджують право на застосування спрощеної системи оподаткування, починаючи з певного звітного періоду.

Після закінчення строку дії Свідоцтво з такою відміткою та його копії здаються платником єдиного податку до податкового органу разом із заявою про анулювання реєстрації платника ПДВ. Після цього податковий орган виключає особу з Реєстру останнім днем звітного періоду, що передує її переходу на сплату єдиного податку.

Із цього приводу податківці в консультації, розміщеній у розділі 130.04 ЄБПЗ, уточнюють: якщо у суб’єкта господарювання немає якихось інших підстав для анулювання реєстрації платником ПДВ, крім його реєстрації платником єдиного податку, умови сплати якого не передбачають сплату ПДВ, заява про таке анулювання подається після закінчення строку дії Свідоцтва та не раніше дати видачі Свідоцтва платника єдиного податку.

 

Як виправляються неточності в рішенні про анулювання реєстрації платника ПДВ

У Положенні № 1394 з 18.01.2013 р. з’явилася норма, що визначає порядок виправлення описок (помилок), допущених у рішенні про анулювання реєстрації платника ПДВ, прийнятому податковим органом з власної ініціативи, за заявою особи, ПДВ-реєстрація якої анулюється, або на підставі відомостей третіх осіб.

Так, згідно з п.п. 5.5.4.5 розд. V цього Положення зазначені неточності податковий орган може виправити, не змінюючи при цьому підстав прийняття такого рішення. Необхідні зміни вносяться шляхом прийняття додаткового рішення про виправлення описок (помилок) у рішенні про анулювання реєстрації платника ПДВ.

Якщо у зв’язку з таким коригуванням потрібно ще й унесення змін до Реєстру, то завірена копія додаткового рішення направляється до центрального органу ДПС.

Крім того, зазначене додаткове рішення податковий орган, що його прийняв, направляє «розреєстрованому» платнику ПДВ.

Таким є загальний характер дій при анулюванні реєстрації платника ПДВ. А про нюанси та наслідки, пов’язані з цією процедурою, читайте далі.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі