Держбюджет-2013: збільшено розміри соціальних гарантій

Редакція ПБО
Стаття

Держбюджет-2013: збільшено розміри соціальних гарантій

 

Новий 2013 рік Україна зустріла з новим державним бюджетом. У Законі України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» установлено нові соціальні гарантії: мінімальну заробітну плату та прожитковий мінімум на 2013 рік. У цій статті наведемо нові розміри зазначених показників, а також випадки, коли вони застосовуються.

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

ПКУ Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Закон про держбюджет-2013 — Закон України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» від 06.12.2012 р. № 5515-VI.

Закон про оплату праці — Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

Закон № 966 — Закон України «Про прожитковий мінімум» від 15.07.99 р. № 966-XIV.

Закон № 1058 Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV.

Закон № 1768 Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 р. № 1768-III.

Закон № 2464 Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

Закон № 2811 Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.12.92 р. № 2811-XII.

Закон про індексацію — Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.91 р. № 1282-XII.

Порядок № 1078 Порядок проведення індексації грошових доходів населення» від 17.07.2003 р. № 1078.

 

Розміри прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати у 2013 році

Прожитковий мінімум — це вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров’я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особи (ч. 1 ст. 1 Закону № 966).

Розміри прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць установлено у ст. 7 Закону про держбюджет-2013. Для зручності наведемо їх у табличній формі.

 

Соціальні та демографічні групи населення

Розмір прожиткового мінімуму у 2013 році, грн.

січень — листопад

грудень

Діти віком до 6 років

972

1032

Діти віком від 6 до 18 років

1210

1286

Працездатні особи

1147

1218

Особи, які втратили працездатність

894

949

Загальний показник

1108

1176

 

Мінімальна заробітна плата — це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт) (ст. 95 КЗпП, ст. 3 Закону про оплату праці). До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати. Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності та господарювання і фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників. Мінімальна заробітна плата в погодинному розмірі застосовується на підприємствах усіх форм власності, а також фізичними особами — підприємцями, які використовують найману працю, у разі якщо ними встановлено погодинну оплату праці із застосуванням нормованих завдань та з урахуванням фактичного робочого часу.

Мінімальну заробітну плату встановлено ст. 8 Закону про держбюджет на 2013 рік. Наведемо в таблиці розмір мінімальної заробітної плати, що діятиме у 2013 році.

 

Період дії у 2013 році

Розмір мінімальної зарплати, грн.

місячний

погодинний

січень — листопад

1147

6,88

грудень

1218

7,30

 

Далі розглянемо, на які показники вплине зміна розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

 

Оподаткування доходів фізичних осіб

Податкова соціальна пільга. Згідно з п. 169.1 ПКУ платник податків має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, що отримується від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги (далі — ПСП).

Сума ПСП визначається в розмірі, що дорівнює 100 % прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), установленого законом на 1 січня звітного податкового року. До 31 грудня 2014 року звичайна ПСП надається в розмірі, що дорівнює 50 % розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), установленого законом на 1 січня звітного податкового року (абзац восьмий п. 1 розділу XIX ПКУ).

Наведемо розміри ПСП, що діють у 2013 році.

 

Вид ПСП

Розмір ПСП, грн.

Звичайна ПСП (для осіб, зазначених у пп. 169.1.1 і 169.1.2 ПКУ)

573,50

150 % від суми звичайної ПСП (для осіб, зазначених у п.п. 169.1.3 ПКУ)

860,25

200 % від суми звичайної ПСП (для осіб, зазначених у п.п. 169.1.4 ПКУ)

1147,00

 

Відповідно до п.п. 169.4.1 ПКУ граничний розмір заробітної плати платника податків, до якої застосовується ПСП, визначається в розмірі, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, що діє для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. Отже, у 2013 році граничний розмір зарплати платника податків, що дає право на застосування ПСП, дорівнює 1610 грн.

Застосування ставок 15 і 17 %. Згідно з п. 167.1 ПКУ ставка податку на доходи фізичних осіб становить 15 % бази оподаткування доходів, нарахованих у тому числі, але не виключно у вигляді заробітної плати та винагород за договорами цивільно-правового характеру. Якщо база оподаткування в календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної зарплати, установленої на 1 січня звітного податкового року (у 2013 році — 11470 грн.), до суми перевищення застосовується ставка 17 %.

Крім того, унаслідок зміни розмірів прожиткового мінімуму на працездатну особу та мінімальної зарплати збільшаться розміри окремих виплат, що не обкладаються податком на доходи фізичних осіб. Наведемо деякі з них:

— розмір неоподатковуваної нецільової допомоги у 2013 році становить 1610 грн. (п.п. 170.7.3 ПКУ);

— вартість неоподатковуваного негрошового подарунка у 2013 році дорівнює 573,50 грн. (50 % мінімальної зарплати, установленої на 1 січня податкового року, — п.п. 165.1.39 ПКУ);

— розмір неоподатковуваної допомоги на поховання, наданої роботодавцем платника податків за останнім місцем роботи, у 2013 році становить 3220 грн. (1610 грн. х 2) (п.п. «б» п.п. 165.1.22 ПКУ);

— розмір неоподатковуваних профспілкових виплат, наданих члену профспілки сукупно протягом 2013 року, дорівнює 1610 грн. (п.п. 165.1.47 ПКУ).

 

Єдиний соціальний внесок

Відповідно до п.п. 4 п. 1 ст. 1 Закону № 2464 розмір максимальної величини доходу, з якого справляється єдиний соціальний внесок, дорівнює 17 розмірам прожиткового мінімуму для працездатної особи.

Таким чином, у 2013 році максимальна величина доходу, з якого справляється єдиний соціальний внесок, становить:

— у січні — листопаді — 19499 грн.;

— у грудні — 20706 грн.

 

Індексація грошових доходів

Індексація грошових доходів громадян проводиться відповідно до Закону про індексацію та Порядку № 1078. Індексація заробітної плати здійснюється в межах прожиткового мінімуму для працездатної особи. Отже, у січні — листопаді 2013 року зарплата індексується в межах 1147 грн., у грудні — у межах 1218 грн.

Нагадаємо: ми щомісячно публікуємо таблиці з готовими величинами приросту індексу споживчих цін, необхідними для розрахунку суми індексації.

 

Відрядження: добові витрати для госпрозрахункових підприємств

Відповідно до абзацу четвертого п.п. 140.1.7 ПКУ до складу витрат на відрядження включаються витрати, не підтверджені документально, на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи (добові витрати), понесені у зв’язку з таким відрядженням у межах території України, але не більше 0,2 розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, у розрахунку за кожний календарний день такого відрядження, а для відряджень за кордон — не вище 0,75 розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, у розрахунку за кожний день такого відрядження.

Таким чином, максимальний розмір добових витрат для працівників госпрозрахункових підприємств у 2013 році встановлено в такому розмірі:

для відряджень у межах України — не більше 0,2 розміру мінімальної заробітної плати, установленої на 1 січня податкового (звітного) року, у розрахунку на добу (у 2013 році — 229,40 грн. (1147 x 0,2));

для закордонних відряджень — не більше 0,75 розміру мінімальної заробітної плати, установленої на 1 січня податкового (звітного) року, у розрахунку на добу (у 2013 році — 860,25 грн. (1147 x 0,75)).

Для працівників бюджетної сфери суми добових витрат затверджено постановою КМУ «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» від 02.02.2011 р. № 98. Згідно з цією постановою суму добових витрат у межах України встановлено в розмірі 30 грн., а при відрядженні за межі України сума таких витрат залежить від держави, до якої направлено працівника у відрядження, та визначена в додатку 1 до зазначеної постанови. Тобто на розрахунок добових витрат для працівників бюджетних організацій зміна розміру мінімальної зарплати не вплине.

 

Допомога малозабезпеченим сім’ям

Відповідно до ст. 9 Закону про держбюджет-2013 рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги згідно із Законом № 1768 у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить:

— для дітей — 75 %;

— для працездатних осіб — 21 %;

— для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів — 100 %.

 

Соціальні та демографічні групи населення

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям

січень — листопад

грудень

Діти віком до 6 років

729,00

774,00

Діти віком від 6 до 18 років

907,50

964,50

Працездатні особи

240,87

255,78

Особи, які втратили працездатність

894,00

949,00

 

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям не може бути більше 75 % від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

 

Розмір допомоги при народженні дитини

Згідно зі ст. 12 Закону № 2811 допомога при народженні дитини нараховується виходячи з розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, установленої на день народження дитини.

Допомога при народженні дитини надається в сумі, кратній 30 розмірам прожиткового мінімуму, — на першу дитину; кратній 60 розмірам прожиткового мінімуму, — на другу дитину; кратній 120 розмірам прожиткового мінімуму, — на третю і кожну наступну дитину.

Наведемо в таблиці розмір допомоги при народженні дитини у 2013 році.

 

Допомога при народженні:

Розмір допомоги у 2013 році, грн.

січень — листопад

грудень

першої дитини

29160

30960

другої дитини

58320

61920

третьої та кожної наступної дитини

116640

123840

 

Виплата допомоги здійснюється одноразово в 10-кратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини, залишок суми допомоги на першу дитину виплачується впродовж наступних 24 місяців, на другу дитину — 48 місяців, на третю і кожну наступну дитину — 72 місяців рівними частинами в порядку, установленому постановою КМУ від 27.12.2001 р. № 1751.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі