Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Податкова соціальна пільга у 2013 році

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Січень, 2013/№ 3
Друк
Стаття

Податкова соціальна пільга у 2013 році

 

Збільшення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 1 січня 2013 року зобов’язує роботодавців переглянути розміри податкових соціальних пільг, що надаються працівникам, та їх право на такі пільги. У цій статті розглянемо загальні питання, що стосуються розмірів податкових соціальних пільг та їх застосування у 2013 році.

Лілія УШАКОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Податкова соціальна пільга (далі — ПСП) — це сума, на яку може бути зменшено загальний місячний оподатковуваний дохід платника податку, отриманий від одного роботодавця у вигляді заробітної плати.

Згідно з п.п. 14.1.48 ПКУ заробітна плата — це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, що виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму. Ураховуючи, що з метою визначення складових заробітної плати податківці в своїх роз’ясненнях у ЄБПЗ* використовують норми Інструкції № 5, вважаємо за можливе і роботодавцям керуватися цією Інструкцією при визначенні структури заробітної плати**.

* Єдина база податкових знань, розміщена на офіційному сайті ДПСУ www.sts.gov.ua

** Нагадаємо: у тематичному номері «Виплати працівникам» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 76) наведено таблицю з переліком виплат відповідно до Інструкції № 5.

Крім того, з положень розд. IV ПКУ випливає, що для цілей застосування ПСП до заробітної плати включаються виплати, які згідно з Інструкцією № 5 не входять до фонду оплати праці: допомога по тимчасовій непрацездатності, що надається за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, та оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця (абзац третій п.п. 169.4.1 ПКУ). Застосовується ПСП до всієї суми заробітної плати за місяць. Отже, застосування ПСП до заробітної плати за першу половину місяця (авансу) неправомірно. Такої ж позиції дотримуються і податківці.

ПСП не може бути застосовано до:

доходів працівника інших, ніж заробітна плата;

заробітної плати, яку платник податків отримує протягом звітного податкового місяця одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового або майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету;

доходу самозайнятої особи від ведення підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.

Далі розглянемо, за яких умов у платника податків виникає право на ПСП.

 

Гранична сума зарплати, що дає право на застосування ПСП у 2013 році

Право скористатися ПСП виникає у працівника при дотриманні такої умови: розмір його заробітної плати, нарахованої за звітний місяць, не повинен перевищувати суми, яка дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, що діє для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн. (п.п. 169.4.1 ПКУ).

З 1 січня 2013 року розмір прожиткового мінімуму, що діє для працездатної особи, становить 1147 грн. (ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» від 06.12.2012 р. № 5515-VI). Отже, за загальним правилом у 2013 році претендувати на ПСП зможуть платники податків, заробітна плата яких не перевищує 1610 грн. Виняток із цього правила передбачено ПКУ для платників податків, які мають право на ПСП на дітей, а саме для:

1) одного із батьків, які утримують двох і більше дітей віком до 18 років (п.п. 169.1.2 ПКУ);

2) платника податків, який має дитину (дітей) віком до 18 років і є одинокою матір’ю (батьком), удовою (удівцем) або опікуном, піклувальником (п.п. «а» п.п. 169.1.3 ПКУ);

3) одного з батьків, які утримують дитину-інваліда (дітей-інвалідів) віком до 18 років (п.п. «б» п.п. 169.1.3 ПКУ).

Для цих осіб граничний розмір заробітної плати, що дає право на застосування ПСП, визначається кратно кількості дітей (абзац другий п.п. 169.4.1 ПКУ). Для другого з батьків, які мають право на ПСП на дітей за вказаними підставами, граничний розмір зарплати, що дає право на її застосування, визначається в загальному порядку.

Звертаємо увагу: незважаючи на те що у зазначених випадках граничний розмір зарплати, що дає право на застосування ПСП, для кожного з батьків визначається по-різному, право на отримання ПСП у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років зберігається в обох батьків. Рішення про те, хто з батьків скористається правом на визначення граничного розміру зарплати кратно кількості дітей, батьки дитини (дітей) приймають самостійно виходячи з рівня зарплат обох батьків.

Зауважимо: для цілей визначення граничного розміру зарплати, що дає право на ПСП, «перехідні» виплати (відпускні та лікарняні) відносяться до місяців, за які вони нараховані (абзац третій п.п. 169.4.1 ПКУ). Далі розподілені виплати відпускних та лікарняних за кожен місяць порівнюються з граничним розміром зарплати, та визначається право працівника на ПСП у кожному з місяців, за які такі виплати нараховані.

Визначившись із граничним розміром зарплати, яка дає право на ПСП у 2013 році, перейдемо до розгляду розмірів ПСП, що діють у новому році.

 

Розміри ПСП у 2013 році

Розміри ПСП визначено п. 169.1 ПКУ та залежать від розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), установленого законом на 1 січня звітного податкового року.

До 1 січня 2015 року розмір звичайної ПСП складає 50 % розміру прожиткового мінімуму (далі — ПМ) для працездатної особи (у розрахунку на місяць), установленого законом на 1 січня звітного податкового року, розмір підвищеної ПСП — 150 % звичайної ПСП, а розмір максимальної ПСП — 200 % звичайної ПСП.

Перелік категорій платників податків, які мають право на ПСП, наведено в пп. 169.1.1 — 169.1.4 ПКУ. Залежно від категорії, до якої належить платник податків, він може претендувати на пільгу у звичайному, підвищеному або максимальному розмірі.

Наведемо в таблиці ПСП, що застосовуються до зарплати працівників у 2013 році, залежно від виду ПСП, на яку вони мають право.

 

img 1

Вид ПСП (норма ПКУ)

Максимальний розмір доходу для застосування ПСП

Розмір ПСП у 2013 році

Звичайна ПСП (п.п. 169.1.1 ПКУ)

1610,00 грн.

573,50 грн.

Звичайна ПСП на дітей (п.п. 169.1.2 ПКУ)

Для одного з батьків — 1610 грн. х кількість дітей;
для другого — 1610 грн.

573,50 грн. х кількість дітей віком до 18 років

Підвищена ПСП на дітей (пп. «а» і «б» п.п. 169.1.3 ПКУ)

860,25 грн. х кількість дітей віком до 18 років

Підвищена ПСП (пп. «в» — «е» п.п. 169.1.3 ПКУ)

1610,00 грн.

860,25 грн.

Максимальна ПСП (п.п. «а» — «ґ» п.п. 169.1.4 ПКУ)

1610,00 грн.

1147,00 грн.

 

Зауважимо: якщо платник податків має право на застосування ПСП за двома і більше підставами, то до його заробітної плати застосовується одна ПСП за підставою, що передбачає її найбільший розмір. Виняток установлено п.п. 169.3.1 ПКУ тільки для осіб, які утримують двох і більше дітей віком до 18 років, у тому числі дитину-інваліда (дітей-інвалідів) (п.п. «б» п.п. 169.1.3 ПКУ). У цьому випадку ПСП підсумовуються: на дитину-інваліда (дітей-інвалідів) надається підвищена ПСП, на дитину, яка не є інвалідом (дітей, які не є інвалідами), — звичайна ПСП.

 

Місце застосування ПСП та документи, що підтверджують право на неї

ПСП застосовується тільки за одним місцем нарахування (виплати) зарплати (п.п. 169.2.1 ПКУ). Місце застосування ПСП платник податків обирає самостійно шляхом подання заяви про самостійне обрання місця застосування ПСП (далі — заява про застосування ПСП). Така заява складається в довільній формі. Водночас у своїх роз’ясненнях у ЄБПЗ (см. на с. 43) податківці рекомендують для зручності складати заяву про застосування ПСП за зразком, який було затверджено наказом ДПАУ від 30.09.2003 р. № 461, що втратив чинність з 31.01.2011 р., але із зазначенням реквізитів, що відповідають нормам ПКУ.

На с. 7 наведемо приклад заяви про застосування ПСП, поданої працівником, який претендує на звичайну ПСП (у 2013 році — 573,50 грн.).

Якщо працівник претендує на отримання ПСП на дітей або на ПСП у підвищеному чи максимальному розмірі, то разом із заявою про застосування ПСП він повинен подати роботодавцю підтвердні документи, перелік та порядок подання яких установлено Порядком № 1227. Для зручності наведемо такий перелік у таблиці на с. 8.

 

№ з/п

Категорія платників податку

Розмір ПСП

Документи, необхідні для надання ПСП

1

2

3

4

1

Будь-який платник податків, який одержує дохід у вигляді заробітної плати (п.п. 169.1.1 ПКУ)

573,50 грн.

Заява про застосування ПСП

2

Платник податку, який утримує двох або більше дітей віком до 18 років
(п.п. 169.1.2 ПКУ)*

573,50 грн. х кількість дітей віком до 18 років

1) заява про застосування ПСП;
2) копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує встановлення батьківства, або документи, що підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податків постійно проживала до прибуття в Україну;
3) копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки або піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник)

* Згідно з п.п. 169.3.1 ПКУ ця ПСП застосовується одночасно з ПСП, передбаченою п.п. «б» п.п. 169.1.3 ПКУ, якщо особа утримує в тому числі дитину-інваліда (дітей-інвалідів) (див. п. 4 цієї таблиці). Тобто на кожну дитину віком до 18 років, яка не є інвалідом, надається звичайна пільга, на кожну дитину-інваліда — підвищена ПСП.

3

Одинока мати (батько), удова (удівець), опікун, піклувальник*, які мають дитину (дітей) віком до 18 років (п.п. «а» п.п. 169.1.3 ПКУ)

860,25 грн. х кількість дітей віком до 18 років

1) заява про застосування ПСП;
2) копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ із зазначенням відомостей про батька дитини у Книзі реєстрації актів цивільного стану, або документи, що підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податку постійно проживала до прибуття в Україну;
3) копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки або піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);
4) копія свідоцтва про шлюб та свідоцтва про смерть (якщо із заявою звертається вдова або вдівець);
5) копія паспорта

* Під одинокою матір’ю (батьком) або опікуном, піклувальником розуміються особи, які на момент застосування ПСП, маючи дитину до 18 років, не перебувають у шлюбі, зареєстрованому відповідно до закону.

4

Особа, яка утримує дитину-інваліда віком до 18 років (п.п. «б» п.п. 169.1.3 ПКУ)

860,25 грн. х х кількість дітей віком до 18 років

1) заява про застосування ПСП;
2) копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує встановлення батьківства, або документи, що підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податку постійно проживала до прибуття в Україну;
3) копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки або піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);
4) пенсійне посвідчення дитини* або довідка медико-соціальної експертизи* для заявника, який утримує дитину-інваліда віком від 16 до 18 років;
5) медичний висновок, виданий установами МЗО в установленому порядку (якщо із заявою звертається платник податку, який утримує дитину-інваліда віком до 16 років)

* Періодичність надання відповідає встановленим МОЗ строкам перегляду таких документів.

5

Особа, віднесена до 1 або 2 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, уключаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
(п.п. «в» п.п. 169.1.3 ПКУ)

860,25 грн.

1) заява про застосування ПСП;
2) копія посвідчення (дубліката посвідчення) установленого зразка:
— громадянина (громадянки), який (яка) постраждав (постраждала) унаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 1 серії А з відбитком штампу «Перереєстровано» та записом про дату перереєстрації, а також вкладишем установленого зразка;
— учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 2 серії А з відбитком штампу «Перереєстровано» та записом про дату перереєстрації;
— громадянина (громадянки), евакуйованого (евакуйованої) у 1986 році із зони відчуження, категорії 2 серії Б;
— громадянина (громадянки), який (яка) постійно проживав (проживала) у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття рішення Урядом України про відселення (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28.06.89 р. № 224), категорії 2 серії Б;
3) копія Грамоти Президії Верховної Ради УРСР за участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (для осіб, нагороджених такою грамотою)

6

Особа, яка є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад’юнктом (п.п. «г» п.п. 169.1.3 ПКУ)*

860,25 грн.

1) заява про застосування ПСП;
2) довідка з навчального закладу про те, що таке особа дійсно навчається в цьому навчальному закладі та не отримує стипендію з бюджету

* Ще раз підкреслимо, що ПСП не застосовується до заробітної плати, яку платник податків отримує протягом звітного податкового місяця одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового або майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, що виплачуються з бюджету (п.п. 169.2.3 ПКУ).

7

Інваліди I або II групи, у тому числі з дитинства, крім інвалідів, пільга яким указана в п. 11 цієї таблиці (п.п. «ґ» п.п. 169.1.3 ПКУ)

860,25 грн.

1) заява про застосування ПСП;
2) копія пенсійного посвідчення* або довідка медико-соціальної експертизи*

* Періодичність подання відповідає встановленим МОЗ строкам перегляду таких документів.

8

Особа, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, уключаючи журналістів (п.п. «д» п.п. 169.1.3 ПКУ)

860,25 грн.

1) заява про застосування ПСП;
2) копія акта Президента України про призначення зазначеної стипендії

9

Учасник бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на якого поширюється дія Закону № 3551, крім осіб, указаних у п. 11 цієї таблиці (п.п. «е» п.п. 169.1.3 ПКУ)

1) заява про застосування ПСП;
2) копія посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідними органами, або документи, що підтверджують участь у бойових діях у період після Другої світової війни

10

Платник податків, що є Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особою, нагородженою чотирма і більше медалями «За відвагу» (п.п. «а» п.п. 169.1.4 ПКУ)

1147 грн.

1) заява про застосування ПСП;
2) копія орденської книжки Героя України, Героя Радянського Союзу чи Героя Соціалістичної Праці або орденських книжок кавалерів орденів Слави чи Трудової Слави трьох ступенів, або довідки чи інші документи, що підтверджують присвоєння звання Героя України, Героя Радянського Союзу, Героя Соціалістичної Праці, нагородження орденами Слави або Трудової Слави трьох ступенів і чотирма медалями «За відвагу»

11

Платник податків, який є учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу, та інвалідом I і II груп з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону № 3551 (п.п. «б» п.п. 169.1.4 ПКУ)

1147 грн.

1) заява про застосування ПСП;
2) копія посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідними органами, або документи, що підтверджують участь у бойових діях під час (у період після) Другої світової війни;
3) пенсійне посвідчення* або довідка медико-соціальної експертизи*;
4) документи, що підтверджують факт роботи в тилу під час Другої світової війни

* Періодичність подання відповідає встановленим МОЗ строкам перегляду таких документів.

12

Колишній в’язень концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни (п.п. «в» п.п. 169.1.4 ПКУ)

1147 грн.

1) заява про застосування ПСП;
2) копія посвідчення жертви нацистських переслідувань

13

Особа, визнана репресованою чи реабілітованою (п.п. «в» п.п. 169.1.4 ПКУ)

1) заява про застосування ПСП;
2) довідки, видані компетентними органами, або документи, що містять необхідні відомості про факт визнання особи репресованою чи реабілітованою

14

Особа, яку було насильно вивезено з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками
(п.п. «г» п.п. 169.1.4 ПКУ)

1) заява про застосування ПСП;
2) копія посвідчення жертви нацистських переслідувань або довідки, видані компетентними органами, або документи, що містять необхідні відомості про факт насильного вивезення з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками

15

Особа, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року (п.п. «ґ» п.п. 169.1.4 ПКУ)

1) заява про застосування ПСП ;
2) документи, що містять необхідні відомості про факт перебування на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року

 

Зауважимо, що до заробітної плати держслужбовців ПСП застосовується без подання заяви про застосування ПСП, але з поданням підтвердних документів (у разі необхідності) для встановлення розміру пільги.

Також звертаємо увагу: щорічне подання заяви про застосування ПСП, якщо підстава для її застосування залишається незмінною, ПКУ не передбачено. Отже, якщо в період дії ПКУ працівником уже подавалася заява про застосування ПСП, та у 2013 році в нього не виникло право на ПСП за іншою підставою, відмінною від тієї, що була вказана в такій заяві, то такий працівник не повинен подавати у 2013 році нову заяву з відповідними підтвердними документами.

 

Строки дії ПСП

ПСП застосовується роботодавцем починаючи з дня отримання від працівника заяви про застосування ПСП та підтвердних документів (у разі необхідності їх надання) (абзац другий п.п. 169.2.2 ПКУ).

Надається пільга з урахуванням останнього місячного податкового періоду, в якому працівник (п.п. 169.3.4 ПКУ):

помер;

— оголошується судом померлим;

— визнається судом безвісно відсутнім;

— втрачає статус резидента;

був звільнений з місця роботи .

Не застосовується пільга до зарплати за місяць, в якому:

— працівник подає заяву про відмову від застосування ПСП;

— сума нарахованої працівнику заробітної плати перевищує граничний розмір, що дає право на застосування ПСП.

Особливі строки дії ПСП установлені для платників податків, які мають право на ПСП на дітей. Докладно про них читайте у статті «ПСП для окремих категорій працівників» на с. 13.

Що стосується працівників, яким надається пільга за підставами, переліченими в пп. «в» — «е» п.п. 169.1.3 ПКУ, то з податкового місяця, наступного за місяцем, в якому вони втрачають статус, визначений зазначеними нормами ПКУ, ці працівники втрачають право на ПСП за вказаними підставами.

Звертаємо увагу: про зміну статусу, що дає право на застосування до заробітної плати ПСП на дітей, а також ПСП у підвищеному та максимальному розмірі, працівник зобов’язаний повідомити роботодавця за місцем застосування ПСП. Ігнорування працівником цієї вимоги вважатиметься порушенням порядку застосування ПСП.

У наступній статті розглянемо порядок застосування ПСП до зарплати окремих категорій платників податків.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі