Теми статей
Обрати теми

Індексація заробітної плати працівників

Редакція ПБО
Друк
Стаття

Індексація заробітної плати працівників

 

Традиційно на початку нового року ми розглядаємо порядок проведення індексації заробітної плати. Нагадаємо: у червні 2012 року він зазнав значних змін. Крім того, протягом другого півріччя фахівці Мінсоцполітики надали низку роз’яснень щодо нового порядку проведення індексації. У цій статті розглянемо порядок індексації заробітної плати працівників у 2013 році з урахуванням роз’яснень Мінсоцполітики.

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

КпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

Закон № 491 — Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» у редакції від 06.02.2003 р. № 491-IV.

Порядок № 1078 — Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078.

Лист № 385лист Мінсоцполітики від 12.10.2012 р. № 385/10/136-12 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 93).

 

Індексація — це законодавчо встановлений механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів та послуг, і її проведення — обов’язок усіх роботодавців, у тому числі фізичних осіб — підприємців, які використовують працю найманих працівників.

Індексація грошових доходів громадян, у тому числі заробітної плати, проводиться відповідно до вимог Закону № 491 і Порядку № 1078. Далі розглянемо, які виплати працівнику повинен індексувати роботодавець.

 

Доходи працівника, що підлягають індексації

Об’єктом індексації є грошові доходи громадян, що отримані у гривнях на території України та не мають разового характеру, у тому числі оплата праці найманих працівників у грошовому вираженні, яка включає:

— оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) та відрядними розцінками;

— доплати;

— надбавки;

— премії;

— гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством;

— інші компенсаційні виплати, що мають постійний характер (п. 2 Порядку № 1078).

Виплати, що мають разовий характер (матеріальна допомога, винагорода за підсумками роботи за рік, разові премії тощо), а також такі, розмір яких визначається виходячи із середньої заробітної плати (оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця, допомога по тимчасовій непрацездатності, допомога по вагітності та пологах, відпускні, компенсація за невикористану відпустку тощо), не індексуються. Також не належить до об’єктів індексації допомога на поховання.

Інформацію про необхідність проведення індексації щодо кожної з виплат, перелічених в Інструкції № 5, наведено в тематичному номері газети «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 76.

 

Умови проведення індексації

Індексація проводиться в разі, якщо величина індексу споживчих цін, розрахована наростаючим підсумком, перевищила поріг індексації. Поріг індексації встановлено на рівні 101 % (ст. 1 Закону № 491).

Обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення проводиться наростаючим підсумком, починаючи з місяця набрання чинності Законом № 491 (тобто з березня 2003 року) до перевищення індексом 101 %. Для проведення подальшої індексації розрахунок індексу споживчих цін наростаючим підсумком починається заново з місяця, наступного за місяцем, в якому індекс споживчих цін перевищив поріг індексації. Індексація доходів здійснюється з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін.

Оплата праці працівників підлягає індексації в межах прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб. Розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб у розрахунку на місяць установлені ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» від 06.12.2012 р. № 5515-VI і становлять: у січні — листопаді 2013 року — 1147 грн.; у грудні — 1218 грн.

Отже, у 2013 році протягом січня — листопада 2013 року заробітна плата індексується виходячи з фактично нарахованої суми, але в межах 1147 грн., у грудні 2013 року — у межах 1218 грн. Частина заробітної плати, що перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає. Про особливості проведення індексації в місяці підвищення зарплати читайте в розділі цієї статті «Порядок проведення індексації в місяці підвищення зарплати».

 

Визначення базового місяця

Базовий місяць визначається для кожного працівника окремо. Механізм визначення базового місяця встановлено п. 5 Порядку № 1078. У загальному випадку базовим місяцем при розрахунку індексу споживчих цін вважається місяць, в якому відбувається підвищення заробітної плати працівника за рахунок збільшення її постійних складових. Місяць підвищення грошових доходів працівників завжди вважається базовим, незалежно від того, перевищила сума підвищення заробітної плати суму можливої індексації чи ні.

Для працівників-відрядників базовим місяцем при проведенні індексації вважається місяць підвищення відрядних розцінок (див. лист Мінпраці від 15.03.2007 р. № 15/10/136-07 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 82).

У разі суміщення професій (посад) на одному підприємстві, якщо суміщення має постійний характер, при збільшенні грошових доходів за рахунок збільшення постійних складових оплати праці за однією з професій місяць, в якому відбулося підвищення, вважається базовим (див. лист Мінпраці від 14.02.2007 р. № 9/10/136-07 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 63). Якщо суміщення має тимчасовий характер, індексація проводиться на загальних підставах, визначених Порядком № 1078.

Індексацію в базовому місяці не проводять. Для подальшого проведення індексації індекс споживчих цін наростаючим підсумком розраховують з місяця, наступного за базовим, до перевищення порога індексації.

Окремо слід зупинитися на особливостях визначення базового місяця для новоприйнятих та переведених на іншу роботу працівників.

При визначенні базового місяця для вказаних категорій працівників необхідно враховувати такі положення Порядку № 1078:

1. Для проведення індексації заробітної плати працівників, прийнятих на работу з 21.06.2012 р., обчислення індексу споживчих цін здійснюється з місяця прийняття на роботу (абзац третій п. 101 Порядку № 1078). Отже, для новоприйнятих працівників обчислення індексу споживчих цін наростаючим підсумком починається з урахуванням індексу споживчих цін за місяць прийняття на роботу. Для визначення індексу, на який індексується зарплата новоприйнятих працівників, у лівій колонці необхідно знайти місяць, що передує місяцю прийняття на роботу, а в правій — розраховані величини приросту індексів споживчих цін. Поки що зарплата таких працівників індексації не підлягає.

2. У місяці, коли працівники були переведені на іншу роботу, і при цьому їм було підвищено зарплату:

сума індексації зберігається, якщо сума збільшення заробітної плати менше ніж сума індексації, яку має бути нараховано за відповідний місяць. При визначенні суми індексації необхідно врахувати суму підвищення;

— індексація не проводиться, якщо сума збільшення зарплати більше ніж сума індексації, яку має бути нараховано за відповідний місяць.

Місяць підвищення зарплати стає базовим.

3. У місяці, коли працівники переведені на іншу роботу і заробітна плата не підвищується, зарплата продовжує індексуватися виходячи зі старого базового місяця.

 

Порядок розрахунку величини приросту індексу споживчих цін для проведення індексації

Як і раніше, редакція нашої газети щомісячно публікуватиме вже розраховані величини приросту індексу споживчих цін для кожного базового місяця. Нагадаємо: у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 101, с. 37 опубліковано індекси для проведення індексації грошових доходів за грудень 2012 року. У цій статті далі в таблиці наведемо індекси споживчих цін наростаючим підсумком для проведення індексації зарплати за січень та за лютий 2013 року.

 

Базовий місяць (місяць прийняття на роботу або підвищення заробітної плати)

Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації, %

січень

лютий

2007 рік

Січень

84,1

84,1

Лютий

82,9

82,9

Березень

82,6

82,6

Квітень

82,6

82,6

Травень

81,5

81,5

Червень

77,6

77,6

Липень

75,2

75,2

Серпень

74,1

74,1

Вересень

70,4

70,4

Жовтень

65,6

65,6

Листопад

62,0

62,0

Грудень

58,7

58,7

2008 рік

Січень

54,2

54,2

Лютий

50,2

50,2

Березень

44,7

44,7

Квітень

40,3

40,3

Травень

38,5

38,5

Червень

37,4

37,4

Липень

38,1

38,1

Серпень

38,2

38,2

Вересень

36,7

36,7

Жовтень

34,5

34,5

Листопад

32,5

32,5

Грудень

29,7

29,7

2009 рік

Січень

26,1

26,1

Лютий

24,2

24,2

Березень

22,5

22,5

Квітень

21,4

21,4

Травень

20,8

20,8

Червень

19,5

19,5

Липень

19,6

19,6

Серпень

19,9

19,9

Вересень

18,9

18,9

Жовтень

17,9

17,9

Листопад

16,6

16,6

Грудень

15,5

15,5

2010 рік

Січень

13,5

13,5

Лютий

11,4

11,4

Березень

10,4

10,4

Квітень

10,7

10,7

Травень

11,4

11,4

Червень

11,8

11,8

Липень

12,1

12,1

Серпень

10,7

10,7

Вересень

7,6

7,6

Жовтень

7,1

7,1

Листопад

6,8

6,8

Грудень

5,9

5,9

2011 рік

Січень

4,9

4,9

Лютий

4,0

4,0

Березень

2,5

2,5

Квітень

1,2

1,2

Травень

Червень

Липень

Серпень

1,1

1,1

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

2012 рік

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

2013 рік

Січень

Лютий

 

Наведена таблиця використовується для розрахунку суми індексації заробітної плати. При цьому необхідно знати базовий місяць для кожного працівника підприємства.

Із метою визначення індексу, на який індексується зарплата за січень та лютий 2013 року, у лівій колонці таблиці знаходимо базовий місяць для кожного працівника, а у правій колонці — уже розраховані величини приросту індексів споживчих цін, що застосовуються відповідно в січні та лютому 2013 року.

У загальному випадку сума індексації грошових доходів, у тому числі заробітної плати, визначається як результат добутку грошового доходу, що підлягає індексації, і величини приросту індексу споживчих цін, поділений на 100.

Наведемо розрахунок суми індексації у вигляді формули:

І = Д х Iпц : 100,

де І — сума індексації;

Д — індексований грошовий дохід (у межах прожиткового мінімуму на працездатну особу);

Iпц — індекс споживчих цін, розрахований наростаючим підсумком для цілей проведення індексації.

Приклад 1. Заробітна плата працівниці за січень 2013 року становить 3000 грн. Востаннє зарплата працівниці підвищувалася у вересні 2010 року. Підприємство є основним місцем роботи цієї працівниці.

Оскільки заробітна плата працівниці перевищує встановлений розмір прожиткового мінімуму, індексувати її заробітну плату за січень 2013 року слід у межах 1147 грн.

Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації заробітної плати працівниці за січень 2013 року становить 7,6 % (базовий місяць — вересень 2010 року).

Сума індексації заробітної плати працівниці за січень 2013 року:

1147 грн. x 7,6 : 100 = 87,17 грн.

Заробітна плата за січень 2013 року з урахуванням індексації:

3000 грн. + 87,17 грн. = 3087,17 грн.

 

Порядок проведення індексації в місяці підвищення зарплати

Для визначення суми індексації в місяці підвищення доходу необхідно порівнювати зарплату до підвищення з урахуванням можливої індексації та зарплату після підвищення. Порівняння суми підвищення доходу з можливою сумою індексації здійснюється виходячи з умов повністю відпрацьованого місяця.

При проведенні порівняльних розрахунків слід мати на увазі, що згідно з роз’ясненнями Мінсоцполітики, наведеними в листі № 385, якщо розмір премії не має постійного характеру виплати, при визначенні базового місяця для проведення індексації розмір премії може не враховуватися. Що стосується премії, передбаченої умовами оплати праці, яка виплачується постійно в незмінному розмірі, то така премія враховується при проведенні порівняльних розрахунків у місяці підвищення заробітної плати.

Звертаємо увагу: усі премії, що мають постійний характер, незалежно від виду є об’єктом індексації згідно з п. 2 Порядку № 1078 (лист Мінсоцполітики від 06.08.2012 р. № 204/10/136-12 // «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 75, лист № 385).

Після проведення порівняльних розрахунків порядок дій такий:

— якщо зарплата після підвищення перевищує суму зарплати до підвищення з урахуванням індексації, загальний дохід працівника в місяці підвищення дорівнює зарплаті з урахуванням підвищення;

— якщо грошовий дохід з урахуванням суми підвищення менше суми грошового доходу з урахуванням індексації до підвищення, то в базовому місяці сума загального доходу визначається з таким розрахунком, щоб сума грошового доходу з урахуванням індексації не перевищувала загального доходу до його підвищення (абзац третій п. 5 Порядку № 1078). Інакше кажучи, у такому разі загальний дохід працівника в місяці підвищення заробітної плати складатиметься із заробітної плати з урахуванням підвищення та суми індексації, що дорівнює різниці між можливою сумою індексації та сумою підвищення зарплати. Розрахована в такий спосіб сума індексації фіксується та виплачується у зазначеному розмірі до наступного збільшення розміру зарплати, за якого таке збільшення перевищить цю фіксовану величину. Якщо в період між переглядом зарплати працівника в нього виникло право на індексацію, то загальний дохід працівника в цьому місяці складатиметься із зарплати, фіксованої суми індексації та суми індексації.

Крім того, необхідно мати на увазі таке:

1) якщо в місяці підвищення зарплати працівник відпрацював неповний робочий місяць, фіксована сума індексації виплачується пропорційно відпрацьованим робочим дням (див. лист Мінсоцполітики від 27.08.2012 р. № 261/10/136-12, лист № 385);

2) якщо в місяці підвищення зарплати працівник не відпрацював жодного робочого дня, фіксована сума індексації за цей місяць не виплачується (див. лист Мінсоцполітики від 27.08.2012 р. № 261/10/136-12);

3) якщо працівник працює на умовах неповного робочого часу, то фіксована сума індексації визначається з врахуванням навантаження працівника (див. консультацію фахівця Мінсоцполітики в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 75, с. 36).

У своїх листах Мінсоцполітики (див. лист від 27.08.2012 р. № 261/10/136-12, лист № 385) указувало на те, що у відпрацьованому не повністю місяці звичайні суми індексації повинні розраховуватися пропорційно відпрацьованому робочому часу аналогічно фіксованим сумам індексації. Ця позиція підтверджується в консультації фахівця Мінсоцполітики (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 101, с. 43).

Про особливості розрахунку сум індексації в місяці перебування працівника у відрядженні читайте в консультації фахівця Мінсоцполітики на с. 46.

Приклад 2. Працівницю прийнято на роботу у травні 2009 року з окладом 2800 грн. Базовий місяць — травень 2009 року. У січні 2013 року її заробітну плату було підвищено і вона склала 3000 грн. Підприємство є основним місцем роботи цієї працівниці.

Визначимо суму можливої індексації за січень 2013 року: 1147 грн. х 20,8 : 100 = 238,58 грн.

У зв’язку з тим, що сума підвищення зарплати (200 грн.) менше суми можливої індексації (238,58 грн.), необхідно визначити фіксовану суму індексації: 238,58 грн. - 200 грн. = 38,58 грн.

Розрахована сума індексації фіксується та виплачується у зазначеному розмірі до наступного збільшення розміру зарплати, за якого таке збільшення перевищить загальну суму індексації.

Січень 2013 року стає базовим, оскільки в ньому відбулося підвищення зарплати.

Заробітна плата працівниці за січень 2013 року з урахуванням індексації становить:

3000 грн. + 38,58 грн. = 3038,58 грн.

Приклад 3. Використовуючи дані прикладу 2, припустимо, що з 2 по 11 січня 2013 року працівниця перебувала на лікарняному. Сума зарплати за фактично відпрацьовані дні склала 2000 грн., сума лікарняних — 933,33 грн.

У зв’язку з тим, що січень 2013 року, в якому відбулося підвищення зарплати, відпрацьовано працівницею не повністю, фіксована сума індексації розраховується пропорційно відпрацьованим дням.

Визначимо розмір фіксованої суми індексації: 38,58 грн. : 21 роб. дн. х 14 роб. дн. = 25,72 грн.

Дохід працівниці за січень 2013 року з урахуванням індексації в цьому випадку становить:

2000 грн. + 933,33 грн. + 25,72 грн. = 2959,05 грн.

Приклад 4. Видозмінимо приклад 2. Працівницю прийнято на роботу у травні 2009 року з окладом 2800 грн. У січні 2013 року її заробітну плату було підвищено і вона склала 3200 грн. Підприємство є основним місцем роботи цієї працівниці.

Заробітна плата працівниці з урахуванням підвищення (3200 грн.) перевищує суму зарплати до підвищення з урахуванням можливої індексації (3038,58 грн. = 2800 грн. + 238,58 грн.). У зв’язку з цим індексація в січні 2013 року не проводиться. Працівниці має бути нараховано зарплату з урахуванням підвищення, тобто 3200 грн.

Січень 2013 року стає базовим для подальшого проведення індексації, оскільки в ньому відбулося підвищення зарплати.

Приклад 5. У січні 2013 року працівника перевели на іншу посаду на цьому ж підприємстві. До переведення оклад працівника становив 3500 грн., після переведення — 3800 грн. Базовим місяцем для працівника був жовтень 2008 року.

У зв’язку з тим, що в січні 2013 року відбулося підвищення зарплати працівника, цей місяць стає базовим. Для визначення суми індексації визначимо суму можливої індексації та суму підвищення зарплати.

Оскільки заробітна плата працівника перевищує розмір прожиткового мінімуму на працездатну особу, то вона індексується в межах прожиткового мінімуму, тобто в межах 1147 грн.

Сума можливої індексації становить:

1147 х 34,5 : 100 = 395,72 (грн.).

Сума підвищення зарплати після переведення на іншу посаду склала:

3800 грн. - 3500 грн. = 300 грн.

Отже, сума підвищення зарплати не перевищила суму можливої індексації. Тому з урахуванням положень додатка 4 до Порядку № 1078 розрахуємо суму індексації, що підлягає виплаті працівнику за січень 2013 року:

395,72 грн. - 300 грн. = 95,72 грн.

Розрахована сума індексації фіксується, зберігається та виплачується в такому розмірі до наступного підвищення доходу, за якого таке підвищення перевищить фіксовану величину індексації. Для подальшого розрахунку індексу споживчих цін для проведення індексації зарплати (уже підвищеної) розрахунок величини приросту індексу починаємо з місяця, наступного за базовим (у нашому випадку — починаючи з лютого 2013 року).

Загальна сума доходу працівника за січень 2013 року становитиме:

3800 грн. + 95,72 грн. = 3895,72 грн.

 

Черговість проведення індексації доходів працівників

Індексація зарплати працівників, які є студентами (учнями). Якщо особа навчається на денній формі навчання або з відривом від виробництва у професійно-технічних навчальних закладах, вищих навчальних закладах, в аспірантурі (ординатурі, докторантурі), отримуючи при цьому стипендію, та одночасно працює, то в першу чергу індексується її стипендія. Заробітна плата за місцем роботи індексується на підставі довідки про розмір і строк призначення стипендії в межах прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб, з урахуванням одержаної проіндексованої стипендії (п. 8 Порядку № 1078). Отже, за умови надання працівником, який є студентом (учнем), довідки з місця навчання, індексації підлягає різниця між зарплатою в межах прожиткового мінімуму для працездатної особи та сумою проіндексованої стипендії.

Індексація зарплати працівників, які є пенсіонерами. Згідно з п. 9 Порядку № 1078 працюючим пенсіонерам у першу чергу індексується оплата праці. Зарплата працюючого пенсіонера індексується в межах прожиткового мінімуму, установленого для працездатної особи. Виплата сум індексації здійснюється за рахунок коштів роботодавця. При цьому місяць призначення пенсії не є базовим при здійсненні індексації заробітної плати.

Індексація зарплати сумісників. Якщо працівник працює на кількох місцях роботи, у першу чергу провадиться індексація доходів за основним місцем роботи. Потім здійснюється індексація доходів від роботи за сумісництвом у межах суми, що не перевищує прожиткового мінімуму, установленого для працюючих осіб, з урахуванням одержаної заробітної плати за основним місцем роботи (п. 7 Порядку № 1078). Для проведення індексації працівник повинен надати довідку з основного місця роботи про розмір доходу, що підлягає індексації, та проіндексованого доходу. У разі якщо працівник не надав довідку з основного місця роботи, доходи за сумісництвом не індексуються.

 

Відповідальність за непроведення індексації

Статтею 15 Закону № 491 визначено, що за порушення законодавства про індексацію грошових доходів населення винні особи притягуються до відповідальності згідно із законом. Види та заходи такої відповідальності наведемо в таблиці.

 

Вид відповідальності

Захід відповідальності

Хто притягує
до відповідальності

Підстава

Дисциплінарна відповідальність

Дисциплінарне стягнення

Власник або уповноважений ним орган

ст. 147 — 152 КЗпП

Адміністративна відповідальність

Штраф від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 1700 грн.)

Районні, районні в місті, міські або міськрайонні суди*

ч. 1 ст. 41 КпАП

* Порушення може бути виявлено під час перевірки посадовими особами державної інспекції з питань праці, які складають протоколи про адміністративне правопорушення. Після оформлення та підписання протоколу формується справа про адміністративне правопорушення для направлення до суду. Рішення про накладення адміністративного штрафу за це порушення виноситься судом.

 

Слід також зазначити, що непроведення індексації може призвести до додаткових витрат підприємства. Наприклад, якщо працівник підприємства вирішить звільнитися згідно зі ст. 38 або ст. 39 КЗпП у зв’язку з порушенням власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, зокрема у зв’язку з непроведенням індексації заробітної плати, підприємство повинне буде виплатити працівнику не лише індексацію, а й вихідну допомогу в розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку (ст. 44 КЗпП).

Таким є на сьогодні порядок проведення індексації заробітної плати працівників. У разі появи нових роз’яснень Мінсоцполітики з цього питання ми інформуватимемо про це наших читачів. Крім того, як і раніше, щомісячно в нашій газеті публікуватимуться індекси для проведення індексації грошових доходів.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі