Теми статей
Обрати теми

Річна звітність з ЄСВ для підприємців (додаток 5)

Редакція ПБО
Стаття

Річна звітність з ЄСВ для підприємців (додаток 5)

 

За підсумками 2012 року підприємці повинні відзвітувати перед Пенсійним фондом України про сплачені протягом року суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за себе. При цьому строки подання цієї звітності змінилися: граничний строк подання — 11 лютого 2013 року. Часу залишилося небагато, тому приступимо до справи та розберемося з порядком заповнення звіту за формою додатка 5.

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Перш ніж перейти безпосередньо до річної звітності підприємців з ЄСВ, нагадаємо, що в жовтні 2012 року відбулися зміни в порядку сплати ЄСВ: Законом № 5292 (набрав чинності з 13.10.2012 р.) було внесено зміни до Закону № 2464 щодо строків сплати підприємцями єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — ЄСВ) за себе. Підприємці-загальносистемники сплачують ЄСВ до 10 лютого наступного року, підприємці-єдиноподатники — до 20 числа місяця, наступного за кварталом, за який сплачується ЄСВ.

Відповідні зміни внесені до Інструкції № 21-5 згідно з постановою ПФУ від 19.12.2012 р. № 25-1, яка набирає чинності з моменту офіційного опублікування*. Однак положення абзацу першого п.п. 4.5.2 Інструкції № 21-5, які зобов’язують підприємців-загальносистемників сплачувати авансові платежі, залишаться незмінними. Тобто, на думку ПФУ, як і раніше, підприємці-загальносистемники повинні сплачувати ЄСВ протягом року до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада у вигляді авансових платежів у розмірі 25 % річної суми ЄСВ, розрахованої від суми, визначеної податківцями для сплати авансових сум податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). А до 10 лютого наступного року загальносистемники зобов’язані: провести остаточний розрахунок сум ЄСВ, що підлягають сплаті за підсумками звітного року, і в разі необхідності здійснити доплату ЄСВ. Згідно з новим п. 4.10 Інструкції № 21-5 у разі, коли останній день строків сплати ЄСВ припадає на вихідний або святковий день, останнім днем таких строків вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем. Таким чином, граничним терміном здійснення доплати за ЄСВ є 11 лютого 2013 (9 лютого 2013 року — це субота).

* На момент підготовки номера постанову ПФУ від 19.12.2012 р. № 25-1 не було опубліковано.

Що стосується єдиноподатників, то відповідно до змін, які внесені до Інструкції № 21-5, вони можуть (але не повинні) сплачувати ЄСВ щомісяця у вигляді авансових внесків, у самостійно визначеному розмірі до 20 числа місяця кожного місяця поточного кварталу. Граничний термін сплати авансового внеску за січень 2013 року — 19 лютого 2013 року. Суми ЄСВ, сплачені у вигляді авансових платежів, ураховуються підприємцями при остаточному розрахунку, який єдиноподатники зобов’язані проводити щокварталу до 20 числа місяця, наступного за кварталом, за який сплачується ЄСВ. Граничний термін сплати ЄСВ за I квартал 2013 року — 19 квітня 2013 року.

 

Звіт за формою додатка 5: строки подання, відповідальність

Підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, подають звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого ЄСВ за формою додатка 5 до Порядку № 22-2. Відповідно до постанови № 24-1, яка набрала чинності з 15.01.2013 р., додаток 5 викладено в новій редакції. Уже за підсумками 2012 року звіт за формою додатка 5 необхідно подати за новою формою. При цьому загальносистемники повинні заповнити таблицю 1, а єдиноподатники — таблицю 2 цього звіту. Звіт за формою № Д5 можуть не подавати тільки підприємці-єдиноподатники, які є пенсіонерами (за віком) та інвалідами, оскільки зазначених осіб звільнено від сплати ЄСВ згідно з п. 4 ст. 4 Закону № 2464.

Звертаємо увагу: строки подання додатка 5 змінилися. Згідно з п. 3.2 оновленого Порядку № 22-2 усі підприємці подають до органів ПФ звіт до 10 лютого року, наступного за звітним. Оскільки 9 лютого 2013 року — субота, останній день строку подання звіту — 11 лютого 2013 року.

За неподання, несвоєчасне подання або подання не за встановленою формою звіту за формою № Д5 підприємцю загрожує штраф у розмірі 170 грн. (п. 4 ч. 11 ст. 25 Закону № 2464). Зауважимо: якщо підприємець подасть звіт за формою № Д5 не пізніше 11 лютого 2013 року, але з порушенням строку подання звітності, установленого органом ПФ у рекомендованому графіку, зазначений штраф не застосовуватиметься.

 

Способи подання звіту

Звіт за формою № Д5 має бути подано особисто підприємцем або через відповідальну особу до органу ПФ за місцем узяття на облік (за місцем проживання). Звертаємо увагу: звіт, відправлений поштою, не вважається поданим (п. 2.10 Інструкції № 21-5).

Для наочності можливі способи подання звіту, передбачені Порядком № 22-2, наведемо в таблиці.

 

Способи подання звіту за формою додатка 5

Кількість застрахованих осіб*

Звіт на паперових носіях

Звіт в електронному вигляді без електронного цифрового підпису (ЕЦП)**

5 і менше (у тому числі немає застрахованих осіб)

Подається без звіту в електронній формі

Подається разом зі звітом на паперових носіях

6 і більше

Подається разом зі звітом в електронній формі

Подається разом із звітом на паперових носіях

* Під застрахованими особами маються на увазі наймані працівники та особи, які працюють за договорами цивільно-правового характеру.
** Якщо у підприємця є ЕЦП, то він може подати звіт до ПФУ в електронному вигляді з використанням ЕЦП. У цьому випадку він звільняється від подання звіту на паперових носіях.

 

Підприємець повинен обрати один із наведених вище способів подання звіту за формою додатка 5.

 

Правила заповнення звіту за формою додатка 5

Електронна версія звіту за формою додатка 5 формується підприємцем за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, актуальні версії якого безоплатно надаються в органі ПФУ за місцем узяття на облік та розміщені на офіційному сайті ПФУ (http://www.pfu.gov.ua).

Паперовий звіт формується та подається українською мовою:

— у друкованому вигляді

або

— заповненим друкованими літерами без помарок та виправлень кульковою ручкою із синім або чорним чорнилом.

При заповненні паперового звіту слід дотримуватись таких правил:

1) у разі незаповнення того чи іншого рядка звіту через відсутність операції цей рядок прокреслюється;

2) при заповненні полів, які складаються з клітинок, кожен із необхідних символів каліграфічно вписується до відповідної окремої клітинки;

3) символи не повинні виходити за межі клітинок, а також накладатися на сусідні клітинки;

4) символи: крапка, апостроф, кома, дефіс тощо — проставляються в окремих клітинках;

5) при заповненні поля без клітинок записи в цих полях не повинні накладатися на сусідні поля та перекривати службові написи бланка;

6) грошові суми в таблицях звіту заповнюються в гривнях з копійками.

Підприємець повинен подати звіт до ПФУ в повному обсязі, завіривши таблиці звіту за формою додатка 5 своїм підписом, а за наявності — і печаткою. Якщо не буде сформовано хоча б одну з необхідних таблиць або буде порушено правила заповнення звіту, його просто не приймуть.

Звіт за формою додатка 5 складається з титульної сторінки та чотирьох таблиць. Таблицю 3 «Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування особами, які забезпечують собі роботою самостійно» заповнюють тільки фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійно та не зареєстровані як підприємці (адвокати, нотаріуси тощо). Наведемо перелік таблиць, які заповнюють підприємці.

 

Перелік таблиць звіту за формою додатка 5,
 які заповнюють підприємці

Страхувальник

Таблиця звіту за формою додатка 5

Примітка

Підприємець протягом усього 2012 року працював на загальній системі оподаткування

Заповнює таблицю 1 «Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами — підприємцями»

Тут необхідно відобразити, зокрема, суму ЄСВ, нарахованого та сплаченого у 2012 році підприємцем за себе

Підприємець протягом усього 2012 року працював на єдиному податку

Заповнює таблицю 2 «Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами — підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування»

Підприємець протягом 2012 року працював як на загальній системі оподаткування, так і на спрощеній

Заповнює дві таблиці:
 — таблицю 1 за період роботи на загальній системі оподаткування;
 — таблицю 2 за період роботи на єдиному податку

Підприємець провадить діяльність у сферах, робота в яких зараховується до спецстажу

Додатково до зазначених вище таблиць заповнює таблицю 4 «Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства»

Довідник підстав для обліку спецстажу наведено в додатку 3 до Порядку № 22-2

 

Що стосується підприємців, то на практиці більшість із них, крім титульного аркуша, заповнюватимуть або таблицю 1, або таблицю 2 (залежно від того, на якій системі оподаткування вони працювали протягом 2012 року), а тим, хто переходив з однієї системи оподаткування на іншу, доведеться заповнити і таблицю 1, і таблицю 2. Саме про заповнення цих таблиць додатка 5 поговоримо далі. Порядок їх заповнення для наочності наведемо в табличній формі.

 

Заповнюємо титульний аркуш звіту за формою додатка 5
(заповнюють усі підприємці, незалежно від обраної системи оподаткування)

Реквізит

Що вказувати

1

2

«Звіт за рік»

Указується звітний рік (чотири цифри), за який формується та подається звіт. У нашому випадку — «2012».
Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць звіту

«Реєстраційний номер облікової картки платника податків»

Підприємець вписує десять цифр свого реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера). Цей номер переноситься до звіту з довідки, отриманої в податковій.
Якщо підприємець через релігійні чи інші переконання відмовився від ІПН та має в паспорті відповідну відмітку, у цьому полі він зазначає дані свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: серія і номер (NNN XXXXXX — три літери, пробіл, шість цифр).
Якщо у підприємця відсутнє свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, вносяться паспортні дані: серія і номер у форматі БКNNXXXXXX, де:
 — «БК» — константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними;
 — «NN» — дві українські літери серії паспорта (верхній регістр);
 — «XXXXXX» — шість цифр номера паспорта (з провідними нулями).
Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць звіту

«Прізвище, ім’я, по батькові»

Зазначаються прізвище, ім’я та по батькові підприємця в називному відмінку українською мовою (за даними паспорта). Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць звіту

«Місце проживання», «телефон»

Указується поштова адреса підприємця (з індексом) та його контактний телефон

«Вихідний № у страхувальника» і «Дата»

Заповнюється тільки у випадку, якщо підприємець реєструє вихідну кореспонденцію, — указуються реєстраційний номер відповідно до журналу реєстрації вихідної документації, який потім зазначається на кожному аркуші звіту, та дата формування звіту підприємцем

«Номер реєстрації платника»

Указується номер, за яким підприємець зареєстрований у ПФУ як платник ЄСВ

«Код органу Пенсійного фонду, до якого подається звіт»

Зазначаються код і назва районного (міського) управління ПФУ, в якому підприємець зареєстрований як платник ЄСВ (код п’ятизначний, його можна дізнатись у своєму управлінні ПФУ за місцем обліку — на інформаційній дошці)

«Перелік таблиць звіту: Кількість аркушів»

Указується кількість аркушів документів однієї таблиці. Для таблиць 1 і 2 цей реквізит дорівнюватиме «1», якщо підприємець увесь рік працював на одній і тій самій системі оподаткування.
Якщо ж він протягом року побував на різних системах оподаткування, йому потрібно заповнити дві таблиці.
Навпроти таблиць, які підприємець не заповнює (не зобов’язаний заповнювати), проставляються прокреслення

«Перелік таблиць звіту: Кількість рядків»

Цей реквізит не заповнюється

«Усього»

Указується загальна кількість сторінок усіх таблиць, заповнених у звіті

«Страхувальник»

Підприємець ставить підпис та П. І. Б. (прізвище та ініціали)

«М. П. »

Якщо у підприємця є печатка, він завіряє звіт печаткою(«М. П.» — місце печатки). Якщо печатки немає, нічого не вказується

«Реєстраційний № звіту в органі Пенсійного фонду» і далі

Заповнюють працівники ПФУ

 

Заповнюємо таблицю 1 звіту за формою додатка 5
(заповнюють підприємці, які працювали у 2012 році
на загальній системі оподаткування)

Реквізит

Що вказувати

 

2

«Тип форми: початкова, призначення пенсії»

При заповненні звіту за 2012 рік позначку «Х» необхідно поставити біля комірки «початкова». Така ж позначка ставиться біля комірки «Призначення пенсії» у випадку, якщо підприємець подає звіт для призначення пенсії

«Повідомляю, що я»

Указується прізвище, ім’я та по батькові підприємця в називному відмінку українською мовою

«Беру участь на добровільних засадах»

Ця графа заповнюється тільки у випадку, якщо підприємець добровільно брав участь у страхуванні з тимчасової непрацездатності та страхування від нещасного випадку на підставі відповідного договору.
Нагадуємо, що мінімальна ставка ЄСВ для підприємців становить 34,7 % від чистого доходу та забезпечує страхування тільки в ПФУ та Фонді соціального страхування на випадок безробіття. Якщо підприємець має намір брати участь в інших видах соціального страхування він повинен укласти договір про добровільне страхування та сплачувати ЄСВ за більшою ставкою: 36,6 % — у разі страхування з тимчасової втрати працездатності; 36,21 % — у разі страхування від нещасного випадку; 38,11 % — якщо підприємець страхується за всіма видами соцстрахування.
У цій графі позначка «Х» ставиться напроти виду соціального страхування, в якому страхувальник брав участь. Також тут наводиться номер договору про добровільне страхування та його дата.
Якщо підприємець сплачував ЄСВ за ставкою 34,7 % та не укладав договору про добровільне страхування, він ці графи не заповнює (ставить прокреслення «— »)

«Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації фізичної особи — підприємця»

Згідно з роз’ясненнями ПФУ (див. лист від 29.02.2012 р. № 4889/03-30) у цій графі «платник самостійно відображає фактичну суму чистого доходу за себе в розрізі місяців». При цьому сума чистого доходу за рік повинна відповідати сумі чистого оподатковуваного доходу, заявленого в декларації. Порядок заповнення цього рядка потребує додаткових роз’яснень*

* Нагадаємо історію питання, оскільки ще в минулому році виникли спори щодо заповнення цієї графи. Так, згідно з вимогами пункту 3.3 Інструкції № 21-5 підприємці-загальносистемники нараховують ЄСВ на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, який підлягає обкладенню ПДФО. При цьому сума ЄСВ не може бути менше мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).
Із самої форми № Д5 випливає, що у графі 2 таблиці 1 потрібно відобразити помісячно суму чистого доходу, заявленого в податковій декларації. Проте в річній податковій декларації не передбачено помісячне розбиття чистого доходу і Порядок № 22-2 не містить будь-яких вказівок щодо розподілу чистого доходу за місяцями звітного року. Однозначно зрозуміло одне: підсумкове значення графи 2 таблиці 1 має збігтися зі значенням графи 7 додатка 5 до річної податкової декларації. Як бачимо, ПФУ пропонує підприємцям самостійно розподіляти чистий дохід за місяцями. Незалежні фахівці висувають декілька варіантів.
1. Один із найбільш сміливих — це розподіл на власний розсуд. Використовуючи цей варіант, підприємець може розподілити чистий річний дохід за всіма місяцями звітного року порівну або в довільному порядку (у цьому випадку до пенсійного стажу потраплять усі місяці звітного року) або за вибірковими місяцями (місяцем) (такий підхід дає можливість оптимізувати суму ЄСВ, що підлягає сплаті за рік, за рахунок обмеження максимальною базою нарахування ЄСВ). Утім, на наш погляд, цей підхід до розподілу небезпечний, навіть незважаючи на те, що на його користь висловлювалися представники ПФУ.
2. Ще один варіант — розподіл за фактичними даними Книги обліку доходів і витрат. Проте тут можуть виникнути запитання із збитковими місяцями: щоб у результаті вийти на суму чистого доходу за рік, яка відображається в податковій декларації, збитки потрібно буде розподілити за дохідними місяцями.
3. І, нарешті, третій варіант, який, на наш погляд, найлогічніший: для розподілу використовувати показник середньомісячного чистого доходу. У кожному рядку прибуткового місяця вказується середньомісячна сума чистого доходу, розрахована шляхом ділення суми чистого річного доходу (згідно з декларацією про доходи за 2012 рік) на кількість місяців, в яких було отримано прибуток, а в кожному рядку збиткового місяця — прокреслення. При такому підході виконуються всі вимоги Порядку № 22-2: підсумкова сума графи 2 таблиці 1 збіжиться із сумою чистого річного доходу згідно з податковою декларацією, ЄСВ у сумі не менше мінімального страхового внеску буде сплачено за підсумками року тільки за ті місяці, в яких було отримано прибуток (див. лист ПФУ від 22.06.2011 р. № 12657/0320). Зауважимо, що цього року розрахунок середньомісячного річного доходу для цілей сплати ЄСВ та для цілей обкладення підприємницького доходу ПДФО можуть не збігтися. Згідно з консультацією фахівців ДПСУ, розміщеною в журналі «Вісник податкової служби України», 2012, № 42, с. 45, для цілей обкладення підприємницького доходу ПДФО розмір середньомісячного річного доходу розраховується шляхом ділення чистого річного доходу на кількість календарних місяців, протягом яких здійснювалася діяльність (а вона може не збігатися з кількістю місяців, в яких було отримано прибуток).
Таким чином, при заповненні графи 2 таблиці 1, на нашу думку, слід керуватися таким правилом:
1) якщо у 2012 році протягом конкретного місяця було отримано чистий дохід (тобто виручка була більше витрат), то за цим рядком указуємо суму середньомісячного чистого доходу.
Причому середньомісячний чистий дохід підприємця потрібно вказати незалежно від того, чи вийде він меншим, ніж мінімальна зарплата відповідного місяця (у цьому випадку ПФУ потім самостійно нарахує підприємцю доплату ЄСВ до мінімального розміру та надішле повідомлення про доплату), або більшим, ніж 17 прожиткових мінімумів;
2) якщо ж у 2012 році протягом конкретного місяця було отримано збиток (тобто виручка була менше витрат), то в цьому рядку проставляємо прокреслення, оскільки ЄСВ за збиткові місяці не сплачується.

Нагадаємо, що розміри прожиткового мінімуму на працездатну особу та мінімальної зарплати, установлені у 2012 році, збігалися та складали:
 — у січні — березні — 1073 грн.;
 — у квітні — червні — 1094 грн.;
 — у липні — вересні — 1102 грн.;
 — у жовтні — листопаді — 1118 грн.;
 — у грудні — 1134 грн. (статті 12 і 13 Закону про держбюджет на 2012 рік).
Мінімальний розмір ЄСВ за кожен місяць, в якому було отримано хоча б 1 коп. чистого доходу, має становити 34,7 % від мінімальної зарплати відповідного місяця (ст. 1 Закону № 2464).

«Сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, з урахуванням максимальної величини»

Указується дохід, відображений у графі 2 з урахуванням максимальної величини бази нарахування ЄСВ, яка дорівнює
17 розмірам прожиткового мінімуму на працездатну особу
(п. 4 ст. 1 Закону № 2464).
Отже, графа заповнюється так:
1) якщо сума доходу в попередній графі менше максимальної величини бази нарахування ЄСВ, вона переноситься до цієї графи без змін (навіть якщо вона менше мінімальної зарплати відповідного місяця);
2) якщо ж сума, зазначена в попередній графі, більше максимальної величини бази нарахування ЄСВ, то в цій графі слід указати максимальну величину

Примітка. Максимальна величина бази нарахування ЄСВ у 2012 році становила: у січні — березні — 18241 грн.; у квітні — червні — 18598 грн.; у липні — вересні — 18734 грн.; у жовтні — листопаді — 19006 грн.; у грудні — 19278 грн.

«Розмір єдиного внеску*»

Тут потрібно вказати розмір ЄСВ, установлений законодавством для обов’язкової сплати, — «34,7 %».
У разі якщо підприємець у 2012 році добровільно брав участь:
 — у страхуванні з тимчасової втрати працездатності, у цій графі зазначається «36,6 %»;
 — у страхуванні від нещасного випадку, у цій графі вказується «36,21 %»;
 — у всіх видах загальнообов’язкового державного соціального страхування, у цій графі вказується «38,11 %»

«Сума нарахованого єдиного внеску
(гр. 3 х гр. 4)»

У цій графі необхідно вказати суму нарахованого ЄСВ, яка дорівнює добутку значень граф 3 і 4.
Зауважимо: якщо чистий дохід якогось місяця був менше мінзарплати, то і ЄСВ, розрахований за цей місяць, відповідно також буде менше мінімального внеску. Проте у графі «Сума нарахованого єдиного внеску (гр. 3 х гр. 4)» усе одно слід зазначити розрахункову суму ЄСВ, тобто без доплати (ПФУ потім самостійно визначить, яку суму ЄСВ зобов’язаний доплатити підприємець)

«Кількість днів тимчасової непрацездатності»

Указується кількість днів хвороби підприємця, якщо він брав участь у соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності та протягом 2012 року хворів

«Кількість днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами»

Указується тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, якщо підприємець брав участь у соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності та протягом 2012 року перебував у такій відпустці

«У тому числі нараховано у розмірі»

Указується підсумкове значення, отримане за графою 5, за відповідною ставкою ЄСВ

«Підпис та прізвище страхувальника»

Проставляється підпис підприємця та вказується його прізвище

«Дата»

Зазначається дата складання звіту

 

Приклад заповнення додатка 5 підприємцем, який працював на загальній системі оподаткування, розглянемо далі на с. 48.

Тепер докладно розглянемо порядок заповнення таблиці 2, яку повинні подавати підприємці, що працювали у 2012 році на єдиному податку.

 

Заповнюємо таблицю 2 додатка 5
 (заповнюють підприємці, які працювали
 у 2012 році на єдиному податку)

Реквізит

Що вказувати

1

2

«Тип форми:»

Позначка «Х» ставиться біля однієї з комірок:
1) «початкова» — якщо за відповідний звітний період таблиця подається вперше;
2) «призначення пенсії» — якщо підприємець подає звіт для призначення пенсії

«Повідомляю, що я»

Указується прізвище, ім’я та по батькові підприємця українською мовою в називному відмінку

«Беру участь на добровільних засадах»

Ця графа заповнюється тільки у випадку, якщо підприємець добровільно брав участь у страхуванні з тимчасової непрацездатності та страхуванні від нещасного випадку на підставі відповідного договору.
Нагадуємо: мінімальна ставка ЄСВ для підприємців становить 34,7 % від чистого доходу та забезпечує страхування тільки у ПФУ та Фонді соціального страхування на випадок безробіття. Якщо підприємець має намір брати участь в інших видах соціального страхування він повинен укласти договір про добровільне страхування та сплачувати ЄСВ за більшою ставкою: 36,6 % — у разі страхування з тимчасової втрати працездатності; 36,21 % — у разі страхування від нещасного випадку; 38,11 % — якщо підприємець страхується за всіма видами соцстрахування.
У цій графі позначка «Х» ставиться напроти виду соціального страхування, в якому страхувальник брав участь. Також тут наводяться номер договору про добровільне страхування та його дата.
Якщо підприємець сплачував ЄСВ за ставкою 34,7 % та не укладав договору про добровільне страхування, він ці графи не заповнює (ставить прокреслення «— »)

«Самостійно визначена сума, на яку нараховується єдиний внесок, але не менше за розмір мінімальної заробітної плати»

Указується «умовна» сума доходу, з якої підприємець бажає сплатити ЄСВ. При цьому такий дохід має бути не менше мінімальної зарплати відповідного місяця та не більше максимальної бази нарахування ЄСВ (17 прожиткових мінімумів на працездатну особу)

Примітка. Максимальна величина бази нарахування ЄСВ у 2012 році становила: у січні — березні — 18241 грн., у квітні — червні — 18598 грн., у липні — вересні — 18734 грн., у жовтні — листопаді — 19006 грн., у грудні — 19278 грн.

«Розмір єдиного внеску*»

Тут потрібно вказати розмір ЄСВ, установлений законодавством для обов’язкової сплати, — «34,7 %».
У разі якщо підприємець у 2012 році добровільно брав участь:
 — у страхуванні з тимчасової втрати працездатності, у цій графі вказується «36,6 %»;
 — у страхуванні від нещасного випадку, у цій графі вказується «36,21 %»;
 — у всіх видах загальнообов’язкового державного соціального страхування, у цій графі зазначається «38,11 %»

«Усього до сплати (гр. 2 х гр. 3)»

Записується добуток граф 2 і 3

«Кількість днів тимчасової непрацездатності»

Указується кількість днів хвороби підприємця, якщо він брав участь у соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності та протягом 2012 року хворів

«Кількість днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами»

Указується тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, якщо підприємець брав участь у соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності та протягом 2012 року перебував у такій відпустці

«У тому числі нараховано у розмірі»

Указується підсумкове значення, отримане за графою 4, за відповідною ставкою ЄСВ

«Підпис та прізвище страхувальника»

Проставляється підпис підприємця та вказується його прізвище

«Дата»

Указується дата складання звіту

 

Тепер на прикладі розглянемо, як підприємцю заповнити звіт за формою додатка 5.

Приклад. Підприємець Павлюченко Дмитро Петрович (ІПН — 2633322222, реєстраційний номер у ПФУ — 0211732291) проживає в м. Харків за адресою: вул. Плехановська, 22, тел. 7376900.

У 2012 році підприємець працював так:

— у I кварталі — на загальній системі оподаткування. Чистий дохід склав: у січні — 10000,00 грн., у лютому — 23000,00 грн., у березні — 24000,00 грн.;

— у II — IV кварталах — на єдиному податку (група 3).

Як у такому разі заповнити звіт за формою № Д5 за 2012 рік, якщо підприємець сплачував ЄСВ за ставкою 34,7 %?

Перед заповненням додатка 5 наведемо пояснення та визначимо показники, необхідні для заповнення.

1. Визначимо розмір середньомісячного чистого річного доходу підприємця при роботі на загальній системі оподаткування: (10000,00 + 23000,00 + 24000,00) : 3 = 19000,00 (грн.).

Оскільки розмір середньомісячного чистого річного доходу перевищив максимальну величину бази нарахування ЄСВ, за місяці I кварталу ЄСВ визначатиметься виходячи з максимальної величини (18241,00 грн.).

2. З’ясуємо, як загальносистемнику сплатити ЄСВ за підсумками року. При проведенні остаточного розрахунку ЄСВ за підсумками року може виявитися, що підприємець переплатив ЄСВ за себе протягом року, а може бути і так, що необхідно здійснити доплату.

Пояснюється це тим, що протягом 2012 року підприємець-загальносистемник був зобов’язаний щоквартально сплачувати авансові внески з ЄСВ, а після закінчення року він повинен розрахувати суму ЄСВ, яку необхідно сплатити за 2012 рік (ця сума має бути відображена у звіті за формою додатка 5). Розрахована за підсумками року сума ЄСВ може бути як більше, так і менше суми авансових платежів, сплачених протягом 2012 року. Розглянемо дві можливі ситуації:

1) нарахований загальносистемником ЄСВ більше авансових платежів. Якщо сума ЄСВ, визначена в додатку 5, більше авансових платежів, перерахованих до ПФУ у 2012 році, то це означає, що підприємець зобов’язаний доплатити ЄСВ до ПФУ за підсумками 2012 року:

Доплата = ЄСВ, нарахований у додатку 5, -
- ЄСВ, сплачений до ПФУ у 2012 році у вигляді авансових внесків.

Доплату з ЄСВ за 2012 рік слід здійснити не пізніше 11 лютого 2013 року. Сплачену суму ЄСВ, на наш погляд, підприємець має право врахувати у складі витрат поточного року (2013 рік), записавши її до графи 10 Книги ОДВ на дату перерахування коштів (на підставі платіжного доручення);

2) нарахований загальносистемником ЄСВ менше авансових платежів. Якщо сума ЄСВ, визначена у звіті за формою додатка 5, менше авансових платежів, то утворилася переплата з ЄСВ за підсумками 2012 року. Сума переплати може бути зарахована в рахунок майбутніх платежів або повернена підприємцю. Для повернення суми переплати з ЄСВ підприємець може подати до свого відділення ПФУ заяву в довільній формі про повернення надміру сплачених сум ЄСВ на свій поточний рахунок (п. 5 Порядку зарахування в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення помилково сплачених коштів, затвердженого постановою правління ПФУ від 27.09.2010 р. № 21-1). Незважаючи на те що така заява подається в довільній формі, у ній обов’язково має бути вказано: найменування (П. І. Б.) платника, ідентифікаційний номер (для фізичних осіб — за його наявності), причини повернення коштів, суми платежу, що підлягає поверненню. До заяви необхідно додати оригінал або копію розрахункового документа, що підтверджує зайву сплату коштів на рахунок органу ПФУ.

 

img 1

 

img 2

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі