Теми статей
Обрати теми

Путівки на санаторно-курортне лікування від соцстраху

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Червень, 2013/№ 49
Друк
Стаття

Путівки на санаторно-курортне лікування від соцстраху

 

 

Чинне законодавство надає працюючим громадянам можливість отримати путівку на санаторно-курортне лікування від Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Про порядок надання таких путівок, а також про їх облік та звітність за такими путівками, ітиметься в цій статті.

Лілія КАЛАШНИКОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Умови отримання застрахованими особами та членами їх сімей санаторно-курортного лікування за рахунок коштів Фонду

Одним із видів матеріального забезпечення та соціальних послуг, що надаються Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд), є забезпечення оздоровчих заходів шляхом оплати путівок на санаторно-курортне лікування застрахованим особам та членам їх сімей (п. 6 ст. 34 Закону № 2240).

Умови отримання застрахованими особами та членами їх сімей санаторно-курортного лікування, оплаченого за рахунок коштів Фонду, визначено Порядком № 12. Для зручності наших читачів наведемо їх у табл. 1 у вигляді запитань та відповідей.

 

Таблиця 1

Запитання

Відповідь

1

2

Хто може розраховувати на отримання путівки на санаторно-курортне лікування від Фонду?

Претендувати на отримання путівки, що фінансується Фондом, може будь-яка застрахована особа, яка перебуває у трудових відносинах із страхувальником-роботодавцем та потребує санаторно-курортного лікування згідно з медичними показаннями, а також члени її сім’ї: чоловік та дружина, які є застрахованими особами, діти віком від 4 до 18 років, а також діти, які є студентами вищих навчальних закладів з денною формою навчання

На базі яких санаторно-курортних закладів можуть оздоровитися за рахунок коштів Фонду застраховані особи?

За рахунок коштів Фонду застраховані особи можуть оздоровитися виключно на базі санаторно-курортних закладів, що розташовані на територіях курортів державного та місцевого значення або в лікувально-оздоровчій місцевості України (п.п. 1.2 Порядку № 12)

Що розуміється під «санаторно-курортними послугами»?

Отримання застрахованими особами та членами їх сімей санаторно-курортних послуг передбачає комплексне лікування, медичну реабілітацію та профілактику захворювань з максимальним використанням природних лікувальних ресурсів, фізіотерапевтичних методів, дієтотерапії, лікувальної фізкультури та забезпечення належних культурно-побутових умов

Хто придбаває путівки на санаторно-курортне лікування застрахованих осіб?

Путівки на санаторно-курортне лікування придбаваються безпосередньо Фондом з подальшим розподілом між страхувальниками для видачі застрахованим особам

Чи компенсується Фондом вартість путівки, придбаної застрахованою особою самостійно?

Ні. Путівки, придбані самостійно застрахованою особою або страхувальником, не підлягають компенсації за рахунок коштів Фонду

Чи можна отримати путівку, що фінансується Фондом, за місцем роботи за сумісництвом?

Ні, не можна. Застрахована особа має право отримати путівку на санаторно-курортне лікування, що фінансується Фондом, тільки за основним місцем роботи

Чим підтверджується необхідність санаторно-курортного лікування застрахованої особи (члена її сім’ї)?

Необхідність санаторно-курортного лікування застраховані особи, а також члени їх сімей підтверджують довідками для одержання путівки, що видаються лікувальними закладами за формою № 070/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14.02.2012 р. № 110 (далі — довідка за формою № 070/о). Така довідка дійсна протягом 12 місяців з моменту її видачі

Скільки путівок на санаторно-курортне лікування може бути надано застрахованій особі протягом року?

Протягом календарного року застрахованій особі може бути виділено тільки одну путівку на санаторно-курортне лікування, що фінансується Фондом, з урахуванням путівки, отриманої до санаторію-профілакторію або до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу, за винятком отриманої путівки для самостійного санаторно-курортного лікування дитини. Тому якщо застрахована особа розраховує отримати путівку для спільного санаторно-курортного лікування з членом своєї сім’ї, який працює на іншому підприємстві (навчається у вищому навчальному закладі з денною формою навчання), то такому члену сім’ї путівка видається за умови надання довідки з основного місця роботи (навчання) про те, що він не користувався цією пільгою протягом календарного року

Чи може бути видана працівнику-інваліду путівка на санаторно-курортне лікування в період його відпустки без збереження заробітної плати?

Згідно з п. 4.2 Порядку № 12 страхувальник видає застрахованій особі путівку до санаторію в період відпустки такої особи, а до санаторію-профілакторію у період відпустки без відриву від виробництва, за умови часткового фінансування санаторію-профілакторію за рахунок коштів Фонду. При цьому вид відпустки, якщо путівка видається до санаторію, Порядком № 12 не конкретизовано. Ураховуючи це, відповідно до рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування страхувальник має право видати путівку на санаторно-курортне лікування застрахованої особи в період її відпустки без збереження заробітної плати або іншої відпустки, що установлена в колективному договорі, угоді, трудовому договорі та не суперечить Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР (лист Фонду від 17.11.2009 р. № 06-14/Ч-268з-338)

Якою є тривалість перебування застрахованої особи в санаторно-курортному закладі за путівкою, наданою Фондом?

Тривалість перебування застрахованої особи в санаторно-курортному закладі вказується в путівці та може становити 18, 21, 24 або 45 діб

Чи потрібно працівнику, якому було виділено путівку, що фінансується Фондом, отримувати санаторно-курортну карту?

Отримання санаторно-курортних послуг, що оплачуються за рахунок коштів Фонду, можливо тільки за пред’явленням путівки на санаторно-курортне лікування та санаторно-курортної карти (форма № 072/о — для дорослого, форма № 076/о — для дітей та підлітків, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.99 р. № 302). Тому після отримання путівки застрахована особа звертається до лікувального закладу, який видавав довідку за формою № 070/о, за отриманням санаторно-курортної карти

 

Порядок надання путівок на санаторно-курортне лікування, що фінансуються Фондом

Послідовність дій осіб, які беруть участь у процесі надання (отримання) путівок на санаторно-курортне лікування, наведена в табл. 2.

 

Таблиця 2

Етап

Учасник

Дія

1

2

3

1

Застрахована особа — працівник підприємства

Подає до комісії (уповноваженому) із соціального страхування підприємства заяву про виділення путівки та документи, що підтверджують наявність показань для санаторно-курортного лікування застрахованої особи (члена її сім’ї). Перелік таких документів залежно від того, хто отримуватиме лікування за такою путівкою, наведено в табл. 3 (див. с. 12)

2

Страхувальник-роботодавець та комісія (уповноважений) із соціального страхування

Подають до виконавчої дирекції відділення Фонду заявку про виділення путівок, придбаних за рахунок коштів Фонду, на санаторно-курортне лікування для застрахованих осіб та членів їх сімей за формою додатка 1 до Порядку № 12

3

Виконавча дирекція відділення Фонду

Затверджує план розподілу путівок та доводить його до відома страхувальників із чисельністю працівників 300 і більше застрахованих осіб у письмовій формі. Для інших страхувальників складається зведений план розподілу путівок

4

Страхувальник-роботодавець

1. Отримує у Фонді путівки за накладною на підставі довіреності на одержання товарно-матеріальних цінностей. Звертаємо увагу:
у накладній має бути вказано назву санаторно-курортного закладу, кількість путівок та їх номер, строк заїзду, ціну путівок та їх загальну кількість;
на путівках — профіль лікування, перелік послуг, що входять до вартості путівки, умови проживання, тривалість перебування застрахованої особи в санаторно-курортному закладі, а також має бути проставлена відмітка «Оплачено за кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності».

2. Обліковує отримані путівки на позабалансовому рахунку 08 «Бланки суворого обліку» (у балансі підприємства такі путівки не відображаються).
3. Відображає інформацію про отримані від Фонду путівки в Журналі обліку путівок до санаторно-курортних закладів за формою Ф13-ФСС з ТВП згідно з додатком 3 до Порядку № 12 (далі — Журнал за формою Ф13-ФСС з ТВП)

5

Комісія (уповноважений)
із соціального страхування

1. Інформує застрахованих осіб письмово про наявність путівок на санаторно-курортне лікування, що фінансуються Фондом.
2. Приймає рішення про:
виділення путівок до санаторіїв та/або санаторіїв-профілакторіїв застрахованим особам та членам їх сімей на підставі їх заяв, медичних довідок, що підтверджують необхідність лікування (оздоровлення);
розмір часткової оплати за путівки на санаторно-курортне лікування.
Рішення фіксується у протоколі (рішенні уповноваженого), типову форму якого затверджено постановою правління Фонду від 23.06.2008 р. № 25.
Зауважимо: п. 4.11 Порядку № 12 комісії (уповноваженому) надано право приймати рішення про поділ путівки для спільного санаторно-курортного лікування застрахованої особи та члена її сім’ї, а також для двох застрахованих осіб, які працюють на одному підприємстві. Це рішення може бути прийнято, якщо є письмова попередньо отримана згода адміністрації санаторно-курортного закладу на поділ путівки, а строк лікування кожної з осіб становитиме не менше 12 діб. При цьому путівки для лікування дитини або двох дітей у супроводі дорослого заборонено ділити для спільного санаторно-курортного лікування двох дорослих або двох дорослих і дитини відповідно. Поділ путівки до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу також забороняється.
Зауважимо: на практиці Фонд, як правило, намагається не допускати поділу путівок на санаторно-курортне лікування (див. лист Фонду від 02.08.2011 р. № 01-16-2214).
3. Передає належно оформлений протокол (рішення уповноваженого) страхувальнику-роботодавцю для видачі путівок та проведення розрахунків

6

Застрахована особа

Уносить часткову оплату вартості санаторно-курортної путівки до каси страхувальника-роботодавця*, який видає путівку, а за відсутності каси — через установу банку на транзитний рахунок органу Фонду за місцем узяття на облік страхувальника. Звертаємо увагу: із положень Порядку № 12 випливає, що часткова оплата вартості путівки повинна здійснюватися працівником готівковими коштами

7

Страхувальник-роботодавець

1. Перераховує до органу Фонду часткову оплату вартості санаторно-курортної путівки. Зауважимо: раніше строк такого перерахування не було визначено Порядком № 12. Однак завдяки змінам, унесеним постановою № 14 до п. 4.13 Порядку № 12 (зміни набрали чинності з 11.06.2013 р.), тепер чітко встановлено строк, протягом якого зазначену суму має бути перераховано на транзитний рахунок робочого органу Фонду, — протягом трьох банківських днів після внесення її до каси.
2. Заповнює путівку на санаторно-курортне лікування застрахованої особи, зазначаючи її прізвище, ім’я, по батькові або прізвище, ім’я, по батькові члена сім’ї застрахованої особи, місце роботи, найменування підприємства, що видало путівку. Заповнена путівка підписується особою, відповідальною за видачу, та завіряється печаткою підприємства. Якщо при заповненні путівки було допущено виправлення, вони засвідчуються підписом відповідальної особи та скріплюються печаткою підприємства (п. 4.18 Порядку № 12).
3. Видає застрахованій особі заповнену путівку за два тижні до початку строку заїзду за наявності квитанції до прибуткового касового ордера або квитанції про часткову оплату вартості путівки. Видавати путівку, якщо відсутня квитанція до прибуткового касового ордера або квитанція про часткову оплату вартості путівки та/або путівка не заповнена, заборонено (пп. 4.14 і 4.16 Порядку № 12).
4. Відображає інформацію про видачу путівки в Журналі за формою Ф13-ФСС з ТВП

* Звертаємо увагу: на сьогодні в Єдиній базі податкових знань, розміщеній на офіційному сайті Міндоходів www.minrd.gov.ua, у підкатегорії 109.03 є роз’яснення податківців, у якому вони зробили висновок про те, що підприємства торгівлі та громадського харчування повинні проводити прийняту від працівника в готівковій формі часткову оплату вартості путівки від Фонду через реєстратори розрахункових операцій. Ми з таким висновком не згодні та вважаємо, що отримання від працівника готівкових грошових коштів з метою компенсації частині витрат на придбання путівок від Фонду не є наданням послуг. Тому така операція не підпадає під регулювання Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.95 р. № 265/95-ВР.

8

Застрахована особа

1. Ставить підпис про отримання путівки в Журналі обліку путівок до санаторно-курортних закладів.
2. Звертається до лікувального закладу за отриманням санаторно-курортної карти (форма № 072/0 — для дорослого, форма № 076/о — для дітей та підлітків). Така карта видається після пред’явлення путівки. Без санаторно-курортної карти путівка недійсна (п. 1.2 Порядку № 12).
3. Після повернення із санаторно-курортного закладу надає страхувальнику заповнений зворотний талон до путівки або довідку про факт перебування в санаторно-курортній установі із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові застрахованої особи та члена її сім’ї (якщо він проходив лікування разом із застрахованою особою), строку перебування, завірені підписом керівника та печаткою цього закладу

9

Страхувальник-роботодавець

Проставляє відмітку в Журналі за формою Ф13-ФСС з ТВП про отримання талона (довідки)

 

Якщо працівник, якому була видана путівка, що фінансується за рахунок коштів Фонду, не може нею скористатися з будь-яких причин (наприклад, у зв’язку з його звільненням до початку відпустки, хворобою або смертю), то підприємству необхідно вирішити питання щодо повернення такої путівки до виконавчої дирекції відділення Фонду. Разом із путівкою письмово подається відмова від путівки , а інформація про повернення путівки відображається страхувальником у Журналі за формою Ф13-ФСС з ТВП. Передавати путівку, видану застрахованій особі або члену її сім’ї за рахунок коштів Фонду, іншій особі заборонено (п. 4.19 Порядку № 12).

Що стосується повернення коштів, перерахованих такою особою або її роботодавцем на рахунок робочого органу Фонду як часткова оплата за санаторно-курортну путівку, яку так і не було цією особою використано, то воно здійснюється за умови подання застрахованою особою, її законним представником, спадкоємцями або членом її сім’ї (у разі гострого захворювання або смерті застрахованої особи) до робочого органу Фонду (абзац третій п. 4.13 Порядку № 12):

1) звернення;

2) документів, які підтверджують факт повернення путівки та пояснюють причини неможливості її використання;

3) копії платіжного доручення про перерахування страхувальником часткової вартості путівки або квитанції про сплату застрахованою особою часткової вартості путівки на рахунок робочого органу Фонду через банківську установу.

 

Документи, що підтверджують наявність показань для санаторно-курортного лікування, та оплата путівки застрахованою особою

Розміри часткової оплати вартості путівки, залежно від того, кому видається путівка на санаторно-курортне лікування, та умов проживання в санаторному закладі, а також перелік документів, що необхідно надати працівнику, який претендує на отримання путівки на своє лікування, та/або на лікування членів своєї сім’ї, наведемо в табл. 3.

 

Таблиця 3

Одержувач путівки

Документи, на підставі яких комісія приймає рішення

Відсоток оплати вартості путівки застрахованою особою

Застрахована особа

1. Заява.
2. Довідка для одержання путівки (ф. № 070/о)

20 % — двомісний номер

50 % — одномісний номер

10 % — при наданні путівки до санаторію-профілакторію

Застрахована особа для спільного санаторно-курортного лікування з членами її сім’ї:
— працюючим чоловіком (дружиною), за умови, що вони перебувають у шлюбі та є застрахованими особами;
— дітьми застрахованої особи віком від 4 до 18 років;
— студентом, який навчається у вищому навчальному закладі з денною формою навчання

1. Заява.
2. Довідки для одержання путівки (ф. № 070/о) на застраховану особу та на члена сім’ї.
3. Довідка з основного місця роботи (навчання) для члена сім’ї, який працює на іншому підприємстві (навчається у вищому навчальному закладі з денною формою навчання), про те, що він не користувався цією соціальною пільгою протягом календарного року

20 % — двомісний номер

50 % — одномісний номер

10 % — при наданні путівки до санаторію-профілакторію

Один із застрахованих батьків (мати чи батько) або застрахована особа — законний представник дитини:

 

— для лікування дитини та дорослого

1. Заява.
2. Довідки для одержання путівки (ф. № 070/о) і на дітей, і на супроводжуючого

До 11.06.2013 р. — 15 %, з 11.06.2013 р. — 10 %

— для лікування двох дітей і дорослого

До 11.06.2013 р. — 10 %, з 11.06.2013 р. — безоплатно

— для самостійного лікування дитини, яка є членом сім’ї застрахованої особи, у санаторно-курортному закладі для дітей

1. Заява.
2. Довідка для одержання путівки (ф. № 070/о) на дитину

10 %

 

Наведемо пояснення до таблиці. Постановою № 14, що набрала чинності з 11.06.2013 р., зменшено розмір оплати вартості путівки застрахованою особою для лікування дитини та дорослого за наявності медичних показань для санаторно-курортного лікування з 15 % до 10 % її вартості. А путівка від Фонду для лікування двох дітей і дорослого за наявності медичних показань для санаторно-курортного лікування із зазначеної дати повинна виділятися взагалі безоплатно (до 11.06.2013 р. такі путівки виділялися застрахованим особам за умови оплати ними 10 % вартості путівки).

І ще один важливий момент. У разі надання путівки для спільного санаторно-курортного лікування чоловіка та дружини рекомендуємо вимагати документи, що підтверджують статус члена сім’ї, наприклад, копію свідоцтва про шлюб. Якщо путівка виділяється для санаторно-курортного лікування дитини застрахованої особи, такими документами можуть бути копія свідоцтва про народження дитини або документ, що підтверджує визнання (установлення) батьківства, або документи, що підтверджують наявність та вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, у якій застрахована особа постійно проживала до прибуття в Україну, або копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки або піклування (якщо із заявою до комісії із соціального страхування звернувся опікун або піклувальник). Під час перевірки фахівцями Фонду цільового використання наданих путівок ці документи підтвердять правильність видачі та використання путівок.

 

Порядок оподаткування путівок, що надаються за рахунок коштів Фонду

Відповідно до п.п. 165.1.35 ПКУ вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, що надаються йому безоплатно або зі знижкою (у розмірі такої знижки) за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування, не включається до його оподатковуваного доходу. Тобто з частини вартості путівки, яку оплачено за рахунок коштів Фонду та виділено працівнику (членам його сім’ї) комісією (уповноваженим) із соціального страхування, податок на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО) не утримується.

У зв’язку з тим, що вартість путівки в частині, що фінансується за рахунок коштів Фонду, не включається до фонду оплати праці на підставі п. 3.2 Інструкції № 5, з неї не справляється внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Оскільки путівка, що фінансується Фондом, не переходить у власність підприємства, то операція з її передачі працівнику не є для такого підприємства операцією купівлі-продажу. Тобто в підприємства не виникають ані доходи, ані витрати, ані податкові зобов’язання, ані податковий кредит. Із цим згодні і податківці (див. роз’яснення в ЄБПЗ* у підкатегорії 108.04).

* Єдина база податкових знань, розміщена на офіційному сайті Міндоходів www.minrd.gov.ua

Що стосується коштів, отриманих від працівника до каси підприємства як компенсація частині вартості путівки, наданої Фондом, то, оскільки вони підлягають обов’язковому перерахуванню в повному обсязі на рахунок Фонду, у податковому обліку підприємства — платника податку ці кошти не обліковуються (див. також роз’яснення податківців у ЄБПЗ у підкатегоріях 102.06.07 і 108.04).

 

Путівки від Фонду у звітності страхувальника-роботодавця

Звітність до Фонду. Страхувальник-роботодавець, який отримував путівки з Фонду на санаторно-курортне лікування працівників та членів їх сімей, відображає інформацію про такі путівки, а також суми коштів, отриманих від працівників як часткову оплату вартості цих путівок, у:

1) звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП (додаток 1 до Порядку № 4) (у рядку 5 та в рядку 20 таблиці I «Розрахунки по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування» зазначаються суми часткової оплати вартості путівки, отримані до каси страхувальника-роботодавця за основним місцем роботи застрахованих осіб та перераховані органу Фонду у звітному періоді (з початку року) відповідно);

2) звіті за формою Ф14-ФСС з ТВП (додаток 2 до Порядку № 4) (відображається інформація про рух путівок на підприємстві, їх кількість та вартість та суми часткової оплати застрахованими особами).

Звітність до ДПІ. Незважаючи на те що дохід працівника у вигляді часткової вартості путівки, оплаченої за рахунок коштів Фонду, не обкладається ПДФО, сума такого доходу відображається роботодавцем, який видав путівку, у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «156».

Частина вартості путівки, оплачена за рахунок власних коштів працівника , у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ не відображається.

 

Бухгалтерський облік операцій з надання працівнику путівок, що оплачуються за рахунок коштів Фонду

Путівки, що надаються за рахунок коштів Фонду, обліковуються в бухгалтерському обліку на позабалансовому рахунку 08 «Бланки суворого обліку». У балансі підприємства вони не відображаються, оскільки не є власністю страхувальника-роботодавця.

Порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з надання працівнику путівок, що оплачуються за рахунок коштів Фонду, розглянемо на прикладі.

Приклад. У травні 2013 року ТОВ «Супутник» (код ЄДРПОУ — 14584578) отримало від Фонду путівку до санаторію «Місхор» для санаторно-курортного лікування працівника відділу збуту Кравченка О. С. (ідентифікаційний номер — 2758457814) вартістю 7380 грн. Путівку було виділено Кравченку О.С. з частковою оплатою в розмірі 20 % (путівка у двомісний номер) на підставі його заяви та довідки за формою № 070/о. Часткову оплату в розмірі 1476 грн. (7380 х 20 : 100) унесено працівником до каси підприємства та перераховано Фонду окремим платіжним дорученням. Путівку видано працівнику 10 червня 2013 року.

 

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий облік

дебет

кредит

доходи

витрати

1

Отримано путівку з Фонду

08

7380

2

Прийнято до каси підприємства часткову оплату вартості путівки

301

685

1476

3

Здано до банку грошові кошти, унесені до каси працівником

311

301

1476

4

Відображено заборгованість підприємства перед Фондом

685

378

1476

5

Перераховано Фонду часткову оплату вартості путівки

378

311

1476

6

Видано путівку застрахованій особі

08

7380

 

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ за 2 квартал 2013 року дохід Кравченка О. С. у вигляді частини вартості путівки, оплаченої за рахунок коштів Фонду, у сумі 5904 грн. (7380 - 1476) підприємство відобразить так:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<…>

64

2758457814

5904

00

5904

00

156

<…>

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 2 квартал 2013 року

 

Інформацію про надходження, розподіл, видачу, використання путівки, здійснення часткової оплати за путівку підприємство відобразить у відповідних рядках Журналу обліку путівок до санаторно-курортних закладів за формою Ф13-ФСС з ТВП.

Звіт за формою Ф14-ФСС з ТВП, заповнений підприємством, наведено на с. 15.

 

<…>

Ф14-ФСС з ТВП

<…>

Звіт

про путівки на санаторно-курортне лікування

та путівки до дитячих закладів оздоровлення

<…>

за II квартал 2013 року

(I квартал, II квартал, III квартал, IV квартал)

Таблиця

Види путівок для застрахованих осіб та членів їх сімей

Код рядка

Залишок путівок на початок звітного кварталу

Одержано путівок у звітному кварталі від органів Фонду

Видано путівок з початковими термінами звітного кварталу

Повернено путівок органу Фонду

Залишок путівок на кінець звітного кварталу

3 + 5 - 7 - 9

4 + 6 - 8 - 10

 

 

к-сть

сума

к-сть

сума

к-сть

сума

к-сть

сума

к-сть

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

У санаторії та пансіонати з лікуванням

1

1

7380,00

1

7380,00

<…>

Всього (сума рядків 1 — 6)

7

1

7380,00

1

7380,00

 

Види путівок для застрахованих осіб та членів їх сімей

Код рядка

Із загальної кількості путівок видано

Не використано путівок в терміни їх дії, що минули

безкоштовно

за 10 % вартості

за 15 % вартості

за 20 % вартості

за 30 % вартості

за 50 % вартості

к-сть

сума вартості путівок

к-сть

сума часткової сплати

к-сть

сума часткової сплати

к-сть

сума часткової сплати

к-сть

сума часткової сплати

к-сть

сума част-кової сплати

к-сть

сума

1

2

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

У санаторії та пансіонати з лікуванням

1

1

1476,00

<…>

Всього (сума рядків 1 — 6)

7

1

1476,00

<…>

 

Наводимо Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП.

 

Ф4-ФСС з ТВП

<…>

ЗВІТ ПО КОШТАХ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО
СТРАХУВАННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
 ТА ВИТРАТАМИ, ЗУМОВЛЕНИМИ ПОХОВАННЯМ

за I півріччя 2013 року

(I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)

І. Розрахунки по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування

Зобов’язання страхувальника на початок року

1

Зобов’язання Фонду на початок року

12

Зобов’язання страхувальника згідно з актами приймання-передавання

2

Зобов’язання Фонду згідно з актами приймання-передавання

13

Виправлення помилок минулих років

3

Перераховано з початку року, у т. ч.:

14

1476,00

Підлягає перерахуванню за результатами перевірок

4

заборгованість минулих років та донараховані внески

15

Отримано від часткової сплати за путівки

5

1476,00

Отримано від Фонду з початку року, у т. ч.:

6

суми помилок минулих років

16

для погашення заборгованості за Фондом станом на 01.01.2011

7

пені

17

штрафів

18

Списано згідно із законодавством

8

неправомірно витрачених коштів

19

ВСЬОГО (р. 1 + … + р. 7 - р. 8)

9

1476,00

часткову сплату за путівки

20

1476,00

Зобов’язання Фонду на кінець звітного періоду
(р. 12 + р. 13 + р. 21 - р. 6), у т. ч.:

10

Витрати з початку року

21

ВСЬОГО (р. 12 + р. 13 + р. 14 + р. 21)

22

1476,00

непогашена частина заборгованості, що мала місце станом на 01.01.2011

11

Зобов’язання страхувальника на кінець звітного періоду (р. 1 + … + р. 5 - р. 8 - р. 14), у т. ч.:

23

 

непогашена частина заборгованості,
що мала місце станом на 01.01.2011

24

 

Відповідальність страхувальника

Згідно з п. 6.1 Порядку № 12 контроль за розподілом, обліком, зберіганням, видачею, використанням путівок, проведенням часткової оплати за путівки та звітністю щодо путівок здійснює Фонд.

У разі порушення порядку використання путівок, що фінансуються Фондом, страхувальнику-роботодавцю загрожує (ч. 1 ст. 30 Закону № 2240):

— необхідність відшкодування Фонду витрат за путівками, виданими з порушенням норм Порядку № 12;

— штраф у розмірі 50 % від частини вартості путівки, оплаченої Фондом.

Відшкодування витрат Фонду за неправомірно використаними путівками та штраф має бути перераховано страхувальниками-роботодавцями в десятиденний строк після отримання рішення органу Фонду про повернення коштів (ч. 2 ст. 22 Закону № 2240). Порушення цього строку загрожує страхувальнику-роботодавцю штрафом у розмірі 10 % несвоєчасно повернених або повернених не в повному обсязі сум відшкодування витрат Фонду за такими путівками. Одночасно на суми несвоєчасно повернених або повернених не в повному обсязі страхових коштів та штрафних санкцій нараховується пеня в розмірі 0,1 % зазначених сум коштів, розрахована за кожен день прострочення платежу.

Крім того, за порушення порядку використання коштів Фонду, несвоєчасне або неповне їх повернення, несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності, подання недостовірної звітності щодо використання страхових коштів на посадових осіб підприємства може бути накладено адмінштраф у розмірі від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 136 до 225 грн.) ст. 1655 КпАП.

У наступній статті цього номера буде розглянуто варіанти надання путівок працівникам за рахунок коштів підприємства та профспілкової організації.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі