Теми статей
Обрати теми

Оздоровлення дітей за рахунок соцстраху: облік та оподаткування

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Червень, 2013/№ 49
Друк
Стаття

Оздоровлення дітей за рахунок соцстраху: облік та оподаткування

 

 

Дитяча оздоровча кампанія Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності набирає обертів. Цього року відпочити та набратися сил у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів цього Фонду можуть діти віком від 6 до 18 років. Про те, за виконання яких умов батьки цих дітей можуть отримати путівки, що фінансуються за рахунок коштів Фонду, а також про порядок відображення таких путівок у податковому та бухгалтерському обліку роботодавця-страхувальника, ітиметься в цій статті.

Марія СОЛОМІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Умови фінансування Фондом оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення

Умови фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення (далі — ДЗО) за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд) установлено Порядком № 17. Для зручності наших читачів наведемо їх у табл. 1 у вигляді запитань та відповідей.

 

Таблиця 1

Запитання

Відповідь

1

2

Хто має право претендувати на отримання путівки до ДЗО, що частково фінансується за рахунок коштів Фонду?

Оздоровити дитину у ДЗО за рахунок коштів Фонду мають право її батько, мати, усиновлювач, опікун або піклувальник, за умови, що зазначені особи є застрахованими особами в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (ч. 1 ст. 47 Закону № 2240, п. 3.3 Порядку № 17). А от бабусі та дідусі отримати путівки до ДЗО для внуків від Фонду не зможуть

Чи може працівник, працевлаштований у цього роботодавця за сумісництвом, отримати путівку до ДЗО для своєї дитини?

Ні, не може. Путівки до ДЗО, що частково фінансуються за рахунок коштів Фонду, виділяються застрахованій особі виключно за її основним місцем роботи (п. 3.4 Порядку № 17)

Чи встановлено обмеження за віком дітей, які можуть оздоровитися у ДЗО за рахунок коштів Фонду?

Так, установлено. У 2013 році відпочити у ДЗО за путівкою від Фонду зможуть діти віком
від 6 до 18 років (п. 1.4 Порядку № 17)

Скільки путівок до ДЗО може бути надано застрахованій особі протягом року?

Протягом календарного року застрахованій особі може бути надано на одну дитину тільки одну путівку до ДЗО, що частково фінансується за рахунок коштів Фонду (п. 3.10 Порядку № 17).
Тому якщо, наприклад, застрахована особа має двох дітей шкільного віку, то вона має право отримати дві путівки, по одній на кожну дитину. Якщо ж обоє з батьків цих дітей є застрахованими особами, то кожний із них (і мати, і батько) також має право отримати по путівці на кожного з двох дітей

У яких ДЗО працівник може оздоровити свою дитину?

Під фінансування з Фонду потрапляють лише ті ДЗО, які увійшли до переліку, визначеного правлінням відділення Фонду. Такий перелік доводиться до відома робочих органів відділення Фонду та страхувальників не пізніше ніж за 20 днів до початку оздоровчого сезону (п.п. 1.7.2, п. 1.9 Порядку № 17)

Скільки днів триває оздоровча зміна у ДЗО?

Тривалість оздоровчої зміни, упродовж якої дитина отримуватиме послуги з оздоровлення та відпочинку, у ДЗО має бути не менше 21 дня (п. 1.5 Порядку № 17). Водночас як виняток Фонд своєю постановою від 24.04.2013 р. № 15 дозволив у 2013 році відділенням Фонду приймати рішення про часткове фінансування за рахунок коштів Фонду оздоровлення дітей застрахованих осіб у ДЗО з тривалістю оздоровчої зміни не менше 18 днів

Якими є у 2013 році граничні норми витрат на харчування, лікування та культурне обслуговування у ДЗО, що відшкодовуються за рахунок коштів Фонду?

Граничні норми витрат (на один людино-день) на 2013 рік затверджені постановою № 5 та становлять:
на харчування дітей (у частині вартості набору продуктів харчування) не більше 39 грн.;
на лікування та культурне обслуговування дітей не більше 3 грн.
Тобто максимальна сума частини вартості путівки до ДЗО, яка може бути оплачена за рахунок коштів Фонду, у 2013 році визначається з розрахунку 42 грн. на один людино-день та кількості днів оздоровчої зміни

Хто повинен зберігати документи, пов’язані з видачею путівок до ДЗО, що частково фінансуються за рахунок коштів Фонду?

Усі документи, пов’язані з видачею страхувальником путівок до ДЗО, що частково фінансуються за рахунок коштів Фонду, а саме: накладні за путівками, рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, копії квитанцій про часткову оплату вартості путівок, журнал обліку путівок до ДЗО, зворотні талони, довідки про строк перебування дитини у ДЗО повинні зберігатися у фінансовому підрозділі страхувальника

 

Схеми фінансування оздоровлення дітей за рахунок коштів Фонду

Порядком № 17 передбачено чотири схеми фінансування оздоровлення дітей, які є членами сім’ї застрахованих осіб, у ДЗО за рахунок коштів Фонду, а саме:

1) часткове фінансування ДЗО, за якого Фонд перераховує частину вартості путівок у межах установлених норм безпосередньо ДЗО;

2) часткове фінансування ДЗО через страхувальника. За такої схеми путівки купуються страхувальником за рахунок власних коштів і коштів Фонду, що надійшли на спецрахунок;

3) часткове фінансування ДЗО через організацію професійних спілок. У цьому випадку закупівлею путівок за рахунок власних коштів займається профспілкова організація, а Фонд частково в межах установлених норм компенсує понесені нею витрати;

4) придбання путівок до ДЗО Фондом за їх повну вартість. Путівки придбаває Фонд за свій рахунок повністю, після чого застрахована особа відшкодовує йому 10 % вартості путівки.

Далі розглянемо докладно порядок дій застрахованих осіб, Фонду та страхувальника (профспілки) у разі застосування тієї чи іншої схеми часткового фінансування.

 

Часткове фінансування ДЗО

Наведемо в табл. 2 поетапно дії застрахованої особи, яка претендує на отримання путівки, комісії (уповноваженого) із соціального страхування та страхувальника-роботодавця при застосуванні схеми часткового фінансування ДЗО.

 

Таблиця 2

Етап

Учасник

Дія

1

2

3

1

Застрахована особа — працівник підприємства

Подає до комісії (уповноваженому) із соціального страхування заяву про надання її дитині путівки до ДЗО з частковою оплатою за рахунок коштів Фонду із зазначенням віку дитини. До заяви слід додати:
копію свідоцтва про народження дитини;
— копії документів про всиновлення, установлення опіки та піклування, якщо із заявою звертається опікун або піклувальник

2

Комісія (уповноважений) із соціального страхування

1. Приймає рішення про направлення дітей застрахованих осіб до ДЗО на підставі їх заяв. У протоколі комісії (рішенні уповноваженого) серед іншого вказується розмір часткової оплати за путівку та джерело фінансування залишку суми. Зауважимо: на підставі заяви працівника залишок вартості путівки замість працівника може сплатити його роботодавець.
2. Клопоче перед Фондом про часткове фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб

3

Страхувальник-роботодавець

1. Складає та подає до відділень Фонду заявку на часткове фінансування оздоровлення дітей у ДЗО за формою додатка 1 до Порядку № 17. Така заявка складається на підставі рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування. У заявці вказується кількість дітей, які оздоровлюватимуться у ДЗО за рахунок коштів Фонду, та сума часткового фінансування з урахуванням норм, визначених постановою № 5.
2. Отримує підтвердження заявки від відділення Фонду

4

Застрахована особа — працівник підприємства

Уносить до каси страхувальника-роботодавця різницю між повною вартістю путівки та сумою, що фінансується Фондом* (якщо ці витрати покладено на неї)

5

Страхувальник-роботодавець

1. Перераховує ДЗО різницю між повною вартістю путівки та сумою, що фінансується Фондом.
2. Отримує путівки від ДЗО за накладною на підставі довіреності на одержання товарно-матеріальних цінностей. Звертаємо увагу: у накладній обов’язково має бути вказано найменування ДЗО, строки заїзду, ціна путівки, кількість путівок та їх загальна вартість.
3. Заповнює путівку до ДЗО перш ніж видати її застрахованій особі. У путівці він вказує прізвище, ім’я, вік дитини, прізвище, ім’я, по батькові застрахованої особи, найменування страхувальника, який видав путівку. Путівка підписується особою, відповідальною за її видачу, завіряється печаткою підприємства. Якщо при заповненні страхувальником путівки було допущено виправлення, вони завіряються підписом відповідальної особи та скріплюються печаткою страхувальника-роботодавця.
4. Видає путівку застрахованій особі

6

Застрахована особа — працівник підприємства

Надає страхувальнику-роботодавцю після повернення дитини із ДЗО зворотний талон або довідку про строк перебування дитини у ДЗО, завірену підписом керівника та печаткою ДЗО

* Звертаємо увагу: на сьогодні в Єдиній базі податкових знань, розміщеній на офіційному сайті Міндоходів www.minrd.gov.ua, у підкатегорії 109.03 є роз’яснення податківців, у якому вони зробили висновок про те, що підприємства торгівлі та громадського харчування повинні проводити прийняту від працівника в готівковій формі часткову оплату вартості путівки від Фонду через реєстратори розрахункових операцій. Ми, зі свого боку, із таким висновком не згодні та вважаємо, що отримання від працівника готівкових грошових коштів з метою компенсації частини витрат на придбання путівок до ДЗО не є ані наданням послуг, ані продажем товарів. Тому така операція не підпадає під регулювання Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.95 р. № 265/95-ВР. Такої ж думки дотримуються і суди (див. постанови Вінницького апеляційного суду від 07.12.2011 р. у справі № 2а/0270/4528/11, ВАСУ від 17.01.2007 р. у справі № К-9541/06).

 

Часткове фінансування ДЗО через страхувальника

У разі застосування схеми часткового фінансування ДЗО через страхувальника-роботодавця послідовність дій застрахованих осіб, комісії (уповноваженого) із соціального страхування та страхувальника буде такою (див. табл. 3):

 

Таблиця 3

Етап

Учасник

Дія

1

2

3

1

Застрахована особа — працівник підприємства

Подає до комісії (уповноваженому) із соціального страхування заяву про надання її дитині путівки до ДЗО із зазначенням віку дитини. До заяви слід додати:
копію свідоцтва про народження дитини;
— копії документів про всиновлення, установлення опіки та піклування, якщо із заявою звертається опікун або піклувальник

2

Комісія (уповноважений)
із соціального страхування

1. Приймає рішення про виділення путівок до ДЗО на підставі заяв працівників, із зазначенням розміру часткової оплати за путівку та джерела фінансування суми вартості путівки, що залишилася. Зауважимо: частину вартості путівки, що залишилася, може оплатити працівник або на його прохання підприємство чи профспілкова організація.
2. Клопоче перед Фондом про часткове фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб

3

Страхувальник-роботодавець

1. Інформує відділення Фонду за місцем узяття на облік про самостійну закупівлю путівок у ДЗО, що входять до переліку, затвердженого постановою правління відділення Фонду, а також надає Фонду калькуляцію вартості путівок до ДЗО.
2. Подає до відділень Фонду заявку на часткове фінансування оздоровлення дітей у ДЗО за рахунок коштів Фонду за формою додатка 1 до Порядку № 17.
3. Отримує від Фонду підтвердження заявки на часткове фінансування оздоровлення дітей у ДЗО за рахунок коштів Фонду.
4. Отримує від Фонду на спеціально відкритий для зарахування страхових коштів рахунок грошові кошти в межах установлених норм на оплату путівок до ДЗО.
5. Перераховує ДЗО оплату за путівки (повну вартість).
6. Отримує путівки від ДЗО за накладною на підставі виписаної довіреності

4

Застрахована особа — працівник підприємства

Уносить різницю між повною вартістю путівки та сумою, що фінансується Фондом (якщо ці витрати покладено на працівника) (див. також виноску до табл. 2 на с. 20)

5

Страхувальник-роботодавець

1. Заповнює путівку до ДЗО, зазначаючи прізвище, ім’я, вік дитини, а також прізвище, ім’я, по батькові застрахованої особи, найменування страхувальника, який видав путівку. Путівка підписується особою, відповідальною за її видачу, завіряється печаткою підприємства. У разі наявності виправлень так виправлення завіряються підписом відповідальної особи та печаткою страхувальника, який видав путівку.
2. Видає путівку застрахованій особі

6

Застрахована особа — працівник підприємства

Надає страхувальнику зворотний талон або довідку про строк перебування дитини у ДЗО, завірену
підписом керівника та печаткою ДЗО, після повернення дитини із ДЗО

 

Часткове фінансування ДЗО через профспілку

Послідовність дій, передбачену цією схемою фінансування, наведемо в табл. 4.

 

Таблиця 4

Етап

Учасник

Дія

1

2

3

1

Застрахована особа — член профспілки

Подає до комісії із соціального страхування заяву про надання її дитині путівки до ДЗО із зазначенням віку дитини, до якої додає копію свідоцтва про народження дитини. Якщо із заявою звертається опікун або піклувальник, то він також подає копії документів про всиновлення, установлення опіки та піклування

2

Комісія (уповноважений) із соціального страхування

1. Приймає рішення про виділення путівок до ДЗО застрахованим особам на підставі їх заяв, із зазначенням розміру часткової оплати за путівку та джерела фінансування залишку суми. Зауважимо: на прохання працівника, частину вартості путівки, що залишилася, замість нього може сплатити профспілка.
2. Клопоче перед Фондом про часткове фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб

3

Профспілкова організація

1. Письмово інформує Фонд про самостійну закупівлю путівок у ДЗО, що входять до переліку, затвердженого постановою відділення Фонду.
2. Укладає договір із виконавчою дирекцією відділення Фонду на часткове фінансування оздоровлення дітей у ДЗО.
3. Подає до Фонду заявки від страхувальників на часткове фінансування оздоровлення дітей у ДЗО за рахунок коштів Фонду за формою додатка 1 до Порядку № 17. До заявок додається калькуляція вартості путівки до ДЗО.
4. Придбаває путівки на оздоровлення дітей у ДЗО (їх власників).
5. Отримує від Фонду компенсацію понесених витрат у вигляді вартості путівок у межах установлених норм

4

Застрахована особа — член профспілки

Уносить різницю між повною вартістю путівки та сумою, що фінансується Фондом (якщо ці витрати покладено на неї)

5

Профспілкова організація

1. Заповнює путівки, указуючи в них прізвище, ім’я, вік дитини, а також прізвище, ім’я, по батькові члена профспілки, найменування профспілкової організації, що видала путівки. Путівки підписуються особою, відповідальною за їх видачу, та завіряються печаткою підприємства.
2. Видає путівки членам профспілки

6

Застрахована особа — член профспілки

Після повернення дитини із ДЗО надає до профспілки зворотний талон або довідку про строк перебування дитини у ДЗО, завірену підписом керівника та печаткою ДЗО

 

Придбання путівок до ДЗО за рахунок коштів Фонду за їх повною вартістю

У разі застосування цієї схеми фінансування оздоровлення дітей у ДЗО послідовність дій застрахованих осіб, комісії (уповноваженого) із соціального страхування та страхувальника-роботодавця така (див. табл. 5):

 

Таблиця 5

Етап

Учасник

Дія

1

2

3

1

Застрахована особа — працівник підприємства

Подає до комісії із соціального страхування заяву про надання її дитині путівки до ДЗО із зазначенням віку дитини та копію свідоцтва про народження дитини. Якщо із заявою звертається опікун або піклувальник, то він також подає копії документів про всиновлення, установлення опіки та піклування

2

Комісія (уповноважений) із соціального страхування

Приймає рішення про виділення путівок до ДЗО, що фінансуються Фондом, застрахованим особам на підставі їх заяв.
У протоколі (рішенні уповноваженого) зазначається, що працівник оплачує 10 % вартості путівки

3

Страхувальник-роботодавець

1. Подає до Фонду заявку за формою додатка 5 до Порядку № 17.
2. Отримує від Фонду підтвердження заявки.
3. За накладною на підставі довіреності на одержання товарно-матеріальних цінностей отримує від Фонду путівку зі штампом «Оплачено за кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності»

4

Застрахована особа — працівник підприємства

Уносить до каси страхувальника за основним місцем роботи, а за відсутності каси — через установу банку на рахунок органу Фонду за місцем обліку страхувальника часткову оплату вартості путівки в розмірі 10 % (див. також виноску до табл. 2 на с. 20)

5

Страхувальник-роботодавець

1. Заповнює путівку, зазначаючи прізвище, ім’я та вік дитини, прізвище, ім’я, по батькові застрахованої особи, найменування страхувальника, який видав путівку. Заповнена путівка завіряється підписом відповідальної за видачу особи та скріплюється печаткою страхувальника. Виправлення, допущені в путівці, завіряються підписом відповідальної особи та печаткою страхувальника. Звертаємо увагу: видача незаповнених путівок, придбаних Фондом у ДЗО за повну вартість, а також передача таких путівок іншим особам заборонені.
2. Видає путівку застрахованій особі, контролюючи наявність квитанції до прибуткового касового ордера або квитанції про часткову оплату вартості путівки застрахованою особою.
Якщо працівник не сплатив часткову вартість путівки, йому путівка не видається

6

Застрахована особа — працівник підприємства

Після закінчення оздоровчої зміни у ДЗО повертає страхувальнику зворотний талон або довідку про строк перебування дитини у ДЗО, завірену підписом керівника та печаткою ДЗО

 

Оподаткування путівок до ДЗО

Путівка в частині вартості, що фінансується за рахунок коштів Фонду, видається застрахованій особі безоплатно. Це прямо вказано в п. 3.4 Порядку № 17. Вартість путівки (її частини) до ДЗО, що фінансується Фондом, не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу батьків дитини на підставі п.п. 165.1.35 ПКУ, а отже, не обкладається податком на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО).

Що стосується єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — ЄСВ), то з частини вартості путівки до ДЗО, оплаченої за рахунок коштів Фонду, він не справляється:

— ані роботодавцем, оскільки така виплата не входить до фонду оплати праці згідно з п. 3.2 Інструкції № 5;

ані профспілкою, якщо часткове фінансування ДЗО здійснюється Фондом через цю організацію, оскільки член профспілки не є найманим працівником профспілки.

Щодо ситуації, за якої замість працівника залишок суми за путівку до ДЗО на підставі заяви такого працівника сплатив його роботодавець за рахунок власних коштів, зазначимо таке.

На нашу думку, для цілей оподаткування дохід працівника у вигляді частини вартості путівки, оплаченої за рахунок коштів його роботодавця, буде заробітною платою (див. п.п. 14.1.48 ПКУ, п.п. 2.3.4 Інструкції № 5). У зв’язку з цим такий дохід у складі заробітної плати:

1) ураховується при визначенні права працівника на податкову соціальну пільгу (далі — ПСП);

2) при визначенні об’єкта оподаткування зменшується на суму ЄСВ та ПСП (за наявності права на неї);

3) обкладається ПДФО за ставками, установленим п. 167.1 ПКУ, а саме 15 і 17 %.

Оскільки дохід у вигляді частини вартості путівки до ДЗО, оплаченої за рахунок коштів роботодавця, є доходом у негрошовій формі, база обкладення ПДФО визначатиметься як вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, помножена на «натуральний» коефіцієнт. Нагадаємо: для доходів, що обкладаються ПДФО за ставкою 15 %, він дорівнює 1,176471, а за ставкою 17 % — 1,204819. Методи визначення звичайної ціни встановлено у ст. 39 ПКУ.

Сплатити до бюджету ПДФО з доходу у вигляді частини вартості путівки до ДЗО, оплаченої за рахунок коштів роботодавця, необхідно протягом банківського дня, наступного за днем його нарахування (виплати, надання) (п.п. 168.1.4 ПКУ).

Оскільки дохід у вигляді частини вартості путівки, оплаченої за рахунок коштів роботодавця, входить до фонду оплати праці у складі заохочувальних та компенсаційних виплат згідно з п.п. 2.3.4 Інструкції № 5 та не вказаний у Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженому постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170, він включається до бази справляння ЄСВ. Зауважимо: на нашу думку, у цьому випадку база справляння ЄСВ має дорівнювати базі обкладення ПДФО (тобто визначатися як добуток частини вартості путівки, що оплачується підприємством, та «натурального» коефіцієнта), позаяк саме ця сума буде нарахована за даними бухгалтерського обліку. Проте Пенсійний фонд у своїх листах дотримується іншої думки, зазначаючи, що «натуральний» коефіцієнт при визначенні бази справляння ЄСВ у разі виплати доходу в натуральній формі не застосовується (див. листи Пенсійного фонду від 20.03.2012 р. № 6288/03-30, від 16.09.2011 р. № 19693/03-30 // «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 98).

ЄСВ із часткової оплати вартості путівки за рахунок коштів підприємства слід сплачувати:

— у частині нарахувань — у день видачі путівки до ДЗО (абзац другий ч. 8 ст. 9 Закону № 2464 і п.п. 4.3.7 Інструкції № 21-5);

— у частині утримань — не пізніше 20, а для гірничих підприємств — 28 числа місяця, наступного за місяцем, у якому була видана путівка (абзац перший ч. 8 ст. 9 Закону № 2464, пп. 4.4.2 і 4.3.6 Інструкції № 21-5).

Якщо ж дохід у вигляді часткової вартості путівки, оплаченої підприємством, нараховано, але путівку не видано, то ЄСВ і в частині нарахувань, і в частині утримань слід перерахувати не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому такий дохід було нараховано.

У Звіті про ЄСВ (додаток 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 р. № 22-2) дохід працівника у вигляді частини вартості путівки, оплаченої за рахунок коштів його роботодавця, відображається у складі заробітної плати.

Ураховуючи, що дохід працівника у вигляді частини вартості путівки до ДЗО, оплаченої за рахунок коштів роботодавця, уключається до фонду оплати праці, його можна віднести до складу витрат підприємства на підставі пп. 138.8.2, 138.8.5, 138.10.2, 138.10.3 і п. 142.1 ПКУ, а суму ЄСВ, нарахованого на цю виплату, — на підставі п.п. 138.10.4, п. 143.1 ПКУ. Водночас для правомірності такого віднесення необхідно в колективному договорі (трудовому договорі, укладеному з працівником) у розділі «Оплата праці» передбачити можливість проведення такої виплати .

Згідно з п.п. 197.1.6 ПКУ операції з постачання путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України фізичних осіб віком до 18 років звільнені від обкладення податком на додану вартість. Тому підприємство і купує путівки у ДЗО, і видає їх працівникам без ПДВ.

Якщо ж замість працівника залишок суми за путівку до ДЗО на підставі заяви такого працівника сплатила профспілка, членом якої є цей працівник, то тут слід мати на увазі положення п.п. 165.1.35 ПКУ. Згідно з цим підпунктом вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, що надаються йому безоплатно або зі знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески платника податку — члена такої професійної спілки, створеної згідно із законодавством України, не включається до загального оподатковуваного доходу. Тобто, якщо профспілка оплачує своєму члену частину путівки до ДЗО для дитини віком до 18 років, то така виплата не обкладається ПДФО.

Із доходу у вигляді частини вартості путівки, оплаченої профспілкою на підставі заяви члена такої профспілки, не справляється ЄСВ, оскільки останній не перебуває у трудових відносинах із профспілкою.

Як бачимо, якщо батьку дитини фінансово складно сплатити частину вартості путівки до ДЗО, що не компенсується Фондом, то замість нього на підставі поданої таким батьком заяви це може зробити його роботодавець або профспілка, членом якої він є. При цьому варіант фінансування частини вартості путівки до ДЗО, що не відшкодовується Фондом, за рахунок коштів профспілкової організації кращий порівняно з оплатою частини вартості путівки за рахунок коштів роботодавця, оскільки в цьому випадку відсутнє податкове навантаження.

 

Відображення путівок до ДЗО у звітності

Звітність до Фонду. Необхідність відображення у звітності до Фонду путівок до ДЗО залежить від схеми фінансування оздоровлення дітей за рахунок коштів Фонду.

1. Часткове фінансування ДЗО. Ураховуючи, що різницю між повною вартістю путівки та сумою, що фінансується Фондом, підприємство перераховує безпосередньо ДЗО (його власнику (засновнику)), а також те, що такі путівки підприємство отримує у ДЗО, а не у Фонді, їх вартість (кількість) не відображаються в:

1) Журналі обліку путівок;

2) Звіті про путівки за формою Ф14-ФСС з ТВП додатка 1 до постанови Фонду від 18.01.2011 р. № 4 (далі — Звіт за формою Ф14-ФСС з ТВП);

3) Звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП додатка 2 до постанови Фонду від 18.01.2011 р. № 4 (далі — Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП).

2. Часткове фінансування ДЗО через страхувальника. Страхувальник-роботодавець, який працював із Фондом за цією схемою фінансування оздоровлення дітей за рахунок коштів Фонду, відображає у Звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП:

— у таблиці I «Розрахунки по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування»:

у рядку 6 «Отримано від Фонду з початку року» — у загальній сумі коштів, отриманих від Фонду, суму часткового фінансування оздоровлення дітей у ДЗО;

у рядку 21 «Витрати з початку року» — у загальній сумі нарахованих страхувальником витрат за рахунок коштів Фонду суму часткового фінансування оздоровлення дітей у ДЗО;

— у таблиці II «Розшифровка витрат за рахунок страхових коштів» у рядку 6 «Часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення (кількість путівок, сума)» — дані про витрати на часткове фінансування оздоровлення дітей у ДЗО.

Нагадаємо: Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП подається до органу Фонду щоквартально не пізніше 20 числа наступного за звітним періодом місяця.

А от у Журналі обліку путівок та у Звіті за формою Ф14-ФСС з ТВП придбані та видані страхувальником путівки в разі часткового фінансування ДЗО через страхувальника не відображаються.

3. Часткове фінансування ДЗО через організацію професійних спілок. Після закінчення кожної оздоровчої зміни профспілкова організація в 5-денний строк подає виконавчій дирекції Фонду:

1) Звіт про використання коштів Фонду на часткове фінансування оздоровлення дітей за формою додатка 3 до Порядку № 17 щодо кожного ДЗО;

2) Зведений звіт про використання коштів Фонду на часткове фінансування оздоровлення дітей у ДЗО за формою додатка 4 до Порядку № 17, якщо Фонд фінансував через профспілку два або більше ДЗО.

Путівки до ДЗО, видані членам профспілки, не відображаються профспілкою в Журналі обліку путівок та у Звітах за формою Ф4-ФСС з ТВП та за формою Ф14-ФСС з ТВП.

4. Придбання путівок до ДЗО Фондом за їх повну вартість. У разі отримання путівок до ДЗО, придбаних Фондом за їх повну вартість, страхувальник-роботодавець повинен відобразити такі путівки та їх вартість у:

1) Звіті за формою Ф14-ФСС з ТВП (відображається інформація про рух путівок на підприємстві, куплених Фондом за їх повну вартість, кількість таких путівок, їх вартість та суму часткової оплати застрахованими особами). Цей звіт подається до органу Фонду щоквартально не пізніше 20 числа наступного за звітним періодом місяця;

2) Журналі обліку путівок до дитячих закладів оздоровлення. Зауважимо, що форму такого Журналу наразі не затверджено. Тому для обліку цих путівок страхувальникам необхідно завести Журнал обліку путівок до санаторно-курортних закладів (Ф13-ФСС з ТВП);

3) Звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП. У ньому оплата працівником 10 % вартості путівки через касу підприємства відображається в таблиці I «Розрахунки по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування»:

— у рядку 5 «Отримано від часткової сплати за путівки»;

— у рядку 20 «Перераховано з початку року, у т. ч.: часткову сплату за путівки».

Звітність до податкової. Незалежно від схеми фінансування оздоровлення дітей у ДЗО за рахунок коштів Фонду податковий агент, який видав путівку до ДЗО, зобов’язаний відобразити в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ за відповідний квартал неоподатковуваний дохід застрахованої особи у вигляді частини вартості путівки, оплаченої за рахунок коштів Фонду, з ознакою доходу «156». Частина вартості путівки, оплачена за рахунок працівника, у цьому розрахунку не відображається.

Частина вартості путівки до ДЗО, оплачена замість працівника на підставі його заяви:

— його роботодавцем відображається в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «101» (у складі заробітної плати працівника);

профспілкою, членом якої він є, — з ознакою доходу «156».

 

Бухгалтерський облік

Порядок відображення в бухгалтерському обліку страхувальника-роботодавця операцій з отримання та видачі працівнику путівок до ДЗО при застосуванні різних схем фінансування оздоровлення дітей за рахунок коштів Фонду, розглянемо на прикладах.

Приклад 1. Схема часткового фінансування ДЗО. Працівник підприємства подав до комісії із соціального страхування підприємства заяву з проханням надати путівку до дитячого оздоровчого табору (далі — ДОТ) «Факел» на 1 зміну для його сина (11 років), до якої додав свідоцтво про його народження.

ДОТ «Факел» входить до переліку ДЗО, що частково фінансуються за рахунок коштів Фонду. Підприємством було подано заявку на часткове фінансування оздоровлення дітей співробітників у цьому таборі.

Тривалість оздоровчої зміни в ДОТ «Факел» — 21 день.

Вартість путівки — 3100 грн.

Відповідно до постанови № 5 Фонд оплачує частину вартості путівки у розмірі 882 грн. (42 грн. х 21 дн.).

Частина вартості путівки, що залишилася, у розмірі 2218 грн. оплачується працівником — батьком дитини.

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,
грн.

дебет

кредит

1

Унесено працівником до каси часткову вартість путівки

301

685

2218,00

2

Здано до банку грошові кошти, унесені до каси працівником

311

301

2218,00

3

Перераховано грошові кошти ДОТ за путівку

377

311

2218,00

4

Отримано путівку від ДОТ

08

3100,00

5

Видано путівку працівнику

08

3100,00

6

Відображено залік заборгованості

685

377

2218,00

 

Приклад 2. Схема часткового фінансування ДЗО через страхувальника. Працівниця підприємства подала до комісії із соціального страхування заяву з проханням надати путівку до ДОТ «Ромашка» на 1 зміну її дочці (13 років), до якої додала свідоцтво про народження дочки.

ДОТ «Ромашка» входить до переліку ДЗО, що частково фінансуються за рахунок коштів Фонду. Підприємство проінформувало відділення Фонду за місцем узяття на облік про самостійну закупівлю путівок у ДОТ «Ромашка». Фонд підтвердив заявку страхувальника.

Тривалість оздоровчої зміни в ДОТ «Ромашка» — 21 день.

Вартість путівки — 2820 грн.

Відповідно до постанови № 5 Фонд оплачує частину вартості путівки в розмірі 882 грн. (42 грн. х 21 дн.).

На підставі поданої страхувальником заявки грошові кошти в межах установлених норм було перераховано Фондом на спеціальний рахунок страхувальника.

Різницю між повною вартістю путівки та сумою, що фінансується Фондом, у розмірі 1938 грн. унесено до каси працівницею підприємства.

У бухгалтерському обліку операції з придбання та видачі працівнику путівки до ДОТ «Ромашка» підприємство відобразить так.

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,
грн.

дебет

кредит

1

Отримано від Фонду фінансування путівок до ДОТ, що купуються підприємством

313

378

882,00

2

Перераховано грошові кошти ДОТ за путівку з поточного рахунка підприємства

377

311

1938,00

3

Перераховано грошові кошти ДОТ за путівку зі спеціального рахунка підприємства

377

313

882,00

4

Отримано путівку від ДОТ

08

2820,00

5

Відображено заборгованість працівниці за путівку

685

377

1938,00

6

Списано заборгованість на розрахунки з Фондом

378

377

882,00

7

Унесено працівницею до каси часткову вартість путівки

301

685

1938,00

8

Здано до банку грошові кошти, унесені
до каси працівницею

311

301

1938,00

9

Видано путівку працівниці

08

2820,00

 

Приклад 3. Придбання путівок у ДЗО за рахунок коштів Фонду за їх повною вартістю. Підприємство отримало путівку до ДОТ «Сонячний» для дитини працівника у Фонді. Вартість путівки — 2625 грн. Працівник оплачує 10 % вартості путівки.

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,
грн.

дебет

кредит

1

Отримано путівку від Фонду

08

2625,00

2

Прийнято до каси підприємства часткову оплату вартості путівки (10 % вартості)

301

685

262,50

3

Здано до банку грошові кошти, унесені
до каси працівником

311

301

262,50

4

Відображено заборгованість підприємства перед Фондом

685

378

262,50

5

Перераховано Фонду часткову оплату вартості путівки

378

311

262,50

6

Видано путівку працівнику

08

2625,00

 

От і всі особливості надання дітям застрахованих осіб путівок до ДЗО, що фінансуються за рахунок коштів Фонду. А про те, як отримати від Фонду путівку на санаторно-курортне лікування, читайте в наступній статті.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі