Теми статей
Обрати теми

Звітність з консолідованого податку на прибуток: новий формат

Редакція ПБО
Стаття

Звітність з консолідованого податку на прибуток: новий формат

 

Зовсім недавно Мінфін запропонував до уваги платників податків нові форми звітності щодо сплати консолідованого податку на прибуток. Давайте разом ознайомимося з їх відмітними рисами.

Наталя БІЛОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Загальний порядок подання консолідованої звітності (головного підприємства та філій)

Як відомо, при сплаті консолідованого податку:

1) головне підприємство подає податковим органам за своїм місцезнаходженням декларацію з податку на прибуток (консолідовану — з проставлянням відмітки про це в полі 1 декларації, а також проставлянням у цьому ж полі 1 другої відмітки — щодо виду декларації: «звітна» або «звітна нова»). Разом із такою декларацією головне підприємство подає Додаток ЗП, у рядку 13.2 таблиці 1 якого відображається сума податку, що сплачується «за філії» та зменшує, у свою чергу, податкові зобов’язання головного підприємства.

Крім того, головне підприємство за своїми філіями також складає Розрахунок податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток (далі — Розрахунок), в якому відображається сума податку, що підлягає сплаті за кожну з таких філій. Щодо кожної філії складається окремий Розрахунок, тому таких звітних документів у підприємства буде стільки, скільки філій воно має;

2) філії подають складені головним підприємством Розрахунки податковим органам за своїм місцезнаходженням (п. 152.4 ПКУ), незалежно від того, виникло у звітному періоді консолідоване податкове зобов’язання чи ні. Такі розрахунки подаються в ті самі строки, що і декларація з податку на прибуток підприємства, тобто, починаючи зі звітності за 2013 рік, у загальному випадку один раз на рік. І тільки в окремих ситуаціях декларація з податку на прибуток (детальніше див. с. 26 цього номера) і відповідно Розрахунок можуть складатися та подаватися частіше. Так, наприклад, якщо платник, який підпадає у 2013 році під сплату авансових внесків з податку на прибуток, у I кварталі 2013 року працював без прибутку або отримав збиток, то згідно з п. 57.1 ПКУ він має право подати податкову декларацію та фінансову звітність за I квартал 2013 року. За цих обставин авансові внески у II — IV кварталах цього року він не сплачуватиме, а податкові зобов’язання повинен буде визначати на підставі податкових декларацій за підсумками першого півріччя, трьох кварталів та за рік, що подаються до податкового органу в загальновстановленому порядку.

 

Нова форма Розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток

Міністерство фінансів України наказом від 28.01.2013 р. № 39 затвердило нові форми звітності зі сплати консолідованого податку на прибуток, що включають:

— Розрахунок податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток;

— Розрахунок податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилку(и), що є додатком до Розрахунку;

— Повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток.

Цей наказ набрав чинності із дня його офіційного опублікування, а саме з 19 лютого 2013 року. Із цього ж моменту припинив дію його попередник — наказ ДПАУ від 24.01.2011 р. № 36.

Відразу зауважимо, що форма Повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток практично не зазнала коригувань, тому всю увагу сконцентруємо на змінах, яким піддалася форма Розрахунку.

Отже, порівняно зі своєю попередницею ця форма звітності стала більш впорядкованою та інформативною (це стосується і додатка до Розрахунку, який призначений для відображення в ньому даних про самостійно виправлені помилки та подається разом із Розрахунком у разі, якщо таке виправлення здійснюється у складі поточного Розрахунку).

Тепер форма Розрахунку побудована за тим же принципом, що і декларація з податку на прибуток підприємства, тобто має три колонки — «Показники», «Код рядка», «Сума», а також окремі розділи для:

— визначення питомої ваги витрат відокремленого підрозділу в загальній сумі витрат головного підприємства та власне розрахунку суми податку на прибуток такого відокремленого підрозділу (рядки 01 — 08);

— розрахунку суми авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів, що здійснюється відповідно до п.п. 153.3.2 ПКУ, який має бути сплачено за місцезнаходженням відокремленого підрозділу (рядки 09 — 12);

— самостійного виправлення помилок відповідно до ст. 50 ПКУ (рядки 13 — 17);

— розрахунку авансового внеску з податку на прибуток (рядки 18 — 19).

Перші три розділи Розрахунку добре знайомі платникам податків, хоча і викладені в новому форматі, — у них наводиться практично та сама інформація, що відображалася у старому Розрахунок податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства (його форму, нагадаємо, було затверджено наказом ДПАУ від 24.01.2011 р. № 36).

А от четвертий розділ, в якому здійснюється розрахунок авансового внеску з податку на прибуток, абсолютно новий. Його появу, а також появу рядків 05 «Сума сплаченого відокремленим підрозділом платника консолідованого податку на прибуток авансового внеску з податку на прибуток» і 06 «Податок на прибуток відокремленого підрозділу платника консолідованого податку на прибуток за звітний (податковий) період, зменшений на суму сплаченого авансового внеску з податку на прибуток (рядок 04 - рядок 05)»* у першому розділі цієї форми викликано запровадженням з 1 січня 2013 року щомісячної сплати авансових внесків з податку на прибуток відповідно до п. 57.1 ПКУ платниками цього податку, в яких величина доходу за останній річний звітний (податковий) період перевищує 10 млн грн. (крім новостворених, виробників сільгосппродукції та неприбутковиків) (детальніше див. «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 85, с. 15).

* Ці рядки заповнюються в Розрахунку за рік, про що свідчить виноска «3» до Розрахунку.

Виходячи з назви рядка 19 Розрахунку, авансовий внесок за кожною філією має розраховуватися як 1/12 нарахованої до сплати загальної суми податку на прибуток такої філії за звітний (податковий) рік (тобто як 1/12 значення рядка 18 Розрахунку). При цьому така нарахована загальна сума є сумою:

— податку на прибуток філії за звітний період (рядок 02 х рядок 03 (значення рядка 03 Розрахунку, на наш погляд, має відповідати значенню рядка А графи 5 таблиці 2 Додатка ЗП до декларації з податку на прибуток)), що відображається в рядку 04 Розрахунку, та

— авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів, який сплачується у звітному (податковому) періоді за місцезнаходженням філії (рядок 09 х рядок 02), що відображається в рядку 10 Розрахунку.

Детальніше порядок визначення авансового внеску з податку на прибуток при консолідованій сплаті розглянуто на с. 13 цього номера.

І ще про кілька відмітних рис нової форми Розрахунку.

Тепер у полі 2 його заголовної частини з’явилися додаткові комірки «II квартал», «II, III квартали», «II — IV квартали» для коректного відображення звітного періоду при уточненні показників, що містяться в раніше поданих Розрахунках за звітні періоди 2011 року.

У полі 3 чітко вказано, яка інформація повинна тут наводитися, — це повне найменування юридичної особи — платника консолідованого податку на прибуток відповідно до реєстраційних документів та її місцезнаходження. Нагадаємо, що вимоги до написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу затверджено наказом Міністерства юстиції України від 05.03.2012 р. № 368/5.

У старій же формі Розрахунку назва поля 3 звучала лаконічніше — «Повне найменування платника податку та його місцезнаходження». Тоді податківці роз’яснювали, що тут має фігурувати повне найменування платника податку, який прийняв рішення про сплату консолідованого податку, та його місцезнаходження (див. консультацію, розміщену в розділі 110.30.03 ЄБПЗ, яка на сьогодні втратила чинність).

Також раніше у відповідній комірці поля 3 повинна була проставлятися позначка про те, ким подається Розрахунок: юридичною особою чи її відокремленим підрозділом. Віднині в цьому немає необхідності — подібні комірки в новій формі Розрахунку не передбачені, адже в п. 152.4 ПКУ чітко вказано, що цей Розрахунок подається філіями.

У полі 4 номер телефону відокремленого підрозділу зараз можна буде вписувати за бажанням, про що свідчить виноска «2» до Розрахунку. А от щодо поштового індексу розробники цієї форми зробити таке ж уточнення забули, хоча у формі декларації з податку на прибуток підприємства воно є.

Отже, у цілому, як бачимо, нову форму Розрахунку приведено у відповідність до форми декларації з податку на прибуток підприємства.

Тепер про те, хто повинен підписувати Розрахунок. Із виноски «7» до оновленого Розрахунку випливає, що при його поданні в електронному вигляді він повинен підписуватися або керівником головного підприємства, або керівником відокремленого підрозділу. Зрозуміло, тут має бути і підпис головного бухгалтера головного підприємства. А от із Розрахунком у паперовій формі все, як і раніше, — на ньому проставляються три підписи: керівника і головного бухгалтера головного підприємства, а також керівника філії.

І на завершення нагадаємо: податківці, з урахуванням того, що оновлена форма Розрахунку містить відповідні рядки для декларування авансових внесків з податку на прибуток, рекомендували платникам подавати до податкових органів звітність з консолідованого податку на прибуток за цією формою вже за звітний (податковий) 2012 рік (див. лист ДПСУ від 04.02.2013 р. № 2665/7/15-1317). Отже, нічого дивного не буде в тому, якщо вони запропонують платникам, які у 2013 році повинні звітувати з податку на прибуток поквартально, подати консолідовану звітність за новою формою і за I квартал 2013 року.

Упевнені, ви легко впораєтеся із процедурою заповнення та подання нової форми звітності щодо сплати консолідованого податку на прибуток і, звісно, не забудете в разі прийняття рішення про перехід із 2014 року на загальний порядок сплати податку на прибуток повідомити про це податківців до 1 липня поточного року.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі