Податкова знижка з ПДФО: умови надання

Редакція ПБО
Стаття

Податкова знижка з ПДФО: умови надання

 

Як зазначалося в попередній статті, фізичні особи мають право подати декларацію про майновий стан і доходи з метою реалізації права на податкову знижку. Про те, що таке податкова знижка, кому вона надається та при виконанні яких умов, читайте в цій статті.

Лілія КАЛАШНИКОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

ПКУ встановлено право фізичної особи повернути з бюджету частину сплаченого нею протягом року із заробітної плати податку на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО), якщо такою особою було понесено витрати, перелічені в п. 166.3 ПКУ. Це повернення здійснюється шляхом зменшення загального річного оподатковуваного доходу платника податків, розрахованого з урахуванням положень п. 164.6 ПКУ, на суму податкової знижки.

Згідно з п.п. 14.1.170 ПКУ податкова знижка — це документально підтверджена сума (вартість) витрат фізособи-резидента, понесених нею у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів — фізичних та/або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, отриманого за результатами такого звітного року у вигляді заробітної плати*, у випадках, визначених ПКУ.

* Згідно з п.п. 14.1.48 Податкового кодексу заробітна плата – це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму.

Отже, податкова знижка дає право фізичним особам при дотриманні певних умов зменшити розмір свого загального річного оподатковуваного доходу у вигляді заробітної плати на суму витрат, перелічених у п. 166.3 ПКУ.

Далі розглянемо, які особи можуть зменшити свій річний оподатковуваний дохід на суму податкової знижки.

 

Право на податкову знижку

У загальному випадку правом на податкову знижку може скористатися фізична особа, яка:

по-перше, є резидентом України. Нерезиденти претендувати на податкову знижку з ПДФО не можуть;

по-друге, має реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний номер) або яка через релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера (ідентифікаційного коду) та офіційно повідомила про це відповідний орган ДПС і має про це відмітку в паспорті;

по-третє, отримувала у звітному році доходи у вигляді заробітної плати. Якщо фізособа протягом звітного року отримувала виключно інші види доходів, що не належать до заробітної плати (такою особою може бути, наприклад, підприємець або особа, яка здійснювала незалежну професійну діяльність та не отримувала протягом 2012 року зарплату, військовослужбовець тощо), то вона не має права на отримання податкової знижки.

Право на податкову знижку з ПДФО фізична особа — платник податків має за результатами звітного податкового року. Реалізувати це право платник податків, який не зобов’язаний подавати декларацію про майновий стан і доходи (далі — декларація про доходи), може до кінця податкового року, наступного за звітним, тобто до 31.12.2013 р. включно, шляхом подання декларації про доходи. У ній фізична особа вказує всі доходи, отримані за звітний рік, а також документально підтверджені витрати, що підлягають включенню до податкової знижки. Якщо ж платник податків належить до категорії осіб, для яких ПКУ встановлено обов’язкове декларування доходів, отриманих протягом звітного року, то суму ПДФО, на яку буде зменшено його податкові зобов’язання у зв’язку з використанням права на податкову знижку, він відображає в декларації про доходи, що подається у строки, установлені для осіб, зобов’язаних подавати декларацію про доходи (див. табл. 2 на с. 8). Так, наприклад, якщо правом на податкову знижку мала намір скористатися фізична особа — підприємець, яка є також найманим працівником, то вона зобов’язана була подати декларацію про доходи не пізніше 11.02.2013 р., де поряд з підприємницькими доходами відобразити інші доходи та суму податкової знижки.

Зауважимо: якщо фізособа на дату подання декларації про доходи не мала документів, що підтверджують її право на податкову знижку за підсумками 2012 року, або не знала про таке право, то вона може подати уточнюючу декларацію про доходи до 31 грудня 2013 року, в якій відобразити не враховані при поданні декларації документально підтверджені суми витрат, на які буде зменшено її загальний річний оподатковуваний дохід у зв’язку з використанням права на податкову знижку (див. роз’яснення ДПСУ в ЄБПЗ* у підкатегорії 160.25).

* ЄБПЗ — єдина база податкових знань, розміщена на офіційному сайті ДПСУ www.sts.gov.ua

Якщо ж платник податку не скористався своїм правом на нарахування податкової знижки за підсумками звітного 2012 податкового року, то таке право на наступні податкові роки не переноситься (п.п. 166.4.3 ПКУ).

 

Розмір податкової знижки

Згідно з п.п. 166.4.2 ПКУ загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податків у звітному податковому році, не може перевищувати суми заробітної плати, нарахованої у звітному році, зменшеної на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — ЄСВ) та податкової соціальної пільги (далі — ПСП) за її наявності.

Із наведеної норми ПКУ випливає, що:

по-перше, при розрахунку суми ПДФО, що підлягає поверненню з бюджету у зв’язку з реалізацією платником податків права на податкову знижку, використовується сума нарахованої заробітної плати, зменшена на суму ПСП і ЄСВ;

по-друге, якщо сума фактично понесених платником податку витрат, дозволених до включення до податкової знижки (див. далі) перевищує суму заробітної плати, нарахованої йому за звітний рік, зменшену на суму ЄСВ і ПСП (за наявності права на неї), то податкова знижка надається в розмірі, що дорівнює сумі заробітної плати, нарахованої у звітному році, зменшеній на суму ЄСВ і ПСП (тобто інакше кажучи, у розмірі, що дорівнює базі оподаткування доходу у вигляді заробітної плати). Так, наприклад, якщо сума річної заробітної плати, зменшеної на суму ЄСВ і ПСП, становить 42000 грн., а сума витрат, дозволених до включення до складу податкової знижки, — 58000 грн., то до складу податкової знижки буде включено витрати тільки в межах 42000 грн.;

по-третє, права на податкову знижку не мають фізичні особи, які одержали протягом звітного податкового року виключно доходи, які для цілей оподаткування не є заробітною платою (наприклад, приватні підприємці, самозайняті особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, а також військовослужбовці).

Про те, які витрати платник податків має право включити до складу податкової знижки, а також про їх документальне підтвердження, читайте далі.

 

Витрати, дозволені до включення до складу податкової знижки з ПДФО, та їх документальне підтвердження

Перелік витрат, які дозволено включити до складу податкової знижки за підсумками 2012 року, установлено п. 166.3 ПКУ. Зауважимо: за загальним правилом до податкової знижки включаються фактично понесені платником податків протягом звітного податкового року витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) та їх покупця. У підтвердних документах обов’язково має бути відображено:

— вартість таких товарів (робіт, послуг)

та

— строк їх продажу (виконання, надання).

Оригінали підтвердних документів не надсилаються до органу ДПС, але підлягають зберіганню платником податків протягом строку давності, установленого ПКУ* (п.п. 166.2.2 ПКУ).

* Строк давності становить 1095 днів, наступних за останнім днем граничного строку подання декларації про доходи (п. 102.1 ПКУ).

Для наочності витрати, дозволені до включення до складу податкової знижки з ПДФО, наведемо в таблиці.

 

Витрати, дозволені до включення до складу податкової знижки з ПДФО

Витрати, дозволені
до включення до складу податкової знижки за підсумками року

Додаткові обмеження щодо суми витрат

Підстава

1

2

3

Проценти за іпотечним житловим кредитом

Частина суми процентів, що розраховується за правилами, передбаченими ст. 175 ПКУ

П.п. 166.3.1 ПКУ

Докладно про податкову знижку за іпотечним житловим кредитуванням читайте у статті «Витрати на сплату процентів за іпотечним кредитом у складі податкової знижки з ПДФО» на с. 23 цього номера.

Кошти або вартість майна, передані платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, зареєстрованим в Україні та внесеним до Реєстру неприбуткових організацій та установ

Сума коштів або вартість майна в розмірі, що не перевищує 4 % суми загального оподатковуваного доходу платника податку за звітний рік

П.п. 166.3.2 ПКУ

Для підтвердження «неприбуткового» статусу набувача благодійної допомоги бажано отримати копію рішення про внесення установи (організації) до Реєстру неприбуткових організацій та установ.
Згідно з роз’ясненням, наданим ДПСУ в ЄБПЗ у підкатегорії 160.06.02, для підтвердження понесених витрат на зазначені цілі платник податків, серед інших підтвердних документів, повинен подати до органу ДПС копію договору про пожертву.

Кошти, сплачені на користь закладів освіти, для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти платника податків та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, який не отримує заробітну плату

Не більше 1500 грн. у розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного 2012 року

П.п. 166.3.3 ПКУ

Докладно у статті «Податкова знижка на навчання» на с. 19 цього номера.

Сума витрат платника податку на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та пенсійних внесків, сплачених платником податку страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внески на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади та рахунки учасників фондів банківського управління як такого платника податку, так і членів його сім’ї першого ступеня споріднення

При страхуванні платника податків або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом платника податків або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління чи за їх сукупністю не більше суми, що дорівнює 1500 грн. у розрахунку за кожний повний або неповний місяць звітного 2012 року, протягом яких діяв договір страхування.
При страхуванні члена сім’ї платника податку першого ступеня споріднення або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління на користь такого члена сім’ї чи за їх сукупністю — не більше суми, що дорівнює 750 грн. у розрахунку за кожний повний або неповний місяць звітного 2012 року, протягом яких діяв договір страхування

П.п. 166.3.5 ПКУ

Членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються його батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі всиновлені (п.п. 14.1.263 ПКУ).
У документах, що підтверджують право фізособи на включення таких витрат до складу податкової знижки обов’язково має бути відображено суми сплачених страхових та пенсійних внесків, дату сплати, прізвище платника, реквізити договору, згідно з яким здійснюється така плата, відповідний договір (договір довгострокового страхування життя, договір недержавного пенсійного забезпечення, пенсійний контракт з недержавним пенсійним фондом тощо) (див. роз’яснення ДПСУ в ЄБПЗ у підкатегорії 160.06.05).

Сума витрат платника податків на оплату допоміжних репродуктивних технологій

Не більше 1/3 доходу у вигляді заробітної плати за звітний 2012 рік

П.п. 166.3.6 ПКУ

Оскільки дії з допоміжних репродуктивних технологій проводяться з жінкою, то скористатися правом на включення до складу податкової знижки витрат на оплату допоміжних репродуктивних технологій може тільки жінка— платник податків (див. роз’яснення ДПСУ в ЄБПЗ у підкатегорії 160.06.06).

Сума витрат платника податків на оплату вартості державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини, уключаючи сплату державного мита

Без обмежень

П.п. 166.3.6 ПКУ

Кошти, сплачені платником податків у зв’язку з переобладнанням транспортного засобу, що йому належить

Витрати, понесені платником податків у зв’язку з переобладнанням транспортного засобу з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива

П.п. 166.3.7 ПКУ

Із роз’яснень податківців випливає, що фізична особа, яка здійснила переобладнання транспортного засобу та використовує біопаливо (біоетанол, біодизель, стиснутий або скраплений газ та інші види біопалива), з метою отримання податкової знижки повинна подати документи, що підтверджують витрати на переобладнання транспортного засобу, сертифікат відповідності транспортного засобу, який було переобладнано, та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт) (див. роз’яснення ДПСУ в ЄБПЗ у підкатегорії 160.06.07).

Сума витрат платника податків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, і процентів за ним

Витрати, особисто понесені фізичною особою на будівництво (придбання) доступного житла та погашення пільгового іпотечного житлового кредиту і процентів за ним

П.п. 166.3.8 ПКУ

Доступне житло — це житлові будинки (комплекси) та квартири, що збудовані або будуються за державної підтримки (ч. 1 ст. 4 Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» від 25.12.2008 р. № 800-VI).
При будівництві (придбанні) доступного житла фізособа може скористатися державною підтримкою у вигляді оплати державою 30 % вартості будівництва (придбання) доступного житла, а також у вигляді надання пільгового іпотечного житлового кредиту в уповноваженому банку на строк до 30 років (п. 4 Порядку забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого постановою КМУ від 11.02.2009 р. № 140). Частини вартості такого житла, що залишилася, оплачується фізичною особою за рахунок власних коштів. Ураховуючи це, до складу податкової знижки платник податків має право включити витрати, що особисто понесені фізичною особою на будівництво (придбання) доступного житла та погашення пільгового іпотечного житлового кредиту і процентів за ним (див. роз’яснення ДПСУ в ЄБПЗ у підкатегорії 160.06.08).

 

Крім зазначених у таблиці (див. с. 15) витрат, п.п. 166.3.4 ПКУ передбачена можливість включення до складу податкової знижки коштів, сплачених на користь закладів охорони здоров’я за лікування платника податків або члена його сім’ї першого ступеня споріднення. Проте відповідно до абзацу сьомого п. 1 розд. XIX ПКУ цей підпункт набере чинності тільки з 1 січня податкового року, наступного за роком, в якому набере чинності Закон про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування. Оскільки у 2012 році такий Закон так і не набрав чинності, платники податків не можуть за підсумками 2012 року скористатися правом на податкову знижку щодо витрат на лікування.

Крім декларації про доходи та документів, що підтверджують суми витрат, що включаються до складу податкової знижки з ПДФО, працівники органів ДПС традиційно вимагають від фізосіб, які декларують свої доходи з метою реалізації права на податкову знижку, надання довідок про одержані у звітному році доходи у вигляді заробітної плати. Ці довідки видаються роботодавцями — податковими агентами та необхідні для розрахунку загальної суми податкової знижки. Про те, який вигляд може мати така довідка, див. на с. 10.

Звертаємо увагу: фізособи, які подають декларацію про доходи добровільно з метою реалізації права на податкову знижку, так само як і ті, хто згідно з ПКУ зобов’язаний подавати таку декларацію, повинні вести Книгу обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу. Докладно про форму такої Книги та її заповнення читайте на с. 9.

Визначившись з переліком витрат, дозволених до включення до складу податкової знижки, розглянемо алгоритм її розрахунку.

 

Алгоритм розрахунку податкової знижки з ПДФО

Алгоритм розрахунку податкової знижки з ПДФО у ПКУ не прописаний. Тому при розгляді цього питання керуватимемося роз’ясненнями податківців, наданими, у тому числі, на офіційному сайті ДПСУ www.sts.gov.ua, а також формою декларації про доходи та її додатка 6. Цей додаток призначено для розрахунку суми податку, на яку буде зменшено податкові зобов’язання платника податків у зв’язку з використанням права на податкову знижку.

Отже, алгоритм розрахунку податкової знижки такий.

1. Визначається база оподаткування доходу у вигляді заробітної плати, нарахованого за звітний рік. Для цього суму заробітної плати, нараховану за звітний рік, зменшують на суми ЄСВ і ПСП (за наявності права на неї). Дані про нараховану суму заробітної плати за звітний рік та суми ЄСВ і ПСП беруться з довідки (довідок) про доходи, видані податковими агентами — роботодавцями.

2. На підставі підтвердних документів визначається за кожним видом витрат, дозволених до включення до складу податкової знижки, сума витрат, яку дозволено включити до складу податкової знижки з урахуванням обмежень, установлених у ст. 166 ПКУ (див. таблицю на с. 15).

3. Розраховується загальна сума податкової знижки, на яку платник податків має право зменшити свій оподатковуваний дохід за звітний рік. Така сума податкової знижки за звітний рік не може перевищувати базу оподаткування доходу у вигляді заробітної плати за звітний рік (див. п. 1 алгоритму).

4. База оподаткування доходу у вигляді заробітної плати, нарахованого за звітний рік, зменшується на загальну суму податкової знижки.

5. Розраховується сума ПДФО, на яку буде зменшено податкові зобов’язання у зв’язку з використанням права на податкову знижку. Якщо зменшена загальна сума оподатковуваних доходів, розрахована згідно з п. 4 алгоритму, не перевищує 120 розмірів мінімальної зарплати, установленої на 1 січня 2012 року (у 2012 році — 128760 грн.), то вся така сума оподатковуватиметься за ставкою 15 %. В іншому разі до суми доходів, що дорівнює 128760 грн., слід застосувати ставку 15 %, до суми перевищення над указаною сумою — ставку 17 %.

6. Отримана в результаті розрахунку сума ПДФО порівнюється із сумою податку, фактично утриманого із заробітної плати за рік. Якщо сума ПДФО, утриманого із заробітної плати, нарахованої за звітний рік, перевищує розраховану суму податку, то суму перевищення може бути повернено платнику податку з бюджету або зараховано в рахунок сплати ПДФО з тих доходів, податок з яких підлягає самостійній сплаті платником податків і які в обов’язковому порядку декларуються за підсумками року.

Зауважимо: згідно з п. 179.8 ПКУ сума податку, яка за підсумками декларування має бути повернена платнику податку, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом за адресою, зазначеною в декларації про доходи, протягом 60 календарних днів після надходження такої декларації про доходи. При цьому слід мати на увазі, що така сума податку, яка повертається з бюджету у зв’язку з реалізацією платником податків права на податкову знижку, не включається до його оподатковуваного доходу на підставі п.п. 165.1.17 ПКУ.

Докладно про заповнення декларації про доходи, у тому числі з метою реалізації права на податковий кредит, читайте у статті «Заповнення декларації про доходи» на с. 28 цього номера.

А в наступних двох статтях розглянемо особливості включення витрат платника податків на навчання до складу податкової знижки, а також умови надання податкової знижки за іпотечним житловим кредитуванням.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі