Щодо порядку заповнення розрахункових документів у разі сплати коштів за оренду державного майна

Редакція ПБО
Лист від 07.03.2013 р. № 10-16-2975

Щодо порядку заповнення розрахункових документів у разі сплати коштів за оренду державного майна

Лист від 07.03.2013 р. № 10-16-2975

 

Відповідно до Закону України «Про Фонд державного майна України» Фонд є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що реалізує державну політику у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, управління об’єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об’єктів державної власності, що належать до сфери його управління.

Згідно зі статтею 5 вказаного Закону України Фонд державного майна України здійснює контроль за надходженням до Державного бюджету України плати за оренду державного майна.

Крім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 106 «Деякі питання ведення обліку податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів бюджету» на Фонд покладено завдання щодо здійснення контролю за справлянням надходжень до бюджету від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном за кодами бюджетної класифікації 22080100, 22080200, 22080300.

Враховуючи зазначене, для забезпечення дієвого, системного, ефективного контролю за надходженням орендної плати за користування державним майном, пропонуємо повідомити балансоутримувачам державного майна, які відповідно до закону виступають орендодавцями державного майна, і перебувають у сфері управління відповідного органу, уповноваженого управляти, інформацію щодо заповнення орендарями розрахункових документів у разі сплати коштів за оренду державного майна до бюджету відповідно до рекомендацій, наведених нижче (додається).

При цьому просимо звернути увагу таких балансоутримувачів на необхідність доведення вказаної вище інформації до орендарів, з якими укладені діючі договори оренди.

Вказана інформація щодо заповнення орендарями розрахункових документів, у разі сплати коштів за оренду державного майна до бюджету, додатково розміщена на офіційному сайті Фонду державного майна України у розділі «Оренда/ оренда держмайна/ нормативна база/ листи ФДМУ» (www.spfu.gov.ua).

Додаток: рекомендації щодо заповнення орендарями розрахункових документів у разі сплати коштів за оренду державного майна до бюджету — на 5 арк. в 1 прим.

 

Заступник Голови Фонду І. Хотей

 

Рекомендації щодо заповнення орендарями розрахункових документів у разі сплати коштів за оренду державного майна до бюджету, у разі якщо орендодавцем виступає державне підприємство (організація)

 

І. При сплаті платежів до бюджету за оренду державного майна, поле «Призначення платежу» розрахункового документа заповнюється таким чином:

*

;101

;

;

*

22080200
22080300

*

00000000

*

11111111

*

*

Дата

*

22222222

*

Вид

*

;

;

;

 

 

 

 

а

б

а

в

а

г

а

д

а

е

а

р

а

о

а

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

поле № 1:

друкується службовий код (знак) «*» (ознака платежу до бюджету);

поле № 2:

друкується розділовий знак «;»;

друкується код виду сплати («101» — сплата суми грошового зобов’язання), («142» — сплата суми грошового зобов’язання за рішенням суду), («147» -стягнення в межах виконавчого впровадження);

поле № 3:

друкується розділовий знак «;»;

у разі здійснення сплати коштів за оренду державного майна платником проставляється знак пробілу;

поле № 4:

друкується розділовий знак «;»;

При сплаті коштів за оренду державного майна платник (орендар) в обов’язковому порядку в полі № 4 друкує реквізити таким чином:

а — реквізити відділяються один від одного символом «*»;

б — код доходів державного бюджету («22080200» — надходження від орендної плати за користування майном бюджетних установ; «22080300» — надходження від орендної плати за користування іншим державним майном);

в — код за ЄДРПОУ орендодавця;

г — код за ЄДРПОУ орендаря — юридичної особи або номер за ДРФО орендаря — фізичної особи-підприємця;

д — номер договору оренди;

е — дата укладання договору оренди;

к — код за ЄДРПОУ суборендаря — юридичної особи або номер за ДРФО суборендаря — фізичної особи-підприємця (вноситься до розрахункового документа у разі укладання договору суборенди замість символу «г» — коду за ЄДРПОУ орендаря — юридичної особи або номера за ДРФО орендаря — фізичної особи-підприємця);

л — номер договору суборенди (вноситься до розрахункового документа у разі укладання договору суборенди замість символу «д» — номера договору оренди);

м — дата укладання договору суборенди (вноситься до розрахункового документу у разі укладання договору суборенди замість символу «е» — дати договору оренди);

р — код за ЄДРПОУ органу приватизації;

о — вид орендної плати (1 — орендна плата, 2 — пеня, 3 — завдаток, 4 — авансовий платіж, 5 — штраф, 6 — неустойка; 7 — суборендна плата; 8 — пеня по суборенді, 9 — авансовий платіж по договорам суборенди, 10 — завдаток по договору суборенди, 11 — стягнення в межах виконавчого провадження);

Дата зазначається у форматі «ДД/ММ/РР», де ДД — день місяця, ММ — місяць року, РР — дві останні цифри року. Пропуск реквізитів не допускається. Код за ЄДРПОУ доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8, а номер за ДРФО завжди має 10 цифр;

поле № 5:

друкується розділовий знак «;»;

платником орендної плати поле № 5 не заповнюється;

поле № 6:

друкується розділовий знак «;»;

платником орендної плати поле № 6 не заповнюється;

поле № 7:

друкується розділовий знак «;»;

платником орендної плати резервне поле не заповнюється.

 

Приклади заповнення орендарями розрахункових документів при сплаті коштів за оренду державного майна до бюджету, у разі якщо орендодавцем виступає державне підприємство (організація)

 

1. Плата за оренду майна державних підприємств: код доходів державного бюджету 22080300 (сплата орендної плати, авансу).

Приклад. За договором оренди від 15.07.2012 № 1515, укладеним між державним підприємством «Полімер» (орендодавець), яке має код за ЄДРПОУ 30110239, та господарським товариством «Мрія» (орендар), яке має код за ЄДРПОУ 46908677, орендар сплатив 2000 грн. орендної плати (без ПДВ) до бюджету та сплатив аванс у розмірі 4000 грн. Відповідно до вимог п. 2 Методики розрахунку за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 № 786 «Про методику розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна», орендодавець погодив розмір орендної плати з Фондом державного майна України, який має код за ЄДРПОУ 00032945.

Приклад 1 заповнення поля «Призначення платежу» у разі сплати орендної плати

*

;101

;

;

*

22080300

*

30110239

*

46908677

*

№ 1515

*

15.07.12

*

00032945

*

1

*

;

;

;

 

 

 

 

а

б

а

в

а

г

а

д

а

е

а

р

а

о

а

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

Приклад 2 заповнення поля «Призначення платежу» у разі сплати авансу

*

;101

;

;

*

22080300

*

30110239

*

46908677

*

№ 1515

*

15.07.12

*

00032945

*

4

*

;

;

;

 

 

 

 

а

б

а

в

а

г

а

д

а

е

а

р

а

о

а

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1 — службовий код («*»);

2 — код виду сплати («101» — сплата суми грошового зобов’язання);

3 — не заповнюється;

4 — друкуються реквізити поля № 4;

а — знак відділення реквізитів один від одного («*»);

б — код доходу державного бюджету («22080300» — плата за оренду іншого державного майна);

в — код за ЄДРПОУ орендодавця («30110239» — підприємство «Полімер», яке має код 30110239);

г — код за ЄДРПОУ орендаря («46908677» — господарське товариство «Мрія», яке має код 46908677);

д — номер договору оренди (« 1515» — номер договору оренди, укладеного між державним підприємством «Полімер» та господарським товариством «Мрія»);

е — дата укладання договору оренди («15.07.12» — дата укладання договору оренди № 1515);

р — код за ЄДРПОУ органу приватизації («00032945» — код ЄДРПОУ Фонду державного майна України, який має код 00032945);

о — вид орендної плати («1» — орендна плата, «4» — аванс);

5 — не заповнюється;

6 — не заповнюється;

7 — не заповнюється.

2. Плата за оренду майна бюджетних установ: код доходів державного бюджету 22080200 (сплата орендної плати, авансу, завдатку).

 

Приклад 1. За договором оренди від 25.03.12 № 1269, укладеним між Головним управлінням статистики у Волинській області (орендодавець), яке має код за ЄДРПОУ 02359662, та товариством з обмеженою відповідальністю «Світ» (орендар), яке має код за ЄДРПОУ 58343231, орендар сплатив 754 грн. орендної плати (без ПДВ) до бюджету та сплатив аванс у розмірі 1285 грн. Відповідно до вимог п. 2 Методики розрахунку за державне майно та пропорції її розподілу затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 № 786 «Про методику розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна» орендодавець погодив розмір орендної плати з Фондом державного майна України, який має код за ЄДРПОУ 00032945.

Приклад 1.1 заповнення поля «Призначення платежу» у разі сплати орендної плати

*

;101

;

;

*

22080200

*

02359662

*

58343233

*

№ 1269

*

25.03.12

*

00032945

*

1

*

;

;

;

 

 

 

 

а

б

а

в

а

г

а

д

а

е

а

р

а

о

а

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

Приклад 1.2 заповнення поля «Призначення платежу» у разі сплати авансу

*

;101

;

;

*

22080200

*

02359662

*

58343233

*

№ 1269

*

25.03.12

*

00032945

*

4

*

;

;

;

 

 

 

 

а

б

а

в

а

г

а

д

а

е

а

р

а

о

а

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1 — службовий код («*»);

2 — код виду сплати («101» — сплата суми грошового зобов’язання);

3 — не заповнюється;

4 — друкуються реквізити поля № 4;

а — знак відділення реквізитів один від одного («*»);

б — код доходу державного бюджету («22080200» — плата за оренду майна бюджетних установ;

в — код за ЄДРПОУ орендодавця («02359662» — бюджетна установа — Головне управління статистики у Волинській області, яке має код 02359662);

г — код за ЄДРПОУ орендаря («58343233» — товариством з обмеженою відповідальністю «Світ», яке має код 58343233);

д — номер договору оренди («№ 1269» — номер договору оренди, укладеного між Головним управлінням статистики у Волинській області та товариством з обмеженою відповідальністю «Світ»);

е — дата укладання договору оренди («25.03.12» — дата укладання договору оренди № 1269);

р — код за ЄДРПОУ органу приватизації («00032945» — код ЄДРПОУ Фонду державного майна України, який має код 00032945);

о — вид орендної плати («1» — орендна плата, «4» — аванс);

5 — не заповнюється;

6 — не заповнюється;

7 — не заповнюється.

 

Приклад 2. За договором оренди від 07.07.12 № 777, укладеним між Нововолинським професійно-технічним училищем № 25 (орендодавець), яке має код за ЄДРПОУ 00000075, та товариством з обмеженою відповідальністю «Енергетик» (орендар), яке має код за ЄДРПОУ 77743277, орендар сплатив 873 грн. орендної плати (без ПДВ) до бюджету. У зв’язку з несвоєчасним поверненням орендарем орендованого майна орендар сплатив завдаток у розмірі 1746 грн. Відповідно до вимог п. 2 Методики розрахунку за державне майно та пропорції її розподілу затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 № 786 «Про методику розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна» орендодавець погодив розмір орендної плати з Фондом державного майна України, який має код за ЄДРПОУ 00032945.

Приклад 2.1 заповнення поля «Призначення платежу» у разі сплати орендної плати

*

;101

;

;

*

22080200

*

00000075

*

77743277

*

№ 777

*

07.07.12

*

00032945

*

1

*

;

;

;

 

 

 

 

а

б

а

в

а

г

а

д

а

е

а

р

а

о

а

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

Приклад 2.2 заповнення поля «Призначення платежу» у разі сплати завдатку

*

;101

;

;

*

22080200

*

00000075

*

77743277

*

№ 777

*

07.07.12

*

00032945

*

3

*

;

;

;

 

 

 

 

а

б

а

в

а

г

а

д

а

е

а

р

а

о

а

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1 — службовий код («*»);

2 — код виду сплати («101» — сплата суми грошового зобов’язання);

3 — не заповнюється;

4 — друкуються реквізити поля № 4;

а — знак відділення реквізитів один від одного («*»);

б — код доходу державного бюджету («22080200» — плата за оренду іншого державного майна);

в — код за ЄДРПОУ орендодавця («00000075» — Нововолинське професійно-технічне училище № 25, яке має код 00000075);

г — код за ЄДРПОУ орендаря («77743277» — товариство з обмеженою відповідальністю «Енергетик», яке має код 77743277);

д — номер договору оренди («№ 777» — номер договору оренди, укладеного між Нововолинським професійно-технічним училищем № 25 та товариством з обмеженою відповідальністю «Енергетик»);

е — дата укладання договору оренди («07.07.03» — дата укладання договору оренди № 777);

р — код за ЄДРПОУ органу приватизації («00032945» — код ЄДРПОУ Фонду державного майна України, який має код 00032945);

о — вид орендної плати («1» — орендна плата, «3» — завдаток);

5 — не заповнюється;

6 — не заповнюється;

7 — не заповнюється.коментар редакції

Як заповнити платіжні документи на перерахування
 до бюджету плати за оренду держмайна:
 вказівки для орендаря

Як бачимо, правовідносини за договорами оренди державного та комунального майна регулюються Законом України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.92 р. № 2269-XII (далі — Закон про оренду держмайна).

Згідно зі ст. 5 цього Закону орендодавцями державного та комунального майна є:

— щодо цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, а також майна, яке не ввійшло до статутних (складених) капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), що є державною власністю, крім майна, що належить до майнового комплексу Національної академії наук України та галузевих академій наук, а також майна, що належить вищим навчальним закладам та/або науковим установам, що надається в оренду науковим паркам та їхнім партнерам, — Фонд державного майна України (далі — ФДМУ), його регіональні відділення та представництва;

— щодо цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, яке належить АР Крим або перебуває в комунальній власності, — відповідно органи, уповноважені ВР АР Крим та органами місцевого самоврядування управляти майном;

— щодо нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 кв. м, а також іншого індивідуально визначеного майна — підприємства, установи, організації.

Відповідно до ст. 19 Закону про оренду держмайна за користування об’єктом оренди орендар незалежно від результатів господарської діяльності вносить орендну плату.

Розрахунок орендної плати за об’єкти, що перебувають у державній власності, та пропорції її розподілу між відповідним бюджетом, орендодавцем та балансоутримувачем визначаються згідно з методикою, затвердженою постановою КМУ від 04.10.95 р. № 786 (далі — Методика № 786).

Взаємовідносини щодо орендної плати за держмайно, у тому числі порядок її перерахування до бюджету та строки внесення, регулюються договором оренди між орендодавцем та орендарем.

При цьому платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцю орендних платежів мають бути надані платниками установам банку до настання строку платежу (п. 15 Методики № 786).

Функції з контролю за правильністю та своєчасністю перерахування до держбюджету надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом (код бюджетної класифікації 22080100), майном бюджетних установ (код бюджетної класифікації 22080200), іншим державним майном (код бюджетної класифікації 22080300) покладено на ФДМУ (див. постанову КМУ «Деякі питання ведення обліку податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів бюджету» від 16.02.2011 р. № 106).

Щоб уникнути помилок при заповненні орендарями реквізиту «Призначення платежу» платіжного доручення на сплату коштів за оренду держмайна, ФДМУ свого часу розробив приклади заповнення цього документа, які НБУ навів у додатку до листа від 03.02.2006 р. № 25-111/296-1296.

Донедавна саме цим листом і керувалися орендарі державного майна, у тому числі й того, орендодавцем якого є державне підприємство (організація).

І от ФДМУ вирішив, що настав час актуалізувати раніше наведену інформацію, для чого підготував Рекомендації щодо заповнення орендарями розрахункових документів у разі сплати коштів за оренду державного майна до бюджету, у разі якщо орендодавцем виступає державне підприємство (організація), які ми зараз і представляємо вашій увазі.

Думаємо, завдяки таким новаціям, орендарям держмайна тепер буде ще легше орієнтуватися в порядку заповнення платіжних доручень на перерахування орендної плати до бюджету.

При цьому нагадаємо, що деякі питання, пов’язані з порядком розподілу орендної плати за державне майно, а також податкові нюанси, що супроводжують таку операцію, були розглянуті в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 14, с. 34.

 

 Наталя Білова

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі