Теми статей
Обрати теми

Реєстрація та скасування реєстрації РРО на новий лад

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Листопад, 2013/№ 89
Друк
Стаття
img 1

РРО: зміни

img 2

Реєстрація та скасування реєстрації РРО на новий лад

У зв’язку з «електронізацією» РРО для багатьох актуальним є запитання: «як пристосуватися до нових вимог: підлаштувати старий РРО чи взагалі замінити його на новий?». А тут ще чергова порція оновлень — нові правила реєстрації/скасування реєстрації РРО від Міндоходів. Які вони? Розберемося разом.

Наталія Дзюба, податковий експерт

Реєстрація РРО

Для використання РРО має бути зареєстрований, персоналізований, опломбований та переведений у фіскальний режим роботи. Усі ці процедури є ланками одного цілого — порядку реєстрації РРО. І збиратимемо їх воєдино також по черзі.

Де реєструємо РРО?

Згідно з новими правилами реєструвати РРО потрібно в органі доходів і зборів за основним місцем обліку суб’єкта господарювання (п. 3 гл. 2 розд. II Порядку реєстрації РРО).

Тут усе залишилося по-старому. Нагадаємо: раніше реєструвати РРО потрібно було за місцезнаходженням (місцем проживання) суб’єкта господарювання, а якщо він обслуговується в інспекції по роботі з великими платниками податків — за місцем податкового обліку.

Винятком є відокремлені підрозділи (філії) прибутковиків. Платники податку на прибуток, у яких є філії, розташовані на території іншої територіальної громади, можуть реєструвати РРО за їх місцезнаходженням. Скористатися цим правом не зможуть платники, які прийняли рішення про сплату та/або вже сплачують податок на прибуток консолідовано.

Вони, як і решта суб’єктів господарювання — платники податків, реєструють свої РРО за основним місцем обліку.

Господарські одиниці. Як і раніше, РРО може застосовуватися тільки в тій господарській одиниці, яка зазначена в реєстраційному посвідченні (п. 3 розд. III Порядку реєстрації РРО). Причому зовсім не обов’язково, щоб вона розташовувалася за місцем обліку платника податків.

Нагадаємо, що старий порядок при реєстрації РРО для використання в господарській одиниці, розташованій на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, вимагав:

1) зареєструвати РРО за місцезнаходженням (місцем проживання) суб’єкта господарювання;

2) поставити РРО на облік до податкової інспекції за місцезнаходженням господарської одиниці, де використовуватиметься РРО, розташованої на території іншої адміністративної одиниці.

Тепер як такої процедури взяття на облік немає

РРО потрібно реєструвати в загальному порядку, тобто за місцем основного обліку без взяття на облік за місцем їх використання.

Які документи подаємо?

Для реєстрації РРО суб’єкт господарювання повинен подати до органу доходів і зборів за основним місцем обліку:

заяву про реєстрацію РРО за формою № 1-РРО (додаток 1 до Порядку реєстрації РРО). Зверніть увагу: раніше реєстраційна заява подавалася в довільній формі із зазначенням тільки сфери застосування та реквізитів РРО (модифікація, заводський номер, версія програмного забезпечення, виробник або постачальник, дата виготовлення);

— копію документа, що підтверджує факт придбання або безпосередньо отримання РРО у власність, іншого документа, який підтверджує право власності або користування;

— копію документа, що підтверджує право власності, або іншого документа, що дає право на розміщення господарської одиниці, де використовуватиметься РРО;

— копію договору суб’єкта господарювання з центром сервісного обслуговування (ЦСО) про технічне обслуговування та ремонт РРО.

Як бачимо, перелік документів суттєво скоротився.

Майте на увазі: копії документів повинні бути завірені підписом керівника суб’єкта господарювання/фізособи-підприємця.

Одночасно з копіями документів слід надати й їх оригінали (їх потім повернуть).

Електронний спосіб подання документів

Запроваджено новий «електронний» спосіб реєстрації РРО. Тому якщо суб’єкта господарювання включено до системи подання податкових документів в електронному вигляді, він може тепер в електронній формі подати і заяву на реєстрацію РРО. Звісно, це потрібно робити з дотриманням вимог закону про електронний документообіг та електронний цифровий підпис (п. 7 гл. 2 розд. II Порядку реєстрації РРО).

Як же бути з копіями документів, які повинні подаватися в комплекті із заявою? Відповідь у Порядку така.

Разом з реєстраційною заявою в електронній формі подаються відскановані копії документів

Майте на увазі: сканувати слід копії, вже завірені підписом керівника/фізособи-підприємця.

А от оригінали документів потрібно буде пред’явити до органу доходів і зборів на останньому етапі (разом із довідкою ЦСО про опломбування РРО та актом введення його в експлуатацію) — їх подати вже доведеться особисто.

У разі подання заяви на реєстрацію РРО в електронній формі суб’єкт господарювання може отримати у відповідь документи (довідку про резервування фіскального номера та копію реєстраційного посвідчення РРО), не відвідуючи податкову, одразу на свою адресу електронної пошти. Для цього в заяві потрібно зробити відмітку напроти бажаного способу отримання документів. Як бачимо, всі зручності для вас!

У решті ж порядок та строки розгляду органами доходів і зборів заяв, поданих в електронній формі, такі самі, як і для заяв, поданих у паперовому вигляді.

Отже, подавши документи (на паперових носіях або в електронній формі), суб’єкт господарювання запускає процедуру реєстрації РРО. Яка ж вона? Рухаємося далі.

Процедура реєстрації

1 етап — прийняття рішення про реєстрацію. Протягом двох робочих днів після отримання заяви/документів на реєстрацію РРО посадова особа органу доходів і зборів приймає рішення: реєструвати РРО чи відмовити в реєстрації. Відмовити в реєстрації РРО посадова особа може виключно за наявності підстав, перелічених у п. 8 гл. 2 розд. II Порядку реєстрації РРО.

Зверніть увагу, підстав для відмови в реєстрації стало більше.

Перелічимо їх:

1) РРО вже зареєстровано. Зауважте, за старим порядком суб’єкт господарювання одразу відсікав таку підставу для відмови, подаючи у складі документів на реєстрацію довідку про скасування реєстрації РРО;

2) модель (модифікацію) РРО не включено або виключено з Держреєстру РРО;

3) РРО не відповідає сфері застосування, зазначеній у реєстраційній заяві;

4) ЦСО не має права на техобслуговування та ремонт РРО у зв’язку з відсутністю договору з виробником (постачальником) такого РРО;

5) документи подано не в повному обсязі;

6) в органі доходів і зборів є відомості про анулювання ліцензії на право провадження відповідної господарської діяльності;

7) відсутній документ на право власності або інший документ, що дає право на розміщення господарської одиниці, де використовуватиметься РРО;

8) суб’єкта господарювання не включено до ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

9) суб’єкт господарювання не перебуває на обліку в органі доходів і зборів, куди подано документи на реєстрацію РРО;

10) суб’єкт господарювання або його відокремлений підрозділ не перебувають на обліку в органі доходів і зборів за адресою господарської одиниці, де використовуватиметься РРО.

Якщо підстав для відмови в реєстрації РРО немає, то посадова особа органу доходів і зборів приймає «позитивне» рішення та:

— формує і резервує фіскальний номер РРО в інформаційній системі (ІС) Міндоходів;

— видає довідку про резервування фіскального номера РРО за формою № 2-РРО (додаток 2 до Порядку реєстрації РРО). Довідка дійсна протягом п’яти робочих днів із дати її видачі/надсилання на адресу електронної пошти суб’єкта господарювання.

Датою резервування фіскального номера, яка вказується в довідці, буде дата формування фіскального номера РРО в ІС Міндоходів.

2 етап — введення в експлуатацію РРО. Протягом п’яти робочих днів з моменту отримання довідки про резервування фіскального номера РРО суб’єкт господарювання повинен забезпечити переведення РРО у фіскальний режим роботи:

— занесення фіскального номера РРО у фіскальну пам’ять;

— персоналізацію та опломбування РРО в ЦСО.

Усі ці процедури здійснюються в ЦСО, з яким до початку проведення реєстрації має бути укладено договір. Спершу ЦСО проводить персоналізацію РРО.

Персоналізація проводиться для визначення РРО в системі обліку даних Міндоходів

Тобто відбувається підключення РРО до каналу зв’язку. Це відбувається за допомогою системи унікальних номерів, до якої входять (п. 21 гл. 2 розд. II Порядку реєстрації РРО):

— фіскальний номер РРО;

— ідентифікаційний номер РРО (для РРО з КСЕФ) або ідентифікаційний номер модема (для РРО, що друкують контрольну стрічку);

— заводський номер РРО та ідентифікаційний номер модуля безпеки системи SAM, відповідно до Порядку № 1057.

Роботи з уведення РРО в експлуатацію ЦСО зобов’язаний виконати у строк, що не перевищує трьох діб із дати, коли суб’єкт господарювання проінформував його про отримання довідки про резервування фіскального номера РРО (п. 6 розд. II Порядку опломбування РРО). Після цього ЦСО:

— робить запис в експлуатаційних документах;

— видає акт введення РРО в експлуатацію (додаток 1 до Порядку № 601) — два примірники;

— видає довідку про опломбування РРО за формою № 1-ЦСО (додаток 1 до Порядку опломбування РРО) — 1 примірник.

3 етап — отримання реєстраційного посвідчення. Протягом тих же п’яти робочих днів із моменту отримання довідки про резервування фіскального номера РРО суб’єкт господарювання повинен передати до органу доходів і зборів (п. 14 гл. 2 розд. II Порядку реєстрації РРО):

— один примірник акта введення РРО в експлуатацію;

— копію довідки про опломбування РРО.

У разі недотримання зазначеного строку довідка про резервування фіскального номера вважатиметься недійсною і процедуру реєстрації в податковій інспекції доведеться починати спочатку (тобто доведеться подавати документи заново).

Отримавши копію довідки та акт, посадова особа органу доходів і зборів не пізніше наступного робочого дня проводить реєстрацію РРО шляхом внесення даних до ІС Міндоходів та видає суб’єкту господарювання реєстраційне посвідчення РРО за формою № 3-РРО (додаток 3 до Порядку ре-єстрації РРО).

Зверніть увагу! Отримати реєстраційне посвідчення можна тепер не лише особисто відвідавши орган доходів і зборів, а й поштою (спосіб отримання слід указати в реєстраційній заяві). Але врахуйте, якщо ви виберете поштовий варіант, то оплатити поштові послуги доведеться вам (п. 16 гл. 2 розд. II Порядку реєстрації РРО). До отримання реєстраційного посвідчення до органу доходів і зборів потрібно буде надати поштові марки на суму, яка відповідає вартості послуг поштового зв’язку з надсилання рекомендованого листа з повідомленням про вручення.

Датою реєстрації РРО, яка вказується в реєстраційному посвідченні, є дата внесення даних до ІС Міндоходів

Реєстраційне посвідчення разом із довідкою про опломбування РРО (або їх копії), як і раніше, потрібно зберігати на місці проведення розрахунків (абз. 16 п. 4 розд. III Порядку реєстрації РРО). Це є підтвердженням проведеної реєстрації РРО.

Резервний РРО реєструємо в тому ж порядку. Але в його реєстраційному посвідченні будуть такі особливості:

у правому верхньому кутку реєстраційного посвідчення резервного РРО буде напис «Резервний»;

— у першому рядку відповідної таблиці в посвідченні запишуть назву та адресу господарської одиниці, де зберігатиметься резервний РРО;

— в інших рядках запишуть назви та адреси всіх господарських одиниць, де він може використовуватися.

Перереєстрація РРО

Зміна дислокації РРО

Якщо суб’єкт господарювання має намір використовувати РРО в іншій господарській одиниці, то без перереєстрації РРО не обійтися (п. 1 гл. 3 розд. II Порядку реєстрації РРО). Для цього до органу доходів і зборів потрібно подати:

— реєстраційну заяву (форму № 1-РРО) з позначкою «Перереєстрація»;

— документ на право власності або документ, що дає право на розміщення господиниці, де використовуватиметься РРО;

— реєстраційне посвідчення.

Після надходження документів посадова особа органу доходів і зборів не пізніше двох робочих днів із дня подання заяви на перереєстрацію внесе зміни до ІС Міндоходів і поверне реєстраційне посвідчення з відміткою про перереєстрацію РРО.

Зміни в даних реєстраційного посвідчення

Перереєструвати РРО також доведеться у випадку (п. 2 гл. 3 розд. II Порядку реєстрації РРО):

1) зміни даних суб’єкта господарювання, зазначених у реєстраційному посвідченні (податкового номера або серії та номера паспорта для фізосіб);

2) зміни сфери застосування РРО;

3) зміни версії внутрішнього програмного забезпечення;

4) виявлення розбіжностей або помилок у записах реєстраційного посвідчення;

5) втрати або непридатності реєстраційного посвідчення.

Для цього протягом п’яти робочих днів, наступних за днем виникнення підстав, до органу доходів і зборів потрібно подати:

— реєстраційну заяву (форму № 1-РРО) з позначкою «Перереєстрація» із вказівкою причини перереєстрації;

— реєстраційне посвідчення.

Після надходження документів посадова особа органу доходів і зборів не пізніше двох робочих днів із дня подання заяви на перереєстрацію внесе зміни до ІС Міндоходів та видасть нове реєстраційне посвідчення.

У суб’єктів господарювання, які дообладнують старий РРО зовнішнім модемом, може виникнути питання щодо необхідності реєстрації/перереєстрації такого РРО. Тож раніше, за часів дії старих правил, при дообладнанні (електронізації) РРО його не перереєстровували (див. підкатегорію 109.09 Бази знань, чинна до 18.10.2013 р.).

З набранням чинності нових правил зміна версії внутрішнього програмного забезпечення та будь-які розбіжності в реєстраційному посвідченні (зокрема відсутність інформації про модель зовнішнього модему) — тепер уже привід для перереєстрації РРО. Тобто якщо ви дообладнали/дообладнуєте РРО зовнішнім модемом після 18.10.2013 р., то такий РРО доведеться перереєструвати.

Але не виключено, що податківці вимагатимуть заяви на перереєстрацію й від тих суб’єктів господарювання, які поставили зовнішні модеми до 18.10.2013 р.

Скасування реєстрації РРО

Як і раніше, РРО може бути розреєстровано як у добровільному порядку (за заявою суб’єкта господарювання), так і примусово (за рішенням органу доходів і зборів). Але передумовою для цього мають бути підстави для скасування реєстрації РРО. Їх вичерпний перелік наведено в п. 1 гл. 4 розд. II Порядку реєстрації РРО:

1) подано заяву про скасування реєстрації РРО за формою № 4-РРО (додаток 4);

2) вичерпано строк служби РРО, визначений у паспорті (формулярі) РРО;

3) закінчилися визначені законодавством строки експлуатації РРО;

4) РРО застосовується не у сфері застосування, визначеній Державним реєстром РРО;

5) виявлено невідповідність модифікації, конструкції та/або версії внутрішнього програмного забезпечення РРО, включених до Державного реєстру РРО;

6) установчі документи суб’єкта господарювання згідно із судовим рішенням визнано недійсними;

7) наявне судове рішення про ліквідацію суб’єкта господарювання — банкрута;

8) наявне судове рішення щодо припинення суб’єкта господарювання, не пов’язане з банкрутством;

9) суб’єкт господарювання — фізособа-підприємець помер/оголошений померлим, визнаний недієздатним або безвісно відсутнім, обмежений у цивільній дієздатності;

10) в органах доходів і зборів є відомості з ЄДР юридичних та фізосіб-підприємців про держреєстрацію припинення суб’єкта господарювання;

11) РРО викрадено;

12) змінено власника РРО.

Скасування реєстрації РРО за заявою суб’єкта господарювання

Зняти з реєстрації РРО в добровільному порядку (за заявою) суб’єкт господарювання може при настанні будь-якої з підстав, перелічених вище. Як ви могли вже помітити, їх 12. Причому у випадках, коли РРО викрадено (п.п. 11), або при зміні власника РРО (п.п. 12) скасування реєстрації відбувається виключно з ініціативи суб’єкта господарювання. Приймати рішення про розреєстрацію РРО в цих випадках орган доходів і зборів не може.

Самостійно прийняти рішення про розреєстрацію орган доходів і зборів не зможе і тоді, коли суб’єкт господарювання вже подав заяву про скасування реєстрації РРО (п.п. 1), тобто процес розреєстрації вже розпочато.

Одразу попередимо: при виникненні підстав, наведених у пп. 2 — 10, з поданням заяви про скасування реєстрації РРО слід поквапитись, адже в разі зволікання з її поданням розреєстрацією займуться податківці (про це скажемо далі). А поки розглянемо процедуру розреєстрації за заявою.

1 етап. Підготовка до розреєстрації. Перед скасуванням реєстрації РРО його необхідно розпломбувати в ЦСО, з яким укладено договір про техобслуговування та ремонт РРО (крім випадків установлення невідповідності конструкції та програмного забезпечення реєстратора документації виробника).

Зверніть увагу: раніше на етапі підготовки до розреєстрації РРО, розміщеного на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, спершу потрібно було зняти його з обліку в податковій за місцем розташування господиниці (про що робилася відмітка в реєстраційному посвідченні). Зараз цієї вимоги в порядку немає.

Повернемося до розпломбування. При розпломбуванні ЦСО вилучить попередню довідку про опломбування РРО та видасть нову довідку за формою № 1-ЦСО, в якій будуть всі дані, крім даних про опломбування (п. 11 Порядку опломбування РРО). Отримавши довідку про розпломбувании РРО, переходимо до наступного етапу.

2 етап. Подання заяви/документів. До органу доходів і зборів, де зареєстровано РРО, необхідно подати:

заяву про скасування реєстрації РРО за формою № 4-РРО (додаток 4 до Порядку реєстрації РРО). Раніше заява оформлялася в довільній формі;

— довідку ЦСО про розпломбування РРО (крім випадків установлення невідповідності конструкції та програмного забезпечення реєстратора документації виробника);

— реєстраційне посвідчення.

У разі викрадення РРО для скасування реєстрації разом із заявою необхідно подати до податкової інспекції копію відповідного документа органів внутрішніх справ.

3 етап. Скасування реєстрації. Отримавши документи на розреєстрацію РРО, посадова особа органу доходів і зборів протягом наступних п’яти календарних днів:

— внесе реєстраційний запис до ІС Міндоходів;

— видасть суб’єкту господарювання довідку про скасування реєстрації РРО за формою № 6-РРО (додаток 6 до Порядку реєстрації РРО), що свідчить про скасування реєстрації РРО.

Зверніть увагу: отримати довідку про скасування реєстрації можна тепер не лише особисто відвідавши орган доходів і зборів, а й поштою (спосіб отримання слід зазначити в заяві про скасування реєстрації).

Скасування реєстрації РРО за рішенням органу доходів і зборів

Рішення про скасування реєстрації РРО приймає орган доходів і зборів за місцем реєстрації РРО. Перейдемо до процедури.

1 етап. Прийняття рішення. Майте на увазі: при виникненні підстав для скасування реєстрації РРО, перелічених у пп. 4 — 10, рішення про скасування реєстрації орган доходів і зборів тепер приймає не пізніше одного місяця з дня їх виникнення. Тобто, як бачимо, прийняти рішення податківці можуть тепер у будь-який день протягом місяця із дня виникнення підстави.

Раніше примусова розреєстрація РРО здійснювалася не раніше ніж через місяць після настання відповідних підстав, тобто строк для неї був обмежений чітким періодом — місяцем, що надавало суб’єкту господарювання певну свободу щодо прийняття рішень.

Попереджати за місяць до настання строків про необхідність скасування реєстрації РРО податківці зобов’язані лише при наближенні закінчення строку служби/експлуатації РРО (пп. 2 — 3).

Такі нові правила зовсім не на руку суб’єкту господарювання зважаючи на «розмитість» строків: по-перше, відкладаючи добровільний процес, можна не встигнути з поданням заяви (орган доходів може прийняти рішення першим), а по-друге, неможливо знати точну дату розреєстрації РРО (майте на увазі, про прийняте рішення про скасування реєстрації суб’єкта господарювання не проінформують). А це загрожує штрафами (детальніше див. на с. 21 цього номера).

Рішення про скасування реєстрації оформляється за формою № 5-РРО (додаток 5 до Порядку реєстрації РРО).

Реєстрація РРО діє до дати її скасування

2 етап. Скасування реєстрації. Реєстрацію буде скасовано протягом п’яти календарних днів після прийняття рішення. Посадова особа органу доходів і зборів:

— внесе реєстраційний запис до ІС Міндоходів;

— видасть суб’єкту господарювання довідку про скасування реєстрації РРО за формою № 6-РРО (додаток 6 до Порядку реєстрації РРО), що свідчить про скасування реєстрації РРО;

— направить ЦСО, який здійснював техобслуговування РРО, копію довідки про скасування реєстрації РРО за формою № 6-РРО.

Якщо ж приводом для скасування реєстрації РРО будуть підстави з пп. 2 — 3 (закінчився строк служби/експлуатації РРО), то скасування реєстрації РРО здійснюється органом доходів і зборів не пізніше двох робочих днів із дати виведення з експлуатації РРО.

Одночасно зі скасуванням реєстрації РРО здійснюється і скасування книги обліку розрахункових операцій (КОРО), зареєстрованої на РРО (п. 1 гл. 3 розд. II Порядку реєстрації РК і КОРО). Утім, нюанси реєстрації та ведення КОРО — тема вже однієї з наступних статтей.

 

висновки


img 3
 
 
  • Реєстрація РРО здійснюється за основним місцем податкового обліку суб’єкта господарювання. При використанні РРО за неосновним місцем обліку суб’єкта господарювання ставити такий РРО на облік не потрібно.

  • Заяву/документи на реєстрацію РРО можна подавати не лише в паперовій, а й в електронній формі. Скористатися електронним варіантом подання заяви можуть суб’єкти господарювання, які включені до системи подання податкових документів в електронному вигляді.

  • Прийняти рішення про скасування реєстрації РРО орган доходів і зборів може в будь-який із днів протягом місяця від дня настання підстави.
 
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі