Теми статей
Обрати теми

Сторінка приватного підприємця. Заповнюємо Книгу ОДВ загальносистемників: що, куди, коли та скільки

Редакція ПБО
Стаття

Заповнюємо Книгу ОДВ загальносистемників: що, куди, коли та скільки

Цією статтею ми завершуємо* попереднє знайомство з новою формою Книги обліку доходів і витрат (далі — Книга ОДВ). Нагадаємо: її ведуть фізичні особи — підприємці, які працюють на загальній системі оподаткування, а також фізособи, які провадять незалежну професійну діяльність. Сьогодні зупинимося на основних нюансах заповнення цього облікового регістра.

Яна Клиженко, податковий експерт

 

* Дві попередні публікації на цю тему див. у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 84, с. 5 і № 88, с. 41.

Для наочності всю інформацію наведемо в таб­лиці. Однак перед цим цього зазначимо два ключові моменти:

— грошові показники відображаються у Книзі ОДВ у гривнях з копійками (п. 9 Порядку № 481);

— загальносистемники, зареєстровані платниками ПДВ, відображають у Книзі ОДВ доходи та витрати без врахування сум ПДВ (п. 7 Порядку № 481). Майте на увазі, що суму сплаченого до бюджету ПДВ підприємець не має права включити до складу своїх витрат.

Правила заповнення нової Книги ОДВ загальносистемниками

Графа

Рекомендації щодо заповнення

Примітки

1

2

3

Графа 1 «Період обліку (день, місяць, квартал, рік)»

Зазначаються: — дата, коли провадилася діяльність (отримано дохід). Зокрема, дні, коли виручка отримувалася лише найманими працівниками; — період при підбитті підсумків, наприклад «Усього за листопад». Підсумки підбиваються за місяць, квартал, рік (п.п. 2 п. 6 Порядку № 481)

Якщо діяльність не провадилася, то на дату «простою» Книгу ОДВ заповнювати не потрібно

Графа 2 «Сума доходу, отриманого від здійснення господарської діяльності або незалежної професійної діяльності»

Заповнюється за «касовим» методом. Так, записи вносяться, якщо отриманий дохід від підприємницької діяльності, зокрема, грошові кошти надійшли на поточний рахунок, до каси загальносистемника або отримані готівкою (п.п. 2 п. 6 Порядку № 481).
Тут також відображається дохід загальносистемника, отриманий у негрошовій формі, у тому числі: — сума заборгованості підприємця, за якою минув строк позовної давності; — вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). У решті випадків (відвантаження товару, підписання акта виконання робіт/послуг) доходу немає, отже, і графа 2 не заповнюється.

Дохід, отриманий підприємцем та/або його найманим працівником у готівковій або безготівковій формі, зазначається підсумковою сумою за день, а не за фактом кожного продажу (жодних розшифровок, від кого та за що отримано дохід, не потрібно). Якщо дохід отримано в іноземній валюті (від покупця-нерезидента), то до графи 2 заноситься сума у гривневому еквіваленті. Причому, на нашу думку, з метою визначення дати отримання доходу слід орієнтуватися на дату надходження валюти на розподільчий рахунок підприємця (додатково на цю тему читайте у газеті «Податки та бухгалтерскьий облік», 2013, № 14, с. 16). Платник ПДВ відображає дохід без ПДВ. Неплатник ПДВ записує всю суму доходу, не виділяючи окремо ПДВ. Після закінчення кожного місяця, кварталу та наприкінці року за цією графою слід підбивати підсумки

Все, що отримано фізичною особою як громадянином (зарплата, спадщина, подарунки тощо), до підприємницьких доходів (графа 2) уключати не можна.
Крім того, не є доходом підприємця, а тому не відображаються у графі 2: — власні кошти, унесені ним на розрахунковий рахунок, призначений для підприємницької діяльності (розділ 104.04 Бази знань);

сума депозиту, що повертається банком на розрахунковий рахунок загальносистемника (розділ 104.04 Бази знань); — кошти від Фонду «тимчасової непрацездатності», які надходять на спеціальний рахунок підприємця для виплати лікарняних працівникам, починаючи з 6-го дня хвороби. У цьому випадку підприємець є просто посередником між Фондом і працівником. Також графа 2 не заповнюється, якщо товари відвантажені (або роботи/послуги виконані), а оплата за них ще не надійшла

Графа 3 «Сума повернутих коштів за товари (роботи, послуги)»

Заповнюється у випадку: — повернення товару покупцем. У результаті підприємець отримує назад товар, а покупцю повертаються раніше сплачені ним грошові кошти; — повернення передоплати покупцю за товари (роботи, послуги). Вважаємо, що в цьому випадку загальносистемникам одночасно із заповненням графи 3 необхідно: — відсторнувати вартість такого товару за ціною його придбання у графі 6 Книги ОДВ; — зазначити реквізити документа, що підтверджує повернення товару (акт повернення товару тощо) у графі 5 Книги ОДВ. Платники ПДВ відображають дохід без ПДВ, неплатники ПДВ записують до цієї графи всю суму доходу

Графа 3 заповнюється зі знаком «плюс»

Графа 4 «Загальна сума отриманого доходу, яка підлягає декларуванню (гр. 2 - гр. 3)»

У цій графі відображається очищена сума доходу загальносистемника. Вона визначається як різниця між отриманим доходом від господарської діяльності (графа 2) і «поворотними» сумами (графа 3)

«Витрати, пов’язані з господарською діяльністю або провадженням незалежної професійної діяльності»

Графа 5 «реквізити документа, що підтверджує понесені витрати»

Сюди записуються реквізити (номер, дата та назва) документа, який підтверджує понесені витрати, безпосередньо пов’язані з отриманим доходом.
Графа заповнюється: — після того, як підприємець сплатить грошові кошти (зрозуміло, якщо така сплата пов’язана з підприємницькою діяльністю); — одночасно з витратними графами Книги, а саме 6, 7 і 8

Документами, які підтверджують витрати, можуть бути, зокрема, платіжне доручення, прибутковий касовий ордер, квитанція, фіскальний чек, акт закупівлі (виконаних робіт, наданих послуг) та інші первинні документи, що підтверджують факт оплати товарів, робіт, послуг (п.п. 5 п. 6 Порядку № 481)

Графа 6 «сума витрат, пов’язаних з придбанням товарів (робіт, послуг)»*

У цій графі відображається сума витрат, безпосередньо пов’язана з отриманням доходу за підсумками дня (п.п. 6 п. 6 Порядку № 481).
Так, підприємці, пов’язані з торгівлею, відображають тут купівельну вартість проданих за день товарів. При виробництві продукції (робіт, послуг) до цієї графи вносяться дані про купівельну вартість запасів, сировини, інших ТМЦ, фактично використаних під час виготовлення** реалізованої продукції (робіт, послуг). Причому записи здійснюються: — за фактом отримання доходу, тобто після отримання оплати від покупців. Сам факт відвантаження товару (продукції) або надання послуги (роботи) не має значення; — за умови, що придбані товари (роботи, послуги) фактично отримано та оплачено підприємцем. Інакше кажучи, витрати потрапляють до графи 6 лише за «другою подією» (якщо реалізований товар отримано та оплачено підприємцем). Причому обов’язковою є наявність підтвердних документів. Ще раз підкреслимо: така графа заповнюється за підсумками дня, в якому отримано дохід. Однак такий порядок відображення витрат є досить проблематичним для дрібнороздрібної торгівлі, а також для підприємців-виробничників. Нагадаємо, що графу-аналог у старій Книзі ОДВ (також графа 6) можна було заповнювати раз на місяць (такий висновок випливав з п. 3.6 Порядку № 1025, чим ми й користувалися). Тепер, схоже, такої можливості немає.

Але! Вважаємо, що підприємці, для яких щоденне заповнення графи 6 Книги є вкрай проблематичним, і надалі, усупереч вимогам Порядку № 481, заповнюватимуть її лише за підсумками місяця. Це відобразиться і на заповненні графи 5: у ній рекомендуємо вказати реквізити зведеного регістру, в якому в хронологічному порядку записано реквізити підтвердних документів. Максимум, що загрожує за це, — штраф за неналежне ведення обліку доходів і витрат за ст. 1641 КУпАП (від 51 до 136 грн.). Не забувайте в разі повернення товару постачальникам виключати з витрат раніше відображені витрати (у графі 6 зі знаком «-»). Платник ПДВ повинен відображати витрати без ПДВ. Неплатник ПДВ відображає в цій графі всю суму витрат, не виділяючи окремо ПДВ

Тут відображаються витрати на придбання не лише товарів (як раніше у старій Книзі ОДВ), а й робіт з послугами, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходу.
Графа 6 заповнюється одночасно із заповненням графи 5. Графа 6 не заповнюється, якщо виручку від реалізації готової продукції (робіт, послуг) не отримано

* Зверніть увагу! У старій Книзі ОДВ витрати відображалися у два етапи. Спочатку у графі 5 зазначалися витрати на придбання товарів, запасів, сировини, інших ТМЦ. Потім у графі 6 відображалася сума витрат, безпосередньо пов’язана з отриманням доходу. При цьому дані графи 5 не брали участі в розрахунку чистого доходу підприємця. Для цього використовувалася графа 6. У новій Книзі ОДВ аналога графи 5 немає. Тепер запис до Книги ОДВ за фактом отримання та оплати ТМЦ робити не потрібно. ** Для правильного заповнення графи 6 підприємець повинен обрати один із методів, за яким він обліковуватиме вибуття запасів (метод ідентифікованої собівартості, ФІФО (перший прийшов — перший пішов), середньозваженої собівартості, нормативних витрат). Дуже обережним підприємцям рекомендуємо оформляти хоча б якийсь документ (довільної форми), в якому б містився розрахунок сум, що вносяться до цієї графи Книги ОДВ (графи 6).

Графа 7 «витрати на оплату праці найманих осіб»

У цій графі відображається сума витрат на оплату праці та нарахування на оплату праці найманих працівників, понесені у звітному місяці. Імовірно, як і раніше, до цієї графи заноситься сума нарахованої зарплати (без вирахування утримань ЄСВ і ПДФО), а також нарахування ЄСВ на неї (36,76 — 49,70 %). Такі витрати прямо не прив’язуються до отримання виручки. Тому вважаємо, що їх потрібно обліковувати в тому місяці, в якому вони здійснені. Отже, запис до цієї графи вноситься на дату виплати зарплати працівникам і на дату фактичної сплати ЄСВ у частині нарахувань із зарплати працівників

Суми утримань ЄСВ і ПДФО з доходу працівників тут не відображаються

Графа 8 «інші витрати, пов’язані з одержанням доходу»

До цієї графи вносяться решта витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходу, які не відображаються у графах 6 і 7, але на які зменшується оподатковуваний дохід. При цьому роботи (послуги, ТМЦ) мають бути оплачені та фактично виконані (надані, отримані). До речі, очевидно, в цій графі можуть бути відображені лише витрати, понесені в поточному звітному році. Як приклад можна навести такі витрати: — вартість придбаних робіт, послуг, але лише після того, як вони оплачені виконавцю та отримані від нього (підписано акт приймання-передачі) (п.п. 139.1.3 ПКУ). Отже, крім документа про оплату, потрібно мати підписаний акт приймання-передання виконаних робіт/послуг; орендна плата за офіс, торговельні площі, транспортні засоби, обладнання тощо; — витрати на відрядження (однак не забувайте, що сам себе підприємець відрядити не може); — сума сплачених податків, зборів (зокрема, ЄСВ, сплачений підприємцем за себе; збір за спецводокористування, екоподаток, плата за землю); — оплата послуг банку, у тому числі за розрахунково-касове обслуговування; — плата за електроенергію, водопостачання тощо. На нашу думку, для відображення таких витрат не обов’язково чекати на «прибутковий день», адже вони прямо не прив’язані до отримання виручки. Отже, відображати їх у Книзі ОДВ потрібно на дату виплати коштів (незалежно від дати отримання доходу). Однак обережні підприємці можуть робити такий запис саме в найближчий день отримання доходу. З цієї ж причини вважаємо, що і співвідносити такі витрати з кожною одиницею проданого товару також не потрібно. Платник ПДВ повинен відображати витрати без ПДВ. Неплатник ПДВ записує до цієї графи всю суму витрат, не виділяючи окремо ПДВ

У цій графі немає місця сумам ПДФО за себе у вигляді авансових платежів і при остаточному розрахунку за підсумками року (п.п. 139.1.6 ПКУ), збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності (патенту) (п.п. 139.1.10 ПКУ)

Графа 9 «Сума чистого оподатковуваного доходу (гр. 4 - гр. 6 - гр. 7 - гр. 8)»

У цій графі виводиться чистий дохід, що підлягає оподаткуванню, за наведеною формулою: сума доходу за звітний період (графа 4) - сума витрат госпдіяльності (сума граф 6, 7 і 8). Підсумкові суми виводяться за місяць, квартал, рік

Підсумкова сума за рік має збігатися з графою 7 розділу I додатка 5 до декларації про майновий стан і доходи

 

Документы статьи

  1. ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

  2. КУпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-Х.

  3. Наказ № 481/Порядок № 481 — наказ Міндоходів «Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення» від 16.09.2013 р. № 481.

  4. Наказ № 1025/Порядок № 1025 — наказ ДПАУ «Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення» від 24.12.2010 р. № 1025 (втратив чинність).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі