Медичні огляди водіїв

Редакція ПБО
Стаття
img 1

здоров’я водіїв

img 2

Медичні огляди водіїв

Ні для кого не секрет, що безпека дорожнього руху безпосередньо залежить від самопочуття водія, який керує транспортним засобом. Чинне законодавство зобов’язує роботодавців організовувати медогляди водіїв та здійснювати контроль за своєчасним їх проходженням. Які бувають медогляди? У які строки вони проводяться та за чий рахунок? Про це ми з вами і поговоримо.

Лілія Калашникова,

експерт з питань оплати праці

 

Медичні огляди кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів (далі — ТЗ) проводяться з метою визначення їх здатності безпечно керувати ТЗ. Порядок проведення медоглядів, а також їх види та періодичність визначені Положенням № 65/80. Цей документ набрав чинності відносно недавно — з 12.03.2013 р. З його текстом ви могли ознайомитися в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 26. У цій статті систематизуємо вже наявні знання.

Отже, почнемо. Медичні огляди в Положенні № 65/80 розподілені на попередні, періодичні, щозмінні передрейсові та післярейсові, а також позачергові огляди. Поговоримо про кожен із них докладно.

Попередні медичні огляди

Для отримання права керувати ТЗ кандидат у водії має пройти попередній медичний огляд (п. 1.2 Положення № 65/80). Такий медогляд проводиться в закладі охорони здоров’я медичною комісією. За результатами його проведення комісія видає кандидатові у водії Медичну довідку про придатність до керування транспортним засобом (далі — Медична довідка). Форму довідки наведено в додатку 1 до Положення № 65/80 і в ній, серед іншого, медична комісія визначає здатність водія керувати відповідною категорією ТЗ і строк дії довідки. Під час прийняття на роботу, пов’язану з керуванням ТЗ, водій зобов’язаний пред’явити цю довідку роботодавцю.

Зауважимо: як правило, такий медогляд проходять кандидати у водії за рахунок власних коштів до моменту влаштування на роботу на посаду водія.

Періодичні медичні огляди

Періодичний медогляд проводиться для підтвердження права водія на керування ТЗ відповідної категорії чи отримання права на керування ТЗ іншої категорії (п. 1.3 Положення № 65/80). Навіть із назви цього медогляду стає зрозуміло, що водії повинні проходити його з певною періодичністю. І це дійсно так. Періодичний медогляд проходять водії (п. 1.3 Положення № 65/80):

віком до 55 років (включно) — один раз на 10 років;

віком від 56 до 75 років (включно) — один раз на 3 роки;

віком від 76 років і більше — один раз на рік

Незалежно від віку періодичний медогляд один раз на рік проходять водії, які перевозять пасажирів та вантажі

Періодичний медогляд проводиться в закладі охорони здоров’я медичною комісією. Його організацією та контролем за своєчасним проходженням водіями такого медогляду опікується роботодавець. Саме він на підставі договору, укладеного із закладом охорони здоров’я, оплачує проходження медогляду водіями. Підтвердженням проходження водіями періодичного медогляду є Медична довідка.

Щозмінні передрейсові та післярейсові медогляди

Ці медогляди зобов’язані проходити водії ТЗ, працевлаштовані у перевізників (п. 1.4 Положення № 65/80). До перевізників Положення № 65/80 відносить підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, фізичних осіб — підприємців, які здійснюють перевезення пасажирів та вантажів.

img 3Щозмінний передрейсовий огляд водіїв проводиться безпосередньо перед виїздом ТЗ у рейс. Якщо ж протягом зміни водій відчув, що захворює, він має пройти післярейсовый огляд.

Щозмінний передрейсовий та післярейсовый медогляди проводяться:

1) лікарями лікувального профілю та/або молодшими медичними працівниками з медичною освітою за фахом «сестринська справа», «лікувальна справа» (далі — медпрацівник);

2) у спеціально відведеному для цього приміщенні, яке має бути оснащене відповідно до табеля, наведеного в додатку 2 до Положення № 65/80;

3) в індивідуальному порядку. Сторонні особи бути присутніми на таких оглядах не повинні.

Якщо при проведенні передрейсового мед­огляду медпрацівник виявляє у водія ознаки непрацездатності, підвищення або зниження артеріального тиску, частоти скорочень серця або значні відхилення від індивідуальної норми такого водія, то він до керування ТЗ не допускається. Ну і, звісно, від керування ТЗ відстороняється водій, який перебуває в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість його реакції.

Результати проведеного передрейсового та післярейсового медоглядів медпрацівник фіксує:

— у Журналі передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв (далі — Журнал), форму якого наведено в додатку 3 до Положення № 65/80;

— у подорожньому листі працівника (за його наявності).

Водії, які були відсторонені від роботи за станом здоров’я, направляються для дообстеження до закладу охорони здоров’я. Якщо ж під час мед­огляду у водія були виявлені ознаки захворювань або вади, при яких він не може бути допущений до керування відповідними транспортними засобами (зазначені в Переліку № 299), то водій за поданням медпрацівника направляється перевізником на позачерговий медичний огляд.

Після закінчення місяця медпрацівник аналізує результати проведених ним щозмінних передрейсових та післярейсовых оглядів, причини відсторонення від роботи водіїв і доводить їх до відома перевізника. У свою чергу, перевізник, розглядаючи надані йому результати медоглядів, має звертати особливу увагу на випадки усунення від роботи водіїв, які на момент відчуження відсторонення перебували у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Щозмінні передрейсові та післярейсовые огляди водіїв проводяться за рахунок коштів перевізника.

Позачергові медогляди

Позачерговий медогляд проводиться за направленням перевізника медичною комісією, створеною в закладі охорони здоров’я. Підставою для направлення водія на такий медогляд є:

— медичні дані про постійне погіршення стану його здоров’я (результати передрейсового та післярейсового медичних оглядів, дані листків непраце­здатності тощо);

— виявлені ознаки захворювань або вад, що ввійшли до Переліку № 299.

За результатами проходження позачергового медогляду водію видається Медична довідка.

Проведення такого медогляду оплачує роботодавець водія.

Далі розглянемо, які ще огляди повинні проходити водії та з якою періодичністю.

Психіатричні огляди

Усі водії, які керують ТЗ, незалежно від їх категорії, зобов’язані проходити обов’язкові психіатричні огляди. Обов’язкові психіатричні огляди бувають попередні та періодичні.

Попередні психіатричні огляди проводяться перед прийняттям водія на роботу, а періодичні — у період роботи один раз на два роки

Проводяться такі огляди відповідно до Порядку № 1465 лікарем-психіатром у державних та комунальних психіатричних установах (установах охорони здоров’я, що мають у своєму складі спеціалізовані психоневрологічні центри, відділення, кабінети)за місцем проживання водія. Після проходження попереднього або періодичного оглядів водію видається Медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів за ф. № 122-2/о (додаток 3 до Інструкції про проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.01.2002 р. № 12).

Наркологічні огляди

Обов’язок водіїв проходити наркологічні огляди встановлено постановою № 1238.

Перед прийняттям на роботу водій зобов’язаний пройти первинний наркологічний огляд. Далі у процесі роботи на підприємстві йому необхідно буде один раз на два роки проходити періодичні наркологічні огляди.

Водії проходять наркологічні огляди в наркологічній установі за місцем проживання. Після проходження наркологічного огляду їм видається Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду.

Важливо! Проходження медичних, у тому числі психіатричного та наркологічного, оглядів є обов’язковим для всіх водіїв. У період прохо­дження таких оглядів за працівником зберігаються місце роботи (посада) та середній заробіток (ст. 17 Закону № 2694). Відмова водія від проходження обов’язкових медоглядів є підставою для притягнення його до дисциплінарної відповідальності (ст. 147 – 152 КЗпП). Крім того, роботодавець зобов’язаний відсторонити такого водія від роботи (ст. 46 КЗпП). Відсторонення від роботи оформляється наказом (розпорядженням). Час, протягом якого працівник, котрий ухиляється від проходження обов’язкового медогляду, не виконував свої трудові обов’язки, не оплачується.

Так, законодавець висуває багато вимог до водіїв ТЗ, у тому числі й у частині їх фізичного та психічного здоров’я. Але ж як інакше?! Адже від їх здоров’я безпосередньо залежить наша з вами безпека і безпека наших близьких і таких дорогих людей.

 

висновки


img 4
 
 
  • Медичні огляди згідно з Положенням № 65/80, а також обов’язкові психіатричні та наркологічні огляди водіїв проводяться з метою визначення їх здатності безпечно керувати ТЗ.

  • Проходження медичних, у тому числі психіатричного та наркологічного, оглядів є обов’язковим для всіх водіїв.

  • У період проходження таких оглядів за працівником зберігаються місце роботи (посада) та середній заробіток.

 
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі